Opracował L. Kocoń

CIAK Józef lat 26, wdowiec po Cecylii z Pawłowskich zmarłej 23.03.1900, włościanin, rolnik, urodzony w Choniku, zamieszkały w Zawadach, syn Franciszka i Marcjanny Szczepanko z Joanną KONOPKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, córką Albina i nieżyjącej już Julianny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.06.1900, 18/1900.

CZAJKOWSKI Piotr lat 42, urodzony w Kropiewnicy Gajkach, zamieszkały w Ciborach Gołeckich, właściciel cząstkowy, syn Leopolda i Wiktorii z Ciborowskich z Olimpią MALESZEWSKĄ lat 27, urodzoną w Maleszewie Porkusach, córką Mateusza i nieżyjącej już Emilii z Grabowskich, ślub 19.11.1900, 26/1900.

DĘBNICKI Konstanty lat 38, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wypychach parafia Kobylin, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Karola i żyjącej Antoniny z Grodzkich z Bronisławą GRABOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, córką Bartłomieja i Wiktorii z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.02.1900, 7/1900.

DOMURAT Michał lat 38, wdowiec po Balbinie z Grabowskich, urodzony i zamieszkały w Wiźnie, syn nieżyjących już ? i Katarzyny z Piotrowskich z Julianną PRZESTRZELSKĄ lat 44, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córką nieżyjącego już Macieja i żyjącej Franciszki z Ciborowskich, ślub 29.01.1900, 3/1900.

GOSK Stanisław lat 26, urodzony w Kapustach, zamieszkały w Zambrzycach Królach, syn Władysława i Marianny z Pęskich, gospodarzy cząstkowych z Marianną Leokadią MALESZEWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, córką Antoniego i Justyny, właścicieli cząstkowych, ślub 26.06.1900, 19/1900.

GRABOWSKI Jan lat 2(3)1, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Teofili z Maleszewskich z Marianną Michaliną WĄDOŁOWSKĄ, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Starych, córką Leopolda i Marceliny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.08.1900, 23/1900.

GRABOWSKI Stanisław lat 25, urodzony i zamieszkały w Ciborach Gołeckich, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Emilii z Milewskich, właścicieli cząstkowych z Julianną GRABOWSKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Ludwiki z Krajewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.02.1900, 6/1900.

GRODZKI Adam lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Grodzkich Nowych parafia Kulesze, syn nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Marcjanny z Grodzkich z Władysławą MILEWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Krupach, córką nieżyjącego już Piotra i żyjącej Ludwiki z Zajkowskich, ślub 29.01.1900, 2/1900.

IWANOWSKI Ignacy lat 3?, wdowiec po Korneli z Wilczewskich zmarłej 11.04.1896, gospodarz, urodzony w Jaworach, zamieszkały w Zambrzycach Starych parafia Rutki, syn nieżyjących już Józefa i Anieli z Domalewskich z Konstancją DOBKOWSKĄ lat 41, wdową po Mateuszu zmarłym 11.11.1898, urodzoną w Strękowej Górze, zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, robotnicą, córką Jana i nieżyjącej już Antoniny małżonków Dzieniszewskich, ślub 20.02.1900, 11/1900.

KLIMASZEWSKI Wojciech lat 43, wdowiec po Antoninie z Grabowskich zmarłej 20.12.1899, robotnik, urodzony w Targoniach Wielkich, zamieszkały w Tykocinie, syn nieżyjących już Mateusza i Konstancji z Karoliną WYSZYŃSKĄ lat 35, wdową po Jakubie zmarłym 28.12.1895, włościanką, rolniczką, urodzoną w Brzezinach, zamieszkałą w Zawadach, córka rodziców z imienia niepamiętnych małżonków Duchnowskich, już nieżyjących, ślub 27.08.1900, 24/1900.

KONOPKA Konstanty Franciszek lat 26, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy, syn Franciszka i Bibianny z Grabowskich, drobnych gospodarzy z Sabiną WĄDOŁOWSKĄ lat 31, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką Wiktora i Emilii z Grabowskich, drobnych gospodarzy, ślub 29.01.1900, 4/1900.

KONOPKA Piotr lat 32, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy, syn Franciszka i nieżyjącej już Franciszki, właścicieli cząstkowych z Aleksandrą ZAJKOWSKĄ lat 35, wdową po Władysławie (?) zmarłym 09.11.1896, urodzoną w Zajkach parafia Giełczyn, zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córką Wawrzyńca i nieżyjącej już Teodory z Wądołowskich małżonków Zajkowskich, ślub 12.11.1900, 27/1900.

KONOPKA Stanisław lat 28, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Łynkach, syn Franciszka i Marianny z Zambrzyckich, właścicieli cząstkowych z Marcelą MALESZEWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Konstantego i Bogumiły z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1900, 13/1900.

KOSSAKOWSKI Franciszek lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Pruszkach Wielkich parafia Puchały, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Ludwiki z Kulikowskich z Walerią WĄDOŁOWSKĄ lat 22, urodzoną w Krytułach, zamieszkałą w Targoniach Witach, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Anny z Żmijewskich, ślub 13.02.1900, 8/1900.

KULESZA Władysław lat 29, robotnik, urodzony i zamieszkały w Konopkach Klimkach, syn nieżyjącego już Adama i żyjącej Teodory z Brzozowskich z Aleksandrą WĄDOŁOWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, córka Józefa i Franciszki z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 02.07.1900, 20/1900.

MALESZEWSKI Jan lat 62, wdowiec po Leonorze z Wądołowskich zmarłej 02.03.1899, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach, syn nieżyjących już Franciszka i Franciszki z Bagińskich z Marianną MALESZEWSKĄ lat 32, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córka Stanisława i nieżyjącej już Delfiny z Strękowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.02.1900, 5/1900.

MALESZEWSKI Maciej Walenty lat 30, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach, syn Franciszka i Marianny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych z Marianną WĄDOŁOWSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, córką nieżyjących już Ignacego i Cecylii z Jabłońskich, ślub 19.02.1900, 10/1900.

MALESZEWSKI Wojciech lat 28, urodzony w Hermanach, zamieszkały w Górze Strękowej, , syn Józefa i Anieli z Dzwonkowskich, gospodarzy z Franciszką MALESZEWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką nieżyjących już Jana i Marianny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1900, 12/1900.

MIODUSZEWSKI Paweł lat 60, wdowiec po Mariannie z Krajewskich zmarłej 18.04.1900, właściciel cząstkowy, urodzony w Miodusach Stasiowiętach parafia Jabłonka, zamieszkały w Rutkach, syn nieżyjących już Izydora i Józefy z Mościckich z Franciszką MALESZEWSKĄ lat 48, wdową Konstantym zmarłym 27.03.1895, zamieszkałą w Krzewie Starym, córką nieżyjących już małżonków Kaliszewskich, ślub 06.11.1900, 30/1900.

OLEKSIEJ Stanisław lat 37, wdowiec po Elżbiecie z Turowskich zmarłej 26.01.1898, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Pszczółczynie parafia Waniewo, syn nieżyjących już Jana i Joanny z Kazimierą GRABOWSKĄ lat 2?, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Starym, córką Aleksandra i Katarzyny z Dańkowskich, ślub 19.02.1900, 9/1900.

PISZCZATOWSKI Błażej lat 26, urodzony i zamieszkały w Sikorach Tomkowiętach parafia Kobylin, syn Ignacego i Marianny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych z Klementyną ŻAJKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką Franciszka i Julianny z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.07.1900, 22/1900.

PISZCZATOWSKI Feliks lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach parafia Kobylin, syn nieżyjącego już Filipa i żyjącej W(?) z Stypułkowskich z Marianną KRZEWSKĄ lat ?, urodzoną w Kołomyi, zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córką Ludwika i Julianny z Brulińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.02.1900, 17/1900.

PRZESTRZELSKI Antoni lat 36, gospodarz, rolnik, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Franciszki z Ciborowskich z Bolesławą WĄDOŁOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką nieżyjących już Wincentego i Teodory z Konopków, drobnych gospodarzy, ślub 26.02.1900, 16/1900.

RUTKOWSKI Jan lat 3?, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Zawadach, syn Stanisława i Józefy z Białostockich z Władysławą WISZNIEWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Zawadach, córka Ignacego i Salomei z Malinowskich, włościan, rolników, ślub 04.09.1900, 25/1900.

SIKORSKI Stanisław lat 25, urodzony i zamieszkały w Sikorach Piotrowiętach parafia Kobylin, właściciel cząstkowy, syn Adama i Józefy z Maciorkowskich z Teodorą Józefą ŻAJKOWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, córka Jana i nieżyjącej już Emilii z Strękowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1900, 14/1900.

SKŁADANEK Leopold lat 29, wdowiec po Mariannie z Piórkowskich zmarłej 01.12.1899, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Rusi, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej ? z Laskowskich z Franciszką BUĆKOWSKĄ  lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Górze Strękowej, córka Ludwika i nieżyjącej już Marianny z Jamiołkowskich, ślub 15.01.1900, 1/1900.

ŚLIWOWSKI Jan lat 45, wdowiec, właściciel cząstkowy, urodzony w ?, zamieszkały w Śliwowie parafia Rutki, syn ? z Marianną SUPIŃSKĄ lat 37, wdową po Janie zmarłym 29.01.1900, urodzoną w Królach parafia Rutki, zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Jakuba i Barbary z Wądołowskich małżonków Bagińskich, ślub 13.11.1900, 29/1900.

TARGOŃSKI Aleksander lat 68, wdowiec, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich, syn nieżyjących już Franciszka i Marianny z Wądołowskich z Marianną ŚLIWOWSKĄ lat 47, urodzoną w Śliwowie parafia Rutki, zamieszkałą w Targoniach Wielkich, córką Nikodema i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej, właścicieli cząstkowych, ślub 13.11.1900, 28/1900.

TRUSKOLAWSKI Ignacy lat 26, urodzony i zamieszkały w Truskolasach Lachach parafia Sokoły, syn nieżyjącego już ? i żyjącej Barbary z Roszkowskich z Barbarą CIBOROWSKĄ lat 2?, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Krupach, córka Józefa i Marcjanny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 02.07.1900, 21/1900.

ZAJKOWSKI Mikołaj lat 25, urodzony i zamieszkały w Zajkach parafia Giełczyn, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Wądołowskich z Michaliną STRĘKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, córką Jana i Pauliny z Pogorzelskich, ślub 20.02.1900, 15/1900.