Opracował L. Kocoń

GRABOWSKI Franciszek Jan lat 27, syn Aleksandra i nieżyjącej już Teresy z Konopków, urodzony i zamieszkały w Grabowie Nowym z Franciszką Marianną ŻAJKOWSKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej Józefy z Wądołowskich, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 26.06.1905, 11/1905.

JABŁOŃSKI Antoni lat 45, wdowiec po Placydzie z Maleszewskich, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Antoniego i Marianny z Strękowskich, urodzony i zamieszkały w Targoniach Krytułach z Józefą TARGOŃSKĄ lat 30, córką nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Julianny z Targońskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 06.11.1905, 13/1905.

KONOPKA Aleksander lat 33, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Anny z Milewskich, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy z Stefanią KONOPKĄ lat 21, córką Jana i Walerii z Konopków, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 23.01.1905, 1/1905.

KONOPKA Jan lat 37, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i nieżyjącej już Marianny z Grodzkich, urodzony i zamieszkały w Sikorach Janowiętach parafia Kobylin z Władysławą TARGOŃSKĄ lat 26, córką nieżyjących już Rajmunda i Justyny z Kalinowskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Krytułach, ślub 27.02.1905, 7/1905.

KONOPKA Józef lat 66, wdowiec po Katarzynie z Kozłowskich, robotnik, syn nieżyjących już Szymona i Marianny z Maleszewskich, urodzony w Ciborach Gołeckich, zamieszkały w Sikorach Bartkowiętach parafia Kobylin z Anną WĄDOŁOWSKĄ lat 67, robotnicą, wdową po Piotrze zmarłym 14.01.1904, córką nieżyjących już Hipolita i Marianny z Jabłońskich małżonków Targońskich, urodzoną w Targoniach Wielkich, zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 27.07.1905, 12/1905.

KROPIEWNICKI Wiktor lat 36, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wawrzyńca i Weroniki z Zajkowskich, urodzony i zamieszkały w Zajkach parafia Giełczyn z Marcelą ZAJKOWSKĄ lat 36, córką Jana i Emilii z Strękowskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 31.01.1905, 2/1905.

KRZEWSKI Leopold lat 41, właściciel cząstkowy, syn Konstantego i nieżyjącej już Zuzanny z Konopków, urodzony i zamieszkały w Krzewie Nowym z Michaliną WĄDOŁOWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Wilhelminy z Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 21.02.1905, 4/1905.

MAKOWSKI Ludwik lat 54, wdowiec po Michalinie z Grabowskich, robotnik, syn nieżyjących już Władysława i Franciszki z Drozdowskich, urodzony w Targoniach Witach, zamieszkały w Chlebiotkach Starych z Konstancją TARGOŃSKĄ lat 44, wdową po Adolfie zmarłym 27.02.1901, córką nieżyjących już Franciszka i Marcjanny z Grabowskich małżonków Dąbrowskich, urodzoną w Grabowie Starym, zamieszkałą w Targoniach Krytułach, ślub 08.02.1905, 3/1905.

MĘŻYŃSKI Stanisław lat 24, właściciel cząstkowy, syn Jana i Michaliny z Boratyńskich, urodzony i zamieszkały w Sikorach Tomkowiętach parafia Kobylin z Marianną MILEWSKĄ lat 26, córką nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Józefy z Rogalewskich, urodzoną i zamieszkałą w Zawadach, ślub 27.02.1905, 6/1905.

PRUSZKO Ludwik lat 24, rolnik, syn Józefa i Katarzyny z Makowskich, urodzony i zamieszkały w Rutkowskich parafia Burzyn z Władysławą STRĘKOWSKĄ lat 35, wdową po Ludwiku zmarłym 28.02.1904, córką Józefa i nieżyjącej już Anieli z Dzwonkowskich małżonków Maleszewskich, urodzoną w Kalinowce parafia Rutki, zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 06.03.1905, 10/1905.

SIKORSKI Edmund lat 30, właściciel cząstkowy, syn Pawła i Franciszki z Zaleskich, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Cieszymach parafia Kobylin z Franciszką ZALESKĄ lat 30, wdową po Władysławie zmarłym w Warszawie 03.01.1893, córką nieżyjących już Juliana i Karoliny z Zaleskich małżonków Konopków, właścicielką cząstkową, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 06.03.1905, 9/1905.

ŚREDNICKI Franciszek lat 35, robotnik, syn Stanisława i nieżyjącej już Teresy z Dańkowskich, urodzony w Kobylinie Pieniążkach, zamieszkały w Zawadach z Bolesławą Florentyną MALINOWSKĄ lat 2?, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Katarzyny z Czyżewskich, urodzoną w Targoniach Witach, zamieszkałą w Zawadach, ślub 28.02.1905, 8/1905.

ŻĘDZIAN Antoni lat 50, wdowiec po Emilii z Wądołowskich, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Jana i Katarzyny z Kapiców, urodzony w Żędzianach parafia Tykocin, zamieszkały w Zawadach z Balbiną WĄDOŁOWSKĄ lat 45, wdową po Janie zmarłym w Warszawie 02.05.1902, córką nieżyjących już Teodora i Antoniny z Sikorskich małżonków Konopków, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 20.02.1905, 5/1905.