Opracował L. Kocoń

IDŹKOWSKA Agnieszka

córka Michała i Balbiny ( Barbary ) Brzozowskiej, urodzona w Idźkach Średnich, parafia Sokoły w roku 1801. Zamieszkała w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin . Pierwszy mąż Ignacy Roszkowski.  Ślub w Sokołach 09.02.1823 –  zmarł 20.04.1827. Drugi mąż Paweł Truskolaski. Ślub w Kobylinie 26.01.1829. Zmarła w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 08.09.1834.

IDŹKOWSKA Anastazja

córka Pawła i Jozefaty Jamiołkowskiej, urodzona w Idźkach Młynowskich w roku 1820. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 18.11.1839 z Maciejem Truskolaskim.

IDŹKOWSKA Aniela

córka Jakuba i Marianny Stypułkowskiej, urodzona w Idźkach Wyknie 02.08.1801. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 11.06.1827 z Piotrem Jamiołkowskim. Zmarła w Jamiołkach Piotrowiętach, parafia Sokoły, 04.06.1856.

IDŹKOWSKA Aniela

córka Macieja i Wiktorii Perkowskiej, urodzona w Truskolasach Olszynie w roku 1796. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 25.02.1816 z Antonim Roszkowskim. Zmarła w Kruszewie Brodowie 12.03.1863.

IDŹKOWSKA Aniela

córka Pawła i Katarzyny Łapińskiej, urodzona w Idźkach Średnich 06.07.1811. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 20.06.1830 z Wincentym Józefem Rzącą.

IDŹKOWSKA Aniela

córka Szymona i Jozefaty Kalinowskiej, urodzona w roku 1841. Zamieszkała w Pęzach, parafia Sokoły. Zmarła tamże 10.03.1854.

IDŹKOWSKA Anna

córka Bartłomieja i Marianny Czajkowskiej, urodzona w Truskolasach Olszynie w roku 1808. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 19.10.1835 z Mikołajem Jamiołkowskim.

IDŹKOWSKA Anna

córka Franciszka i Agnieszki Kruszewskiej, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1819. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 22.02.1841 z Wojciechem Stanisławem Zdrodowskim.

IDŹKOWSKA Anna

córka Franciszka i Konstancji Kalinowskiej, urodzona w Pęzach w roku 1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 28.11.1832 z Janem Pęzą.

IDŹKOWSKA Anna

córka Jakuba i Antoniny Dworakowskiej, urodzona w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły, w roku 1833. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 18.11.1850 z Janem Drągowskim.

IDŹKOWSKA Anna

córka Józefa i Małgorzaty Faszczewskiej, urodzona w Pęzach, parafia Sokoły w roku 1833. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 19.01.1858 z Napoleonem Olszewskim.

IDŹKOWSKA Anna

córka Stefana i Marianny Roszkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1818. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 25.11.1839 z Piotrem Władysławem Roszkowskim.

IDŹKOWSKA Anna

córka Wincentego i Anieli Roszkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1823. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 20.11.1843 z Pawłem Stypułkowskim.

IDŹKOWSKA Antonina

córka Agnieszki, urodzona w Truskolasach Olszynie w roku 1799. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 22.07.1839 z Mateuszem Kruszewskim.

IDŹKOWSKA Antonina

córka Bartłomieja i Marianny, urodzona w Idźkach Średnich, parafia Sokoły, 22.04.1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 09.05.1830 z Szymonem Tadeuszem Roszkowskim. Kolejny ślub w Sokołach 18.02.1851 z Leopoldem Idźkowskim.

IDŹKOWSKA Antonina

córka Pawła i Katarzyny Łapińskiej, urodzona w roku 1800. Zamieszkała w Idźkach Średnich. Ślub w Sokołach 11.02.1822 z Jakubem Leśniewskim. Zmarła w Leśniewie Niedźwiedź, parafia Kobylin 19.06.1863.

IDŹKOWSKA Antonina Rozalia

córka Kazimierza i Honoraty Kruszewskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 03.11.1849. Mąż Piotr Paweł Grabowski. Ślub w Sokołach 02.02.1874.

IDŹKOWSKA Apolonia

córka Grzegorza i Julianny Kropiewnickiej, urodzona w Truskolasach Olszynie w roku 1823. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 25.11.1844 z Wincentym Czajkowskim.

IDŹKOWSKA Apolonia

córka Jana i Magdaleny Jamiołkowskiej, urodzona w Idźkach Wyknie w roku 1826. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 09.02.1836 z Feliksem Zdrodowskim.

IDŹKOWSKA Apolonia

urodzona w roku 1775. Mąż Jan Kobyliński. Zmarła w Kobylinie Łatkach, parafia Kobylin 03.03.1825.

IDŹKOWSKA Balbina

córka Pawła i Jozefaty Jamiołkowskiej, urodzona w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły w roku 1830. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 10.02.1851 z Benedyktem Zdrodowskim.

IDŹKOWSKA Cecylia

córka Benedykta i Justyny Kulikowskiej, urodzona w roku 1809. Mąż Gabriel Faszczewski. Zmarła w Wnorach Starych, parafia Kobylin 17.02.1830.

IDŹKOWSKA Dorota Agata

córka Tomasza i Ludwiny Krassowskiej, urodzona w roku 1796. Zamieszkała w Bujnach. Ślub w Sokołach 14.02.1816 z Ignacym Dworakowskim.

IDŹKOWSKA Eleonora

córka Macieja i Rozalii Czajkowskiej, urodzona w roku 1794. Zamieszkała w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 15.01.1817 z Janem Dańkowskim.

IDŹKOWSKA Ewa

córka Michała i Balwiny Brzozowskiej, urodzona w roku 1793. Zamieszkała w Idźkach Średnich. Ślub w Sokołach 13.02.1820 z Jakubem Czajkowskim.

IDŹKOWSKA Ewa

córka Szymona i Franciszki Jamiołkowskiej, urodzona w Jamiołkach Kłosach, parafia Sokoły, w roku 1826. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 23.11.1848 z Piotrem Gąsowskim.

IDŹKOWSKA Franciszka

córka Andrzeja i Apolonii Porowskiej, urodzona w roku 1818. Zamieszkała w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 23.10.1843 z Pawłem Idźkowskim. Zmarła 06.12.1848.

IDŹKOWSKA Franciszka

córka Bartłomieja i Marianny Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich, parafia Sokoły w roku 1828. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 04.11.1850 z Piotrem Śniecińskim.

IDŹKOWSKA Franciszka

córka Krzysztofa i Krystyny Jamiołkowskiej, urodzona w roku 1789. Zamieszkała w Idźkach Młynowskich. Ślub w Sokołach 28.02.1813 z Benedyktem Idźkowskim.

IDŹKOWSKA Franciszka

córka Michała i Apolonii Porowskiej, urodzona w roku 1837. Zamieszkała w Idźkach Średnich, parafia Sokoły. Zmarła tamże 25.07.1855.

IDŹKOWSKA Franciszka

córka Pawła i Marianny Zaleskiej, urodzona w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły, 07.09.1814. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 12.11.1832 z Maciejem Garbowskim –  zmarł 14.04.1847. Drugi mąż Sylwester Wnorowski. Ślub w Kobylinie 28.02.1848.

DŹKOWSKA Franciszka

córka Stefana i Anieli Truskolaskiej, urodzona w Truskolasach Lachach w roku 1812. Zamieszkała w Idźkach Średnich. Ślub w Sokołach 11.02.1833 z Józefem Roszkowskim.

IDŹKOWSKA Franciszka

córka Walentego i Katarzyny Zdrodowskiej, urodzona w Idźkach Wyknie w roku 1823. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 23.11.1840 z Stefanem Zdrodowskim.

IDŹKOWSKA Franciszka

urodzona w roku 1755. Mąż Jakub Kurzyna. Zmarła w Kłoskach Młynowiętach, parafia Kobylin 30.01.1820.

IDŹKOWSKA Izabela

córka Felicjana i Rozalii Roszkowskiej, urodzona w Penzach, parafia Sokoły, w roku 1825. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 19.02.1849 z Franciszkiem Roszkowskim.

IDŹKOWSKA Joanna

córka Benedykta i Franciszki Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1815. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 09.05.1842 z Józefem Łapińskim.

IDŹKOWSKA Jozefata

córka Feliksa i Klary Roszkowskiej, urodzona w roku 1795. Zamieszkała w Idźkach Średnich, parafia Sokoły. Zmarła tamże 13.05.1835.

IDŹKOWSKA Jozefata

córka Jana i Marianny Dąbrowskiej, urodzona w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły, 12.01.1803. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 19.02.1827 z Janem Chryzostomem Kropiewnickim. Zmarła w Kropiewnicy Kiernozkach,  parafia Kobylin 13.05.1832.

IDŹKOWSKA Jozefata

córka Macieja i Rozalii Idźkowskiej, urodzona w roku 1791. Zamieszkała w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 13.11.1815 z Maciejem Stypułkowskim. Zmarła w Stypułkach Szymanach, parafia Kobylin 28.05.1826.

IDŹKOWSKA Jozefata

córka Szymona i Elżbiety Hryniewickiej, urodzona w Truskolasach Olszynie w roku 1811. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 14.07.1835 z Marcinem Brzozowskim.

IDŹKOWSKA Józefa

córka Mikołaja i Anny Grzymały, urodzona w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły w roku 1830. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 05.02.1850 z Antonim Jabłońskim.

IDŹKOWSKA Julianna

córka Benedykta i Franciszki Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Młynowskich w roku 1832. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 11.05.1856 z Janem Kruszewskim.

IDŹKOWSKA Julianna

córka Franciszka i Antoniny Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1805. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 10.06.1833 z Krzysztofem Stypułkowskim.

IDŹKOWSKA Julianna

córka Stefana i Marianny Roszkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1815. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 24.11.1833 z Janem Babińskim.

IDŹKOWSKA Julianna

córka Wawrzyńca i Marianny Dąbrowskiej, urodzona w Kłoskach Świgoniach, parafia Kobylin w roku 1821. Zamieszkała tamże. Mąż Wojciech Czajkowski. Ślub w Kobylinie 28.01.1839.

IDŹKOWSKA Justyna Cecylia

córka Benedykta i Justyny Kulikowskiej, urodzona w Truskolasach Lachach, parafia Sokoły, w roku 1808. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 20.07.1825 z Gabrielem Faszczewskim.

IDŹKOWSKA Karolina

córka Jakuba i Petroneli Mojkowskiej, urodzona w roku 1835. Zamieszkała w Truskolasach Woli, parafia Sokoły. Zmarła tamże 16.09.1857.

IDŹKOWSKA Katarzyna

córka Antoniego i Agnieszki Kruszewskiej, urodzona w roku 1800. Zamieszkała w Idźkach Młynowskich. Ślub w Sokołach 25.02.1816 z Gasparem Dworakowskim.

IDŹKOWSKA Katarzyna

córka Bartłomieja i Marianny Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich, parafia Sokoły w roku 1826. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 12.02.1849 z Janem Roszkowskim.

IDŹKOWSKA Katarzyna

córka Jana i Ewy Idźkowskiej, urodzona w parafii Sokoły w roku 1795. Zamieszkała w Idźkach Srzednich. Ślub w Sokołach 13.07.1813 z Franciszkiem Leśniewskim.

IDŹKOWSKA Katarzyna

córka Krzysztofa i Agnieszki Roszkowskiej, urodzona w roku 1780. Zamieszkała w Idźkach Młynowskich. Pierwszy mąż Jakób Roszkowski. Kolejny ślub w Sokołach 21.10.1810 z Walentym Roszkowskim.

IDŹKOWSKA Katarzyna

córka Mateusza i Antoniny Truskolaskiej, urodzona w Truskolasach Woli, parafia Sokoły w roku 1791. Zamieszkała w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin. Pierwszy mąż Adam Garbowski. Ślub w Sokołach 13.11.1808 –  zmarł 25.01.1827. Drugi mąż Karol Jabłoński. Ślub w Kobylinie 24.01.1831. Zmarła 02.02.1833.

IDŹKOWSKA Katarzyna

córka Szymona i Elżbiety Hryniewickiej, urodzona w roku 1803. Zamieszkała w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 15.11.1823 z Bernardem Dzierżek.

IDŹKOWSKA Katarzyna

córka Wawrzyńca i Marianny Dąbrowskiej, urodzona w roku 1817. Zmarła w Kłoskach Świgoniach, parafia Kobylin 25.09.1835.

IDŹKOWSKA Katarzyna

córka Wojciecha i Wiktorii Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły w roku 1826. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 25.02.1851 z Szymonem Perkowskim.

IDŹKOWSKA Klara

urodzona w roku 1773. Mąż Ignacy Mojkowski. Zmarła w Mojkach, parafia Kobylin 28.02.1821.

IDŹKOWSKA Konegonda

córka Marcina i Krystyny Garbowskiej, urodzona w Garbowie Starym, parafia Kobylin w roku 1809. Zamieszkała tamże. Mąż Mateusz Zambrzycki. Ślub w Kobylinie 29.06.1829.

IDŹKOWSKA Konegunda

córka Wojciecha i Wiktorii, urodzona w Idźkach Wyknie w roku 1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 24.02.1840 z Janem Zdrodowskim.

IDŹKOWSKA Konstancja

córka Bartłomieja i Marianny Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1818. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 02.02.1840 z Julianem Rzącą, zmarł 25.07.1846. Kolejny ślub w Sokołach 07.02.1848 z Janem Rzącą.

IDŹKOWSKA Konstancja

córka Michała i Franciszki Jamiołkowskiej, urodzona w Jamiołkach Piotrowiętach w roku 1834. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 19.07.1852 z Franciszkiem Stypułkowskim.

IDŹKOWSKA Konstancja

córka Szymona i Marianny Brzozowskiej, urodzona w Idźkach Średnich, parafia Sokoły, 02.11.1808. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 27.02.1832 z Stanisławem Walentym Płońskim.

IDŹKOWSKA Konstancja

córka Wojciecha i Wiktorii Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły w roku 1825. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 11.02.1850 z Janem Jamiołkowskim.

IDŹKOWSKA Ludwika

córka Józefa i Jozefaty Czajkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1784. Zamieszkała w Truskolasach Lachach. Pierwszy mąż, Karol Truskolaską. Kolejny ślub w Sokołach 04.02.1834 z Wojciechem Pogorzelskim.

IDŹKOWSKA Małgorzata

córka Franciszka i Antoniny Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1815. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 16.11.1835 z Józefem Bujno.

IDŹKOWSKA Małgorzata

córka Franciszka i Wiktorii, urodzona w roku 1792. Zmarła jako panna w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin 27.11.1838.

IDŹKOWSKA Maria

córka Jakuba i Petroneli Mojkowskiej, urodzona w Truskolasach Olszynie w roku 1832. Zamieszkała w Truskolasach Niwisku. Ślub w Sokołach 28.10.1855 z Janem Kruszewskim.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Andrzeja i Anny Stypułkowskiej, urodzona w roku 1803. Zamieszkała w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 26.02.1821 z włościaninem Wojciechem Skowrońskim ? zmarł 20.06.1829. Kolejny ślub w Sokołach 16.05.1831 z Wincentym Onufrym Kruszewskim.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Benedykta i Franciszki Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Młynowskich w roku 1825. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 23.02.1846 z Wilim Jabłońskim.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Franciszka i Antoniny, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1820. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 24.11.1845 z Stanisławem Śniecińskim.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Franciszka i Konstancji Kalinowskiej, urodzona w Penzach w roku 1816. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 23.11.1841 z Pawłem Zdrodowskim. Kolejny ślub w Sokołach 28.11.1846 z Pawłem Penzą.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Grzegorza i Marianny Grabowskiej, urodzona w roku 1770. Zamieszkała w Idźkach Średnich. Pierwszy mąż Jakób Bruszewski. Kolejny mąż Feliks Ogiński. Kolejny ślub w Sokołach 12.11.1821 z Jakubem Pęzą.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Jakuba i Agaty Jamiołkowskiej, urodzona w Idźkach Wyknie w roku 1816. Zamieszkała w Jamiołkach Piotrowiętach. Ślub w Sokołach 11.02.1839 z Hipolitem Leśniewskim.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Jana i Ewy Idźkowskiej, urodzona w roku 1799. Zamieszkała w Idźkach Średnich. Ślub w Sokołach 23.11.1818 z Wincentym Kropiewnickim. Zmarła w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin 02.02.1839.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Jakuba i Ewy, urodzona w roku 1825. Zmarła w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin 04.06.1830.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Jana i Marianny Dąbrowskiej, urodzona w roku 1798. Zamieszkała w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 03.03.1821 z Tomaszem Śniecińskim.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Jakuba i Marianny Sikorskiej, urodzona w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły, 25.08.1793. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 21.02.1830 z Janem Idźkowskim. Kolejny ślub w Sokołach 04.08.1851 z Janem Idźkowskim. Zmarła 28.03.1854.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Jana i Rozalii, urodzona w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły, w roku 1808. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 30.01.1826 z Józefem Roszkowskim.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Krzysztofa i Agnieszki Roszkowskiej, urodzona w roku 1784. Zamieszkała w Idźkach Młynowskich. Ślub w Sokołach 20.02.1810 z Wojciechem Duchnowskim. Zmarła 21.09.1853.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Macieja i Marianny Śniecińskiej, urodzona w Perkach Karpiach, parafia Sokoły 22.01.1793. Zamieszkała w Idźkach Młynowskich. Pierwszy mąż Franciszek Zdrodowski. Kolejny ślub w Sokołach 12.05.1828 z Adamem Roszkowskim.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Mikołaja i Franciszki Idźkowskiej, urodzona w roku 1794. Zamieszkała w Idźkach Średnich. Ślub w Sokołach 16.02.1819 z Pawłem Roszkowskim.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Pawła i Katarzyny Łapińskiej, urodzona w roku 1798. Zamieszkała w Idźkach Średnich, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 28.01.1817 z Antonim Jabłonowskim. Zmarła w Idźkach Wyknie 10.03.1821.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Stefana i Marianny Roszkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich, parafia Sokoły w roku 1825. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 29.01.1849 z Franciszkiem Idźkowskim. Zmarła w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 07.06.1866.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Szymona, urodzona w roku 1780. Mąż Tomasz Zaleski. Zmarła w Stypułkach Szymanach, parafia Kobylin 28.01.1843.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Tomasza i Petroneli Mojkowskiej, urodzona w roku 1764. Mąż Michał Mojkowski. Zmarła w Piszczatach Kończanach, parafia Kobylin 13.09.1814.

IDŹKOWSKA Marianna

córka Wojciecha i Wiktorii Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły w roku 1814. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 23.11.1847 z Wiktorem Jamiołkowskim.

IDŹKOWSKA Marianna

urodzona w roku 1764. Z pierwszego małżeństwa Jabłonowska. Drugi mąż Paweł Kłoskowski. Zmarła w Kłoskach Młynowiętach, parafia Kobylin 06.10.1824.

IDŹKOWSKA Marianna Kileta Klara

córka Jana i Marianny Olędzkiej, urodzona w roku 1766. Zamieszkała w Rusi Starej. Pierwszy mąż, Mikołaj Makowski. Kolejny ślub w Sokołach 14.07.1816 z Mateuszem Dworakowskim.

IDŹKOWSKA Marianna Rozalia

córka Franciszka i Wiktorii Porowskiej, urodzona w Kropiewnicy, parafia Kobylin 17.01.1781. Zamieszkała w Bruszewie. Ślub w Sokołach 22.02.1824 z Pawłem Bruszewskim. Kolejny ślub w Sokołach 18.02.1828 z Marcinem Rogowskim.

IDŹKOWSKA Petronela

córka Jana i Magdaleny Jamiołkowskiej, urodzona w roku 1811. Zamieszkała w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły. Zmarła tamże 08.04.1830.

IDŹKOWSKA Petronela

córka Pawła i Marianny Zaleskiej, urodzona w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły, 05.12.1800. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 01.03.1829 z Pawłem Porowskim.

IDŹKOWSKA Petronela

córka Wojciecha i Anastazji Gąssowskiej, urodzona w roku 1790. Zamieszkała w Penzach. Ślub w Sokołach 14.02.1814 z Antonim Brzozowskim.

IDŹKOWSKA Rozalia

córka Feliksa i Klary Idźkowskiej, urodzona w roku 1798. Zamieszkała w Idźkach Średnich, parafia Sokoły. Zmarła tamże 10.07.1831.

IDŹKOWSKA Rozalia

córka Franciszka i Wiktorii Porowskiej, urodzona w roku 1775. Zmarła jako panna w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin 05.12.1835.

IDŹKOWSKA Rozalia

córka Szymona i Agnieszki Jamiołkowskiej, urodzona w roku 1833. Zamieszkała w Idźkach Średnich, parafia Sokoły. Zmarła tamże 16.03.1851.

IDŹKOWSKA Salomea

córka Jakuba i Petroneli Mojkowskiej, urodzona w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły w roku 1830. Zamieszkała w Truskolasach Niewisku. Ślub w Sokołach 18.11.1850 z Kazimierzem Idźkowskim.

IDŹKOWSKA Teofila

córka Jana i Apolonii Porowskiej, urodzona w Idźkach Średnich, parafia Sokoły w roku 1830. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 29.06.1856 z Aleksandrem Czajkowskim.

IDŹKOWSKA Teresa

córka Bartłomieja i Marianny, urodzona w roku 1780. Mąż Marcin Kierzkowski. Zmarła w Kurzynach, parafia Kobylin 09.09.1830.

IDŹKOWSKA Teresa

córka Jana i Marianny Dąbrowskiej, urodzona w roku 1791. Zamieszkała w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 05.02.1809 z Franciszkiem Kurzyną. Zmarła w Frankach Piaskach, parafia Kobylin 17.01.1829.

IDŹKOWSKA Teresa

córka Szymona i Józefy Kalinowskiej, urodzona w Penzach w roku 1822. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 05.02.1844 z Tomaszem Dionizym Perkowskim.

IDŹKOWSKA Teresa

córka Wojciecha i Marianny Budlewskiej, urodzona w roku 1799. Zamieszkała w Idźkach Młynowskich. Ślub w Sokołach 19.02.1816 z Andrzejem Łapińskim.

IDŹKOWSKA Teresa Jadwiga

córka Kazimierza i Anny Malinowskiej, urodzona w roku 1760. Zamieszkała w Idźkach Średnich. Pierwszy mąż Jakub Idźkowski. Kolejny ślub w Sokołach 25.02.1813 z Szymonem Tadeuszem Roszkowskim.

IDŹKOWSKA Weronika

córka Franciszka i Antoniny Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich w roku 1818. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 11.11.1839 z Franciszkiem Michałem Idźkowskim. Zmarł 09.03.1852. Kolejny ślub w Sokołach 31.01.1853 z Karolem Benedyktem Kaczkowskim.

IDŹKOWSKA Weronika

córka Jakuba i Ewy, urodzona w roku 1819. Zmarła w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin 09.02.1840.

IDŹKOWSKA Weronika Magdalena

córka Franciszka i Weroniki Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich, parafia Sokoły 27.02.1842. Mąż Antoni Idźkowski. Ślub w Sokołach 20.08.1865.

IDŹKOWSKA Wiktoria

córka Marcina i Krystyny Garbowskiej, urodzona w roku 1812. Zamieszkała w Stypułkach Święchach, parafia Kobylin. Pierwszy mąż Michał Stypułkowski. Ślub w Kobylinie 02.02.1834. Drugi mąż Jan Mojkowski. Ślub w Kobylinie 23.02.1852.

IDŹKOWSKA Zuzanna

córka Szymona i Elżbiety Reniewickiej, urodzona w Truskolasach Lachach w roku 1810. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 05.02.1839 z Andrzejem Stypułkowskim. Kolejny ślub w Sokołach 16.11.1840 z Janem Idźkowskim.

IDŹKOWSKI Adam

syn Jana i Konstancji Włostowskiej, urodzony w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły 01.01.1891.

IDŹKOWSKI Adam

syn Józefa i Małgorzaty Faszczewskiej, urodzony w roku 1821. Zamieszkały w Pęzach, parafia Sokoły. Zmarł tamże 21.04.1856.

IDŹKOWSKI Adam

syn Michała i Marianny Grabowskiej, urodzony w roku 1780. Zamieszkały w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły. Zmarł tamże 25.11.1830.

IDŹKOWSKI Adam

syn Pawła i Franciszki Idźkowskiej, urodzony w roku 1847. Zamieszkały w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły. Zmarł tamże 11.02.1857.

IDŹKOWSKI Adam

syn Pawła i Marianny Zalewskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły w roku 1799. Zamieszkały w Warszawie. Asesor Budowniczy w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Żona Julianna Aleksandra Rozen. Ślub w Warszawie 12.08.1828.

IDŹKOWSKI Adam Kalikst

syn Feliksa, urodzony w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły 17.01.1882.

IDŹKOWSKI Aleksander

syn Adolfa i Marianny Stypułkowskiej, urodzony w Jamiołkach Kowalach, parafia Sokoły 21.08.1890.

IDŹKOWSKI Aleksander

syn Konstantego, urodzony w Łopieniach Szelągach, parafia Piekuty 21.12.1867. Zmarł 27.07.1868.

IDŹKOWSKI Aleksander

syn Władysława i Antoniny Lenczewskiej, urodzony w Roszkach Chrzczonach, parafia Płonka 27.02.1891. Zmarł 14.05.1891.

IDŹKOWSKI Aleksander

syn Wojciecha, urodzony w Idźkach Średnich, parafia Sokoły 31.10.1881.

IDŹKOWSKI Andrzej

syn Walentego i Joanny Perkowskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie w roku 1798. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 30.07.1832 z Marianną Pauliną Śniecińską. Zmarł 22.02.1858.

DŹKOWSKI Antoni

syn Jakuba i Marianny Idźkowskiej, urodzony w roku 1799. Zamieszkały w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły. Zmarł tamże 30.09.1809.

IDŹKOWSKI Antoni

syn Wincentego i Anieli Roszkowskiej, urodzony w Idźkach Średnich, parafia Sokoły 16.01.1835. Żona Weronika Magdalena Idźkowska. Ślub w Sokołach 20.08.1865.

IDŹKOWSKI Antoni

syn Wojciecha i Konstancji Truskolawskiej, urodzony w Idźkach Średnich, parafia Sokoły 07.09.1890.

IDŹKOWSKI Bartłomiej

syn Feliksa i Klary Roszkowskiej, urodzony w roku 1769. Zamieszkały w Idźkach Średnich. Ślub w Sokołach 27.05.1812 z Marianną Idźkowską. Zmarł 28.07.1852.

IDŹKOWSKI Benedykty

syn Wojciecha i Marianny Butlewskiej, urodzony w parafii Sokoły w roku 1790. Zamieszkały w Idzkach Młynowskich. Ślub w Sokołach 28.02.1813 z Franciszką Idźkowską.

IDŹKOWSKI Benedykty Aleksander

herbu Ślepowron, syn Pawła i Wiktorii Kruszewskiej, urodzony w roku 23.03. 1770. Zamieszkały w Truskolasach Lachach, parafia Sokoły. Wójt Gminy Truskolasy Lachy. Pierwsza żona Justyna Kulikowska. Druga żona Aniela Dobrzyniecka. Ślub w Puchałach 19.02.1822.  Zmarł w Idźkach Wyknie 14.04.1850.

IDŹKOWSKI Bolesław

syn Andrzeja, urodzony w Jamiołkach Piotrowiętach, parafia Sokoły 21.03.1869. Zmarł 23.03.1869.

IDŹKOWSKI Bolesław

syn Ferdynanda, urodzony w Wierzbowiźnie, parafia Piekuty 14.03.1871.

IDŹKOWSKI Edward

syn Augustyna, zamieszkały w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły. Za udział w Powstaniu zesłany w głąb Rosji. Powrócił 24.05.1874. Zwolniony z nadzoru policyjnego 08.06.1874.

IDŹKOWSKI Felicjan

syn Franciszka i Konstancji Kalinowskiej, urodzony w Penzach 13.05.1805. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 04.07.1831 z Rozalią Penza. Zmarł 08.06.1849.

IDŹKOWSKI Ferdynand

syn Antoniego i Katarzyny Skarzyńskiej, urodzony w Brzóskach Brzezińskich w roku 1829. Zamieszkały w Wierzbowiźnie. Ślub w Dąbrówce Kościelnej 30.01.1853 z Marianną Wojno.

IDŹKOWSKI Franciszek

syn Andrzeja i Salomei Perkowskiej, zamieszkały w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka. Żona Konstancja Roszkowska. Ślub w Płonce 23.11.1839. Zmarł 28.05.1877.

IDŹKOWSKI Franciszek

syn Grzegorza i Julianny Kropiewnickiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły, w roku 1826. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 29.01.1849 z Marianną Idźkowską.

IDŹKOWSKI Franciszek

syn Jakuba i Agaty Jamiołkowskiej, urodzony w Idźkach Wyknie w roku 1810. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 30.01.1838 z Marianną Gierłachowską.

IDŹKOWSKI Franciszek

syn Marcina i Krystyny Garbowskiej, urodzony w Garbowie Starym, parafia Kobylin w roku 1821. Zamieszkały tamże. Żona Petronela Piszczatowska. Ślub w Kobylinie 24.04.1842.

IDŹKOWSKI Franciszek

syn Michała i Balbiny Brzozowskiej, urodzony w roku 1798. Zamieszkały w Idźkach Średnich, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 11.11.1839 z Weroniką Idźkowską. Zmarł 09.03.1852.

IDŹKOWSKI Franciszek

syn Pawła i Marianny Penzy, urodzony w roku 1767. Zamieszkały w Penzach, parafia Sokoły. Żona Konstancja Kalinowska. Zmarł 11.04.1835.

IDŹKOWSKI Grzegorz

syn Jakuba i Marianny Kropiewnickiej, urodzony w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin w roku 1830. Zamieszkały tamże. Żona Karolina Żędzian. Ślub w Tykocinie 13.11.1854.

IDŹKOWSKI Grzegorz

syn Jana i Marianny Dąbrowskiej, urodzony w roku 1800. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły. Żona Julianna Kropiewnicka. Ślub w Kobylinie 14.02.1822.

IDŹKOWSKI Grzegorz

syn Macieja i Rozalii Leśniewskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie w roku 1793. Zamieszkały tamże. Komornik Powiatu Tykocińskiego. Ślub w Sokołach 28.02.1843 z Marianną Roszkowską. Zmarł 26.12.1854.

IDŹKOWSKI Ignacy

syn Antoniego i Weroniki Magdaleny Idźkowskiej, urodzony w Idźkach  Średnich, parafia Sokoły 26.08.1866.

IDŹKOWSKI Ignacy

syn Mikołaja i Anny, urodzony w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły 01.06.1834. Za udział w Powstaniu zesłany w głąb Rosji. Powrócił 18.02.1872. Zwolniony z nadzoru policyjnego 20.02.1875.

IDŹKOWSKI Jakub

syn Józefa, urodzony w roku 1771. Zamieszkały w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły. Zmarł tamże 05.02.1809.

DŹKOWSKI Jakub

syn Kaliksta i Marianny Jamiołkowskiej, urodzony w roku 1795. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 20.02.1816 z Antoniną Dworakowską. Zmarł 15.03.1857.

IDŹKOWSKI Jakub

syn Macieja i Rozalii Leśniewskiej, urodzony w Stypułkach Szymanach parafia Kobylin w roku 1798. Zamieszkały w Truskolasach Niewisku. Ślub w Sokołach 29.05.1843 z Rozalią Kruszewską.

IDŹKOWSKI Jakub

syn Mateusza i Antoniny Truskolaskiej, urodzony w roku 1792. Zamieszkały w Truskolasach Woli, parafia Sokoły. Żona Ewa Kobylińska. Ślub w Kobylinie 06.01.1812. Zmarł w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin 31.03.1839.

IDŹKOWSKI Jakub

syn Mateusza i Rozalii, urodzony w roku 1795. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 16.02.1819 z Marianną Perkowską.

IDŹKOWSKI Jakub

syn Michała i Balbiny Brzozowskiej, urodzony w Idźkach Średnich w roku 1805. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 23.06.1834 z Magdaleną Czajkowską.

IDŹKOWSKI Jakub Filip

syn Franciszka i Wiktorii Porowskiej, urodzony w roku 1788. Zamieszkały w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin. Żona Marianna Kropiewnicka. Ślub w Kobylinie 13.02.1817.

IDŹKOWSKI Jakub Wincenty

syn Macieja i Rozalia Leśniewska, urodzona w roku 1798. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 01.05.1825 z Petronelą Mojkowską.

IDŹKOWSKI Jan

syn Andrzeja i Salomei Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka Kościelna, w roku 1829. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 19.11.1849 z Anną Czajkowska.

IDŹKOWSKI Jan

syn Antoniego, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 25.03.1882.

IDŹKOWSKI Jan

syn Bartłomieja i Marianny Idźkowskiej, urodzony w Idźkach Średnich w roku 1821. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 16.11.1840 z Zuzanną Stypułkowską z domu Idźkowska.

IDŹKOWSKI Jan

syn Franciszka i Antoniny, urodzony w Idźkach Średnich 30.08.1803. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 09.02.1829 z Apolonią Idźkowską z domu Porowska. Zmarł 20.03.1856.

IDŹKOWSKI Jan

syn Kazimierza, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 31.01.1869. Zmarł 08.05.1881.

IDŹKOWSKI Jan

syn Michała, urodzony w Brykach, parafia Wysokie Mazowieckie 18.06.1870.

IDŹKOWSKI Jan

syn Mikołaja, urodzony w Idźkach Średnich, parafia Sokoły 05.02.1872. Zmarł 14.10.1872.

IDŹKOWSKI Jan

syn Pawła i Wiktorii Kruszewskiej, urodzony w roku 1766. Zamieszkały w Idźkach Wyknie. Ślub w Sokołach, jako wdowiec, 16.11.1813 z Dorotą Muszyńską z domu Godlewska. Zmarł 25.08.1822.

IDŹKOWSKI Jan

syn Wojciecha i Franciszki Dworakowskiej, urodzony w Idźkach Wyknie w roku 1806. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 09.02.1841 z Katarzyną Duchnowską. Zmarła 28.06.1851. Kolejny ślub w Sokołach 04.08.1851 z Marianną Idźkowską . Zmarła 28.03.1854. Kolejny ślub w Sokołach 14.05.1854 z Małgorzatą Jabłonowską. Zmarł 04.03.1868.

IDŹKOWSKI Jan

syn Wojciecha i Konstancji, urodzony w Idźkach Wyknie 19.06.1776. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach, jako wdowiec, 11.07.1820 z Katarzyną Tyborowską. Kolejny ślub w Sokołach 21.02.1830 z Marianną Idźkowską.

IDŹKOWSKI Jan

syn Wojciecha i Marianny Budlewskiej, urodzony w roku 1794. Zamieszkały w Idźkach Młynowskihc, parafia Sokoły. Żona Krystyna Wnorowska. Ślub w Kobylinie 13.02.1819.

IDŹKOWSKI Józef

syn Andrzeja, urodzony w Jamiołkach Piotrowiętach, parafia Sokoły 21.03.1869. Zmarł 23.03.1869.

IDŹKOWSKI Józef

syn Pawła i Anastazji Gąsowskiej, urodzony w roku 1794. Zamieszkały w Pęzach, parafia Sokoły. Żona Małgorzata Faszczewska.Ślub w Kuleszach 19.02.1816. Zmarł 14.11.1857.

IDŹKOWSKI Julian

syn Antoniego i Aleksandry Zdrodowskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 08.04.1891. Zmarł w roku 1892.

IDŹKOWSKI Julian

syn Piotra i Anny Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Chrzczonach, parafia Płonka 15.02.1865.

IDŹKOWSKI Kalikst

urodzony w roku 1753. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły. Żona Marianna Jamiołkowska. Zmarł 25.02.1822.

IDŹKOWSKI Karol

syn Franciszka i Konstancji Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 02.01.1866.

IDŹKOWSKI Kazimierz

syn Andrzeja i Barbary, urodzony w roku 1790. Zamieszkały w Idźkach Młynowskich. Ślub w Sokołach 25.02.1810 z Marianną Jamiołkowską.

IDŹKOWSKI Kazimierz

syn Bartłomieja, urodzony w roku 1761. Zamieszkały w Perkach Wypychach, parafia Sokoły. Żona Helena Perkowska. Zmarł 04.03.1823.

IDŹKOWSKI Kazimierz

syn Benedykta i Franciszki Idźkowskiej, urodzony w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły w roku 1817. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 18.11.1850 z Salomeą Idźkowską.

IDŹKOWSKI Kazimierz

syn Jakuba i Antoniny Dworakowskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie w roku 1824. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 23.11.1842 z Marianną Kruszewską.

IDŹKOWSKI Kazimierz

syn Mikołaja i Franciszki Antoniny Mojkowskiej, urodzony w Idźkach Średnich, parafia Sokoły 04.03.1869.

IDŹKOWSKI Konstanty

syn Adolfa, urodzony w Szymborach Włodkach, parafia Jabłoń 29.08.1867. Zmarł 14.03.1868.

IDŹKOWSKI Konstanty Józef

syn Antoniego i Weroniki Magdaleny Idźkowskiej, urodzony w Idźkach Średnich, parafia Sokoły 11.03.1877.

IDŹKOWSKI Leopold

syn Jana i Krystyny Wnorowskiej, urodzony w Idźkach Młynowskich w roku 1827. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 18.02.1851 z Antoniną Roszkowską z domu Idźkowska.

IDŹKOWSKI Ludwik

syn Jakuba i Antoniny Dworakowskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły w roku 1832. Zamieszkały tamże. Żona Apolonia Piszczatowska. Ślub w Kobylinie 09.02.1852.

IDŹKOWSKI Ludwik

syn Mikołaja i Apolonii Truskolaskiej, urodzony w roku 1795. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 21.02.1824 z Magdaleną Jamiołkowską.

IDŹKOWSKI Maciej

syn Jakuba i Ewy Kobylińskiej, urodzony w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin w roku 1824. Zamieszkały tamże. Żona Agnieszka Kropiewnicka. Ślub w Kobylinie 12.02.1844. Zmarł 08.03.1859.

IDŹKOWSKI Maciej

urodzony w roku 1765. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły. Żona Roza Leśniewska. Zmarł 17.02.1825.

IDŹKOWSKI Marcin

syn Jakuba i Marianny Perkowskiej, urodzony w roku 1831. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły. Zmarł tamże 31.03.1855.

IDŹKOWSKI Marcin

urodzony w roku 1773. Żona Krystyna Garbowska. Zmarł w Garbowie Starym, parafia Kobylin 02.12.1837.

IDŹKOWSKI Mateusz

syn Szymona i Marcjanny Olszewskiej, urodzony w Penzach, parafia Sokoły, 02.09.1811. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 14.02.1832 z Katarzyną Bruszewską.

IDŹKOWSKI Michał

syn Jakuba i Marianny Sikorskiej, urodzony w Idźkach Wyknie w roku 1796. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 16.02.1822 z Franciszką Jamiołkowską. Zmarł w Jamiołkach Piotrowiętach 19.07.1851.

IDŹKOWSKI Michał

syn Pawła i Katarzyny Łapińskiej, urodzony w Idźkach Średnich w roku 1816. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 26.01.1836 z Apolonią Porowską. Zmarł 26.03.1889.

IDŹKOWSKI Mikołaj

syn Bartłomieja i Marianny Idźkowskiej, urodzony w Idźkach Średnich, parafia Sokoły 07.09.1834. Żona Franciszka Antonina Mojkowska. Ślub w Sokołach 20.11.1854.

IDŹKOWSKI Mikołaj

syn Benedykta i Justyny Polkowskiej, urodzony w roku 1797. Zamieszkały w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły. Żona Anna Grzymała. Zmarł 14.05.1852.

IDŹKOWSKI Mikołaj

syn Feliksa i Katarzyny, urodzony w Idźkach Średnich, parafia Sokoły w roku 1772. Zamieszkały w Kowalewszczyźnie, parafia Waniewo. Ekonom. Druga żona Marianna Kropiwnicka. Ślub w Kobylinie 23.11.1830.

IDŹKOWSKI Mikołaj

syn Jakuba i Petroneli Truskolaskiej, urodzony w roku 1767. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach 19.07.1808 z Katarzyną Truskolaską. Zmarł 04.12.1823.

IDŹKOWSKI Paweł

syn Andrzeja i Apolonii Porowskiej, urodzony w Idźkach Średnich, parafia Sokoły, w roku 1824. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 29.02.1848 z Marianną Rzącą.

IDŹKOWSKI Paweł

syn Andrzeja i Barbary Pęzy, urodzony w roku 1792. Zamieszkały w Idźkach Młynowskich. Woźny Powiatu Tykocińskiego. Ślub w Sokołach 12.02.1816 z Jozefatą Jamiołkowską. Zmarł 22.03.1855.

IDŹKOWSKI Paweł

syn Bartłomieja i Jozefaty Łupińskiej, urodzony w Płonce Strumiance, parafia Płonka 22.05.1873. Zmarł 06.11.1873.

IDŹKOWSKI Paweł

syn Grzegorza i Marianny Jabłońskiej, urodzony w Idźkach Średnich w roku 1769. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 25.06.1833 z Ewą Faszczewską z domu Rząca.

IDŹKOWSKI Paweł

syn Pawła i Jozefaty Jamiołkowskiej, urodzony w Idźkach Młynowskich w roku 1822. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 23.10.1843 z Franciszką Idźkowską. Zmarła 06.12.1848. Kolejny ślub w Sokołach 22.01.1849 z Jozefatą Kruszewską.

IDŹKOWSKI Piotr

syn Michała i Balbiny Brzozowskiej, urodzona w Idźkach Średnich, parafia Sokoły w roku 1798. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 25.07.1848 z Anielą Perkowską z domu Zdrodowska. Zmarł 27.02.1852.

IDŹKOWSKI Piotr

syn Michała i Franciszki Jamiołkowskiej, urodzony w Jamiołkach Piotrowiętach w roku 1828. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 24.07.1853 z Anną Roszkowską. Zmarł 05.10.1890.

IDŹKOWSKI Stanisław

syn Jana i Magdaleny Jamiołkowskiej, urodzony w roku 1812. Zamieszkały w Idźkach Wyknie, parafia Sokoły. Zmarł tamże 08.07.1831.

IDŹKOWSKI Stanisław

syn Ludwika i Magdaleny Jamiołkowskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły, w roku 1825. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 19.02.1849 z Barbarą Jamiołkowską.

IDŹKOWSKI Stanisław

syn Pawła i Marianny Kalisiewicz, urodzony w Jamiołkach Rawkach, parafia Sokoły 07.11.1889. Zmarł 19.11.1890.

IDŹKOWSKI Stanisław

syn Stefana i Marianny Roszkowskiej, urodzony w Idźkach Średnich w roku 1824. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 20.11.1843 z Jozefatą Porowską.

IDŹKOWSKI Stefan

syn Józefa i Jozefaty Czajkowskiej, urodzony w roku 1789. Zamieszkały w Truskolasach Lachach, parafia Sokoły. Pierwsza żona Agnieszka Truskolaska. Druga żona Marianna Roszkowska. Ślub w Kobylinie 29.01.1814.

IDŹKOWSKI Szymon

syn Bartłomieja i Marianny Łapińskiej, urodzony w roku 1776. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie. Ślub w Sokołach, jako wdowiec, 25.05.1819 z Franciszką Rzącą. Zmarł 01.09.1848.

IDŹKOWSKI Szymon

syn Franciszka i Konstancji Kalinowskiej, urodzony w Penzach w roku 1819. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 19.02.1838 z Katarzyną Rzącą.

IDŹKOWSKI Szymon

syn Mateusza i Rozalii Idźkowskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie w roku 1797. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 02.08.1836 z Apolonią Jamiołkowską.

IDŹKOWSKI Szymon

syn Tomasza i Agnieszki Kruszewskiej, urodzony w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły, w roku 1795. Zmarł tamże 02.11.1808.

IDŹKOWSKI Szymon

syn Walentego i Joanny Gierłachowskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły, w roku 1788. Zamieszkały w Jamiołkach Kłosach. Ślub w Sokołach 06.02.1826 z Franciszką Mierzwińską z domu Jamiołkowska.

IDŹKOWSKI Szymon Tadeusz

syn Józefa i Rozalii Dworakowskiej, urodzony w roku 1777. Zamieszkały w Penzach. Ślub w Sokołach 04.05.1820 z Jozefatą Kalinowską.

IDŹKOWSKI Tomasz

syn Jana, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 29.12.1869.

IDŹKOWSKI Tomasz

syn Szymona i Elżbiety Hryniewickiej, urodzony w roku 1818. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły. Zmarł tamże 18.09.1835.

IDŹKOWSKI Tomasz

syn Szymona i Marianny, urodzony w roku 1754. Zamieszkały w Idźkach Młynowskich. Ślub w Sokołach 08.02.1809 z Anną Bruszewską. Zmarł 14.07.1820.

IDŹKOWSKI Walenty

syn Marcina i Marianny Jamiołkowskiej, urodzony w roku 1800. Zamieszkały w Idźkach Wyknie. Ślub w Sokołach 12.02.1821 z Katarzyną Zdrodowską.

IDŹKOWSKI Wawrzyniec

syn Jakuba i Marianny Budlewskiej, urodzony w roku 1799. Zamieszkały w Idźkach Młynowskich. Ślub w Sokołach 03.03.1821 z Brygidą Czajkowską.

IDŹKOWSKI Wawrzyniec

syn Jana i Marianny Dąbrowskiej, urodzony w roku 1787. Zamieszkały w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły. Żona Marianna Stypułkowska z domu Dąbrowska. Ślub w Kobylinie 21.01.1816. Druga żona Teresa Stypułkowska. Ślub w Kobylinie 20.11.1824. Zmarł w Kłoskach Świgoniach, parafia Kobylin 26.01.1838.

IDŹKOWSKI Wilhelm Mateusz

syn Jana i Marianny Dąbrowskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 1798. Zamieszkały tamże. Żona Katarzyna Czajkowska z domu Stypułkowska. Ślub w Kobylinie 17.02.1833.

IDŹKOWSKI Władysław

syn Józefa i Cecylii Zalewskiej, urodzony w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły 15.01.1890.

IDŹKOWSKI Wojciech

syn Franciszka, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 03.05.1869. Zmarł 14.05.1873.

IDŹKOWSKI Wojciech

syn Jana i Weroniki Raciborskiej, urodzony w Roszkach Chrzczonach, parafia Płonka 15.04.1865.

IDŹKOWSKI Wojciech

syn Mateusza i Marianny Czajkowskiej, urodzony w roku 1782. Zamieszkały w Idźkach Wyknie. Ślub w Sokołach, jako wdowiec, 27.06.1809 z Wiktorią Idźkowską.

IDŹKOWSKI Wojciech

syn Mikołaja i Franciszki Antoniny Mojkowskiej, urodzony w Idźkach Średnich, parafia Sokoły 15.04.1866.

IDŹKOWSKI Wojciech

syn Stefana i Marianny Roszkowskiej, urodzony w Idźkach Średnich w roku 1831. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 28.01.1850 z Marianną Zdrodowską.

IDŹKOWSKI Wojciech

syn Wawrzyńca i Brygidy Czajkowskiej, urodzony w Idźkach Młynowskich w roku 1822. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 24.11.1845 z Brygidą Dworakowską.

IDŹKOWSKI Wojciech Walerian

syn Ferdynanda, urodzony w Wierzbowiźnie, parafia Piekuty 14.04.1868. Zmarł 18.03.1873.

 

IGŁOWSKA Eleonora

córka Jana i Tekli Usakowskiej, urodzona w Wilnie 22.03.1831.

IGŁOWSKI Ignacy Kasper

syn Jana po Kazimierzu i Tekli Kussakowskiej, urodzony w Wilnie 11.11.1827.

IHNATOWICZ Jan Mieczysław

syn Jana i Anieli Kalinowskiej, urodzony w Wilnie 03.01.1833.

IHNATOWICZ Józef Kazimierz

syn Piotra i Antoniny Kalinowskiej, urodzony w Wilnie 16.02.1828.

IHNATOWICZ Julia Tekla

córka Jana i Anieli Kalinowskiej, urodzona w Wilnie 21.05.1829.

IHNATOWICZ Stefania Antonina

córka Jana po Ignacym i Anieli Kalinowskiej, urodzona w Wilnie 20.06.1827.

IHNATOWICZ Wincenty Mieczysław

syn Jana i Anieli Kalinowskiej, urodzony w Wilnie 19.04.1831.

IHNATOWICZ Władysław Konrad

syn Piotra i Antoniny Kalinowskiej, urodzony w Wilnie 19.02.1830.

ILNICKI Wincenty

syn Jakuba i Antoniny Twarowskiej, urodzony w Ilniku, Galicja Austriacka w roku 1759. Zamieszkały w Warszawie. Radca Stanu Królestwa Polskiego. Kawaler Orderu Św. Stanisława klasy pierwszej. Zmarł 12.08.1831.

ISAKOWICZ Leokadia Anna
córka Hipolita i Antoniny Filipowicz urodzona w Wilnie 03.03.1827.

ISTRYCH Łucja
córka Jana i Katarzyny Pogorzelskiej, urodzona w Kobylinie Pogorzałkach, parafia Kobylin w roku 1798. Zamieszkała tamże. Mąż Bartłomiej Łupiński. Ślub w Kobylinie 18.11.1826.

 

IWANICKA Ludwina Waleria
córka Jana, Naczelnika przy Komisji Województwa Krakowskiego i Marianny Kossakowskiej, urodzona w Kielcach 18.11.1836.

IWANICKA Marianna
córka Dawida i Aleksandry, urodzona w Bielsku w roku 1797. Zamieszkała w Dworze Kopana, parafia Rembertów. Mąż Bazyli Brześciański. Ślub w Rembertowie 16.02.1819.

IWANICKI Henryk
syn Feliksa i Anny, urodzony w Suwałkach 26.12.1850. Zamieszkały w Łomży. Urzędnik Łomżyńskiej Izby Skarbowej.

 

IWANICKI Ludomir Kajetan
syn Jana, Rachmistrza przy Komisji Wojewódzkiej i Marianny Kosakowskiej, urodzony w Kielcach 20.12.1833.

 

IWANICKI Władysław Antoni
syn Jana, Rachmistrza przy Komisji Województwa Krakowskiego i Marianny Kossakowskiej, urodzony w Kielcach 29.06.1835.

IWANOWSKI Antoni
syn Jana i Domicelli Danilewicz, urodzony w Wilnie 11.06.1832.

IWANOWSKI Franciszek
syn Jana i Konstancji Kossakowskiej, urodzony w Wiśniewku, parafia Kołaki 02.11.1883. Zmarł 14.07.1886.

 

IWANOWSKI Józef Franciszek
syn Józefa i Anny Krajewskiej, urodzony w Maleszewie Porkusach, parafia Zawady 05.10.1881.

IWANOWSKI Józef Jan
syn Jana i Domicelli Danilewicz, urodzony w Wilnie 27.01.1830.

IWANOWSKI Tomasz
syn Jana i Konstancji Kossakowskiej, urodzony w Wiśniewku, parafia Kołaki 18.09.1886.

 

IWASZKIEWICZ Izabela
córka Mikołaja i Franciszki Przetockiej, urodzona w Wilnie 28.07.1830.

IWASZKIEWICZ Józef
syn Kajetana i Joanny Grzybowskiej, urodzony w Budrajciach, parafia Szydłowska 23.03.1828.

IWASZKIEWICZ Ludwik Tadeusz

syn Piotra i Weroniki Tyszkiewicz, urodzony w Budrayciach, parafia Szydłowska 25.03.1829.

IWASZKIEWICZ Tekla

córka Antoniego i Heleny Muszkowskiej, urodzona w Moraliszkach, parafia Szydłowska 10.03.1829.

IWASZKIEWICZ Teresa Aniela

córka Macieja i Grasyldy Daszkiewicz, urodzona w Wilnie 29.10.1828.

IWASZKIEWICZ Zofia Jadwiga

córka Adama i Zofii Jurskiej, urodzona w Budrajciach, parafia Szydłowska 15.10.1828.

 

IZDEBSKA Emma Olimpia

córka Simplicjusza i Pauliny Skarzyńskiej, urodzona w Wilnie 12.09.1833.

IZDEBSKI Józef Eustachy

syn Simplicjusza i Pauliny Skarzyńskiej, urodzony w Wilnie 29.03.1830.

IZDEBSKI Władysław

syn Simplicjusza i Pauliny Skarzyńskiej, urodzony w Wilnie 07.09.1831.

IZYŁOSKA Salomea Helena

córka Szczepana i Heleny Litman, urodzona w Pawłowicach, parafia Rembertów 14.11.1808.

IZYŁOSKI Wincenty Remigiusz

syn Szczepana i Heleny Litman, urodzony w Pawłowicach, parafia Rembertów 03.04.1814.