Opracował L. Kocoń

CIBOROWSKI Aleksander lat 26, wdowiec po Mariannie z Wądołowskich zmarłej 13.02.1898, robotnik, urodzony w Ciborach Gołeckich, zamieszkały w Chlebiotkach Nowych, syn nieżyjącej już Marianny z Józefą JAROCKĄ lat 35, urodzoną i zamieszkałą w Zawadach, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Zofii z Stapków, robotników, ślub 23.01.1899, 5/1899.

CIBOROWSKI Jan lat 33, wdowiec po Elżbiecie z Wądołowskich zmarłej 29.11.1898, właściciel cząstkowy, urodzony w Maleszewie Porkusach, zamieszkały w Chlebiotkach Nowych, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Maleszewskiej z Klementyną KONOPKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Anny z Milewskich, ślub 13.02.1899, 15/1899.

CIBOROWSKI Michał lat 21, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ciborach Gołeckich, syn nieżyjących już Paulina i Hieronimy z Krzewskich z Bolesławą KULESZĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, córką nieżyjącego już Walentego i żyjącej Zofii z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.01.1899, 4/1899.

DOMITRZ Stanisław lat 46, wdowiec po Antoninie z Chmielewskich zmarłej 17.11.1896, włościanin, rolnik, urodzony w Kuczach Wielkich, zamieszkały w Rutkach, syn Łukasza i Klary z Remiszewskich z Franciszką ŚLEDZIEWSKĄ lat 35, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, córką nieżyjącego już Ludwika i żyjącej Elżbiety, ślub 30.01.1899, 7/1899.

DZIEMIAN Julian lat 33, urodzony i zamieszkały w Zawadach, syn Stanisława i Wiktorii z Wardzińskich, gospodarzy z Marianną SOWIŃSKĄ lat 16, urodzoną w Zawadach, zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, córką Jana i nieżyjącej już Sabiny z Maleszewskich, ślub 09.10.1899, 22/1899.

GRABOWSKI Józef lat 42, wdowiec po Krystynie z Frankowskich zmarłej 30.09.1897, właściciel cząstkowy, urodzony w Grabowie Starym, zamieszkały w Plewkach parafia Rutki, syn nieżyjących już Wincentego i Eleonory z Kuleszów z Rozalią Antoniną GRABOWSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Wiktorii z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.05.1899, 18/1899.

KULESZA Józef lat 35, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ciborach Chrzczonach, syn nieżyjącego już Walentego i żyjącej Zofii z Bronisławą CIBOROWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, córką nieżyjących już Paulina i ? z Krzewskich, ślub 13.0.1899, 13/1899.

KULESZA Piotr Bolesław lat 30, robotnik, urodzony i zamieszkały w Konopkach Klimkach, syn nieżyjącego już Adama i żyjącej Teodory z Brzozowskich z Franciszką BAGIŃSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córka nieżyjących już Jana i Antoniny z Wądołowskich, ślub 21.01.1899, 1/1899.

MALESZEWSKI Paweł Filip lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy, syn nieżyjącego już Pawła i żyjącej Julianny z Kuczmierowskich z Marianną ŻAJKOWSKĄ lat 26, urodzoną w Kapicach Starych, zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córką Ludwika i Franciszki z Ciborowskich, ślub 27.11.1899, 24/1899.

NOWAKOWSKI Józef lat 24, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Sieburczynie parafia Burzyn, syn nieżyjących już Adama i Cecylii z Dąbrowskich z Albertą DĘBNICKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, robotnicą, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Józefaty z Śledziewskich, ślub 24.01.1899, 6/1899.

OŁDAKOWSKI Konstanty lat 43, wdowiec po Juliannie z Pęskich zmarłej 27.04.1899, urodzony i zamieszkały w Podłatkach Dużych parafia Kołaki, syn nieżyjących już Piotra i Marianny z Krajewskich z Marianną MALESZEWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Ferdynanda i Marianny z Ciborowskich, ślub 27.11.1899, 25/1899.

SOKOŁOWSKI Konstanty lat 32, urodzony i zamieszkały w Łopuchowie parafia Tykocin, syn nieżyjących już Bartłomieja i Agnieszki z Anną ROGALEWSKĄ lat 28, wdową po Antonim zmarły 26.08.1892, włościanką, rolniczką, urodzoną w Sanikach (?), zamieszkałą w Zawadach, córką nieżyjącego już Łukasza i żyjącej Małgorzaty z Jackowskich małżonków (?), ślub 24.10.1899, 23/1899.

STYPUŁKOWSKI Aleksander lat 30, wdowiec po Bronisławie z Konopków zmarłej 02.06.1898, właściciel cząstkowy, urodzony w Rutkowskich, zamieszkały w Maleszewie Łynkach, syn nieżyjących już Leonarda (?) i Salomei z Ramotowskich z Pauliną KONOPKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, córką Franciszka i Marianny z Zambrzyckich, ślub 04.10.1899, 21/1899.

SZLESZYŃSKI Roman lat 26, urodzony i zamieszkały w Strękowej Górze, robotnik, syn nieżyjącej już Marianny z Pauliną GRABOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, robotnicą, córką nieżyjących już Ludwika i Julianny z Kukawskich, ślub 23.01.1899, 2/1899.

WĄDOŁOWSKI Adolf lat 27, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Nowych, syn Józefa i W (?) z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych z Stefanią Marianną WĄDOŁOWSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką ? i Antoniny z Reniewickich, ślub 15.05.1899, 17/1899.

WĄDOŁOWSKI Bolesław lat 19, urodzony i zamieszkały w Targoniach Krytułach, syn Zenona i nieżyjącej już Rozalii z Targońskich, właścicieli cząstkowych z Józefą WĄDOŁOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką Wojciecha i Julianny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.06.1899, 19/1899.

WĄDOŁOWSKI Ignacy lat 27, urodzony i zamieszkały w Ciborach Gołeckich, syn Piotra i Konstancji z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych z Julianną GRABOWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Emilii z Milewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 06.02.1899, 8/1899.

WĄDOŁOWSKI Józef lat 24, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Łynkach, syn nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Wilhelminy z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych z Michaliną WĄDOŁOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córką nieżyjącego już Kleofasa i żyjącej Justyny z Maleszewskich, ślub 24.04.1899, 16/1899.

WĄDOŁOWSKI Stanisław lat 27, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy, właściciel cząstkowy, syn Kleonerasa i Justyny z Maleszewskich z Pauliną WĄDOŁOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, córka nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Wilhelminy z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1899, 14/1899.

WĄDOŁOWSKI Stanisław lat 2?, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Starych, właściciel cząstkowy, syn Leopolda i ? z Wądołowskich z Józefą LĘCZEWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką Wawrzyńca i nieżyjącej już Aleksandry z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.02.1899, 11/1899.

WĄDOŁOWSKI Stanisław lat 29, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie, syn Mateusza i nieżyjącej już Wiktorii z Łaskich z Marianną ŻAJKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką nieżyjącego już Walentego i żyjącej Apolonii z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1899, 12/1899.

WNOROWSKI Kazimierz lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jaworach parafia Rutki, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Marianny z Włostowskich z Stefanią Marianną TARGOŃSKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Salomei z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.02.1899, 10/1899.

ZALEWSKI Stanisław lat 26, robotnik, urodzony i zamieszkały w Strękowej Górze, syn nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej Marianny z Jadwigą WITANOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, córką Adama i Apolonii, ślub 06.02.1899, 9/1899.

ŻAJKOWSKI Aleksander lat 37, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie, syn Antoniego i Benigny z Konopków z Józefą ŻAJKOWSKĄ lat 38, wdową po Konstantym zmarłym 21.02.1894, właścicielką cząstkową, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką nieżyjących już Antoniego i Joanny z Wądołowskich małżonków Dąbrowskich, ślub 04.09.1899, 20/1899.

ŻAJKOWSKI Grzegorz lat 27, urodzony i zamieszkały w Ciborach Chrzczonach, właściciel cząstkowy, syn Rajmunda i Antoniny z Stypułkowskich z Marianną Ewą ZALEWSKĄ lat 23, urodzoną urodzona i zamieszkała w Ciborach Chrzczonach, córką Konstantyna i Marianny, właścicieli cząstkowych, ślub 23.01.1899, 3/1899.