Opracował L. Kocoń

Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Nr 10/1922.

ABRAMOWICZ Ignacy rocznik 1890, dyplom w Warszawie w roku 1920, lekarz wojskowy w Grodnie.

ALCHIMOWICZ Konstanty rocznik 1862, dyplom w Warszawie w roku 1889, Dyrektor W.U.Z. w Białymstoku.

ARCISZEWSKI  Kazimierz rocznik 1874, dyplom w Warszawie w roku 1900, wolno praktykujący w Siemiatyczach.

BAJENKIEWICZ Witold rocznik 1876, dyplom w Warszawie w roku 1900, lekarz  przytułku położniczego w Białymstoku.

BAKINOWSKI Aleksander rocznik 1882, dyplom w Dorpacie w roku 1907, lekarz szpitala w Augustowie.

BARSZCZEWSKI Michał rocznik 1877, dyplom w Warszawie w roku 1902, lekarz szpitala w Suwałkach.

BEBCZUK Pejsach rocznik 1886, dyplom w Dorpacie w roku 1916, lekarz rejonowy w Pieskach, powiat Wołkowysk.

BEBER Rudolf rocznik 1865, dyplom w Warszawie w roku 1895, lekarz miejski w Łomży.

BENDARZEWSKA Barbara rocznik 1877, dyplom w Piotrogrodzie w roku 1904, wolno praktykująca Wołkowysk.

BENDARZEWSKI Stanisław rocznik 1877, dyplom w Petersburgu w roku 1900, lekarz kolejowy w Wołkowysku.

BITNER Adolf rocznik 1859, dyplom w Warszawie w roku 1883, wolno praktykujący w Kwatery, powiat Wołkowysk.

BLUMSZTEJN Chaim rocznik 1882, dyplom w Kijowie w roku 1912, wolno praktykujący w Grodnie.

BŁAHUSZEWSKI Ludwik rocznik 1876, dyplom w Warszawie w roku 1903, lekarz powiatowy w Sokółce.

BOMASZ Leja rocznik 1889, dyplom w Piotrogrodzie w roku 1914, wolno praktykująca w Białymstoku.

BOMASZ Włodzimierz rocznik 1892, dyplom w Moskwie w roku 1917, wolno praktykujący w Białymstoku.

BORKOWSKI Zacharjasz rocznik 1879, dyplom w Odessie w roku 1907, lekarz wojskowy w Łomży.

BORYSOWICZ Konstanty rocznik 1880, dyplom w Warszawie w roku 1906, lekarz wojskowy w Grodnie.

BRUEHEL Mikołaj rocznik 1882, dyplom w Charkowie w roku 1907, wolno praktykujący w Białymstoku.

BUTEŃSKI Lejzor rocznik 1886, dyplom w Dorpacie w roku 1917, wolno praktykujący w Skidelu.

BYCHOWSKI Majer rocznik 1885, dyplom w Dorpacie w roku 1913, wolno praktykujący w Białymstoku.

BYK Samuel rocznik 1880, dyplom w Odessie w roku 1913, wolno praktykujący w Grodnie.

BZUROWSKI Dawid rocznik 1890, dyplom w Kijowie w roku 1914, wolno praktykujący w Łomży.

CHAZAN Samuel rocznik 1860, dyplom w Warszawie w roku 1885, wolno praktykujący w Grodnie.

CHORĄŻYCKI Julian rocznik 1885, dyplom w Charkowie w roku 1911, lekarz wojskowy w Grodnie.

CHYLIŃSKI Włodzimierz rocznik 1854, dyplom w Warszawie w roku 1876, wolno praktykujący w Łomży.

CUKIERMAN Izajasz rocznik 1865, dyplom w Kijowie w roku 1893, wolno praktykujący w Wołkowysku.

CYWIŃSKI Kazimierz rocznik 1880, dyplom w Moskwie w roku 1904, lekarz szpitalny w Ostrołęce.

CZAPLICKI Jan rocznik 1866, dyplom w Warszawie w roku 1891, wolno praktykujący w Łomży.

CZARNECKI Mieczysław rocznik 1887, dyplom w Krakowie w roku 1915, wolno praktykujący w Łomży.

CZECZOT Ignacy rocznik 1890, dyplom w Kijowie w roku 1917, lekarz szpitalny w Sokółce.

DĄBROWSKI Stanisław rocznik 1869, dyplom w Warszawie w roku 1896, lekarz szkolny w Łomży.

EDELSZTEJN Samuel rocznik 1886, dyplom w Kijowie w roku 1912, wolno praktykujący w Białymstoku.

EJGER Izydor rocznik 1871, dyplom w Petersburgu w roku 1900, wolno praktykujący w Suwałkach.

EPSZTEJN Aleksander rocznik 1866, dyplom w Dorpacie w roku 1895, wolno praktykujący w Białymstoku.

EPSZTEJN Mojżesz rocznik 1888, dyplom w Charkowie w roku 1915, wolno praktykujący w Grodnie.

FAJGENBERG Jakub rocznik 1891, dyplom w Dorpacie w roku 1915, wolno praktykujący w Augustowie.

FAJNCYN Zygmunt rocznik 1889, dyplom w Warszawie w roku 1920, lekarz wojskowy w Grodnie.

FICKI Feliks rocznik 1884, dyplom w Dorpacie w roku 1908, lekarz powiatowy w Ostrowi.

FIGOWSKA Zełda rocznik 1874, dyplom w Charkowie w roku 1901, wolno praktykująca w Suwałkach.

FINKELSZTEJN Gerasim rocznik 1884, dyplom w Dorpacie w roku 1913, wolno praktykujący w Jasionówce.

FINKIEL Mojsiej rocznik 1892, dyplom w Dorpacie w roku 1917, wolno praktykujący w Grodnie.

FURS Gustaw rocznik 1882, dyplom w Charkowie w roku 1909, wolno praktykujący w Sokołach.

GAJDZIŃSKA ? ZABŁOCKA Maria rocznik 1878, dyplom w Warszawie w roku 1878, wolno praktykująca w Grajewie.

GAJDZIŃSKI Antoni rocznik 1886, dyplom w Moskwie w roku 1917, lekarz powiatowy w Grajewie.

GAWZE Jakub rocznik 1886, dyplom w Piotrogrodzie w roku 1912, wolno praktykujący w Białymstoku.

GERLACH Józef rocznik 1868, dyplom w Warszawie w roku 1894, wolno praktykujący w Wysokiem Mazowieckiem.

GINCBURG Kelman rocznik 1883, dyplom w Charkowie w roku 1908, wolno praktykujący w Białymstoku.

GINCBURG Olga rocznik 1877, dyplom w Charkowie w roku 1908, wolno praktykująca w Grodnie.

GŁEMBOCKI Antoni rocznik 1875, dyplom w Moskwie w roku 1901, wolno praktykujący w Grodnie.

GOLDSZRYFT Jakub rocznik 1875, dyplom w Dorpacie w roku 1898, wolno praktykujący w Brańsku.

GRUSZKA GRUSZKIEWICZ Mieczysław rocznik 1894, dyplom w Warszawie w roku 1920, wolno praktykujący w Białymstoku.

GRZEGORZEWSKI Zenon rocznik 1873, dyplom w Warszawie w roku 1898, lekarz wojskowy w Grodnie.

GUREWICZ Mojżesz rocznik 1884, dyplom w Kijowie w roku 1914, wolno praktykujący w Białymstoku.

GURWICZ Sander Ber rocznik 1868, dyplom w Warszawie w roku 1898, wolno praktykujący w Białymstoku.

HALPERN Maria rocznik 1885, dyplom w Piotrogrodzie w roku 1911, wolno praktykująca w Białymstoku.

HANCEWICZ Antoni rocznik 1888, dyplom w Moskwie w roku 1911, lekarz powiatowy w Wołkowysku.

HANKIEWICZ Afanazy rocznik 1894, dyplom w Kijowie w roku 1916, wolno praktykujący w Gródku.

HARNIEWICZ Hipolit rocznik 1888, dyplom w Kijowie w roku 1913, wolno praktykujący w Ciechanowcu.

HARTGLAS Janina rocznik 1889, dyplom w Piotrogrodzie w roku 1914, wolno praktykujący w Grodnie.

HARUSEWICZ Jan rocznik 1865, dyplom w Warszawie w roku 1887, wolno praktykujący w Ostrowi.

HIGLER Arkadiusz rocznik 1887, dyplom w Dorpacie w roku 1914, wolno praktykujący w Grodnie.

HIRSZHAUT Szubin rocznik 1886, dyplom w Wiedniu w roku 1914, wolno praktykujący w Białymstoku.

HRYNIEWICZ Helena rocznik 1880, dyplom w Piotrogrodzie w roku 1912, wolno praktykująca w Grodnie.

HUSZCZO Józef rocznik 1856, dyplom w Dorpacie w roku 1883, wolno praktykujący w Białymstoku.

JAHOŁKOWSKI Stanisław rocznik 1868, dyplom w Moskwie w roku 1895, lekarz rejonowy w Knyszynie.

JAHOŁKOWSKI Władysław rocznik 1873, dyplom w Moskwie w roku 1901, lekarz okręgowy w Goniądzu.

JAKIMOWICZ Jan rocznik 1876, dyplom w Moskwie w roku 1900, lekarz powiatowy w Grodnie.

JAWOROWSKI Jan rocznik 1869, dyplom w Warszawie w roku 1896, lekarz powiatowy w Augustowie.

JORDAŃSKI Icko Ber rocznik 1887, dyplom w Charkowie w roku 1913, wolno praktykujący w Augustowie.

JOSSEM Jakub rocznik 1886, dyplom w Kazaniu w roku 1915, wolno praktykujący w Krynkach.

KACNELSON Morduch rocznik 1884, dyplom w Dorpacie w roku 1911, wolno praktykujący w Białymstoku.

KAHAN Abram rocznik 1889, dyplom w Kazaniu w roku 1916, wolno praktykujący w Białymstoku.

KALENKIEWICZ Władysław rocznik 1864, dyplom w Dorpacie w roku 1892, wolno praktykujący w Grodnie.

KANCLERZ Stanisław rocznik 1855, dyplom w Moskwie w roku 1880, wolno praktykujący w Łomży.

KANEL SZARGORODZKA Dwejra rocznik 1886, dyplom w Piotrogrodzie w roku 1912, wolno praktykująca w Białymstoku.

KANTOROWICZ Mejer rocznik 1887, dyplom w Charkowie w roku 1915, wolno praktykujący w Białymstoku.

KAPŁAŃSKA Helena rocznik 1876, dyplom w Kazaniu w roku 1902, wolno praktykująca w Białymstoku.

KARBOWSKI Szoel Juda rocznik 1868, dyplom w Warszawie w roku 1894, lekarz szpitalny w Łomży.

KAZŁOWSKI Tomasz rocznik 1882, dyplom w Krakowie w roku 1910, lekarz powiatowy w Ostrołęce.

KLACZAK Andrzej rocznik 1892, dyplom w Krakowie w roku 1921, lekarz wojskowy w Grodnie.

KLAMRZYŃSKI Piotr rocznik 1878, dyplom w Odessie w roku 1906, lekarz N.N.K. w Białymstoku.

KNAPIŃSKI Bolesław rocznik 1863, dyplom w Warszawie w roku 1887, wolno praktykujący w Białymstoku.

KOBYLIŃSKI Chwalisław rocznik 1890, dyplom w Krakowie w roku 1919, wolno praktykujący w  Grodnie.

KON Szymon rocznik 1885, dyplom w Moskwie w roku 1911, lekarz wojskowy w Grodnie.

KORONKIEWICZ Kazimierz rocznik 1890, dyplom w Dorpacie w roku 1917, wolno praktykujący w Grodnie.

KOWALSKI Henryk rocznik 1884, dyplom w Odessie w roku 1913, lekarz kolejowy w Białymstoku.

KRACOWSKI Samuel rocznik 1884, dyplom w Kijowie w roku 1914, lekarz miejski w Białymstoku.

KRAJSKI Wacław rocznik 1861, dyplom w Kijowie w roku 1886, pomocnik lekarza powiatowego w Białymstoku.

KRASNYCH Sergjusz rocznik 1891, dyplom w Kijowie w roku 1916, lekarz wojskowy w Grodnie.

KRIPPENDORF ? GRUŻEWSKA Krystyna rocznik 1891, dyplom w Moskwie w roku 1916, pomocnik lekarza powiatowego w Suwałkach.

KRIPPENDORF Bogumił rocznik 1885, dyplom w Moskwie w roku 1911, lekarz miejski w Suwałkach.

KRYŃSKI Leon rocznik 1888, dyplom w Dorpacie w roku 1913, wolno praktykujący w Białymstoku.

KRZECZKOWSKI Stanisław rocznik 1874, dyplom w Warszawie w roku 1901, szpital N.N.K. w Grodnie.

KULESZA Waleria rocznik 1882, dyplom w Kijowie w roku 1912, wolno praktykująca w Bielsku.

KULESZA Witold rocznik 1891, dyplom w Kazaniu w roku 1917, wolno praktykujący w Wysokiem Mazowieckiem.

KURKOWSKI Józef rocznik 1865, dyplom w Petersburgu w roku 1889, lekarz wojskowy w Grodnie.

KUŚ Józef rocznik 1886, dyplom w Krakowie w roku 1921, wolno praktykujący w Grodnie.

LANDSBERG Izaak rocznik 1887, dyplom w Moskwie w roku 1915, wolno praktykujący w Białymstoku.

LENARTOWICZ Michał rocznik 1875, dyplom w Kijowie w roku 1904, lekarz wojskowy w Grodnie.

LEW Emil rocznik 1886, dyplom we Lwowie w roku 1913, lekarz wojskowy w Białymstoku.

LEW Szejna rocznik 1893, dyplom w Kijowie  w roku 1917, lekarz dzielnicowy w Białymstoku.

LEWITT Józef rocznik 1882, dyplom w Dorpacie w roku 1910, Kom. N.N.K. w Grodnie.

LICHTENSZTEJN MAJZLER Chinia rocznik 1892, dyplom w Charkowie w roku 1915, wolno praktykujący w Ciechanowie.

LIPIŃSKI Edward rocznik 1881, dyplom w Kijowie w roku 1911, wolno praktykujący w Suwałkach.

ŁAPIDUS Renia rocznik 1873, dyplom w Charkowie w roku 1900, wolno praktykująca w Białymstoku.

ŁOBSZYC Ber rocznik 1868, dyplom w Dorpacie w roku 1894, wolno praktykujący w Grodnie.

MAGIERA Leon rocznik 1887, dyplom w Krakowie w roku 1921, wolno praktykujący w Grodnie.

MAJEWSKI Stanisław rocznik 1875, dyplom w Dorpacie w roku 1904, lekarz powiatowy w Wysokiem Mazowieckim.

MALINOWSKI Zygmunt rocznik 1870, dyplom w Kazaniu w roku 1900, lekarz szpitalny w Łomży.

MARCINKOWSKI Alfons rocznik 1864, dyplom w Moskwie w roku 1891, lekarz szpitalny w Łomży.

MARKIEWICZ Zdzisław rocznik 1871, dyplom w Moskwie w roku 1897, wolno praktykujący w Łomży.

MILEWSKI Mieczysław rocznik 1885, dyplom w Kijowie w roku 1913, lekarz miejski w Ostrowi.

MOROZOWICZ Czesław rocznik 1890, dyplom w Moskwie w roku 1916, lekarz szpitalny w Bielsku.

MOZESSON Szowel Jossel rocznik 1884, dyplom w Kijowie w roku 1912, wolno praktykujący w Łomży.

NARKIEWICZ Kazimierz rocznik 1889, dyplom w Warszawie w roku 1916, wolno praktykujący w  Filipowie.

NEUMARK Izydor rocznik 1885, dyplom w Piotrogrodzie w roku 1912, wolno praktykujący w Białymstoku.

NIECIUŃSKI Mamert rocznik 1867, dyplom w Moskwie w roku 1895, lekarz powiatowy w Suwałkach.

NIEWIADOMSKI Bohdan rocznik 1866, dyplom w Petersburgu w roku 1891, lekarz szpitalny w Grajewie.

NONIEWICZ Teofil rocznik 1851, dyplom w Warszawie w roku 1874, wolno praktykujący w Suwałkach.

NOSSARZEWSKI Stanisław rocznik 1882, dyplom w Warszawie w roku 1900, wolno praktykujący w Myszyńcu.

NOWICKI Franciszek rocznik 1873, dyplom w Charkowie w roku 1916, wolno praktykujący w Augustowie.

ODYNIEC Wincenty rocznik 1862, dyplom w Moskwie w roku 1887, lekarz kolejowy w Łapach.

OSMÓLSKI Feliks rocznik 1874, dyplom w Kijowie w roku 1901, wolno praktykujący w Bielsku.

OSTROMĘCKI Bohdan rocznik 1870, dyplom w Moskwie w roku 1895, kierownik Wydziały Sanitarnego Magistratu Białostockiego.

PELTYN Szymon rocznik 1872, dyplom w Warszawie w roku 1899, Łomża.

PEREKŁADOWSKI Antoni rocznik 1888, dyplom w Kijowie w roku 1913, lekarz okręgowy w Supraślu.

PERLIS Efim rocznik 1887, dyplom w Charkowie w roku 1913, wolno praktykujący w Siemiatyczach.

PIĄTNICKI Dawid rocznik 1889, dyplom w Charkowie w roku 1915, wolno praktykujący w Goniądzu.

PIEŃKOWSKI Karol rocznik 1864, dyplom w Warszawie w roku 1889, lekarz szpitalny w Szczuczynie.

PINES Leon rocznik 1865, dyplom w Moskwie w roku 1892, wolno praktykujący w Białymstoku.

PIOTROWSKI Alfred rocznik 1891, dyplom w Kijowie w roku 1916, pomocnik lekarza powiatowego w Grodnie.

POPŁAWSKI Wacław rocznik 1865, dyplom w Charkowie w roku 1902, lekarz szpitalny w Białymstoku.

PREJSMAN Izaak rocznik 1883, dyplom w Tomsku w roku 1909, lekarz szpitalny w Suwałkach.

PSARSKI Józef rocznik 1874, dyplom w Kazaniu w roku 1896, wolno praktykujący w Ostrołęce.

RAJGRODZKI Aleksander rocznik 1870, dyplom w Warszawie i Dorpacie w roku 1897, wolno praktykujący w Białymstoku.

RAUZUK Debora rocznik 1891, dyplom w Charkowie w roku 1916, wolno praktykująca w Białymstoku.

RONCEWICZ Marcin rocznik 1872, dyplom w Warszawie w roku 1900, wolno praktykujący w Swisłoczy.

ROTBERG Stanisław rocznik 1882, dyplom w Kazaniu w roku 1909, wolno praktykujący w Białymstoku.

ROZENTAL Salomon rocznik 1870, dyplom w Warszawie w roku 1895, lekarz szpitalny w Białymstoku.

ROZNATOWSKI Aleksy rocznik 1883, dyplom w Petersburgu w roku 1911, wolno praktykujący w Białymstoku.

RUBINSTEIN Josek rocznik 1867, dyplom w Petersburgu w roku 1896, wolno praktykujący w Białymstoku.

RUPP Jan rocznik 1883, dyplom we Lwowie w roku 1912, lekarz wojskowy w Grodnie.

SEGAL Chana rocznik 1891, dyplom w Charkowie w roku 1915, wolno praktykująca w Białymstoku.

SERBEJ Mikołaj rocznik 1888, dyplom w Moskwie w roku 1917, lekarz kolejowy w Małkini.

SIEMASZKO Zygmunt rocznik 1881, dyplom w Petersburgu w roku 1907, lekarz powiatowy w Białymstoku.

SIENKIEWICZ Bolesław rocznik 1890, dyplom w Dorpacie w roku 1916, lekarz powiatowy w Sejnach.

SOKOŁOWSKI Dawid Ber rocznik 1868, dyplom w Dorpacie w roku 1896, wolno praktykujący w Białymstoku.

STABHOLZ Henryk rocznik 1882, dyplom w Warszawie w roku 1905, wolno praktykujący w Białymstoku.

STAROPOLSKI Naftel rocznik 1879, dyplom w Kazaniu w roku 1909, wolno praktykujący w Suwałkach.

STAROSIAK Stanisław rocznik 1881, dyplom w Dorpacie w roku 1911, wolno praktykujący w Druskienikach.

STEWENSON ? WERESZACZAKO Zofia rocznik 1890, dyplom w Petersburgu w roku 1916, wolno praktykująca w Czarnej Wsi.

STOLZ Alfons rocznik 1888, dyplom w Warszawie w roku 1920, lekarz epidemiolog Różany Stok.

STRZELECKI Bronisław rocznik 1888, dyplom w Kijowie w roku 1915, lekarz wojskowy w Szczuczynie.

SUPIŃSKI Napoleon rocznik 1845, dyplom w Charkowie w roku 1870, lekarz więzienny w Łomży.

SZACKI Mojżesz rocznik 1887, dyplom w Charkowie w roku 1916, wolno praktykujący w Białymstoku.

SZAPIRO Abram rocznik 1870, dyplom w Dorpacie w roku 1897, wolno praktykujący w Białymstoku.

SZAPIRO ? ARONOWSKA Lina rocznik 1886, dyplom w Petersburgu w roku 1912, lekarz dzielnicowy w Białymstoku.

SZAYKOWSKI Wacław rocznik 1883, dyplom we Lwowie w roku 1913, inspektor lekarski w Białymstoku.

SZCZĘSNOWICZ Bolesław rocznik 1881, dyplom w Dorpacie w roku 1908, wolno praktykujący w Suwałkach.

SZNAJDER ? KAJZEROWA Berta rocznik 1889, dyplom w Charkowie w roku 1917, lekarz szkolny w Białymstoku.

SZUMKOWSKI Stefan rocznik 1867, dyplom w Kazaniu w roku 1896, wolno praktykujący w Grodnie.

SZWEDOWSKI Jan rocznik 1892, dyplom w Krakowie w roku 1921, wolno praktykujący w Grodnie.

SZYSZKO Wacław rocznik 1863, dyplom w Warszawie w roku 1888, lekarz szpitalny w Łomży.

ŚCIBOR Eugeniusz rocznik 1884, dyplom w Moskwie w roku 1911, lekarz powiatowy w Kolnie.

ŚNIEGOCKI Leon rocznik 1886, dyplom w Krakowie w roku 1917, lekarz wojskowy w Grodnie.

TACZANOWSKI Ksawery rocznik 1857, dyplom w Warszawie w roku 1890, wolno praktykujący w Ostrowi.

TALHEJM Aleksander rocznik 1873, dyplom w Kijowie w roku 1898, lekarz szpitalny w Grodnie.

TARAS ? WOŁKOWIŃSKI Felicjan rocznik 1888, dyplom w Kijowie w roku 1914, lekarz wojskowy w Grodnie.

TOMANOWSKI Norbert rocznik 1872, dyplom w Kijowie w roku 1898, lekarz szpitalny w Zabłudowie.

TOMASZEWSKI Bolesław rocznik 1882, dyplom w Dorpacie w roku 1908, wolno praktykujący w Szczuczynie.

TUCEWICZ Józef rocznik 1861, dyplom w Kijowie w roku 1891, lekarz szpitalny w Białymstoku.

TWORKOWSKI Jan rocznik 1885, dyplom we Lwowie w roku 1911, lekarz szpitalny w Bielsku.

WAGNER Bogumił rocznik 1867, dyplom w Warszawie w roku 1894, wolno praktykujący w Białymstoku.

WALEWSKI Jan rocznik 1890, dyplom w Dorpacie w roku 1918, pomocnik lekarza powiatowego w Białymstoku.

WEJSBERG Markus rocznik 1884, dyplom w Charkowie w roku 1908, wolno praktykujący w Białymstoku.

WEJSMAN Lejba rocznik 1871, dyplom w Warszawie w roku 1895, wolno praktykujący w Suwałkach.

WERAKSO Mikołaj rocznik 1884, dyplom w Petersburgu w roku 1910, wolno praktykujący w Grodnie.

WILLRAT Wilhelm rocznik 1875, dyplom w Moskwie w roku 1898, lekarz kolejowy w Wołkowysku.

WINKLER ? SMOLIŃSKA Jadwiga rocznik 1882, dyplom w Petersburgu w roku 1912, wolno praktykująca w Rajgrodzie.

WOLAŃSKI Antoni rocznik 1873, dyplom w Petersburgu w roku 1897, wolno praktykujący w Grodnie.

WOLF Izydor rocznik 1863, dyplom w Dorpacie w roku 1888, lekarz szpitalny w Białymstoku.

WRÓBLEWSKI Henryk rocznik 1890, dyplom w Dorpacie w roku 1915, lekarz woskowy w Zambrowie.

WYSZYŃSKI Stanisław rocznik 1883, dyplom w Kijowie ? Krakowie w roku 1911, wolno praktykujący w Brańsku.

ZADWORZAŃSKI Chaim rocznik 1893, dyplom w Warszawie w roku 1920, wolno praktykujący w Białymstoku.

ZAREMBA Jan rocznik 1871, dyplom w Moskwie w roku 1897, wolno praktykujący w Putkowicach Nagórnych.

ZAWADJE Mejer rocznik 1882, dyplom w Moskwie w roku 1910, wolno praktykujący w Białymstoku.

ZELIGMAN Nechoma Anna rocznik 1883, dyplom w Moskwie w roku 1911, wolno praktykująca w Białymstoku.

ZELIGMANS Nechoma rocznik 1890, dyplom w Charkowie w roku 1915, wolno praktykująca w Białymstoku.

ZŁOTNICKI Stanisław rocznik 1880, dyplom w Krakowie ? Moskwie w roku 1910, lekarz powiatowy w Bielsku.

ZYMAN Mojżesz rocznik 1870, dyplom w Warszawie w roku 1897, wolno praktykujący w Białymstoku.

ZYZNOWSKI Roman rocznik 1890, dyplom w Saratowie w roku 1916, wolno praktykujący w Stawiskach.