Opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Józef Grzegorz lat 32, syn Andrzeja i Marianny z Ostrowskich, urodzony i zamieszkały w Zawadach z Marcjanną CIBOROWSKĄ lat 18, córką Leopolda i Marcjanny z Milewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Witkach, ślub 15.06.1903, 26/1903.

CEKAŁA Paulin lat 23, syn Jana i nieżyjącej już Marcjanny z Parzychów, urodzony w Piankach parafia Nowogród, zamieszkały w Szostakach parafia Burzyn z Bronisławą ZALEWSKĄ lat 25, córką Edwarda i Joanny z Żajkowskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 07.06.1903, 24/1903.

CHLUDZIŃSKI Stanisław lat 60, wdowiec po Juliannie z Jamiołkowskich zmarłej 11.04.1902, syn nieżyjących już Józefa i Katarzyny z Piaszczyńskich, urodzony w Włodkach, zamieszkały w Rudnikach Kantorze, robotnik z Marianną MALESZEWSKĄ lat 31, wdową po Janie zmarłym 26.05.1901, córką Stanisława i nieżyjącej już Delfiny z Strękowskich małżonków Maleszewskich, robotnicą, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 03.02.1903, 7/1903.

CHOIŃSKI Teofil lat 25, syn nieżyjącego już Juliana i żyjącej Julianny z Wnorowskich, urodzony i zamieszkały w Grodzkich Starych parafia Kulesze z Zofią ZALEWSKĄ lat 18, córką Konstantego i Marianny z Konopków, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, ślub 16.02.1903, 15/1903.

DOŁĘGIEWICZ Piotr lat 28, wdowiec po Sabinie z Reniewickich, syn Pawła i nieżyjącej już Marianny z Olszewskich, urodzony i zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin z Józefą CIBOROWSKĄ lat 19, córką Andrzeja i Józefy z Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Kołaczkach, ślub 16.02.1903, 13/1903.

DOMBROWSKI Jan lat 25, syn nieżyjących już Franciszka i Marianny z Bujnowskich, urodzony i zamieszkały w Zawadach, robotnik z Rozalią GROMELSKĄ lat 22, córką Kazimierza i Katarzyny z Domuratów, urodzoną w Plewkach parafia Lipniki, zamieszkałą w Zawadach, włościanką, ślub 23.02.1903, 23/1903.

GROCHOWSKI Wojciech lat 35, wdowiec po Annie z? zmarłej 16.07.1903, syn Ignacego i Marty, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Frankach Dąbrowie parafia Kobylin z Julianną WĄDOŁOWSKĄ lat 21, córką Adama i Bogumiły z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 24.11.1903, 34/1903.

GRODZKI Jan lat 43, syn Pawła i nieżyjącej już Karoliny z Krajewskich, urodzony w Undach, zamieszkały w Grodzkich Starych parafia Kulesze, robotnik z Wincentą STRĘKOWSKĄ lat 42, córką Mikołaja i Katarzyny z Śledziewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Maleszewie Porkusach, zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 23.02.1903, 22/1903.

GRONDZKI Józef lat 28, syn nieżyjącego już Pawła i żyjącej Katarzyny z Mankiewiczów, urodzony w Giełczynie, zamieszkały w Brzezinach, włościanin z Franciszką ŚLEDZIEWSKĄ lat 32, córką nieżyjących już Wojciecha i Marianny z Duchnowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, włościanką, ślub 09.02.1903, 10/1903.

KONOPKA Antoni lat 27, syn Stanisława i Marianny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy z Bronisławą KONOPKĄ lat 22, córką Jakuba i Antoniny z Wądołowskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, ślub 09.02.1903, 11/1903.

KONOPKA Wincenty lat 26, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Bibianny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy z Józefą KURZYNĄ lat 18, córką Melchiora i Emilii z Konopków, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, ślub 16.02.1903, 16/1903.

KOZŁOWSKI Jan lat 35, syn nieżyjących już Antoniego i Anny z Mrozów, urodzony i zamieszkały w Laskowcu parafia Giełczyn, włościanin z Teodorą KONOPKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Wawrzyńca i żyjącej Marianny z Górskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, ślub 23.02.1903, 21/1903.

KUCZYŃSKI Tomasz lat 35, syn Stanisława i Magdaleny z Mrozów, urodzony i zamieszkały w Laskowcu parafia Giełczyn, włościanin z Walerią ŚLEDZIEWSKĄ lat 21, córką Ludwika i Teofili z Murawskich, włościan, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, ślub 23.02.1903, 20/1903.

KUCZYŃSKI Władysław lat 28, syn nieżyjących Józefa i Marianny z Pluskwińskich, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Starym parafia Rutki z Weroniką MALESZEWSKĄ lat 23, córką Fortunata i Marianny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 03.02.1903, 8/1903.

KURZYNA Feliks lat 27, syn nieżyjących już Wojciecha i Marianny z Dobkowskich, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym, właściciel cząstkowy z Leokadią Amelią KONOPKĄ lat 29, córką Wincentego i Konstancji, urodzoną w Warszawie, zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 08.10.1903, 31/1903.

MALESZEWSKI Grzegorz lat 26, syn nieżyjącego już Ludwika i żyjącej Katarzyny z Wyrzykowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach z Antoniną WĄDOŁOWSKĄ lat 28, córką Szczepana i nieżyjącej już Pauliny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 17.02.1903, 17/1903.

MALESZEWSKI Jan lat 27, syn Wincentego i Wiktorii z Supińskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach z Anną MALESZEWSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Ludwika i żyjącej Katarzyny z Wyrzykowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 26.01.1903, 2/1903.

MALESZEWSKI Stanisław lat 24, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Wiktorii z Konopków, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach z Klementyną SUPIŃSKĄ lat 18, córką Franciszka i Heleny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 26.01.1903, 3/1903.

MIODUSZEWSKI Stanisław lat 23, syn Jana i Karoliny z Grabowskich, urodzony i zamieszkały w Tyborach parafia Jabłonka z Marianną KONOPKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Marcina i żyjącej Florentyny z Targońskich, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, ślub 08.06.1903, 25/1903.

PISZCZATOWSKI Adolf lat 29, właściciel cząstkowy, syn Sylwestra i nieżyjącej już Julianny z Jamiołkowskich, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Piotrowiętach parafia Kobylin z Wiktorią CIBOROWSKĄ lat 19, córką Aleksandra i Marianny z Konopków, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, ślub 13.07.1903, 29/1903.

PODGÓRSKI Walenty lat 32, syn nieżyjącego już Ludwika i żyjącej Julianny z Brodowskich, mieszczan, urodzony w Wiźnie, zamieszkały w Smolarzach parafia Wizna z Marcjanną WĄDOŁOWSKĄ lat 17, córką Stanisława i Aleksandry z Kossakowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Starych, ślub 19.01.1903, 1/1903.

POGORZELSKI Kazimierz lat 21, syn Adama i Emilii z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Pogorzałkach parafia Kobylin z Teofilą WĄDOŁOWSKĄ lat 20, córką Jana i Julianny z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, ślub 23.11.1903, 33/1903.

PRZESTRZELSKI Franciszek lat 28, syn Józefa i Pauliny z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Targoniach Witach z Marianną ZALEWSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Tadeusza i żyjącej Emilii z Wądołowskich, urodzoną w Krzewie Starym, zamieszkałą w Targoniach Witach, ślub 17.02.1903, 19/1903.

STEFANI Jan lat 30, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Moniki z Wądołowskich, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach z Józefą DĄBROWSKĄ lat 28, córką Józefa i Pauliny z Rakowiczów, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rudnikach, ślub 27.10.1903, 32/1903.

STRĘKOWSKI Adolf lat 21, syn Paulina i Katarzyny z Sleszyńskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Slasach Mieszkach parafia Rutki z Antoniną CIBOROWSKĄ lat 24, córką Wiktora i nieżyjącej już Petroneli z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, ślub 25.11.1903, 35/1903.

SZLESZYŃSKI Franciszek lat 38, syn Karola i nieżyjącej już Franciszki z Trzasków, właścicieli cząstkowych, urodzony w Górskich parafia Rutki, zamieszkały w Krzewie Nowym z Walerią Józefą MALESZEWSKĄ lat 25, córką Józefa i Marianny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Krzewie Nowym, ślub 27.07.1903, 30/1903.

TATKO Franciszek lat 23, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Katarzyny, włościan, robotników, urodzony w Pęchratce, zamieszkały w Szumowie z Julianną SUPIŃSKĄ lat 20, córką Joanny, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, służącą, ślub 30.06.1903, 28/1903.

TRUSKOLASKI Andrzej lat 29, syn Tadeusza i nieżyjącej już Józefy z Konopków, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach parafia Kobylin z Karoliną GRABOWSKĄ lat 24, córką Leopolda i Apolonii z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, ślub 26.01.1903, 4/1903.

ZAJKOWSKI Franciszek lat 25, syn Franciszka i Marianny z Kuczyńskich, rolnikach, urodzony i zamieszkały w Zajkach parafia Giełczyn z Stefanią BRZOZOWSKĄ lat 29, córką Wojciecha i nieżyjącej już Emilii z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Krytułach, ślub 16.02.1903, 12/1903.

ZAMBRZYCKI Franciszek lat 24, syn nieżyjącego już Leopolda i żyjącej Pauliny z Łapińskich, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafia Rutki z Walerią WĄDOŁOWSKĄ lat 17, córką Jana i Antoniny z Reniewickich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, ślub 16.02.1903, 14/1903.

ŻAJKOWSKI Józef lat 37, syn nieżyjących już Franciszka i Wiktorii z Brzozowskich, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie, właściciel cząstkowy z Wiktorią STYPUŁKOWSKĄ lat 36, wdową po Ludwiku zmarłym 17.05.1902, córką nieżyjącego już Teofila i żyjącej Franciszki z Popkowskich małżonków Chludzińskich, urodzoną Chludniach parafia Mały Płock, zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 16.06.1903, 27/1903.

ŻAJKOWSKI Konstanty lat 53, wdowiec po Aleksandrze z Dąbrowskich zmarłej 22.10.1902, syn nieżyjących już Wojciecha i Agnieszki, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie z Józefą JAMIOŁKOWSKĄ lat 36, córką nieżyjącego już Pawła i żyjącej Rozalii z Nerkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 17.02.1903, 18/1903.

ŻĘDZIAN Antoni lat 56, wdowiec po Mariannie z Wądołowskich zmarłej w roku 1902, syn nieżyjących już Jana i Katarzyny z Kapiców, urodzony w Żędzianach, zamieszkały w Zawadach, rolnik z Emilią ZALEWSKĄ lat 54, wdową po Tadeuszu zmarłym 15.02.1899, córką Juliana i nieżyjącej już Anny z Maleszewskich małżonków Wądołowskich, urodzoną w Konopkach Klimkach, zamieszkałą w Targoniach Witach, robotnicą, ślub 09.02.1903, 9/1903.