Opracował L. Kocoń

BRYCZKOWSKI Jan lat 2?, syn Floriana i Emilii z Kilów, urodzony i zamieszkały w Kotowie Plac parafia Jedwabne z Heleną Martą WĄDOŁOWSKĄ lat 22, córką ? i nieżyjącej już Klementyny z Targońskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 24.02.1908, 16/1908.

CIBOROWSKI Maksymilian Edmund lat 30, syn Leonarda i nieżyjącej już Justyny z Grabowskich, urodzony w Ciborach Gołeckich, zamieszkały w Ciborach Chrzczonach z Adolfiną KRZEWSKĄ lat 29, córką Mikołaja i Pauliny z Zalewskich, urodzoną w Ciborach Krupach, zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, ślub 10.02.1908, 6/1908.

CYBULSKI Władysław lat 26, syn Adolfa i Marianny z Pogorzelskich, urodzony i zamieszkały w Sierkach parafia Tykocin z Stefanią Saturniną KRZEWSKĄ lat 18, córką Tomasza i nieżyjącej już Michaliny z Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Krzewie Nowym, ślub 16.11.1908, 31/1908.

DĄBROWSKI Stanisław lat 26, syn Wojciecha i Marianny z Kozłowskich, urodzony i zamieszkały w Jaworach parafia Rutki z Heleną MALESZEWSKĄ lat 19, córką Stefana i Katarzyny z Targońskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 17.02.1908, 9/1908.

GAWLA Marcin lat 48, , wdowiec, włościanin, robotnik, syn Marcina i nieżyjącej już Marianny z Konckich, zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin z Ludwiką SOBOLEWSKĄ lat 16, córką Tomasza i Bronisławy z Domalewskich, włościan, robotników, urodzoną i zamieszkałą w Rudnikach, ślub 03.11.1908, 29/1908.

GRABOWSKI Bolesław lat 35, wdowiec po Agnieszce z Grodzkich zmarłej 29.09.1907, syn nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Anny z Kossakowskich, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Rutkowskich z Marianną CZARNOWSKĄ lat 23, córką Franciszka i Agnieszki z Grodzkich, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Starym, ślub 23.11.1908, 32/1908.

GRABOWSKI Bolesław lat 25, syn Franciszka i Magdaleny z Rudnickich, urodzony i zamieszkały w Mężeninie parafia Rutki, robotnik z Heleną OSTROWSKĄ lat 19, córką Tomasza i Anieli z Kalskich, urodzoną i zamieszkałą w Rudnikach, ślub 27.02.1908, 18/1908.

GRABOWSKI Karol lat 28, syn nieżyjących już Napoleona i Marcjanny z Grabowskich, urodzony i zamieszkały w Grabowie Nowym z Rozalią WĄDOŁOWSKĄ lat 19, córka Mateusza i Ludwiki z Wądołowskich, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, ślub 02.03.1908, 21/1908.

KALINOWSKI Roman lat 22, syn nieżyjącego już Tomasza i żyjącej Michaliny z Ciborowskich, urodzony i zamieszkały w Ciborach Witkach z Marianną Heleną CIBOROWSKĄ lat 17, córką Józefa i Emilii z Zalewskich, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, ślub 02.03.1908, 19/1908.

KONOPACKI Józef lat 70, wdowiec po Annie z Targońskich zmarłej 08.11.1907, syn nieżyjących już Szymona i Marianny z Milewskich, urodzony w Ciborach Gołeckich, zamieszkały w Zawadach, robotnik z Wiktorią WĄDOŁOWSKĄ lat 60, wdową po Pawle zmarłym 10.03.1902, córką Dominika i Agnieszki z Zienkiewiczów małżonków Piszczatowskich, zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, ślub 28.01.1908, 4/1908.

KOZŁOWSKI Bolesław lat 23, syn Jana i Anny, urodzony i zamieszkały w Ożarkach parafia Rutki z Antoniną DĄBROWSKĄ lat 20, córką Adolfa i Wiktorii z Dzienisów, urodzoną w Białymstoku, zamieszkałą w Strękowej Górze, robotnicą, ślub 17.02.1908, 7/1908.

KRZEWSKI Mikołaj Piotr lat 55, wdowiec po Paulinie z Zalewskich zmarłej 09.12.1907, syn nieżyjących już Cypriana i Petroneli z Kuleszów, urodzony i zamieszkały w Ciborach Chrzczonach z Ludwiką CIBOROWSKĄ lat 26, córka Feliksy, urodzoną w Sikorach Bartkowiętach parafia Kobylin, zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, ślub 26.10.1908, 27/1908.

KRZEWSKI Tomasz lat 42, wdowiec po Michalinie z Maleszewskich zmarłej 14.07.1907, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Krzewie Nowym, syn nieżyjących już Wincentego i Petroneli z Maleszewskich z Rozalią DUCHNOWSKĄ lat 42, wdową po Piotrze zmarłym 12.06.1904, córką nieżyjących już Kazimierza i Teodory z Kropiewnickich małżonków Łaskich, urodzoną Łasi Toczyłowie, zamieszkałą w Krzewie Nowym, ślub 25.11.1908, 33/1908.

KULESZA Jakub lat 31, syn Stanisława i Marianny z Olszewskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Olszewie parafia Rutki z Stefanią KLIMASZEWSKĄ lat 17, córką Władysława i Klementyny z Targońskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 27.01.1908, 3/1908.

KULESZA Józef lat 25, syn Grzegorza i Teofili z Saniewskich, urodzony w Gołaszach Mościckich parafia Kulesze, zamieszkały w Wdziękoniu parafia Zambrów z Walerią GRABOWSKĄ lat 23, córką Aleksandra i Teofili z Konopków, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, ślub 20.07.1908, 23/1908.

KULESZA Wincenty lat 45, wdowiec, rolnik, zamieszkały w Milewie parafia Trostiany, syn Piotra i Izabeli z Milewskich z Teodorą ŁASKĄ lat 43, córką nieżyjących już Teodora i Aleksandry z Chmielewskich, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 03.09.1908, 24/1908.

MALESZEWSKI Jan lat 27, syn nieżyjącego już Szczepana i żyjącej Marianny z Wądołowskich, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach z Józefą KOSIOREK lat 20, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Anny z Dobkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, ślub 17.02.1908, 12/1908.

PERKOWSKI Franciszek lat 27, syn Jana i Anny z Płońskich, urodzony i zamieszkały w Płonce Kozłach parafia Płonka z Heronimą LENCZEWSKĄ lat 23, córką Wawrzyńca i Aleksandry z Wądołowskich, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie w Chlebiotkach Nowych, ślub 02.03.1908, 20/1908.

POLAK Stanisław lat 30, syn Ignacego i Józefy z Kościuków, urodzony i zamieszkały w Siekierkach parafia Tykocin z Anną KULESZĄ lat 28, córka nieżyjącego już Jana i żyjącej Franciszki z Januszczyków, urodzoną i zamieszkałą w Rudnikach, ślub 25.02.1908, 17/1908.

RUDNICKI Rajmund lat 57, wdowiec po Mariannie z Dąbrowskich zmarłej 20.03.1902, syn nieżyjących już Marcina i Rozalii z Ostrowskich, urodzony w Śliwowie, zamieszkały w Grabowie Starym, robotnik z Marianną CHLUDZIŃSKĄ lat 36, wdową po Stanisławie zmarłym 03.01.1907, córką nieżyjących już Stanisława i Delfiny z Strękowskich małżonków Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 17.02.1908, 8/1908.

STRZELCZYK Andrzej lat 29, syn Grzegorza i Ludwiki z Składanków, urodzony i zamieszkały w Wiźnie z Stanisławą CZERWIŃSKĄ lat 22, córką Macieja i Konstancji z Gackich, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, ślub 03.11.1908, 28/1908.

SZULIMOWSKI Julian lat 60, wdowiec po Felicji z Konopków zmarłej w Białymstoku 10.05.1896, syn nieżyjących już Adama i Agnieszki z Ferenców, urodzony w Ostrowi, zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy, robotnik z Antoniną ZAJKOWSKĄ lat 18, córką nieżyjącego już Władysława i żyjącej Aleksandry z Zajkowskich, robotników, urodzoną w Marylkach, zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 13.11.1908, 30/1908.

SZYMAŃSKI Feliks lat 23, syn Grzegorza i Marianny z Kulawczyków, urodzony i zamieszkały w Srebrowie parafia Wizna z Joanną ŁAPIŃSKĄ lat 17, córką Konstantego i nieżyjącej już Weroniki z Grabowskich, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, ślub 24.02.1908, 15/1908.

TARGOŃSKI Antoni lat 26, syn Aleksandra i Józefy z Grabowskich, urodzony i zamieszkały w Grabowie Starym z Franciszką MALESZEWSKĄ lat 26, wdową po Wojciechu zmarłym 23.09.1907, córką nieżyjących już Jana i Marianny z Maleszewskich małżonków Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 12.10.1908, 26/1908.

TARGOŃSKI Ludwik lat 33, syn nieżyjących już Józefa i Urszuli z Truskolawskich, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich z Franciszką WĄDOŁOWSKĄ lat 38, córką nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Emilii z Zajkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 23.01.1908, 1/1908.

TARGOŃSKI Stanisław lat 37, syn nieżyjących już Józefa i Urszuli z Truskolawskich, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich, właściciel cząstkowy z Marianną WĄDOŁOWSKĄ lat 2(?)3, córką nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Emilii z Zajkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 15.06.1908, 22/1908.

WĄDOŁOWSKI Jakub lat 45, wdowiec po Czesławie z Grabowskich zmarłej 14.04.1907, syn nieżyjących już Franciszka i Balbiny z Wnorowskich, urodzony w Konopkach Pokrzywnicy, zamieszkały w Ciborach Krupach z Marianną CZARNOWSKĄ lat 19, córką Teofila i Marianny z Targońskich, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Krupach, ślub 18.02.1908, 14/1908.

WĄDOŁOWSKI Mateusz lat 22, syn Ksawerego i Barbary z Ciborowskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Maleszewie Łynkach z Marianną MALESZEWSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Marcina i żyjącej Marianny z Pogorzelskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 17.02.1908, 11/1908.

WĄDOŁOWSKI Stanisław lat 26, syn ? i nieżyjącej już Rozalii z Targońskich, urodzony i zamieszkały w Targoniach Krytułach z Emilią KONOPKĄ lat 21, córką Jana i Walerii z Konopków, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 17.02.1908, 10/1908.

WĄDOŁOWSKI Wit Piotr lat 30, syn Szymona i Teofili z Zalewskich, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Nowych z Teofilą WĄDOŁOWSKĄ lat 18, córką Walerego i Marianny z Wądołowskich, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, ślub 21.09.1908, 25/1908.

WNOROWSKI Andrzej lat 26, syn Konstantego i Cecylii z Wnorowskich, urodzony i zamieszkały w Wnorach Kuzelach parafia Kobylin z Aleksandrą ZAJKOWSKĄ lat 34, córką nieżyjących już Faustyna i Franciszki z Jabłońskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Witach, ślub 17.02.1908, 13/1908.

ZAJKOWSKI Franciszek lat 28, syn nieżyjących już Faustyna i Franciszki z Jabłońskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Targoniach Witach z Natalią GÓRSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Mieczysława i żyjącej Julianny z Kuleszów, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie w Targoniach Witach, ślub 27.01.1908, 2/1908.

ZAJKOWSKI Kazimierz lat 23, syn Konstantego i Rozalii z Januszewskich, urodzony w Grajewie, zamieszkały w Rudnikach z Józefą DUCHNOWSKĄ lat 19, córką Józefa i Marianny z Zawadzkich, urodzoną i zamieszkałą w Rudnikach, ślub 03.02.1908, 5/1908.