Opracował L. Kocoń

BIELAWSKI Cyprian lat 25, urodzony i zamieszkały w Zawadach, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Scholastyki z Bajkowskich z Marianną SŁONICKĄ lat 23, urodzoną w Bronowie, zamieszkałą w Zawadach, córką Jakuba i Katarzyny z Mucharskich, ślub 10.06.1890, 15/1890.

CHUDZIŃSKI Jan lat 23, mieszczanin, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Tykocinie, syn nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Marianny z Rutkowskich z Katarzyną CZYŻEWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Górze Strękowej, córka Ludwika i Julianny z Grabowskich, ślub 10.11.1890, 22/1890.

DĄBROWSKI Nikodem lat 24, rolnik, urodzony w Wnorach Starych, zamieszkały w Kapustach parafia Rutki, syn Walentego i Marianny z Bagińskich z Emilią KRAJEWSKĄ lat 25, urodzoną w Wróblach, zamieszkałą w Maleszewie Perkusach, córką Kacpra i Józefy z Skarzyńskich, ślub 17.11.1890, 23/1890.

GOSK Aleksander lat 40, urodzony w Kapustach parafia Rutki, zamieszkały w Królach parafii tejże, syn Andrzeja i Balbiny z Zambrzyckich, gospodarzy z Bronisławą GRABOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkała w Grabowie Nowym, córką Wincentego i Konstancji z Grabowskich, gospodarzy, ślub 27.01.1890, 2/1890.

JABŁOŃSKI Teofil lat 28, urodzony i zamieszkały w Targoniu Witach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Emilii z Słowikowskich z Kamilą KRZEWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córka Kazimierza i nieżyjącej już Joanny z Czarnowskich, gospodarzy, ślub 20.01.1890, 1/1890.

KOSSAKOWSKI Jan lat 47, wdowiec po Katarzynie z Sobolewskich zmarłej 08.01.1890, urodzony w Mężeninie, zamieszkały w Górskich parafia Rutki, z wyrobku się utrzymujący z Józefą WYSZYŃSKĄ lat 34, urodzoną w Łasi Toczyłowie, zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, robotnicą, córką nieżyjących już Jana i Marcjanny z Jamiołkowskich, ślub 28.04.1890, 12/1890.

KULIKOWSKI Józef lat 25, urodzony w Czajkach, zamieszkały w Zawadach, syn Adama i nieżyjącej już Wiktorii z Czajkowskich z Wiktorią WĄDOŁOWSKĄ lat 19, urodzoną w Chlebiotkach Nowych, zamieszkałą w Zawadach, córką Macieja i Marcjanny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1890, 4/1890.

MALESZEWSKI Stanisław lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Łynkach, syn Piotra i Julianny z Kropiewnickich z Aleksandrą GRABOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołockich, córką Wiktora i Marcjanny z Perkowskich, ślub 29.10.1890, 21/1890.

MATEJKOWSKI Józef Adam lat 26, urodzony w Brzozowie, zamieszkały w Grondach Małych parafia Jedwabne, syn Adama i Anny Goman z Marianną DAWIDKO lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Zawadach, córką nieżyjącego już Konstantego i żyjącej Karoliny z Gizewiczów, właścicieli cząstkowych, ślub 05.05.1890, 13/1890.

MICHAŁOWSKI Władysław lat 28, urodzony w Troszynie, zamieszkały w Ożarkach Olszynce parafia Rutki, syn Krystiana i Serafiny z Obryckich z Marianną JABŁOŃSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkała w Targoniu Krytułach, córką Antoniego i Marianny z Strękowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.02.1890, 10/1890.

MOŚCICKI Antoni lat 34, wdowiec po Franciszce z Mierzyńskich zmarłej 24.01.1890, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Kruszewie parafia Kobylin, syn Fabiana i nieżyjącej już Emilii z Pogorzelskich z Teodorą KONOPKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, córką Franciszka i Marianny z Zambrzyckich, ślub 17.06.1890, 17/1890.

POGORZELSKI Marceli lat 28, urodzony w Sikorach Wojciechowiętach, zamieszkały w Czochaniu parafia Rutki, syn Mikołaja i nieżyjącej już Franciszki z Stypułkowskich z Michaliną WĄDOŁOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Krzewie Starym, córką Wincentego i nieżyjącej już Julianny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1890, 6/1890.

SAWICKI Adolf lat 26, urodzony i zamieszkały w Dobrochach parafia Rutki, syn Adama i Julianny z Dąbrowskich z Aleksandrą GRABOWSKĄ lat 28, urodzoną w Grabowie Starym, zamieszkałą w Ciborach Kołaczkach, córką Izydora i Marianny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.02.1890, 11/1890.

STEŃKOWSKI Franciszek lat 24, urodzony i zamieszkały w Strenkowej Górze, syn Stanisława i nieżyjącej już Wiktorii z Konopków z Elżbietą SUPIŃSKĄ lat 22, urodzoną w Rudce, zamieszkałą w Strenkowej Górze, córką Jakuba i Balbiny z Ptaszyńskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.02.1890, 9/1890.

TARGOŃSKI Eustachy lat 21, urodzony i zamieszkały w Targoniu Wielkim, syn Aleksandra i nieżyjącej już Apolonii z Wądołowskich z Julianną KRZEWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córką Józefa i Krystyny z Wilińskich, ślub 30.09.1890, 20/1890.

TARGOŃSKI Wincenty lat 26, urodzony i zamieszkały w Sikorach Piotrowiętach parafia Kobylin, syn Ludwika i Anastazji z Konopków z Marianną DĄBROWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Rudce, córką Cypriana i Julianny z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1890, 3/1890.

TRUSKOLAWSKI Karol lat 24, urodzony i zamieszkały w Hermanach parafia Tykocin, syn Stanisława i Anny z Porowskich z Kamilą TARGOŃSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, córką Antoniego i Salomei z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1890, 7/1890.

WĄDOŁOWSKI Bolesław Jan lat 18, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Starych, syn Józefa i nieżyjącej już Petroneli z Targońskich z Wiktorią KAPICĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Targoniu Krytułach, córką nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Marianny z Konopków, ślub 04.08.1890, 19/1890.

WĄDOŁOWSKI Ignacy lat 34, wdowiec po Cecylii z Jabłońskich zmarłej 29.12.1889, urodzony i zamieszkały w Konopkach Klimkach, syn nieżyjących już Macieja i Józefy z Łaskich z Marianną MALESZEWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Benedykta i Julianny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.02.1890, 8/1890.

WĄDOŁOWSKI Mateusz lat 42, wdowiec po Weronice z Gołaszewskich zmarłej 26.09.1890, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach, syn nieżyjących już Antoniego i Marianny z Ciborowskich z Bronisławą WĄDOŁOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Krzewie Starym, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Saturniny z Żajkowskich, ślub 24.11.1890, 24/1890.

WĄDOŁOWSKI Paweł lat 50, wdowiec po Monice z Szleszyńskich zmarłej 03.01.1888, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Nowych, syn nieżyjących już Sebastiana i Urszuli z Wądołowskich z Wiktorią KOSSAKOWSKĄ lat 46, wdową po Wiktorze zmarłym 16.04.1888, urodzoną w Dobrochach, zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką Dominika i Agnieszki z Sękowiczów małżonków Piszczatowskich, ślub 12.05.1890, 14/1890.

WĄDOŁOWSKI Wiktor Michał lat 44, wdowiec po Mariannie z Targońskich zmarłej 24.03.1890, urodzony w Łasi Toczyłowie, zamieszkały w Targoniu Wielkim, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Anieli z Żajkowskich z Marcelą TARGOŃSKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Targoniu Wielkim, córką Aleksandra i nieżyjącej już Apolonii z Wądołowskich, ślub 29.06.1890, 18/1890.

ZAJKOWSKI Franciszek lat 33, urodzony w Zajkach, zamieszkały w Targoniu Krytułach, syn Franciszka i nieżyjącej już Łucji z Łaskich z Benigną ŁASKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Targoniu Krytułach, córką Jana i nieżyjącej już Anny z Maleszewskich, ślub 12.06.1890, 16/1890.

ZAJKOWSKI Józef lat 22, urodzony i zamieszkały w Zajkach parafia Giełczyn, syn Franciszka i Katarzyny z Sabiną WĄDOŁOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką Wojciecha i Julianny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1890, 5/1890.

ZAMBRZYCKI Marcin lat 24, drobny gospodarz, urodzony i zamieszkały w Zambrzycach Starych parafia Rutki, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Aleksandry z Świętkowskich z Rozalią MALESZEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Franciszka i Józefy z Wądołowskich, ślub 24.11.1890, 25/1890.