Opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Czesław Henryk 1 rok, syn Hilarego, właściciela cząstkowego i Stefani Tews, zmarł w Krzewie Plebankach 09.01.1890, 6/1890.

BRUSZEWSKI Feliks 2 lata, syn Antoniego, właściciela cząstkowego i Aleksandry Długosz, zmarł w Zawadach 23.03.1890, 28/1890.

BUĆKOWSKI Teofil 2 miesiące, syn Antoniny, służącej, zmarł w Górze Strękowej 14.08.1890, 50/1890.

CHLUDZIŃSKA Władysława 2 tygodnie, córka Karola, właściciela cząstkowego i Marianny Łaski, zmarła w Rudnikach Kantorze 04.03.1890, 21/1890.

CIBOROWSKA Izabela lat 70, gospodyni urodzona w Hermanach, parafia Tykocin, córka rodziców z imienia niepamiętnych małżonków Rzędzian, żona Józefa, właściciela cząstkowego, zmarła w Ciborach Kołaczkach 18.12.1890, 87/1890.

CIBOROWSKA Józefa lat 61, gospodyni rolna urodzona w Konopkach Pokrzywnicy, córka Mikołaja i Julianny Konopki małżonków Krzewskich, żona Jana, zmarła w Chlebiotkach Nowych 02.09.1890, 57/1890.

CIBOROWSKA Józefa 10 miesięcy, córka Wincentego, właściciela cząstkowego i Marianny Gołaszewskiej, zmarła w Ciborach Gołockich 12.12.1890, 84/1890.

CIBOROWSKA Karolina 1 rok, córka Juliana, właściciela cząstkowego i Marcjanny Kossakowskiej, zmarła w Ciborach Gołockich 19.10.1890, 71/1890.

CIBOROWSKA Władysława 4 dni, córka Franciszka, właściciela cząstkowego i Cyryli Ciborowskiej, zmarła w Ciborach Gołockich 20.03.1890, 26/1890.

CIBOROWSKA Władysława Saturnina 3 miesiące, córka Stanisława, właściciela cząstkowego i Teodory Gonsowskiej, zmarła w Konopkach Klimkach 04.05.1890, 37/1890.

CZARNOWSKA Balbina lat 76, gospodyni rolna urodzona w Konopkach Klimkach, córka Jana i Anny małżonków Wądołowskich, żona Macieja, zmarła w Maleszewie Porkusach 03.06.1890, 40/1890.

CZARNOWSKI Władysław lat 20, syn nieżyjącego Wojciecha i Agnieszki Menżeńskiej, zmarł w Łasi Toczyłowie 06.12.1890, 82/1890.

CZERWIŃSKA Franciszka lat 76, włościanka, gospodyni, córka Andrzeja i Tekli małżonków Śledziewskich, wdowa poi Jakubie, zmarła w Kurpikach 23.03.1890, 27/1890.

CZERWIŃSKA Weronika lat 27, córka Wojciecha, właściciela cząstkowego i Karoliny Śledziewskiej, panna, zmarła w Kurpikach 17.01.1890, 8/1890.

DAWIDKO Konstanty lat 59, właściciel cząstkowy, syn Kazimierza i Anieli, mąż Karoliny Giziewicz, zmarł w Zawadach 01.02.1890, 13/1890.

DOMURAT Michalina lat 28, gospodyni rolna, córka Stanisława i Anny Wądołowskiej małżonków Grabowskich, żona Franciszka, zmarła w Maleszewie Porkusach 03.01.1890, 2/1890.

DUCHNOWSKI Serafin 4 lata, Michała, włościanina i Bronisławy Krysiewicz, zmarł w Zawadach 21.12.1890, 90/1890.

DUCHNOWSKI Stefan 1 miesiąc, syn Piotra, właściciela cząstkowego i Rozalii Łaski, zmarł w Krzewie Nowym 16.02.1890, 18/1890.

GRABOWSKA Brygida lat 60, właścicielka cząstkowa urodzona w Grabowie Nowym, córka Stanisława i Franciszki Zambrzyckiej małżonków Grabowskich, żona Felicjana Norberta, właściciela cząstkowego, zmarła w Grabowie Starym 04.12.1890, 81/1890.

GRABOWSKA Zofia 4 i pół roku, córka Leopolda, właściciela cząstkowego i Apoloni Grabowskiej, zmarła w Grabowie Nowym 24.08.1890, 52/1890.

GRABOWSKI Leopold lat 50, właściciel cząstkowy urodzony w Grabowie Starym, syn Kazimierza i Joanny Konopki, mąż Apolonii Ciborowskiej, zmarł w Grabowie Nowym 04.05.1890, 38/1890.

GRABOWSKI Piotr 4 lata, syn Leopolda, właściciela cząstkowego i Apolonii Ciborowskiej, zmarł w Grabowie Nowym 08.03.1890, 23/1890.

GRABOWSKI Stanisław 5 lat i 6 miesięcy, syn Józefa, właściciela cząstkowego i Wiktorii Grabowskiej, zmarł w Grabowie Nowym 24.09.1890, 62/1890.

GRODZKA Bronisława 4 lata, córka Szymona, właściciela cząstkowego i Emilii Ciborowskiej, zmarła w Ciborach Gołockich 25.12.1890, 91/1890.

JAMIOŁKOWSKA Stanisława lat 40, gospodyni rolna urodzona w Rudnikach, córka Stanisława i Katarzyny małżonków Gosiewskich, żona Wawrzyńca, zmarła w Maleszewie Łynkach 07.03.1890, 22/1890.

JAMIOŁKOWSKI Jan 2 miesiące, syn Wincentego, właściciela cząstkowego i Domiceli Wądołowskiej, zmarł w Maleszewie Łynkach 13.06.1890, 42/1890.

JANUSZCZYK Karol Wacław 3 miesiące, syn Fabiana, właściciela cząstkowego i Julianny Maleszewskiej, zmarł w Rudnikach 23.01.1890, 10/1890.

KALINOWSKA Helena 10 miesięcy, córka Franciszka, włościanina i Michaliny Jamiołkowskiej, zmarła w Rudnikach 26.08.1890, 53/1890.

KONOPKA Franciszek rok i 5 miesięcy, syn Wawrzyńca, właściciela cząstkowego i Marianny Górskiej, zmarł w Konopkach Klimkach 28.08.1890, 54/1890.

KONOPKA Jan 1 rok, syn Jana, właściciela cząstkowego i Benigny Konopki, zmarł w Maleszewie Łynkach 13.06.1890, 41/1890.

KONOPKA Jan 2 miesiące, syn Stanisława, właściciela cząstkowego i Salomei Wnorowskiej, zmarł w Targoniach Krytułach 20.08.1890, 51/1890.

KONOPKA Kajetan 6 dni, syn Wincentego, właściciela cząstkowego i Marcjanny Czarnowskiej, zmarł w Konopkach Pokrzywnicy 31.03.1890, 31/1890.

KONOPKA Melchior lat 52, właściciel cząstkowy, syn Adama i Józefy Jamiołkowskiej, kawaler, zmarł w Konopkach Klimkach 08.02.1890, 15/1890.

KRZEWSKA Stefania 1 miesiąc, córka Feliksa, właściciela cząstkowego i Jozefaty Kurzyny, zmarła w Krzewie Nowym 23.01.1890, 11/1890.

KRZEWSKA Władysława 8 miesięcy, córka Franciszka, właściciela cząstkowego i Marianny Duchnowskiej, zmarła w Krzewie Starym 09.10.1890, 69/1890.

KUCZYŃSKI Stanisław lat 54, właściciel cząstkowy, syn Marcina i Marianny Wądołowskiej, mąż Weroniki Wiszniewskiej, zmarł w Strękowej Górze 06.01.1890, 5/1890.

KULESZA Eleonora lat 60, gospodyni rolna urodzona w Dzięcieli, córka Franciszka i Anny małżonków Dąbrowskich, żona Piotra, zmarła w Łasi Toczyłowie 14.02.1890, 17/1890.

KULESZA Piotr lat 78, właściciel gruntu, syn rodziców niepamiętnych, wdowiec po Eleonorze Dąbrowskiej, zmarł w Łasi Toczyłowie 13.12.1890, 85/1890.

KULESZA Władysława lat 39, właścicielka cząstkowa urodzona w Grabowie Nowym, córka Kazimierza i Teodory Ciborowskiej małżonków Ramotowskich, żona Adolfa, zmarła w Ciborach Chrzczonach 08.09.1890, 59/1890.

ŁAPIŃSKI Marcel 1 miesiąc, syn Konstantego, właściciela cząstkowego i Weroniki Grabowskiej, zmarł w Konopkach Klimkach 01.01.1890, 1/1890.

MALESZEWSKA Anna 3 lata, córka Adolfa, właściciela cząstkowego i Joanny Chludzińskiej, zmarła w Strękowej Górze 26.11.1890, 78/1890.

MALESZEWSKA Balbina lat 65, gospodyni rolna urodzona w Chlebiotkach Nowych, córka Felicjana i Marianny małżonków Wądołowskich, wdowa po Andrzeju, zmarła w Rudnikach Kantorze 19.03.1890, 25/1890.

MALESZEWSKA Julianna lat 54, właścicielka cząstkowa urodzona w Maleszewie Łynkach, córka Benedykta i Eleonory małżonków Wądołowskich, żona Benedykta, właściciela cząstkowego, zmarła w Maleszewie Porkusach 17.12.1890, 88/1890.

MALESZEWSKA Kamila lat 9, córka Wawrzyńca, właściciela cząstkowego i Teofili Wądołowskiej, zmarła w Maleszewie Porkusach 14.01.1890, 7/1890.

MALESZEWSKA Marianna 4 lata, córka Edwarda, właściciela cząstkowego i Antoniny Targońskiej, zmarła w Krzewie Starym 06.04.1890, 32/1890.

MALESZEWSKA Marianna lat 6, córka Stefana, właściciela cząstkowego i Józefy Strenkowskiej, zmarła w Maleszewie Porkusach 19.01.1890, 9/1890.

MALESZEWSKA Stefania 1 miesiąc, córka Stefana, właściciela cząstkowego i Katarzyny Piotrowskiej, zmarła w Maleszewie Porkusach 21.11.1890, 75/1890.

MALESZEWSKI Antoni lat 74, właściciel cząstkowy, syn Stanisława i Antoniny Maleszewskiej, mąż Katarzyny Ciborowskiej, zmarł w Konopkach Pokrzywnicy 01.10.1890, 67/1890.

MALESZEWSKI Jan lat 43, właściciel cząstkowy, syn Stanisława i Balbiny Strękowskiej, mąż Marianny Maleszewskiej, zmarł w Maleszewie Porkusach 30.09.1890, 66/1890.

MALESZEWSKI Paulin 2 miesiące, syn Wincentego, właściciela cząstkowego i Wiktorii Supińskiej, zmarł w Maleszewie Porkusach 08.09.1890, 58/1890.

MENŻYŃSKI Józef lat 63, szlachcic, wyrobnik urodzony w Zalesiu Łabędzkim, syn Piotra, wdowiec po Agacie Krzewskiej, zmarł w Myziu Marylkach 13.03.1890, 24/1890.

NIECIECKI Mateusz 3 lata, urodzony w Perkach, syn Stanisława, młynarza i Michaliny Konopki, zmarł w Zawadach 29.07.1890, 49/1890.

POGORZELSKI Aleksander rok i 6 miesięcy, syn Kazimierza, włościanina i Julianny Kowalewskiej, zmarł w Zawadach 16.12.1890, 86/1890.

ROGALEWSKA Bronisława 2 i pół roku, córka Antoniego, właściciela cząstkowego i Marianny Czyżewskiej, zmarła w Zawadach 26.04.1890, 36/1890.

ROSZKOWSKI Stefan 1 tydzień, syn Jana, właściciela cząstkowego i Natalii Maleszewskiej, zmarł w Strękowej Górze 07.07.1890, 45/1890.

SKIWSKI Józef 4 lata, syn Władysława, właściciela cząstkowego i Doroty Dmochowskiej, zmarł w Zawadach 29.09.1890, 65/1890.

STAMATEL Stanisław 5 lat, syn Antoniego, właściciela cząstkowego i Pauliny Milewskiej, zmarł w Zawadach 24.04.1890, 35/1890.

STRĘKOWSKA Elżbieta lat 23, robotnica urodzona w Rudnikach, córka Jakuba i Balbiny Ptaszyńskiej małżonków Supińskich, żona Franciszka, zmarła w Strękowej Górze 08.10.1890, 68/1890.

STYPUŁKOWSKI Wiktor lat 84, właściciel cząstkowy urodzony w Jaworach Klepaczach, syn Andrzeja i Rozalii Łętowskiej, mąż Teodory Maleszewskiej, zmarł w Ciborach Markach 22.04.1890, 34/1890.

SZEMBORSKI Edward rok i 6 tygodni, syn Jana, włościanina i Martyny Białobrzeskiej, zmarł w Rudnikach 25.06.1890, 43/1890.

ŚLEDZIEWSKI Stanisław lat 45, wyrobnik, syn Jana i Marianny Stypułkowskiej, kawaler, zmarł w Kurpikach 06.01.1890, 4/1890.

ŚLIWOWSKA Władysława 1 rok, urodzona w Targoniach Wielkich, córka Franciszka, właściciela gruntu i Marianny Targońskiej, zmarła w Zawadach 20.12.1890, 89/1890.

TARGOŃSKA Apolonia lat 57, gospodyni rolna urodzona w Chlebiotkach Nowych, córka Jana i Antoniny Jamiołkowskiej małżonków Wądołowskich, żona Aleksandra, zmarła w Targoniach Wielkich 22.02.1890, 19/1890.

TARGOŃSKA Marianna 2 godziny, córka Konstantego, właściciela gruntu i Marianny Dąbrowskiej, zmarła w Rudnikach 15.11.1890, 74/1890.

TARGOŃSKI Franciszek półtora roku, syn Joachima, właściciela cząstkowego i Józefy Dąbrowskiej, zmarł w Targoniach Wielkich 03.01.1890, 3/1890.

TARGOŃSKI Wojciech 6 miesięcy, syn Kazimierza, robotnika i Anastazji Modzelewskiej, zmarł w Zawadach 10.12.1890, 83/1890.

WĄDOŁOWSKA Elżbieta lat 66, właścicielka cząstkowa, córka Józefa i Petroneli Ciborowskiej małżonków Wądołowskich, żona Franciszka, właściciela Cząstkowego, zmarła w Chlebiotkach Nowych 01.12.1890, 80/1890.

WĄDOŁOWSKA Emilia lat 13, córka Ksawerego, właściciela cząstkowego i Barbary Ciborowskiej, zmarła w Maleszewie Łynkach 16.07.1890, 46/1890.

WĄDOŁOWSKA Kamila 5 miesięcy, córka Stanisława, właściciela cząstkowego i Zuzanny Wądołowskiej, zmarła w Łasi Toczyłowie 10.09.1890, 61/1890.

WĄDOŁOWSKA Leokadia rok i 6 miesięcy, córka Ignacego, właściciela cząstkowego i Wincenty Przestrzelskiej, zmarła w Krzewie Starym 09.09.1890, 60/1890.

WĄDOŁOWSKA Marianna lat 35, gospodyni rolna, córka Konstantego i Rozalii małżonków Targońskich, żona Wiktora, zmarła w Targoniach Wielkich 24.03.1890, 29/1890.

WĄDOŁOWSKA Rozalia lat 25, robotnica, córka Stanisława i Karoliny Krzewskiej małżonków Święcickich, żona Bernarda, zmarła w Chlebiotkach Nowych 27.01.1890, 12/1890.

WĄDOŁOWSKA Stefania 4 lata, córka Stanisława, właściciela cząstkowego i Marceli Wądołowskiej, zmarła w Chlebiotkach Nowych 31.08.1890, 56/1890.

WĄDOŁOWSKA Weronika lat 29, właścicielka cząstkowa urodzona w Zambrzycach Królach, parafia Rutki, córka Szymona i żyjącej Anny Kuleszy małżonków Gołaszewskich, żona Mateusza, zmarła w Maleszewie Porkusach 26.09.1890, 64/1890.

WĄDOŁOWSKI Bolesław rok i 3 miesiące, syn Władysława, właściciela cząstkowego i Marianny Wądołowskiej, zmarł w Krzewie Starym 28.08.1890, 55/1890.

WĄDOŁOWSKI Bronisław 7 miesięcy, syn Mateusza, właściciela cząstkowego i Wilhelminy Maleszewskiej, zmarł w Maleszewie Łynkach  22.07.1890, 48/1890.

WĄDOŁOWSKI Jan 5 miesięcy, syn Jana, właściciela cząstkowego i Antoniny Reniewickiej, zmarł w Chlebiotkach Nowych 10.02.1890, 16/1890.

WĄDOŁOWSKI Jan lat 2, syn Stanisława, właściciela cząstkowego i Aleksandry Kossakowskiej, zmarł w Chlebiotkach Starych 15.10.1890, 70/1890.

WĄDOŁOWSKI Ludwik 3 lata, syn Stanisława, właściciela cząstkowego i Aleksandry Kossakowskiej, zmarł w Chlebiotkach Starych 04.11.1890, 73/1890.

WĄDOŁOWSKI Paweł 3 lata, syn Stanisława, właściciela cząstkowego i Zuzanny Wądołowskiej, zmarł w Łasi Toczyłowie 28.12.1890, 92/1890.

WĄDOŁOWSKI Roman rok i 8 miesięcy, syn Jana, właściciela cząstkowego i Julianny Grodzkiej, zmarł w Chlebiotkach Nowych 25.11.1890, 77/1890.

WĄDOŁOWSKI Serwacy Franciszek 6 miesięcy, syn Szczepana, właściciela cząstkowego i Teodory Targońskiej, zmarł w Maleszewie Łynkach 21.11.1890, 76/1890.

WĄDOŁOWSKI Stanisław lat 34, właściciel cząstkowy, syn Leonarda i Ludwiki Grabowskiej, mąż Teresy Stypułkowskiej, zmarł w Chlebiotkach Nowych 16.04.1890, 33/1890.

WIECZOREK Kunegunda Scholastyka lat 86, robotnica urodzona w Targoniach Wielkich, córka rodziców z imienia niepamiętnych małżonków Dębowskich, wdowa po Franciszku, zmarła w Strękowej Górze 27.11.1890, 79/1890.

ZAJKOWSKA Emilia lat 52, gospodyni rolna urodzona w Strękowej Górze, córka Jakuba i Anny Żajkowskiej małżonków Stypułkowskich, żona Jana, zmarła w Targoniach Wielkich 03.07.1890, 44/1890.

ZAJKOWSKA Marianna 2 lata, córka Franciszka, właściciela cząstkowego i Teofili Górskiej, zmarła w Łasi Toczyłowie 29.10.1890, 72/1890.

ZAMBRZYCKI Faustyn lat 3, syn Franciszka, właściciela cząstkowego i Marianny Ramotowskiej, zmarł w Maleszewie Porkusach 22.09.1890, 63/1890.

ŻAJKOWSKA Agnieszka lat 70, gospodyni rolna urodzona w Ciborach Witkach, córka Dominika Grochowskiego, wdowa po Leonie, zmarła w Ciborach Chrzczonach 21.05.1890, 39/1890.

ŻAJKOWSKI Michał lat 15, syn zmarłego Aleksandra i Anieli Żajkowskiej, zmarł w Łasi Toczyłowie 30.03.1890, 30/1890.

ŻAJKOWSKI Stanisław 1 miesiąc, syn Grzegorza, młynarza i Emilii Wisowatej, zmarł w Targoniach Wielkich 22.07.1890, 47/1890.

ŻAJKOWSKI Władysław 5 miesięcy, syn Marianny, robotnicy, zmarł w Zawadach 02.03.1890, 20/1890.

ŻMIJEWSKA Marianna lat 68, gospodyni rolna urodzona w Szepietowie, córka Piotra i Marianny małżonków Szepietowskich, żona Konstantego, zmarła w Targoniach Witach 03.02.1890, 14/1890.