Opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Józef Grzegorz lat 35, wdowiec po Marcjannie z Ciborowskich zmarłej 07.06.1906, syn Andrzeja i nieżyjącej już Marianny z Ostrowskich, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Zawadach z Władysławą SZUMOWSKĄ lat 20, córką Stanisława i Marianny z Bućkowskich, włościan, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Górze Strękowej, ślub 11.09.1906, 25/1906.

CIBOROWSKI Ignacy lat 43, rolnik, syn Wojciecha i Marianny z Łopacińskich, urodzony w majątku Dobki, zamieszkały w Siekierkach parafia Tykocin z Władysławą ZAROŚ lat 21, córką Franciszka i Marcjanny z Dubków, urodzoną w parafii Goworowo, zamieszkałą w Zawadach, ślub 20.02.1906, 17/1906.

DOMBROWSKI Mateusz lat 50, wdowiec po Marcjannie z Choińskich, robotnik, syn nieżyjących już Feliksa i Tekli z Dąbrowskich, zamie3szkały w Marylkach z Józefą CIBOROWSKĄ lat 46, robotnicą, wdową po Aleksandrze zmarłym 03.02.1904, córką nieżyjących już Józefa i Zofii z Ostapków małżonków Jarockich, urodzoną i zamieszkałą w Zawadach, ślub 29.01.1906, 4/1906.

GRABOWSKI Stanisław lat 35, właściciel cząstkowy, wdowiec po Magdalenie z Kuleszów zmarłej 24.07.1906, syn nieżyjących już Franciszka i Teofili z Wądołowskich, urodzony i zamieszkały w Ciborach Gołeckich z Bronisławą WĄDOŁOWSKĄ lat 20, córka Stanisława i Antoniny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, ślub 10.09.1906, 23/1906.

GRABOWSKI Wojciech lat 30, robotnik, syn Mateusza i Wiktorii z Zawadzkich, urodzony w Kramkowie parafia Wizna, zamieszkały w Zawadach z Aleksandrą Marianną KLIMASZEWSKĄ lat 31, córką Teodora i Barbary z Kalinowskich, urodzoną i zamieszkałą w Zawadach, ślub 22.01.1906, 1/1906.

GRODZKI Józef lat 60, robotnik, wdowiec po Anieli z Kurowskich, syn Jana i Marianny, urodzony w Kłoskach Młynowiętach, zamieszkały w Hermanach parafia Tykocin z Marianną KRZEWSKĄ lat 60, córką Wiktora i Józefy z Krzewskich, urodzoną w Krzewie Starym, zamieszkałą w Zawadach, robotnicą, ślub 27.05.1906, 19/1906.

GROMELSKI Józef lat 30, syn Kazimierza i Katarzyny z Domuratów, włościan, rolników, urodzony w Plewkach (?), zamieszkały w Zawadach z Józefą WIEK lat 20, córką Stanisława i Marianny, włościan, rolników, urodzoną w parafii Rożan, zamieszkałą w Zawadach, ślub 01.10.1906, 26/1906.

KŁOSEK Józef lat 22, syn Jana i Julianny z Froncukiewiczów, włościan, rolników, urodzony i zamieszkały w Żarach parafia Rutki z Józefą KALINOWSKĄ lat 20, córką Jana i Mamortyny z Grabowskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 19.02.1906, 15/1906.

KOSSAKOWSKI Antoni lat 36, wdowiec po Stanisławie z Klimaszewskich zmarłej 06.03.1905, syn Aleksandra i nieżyjącej już Karoliny z Zaleskich, rolnik, urodzony i zamieszkały w Wiśniewie z Teofilą Apolonią GRABOWSKĄ lat 23, córką Leopolda i Apolonii z Ciborowskich, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Nowym, ślub 07.02.1906, 7/1906.

KOTOWSKI Marceli lat 2?, rolnik, syn Ignacego i Franciszki, urodzony i zamieszkały w Łętowie parafia Kołaki z Stanisławą Saturniną STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką Seweryna i Feliksy z Czarnowskich, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Markach, ślub 06.02.1906, 6/1906.

KULESZA Leon lat 20, syn Józefa i Agaty, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Niziołkach Dobkach parafia Kulesze z Leokadią CIBOROWSKĄ lat 20, córką Jakuba i Antoniny z Duchnowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, ślub 19.02.1906, 13/1906.

KULESZA Teofil lat 26, syn Adolfa i nieżyjącej już Władysławy z Ramotowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Ciborach Chrzczonach z Marianną Petronelą GRABOWSKĄ lat 24, córką Adama i ? z Zambrzyckich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Starym, ślub 02.07.1906, 22/1906.

KULIKOWSKI Piotr lat 23, syn Jana i Tekli z Sikorskich, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin z Zofią KULESZĄ lat 24, córką Adolfa i nieżyjącej już Władysławy z Ramotowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, ślub 29.10.1906, 28/1906.

MAJEWSKI Stanisław Marian lat 31, syn Juliana i nieżyjącej już Marii z Śniegockich, urodzony w Kolnie, zamieszkały w Szczuczynie, lekarz w tamtejszym szpitalu z Honoratą Anną CHLUDZIŃSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Teofili z Górskich, właścicieli majątku Marylki, urodzoną i zamieszkałą tamże, ślub 27.11.1906, 29/1906.

MAKOWSKI Franciszek lat 30, syn Walentego i Józefy z Mocarskich, włościan, rolników, urodzony i zamieszkał w Górze Strękowej z Adelą ŚWIĘTKOWSKĄ lat 19, córką Franciszka i ? z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Dębnikach parafia Rutki, zamieszkałą w Krzewie Starym, ślub 05.06.1906, 20/1906.

MALESZEWSKI Piotr Paweł lat 25, syn Adolfa i Joanny z Chludzińskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Strękowej Górze z Teodorą Michaliną STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córką nieżyjących już Józefa i Bronisławy z Kazimierskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 12.06.1906, 21/1906.

MĘŻEŃSKI Stanisław lat 31, właściciel cząstkowy, syn Apolinarego i ? z Sikorskich, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim parafia Kobylin z Teofilą KONOPKĄ lat 25, córką M? i Petroneli z Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 26.02.1906, 18/1906.

MILEWSKI Adam Jan lat 21, syn Antoniego i Agnieszki z Suszkowskich, urodzony i zamieszkały w Milewie Leśnym parafia Kobylin z Stefanią MALESZEWSKĄ lat 19, córką Piotra i Pauliny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 19.02.1906, 16/1906.

NIECIECKI Adolf lat 23, syn nieżyjących już Mikołaja i M? z Gołaszewskich, włościanin, robotnik, urodzony w Wnorach Wypychach, zamieszkały w Strękowej Górze z Władysława ROSZKOWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Adolfa i żyjącej Marianny z Ciborowskich, włościan, robotników, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 27.11.1906, 30/1906.

NOWAKOWSKI Stanisław Władysław lat 22, rolnik, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Bronisławy z Ostrowskich, urodzony i zamieszkały w Targoniach Witach z Władysławą GRODZKĄ lat 21, córką Adolfa i Marcjanny z Piszczatowskich, urodzoną w Jankowie parafia Rutki, zamieszkałą w Krzewie Nowym, ślub 05.02.1906, 5/1906.

OLSZEWSKI Wojciech lat 24, rolnik, syn Józefa i Julianny z Cielewskich, urodzony i zamieszkały w Bronowie parafia Wizna z Aleksandrą ŚLEDZIEWSKĄ lat 28, córką Wincentego i Marianny z Waniewskich, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, ślub 12.02.1906, 10/1906.

POPŁAWSKI Tomasz lat 30, syn Aleksandra i Anny z Cybulskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Krypnie parafia Trostiany z Martą GRABOWSKĄ lat 18, córką Jana i Marianny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 19.02.1906, 14/1906.

WĄDOŁOWSKI Franciszek lat 33, właściciel cząstkowy, syn Józefa i Marianny z Kuleszów, urodzony i zamieszkały w Ciborach Gołeckich z Władysławą GRABOWSKĄ lat 2?, córką Bartłomieja i Wiktorii z Wądołowskich, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, ślub 12.02.1906, 8/1906.

WISZOWATY Piotr lat 37, wdowiec po Mariannie z ?, rolnik, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Wojnów, urodzony i zamieszkały w Wiszowatych parafia Trostiany z Anną MALESZEWSKĄ lat 25, córką Jakuba i Marianny z Targońskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 12.02.1906, 12/1906.

WOŁOSIK Stefan lat 37, wdowiec po Mariannie z Zalewskich zmarłej 02.08.1906, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Małgorzaty z Chmielewskich, włościan, rolników, urodzony i zamieszkały w Pszczółczynie parafia Waniewo z Marianną TARGOŃSKĄ lat 21, córką Aleksandra i Józefy z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Starym, ślub 23.10.1906, 27/1906.

ZAJKOWSKI Franciszek lat 25, właściciel cząstkowy, syn Jana i Emilii z Strękowskich, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich z Pauliną WĄDOŁOWSKĄ lat 29, córką Wiktora i nieżyjącej już Marianny z Targońskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 29.01.1906, 2/1906.

ZALESKI Karol lat 32, rolnik, syn Stanisława i Marceli z Mężyńskich, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim parafia Kobylin z Weroniką ŻAJKOWSKĄ lat 19, córką Franciszka i Julianny z Żajkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 12.02.1906, 9/1906.

ZALEWSKI Bolesław lat 26, syn nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Hieronimy, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Targoniach Krytułach z Stefanią WĄDOŁOWSKĄ lat 20, córką Franciszka i Stefani z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 11.09.1906, 24/1906.

ŻELECHOWSKI Jan lat 34, robotnik, wdowiec po Balbiny z Biedrzyckich zmarłej 13.06.1905, syn Konstantego i Marianny, zamieszkały w Nieławicach parafia Wizna z Marianną OLSZEWSKĄ lat 22, córką Wojciecha i Marianny z Śledziewskich, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, ślub 12.02.1906, 11/1906.

ŻENDZIAN Józef lat 23, właściciel cząstkowy, syn Andrzeja i Marianny z Kuleszów, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie z Władysławą ZAJKOWSKĄ lat 22, córką Konstantego i nieżyjącej już Aleksandry z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 29.01.1906, 3/1906.