Indeks opracowała J. Garbowska

DANILAK Wawrzyniec z Kobylina Poświętnego (Borzym) z Reginą Kurasiowną 24.01.1684 61/1684

DOBKOWSKI Adam z Pajewa z Katarzyną Kropiewnicką przydomek Swiedowna z Kropiewnicy, 30.04.1684. 66/1684

GARBOWSKI Michał z Kobylina Borzym z Dorotą Jamiołkowską, 25.07.1684. 73/1684

GARBOWSKI Szymon z Garbowa Starego z Zofią Kobylińską z Garbowa Nowego, 16.07.1684. 71/1684

JAMIOŁKOWSKI Grzegorz z Kłosk Młynowiąt z Aleksandrą Ołtarzewską, 18.07.1684. 72/1684

KIERZKOWSKI Walenty z Kierzk z Marinną Kierzkowską, 30.07.1684.75/1684

KOC Wawrzyniec z Zofią Kłoskowskiej z Kłosk Młynowiąt, 29.10.1684. 76/1684

KROPIEWNICKI Kazimierz z Kropiewnicy Gajk z Barbarą Kropiewnicką, 26.07.1684. 74/1684

KRUSZEWSKI Franciszek z parafii sokołowskiej z Dorotą Wnorowską z Wnor Wand, 02.07.1684.70/1684

MARCIN, młynarz z Piszczat z Marianną 23.01.1684. 58/1684

MOJKOWSKI Walenty z Agnieszką Czajkowską z Czajk, 02.12.1684.84/1684

PISZCZATOWSKI Grzegorz z Katarzyną Gąsowską z Kobylina Kruszewa, 23.01.1684. 60/1684

PISZCZATOWSKI Łukasz z Piszczat z Katarzyną córką Michała Stypułkowskiego 24.01.1684 62/1684

PŁOŃSKI Stanisław z Zuzanną Wnorowską z Wnor Wand, 26.11.1684. 79/1684

ROSZKOWSKI Szymon z Żędzian z Katarzyną Kropiewnicką przydomek Gąsiorek z Kropiewnicy, 23.01.1684. 57/1684

RZONCA Kazimierz z Magdaleną Frankowską z Wnor Wand 04.06.1684. 69/1684

SIKORSKI Andrzej z Kobylina Latki z Łucją Milewską, 21.11.1684.78/1684

SIKORSKI Bartłomiej z Kobylina Kruszewa z Katarzyną Dobkowską, 02.04.1684. 64/1684

SIKORSKI Jakub z Sikor Pawłowiąt z Aleksandrą Kobylińską, 27.11.1684. 80/1684

SIKORSKI Walerian z Kobylina Borzym z Marianną Wnorowską przydomek Skóra, 02.04.1684. 65/1684

STYPUŁKOWSKI Wojciech z Stypułk z Zofią Zaleską, 01.05.1684. 67/1684

TARGOŃSKI Andrzej z Czochania z Małgorzatą z Stypułk Giemzina, 23.05.1684.68/1684

WNOROWSKI Krzysztof z Katarzyną Sikorską z Sikor Piotrowiąt, 23.01.1684.59/1684

ZŁOTASEWICZ Michał z Anastazją córką Jana Jarończyka z Czajk, 24.01.1684.63/1684