Niedziela 17 maja 2020

157 lat temu w Jedwabnem w wieku 45 lat zmarł Jan Brzostowski, syn Teresy, mąż Rozalii Sobolewskiej.

168 lat temu w Przestrzelach, parafia Jedwabne w wieku 46 lat zmarła Rozalia Konopka z domu Karwowska, żona Fabiana.

122 lata temu w Jurcu Szlacheckim, parafia Dobrzyjałowo w wieku 29 lat zmarł Władysław Kurkowski, syn Franciszka i Józefy Szwejkowskiej, mąż Adeli Maliszewskiej.

174 lata temu w Borawskich, parafia Jedwabne w wieku 55 lat zmarła Marianna Borawska z domu Rogalska, żona Józefa.

136 lat temu w Rutkoskich, parafia Burzyn w wieku 80 lat zmarła Anna Rutkowska z domu Brajczewska, żona Mateusza.

127 lat temu w Modzelach, parafia Wąsosz w wieku 50 lat zmarł Leon Borawski, syn Baltazara i Salomei Grądzkiej, mąż Wiktorii Szymanowskiej.

302 lata temu w parafii Lewiczyn Franciszek Rostworowski, stolnik podlaski z Brzesc w parafii Cieciszew poślubił Joannę Szymanowską, wdowę, podstolinę warszawską.