Opracował L. Kocoń

BACKIEL Jan lat 27, syn nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Anny, robotnik, urodzony i zamieszkały w Laskowcu parafia Giełczyn z Marianną MALESZEWSKĄ lat 26, córką Adolfa i Saturniny z Makowskich, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 18.02.1901, 14/1901.

BOGUSZ Józef lat 18, syn Wawrzyńca i Barbary z Pliszków, urodzony w Krzemienicy, zamieszkały w Zawadach z Heleną GRABOWSKĄ lat 24, córką Izydora i nieżyjącej już Antoniny z Dołęgowskich, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, ślub 27.11.1901, 31/1901.

BURZYŃSKI Jan lat 26, syn Franciszka i Marianny, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Bronowie parafia Wizna z Bronisławą BRUSZEWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Pawła i żyjącej Franciszki Jaskółki, urodzoną w Jeleniu, zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 29.01.1901, 6/1901.

CIBOROWSKI Adolf lat 33, syn Ksawerego i Pauliny z Ciborowskich, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Grabowie Nowym z Pauliną Barbarą DĄBROWSKĄ lat 18, córką Cypriana i Julianny z Dąbrowskich, urodzoną i zamieszkałą w Rudnikach, ślub 06.05.1901, 17/1901.

CIBOROWSKI Teodor Wojciech lat 27, syn Leonarda i nieżyjącej już Justyny z ?, urodzony i zamieszkały w Ciborach Chrzczonach, właściciel cząstkowy z Julianną ŁOPIŃSKĄ lat 21, córką Konstantego i nieżyjącej już Karoliny z Kalinowskich, urodzoną w Chojnach Bąkach, zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, ślub 25.11.1901, 28/1901.

DOMBROWSKI Józef lat 23, urodzony i zamieszkały w Rudnikach, syn Cypriana i Julianny z Dombrowskich, drobnych gospodarzy z Marianną JAMIOŁKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką Piotra i Konstancji z Świętkowskich, drobnych gospodarzy, ślub 21.01.1901, 1/1901.

DUCHNOWSKI Stanisław lat 26, syn Józefa i nieżyjącej już Brygidy z Trzasków, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Górskich parafia Rutki z Marianną KONOPKĄ lat 20, córką Franciszka i Teofili z Grabowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, ślub 11.02.1901, 11/1901.

GOSIEWSKI Antoni lat 24, syn Aleksandra i nieżyjącej już Rozalii, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Rembiszewie Studziankach parafia Kołaki z Marianną CZARNOWSKĄ lat 19, córką ? i Marcjanny z Maleszewskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 18.02.1901, 16/1901.

GRODZKI Adolf lat 30, syn nieżyjących Melchiora i Marianny z Zambrzyckich, właściciel cząstkowy, urodzony w Kapustach, zamieszkały w Zambrzycach Królach z Filomeną ZAJKOWSKĄ lat 20, córką Daniela i Franciszki, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, ślub 20.05.1901, 18/1901.

KŁOSEK Aleksander lat 28, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Rozalii z Supińskich, urodzony w Łasi Toczyłowie, zamieszkały w Strękowej Górze z Saturniną CZYŻEWSKĄ lat 18, córką Ludwika i Julianny z Grabowskich, urodzoną i zamieszkałą w Górze Strękowej, ślub 04.11.1901, 27/1901.

KONOPKA Tomasz lat 43, wdowiec po Stefani zmarłej 09.05.1899, syn Marcina i Julianny z Pogorzelskich, urodzony w Ciborach Chrzczonach, zamieszkały w Konopkach z Albiną KONOPKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Ludwika i żyjącej Salomei z Zambrzyckich, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach, ślub 15.10.1901, 26/1901.

KORZYŃSKI Józef lat 31, syn Wincentego i nieżyjącej już Anny z Pogorzelskich, urodzony w Tykocinie, zamieszkały w Leśnikach, właściciel cząstkowy z Marcelą JANUSZCZYK lat 18, córką ? i Julianny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Rudnikach, zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 09.07.1901, 22/1901.

KULESZA Franciszek lat 26, syn nieżyjących już Pawła i Julianny z Kuleszów, urodzony i zamieszkały w Wyknie Starym parafia Kulesze, drobny gospodarz z Franciszką GRABOWSKĄ lat 21, córką Aleksandra i Katarzyny, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Starym, ślub 05.02.1901, 8/1901.

KWAST Adolf lat 22, syn Fryderyka i Wilhelminy z Hermanów, urodzony w Porytem parafia Zambrów, zamieszkały w Wiźnie, robotnik z Sabiną BUĆKOWSKĄ lat 19, córką Mikołaja i Julianny z Maleszewskich, robotników, urodzoną i zamieszkałą w Górze Strękowej, ślub 04.02.1901, 7/1901.

MALESZEWSKI Bolesław lat 22, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Łucji z Zajstowskich, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach z Stanisławą Klementyną JAMIOŁKOWSKĄ lat 24, córką nieżyjących już Wawrzyńca i Stanisławy z Gosiewskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 19.08.1901, 25/1901.

MANKIEWICZ Franciszek lat 38, drobny gospodarz, syn Michała i nieżyjącej już Salomei z Januszkiewiczów, urodzony w Ożarach, zamieszkały w Pęsach parafia Rutki z Bronisławą PRZESTRZELSKĄ lat 23, córką Franciszka i nieżyjącej już Józefy z Targońskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 18.02.1901, 15/1901.

MILEWSKI Bolesław lat 28, syn ? i nieżyjącej już Emilii z Gosków, urodzony i zamieszkały w Wiśniewie parafia Zambrów z Teodorą GRABOWSKĄ lat 21, córką Aleksandra i nieżyjącej już Teresy, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, ślub 26.11.1901, 30/1901.

NITKIEWICZ Aleksander lat 29, syn Andrzeja i Anny z Szymanowskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Wiźnie z Krystyną Anną CIBOROWSKĄ lat 26, córką Mikołaja i Marianny z Wiśniewskich, urodzoną i zamieszkałą w Rudnikach, ślub 28.01.1901, 3/1901.

PAWELCZYK Franciszek lat 55, wdowiec po Anastazji z Ciuchtów zmarłej 23.07.1893, syn nieżyjących już Jana i Rozalii z Daniszewskich, urodzony w Jaworach, zamieszkały w Zawadach z Katarzyną MALINOWSKĄ lat 40, wdową po Józefie zmarłym 10.11.1895, córką Grzegorza i nieżyjącej już Agnieszki z Rutkowskich małżonków Czyżewskich, urodzoną i zamieszkałą w Zawadach, ślub 26.11.1901, 29/1901.

ROGALSKI Piotr lat 29, syn Józefa i nieżyjącej już Marianny z Chojnowskich, urodzony w Grądach, zamieszkały w Targoniach, parobek z Marianną BAĆKIEL lat 27, córką ? i Anny z Duchnowskich, urodzoną w Laskowcu parafia Giełczyn, zamieszkałą w Targoniach Wielkich, służącą, ślub 01.08.1901, 24/1901.

RUDNICKI Mateusz lat 31, drobny gospodarz, syn Adama i Anny z Milewskich, urodzony i zamieszkały w Guniach parafia Kołaki z Honoratą CIBOROWSKĄ lat 20, córką Leopolda i Marianny z Milewskich, drobnych gospodarzy, urodzoną w Ciborach Krupach, zamieszkałą w Ciborach Witkach, ślub 28.01.1901, 5/1901.

STYPUŁKOWSKI Piotr lat 22, syn nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Karoliny z Pogorzelskich, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych parafia Kobylin z Cyrylą Symforianną GRABOWSKĄ lat 22, córką nieżyjących już Jakuba i Rozalii z Zambrzyckich, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Starym, ślub 03.06.1901, 20/1901.

SUPLICKI Romuald lat 29, syn Ignacego i Katarzyny z Sienickich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Pajewie parafia Tykocin z Stefanią KOWALEWSKĄ lat 26, córką nieżyjących już Jana i Teodory z Konopków, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 12.02.1901, 13/1901.

ŚLEDZIEWSKI Piotr lat 30, syn Wincentego i Marianny, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Kurpikach z Teofilą DOMURAT lat 22, córką Franciszka i nieżyjącej już Władysławy z Kosiorków, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, ślub 28.01.1901, 2/1901.

TARGOŃSKI Roman lat 29, syn Franciszka i Marianny z Zajkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich z Olimpią WĄDOŁOWSKĄ lat 19, córką Jana i nieżyjącej już Klementyny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 29.07.1901, 23/1901.

WĄDOŁOWSKI Jakub lat 38, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Balbiny z Wnorowskich, urodzony w Konopkach Pokrzywnicy, zamieszkały w Ciborach Krupach z Czesławą GRABOWSKĄ lat 25, córką nieżyjących już Andrzeja i Anny z Grabowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Starym, ślub 11.02.1901, 9/1901.

WĄDOŁOWSKI Józef lat 45, wdowiec po Aleksandrze zmarłej 27.03.1899, syn nieżyjących już Franciszka i Joanny z Krzewskich, urodzony i zamieszkały w Krzewie Nowym, właściciel cząstkowy z Bolesławą BRZOZOWSKĄ lat 20, córką Wojciecha i nieżyjącej już Emilii z Wnorowskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Krytułach, ślub 28.05.1901, 19/1901.

ZAJKOWSKI Adolf lat 40, syn Emeryka i Joanny z Ciborowskich, drobnych gospodarzy, urodzony w Ciborach Chrzczonach, zamieszkały w Ciborach Gołeckich z Józefą RACIBORSKĄ lat 32, wdową po Wojciechu zmarłym 10.05.1900, córką Jakuba i nieżyjącej już Julianny z Maleszewskich małżonków Grabowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Starym, ślub 11.02.1901, 10/1901.

ZAJKOWSKI Jan lat 36, syn nieżyjących już Franciszka i Łucji z Łaskich, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zajkach parafia Giełczyn z Ksawerą WĄDOŁOWSKĄ lat 24, córką Franciszka i Franciszki z Ciborowskich, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, ślub 24.06.1901, 21/1901.

ZALEWSKI Alojzy lat 23, syn ? i Anastazji z Żendzianów, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim, drobny gospodarz z Stanisławą CIBOROWSKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Teodory z Gąsowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, ślub 28.01.1901, 4/1901.

ZAMBRZYCKI Ignacy lat 30, wdowiec po Adeli ? zmarłej 16.08.1899, drobny gospodarz, Aleksandra i Balbiny z Jaworowskich, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafia Rutki z Władysławą GRABOWSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Emilii z Milewskich, drobnych gospodarzy, ślub 11.02.1901, 12/1901.