Opracował L. Kocoń

ARACEWICZ Mateusz lat 30, gospodarz, syn Franciszka i Weroniki z Bystrowskich, urodzony i zamieszkały w Tykocinie z Zofią STYPUŁKOWSKĄ lat 19, córką Władysława i nieżyjącej już Franciszki z Targońskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 05.02.1907, 12/1907.

BABIŃSKI Bolesław lat 43, syn Stanisława i nieżyjącej już Ludwiki z Kobylińskich, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Cieszymach parafia Kobylin z Heronimą GÓRKĄ lat 28, córką Mieczysława i Julianny z Kuleszów, urodzoną i zamieszkałą w Tergoniach Witach, ślub 05.02.1907, 13/1907.

BRZOZOWSKI Franciszek lat 44, gospodarz, wdowiec, syn Jana i Ewy z Jamiołkowskich, urodzony w Płonce, zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin z Teofilą GRABOWSKĄ lat 43, wdową po Janie zmarłym 06.11.1894, córką Tomasza i Marianny z Makowskich małżonków Wnorowskich, urodzoną w Makowie parafia Kobylin, zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, ślub 24.09.1907, 21/1907.

CIBOROWSKI Dominik lat 30, gospodarz, syn Wawrzyńca i Teofili z Jamiołkowskich, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Łynkach z Filomeną MALESZEWSKĄ lat 23, córką Jakuba i Marianny z Targońskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 12.11.1907, 25/1907.

CZERWIŃSKI Teofil lat 27, syn Ludwika i Franciszki z Galińskich, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Kurpikach z Aleksandrą DOMURAT lat 26, córką nieżyjących już Franciszka i Władysławy z Kosiorków, włościan, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, ślub 28.01.1907, 1/1907.

DĄBROWSKI Stefan lat 25, syn nieżyjących już Wojciecha i ? z Kuleszów, urodzony i zamieszkały w Dobrochach parafia Rutki z Aleksandrą JABŁOŃSKĄ lat 23, córką Michała i nieżyjącej już Anieli z ?, urodzoną i zamieszkałą w Zawadach, ślub 11.02.1907, 16/1907.

DĄBROWSKI Władysław lat 27, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Feliksa i Cecylii z Łapińskich, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wandach parafia Kobylin z Emilią MAKOWSKĄ lat 23, córką Walentego i Józefy z Mocarskich, urodzoną i zamieszkałą w Górze Strękowej, ślub 04.02.1907, 11/1907.

DOMURAT Józef lat 30, syn nieżyjących już Franciszka i Władysławy z Kosiorków, rolnik, urodzony i zamieszkały w Kurpikach z Marianną CZERWIŃSKĄ lat 19, córką Ludwika i Franciszki z Galińskich, włościan, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, ślub 28.01.1907, 2/1907.

GONSOWSKI Kazimierz lat 23, syn Andrzeja i Wincenty z Targońskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Borzymach parafia Kobylin z Agnieszką ZAMBRZYCKĄ lat 19, córką Piotra i Katarzyny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, ślub 28.01.1907, 3/1907.

GRABOWSKI Kajetan lat 30, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Ludwiki z Krajewskich, urodzony i zamieszkały w Grabowie Nowym z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córka Wincentego i Krystyny z Wądołowskich, urodzoną w Leśniewie Niedźwiedź parafia Kobylin, zamieszkałą w Krzewie Starym, ślub 24.06.1907, 19/1907.

GRABOWSKI Mateusz lat 59, wdowiec po Mariannie z Domuratów zmarłej 04.06.1904, syn nieżyjących już Franciszka i Salomei z Sienickich, urodzony i zamieszkały w Wiźnie z Konstancją GÓRSKĄ lat 51, wdową po Wiktorze zmarłym w Warszawie 02.11.1904, córką nieżyjących już Rafała i Julianny z Grodzkich małżonków Grabowskich, urodzona w Grabowie Starym, zamieszkałą w Targoniach Krytułach, ślub 12.05.1907, 18/1907.

KONOPKA Jan lat 29, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i Franciszki z Konopków, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy z Stanisławą MALESZEWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Edwarda i żyjącej Antoniny z Targońskich, urodzoną w Zalesiu Łabędzkim, zamieszkałą w Krzewie Starym, ślub 04.02.1907, 8/1907.

KONOPKA Stanisław lat 21, syn Mateusza i Leokadii z Surmacewiczów, urodzony i zamieszkały w Mężeninie parafia Rutki z Michaliną WITANOWSKĄ lat 19, córką Adama i Apolonii z Supińskich, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 11.02.1907, 16/1907.

KRUSZEWSKI Paweł lat 25, gospodarz, syn Romualda i Józefy z Ładów, urodzony i zamieszkały w Kruszech parafia Kołaki z Cecylią ZAMBRZYCKĄ lat 19, córką Stefana i Weroniki z Wądołowskich, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, ślub 25.06.1907, 20/1907.

LEŚNIEWSKI Jan lat 23, syn Juliana i Julii z Wyrzykowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Wiśniewie parafia Zambrów z Stefanią GRABOWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Napoleona i żyjącej M? z Grabowskich, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, ślub 28.01.1907, 4/1907.

MALESZEWSKI Adolf lat 30, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Wiktorii z Targońskich, urodzony i zamieszkały w Krzewie Nowym z Bronisławą MALESZEWSKĄ lat 30, córką nieżyjącego już Marcina i żyjącej Teofili z Zalewskich, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 04.02.1907, 7/1907.

OLSZEWSKI Stefan lat 30, włościanin, rolnik, syn Wojciecha i Marianny z Słonickich, urodzony i zamieszkały w Bronowie parafia Wizna z Władysławą KOSIOREK lat 21, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Dąbrowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, ślub 28.01.1907, 5/1907.

OSTAPKO Józef lat 28, syn Józefa i Marianny z Surmacewiczów, rolników, urodzony i zamieszkały w Pszczółczynie parafia Waniewo z Marianną ZAJKOWSKĄ lat 26, córką Władysława i Aleksandry z Zajkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Marylkach, zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 04.02.1907, 10/1907.

PILIS Antoni lat 29, syn Franciszka i Feliksy z Sadowskich, mieszczan, urodzony i zamieszkały w Tykocinie z Klementyną CHMIELEWSKĄ lat 21, córką Dominika i Marianny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 29.01.1907, 6/1907.

RAFAŁOWSKI Władysław lat 36, syn Feliksa i Teofili z Piekarskich, mieszczan, urodzony i zamieszkały w Knyszynie z Zofią GÓRSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Mieczysława i żyjącej Julianny z Kuleszów, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Witach, ślub 26.11.1907, 27/1907.

STYPUŁKOWSKI Wacław lat 32, właściciel cząstkowy, syn Konstantego i ? z Gardockich, urodzony w Konieckach parafia Wizna, zamieszkały w Ożarkach parafia Rutki z Albertą ZAJKOWSKĄ lat 21, córką Kazimierza i nieżyjącej już Anny z Zajkowskich, urodzoną w Zajkach parafia Giełczyn, zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 05.02.1907, 14/1907.

SUPIŃSKI Józef lat 47, robotnik, syn nieżyjącej już Anny, urodzony w Brzezinach, zamieszkały w Strękowej Górze z Michaliną SUPIŃSKĄ lat 36, córką nieżyjących już Benedykta i Marianny z Dąbrowskich, urodzoną w Kleszczach, zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 15.10.1907, 23/1907.

TARGOŃSKI Jan lat 25, syn nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Anastazji z Modzelewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zawadach z Antoniną KRAJEWSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marianny z Jarosiów, urodzoną w Pabirowicach warszawskiej guberni, zamieszkałą w Zawadach, ślub 10.02.1907, 15.1907.

TOMASZEWSKI Stanisław lat 29, włościanin, rolnik, syn Jana i Feliksy z Bielawskich, urodzony i zamieszkały w Zawadach z Symforią PRZESTRZELSKĄ lat 25, córką Piotra i Marianny z Jabłońskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Witach, ślub 04.02.1907, 9/1907.

WĄDOŁOWSKI Adolf lat 26, syn nieżyjących już Mateusza i Wilhelminy z Maleszewskich, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Łynkach z Kamilą WĄDOŁOWSKĄ lat 21, córką Stanisława i Władysławy z Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 26.11.1907, 28/1907.

WOJCIECHEWICZ Konstanty lat 33, wdowiec po Karolinie z Grabowskich zmarłej 12.07.1907, gospodarz, urodzony w Wybranych, zamieszkały w Mężeninie, syn nieżyjących już Walentego i Doroty z Heleną KONOPKĄ lat 20, córką Ignacego i Marcjanny z Kalinowskich, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 07.10.1907, 22/1907.

ZAJKOWSKI Piotr lat 33, syn Kazimierza i Antoniny z Grabowskich, urodzony i zamieszkały w Zajkach parafia Giełczyn z Teofilą KURZYNĄ lat 21, córką nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej ? z Jamiołkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 12.11.1907, 26/1907.

ZAJKOWSKI Stanisław lat 40, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zajkach parafia Giełczyn, syn Józefa i Joanny z Zajkowskich z Władysławą Marcelą WĄDOŁOWSKĄ lat 21, córką Adolfa i Bogumiły z Wądołowskich, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 11.11.1907, 24/1907.