Opracował L. Kocoń

BIEDRZYCKI Maciej lat 22, szlachcicem, syn Tadeusza i Urszuli Kamieńskiej już zmarłych, w Biodrach na gospodarstwie mieszkający z Katarzyną CHROSTOWSKĄ lat 22, córką Agnieszki a niewiadomego ojca, w Biodrach przy matce zostającą, 07.02.1827, 4/1827.

BIEDRZYCKI Stanisław, szlachcic, wdowiec, lat 41, urodzony i zamieszkały w Biodrach, syn Józefa i Marianny Mocarskiej już zmarłych z szlachcianką Konstancją ŁOJEWSKĄ, córką Józefa i Marianny w Łojach Podleśnych parafii Przytulskiej na części dziedzicznej zamieszkałych, lat 35 liczącą, w Biodrach na służbie zostającą, 15.01.1827, 1/1827.

BRAJCZEWSKI Jan lat 29, szlachcic, syn Jerzego już zmarłego i Marianny Rutkowskiej, w Szostakach na części swej dziedzicznej zamieszkały z Marianną NIECIECKĄ lat 23, szlachcianką, córką Andrzeja już zmarłego i Marianny Kamińskiej, urodzoną i przy matce zostającą w Szostakach, 02.02.1826, 6/1826.

BRAJCZEWSKI Ksawery lat 21, szlachcicem, synem Macieja i Anny Danowskiej już zmarłych, urodzony i zamieszkały w Rogienicach Piasecznych parafia Mały Płock z Jozefatą ZAJKOWSKĄ lat 31, szlachcianką, córką Wojciecha i Łucji z Zajkowskich już zmarłych, urodzoną w Zajkach parafia Trzcianne, w Szostakach na służbie zostającą, 26.01.1826, 3/1826.

BRZOSTOWSKI Kajetan lat 25, szlachcic, syn Łukasza i Anny, urodzony i zamieszkały w Brzostowie z Anielą TYSZKA, włościanką, 25.01.1826, 2/1826.

CHROSTOWSKI Augustyn lat 35, szlachcic, syn Pawła i Marcjanny Mocarskiej już zmarłych, urodzony i zamieszkały w Biodrach z Katarzyną SZUMOWSKĄ włościanką, 03.06.1829, 8/1829.

CHROSTOWSKI Felicjan lat 31, szlachcic, syn Kazimierza już zmarłego i Jozefaty Karwowskiej, urodzony i zamieszkały w Biodrach z Teklą CHRZANOWSKĄ lat 20, córką Wigimina i Teresy, urodzoną w Brzostowie i tamże przy rodzicach zostającą, 24.11.1829, 12/1829.

CHROSTOWSKI Jakub lat 28, szlachcic, syn Pawła i Marcjanny Mocarskiej, urodzony i zamieszkały w Biodrach z Franciszką BRZOSTOWSKĄ lat 24, córką Rafała i Marianny Wądołowskiej w Łojach Wyssa parafia Przytuły na gospodarstwie osiadłych, w Biodrach u Jakuba Biedrzyckiego na służbie zostającą, 06.02.1826, 9/1826.

CHROSTOWSKI Jan lat 24, szlachcic, syn Benedykta i Marianny Ulatowskiej, urodzony i zamieszkały w Biodrach z Marianną Brygidą LASKOWSKĄ lat 20, szlachcianką, córką Stanisława i Katarzyny już zmarłej, w Biodrach urodzoną i tamże przy ojcu zostającą, 25.02.1829, 4/1829.

CHROSTOWSKI Paweł lat 29, szlachcic, Komornik przy Trybunale Województwa Augustowskiego, syn Piotra i Marianny Polkowskiej, urodzony i zamieszkały w Polkach parafia Jedwabne z Jozefatą Marianną ZAKRZEWSKĄ lat 26, szlachcianką, córką Jakuba, adwokata przy Trybunale Województwa Augustowskiego i Wiktorii Ołdakowskiej, w Mocarzach Budnych przy rodzicach zostającą, 23.05.1828, 8/1828.

CHYLIŃSKI Adam lat 35, szlachcic, wdowiec po Katarzynie, syn Michała i Marianny Łojewskiej już zmarłych, urodzony i zamieszkały w Łojach Gręzkach parafia Przytuły z Wiktorią BRZOSTOWSKĄ lat 22, szlachcianką, córką Stanisława i Franciszki Przestrzelskiej, urodzoną w Chylinach Kątach, w Nadborach przy rodzicach zostającą, 05.02.1826, 8/1826.

CHYLIŃSKI Stanisław lat 19, szlachcic, syn Józefa już zmarłego i Marianny Niecikowskiej, urodzony i zamieszkały przy matce w Chylinach Kątach z Brygidą TRZASZCZANKĄ lat 20, szlachcianka, wdową po Franciszku zmarłym 30.07.1825, córką Jana i Anny Biedrzyckiej małżonków Chrostowskich, urodzoną w Chrostowie parafia Jedwabne, w Chylinach Kątach na gospodarstwie zamieszkałą, 30.11.1826, 21/1826.

DĄBROWSKI Jan lat 31, szlachcic, syn Szymona już zmarłego i Anny Karwowskiej, urodzony i zamieszkały w Szostakach z Anastazją STANKIEWICZ lat 26, córką Józefa i Antoniny Karwowskiej już zmarłych, urodzoną w Brzostowie, w Nadborach w służbie zostającą, 10.02.1829, 1/1829.

DOŁĘGA Jan lat 27, szlachcic, syn Mateusza i Magdaleny Strękowskiej już zmarłej, urodzony i zamieszkały w Makowskich, z wyrobku się utrzymujący z Franciszką MAKOWSKĄ lat 31, wdową po Maurycym zmarłym 15.01.1827, córką Jana i Marianny Eysmuntowny małżonków Dołęga, urodzoną w Grajewie, w Makowskich na gospodarstwie zamieszkałą, 13.02.1828, 3/1828.

GACKI Szymon lat 22, szlachcic, syn Mikołaja i Franciszki Samborskiej, urodzony w Wierciszewie parafii Wizkiej i tamże zamieszkały z Rozalią MOCARSKĄ lat 32, córką Bernarda już zmarłego i Krystyny, urodzoną w Rutkowskich i tamże przy matce zamieszkałą, 24.02.1829, 3/1829.

GRODZKI Józef lat 19, szlachcic, syn Jacka i Marianny Niecikowskiej, urodzony i zamieszkały przy rodzicach we wsi Czerwonki parafii Wąsowskiej z Magdaleną MAKOWSKĄ lat 29, szlachcianką, córką Antoniego i Antoniny Grodzkiej już zmarłych, we wsi Makowskie przy bracie zostającą, 20.06.1827, 10/1827.

JABŁONOWSKI Jan lat 36, szlachcic, syn Pawła i Marianny już zmarłych, w Wilamówku parafii Trzciańskiej mieszkającym z Jozefatą MOGILNICKĄ lat 23 liczącą, szlachcianką, córką Grzegorza i Scholastyki Kownackiej, we wsi Brzostowie przy rodzicach zostającą, 14.02.1827, 6/1827.

KARWOWSKI Jakub lat 19, szlachcic, syn Aleksego i Marianny Przestrzelskiej, urodzony i zamieszkały w Nadborach z Ewą Rozalią MAKOWSKĄ lat 16, córką Stanisława już zmarłego i Ewy Brzostowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Makowskich, 07.11.1826, 15/1826.

KARWOWSKI Józef lat 29, szlachcic, syn Andrzeja i Teresy Karwowskiej, urodzony i zamieszkały w Biodrach z Magdaleną MĘCZKOWSKĄ lat 45, wdową po Jakubie zmarłym 05.08.1823, córką Władysława i Urszuli z Jurskich małżonków Filochowskich już zmarłych we wsi Łoje parafia Przytuły mieszkających, we wsi Kamianki na gospodarstwie osiadłą, 14.05.1826, 12/1826.

KARWOWSKI Paweł lat 26, szlachcic, syn Aleksandra i Agnieszki we wsi Koniecki parafii Wąsowskiej dziedzicznie mieszkających, we wsi Mocarze Budne na służbie zostający z Magdaleną SOKOŁOWSKĄ lat 31, szlachcianką, córką Kazimierza i Anny Godlewskiej, urodzoną w Godlewie parafia Wąsosz, w Mocarzach Budnych zamieszkałą, 01.10.1828, 11/1828.

KARWOWSKI Walenty lat 26, szlachcic, wdowiec po Mariannie Łojewskiej zmarłej 12.03.1828, syn Andrzeja i Teresy już zmarłej, w Biodrach przy ojcu zamieszkały z Anielą GACKĄ lat 25, szlachcianką, córką Władysława i Rozalii Niedźwieckiej już zmarłych w Kramarzewie parafii Wąsowskiej za życia zamieszkałych, w Biodrach z wyrobku żyjącą, 29.07.1828, 9/1828.

KARWOWSKI Wojciech lat 48, szlachcic, wdowiec, syn Jana i Katarzyny Chojnowskiej już zmarłych, urodzony w Barwikach parafia Przytuły, w Brzostowie na gospodarstwie zamieszkały z włościanką Konegondą SZYMANOWICZ, 31.10.1827, 13/1827.

KOSSAKOWSKI Andrzej lat 24, szlachcic, wdowiec, syn Franciszka i Katarzyny Polkowskiej już nieżyjących, urodzony i zamieszkały w Chylinach Witach z Anielą KARWOWSKĄ lat 35, szlachcianką, córką Marcina i Agnieszki Trzaskowny już zmarłych, w Chylinach Witach przy bracie zostającą, 17.07.1827, 11/1827.

KUCZEWSKI Stanisław lat 31, szlachcic, syn Wojciecha już zmarłego i Anny Pajewskiej, urodzony w Kuczach Małych, w Burzynie zamieszkały z Jozefatą RUTKOWSKĄ lat 28, szlachcianką, wdową po Bartłomieju zmarłym w roku 1825, córką Macieja i Konstancji małżonków Skrodzkich już zmarłych, w Kamiankach na gospodarstwie zostającą, 19.03.1829, 6/1829.

ŁOJEWSKI Andrzej lat 20, szlachcic, syn Mateusza i Zofii Kurządkowskiej, urodzony w Łojach Wyssa parafia Przytuły, w Mocarzach Bartkach przy rodzicach na dzierżawie mieszkający z Agatą PRZESTRZELSKĄ lat 18, szlachcianką, córką Antoniego i Marianny Gutowskiej, w Mocarzach Bartkach przy rodzicach zostającą, 17.11.1828, 14/1828.

ŁOJEWSKI Wawrzeniec lat 29, szlachcic, syn Józefa i Marianny, urodzony i zamieszkały w Łojach Wyssa, parafia Przytuły, z wyrobku się utrzymujący z Marianną KARWOWSKĄ lat 25, szlachcianką, wdową po Wojciechu, córką Dominika i Ewy małżonków Przestrzelskich, w Chylinach Witach na gospodarstwie zostającą, 02.02.1826, 7/1826.

MAGNUSZEWSKI Kazimierz lat 40, szlachcic, wdowiec po Magdalenie Wiszowatej, syn Macieja i Klary Karwowskiej już zmarłych, urodzony i zamieszkały w Bajkach Starejwsi parafia Trzcianne z Magdaleną RUTKOWSKĄ lat 29, wdową po Kajetanie zmarłym 14.07.1821, córką Stanisława i Anastazji Zajkowskiej małżonków Szulborskich już zmarłych, urodzoną w Zajkach, zamieszkałą w Rutkowskich, 15.11.1826, 18/1826.

MAKOWSKI Ignacy lat 30, szlachcic, syn Kazimierza i Barbary Karwowskiej już zmarłej, we wsi Makowskie przy ojcu na gospodarstwie zostający z Marianną DĄBROWSKĄ lat 23, córką niewiadomego ojca i Wiktorii Dąbrowskiej teraz żony Jakuba Brajczewskiego, szlachty, w Szostakach przy matce zostającą, 28.11.1827, 16/1827.

MAKOWSKI Józef lat 23, szlachcic, syn Tomasza i Tekli Wysockiej, urodzony i zamieszkały w Makowskich z Marianną MĘCZKOWSKĄ lat 23, szlachcianką, wdową po Adamie zmarłym 12.04.1827, córką Wincentego i Łucji Strękowskiej małżonków Zajkowskich, urodzoną w Zajkach parafia Giełczyn, w Kamiankach na gospodarstwie zostającą, 17.02.1828, 4/1828.

MIERZEJEWSKI Jakub lat 18, szlachcic, syn Antoniego i Antoniny Trzaszczanki, przy rodzicach w Biodrach zamieszkały z Antoniną POLKOWSKĄ lat 15, szlachcianką, córką zmarłego już Felicjana i żyjącej Anny Pietraszewczanki, we wsi Chyliny Kąty przy matce zostającą, 14.02.1827, 5/1827.

MILEWSKI Felicjan lat 21, szlachcic, syn Franciszka i Marianny Mogielnickiej, urodzony i zamieszkały w Nadborach z Scholastyką BRZOSTOWSKĄ lat 20, córką Kazimierza i Wiktorii już zmarłej, urodzoną w Nadborach i tamże przy ojcu zostającą, 24.11.1829, 13/1829.

MILEWSKI Michał lat 23, szlachcic, syn Franciszka i Marianny Mogielnickiej, urodzony i zamieszkały w Nadborach z Teresą KARWOWSKĄ lat 17, szlachcianką, córką Jana i Marianny Laskowskiej, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Chylinach Kątach, 02.02.1826, 5/1826.

MOCARSKI Ignacy Daniel lat 25, szlachcic, syn Jana i Giertrudy Makowskiej już zmarłych, urodzonym w Bartkach i tamże na części dziedzicznej mieszkającym z szlachcianką Franciszką ŁOJEWSKĄ lat 21, córką Mateusza i Zofii Kurządkowskiej we wsi Bartkach na szynku mieszkających i tamże przy rodzicach zostającą, 04.02.1827, 3/1827.

MOCARSKI Jakub lat 24, szlachcic, syn Mikołaja i Katarzyny Niecieckiej, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Bartkach z Marianną MOCARSKĄ lat 15, szlachcianką, córką zmarłego Marcina i Apolonii Brzostowskiej, we wsi Bartki przy matce zostającą, 28.08.1827, 12/1827.

MOCARSKI Jan lat 21, szlachcic, syn Konstantego i Katarzyny Makowskiej, urodzony i zamieszkały w Mocarzach z Rozalią CHRZANOWSKĄ lat 23, szlachcianką, córką Wigimina i Teresy, urodzoną w Brzostowie i tamże przy rodzicach zostającą, 16.02.1829, 2/1829.

MOCARSKI Julian lat 24, szlachcic, wdowiec, syn Zygmunta i Marianny Męczkowskiej już zmarłych, urodzony i zamieszkały w Rutkowskich z Katarzyną RUDKOWSKĄ lat 27, córką Andrzeja i zmarłej już Marcjanny, urodzoną w Rudkowskich i tamże przy ojcu zostającą, 08.06.1829, 9/1829.

MOCARSKI Mateusz lat 30, szlachcic, syn Felicjana i Justyny Rutkowskiej, urodzony w Rutkowskich, w Koryczynie parafii tejże na służbie w dworze zostający z Magdaleną DANOWSKĄ lat 28, szlachcianką, wdową po Stanisławie zmarłym 05.07.1821, córką Kazimierza i Felicjanny Szumowskiej już zmarłej małżonków Wyszyńskich, zamieszkałych w Kobylinie parafii tejże, urodzoną we wsi Dzikich parafii Choroszczyńskiej, zamieszkałą w Rutkowskich, 15.11.1828, 13/1828.

MOCARSKI Michał lat 27, szlachcic, syn Jakuba już nieżyjącego i Katarzyny Wądołowskiej, urodzony i zamieszkały w Mocarzach z Jozefatą BRZOSTOWSKĄ lat 19, córką Stanisława już zmarłego i Rozalii, urodzoną w Nadborach i tamże przy matce zamieszkałą, 10.11.1829, 11/1829.

MOGILNICKI Stanisław lat 24, szlachcic, syn Ludwika i Marianny Brzostowskiej, urodzony i przy rodzicach w Brzostowie zostający z Katarzyną SUPIŃSKĄ lat 25, szlachcianką, córką Walentego i Katarzyny Makowskiej już zmarłych, urodzoną i przy bracie w Szostakach zostającą, 26.11.1828, 15/1828.

NIECIECKI Wawrzeniec lat 20, szlachcic, syn Andrzeja już zmarłego i Marianny Kamińskiej, urodzony i zamieszkały w Szostakach z Anną PRZESTRZELSKĄ lat 17, szlachcianką, córką Stanisława i Marianny Męczkowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mocarzach Dziubielach, 20.02.1828, 6/1828.

PIENIĄŻEK Stanisław lat 30, szlachcic, syn Jana już zmarłego i Marianny z Mieczkowskich, urodzony i zamieszkały w Pieniążkach parafia Romany z Anna DOBRZYCKĄ lat 28, szlachcianką, córką Wawrzyńca i Rozalii, urodzoną w Biodrach i tamże przy rodzicach zamieszkałą, 26.02.1829, 5/1829.

POLIŃSKI Franciszek lat 25, szlachcic, syn Marianny Grabowskiej, urodzony w Chylinach Witach, w Wityniach parafia Jedwabne w służbie zostający z Franciszką BORASKĄ lat 21, szlachcianką, córką Jakuba i Magdaleny, urodzoną w Nadborach i tamże przy rodzicach zostającą, 30.09.1829, 10/1829.

POROWSKI Paweł lat 42, wdowiec, syn Józefa i Domicelli Grodzkiej już zmarłych, w Chylinach Kąty na gospodarstwie zamieszkały z Franciszką POLKOWSKĄ lat 38, wdową, szlachcianką, córką Wojciecha Saniewskiego i Marianny Klimaszewskiej zmarłych niegdyś w Klimaszewnicy parafii Białaszewskiej zamieszkałych, w Chylinach Kątach zamieszkałą, 25.02.1827, 7/1827.

RUTKOWSKI Kazimierz lat 29, szlachcic, syn Andrzeja i Marcjanny Trzaszczanki, urodzony i zamieszkały w Rutkowskich z Franciszką KOTOWSKĄ lat 21, szlachcianką, córką Mateusza już zmarłego i Tekli Brzostowskiej, w Rutkowskich przy matce zostającą, 22.11.1826, 20/1826.

RUTKOWSKI Mateusz lat 29, szlachcic, syn Adama i Łucji Mocarskiej już zmarłych, we wsi Rutkowskie na części dziedzicznej mieszkający z Anną BRAJCZEWSKĄ lat 26 liczącą, córką Szymona i Agnieszki Makowskiej, we wsi Szostaki przy matce zostającą, 25.02.1827, 8/1827.

TOCZYCKI Stanisław lat 23, szlachcic, syn Jana i Franciszki Skrodzkiej, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Rogienicach Wypychach parafia Mały Płock z Anną MOCARSKĄ lat 20, córką Jana już zmarłego i Anny Kraszewskiej, w Szostakach przy matce zostającą, 27.02.1827, 9/1827.

WĄDOŁOWSKI Franciszek lat 34, szlachcic, syn Jana i Marianny Supińskiej, urodzony i zamieszkały w Konieckach parafia Wizna z Wiktorią CHROSTOWSKĄ lat 26, szlachcianką, córką Benedykta i Marianny Ulatowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Biodrach, 30.01.1826, 4/1826.

WĄDOŁOWSKI Jan lat 29, szlachcic, syn Bartłomieja i Klary, urodzony i zamieszkały w Rutkowskich z Wiktorią LIPSKĄ lat 18, córką Andrzeja i Marianny z Rogowskich gospodarzy w Nadborach na części swej dziedzicznej zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy rodzicach zostającą, 20.06.1826, 13/1826.

ZACHARZEWSKI Jan lat 32, szlachcic, wdowiec po Katarzynie Biedrzyckiej zmarłej 06.03.1826, syn Aleksego i Katarzyny, urodzony w Czyżewie, w Biodrach zamieszkały dzierżawą na gospodarstwie osiadły z Katarzyną MILEWSKĄ lat 37, szlachcianką, córką Bartłomieja i Anastazji z Kietlińskich, w Nadborach przy rodzicach zostającą, 27.04.1826, 10/1826.

ZAJKOWSKI Marcin lat 20, szlachcic, syn Wincentego i Łucji Strękowskiej już zmarłej, urodzony i zamieszkały w Zajkach parafia Giełczyn z Apolonią BRZOSTOWSKĄ lat 19, córką Joachyma i Rozalii Mocarskiej, urodzoną w Mocarzach Bartkach, w Rutkowskich przy rodzicach na gospodarstwie dzierżawnym zamieszkałą, 20.02.1828, 5/1828.