Opracował L. Kocoń

BARSZCZEWSKI Stanisław Franciszek lat 24, urodzony w Zawadach, zamieszkały w Warszawie, syn Kazimierza i Marianny z Kowalewskich, włościan, rolników z Władysławą WĄDOŁOWSKĄ lat 17, urodzoną w Chlebiotkach Nowych, zamieszkałą w Zawadach, córką nieżyjących już Macieja i Marcjanny z Zalewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.08.1892, 32/1892.

BRZOSTOWSKI Józef lat 24, rolnik, urodzony i zamieszkały w Rutkowskich parafia Burzyn, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Franciszki z Gardockich z Józefą WĄDOŁOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką Józefa i nieżyjącej już Wiktorii z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1892, 17/1892.

CIBOROWSKI Franciszek lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ciborach Gołeckich, syn Wiktora i nieżyjącej już Antoniny z Grabowskich z Władysławą WĄDOŁOWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Krzewie Starym, córką nieżyjących już Jana i Emilii z Chmielewskich, ślub 29.02.1892, 26/1892.

CZYŻEWSKI Jan lat 28, włościanin, urodzony i zamieszkały w Górze Strękowo, syn Ludwika i Julianny z Grabowskich z Martą KOWALEWSKĄ lat 27, włościanką, urodzoną w Kobylinie Kruszewie, zamieszkałą w Kurpikach, córką nieżyjącego już Piotra i żyjącej Franciszki z Szledziewskich, ślub 25.01.1892, 2/1892.

DOMURAT Michał lat 31, wdowiec po Władysławie z Wądołowskich, urodzony i zamieszkały w Wiźnie, syn nieżyjących już Jakuba i Katarzyny z Piotrowskich z Balbiną GRABOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Stanisława i nieżyjącej już Anny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.01.1892, 3/1892.

GRODZKI Józef lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jankowie parafia Rutki, syn Mateusza i Marianny z Kuleszów z Stefanią KRZEWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Krzewie Nowym, córką Faustyna i Teofili z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 15.02.1892, 10/1892.

JABŁOŃSKI Stanisław lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniach Krytułach, syn nieżyjącego już Juliana i żyjącej Anny z Konopków z Bronisławą WĄDOŁOWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Starych, córką Leopolda i Marceli z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.02.1892, 7/1892.

JAMIOŁKOWSKI Jan lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Rozalii z Wądołowskich z Michaliną DĄBROWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką nieżyjących już Antoniego i Zuzanny z Wądołowskich, ślub 08.02.1892, 5/1892.

JAMIOŁKOWSKI Wincenty lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie, syn Piotra i nieżyjącej już Weroniki z Wądołowskich z Józefą POPKOWSKĄ lat 27, urodzoną w Chludniach parafia Mały Płock, zamieszkałą w Rudnikach Kantor, córka Józefa i Zofii z Chludzińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 29.02.1892, 28/1892.

KALISZCZYK Józef lat 22, włościanin, służący, urodzony w Jaworach parafia Rutki, zamieszkały w Zawadach, syn Józefa i nieżyjącej już Joanny z Kozłowskich z Franciszką JABŁOŃSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Witach, córką Józefa i Emilii z Słowikowskich, włościan, rolników, ślub 28.08.1892, 33/1892.

KLIMASZEWSKI Maciej Jan lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Franciszki z Bajkowskich z Antoniną WITANOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, córką nieżyjącego Piotra i żyjącej Aleksandry z Wieczorków, włościan, ślub 17.01.1892, 1/1892.

KŁOSKI Aleksander lat 25, włościanin, urodzony i zamieszkały w Ożarach parafia Rutki, syn Ludwika i Józefy z Popławskich z Anną SOWIŃSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Zawadach, córką nieżyjących już Antoniego i Marianny z Malinowskich, ślub 08.02.1892, 6/1892.

KŁOSKOWSKI Aleksander lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym parafia Kobylin, syn Wojciecha i nieżyjącej już Franciszki z Garbowskich z Wincentą CIBOROWSKĄ lat 24, iurodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, córką Wiktora i nieżyjącej już Petroneli z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 16.02.1892, 12/1892.

KRZEWSKI Aleksander lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Krzewie Starym, syn Teodora i Anny z Krzewskich z Marcelą WĄDOŁOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Krytułach, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Marianny z Kijewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1892, 16/1892.

KRZEWSKI Teofil lat 42, wdowiec po Petroneli z Milewskich zmarłej 23.02.1892, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ciborach Gołeckich, syn nieżyjących Jana i Rozalii z Ciborowskich z Józefą GRABOWSKĄ lat 26, urodzoną w Grabowie Starym, zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Emilii z Milewskich, ślub 06.06.1892, 31/1892.

KULIKOWSKI Józef lat 26, wdowiec po Wiktorii z Wądołowskich, włościanin, rolnik, urodzony w Czajkach, zamieszkały w Zawadach, syn Adama i nieżyjącej już Wiktorii z Czajkowskich z Aleksandrą SOWIŃSKĄ lat 25, urodzoną w Zawadach, zamieszkałą w Warszawie, córką nieżyjących już Antoniego i Marianny z Malinowskich, ślub 10.11.1892, 34/1892.

MALESZEWSKI Józef lat 34, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Łynkach, syn Franciszka i Wiktorii z Kalinowskich z Franciszką STRĘKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, córką Wojciecha i nieżyjącej już Julianny z Rutkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.02.1892, 23/1892.

MALESZEWSKI Stanisław lat 36, wdowiec po Konstancji z Kuleszów zmarłej 26.02.1892, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jankowie parafia Rutki, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Katarzyny z Ślisińskich z Feliksą CIBOROWSKĄ lat 25, urodzoną w Sikorach Bartkowiętach parafia Kobylin, zamieszkałą w Ciborach Krupach, córką Józefa i Marcjanny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 29.05.1892, 30/1892.

MASŁOWSKI Jan Hipolit lat 36, rolnik, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich, syn Wincentego i nieżyjącej już Marianny z Malinowskich z Julianną KONOPKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Anny z Milewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.11.1892, 36/1892.

MIODUSZEWSKI Franciszek lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony w Miodusach Stasiowiętach, zamieszkały w Rutkach parafia Rutki, syn Pawła i Marianny z Krajewskich z Władysławą STYPUŁKOWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, córką nieżyjącego już Pawła i żyjącej Franciszki z Mroczkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.01.1892, 4/1892.

MROZOWSKI Adam lat 27, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Gosiach Leśnicy parafia Kołaki, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Konstancji z Gołaszewskich z Marianną DĄBROWSKĄ Lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Rudnikach, córką Stanisława i Marianny z Grabowskich, włościan, rolników, ślub 23.02.1892, 18/1892.

OŁDZIEJ Stanisław lat 31, włościanin, urodzony i zamieszkały w Broniszewie parafia Tykocin, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Zofii z Bokinów z Emilią MURAWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Wieczorkach, córką Stanisława i Marianny z Rozyńskich, włościan, ślub 23.02.1892, 22/1892.

PŁOŃSKI Bronisław lat 21, urodzony i zamieszkały w Kuleszach Chobotkach parafia Knyszyn, syn Hipolita i Marianny z Kułakowskich z Bronisławą WĄDOŁOWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, córką Jana i Klementyny z Targońskich, właścicieli cząstkowych , ślub 21.02.1892, 13/1892.

POGORZELSKI Jan lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach parafia Kobylin, syn Adama i nieżyjącej już Julianny z Pruszyńskich z Wincentą GÓRSKĄ lat 24, właścicielką cząstkową, urodzoną i zamieszkałą w Targoniu Witach, córką nieżyjących już Jana i Teresy z Targońskich, ślub 22.02.1892, 14/1892.

RENIEWICKI Stanisław lat 49, wdowiec po Agnieszce z Sadowskich, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Zawadach, syn nieżyjących już Wincentego i Marianny z Rogalewskich z Marianną ŚWIĘCICKĄ lat 49, wdową po Stanisławie zmarłym 02.04.1889, urodzoną w Zawadach, zamieszkałą w Chlebiotkach Starych, córką nieżyjących już Jana i Marcjanny z Rutkowskich małżonków Pieńkowskich, ślub 21.11.1892, 35/1892.

SADOWSKI Stanisław lat 21, włościanin, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Łopuchowie parafia Tykocin, syn nieżyjących już Józefa i Anny z Zalewskich z Albertyną OLSZEWSKĄ  lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, córką Wojciecha i Marianny z Śledziewskich, włościan, gospodarzy, ślub 16.02.1892, 11/1892.

STRĘKOWSKI Ignacy lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Łynkach, syn Wojciecha i nieżyjącej już Julianny z Rutkowskich z Eleonorą MALESZEWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, córką Franciszka i Wiktorii z Kalinowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.02.1892, 24/1892.

TARGOŃSKI Witalis lat 23, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich, syn Andrzeja i Julianny z Konopków z Emilią WĄDOŁOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, córką Jana i Agaty z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.02.1892, 19/1892.

TARGOŃSKI Władysław lat 18, właściciel cząstkowy, urodzony w Ciborach Witkach, zamieszkały w Ciborach Chrzczonach, syn Stanisława i nieżyjącej już Julianny z Czarnowskich z Władysławą TARGOŃSKĄ lat 30, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Krytułach, córką Wiktora i nieżyjącej już Marcjanny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.02.1892, 25/1892.

TRUSKOLASKI Grzegorz lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach parafia Kobylin, syn Ludwika i nieżyjącej już Joanny z Łasków z Teofilą Martą WĄDOŁOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Wieczorkach, córką Jana i Adolfiny z Wądołowskich, włościan, rolników, ślub 23.02.1892, 20/1892.

WĄDOŁOWSKI Fabian lat 38, wdowiec po Michalinie z Ciborowskich, właściciel cząstkowy, urodzony w Ciborach Witkach, zamieszkały w Chlebiotkach Starych, syn nieżyjących już Wawrzyńca i Marianny z Zalewskich z Stefanią KULESZĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, córką Adolfa i nieżyjącej już Kamili z Babińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 29.02.1892, 27/1892.

WĄDOŁOWSKI Pantaleon lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Krzewie Starym, syn nieżyjącego już Zenona i żyjącej Łucji z Ciborowskich z Anną KONOPKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córką Stanisława i nieżyjącej już Teofili z Krzewskich, ślub 23.02.1892, 21/1892.

WĄDOŁOWSKI Wincenty Izydor lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy, syn nieżyjącego już Kleofasa i żyjącej Justyny z Maleszewskich z Józefą GRODZKĄ lat 29, wdową po Franciszku zmarłym 06.06.1891, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Krytułach, córką Antoniego i nieżyjącej już Marianny z Strękowskich małżonków Jabłońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.03.1892, 29/1892.

WĄDOŁOWSKI Władysław lat 23, wdowiec po Mariannie z Łaskich, właściciel cząstkowy, urodzony w Chlebiotkach Nowych, zamieszkały w Zawadach, syn Jana i Karoliny z Wądołowskich z Barbarą ŻAJKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, córką Kajetana i nieżyjącej już Franciszki z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.11.1892, 38/1892.

ZACHARZEWSKI Franciszek lat 22, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Kramkowie parafia Wizna, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny Szulc z Wiktorią KULIKOWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, córką Franciszka i Rozalii z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 15.02.1892, 9/1892.

ZAKRZEWSKI Jan lat 35, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ładach Borowych parafia Puchały, syn nieżyjących już Piotra i Teofili z Kulikowskich z Emilią KONOPKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, córką Macieja i Józefy z Babińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.11.1892, 37/1892.

ZAMBRZYCKI Paulin lat 26, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafia Rutki, syn Piotra i Elżbiety z Garbowskich, właścicieli cząstkowych z Józefą DUCHNOWSKĄ lat 30, urodzoną i zamieszkałą w Krzewie Nowym, córką Józefa i nieżyjącej już Marcjanny z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1892, 15/1892.

ZAWADZKI Michał lat 24, rolnik, urodzony i zamieszkały w Mężeninie parafia Rutki, syn nieżyjącego już Leonarda i żyjącej Salomei z Kamieńskich z Stanisławą ZAWISTOWSKĄ lat 19, robotnicą, urodzoną w Kruszy parafia Kołaki, zamieszkałą w Zawadach, córką Franciszki, ślub 09.01.1892, 8/1892.