Opracował L. Kocoń

ARASZKIEWICZ Franciszek lat 21, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach, robotnik, syn Macieja i nieżyjącej już Marianny z Chojnowskich z Franciszką IWANOWSKĄ lat 25, urodzoną w Wróblach, zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką ? i Anny z Krajewskich, ślub 04.07.1898, 16/1898.

CIBOROWSKI Wincenty lat 22, urodzony i zamieszkały w Ciborach Gołeckich, syn Franciszka i Franciszki z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych z Cecylią TARGOŃSKĄ lat 17, urodzoną w Jaworkach, zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, córką Stanisława i nieżyjącej już Julianny z Czarnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.02.1898, 5/1898.

GRABOWSKI Maciej lat 28, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach, syn Stanisława i nieżyjącej już Anny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych z Balbiną GRABOWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, córką Wiktora (?) i Antoniny z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1898, 14/1898.

JAMIOŁKOWSKI Stanisław Józef lat 25, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie, syn ? i Weroniki z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych z Władysławą ZALEWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką ? i Joanny z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.02.1898, 2/1898.

KALINOWSKI Emeryk lat 48, wdowiec po Mariannie z Pieńkowskich, urodzony w Sierkach, zamieszkały w Targoniach Wielkich, robotnik, syn nieżyjących już Franciszka i Anny z Kozłowskich z Marcjanną  WĘDRYCHOWSKĄ lat 42, wdową po Feliksie zmarłym 18.07.1896, urodzoną w Wróblach, zamieszkałą w Targoniach Wielkich, robotnicą, córką nieżyjących już Piotra i Franciszki z Wróblewskich małżonków Zalewskich, ślub 17.02.1898, 9/1898.

KLIMASZEWSKI Jan lat 24, urodzony i zamieszkały w Gosiach Sokolej Łące parafia Kołaki, syn Szymona i Marianny z Brulińskich, właścicieli cząstkowych z Maksymilianną GRABOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, córką Aleksandra i Teresy z Konopków, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1898, 11/1898.

KRZEWSKI Adolf lat 25, robotnik, urodzony i zamieszkały w Krzewie Starym, syn nieżyjącego już Teodora i żyjącej Anny z Konopków z Józefą ŚWIĘTKOWSKĄ lat 17, urodzoną w Dębnikach, zamieszkałą w Krzewie Starym, córką Franciszka i Marianny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.09.1898, 19/1898.

KULESZA Szczepan lat 24, urodzony w Niziołkach Starych, zamieszkały w Mężeninie parafia Rutki, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Julianny z Grodzkich, drobnych gospodarzy z Adelą MALESZEWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Franciszka i Marianny z Wądołowskich, drobnych gospodarzy, ślub 21.02.1898, 13/1898.

KULIKOWSKI Adam lat 21, urodzony i zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin, syn Daniela i Marianny z Płońskich, właścicieli cząstkowych z Marcelą WĄDOŁOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką Szymona i Teofili z Zalewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.06.1898, 15/1898.

MROCZKOWSKI Stanisław lat 34, wdowiec po Mariannie z Wądołowskich, gospodarz, urodzony w Konopkach Chudych, zamieszkały w Maleszewie Łynkach, syn nieżyjących już Jana i Rozalii z Konopków z Sabiną IGLICKĄ lat 37, wdową po Aleksandrze zmarłym 26.05.1898, włościanką, rolniczką, urodzoną w Targoniach Wielkich, zamieszkałą w Zawadach, córka nieżyjącego już Kajetana i żyjącej Anieli z Maleszewskich małżonków Kulikowskich, ślub 22.11.1898, 22/1898.

ROSZKOWSKI Michał lat 27, urodzony i zamieszkały w Roszkach Ziemakach parafia Płonka, syn ? i Michaliny z Faszczewskich, właścicieli cząstkowych z Stefanią STEFANI lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Starych, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Moniki z Wądołowskich, gospodarzy, rolników, ślub 14.02.1898, 6/1898.

STRĘKOWSKI Władysław lat 23, urodzony i zamieszkały w Strękowej Górze, syn Walentego i nieżyjącej już Julianny z Strękowskich, właścicieli cząstkowych z Józefą WĄDOŁOWSDKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką nieżyjących już Bernarda i Marianny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.02.1898, 3/1898.

ŚWIĘCKI Grzegorz lat 27, urodzony w Jabłoncu, zamieszkały w Targoniach Krytułach, syn Teofila i Weroniki z Zaniewskich, właścicieli cząstkowych z Adelą GRABOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, córką nieżyjącego już Leopolda i żyjącej Apolonii z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.02.1898, 7/1898.

TREPANOWSKI Władysław lat 27, ogrodnik, urodzony w Niwkowie, zamieszkały w Krzewie, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Józefy z Filipowiczów z Justyną Michaliną ZAJKOWSKĄ lat 27, wdową po Janie zmarłym 09.11.1897, zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, właścicielką cząstkową, córką Edwarda i Joanny z Zajkowskich małżonków Zalewskich, ślub 10.11.1898, 20/1898.

WĄDOŁOWSKI Jakub lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Nowych, syn nieżyjących już Bernarda i Marianny z Maleszewskich z Stanisławą STRĘKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, córka Wojciecha i nieżyjącej już Julianny, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1898, 10/1898.

WĄDOŁOWSKI Jan Bolesław lat 29, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Starych, syn Leopolda i Marceli z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych z Władysławą WĄDOŁOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką nieżyjących już Jana i Aleksandry z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.11.1898, 21/1898.

WĄDOŁOWSKI Konstanty lat 28, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Nowych, syn nieżyjącego już Leonarda i żyjącej Teofili, właścicieli cząstkowych z Anną Stefanią KALINOWSKĄ lat 18, urodzoną w Maleszewie Łynkach, zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Jana i Małgorzaty z Grabowskich, rolników, gospodarzy, ślub 14.02.1898, 8/1898.

WĄDOŁOWSKI Paweł lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Starych, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Adolfiny z Zalewskich z Michaliną SZULBORSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marcjanny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.08.1898, 17/1898.

ZAJKOWSKI Wincenty lat 23, urodzony i zamieszkały w Zajkach parafia Giełczyn, syn nieżyjącego już Michała i żyjącej Marianny z Konopków, gospodarzy z Adelą WĄDOŁOWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką Stanisława i Zuzanny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 31.01.1898, 1/1898.

ZAMBRZYCKI Paulin lat 31, wdowiec po Józefie, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafia Rutki, syn Piotra i Elżbiety z Garbowskich z Bronisławą GRABOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, córką Wiktora i Marcjanny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.09.1898, 18/1898.

ŻAJKOWSKI Konstanty lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie, syn nieżyjących już Franciszka i Wiktorii z Brzostowskich z Michaliną ŻAJKOWSKA lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką nieżyjącego już Kajetana i żyjącej Katarzyny z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1898, 12/1898.

ŻAJKOWSKI Konstanty Michał lat 47, wdowiec po ? z Januszewiczów zmarłej 12.11.1897, właściciel cząstkowy, urodzony w Łasi Toczyłowie, zamieszkały w Rudnikach, syn nieżyjących już Michała i Felicjanny z Żajkowskich z Władysławą ŻAJKOWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej Anieli z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1898, 4/1898.