Opracował L. Kocoń

RABIŃSKA Bronisława
córka Juliana, Oficjalisty przy Komorze Konsumowo ? Składowej i Teofili Krzyżanowskiej, urodzona w Warszawie 02.08.1835.

RACIBORSKA Agnieszka
córka Grzegorza i Antoniny Śliwowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 08.01.1807. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 09.02.1831 z Janem Perkowskim.

RACIBORSKA Aleksandra
córka Jakuba i Rozalii Jabłońskiej, urodzony w Noskach, parafia Sokoły w roku 1794. Zamieszkała w Faszczach. Ślub w Sokołach 23.11.1841 z Rochem Sewerynem Jamiołkowskim. Zmarła 25.06.1849.

RACIBORSKA Aleksandra
córka Wawrzyńca i Magdaleny Zdrodowskiej, urodzona w Dworakach Pikatach, parafia Sokoły w roku 1826. Zamieszkała w Rzącach. Ślub w Sokołach 18.11.1844 z Stanisławem Pruszyńskim. Zmarła 02.01.1864.

RACIBORSKA Aniela
córka Łukasza i Marianny Wróblewskiej, urodzona w Bucinie Mikosach, parafia Kulesze Kościelne 03.03.1817.

RACIBORSKA Aniela
córka Marianny, urodzona w Dworakach Staśkach, parafia Sokoły w roku 1805. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 21.06.1835 z Janem Porowskim.

RACIBORSKA Aniela
córka Piotra i Marianny Dąbrowskiej, urodzona w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły w roku 1816. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 21.05.1841 z Ignacym Stypułkowskim.

RACIBORSKA Aniela Rozalia
córka Łukasza i Marianny Wróblewskiej, urodzona w Bucinie, parafia Kulesze Kościelne 03.11.1815.

RACIBORSKA Anna
córka Jana i Katarzyny Perkowskiej, urodzona w roku 1801. Zamieszkała w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 29.06.1825 z Andrzejem Kruszewskim.

RACIBORSKA Barbara

córka Adama i Marcjanny Szymborskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1815. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 17.02.1833 z Franciszkiem Brzozowskim.

RACIBORSKA Cecylia Tekla

córka Grzegorza i Rozalii Czajkowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 22.09.1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 04.03.1832 z Aleksandrem Nasidłowskim.

RACIBORSKA Domicela

córka Ignacego i Józefy Śniecińskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1824. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 07.02.1842 z Mateuszem Jamiołkowskim.

RACIBORSKA Elżbieta

córka Kazimierza i Marianny Koćmierowskiej, urodzona w parafii Jabłoń Kościelna w roku 1797. Zamieszkała w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 05.02.1821 z Janem Łapińskim.

RACIBORSKA Franciszka

córka Antoniego i Małgorzaty Zdrodowskiej, urodzona w roku 1799. Zamieszkała w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 23.11.1825 z Szymonem Zdrodowskim.

RACIBORSKA Franciszka

córka Antoniego i Marianny Rzący, urodzona w parafii Sokoły w roku 1787. Zamieszkała w Dworakach Pikatach. Ślub w Sokołach 28.02.1813 z Pawłem Grodzkim.

RACIBORSKA Franciszka

córka Józefa i Anny Zdrodowskiej, urodzona w Perkach Karpiach, parafia Sokoły w roku 1824. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 25.11.1844 z Wincentym Perkowskim.

RACIBORSKA Franciszka

córka Macieja i Marianny Czajkowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 31.03.1806. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 16.02.1830 z Adamem Raciborskim.

RACIBORSKA Franciszka

córka Mateusza i Agnieszki Zarzeckiej, urodzona w roku 1780. Zamieszkała w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 22.11.1809 z Bartłomiejem Piekutowskim.

RACIBORSKA Franciszka

córka Wojciecha i Anastazji Zdrodowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1835. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 20.11.1854 z Piotrem Szymborskim.

RACIBORSKA Franciszka Konstancja
córka Feliksa i Konstancji Wiśniewskiej, urodzona w Kawęczynie, parafia Rembertów 18.08.1815.

RACIBORSKA Gertruda
córka Jana i Jozefaty Kamieńskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1823. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 23.02.1846 z Maciejem Godlewskim.

RACIBORSKA Helena
córka Barbary, urodzona w Noskach, parafia Sokoły 05.03.1808. Zamieszkała w Faszczach. Ślub w Sokołach 24.10.1831 z Antonim Kalinowskim. Zmarła w Bruszewie 27.01.1849.

RACIBORSKA Jadwiga
córka Franciszka i Krystyny Zarzeckiej, urodzona w roku 1797. Zamieszkała w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 08.07.1822 z Wojciechem Perkowskim. Zmarła 16.06.1824.

RACIBORSKA Joanna
córka Jakuba i Krystyny Choińskiej, urodzona w Bucinie, parafia Kulesze Kościelne 19.06.1816.

RACIBORSKA Joanna
córka Pawła i Agnieszki Gołaszewskiej, urodzona w Gołaszach Puszczy, parafia Kulesze Kościelne 01.07.1812.

RACIBORSKA Jozefata
córka Krzysztofa i Konstancji Śniecińskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1805. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 17.02.1833 z Grzegorzem Gąssowskim.

RACIBORSKA Jozefata
córka Macieja i Marianny Czajkowskiej, urodzona w roku 1811. Zmarła w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 11.05.1856.

RACIBORSKA Julianna
córka Józefa i Anny Zdrodowskiej, urodzona w Perkach Karpiach, parafia Sokoły w roku 1827. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 04.02.1850 z Józefem Dworakowskim.

RACIBORSKA Julianna
córka Macieja i Marianny Czajkowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 15.02.1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 14.11.1831 z Walentym Kruszewskim.

RACIBORSKA Katarzyna

córka Jakuba i Rozalii Jabłońskiej, urodzona w roku 1778. Zamieszkała w Noskach Śnietnych. Ślub w Sokołach 09.02.1819 z Marcinem Gąsowskim.

RACIBORSKA Katarzyna

córka Onufrego i Konegondy Gierałtowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1811. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 08.02.1842 z Walentym Raciborskim.

RACIBORSKA Konstancja

córka Feliksa i Agnieszki Jabłonowskiej, urodzona w Noskach Śnietnych, parafia Sokoły w roku 1821. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 27.01.1845 z Tomaszem Dworakowskim.

RACIBORSKA Konstancja

córka Mateusza i Agaty Brzozowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1791. Zamieszkała tamże. Pierwszy mąż Szymon Zdrodowski. Kolejny ślub w Sokołach 31.07.1836 z Janem Brzozowskim.

RACIBORSKA Konstancja

córka Piotra i Rozalii Perkowskiej, urodzona w roku 1775. Zmarła w Perkach Karpiach, parafia Sokoły, jako panna, 24.05.1855.

RACIBORSKA Ludwika

córka Jakuba i Rozalii Jabłońskiej, urodzona w Noskach, parafia Sokoły w roku 1786. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 17.10.1826 z Piotrem Roszkowskim.

RACIBORSKA Magdalena

córka Macieja i Franciszki Perkowskiej, urodzona w roku 1814. Zmarła w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 31.08.1832.

RACIBORSKA Magdalena

córka Mateusza i Agnieszki Zarzeckiej, urodzona w roku 1792. Zamieszkała w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 12.02.1817 z Marcinem Porowskim.

RACIBORSKA Małgorzata

córka Antoniego i Marianny, urodzona w roku 1800. Mąż Karol Wnorowski. Zmarła w Wnorach Wypychach, parafia Kobylin 06.08.1831.

RACIBORSKA Marcjanna

córka Feliksa i Konstancji Wiśniewskiej, urodzona w roku 1812. Zmarła w Rembertowie 02.12.1814.

RACIBORSKA Marcjanna

córka Franciszka i Krystyny Rzący, urodzona w roku 1789. Zamieszkała w Raciborach Nowych. Ślub w Sokołach 14.02.1814 z Sylwestrem Rzącą.

RACIBORSKA Marianna

córka Andrzeja i Konegundy Idźkowskiej, urodzona w roku 1803. Zamieszkała w Idźkach Młynowskich. Ślub w Sokołach 05.02.1821 z Mateuszem Drągowskim. Kolejny ślub w Sokołach 19.09.1825 z Szymonem Łupińskim.

RACIBORSKA Marianna

córka Józefa i Ewy Kuleszy, urodzona w Perkach Karpiach, parafia Sokoły w roku 1811. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 11.02.1833 z Piotrem Brzozowskim.

RACIBORSKA Marianna

córka Macieja i Franciszki Perkowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1822. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 02.03.1840 z Michałem Raciborskim.

RACIBORSKA Marianna

córka Mateusza i Agnieszki Zarzeckiej, urodzona w parafii Sokoły w roku 1788. Zamieszkała w Raciborach Nowych. Ślub w Sokołach 26.01.1818 z Janem Łapińskim. Zmarła 21.05.1820.

RACIBORSKA Marianna Anna
córka Sebastiana i Marianny Kruszewskiej, urodzona w roku 1801. Zamieszkała w Rusi Starej, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 11.02.1822 z Adamem Bruszewskim.

RACIBORSKA Małgorzata
córka Antoniego i Marianny Kuleszy, urodzona w roku 1796. Zamieszkała w Dworakach Pikatach. Ślub w Sokołach 07.02.1820 z Karolem Wnorowskim.

RACIBORSKA Paulina
córka Macieja i Marianny Kuleszy, urodzona w Kalinowie Czosnowie, parafia Kulesze Kościelne 15.01.1813.

RACIBORSKA Petronela
córka Jakuba i Krystyny Choińskiej, urodzona w Bucinie, parafia Kulesze Kościelne 11.03.1819.

RACIBORSKA Tekla
córka Antoniego i Klary Porowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1822. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 02.03.1840 z Pawłem Jamiołkowskim.

RACIBORSKA Teresa
córka Franciszka i Krystyny Szymborskiej, urodzona w roku 1794. Zamieszkała w Raciborach Nowych. Ślub w Sokołach 14.05.1820 z Janem Brzozowskim.

RACIBORSKA Teresa
córka Mateusza i Agaty Brzozowskiej, urodzona w roku 1788. Zamieszkała w Raciborach Nowych. Ślub w Sokołach 26.02.1810 z Józefem Kazimierzem Łupińskim.

RACIBORSKA Urszula

córka Antoniego i Małgorzaty Zdrodowskiej, urodzona w roku 1796. Zamieszkała w Raciborach Nowych. Ślub w Sokołach 23.11.1818 z Feliksem Gierałtowskim.

RACIBORSKA Urszula

córka Benedykta i Marianny Jabłońskiej, urodzona w roku 1835. Zmarła w Dworakach Pikatach, parafia Sokoły 26.06.1854.

RACIBORSKA Wanda Teodora

córka Walentego i Joanny Laskowskiej, urodzona w Cyprkach, parafia Przytuły 10.09.1845.

RACIBORSKA Weronika

córka Benedykta i Anieli Dworakowskie, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1821. Zamieszkała w Sokołach Rusi Starej. Ślub w Sokołach 16.02.1841 z Stanisławem Kuleszą.

RACIBORSKI Adam

syn Kazimierza i Marianny Jabłońskiej, urodzony w roku 1792. Zamieszkały w Raciborach Nowych. Ślub w Sokołach 25.11.1813 z Marcjanną Perkowską z domu Szymborska. Zmarł 24.03.1850.

RACIBORSKI Adam

syn Pawła, urodzony w Kalinowie Czosnowie, parafia Kulesze 26.05.1874. Zmarł tego samego dnia.

RACIBORSKI Adam

syn Sebastiana i Marianny Kruszewskiej, urodzony w Sokołach Rusi Starej 21.03.1799. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 16.02.1830 z Franciszką Raciborską. Zmarł 27.12.1855.

RACIBORSKI Alojzy

syn Benedykta i Marianny Jabłońskiej, urodzony w Dworakach Pikatach, parafia Sokoły w roku 1827. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 13.02.1849 z Julianną Perkowską. Zmarł 27.11.1858.

RACIBORSKI Antoni

syn Ignacego i Jozefaty Śniecińskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1821. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 23.02.1846 z Cecylią Pęzą. Zmarł 20.03.1856.

RACIBORSKI Antoni

syn Romualda, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 05.06.1881. Zmarł 17.06.1881.

RACIBORSKI Apolinary Jan

syn Dionizego, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 08.03.1882.

RACIBORSKI Benedykty

syn Wojciecha i Ewy Kruszewskiej, urodzony w roku 1788. Zamieszkały w Dworakach Pikatach, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 20.02.1816 z Marianną Jabłońską. Zmarł w Sokołach 14.12.1864.

RACIBORSKI Bolesław

syn Juliana, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 08.01.1883. Zmarł 28.09.1890.

RACIBORSKI Bolesław

syn Wincentego i Florentyny Jabłonowskiej, urodzony w Raciborach 04.01.1885.

RACIBORSKI Feliks

syn Jakuba i Rozalii Jabłońskiej , urodzony w roku 1794. Żona Agnieszka Jabłonowska. Zmarł w Noskach Śnietnych, parafia Sokoły 14.04.1850.

RACIBORSKI Franciszek

syn Feliksa i Agnieszki Jabłonowskiej, urodzony w Noskach Śnietnych, parafia Sokoły w roku 1825. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 29.01.1850 z Marianną Gąsowską. Zmarł 25.05.1854.

RACIBORSKI Franciszek

syn Jana i Anny Łupińskiej, urodzony w Łupiance Starej, parafia Płonka 09.10.1872. Zmarł 11.12.1872.

RACIBORSKI Franciszek

syn Józefa i Ewy Kuleszy, urodzony w Perkach Karpiach, parafia Sokoły w roku 1820. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 20.02.1843 z Julianną Perkowską. Zmarł 21.10.1849.

RACIBORSKI Grzegorz

syn Antoniego i Małgorzaty Zdrodowskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1796. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach jako wdowiec 19.02.1844 z Cecylią Dworakowską.

RACIBORSKI Grzegorz

syn Benedykta i Anieli Dworakowskiej, urodzony w Rusi Starej, parafia Sokoły w roku 1817. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 03.02.1840 z Jozefatą Bruszewską z domu Zdrodowska.

RACIBORSKI Grzegorz
syn Józefa i Ewy Kuleszy, urodzony w Perkach Karpiach, parafia Sokoły w roku 1817. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 27.11.1839 z Joanną Perkowską.

RACIBORSKI Grzegorz
syn Walentego po Antonim i Krystyny Olędzkiej, urodzony w roku 1769. Zamieszkały w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Druga żona Rozalia Łucja Czajkowska. Ślub w Kobylinie 16.11.1812.

RACIBORSKI Ignacy
syn Franciszka i Marianny Koćmierowskiej, urodzony w roku 1794. Zamieszkały w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 17.02.1817 z Jozefatą Śniecińską.

RACIBORSKI Jakub
syn Pawła i Agnieszki Gołaszewskiej, urodzony w Gołaszach Puszczy, parafia Kulesze Kościelne 25.07.1815.

RACIBORSKI Jakub
syn Piotra i Rozalii Perkowskiej, urodzony w roku 1781. Zmarł w Perkach Karpiach, parafia Sokoły 03.12.1808.

RACIBORSKI Jan
syn Antoniego i Klary Porowskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1828. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 26.10.1846 z Domicellą Mierzwińską.

RACIBORSKI Jan
syn Kazimierza i Marcjanny Płońskiej, urodzony w roku 1769. Żona Katarzyna Perkowska. Zmarł w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 22.02.1854.

RACIBORSKI Jan
syn Łukasza i Marianny Wróblewskiej, urodzony w Buczynie, parafia Kulesze Kościelne 14.02.1813.

RACIBORSKI Jan
syn Onufrego Konegundy Gierałtowskiej, urodzony w roku 1806. Żona Eleonora Jabłońska. Zmarł w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 13.02.1834.

RACIBORSKI Jan

syn Walentego, urodzony w Bucinie, parafia Kulesze 23.07.1874. Zmarł 06.03.1877.

RACIBORSKI Jan

syn Wojciecha i Anastazji Zdrodowskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1833. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 26.06.1855 z Petronelą Jabłońską z domu Brzóska.

RACIBORSKI Józef

syn Andrzeja i Konegundy Idźkowskiej, urodzony w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły 13.03.1799. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach jako wdowiec 29.05.1831 z Konstancją Kruszewską.

RACIBORSKI Józef

syn Jakuba i Marcjanny Perkowskiej, urodzony w roku 1798. Zamieszkały w Perkach Karpiach. Ślub w Sokołach 16.02.1819 z Anną Zdrodowską.

RACIBORSKI Józef

syn Jana, urodzony w Perkach Karpiach, parafia Sokoły 12.08.1872. Zmarł 21.10.1888.

RACIBORSKI Józef

syn Jana i Anny Łupińskiej, urodzony w Łupiance Starej, parafia Płonka 14.03.1879. Zmarł 31.03.1879.

RACIBORSKI Józef

syn Krzysztofa i Konstancji Śniecińskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1812. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 11.02.1840 z Brygidą Piekutowską.

RACIBORSKI Józef

syn Wincentego i Emilii Bruszewskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 21.08.1891. Zmarł 11.05.1892.

RACIBORSKI Józef

syn Wincentego i Florentyny Jabłonowskiej, urodzony w Łapach Barwikach, parafia Płonka 15.03.1882.

RACIBORSKI Karol

syn Barbary, urodzony w Średnicy Markowiętach, parafia Wysokie Mazowieckie w roku 1817. Zamieszkały w Raciborach Starych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 06.02.1840 z Konegondą Brzozowską.

RACIBORSKI Kazimierz

syn Macieja i Franciszki Perkowskiej, urodzony w Raciborach Nowych w roku 1821. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 16.11.1852 z Hilarią Mamertą Drągowską.

RACIBORSKI Kazimierz

syn Wincentego i Florentyny Jabłonowskiej, urodzony w Raciborach 16.10.1876.

RACIBORSKI Konstanty

syn Marcina, urodzony w Bucinie, parafia Kulesze 23.07.1871. Zmarł 03.10.1871.

RACIBORSKI Konstanty

syn Piotra, urodzony w Dąbrowie, parafia Jabłoń 13.08.1882. Zmarł 11.05.1883.

RACIBORSKI Krzysztof

syn Józefa i Marianny Porowskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1807. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 12.05.1839 z Brygidą Porowską z domu Płońska. Zmarł 23.11.1889.

RACIBORSKI Leon

syn Benedykta i Marianny Jabłońskiej, urodzony w roku 1822. Zmarł w Dworakach Pikatach, parafia Sokoły 16.11.1858.

RACIBORSKI Maciej

syn Adama i Marianny Rzący, urodzony w roku 1785. Zamieszkały w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 12.02.1809 z Franciszką Perkowską.

RACIBORSKI Marceli Stanisław

syn Tadeusza i Petroneli Roszkowskiej, urodzony w roku 1838. Zamieszkały w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Zmarł tamże 01.05.1854.

RACIBORSKI Mateusz

syn Sebastiana i Marianny Sokołowskiej, urodzony w Sokołach Rusi Starej w roku 1814. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 09.02.1834 z Katarzyną Jamiołkowską.

RACIBORSKI Mateusz
urodzony w roku 1765. Żona Agata Brzozowska. Zmarł w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 27.05.1834.

RACIBORSKI Michał
syn Onufrego i Konegundy Gierałtowskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1815. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 02.03.1840 z Marianną Raciborską. Zmarł 02.10.1856.

RACIBORSKI Onufry
syn Łukasza i Marianny Wróblewskiej, urodzony w Buczynie, parafia Kulesze Kościelne 02.07.1811.

RACIBORSKI Paweł
syn Jakuba i Krystyny Choińskiej, urodzony w Buczynie, parafia Kulesze Kościelne 24.06.1813.

RACIBORSKI Paweł
syn Jana, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 23.01.1882. Zmarł 24.11.1883.

RACIBORSKI Paweł
syn Jana i Marianny, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 13.01.1849. Od roku 1873 zamieszkały w Czachach, parafia Kołaki.

RACIBORSKI Paweł
syn Walentego, urodzony w Bucinie, parafia Kulesze 23.07.1874. Zmarł 20.03.1877.

RACIBORSKI Piotr
syn Andrzeja i Konegundy Idźkowskiej, urodzony w roku 1792. Zamieszkały w Idźkach Młynowskich. Ślub w Sokołach 05.02.1816 z Marianną Dąbrowską. Kolejny ślub w Sokołach 04.03.1832 z Apolonią Roszkowską.

RACIBORSKI Piotr
syn Krzysztofa i Konstancji Niecińskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1819. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 09.02.1841 z Elżbietą Perkowską.

RACIBORSKI Piotr

syn Stanisława, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 12.10.1881.

RACIBORSKI Sebastian
syn Pawła, urodzony w roku 1767. Żona Marianna Kruszewska. Zmarł w Sokołach Rusi Starej 20.02.1825.

RACIBORSKI Stanisław
syn Klemensa, urodzony w Dworakach Staśkach, parafia Sokoły 11.08.1882.

RACIBORSKI Stanisław
syn Walentego, urodzony w Bucinie, parafia Kulesze 08.01.1871.

RACIBORSKI Tadeusz
syn Macieja i Marianny Czajkowskiej, urodzony w roku 1807. Żona Petronela Roszkowska. Zmarł w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 24.08.1850.

RACIBORSKI Tomasz
syn Macieja i Joanny Kuleszy, urodzony w Kalinowie Czosnowie, parafia Kulesze Kościelne 18.12.1811.

RACIBORSKI Tomasz
syn Onufrego i Konegondy Gierłachowskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1819. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 26.11.1839 z Zuzanną Rzącą.

RACIBORSKI Tomasz
syn Piotra i Marianny Dąbrowskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły w roku 1818. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 29.05.1843 z Marianną Perkowską.

RACIBORSKI Walenty
syn Macieja i Franciszki Perkowskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1817. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 08.02.1842 z Katarzyną Raciborską.

RACIBORSKI Wawrzyniec Bogumił

syn Antoniego i Marianny Choińskiej, urodzony w Dworakach Pikatach, parafia Sokoły w roku 1801. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 23.02.1824 z Anielą Zdrodowską.

RACIBORSKI Wiktor

syn Ignacego i Jozefaty Śniecińskiej, urodzony w roku 1816. Żona Florentyna Raciborska. Zmarł w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 02.05.1866.

RACIBORSKI Wilhelm Paweł

syn Macieja i Marianny Czajkowskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 24.01.1802. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 27.02.1832 z Weroniką Dworakowską. Zmarł 05.03.1857.

RACIBORSKI Wincenty

syn Dionizego i Salomei Kamińskiej, urodzony w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 28.12.1889. Zmarł 17.05.1892.

RACIBORSKI Wincenty

syn Jana, urodzony w Perkach Karpiach, parafia Sokoły 16.10.1876. Zmarł 03.12.1888.

RACIBORSKI Wincenty Teofil

syn Ignacego, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 17.04.1881.

RACIBORSKI Wincenty

syn Wilhelma i Weroniki Dworakowskiej, urodzony w Raciborach 19.07.1835. Żona Florentyna Jabłonowska.

RACIBORSKI Wojciech

syn Benedykta i Anieli Dworakowskiej, urodzony w Sokołach Rusi Starej w roku 1814. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona, Jozefata Roszkowska, zmarła 26.02.1846. Kolejny ślub w Sokołach 16.02.1847 z Marianną Brzozowską. Zmarł 15.03.1866.

RACIBORSKI Wojciech

syn Józefa i Marianny Porowskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1806. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona Aniela Gąsowska. Kolejny ślub w Sokołach 30.11.1843 z Petronelą Sokołowską. Zmarł 16.06.1854.

RACIBORSKI Wojciech

syn Macieja, urodzony w roku 1716. Żona Ewa Kruszewska. Zmarł w Dworakach Pikatach, parafia Sokoły 02.02.1810.

RACZKOWSKI Józef Walenty
syn Antoniego i Katarzyny Kotlewskiej, urodzony w Warszawie 15.02.1826.

 

RACZYŃSKI Michał
syn Józefa i Katarzyny Makowieckiej, urodzony w Dąbrówce, Województwo Mazowieckie w roku 1802. Urzędnik w Komisji Rządowej Skarbu. Zmarł w Warszawie, jako kawaler, 28.02.1836.

RADGOSKI Jan
syn Mateusza i Marianny Kadłuboskiej, urodzony w Łubach, parafia Miastkowo 08.02.1854.

RADGOSKI Julian
syn Andrzeja i Katarzyny Barłosko, urodzony w Cendrowiźnie, parafia Miastkowo 13.01.1854.

 

RADGOWSKA Aniela
córka Stanisława i Agaty, urodzona w Jemielitych Starych w roku 1821. Mąż Mikołaj Buczyński. Zmarła w Baczach Suchych, parafia Puchały 24.09.1854.

RADGOWSKA Anna
córka Karola i Katarzyny Andrzejkiewicz, urodzona w Łubach, parafia Miastkowo 01.07.1853.

RADGOWSKA Anna

córka Stanisława i Agnieszki Modzelewskiej, urodzona w roku 1828. Zamieszkała w Modzelach Wypychach, parafia Puchały. Mąż Stanisław Modzelewski. Zmarła 20.02.1859.

RADGOWSKA Anna Małgorzata

córka Szymona i Marianny Mierzejewskiej, urodzona w Łubach, parafia Miastkowo 25.07.1834.

RADGOWSKA Jozefata

córka Szymona i Marianny Mierzejewskiej, urodzona w Łubach, parafia Miastkowo 28.11.1840.

RADGOWSKA Katarzyna

córka Karola i Katarzyny Andrzejkiewicz, urodzona w Łubach, parafia Miastkowo 27.02.1847.

RADGOWSKA Marianna

córka Jana i Katarzyny, urodzona w Łubach, parafia Miastkowo 24.11.1829.

RADGOWSKA Marianna

córka Karola i Katarzyny Andrzejkiewicz, urodzona w Łubach Dużych, parafia Miastkowo 03.02.1840.

RADGOWSKA Marianna

córka Macieja i Salomei Kleczkowskiej, urodzona w Łubach, parafia Miastkowo 02.08.1842. Mąż Józef Grzymała. Ślub w Miastkowie 19.02.1865.

RADGOWSKA Marianna

córka Mikołaja i Anny Chojnowskiej, urodzona w Łubach, parafia Miastkowo 06.10.1849.

RADGOWSKA Marianna

córka Stanisława i Agnieszki Modzelewskiej, urodzona w Jemielitych Starych w roku 1824. Zamieszkała w Modzelach Starych, parafia Puchały. Ślub w Puchałach 09.10.1848 z Janem Modzelewskim Zmarła w Modzelach Skudoszach 11.01.1861.

RADGOWSKA Antonina

córka Wawrzyńca i Katarzyny, urodzone w Jemelitem w roku 1799. Zamieszkała w Modzelach Starych, parafia Puchały. Mąż Paweł Modzelewski. Zmarła 23.04.1857.

RADGOWSKA Helena

córka Józefa i Teofili Duchnowskiej, urodzona w Duchnach Młodych, parafia Śniadowo 19.05.1885. Mąż Franciszek Tyszka.

RADGOWSKA Józefa

córka Jozefata i Julianny Baczewskiej, urodzona w Jemielitych Starych, parafia Śniadowo 18.03.1886.

RADGOWSKA Julianna

córka Jana i Łucji Bieńkowskiej, urodzona w Baczach Suchych, parafia Puchały 31.01.1870. Mąż Bolesław Faszcza. Ślub w Puchałach 12.02.1889.

RADGOWSKA Kamila

syn Jozefata i Julianny Baczewskiej, urodzony w Jemielitych Starych, parafia Śniadowo 01.03.1881.

RADGOWSKA Rozalia

córka Macieja i Salomei Kleczkowskiej, urodzona w Łubach Dużych, parafia Miastkowo 14.12.1837.

RADGOWSKA Rozalia

córka Nikodema i Barbary Jastrzębskiej, urodzona w Jemielitych Starych, parafia Śniadowo 23.08.1815. Zamieszkała tamże. Mąż Piotr Konopka. Zmarła 19.03.1892.

RADGOWSKA Teofila

córka Macieja i Salomei Kluczkowskiej, urodzona w Łubach, parafia Miastkowo 30.09.1840.

RADGOWSKA Teofila

córka Szymona i Marianny Mierzejewskiej, urodzona w Łubach, parafia Miastkowo 26.02.1830.

RADGOWSKA Teresa

córka Stanisława i Salomei, urodzona w Modzelach Starych, parafia Puchały w roku 1832. Zamieszkała tamże. Mąż Wincenty Pruszkowski. Ślub w Puchałach 13.05.1857.

RADGOWSKI Albin

syn Jana i Łucji Bieńkowskiej, urodzony w Jemielitych Starych, parafia Śniadowo 28.02.1857. Zamieszkały w Baczach Suchych, parafia Puchały. Żona Katarzyna Baczewska. Ślub w Puchałach 06.05.1879.

RADGOWSKI Antoni

syn Mikołaja i Anny Chojnowskiej, urodzony w Łubach, parafia Miastkowo 05.11.1853.

RADGOWSKI Feliks

syn Mikołaja i Anny Chojnowskiej, urodzony w Łubach, parafia Miastkowo 26.11.1851.

RADGOWSKI Filip Aleksander

syn Jozefata i Julianny Baczewskiej, urodzony w Jemielitych Starych, parafia Śniadowo 26.05.1873.

RADGOWSKI Franciszek

syn Karola i Katarzyny Andrzejkiewicz, urodzony w Łubach, parafia Miastkowo 09.03.1850.

RADGOWSKI Ignacy

syn Jozefata i Julianny Baczewskiej, urodzony w Jemielitych Starych, parafia Śniadowo 04.08.1875. Zmarł 04.03.1902.

RADGOWSKI Ignacy

syn Szymona i Marianny Mierzejewskiej, urodzony w Łubach Dużych, parafia Miastkowo 02.02.1838.

RADGOWSKI Jan

syn Macieja i Salomei Kleczkowskiej, urodzony w Łubach, parafia Miastkowo 23.10.1827.

RADGOWSKI Jozefat

syn Teodora i Magdaleny Jakackiej, urodzony w Jemielitych Starych, parafia Śniadowo 27.11.1843. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona Julianna Baczewska. Druga żona Eleonora Konopka. Zmarł 23.04.1900.

RADGOWSKI Józef

syn Macieja i Salomei Kleczkowskiej, urodzony w Łubach Dużych, parafia Miastkowo 23.09.1839.

RADGOWSKI Kazimierz

syn Michała i Kazimiery Anny Miklaszewicz, urodzony w Guberni Mochylewskiej 04.03.1898. Zamieszkały w Modzelach Starych, parafia Puchały.

RADGOWSKI Leon

syn Michała i Kazimiery Anny Miklaszewicz, urodzony w Makowlanach, parafia Siedlce 30.06.1885.

RADGOWSKI Lucjan

syn Michała i Kazimiery Anny Miklaszewicz, urodzony w Karolinie, powiat Augustów 28.11.1886.

RADGOWSKI Maciej

syn Karola i Katarzyny Andrzejkiewicz, urodzony w Łubach, parafia Miastkowo 18.01.1844.

RADGOWSKI Marcel

syn Albina i Katarzyny Baczewskiej, urodzony w Baczach Suchych, parafia Puchały 15.01.1885.

RADGOWSKI Mateusz

syn Macieja i Salomei Kleczkowskiej, urodzony w Łubach, parafia Miastkowo 20.09.1830.

RADGOWSKI Piotr

syn Karola i Katarzyny Andrzejkiewicz, urodzony w Łubach Dużych, parafia Miastkowo 10.02.1837.

 

RADGOWSKI Stanisław

syn Mateusza i Marianny Kadłubowskiej, urodzony w Łubach, parafia Miastkowo 18.11.1851.

RADGOWSKI Stanisław

syn Szymona i Marianny Mierzejewskiej, urodzony w Łubach, parafia Miastkowo 05.11.1828.

RADGOWSKI Stanisław

syn Wawrzyńca i Katarzyny, urodzony 14.04.1799 parafia Śniadowo. Zamieszkała w Jemielitem. Ślub w Puchałach 16.02.1820 z Agnieszką Modzelewską. Kolejny ślub w Puchałach 20.11.1831 z Salomeą Zalewską.

RADGOWSKI Władysław

syn Albina i Katarzyny Baczewskiej, urodzony w Baczach Suchych, parafia Puchały 27.09.1903.

RADGOWSKI Władysław Marian

syn Michała i Kazimiery Anny Miklaszewicz, urodzony w majątku Kresty, Gubernia Wilno 01.07.1895.

RADGOWSKI Wojciech

syn Macieja i Salomei Kleczkowskiej, urodzony w Łubach, parafia Miastkowo 22.04.1833.

RADWAŃSKA Apolonia

córka Aleksandra i Julianny Podbielskiej, urodzona w Podbielu, parafia Lubotyń 10.02.1869. Mąż Feliks Jemielity. Zamieszkała w Duchnach Starych, parafia Śniadowo.

RADWAŃSKA Franciszka

córka Barbary, urodzona w Gutach, parafia Ostrów Mazowiecka w roku 1805. Z pierwszego małżeństwa Krajewska. Drugi mąż Marcin Faszcza. Ślub w Zambrowie 01.06.1841. Zmarła w Krajewie Białym, parafia Zambrów 25.03.1845.

RADWAŃSKA Katarzyna

córka Ewy, urodzona w Sasinach, parafia Zambrów w roku 1836. Zamieszkała tamże. Mąż Wojciech Dąbrowski. Ślub w Zambrowie 14.04.1853.

RADWAŃSKA Marianna

córka Jakuba i Józefy Krajewskiej, urodzona w Radwanach, parafia Szumowo 16.08.1855. Mąż Wiktor Wyszomierski.

RADWAŃSKI Bolesław

syn Piotra i Jadwigi Teresy Gumowskiej, urodzony w Żyłowie, parafia Lubotyń 29.10.1882.

RADWAŃSKI Dionizy

syn Piotra i Jadwigi Teresy Gumowskiej, urodzony w Żyłowie, parafia Lubotyń 11.02.1877.

RADWAŃSKI Franciszek

syn Piotra i Jadwigi Teresy Gumowskiej, urodzony w Wyszomierzu, parafia Szumowo 28.09.1896.

RADWAŃSKI Jan

syn Piotra i Jadwigi Teresy Gumowskiej, urodzony w Wyszomierzu, parafia Szumowo19.02.1890.

RADWAŃSKI Julian Walenty

syn Henryka i Teofili Łuniewskiej, urodzony w Radwanach, parafia Szumowo 12.02.1859. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Szabłowska. Ślub w Ostrowi Mazowieckiej 30.01.1883.

RADWAŃSKI Piotr
syn Dionizego i Balbiny Kuleszy, urodzony w Żyłowie, parafia Lubotyń 17.10.1853. Zamieszkały w Wyszomierzu, parafia Śniadowo. Żona Jadwiga Teresa Gumowska.

RADYSZKIEWICZ Wincenty
syn Jana i Marianny Rosnowskiej, urodzony w roku 1771. Intendent Żup Solnych w Departamentach Lubelskim i Siedleckim. Pierwsza żona, Marianna z Tąkielów, zmarła 18.06.1808. Druga żona Julianna Anna Katarzyna Tekla Bykowska. Ślub w Jasieńcu 29.11.1810.

RADZEWSKA Katarzyna
córka Antoniego i Marianny, urodzona w Porytem, parafia Zambrów w roku 1817. Zamieszkała tamże. Mąż Jakub Modzelewski. Ślub w Zambrowie 21.09.1839.

RADZISZEWSKA Marianna
córka Stefana i Ewy Zdrodowskiej, urodzona w Dzierzkach Janowiętach, parafia Poświętne w roku 1815. Zamieszkała w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 20.06.1837 z Franciszkiem Krassowskim.

RADZISZEWSKI Franciszek
syn Grzegorza i Bronisławy Jaszczołt, urodzony w Wojtkowicach, parafia Ciechanowiec 22.04.1906.

RADŁOWSKA Apolonia
córka Wawrzyńca i Anieli Czajkowskiej, urodzona w Truskolasach Niewisku, parafia Sokoły w roku 1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokolach 23.02.1841 z Walentym Faszczewskim.

RADŁOWSKA Katarzyna
córka Wawrzyńca i Anieli Czajkowskiej, urodzona w Truskolasach Niewisku, parafia Sokoły w roku 1820. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 21.02.1848 z Wincentym Kruszewskim.

RADŁOWSKA Urszula

córka Wawrzyńca i Anieli Czajkowskiej, urodzona w Truskolasach Niewisku, parafia Sokoły w roku 1825. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 12.02.1849 z Antonim Faszczewskim.

RADŁOWSKI Jan
syn Franciszka i Teofili Łupińskiej, urodzony w Jabłonowie Kątach w roku 1828. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Perkowska. Ślub w Kobylinie 03.03.1851.

RADŁOWSKI Wawrzyniec
syn Bartłomieja i Antoniny, urodzony w parafii Płonka Kościelna w roku 1778. Zamieszkały w Jabłonowie Kątach. Ślub w Sokołach 14.07.1813 z Anielą Roszkowską z domu Czajkowska. Zmarł w Truskolasach Niewisku 28.01.1861.

 

RADZIMIERSKI Franciszek
syn Rocha i Agnieszki Woltyńskiej, urodzony w Wyśmierzycach, Województwo Sandomierskie w roku 1801. Zamieszkały w Warszawie. Pierwsza żona, Marcjanna, zmarła w roku 1832. Druga żona Józefa Górska z domu Wodziakowska. Ślub w Warszawie 21.03.1836.

RADZIMIŃSKI Ignacy
urodzony w Modzelach Bielnych, powiat Pułtusk 23.02.1826. Wstąpił do seminarium w Pułtusku w 1847, wyświęcony w 1851 r. Obowiązki wikariusza pełnił kolejno w parafiach: Nur, Obryte, Zeńbok. Od 1856 r. administrator parafii Rogowo. W 1877 r. przeniesiony na probostwo do Drobina a stąd na własne żądanie 29.10.1885 do Nowego Miasta. Zmarł tamże 25.08.1898.

RADZIŃSKA Franciszka Rzymianka Natalia
córka Józefa, dziedzica dóbr Glinki z przyległościami i Franciszki Robakiewicz, urodzona w Warszawie 14.07.1839.

RADZISZEWSKA Marianna Zuzanna
córka Jakuba i Franciszki Piekutowskiej, urodzona 27.08.1778. Zamieszkała w Krassowie Częstkach, parafia Piekuty. Z pierwszego małżeństwa Kamieńska. Drugi mąż Faustyn Kondraciuk, włościanin. Ślub w Dąbrówce 23.02.1811.

 

RADZISZEWSKI Konstanty

syn Pawła i Anny, urodzony w roku 1835. Zmarł w Pułaziach, parafia Dąbrówka 22.12.1889.

 

RADZISZEWSKI Władysław Sabin

syn Franciszka, Kontrolera Komisji Rządowej Sprawiedliwości i Franciszki Wejnert, urodzony w Warszawie 17.02.1832.

RAFALSKA Marcelina Leokadia

córka Józefa i Domiceli Osieckiej, urodzona w Warszawie 09.06.1826.

 

RAFIŃSKA Waleria Ludwika
córka Ludwika, Urzędnika Komory Konsumowo ? Składowej i Rozalii z Józefowiczów, urodzona w Warszawie 12.10.1836.

RAJKOWSKI Florian
syn Tomasza i Heleny Kamińskiej, urodzony w Białce, Księstwo Poznańskie w roku 1806. Zamieszkały w Warszawie. Żona Tekla Zarzecka. Ślub w Warszawie 24.06.1834.

 

RAJSKA Zuzanna Rozalia
córka Augustyna i Marianny Klekowskiej, urodzona w Warszawie 21.09.1835.

RAKOWIECKI Jan
syn Franciszka i Józefy Włostowskiej, urodzony w Oraszewie, Województwo Mazowieckie w roku 1804. Żona Teresa Jankowska. Zmarł w Warszawie 22.02.1836.

RAKOWSKA Anna
córka Józefa i Franciszki Makowskiej, urodzona w Cwalinach Małych, parafia Mały Płock 15.03.1831. Zamieszkała w Mściwujach. Mąż Karol Sulewski. Zmarła 23.02.1906.

 

RAKOWSKA Joanna
córka Ignacego i Franciszki Choińskiej, urodzona w roku 1787. Zamężna Klimaszewska. Zmarła w Chojanach Gorczanach, parafia Kulesze 09.01.1841.

RAKOWSKA Józefa
córka Jana i Pelagii Wiewiorowskiej, urodzona w Kielcach 24.06.1826.

RAKOWSKA Marcjanna

córka Ignacego i Franciszki, urodzona w Gorczanach w roku 1803. Zamieszkała w Gaci, parafia Puchały. Pierwszy mąż Modzelewski. Kolejny ślub w Puchałach 30.06.1832 z Stanisławem Pęskim.

RAKOWSKA Marianna

córka Józefa i Reginy Majewskiej, urodzona w Cwalinach Małych, parafia Mały Płock 22.05.1841. Zamieszkała tamże. Mąż Józef Gromadzki. Zmarła 23.09.1897.

RAKOWSKA Natalia

córka Piotra i Rozalii Makowskiej, urodzona w Piątnicy, parafii tejże w roku 1843. Zamieszkała w Ożarach, parafia Rutki. Mąż Ksawery Zaleski. Ślub w Rutkach 19.05.1863.

 

RAKOWSKA Placyda Teresa

córka Antoniego, Żupnika Ziemi Wizkiej i Barbary Łaska, urodzona w roku 1809. Zamieszkała w Kubrze, parafia Przytuły. Mąż Stefan Łyszczyński. Ślub w Przytułach 06.07.1838.

RAKOWSKI Adam Piotr Hipolit

syn Adama i Feliksy Buczyńskiej, urodzony na Pradze 22.02.1827.

RAKOWSKI Bonifacy

syn Franciszka i Barbary Danowskiej, urodzony w roku 1758. Sędzia Pokoju Powiatu Biebrzańskiego. Zmarł w Konopkach, parafia Radziłów 19.02.1842.

 

RAKOWSKI Feliks Antoni

syn Feliksa i Laury Bońkowskiej, urodzony w Kubrze, parafia Przytuły 01.06.1845.

RAKOWSKI Ignacy Bonifacy

syn Feliksa Ignacego i Laury Aleksandry Karoliny Bońkowskiej, urodzony w Kubrze, parafia Przytuły 04.06.1847.

RAKOWSKI Józef

syn Stanisława i Izabeli Drozdowskiej, urodzony w Rakowie Czachach, parafia Drozdowo 03.09.1842. Zamieszkały tamże. Żona Salomea Wądołowska.

RAKOWSKI Wiktor

syn Macieja i Anny Konopki, urodzony w Rakowie Czachach, parafia Drozdowo 27.12.1849. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Karwowska.

RAMATOWSKA Anastazja

córka Franciszka i Julianny Mikuckiej, urodzona w Boraskich, parafia Przytuły 16.02.1854.

RAMATOWSKA Anna

córka Jakuba i Marianny Przychodzkiej, urodzona w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1847. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 20.02.1865 z Walentym Chrzanowskim.

RAMATOWSKA Anna

córka Karola i Franciszki Kossakowskiej, urodzona w roku 1834. Zamieszkała w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne. Ślub w Jedwabnem 16.11.1857 z Felicjanem Makowskim.

RAMATOWSKA Antonina
córka Feliksa i Franciszki Kossakowskiej, urodzona w roku 1836. Zamieszkała w Janczewie, parafia Jedwabne. Ślub w Jedwabnem 21.02.1854 z Hamilkarym Fabianem Chojnowskim.

RAMATOWSKA Apolonia
córka Michała i Franciszki Niewińskiej, urodzona w roku 1757. Mąż Stanisław Rogowski. Zmarła w Brychach, parafia Przytuły 27.02.1827.

RAMATOWSKA Bogumiła
córka Jakuba i Anny Wyrzykowskiej, urodzona w roku 1837. Zmarła w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne 30.04.1853.

RAMATOWSKA Emilia
córka Jana i Ewy Mieczkowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 20.02.1847. Zmarła 19.10.1847.

 

RAMATOWSKA Franciszka
córka Pawła i Katarzyny Rogowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły w roku 1839. Zamieszkała tamże. Mąż Serafin Godlewski. Ślub w Przytułach 13.02.1860.

RAMATOWSKA Franciszka
córka Pawła i Teresy Cwalińskiej, urodzona w Mieczkach, parafia Przytuły w roku 1810. Zamieszkała tamże. Mąż Szymon Gardocki. Ślub w Przytułach 21.02.1830.

RAMATOWSKA Józefa
córka Adama i Marianny Rogowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 27.05.1851.

RAMATOWSKA Józefa

córka Michała i Małgorzaty Rostkowskiej, urodzona w roku 1824. Zamieszkała w Chrostowie, parafia Jedwabne. Ślub w Jedwabnem 29.11.1848 z Józefem Gardockim.

RAMATOWSKA Julianna

córka Jana i Agnieszki Cwalińskiej, urodzona w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1822. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 31.08.1847 z Mikołajem Kossakowskim.

RAMATOWSKA Julianna

córka Juliana i Rozalii Krajewskiej, urodzona w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1841. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 03.02.1863 z Antonim Karwowskim. Kolejny ślub w Jedwabnem 12.02.1867 z Konstantym Ramatowskim.

RAMATOWSKA Julianna

córka Michała i Małgorzaty Rostkowskiej, urodzona w roku 1821. Zamieszkała w Chrostowie, parafia Jedwabne. Ślub w Jedwabnem 06.03.1848 z Wojciechem Supińskim.

RAMATOWSKA Karolina

córka Juliana i Rozalii Krajewskiej, urodzona w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1845. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 26.06.1866 z Stanisławem Kotowskim.

RAMATOWSKA Karolina
córka Ludwika i Katarzyny Borawskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 15.01.1845.

 

RAMATOWSKA Katarzyna
córka Tomasza i Anny, urodzona w Plutach w roku 1806. Zamieszkała w Brychach. Pierwszy mąż, Jan Rogowski, zmarł 28.06.1842. Drugi mąż Mateusz Kossakowski. Ślub w Przytułach 17.02.1844.

RAMATOWSKA Ludwika Franciszka
córka Ludwika i Katarzyny Borawskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 11.09.1841. Zmarła 26.09.1848.

RAMATOWSKA Marianna
córka Macieja i Marianny Chrostowskiej, urodzona w Mieczkach, parafia Przytuły 20.08.1845.

RAMATOWSKA Marianna
córka Michała i Małgorzaty Rostkowskiej, urodzona w roku 1831. Zamieszkała w Chrostowie, parafia Jedwabne. Ślub w Jedwabnem 22.07.1856 z Wincentym Grabowskim.

RAMATOWSKA Monika
córka Stanisława i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzona w Polkach, parafia Jedwabne w roku 1815. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 22.01.1839 z Franciszkiem Karwowskim.

RAMATOWSKA Paulina
córka Jana i Marianny Ramatowskiej, urodzona w roku 1829. Zamieszkała w Kubrzanach, parafia Jedwabne. Ślub w Jedwabnem 13.02.1849 z Tomaszem Filipkowskim.

RAMATOWSKA Rozalia

córka Feliksa i Franciszki Sokołowskiej, urodzona w Orlikowie, parafia Jedwabne w roku 1824. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 18.11.1844 z Ignacym Chojnowskim.

RAMATOWSKI Adam

syn Jana i Heleny Rogowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły w roku 1817. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Rogowska. Ślub w Przytułach 06.06.1842.

RAMATOWSKI Aleksander

syn Wojciecha i Zofii Borawskiej, urodzony w Kurzynach, parafia Romany w roku 1808. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona, Marianna Bagińska, zmarła 16.08.1842. Druga żona Katarzyna Mieczkowska. Ślub w Przytułach 21.11.1842.

RAMATOWSKI Aleksander Jan

syn Wawrzyńca i Anny Kuczewskiej, urodzony w roku 1831. Zamieszkały w Męczkach, parafia Wizna. Ślub w Jedwabnem 23.02.1852 z Wiktorą Konopką.

RAMATOWSKI Andrzej

syn Feliksa i Franciszki Kossakowskiej, urodzony w Orlikowie, parafia Jedwabne w roku 1841. Zamieszkały w Janczewie. Ślub w Jedwabnem 16.02.1863 z Jozefatą Dzięgielewską.

RAMATOWSKI Antoni

syn Kazimierza i Franciszki Gałązki, urodzony w roku 1814. Żona Franciszka Górska. Zmarł w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne 26.10.1835.

 

RAMATOWSKI Antoni

syn Ludwika i Katarzyny Borawskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 08.06.1852.

RAMATOWSKI Antoni

syn Pawła i Katarzyny Rogowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 29.03.1843.

RAMATOWSKI Feliks

syn Antoniego i Antoniny Chojnowskiej, urodzony w roku 1833. Zmarł w Grądach Małych, parafia Jedwabne 10.06.1852.

RAMATOWSKI Feliks

syn Macieja i Bogumiły Górskiej, urodzony w Orlikowie, parafia Jedwabne w roku 1798. Ślub w Jedwabnem 21.03.1827 z Franciszką Kossakowską. Zmarł 20.05.1845.

RAMATOWSKI Franciszek

syn Adama i Marianny Rogowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 22.10.1849.

RAMATOWSKI Franciszek

syn Jana i Agnieszki Cwalińskiej, urodzony w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1825. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 03.02.1847 z Marianną Supińską. Zmarł w Kotowie Placu, parafia Jedwabne 27.09.1890.

RAMATOWSKI Franciszek

syn Michała i Małgorzaty Rostkowskiej, urodzony w roku 1837. Zmarł w Chrostowie, parafia Jedwabne 19.01.1847.

RAMATOWSKI Franciszek

syn Pawła i Katarzyny Rogowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 28.09.1840.

RAMATOWSKI Franciszek Mikołaj

syn Adama i Katarzyny Skarzyńskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 06.12.1853.

RAMATOWSKI Jan

syn Pawła i Józefy Trzaski, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 15.04.1856.

RAMATOWSKI Jan

urodzony w roku 1760. Żona Agnieszka Cwalińska. Zmarł w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne 28.02.1840.

RAMATOWSKI Józef

syn Jana i Marianny Ramatowskiej, urodzony w roku 1826. Zamieszkały w Ramotach, parafia Romany. Ślub w Jedwabnem 04.03.1851 z Anną Janczewską.

RAMATOWSKI Julian

syn Jana i Marianny Karwowskiej,urodzony w roku 1818. Zamieszkały w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne. Ślub w Jedwabnem 18.02.1840 z Rozalią Krajewską. Zmarł 19.08.1852.

RAMATOWSKI Julian

syn Macieja i Marianny Chrostowskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły w roku 1836. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 31.01.1859 z Julianną Chrostowską. Zmarł w Kubrzanach, parafia Jedwabne 10.03.1895.

RAMATOWSKI Kazimierz

urodzony w roku 1780. Żona Franciszka Gałązka. Zmarł w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne 16.12.1838.

RAMATOWSKI Kleofas

syn Jakuba i Marianny Przechadzkiej, urodzony w roku 1833. Żona Anna Rutkowska. Zmarł w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne 19.04.1892.

RAMATOWSKI Konstanty

syn Wawrzyńca i Anny Kuczewskiej, urodzony w Męczkach, parafia Wizna w roku 1846. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 12.02.1867 z Julianną Karwowską z domu Ramatowska.

RAMATOWSKI Łukasz

syn Pawła i Józefy Trzaski, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 15.10.1853.

RAMATOWSKI Mateusz
syn Adama i Katarzyny Starzyńskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 18.09.1850.

RAMATOWSKI Michał
urodzony w roku 1796. Żona Małgorzata Rostkowska. Zmarł w Chrostowie, parafia Jedwabne 12.04.1856.

 

RAMATOWSKI Stanisław
syn Adama i Marianny Rogowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 26.03.1845.

RAMATOWSKI Tomasz
syn Adama i Katarzyny Skarzyńskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 09.11.1844.

RAMATOWSKI Tomasz
syn Franciszka i Marianny, urodzony w roku 1765. Żona Franciszka Rogowska. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 15.06.1827.

RAMATOWSKI Tomasz
syn Pawła i Katarzyny Rogowskiej, urodzony w Wypychach, parafia Przytuły 05.03.1847. Zmarł 28.08.1847.

RAMATOWSKI Tomasz
syn Pawła i Teresy Cwalińskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły w roku 1814. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 06.02.1838 z Anną Konopką.

RAMATOWSKI Wiktor

syn Franciszka i Julianny Mikuckiej, urodzony w Boraskich, parafia Przytuły 17.10.1850.

RAMATOWSKI Wojciech

syn Bernarda i Marcjanny Cherubin, urodzony w roku 1772. Zmarł w Chrostowie, parafia Jedwabne 25.03.1832.

RAMATOWSKI Wojciech

syn Jana i Marianny Kozikowskiej, urodzony w roku 1832. Zmarł w Pieńkach, parafia Przytuły 10.04.1837.

RAMOTOWSKA Agnieszka
córka Jana i Agnieszki Kossakowskiej, urodzona w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1799. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 07.02.1826 z Mateuszem Krajewskim.

RAMOTOWSKA Agnieszka
urodzona w roku 1774. Mąż Grzegorz Chyliński. Zmarła w Plutach, parafia Przytuły 30.09.1834.

RAMOTOWSKA Aleksandra
córka Józefa i Marianny Górskiej, urodzona w Grądach Małych, parafia Jedwabne w roku 1873. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 09.02.1892 z Jakubem Mocarskim.

 

RAMOTOWSKA Aniela
córka Tomasza u Franciszki, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1815. Zamieszkała tamże. Mąż Franciszek Wojno. Ślub w Przytułach 04.03.1832.

RAMOTOWSKA Antonina
córka Józefa i Anny Janczewskiej, urodzona w Ramotach, parafia Romany 13.06.1859.

RAMOTOWSKA Antonina
córka Pawła i Katarzyny Rogowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 16.01.1831.

RAMOTOWSKA Barbara
córka Kazimierza i Franciszki Gałązki, urodzona w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1810. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 06.02.1826 z Jakubem Dołęgą.

RAMOTOWSKA Bronisława Józefata
córka Kazimierza i Teodory Ciborowskiej, urodzona w Grabowie Nowym, parafia Zawady 27.11.1848. Mąż Adolf Krzewski.

RAMOTOWSKA Dorota
córka Kazimierza i Małgorzaty, urodzona w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1809. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 20.02.1827 z Janem Śleszyńskim.

RAMOTOWSKA Franciszka
córka Franciszka, urodzona w roku 1757. Mąż Stanisław Wierciszewski. Zmarła w Mroczkach, parafia Przytuły 11.04.1837.

 

RAMOTOWSKA Jozefata
córka Szymona i Franciszki Ramotowskiej, urodzona w Żelaskach, parafia Romany 11.07.1862.

RAMOTOWSKA Józefa
córka Pawła i Franciszki Jurskiej, urodzona w Mieczkach, parafia Przytuły w roku 1792. Zamieszkała tamże. Pierwszy mąż, Paweł Mieczkowski, zmarł 08.04.1839. Drugi mąż Tomasz Moczydłowski. Ślub w Przytułach 17.11.1840.

RAMOTOWSKA Julianna
córka Tomasza i Franciszki Rogowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1820. Zamieszkała tamże. Mąż Jan Tyborowski. Ślub w Przytułach 05.11.1837.

RAMOTOWSKA Julianna
urodzona w Męczkach, parafia Wizna w roku 1844. Mąż Wiktor Chrostowski. Zmarła w Kubrzanach, parafia Jedwabne 20.01.1898.

RAMOTOWSKA Karolina
córka Kazimierza i Franciszki Gałązki, urodzona w roku 1825. Zamieszkała w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne. Ślub w Jedwabnem 20.11.1848 z Stanisławem Grzymałą.

RAMOTOWSKA Katarzyna
córka Pawła i Marianny Barwikowskiej, urodzona w Łojach w Wyssa, parafia Przytuły 21.11.1817. Mąż Jan Dąbrowski. Ślub w Przytułach 05.11.1837.

 

RAMOTOWSKA Katarzyna
urodzona w roku 1759. Mąż Stanisław Kossakowski. Zmarła w Wypychach, parafia Przytuły 03.04.1849.

 

RAMOTOWSKA Marcjanna
urodzona w roku 1764. Mąż Walenty Zabielski. Zmarła w Barwikach, parafia Przytuły 27.03.1848.

RAMOTOWSKA Marianna
córka Józefa i Anny Janczewskiej, urodzona w Ramotach, parafia Romany 08.02.1862.

RAMOTOWSKA Marianna
córka Ludwika i Katarzyny Borawskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 13.08.1848.

RAMOTOWSKA Marianna
córka Pawła i Katarzyny Rogowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 28.01.1836.

RAMOTOWSKA Marianna
córka Stanisława i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1802. Zamieszkała w Pieńkach. Pierwszy mąż, Franciszek Rogowski, zmarł 22.08.1835. Drugi mąż Gracjan Gardocki. Ślub w Przytułach 19.06.1837.

RAMOTOWSKA Marianna
córka Wojciecha i Klary, urodzona w roku 1790. Zmarła jako panna w Raciborach, parafia Przytuły 07.10.1830.

RAMOTOWSKA Monika
córka Pawła i Katarzyny Rogowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 04.05.1838.

RAMOTOWSKA Rozalia
córka Jana i Jozefaty Grędzkiej, urodzona w Cedrach, parafia Romany 23.01.1859.

RAMOTOWSKA Rozalia
córka Wojciecha i Franciszki Borzymowskiej, urodzona w Barżykowie, parafia Romany 06.03.1862.

RAMOTOWSKA Salomea
córka Kazimierza i Małgorzaty Borawskiej, urodzona w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 21.07.1835 z Franciszkiem Kossakowskim.

 

RAMOTOWSKA Salomea
córka Pawła i Marianny, urodzona w Mieczkach w roku 1801. Zamieszkała w Chludniach, parafia Mały Płock. Pierwszy mąż, Antoni Skrodzki, zmarł 04.08.1839. Drugi mąż Franciszek Cwaliński. Ślub w Przytułach 03.10.1841.

RAMOTOWSKA Scholastyka
córka Macieja i Marianny Chrostowskiej, urodzona w Mieczkach, parafia Przytuły 11.12.1842.

 

RAMOTOWSKA Scholastyka
córka Macieja i Marianny Chrostowskiej, urodzona w Mieczkach, parafia Przytuły 10.02.1830.

RAMOTOWSKA Wiktoria
córka Pawła i Katarzyny Rogowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 14.06.1833. Mąż Antoni Roszkowski. Ślub w Przytułach 07.02.1853. Zmarła w Konopkach Chudych, parafia Jedwabne 12.12.1890.

RAMOTOWSKA Władysława
córka Władysława i Ewy Śmiarowskiej, urodzona w roku 1879. Zmarła w Kuczach Wielkich, parafia Jedwabne 09.05.1890.

RAMOTOWSKA Zofia
córka Jana i Agnieszki Kossakowskiej, urodzona w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1805. Zamieszkała tamże. Ślub w Jedwabnem 05.03.1832 z Stanisławem Wądołowskim.

RAMOTOWSKI Adam
syn Stanisława i Katarzyny, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 17.04.1818.

 

RAMOTOWSKI Adam
syn Szymona i Katarzyny Kadłubowskiej, urodzony w Ramotach, parafia Romany w roku 1827. Zamieszkały tamże. Żona Ewa Karwowska. Ślub w Przytułach 28.01.1850.

RAMOTOWSKI Aleksander
syn Aleksandra i Katarzyny Mieczkowskiej, urodzony w Kuczynach, parafia Romany 20.10.1862.

RAMOTOWSKI Aleksander
syn Stanisława i Wiktorii, urodzony w Grzymkach, parafia Romany w roku 1819. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona, Marianna Mścichowska, zmarła 21.09.1842. Druga żona Franciszka Mieczkowska. Ślub w Przytułach 16.11.1842.

RAMOTOWSKI Andrzej
syn Pawła i Franciszki Ramotowskiej, urodzony w Ramotach, parafia Romany w roku 1813. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 10.02.1836 z Marianną Wądołowską.

RAMOTOWSKI Antoni
syn Kajetana i Moniki Sokołowskiej, urodzony w Grzymkach, parafia Romany 03.12.1861.

RAMOTOWSKI Antoni
syn Kazimierza i Franciszki Gałązki, urodzony w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1815. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 05.06.1833 z Franciszką Górską.

 

RAMOTOWSKI Antoni
syn Macieja i Gertrudy Obryckiej, urodzony w Ramotach, parafia Romany w roku 1809. Zamieszkały tamże. Żona Anna Rogowska. Ślub w Przytułach 29.05.1827.

RAMOTOWSKI Dionizy
syn Pawła i Teresy Cwalińskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 26.07.1819.

 

RAMOTOWSKI Franciszek
syn Jana i Agnieszki Cwalińskiej, urodzony w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1823. Żona Marianna Supińska. Zmarł w Kotowie Placu 27.09.1890.

RAMOTOWSKI Franciszek
syn Jana i Jozefaty Filipkowskiej, urodzony w Borawskich, parafia Przytuły 01.09.1827.

 

RAMOTOWSKI Franciszek
syn Kazimierza i Marcjanny Ramotowskiej, urodzony w Ramotach, parafia Romany 06.10.1861.

RAMOTOWSKI Franciszek
syn Macieja i Marianny Chrostowskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 28.03.1838.

RAMOTOWSKI Franciszek Jan
syn Pawła i Marianny Barwikowskiej, urodzony w Barwikach, parafia Przytuły 03.02.1827.

RAMOTOWSKI Jakub
syn Stanisława i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 10.07.1817. Żona Marianna Rogowska. Ślub w Przytułach 12.11.1837.

RAMOTOWSKI Jan
syn Jakuba i Anny Ulatowskiej, urodzony w Cedrach, parafia Romany w roku 1805. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 22.11.1836 z Józefą Grądzką.

RAMOTOWSKI Jan

syn Józefa i Balbiny Rogowskiej, urodzony w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1866. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 22.11.1892 z Franciszką Olszewską.

 

RAMOTOWSKI Jan

syn Pawła i Marianny, urodzony w Slasach w roku 1815. Zamieszkały w Łojach. Żona Ewa Mieczkowska. Ślub w Przytułach 02.02.1836.

RAMOTOWSKI Józef

syn Jana i Heleny Rogowskiej, urodzony w roku 1821. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 28.06.1835.

RAMOTOWSKI Józef

syn Kazimierza i Franciszki Gałązki, urodzony w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1807. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 10.06.1834 z Marcjanną Chrostowską.

RAMOTOWSKI Józef

syn Stanisława i Ewy Górskiej, urodzony w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1815. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 16.11.1836 z Anną Wyrzykowską – zmarła 13.10.1850. Druga żona Balbina Rogowska. Ślub w Przytułach 03.02.1851.

RAMOTOWSKI Julian

syn Macieja i Marianny Chrostowskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 13.02.1835.

RAMOTOWSKI Karol

syn Jana i Cecylii Chojnowskiej, urodzony w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1810. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 01.11.1830 z Franciszką Kossakowską.

RAMOTOWSKI Kazimierz

syn Bernarda i Małgorzaty, urodzony w roku 1761. Żona Małgorzata Borawska. Zmarł w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne 19.01.1831.

RAMOTOWSKI Ksawery

syn Piotra i Agnieszki Budnej, urodzony w Danowie parafia Wąsosz w roku 1827. Zamieszkały tamże. Ślub w Białaszewie 27.11.1854 z Julianną Klimaszewską.

RAMOTOWSKI Ludwik
syn Macieja i Marianny Chrostowskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 23.08.1840.

RAMOTOWSKI Maciej
syn Pawła i Teresy Cwalińskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły w roku 1807. Zamieszkały tamże. Ślub w Jedwabnem 03.02.1829 z Marianną Chrostowską.

RAMOTOWSKI Paweł
syn Kajetana i Moniki Sokołowskiej, urodzony w Grzymkach, parafia Romany 26.01.1860.

RAMOTOWSKI Paweł
syn Macieja i Katarzyny Rogowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły w roku 1796. Zamieszkały w Wagach. Żona Katarzyna Rogowska. Ślub w Przytułach 25.11.1829.

RAMOTOWSKI Paweł
syn Macieja i Marianny Chrostowskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 02.09.1831. Żona Józefa Trzaska. Ślub w Przytułach 17.02.1852.

 

RAMOTOWSKI Paweł
urodzony w roku 1769. Żona Marianna Barwikowska. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 02.12.1849.

 

RAMOTOWSKI Pius
syn Aleksandra i Franciszki Mieczkowskiej, urodzony w Grzymkach, parafia Romany 11.07.1859.

RAMOTOWSKI Stanisław
syn Bonifacego i Heleny, urodzony w roku 1766. Żona Katarzyna Chrzanowska. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 04.02.1844.

RAMOTOWSKI Stanisław Grzegorz
syn Aleksandra i Franciszki Mieczkowskiej, urodzony w Grzymkach, parafia Romany 17.11.1861.

RAMOTOWSKI Tomasz
syn Franciszka i Marianny, urodzony w roku 1765. Żona Franciszka Rogowska. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 15.06.1827.

RAMOTOWSKI Tomasz
syn Jana i Ewy Mieczkowskiej, urodzony w Barwikach, parafia Przytuły 04.03.1841.

RAMOTOWSKI Walenty
syn Jana i Ewy Mieczkowskiej, urodzony w Barwikach, parafia Przytuły 12.02.1837.

 

RAMOTOWSKI Wiktor
syn Wojciecha i Franciszki Borzymowskiej, urodzony w Barżykowie, parafia Romany 14.10.1860.

RASZEWSKI Dyzman
urodzony w roku 1792. Podporucznik 1 Kompanii Lekkiej Artylerii Pieszej. Żona Marianna Bertman. Ślub w Warce 01.05.1820.

RATOWSKA Julianna

córka Józefa i Aleksandry Klimaszewskiej, urodzona w Ratowie Starym, parafia Śniadowo 31.05.1900.

RATOWSKA Katarzyna

córka Jana i Marianny Sierzputowskiej, urodzona w Ratowie Starym, parafia Śniadowo 20.11.1838. Mąż Roch Wysocki. Zmarła 21.05.1908.

RATOWSKA Leokadia

córka Józefa i Aleksandry Klimaszewskiej, urodzona w Ratowie Starym, parafia Śniadowo 11.12.1895.

RATOWSKA Małgorzata

córka Idziego i Urszuli Żebrowskiej, urodzona w Ratowie Piotrowie, parafia Śniadowo 05.04.1840. Zamieszkała w Kołaczkach Lemieszach. Mąż Jan Modzelewski. Zmarła 13.04.1907.

RATOWSKA Marianna

córka Józefa i Felicjanny Trzaski, urodzona w Ratowie Starym, parafia Śniadowo 26.04.1891.

RATOWSKA Władysława

córka Józefa i Aleksandry Klimaszewskiej, urodzona w Ratowie Starym, parafia Śniadowo 22.03.1898.

RATOWSKI Bolesław

syn Józefa i Felicjanny Trzaski, urodzony w Ratowie Starym, parafia Śniadowo 19.05.1883. Żona Feliksa Jemielita.

RATOWSKI Czesław

syn Bolesława i Feliksy Jemielitej, urodzony w Ratowie Starym 22.07.1911.

RATOWSKI Franciszek

syn Bolesława i Feliksy Jemielitej, urodzony w Ratowie Starym, parafia Śniadowo 01.04.1909.

RATOWSKI Jan

syn Józefa i Aleksandry Klimaszewskiej, urodzony w Ratowie Starym, parafia Śniadowo 09.11.1903.

RATOWSKI Józef

syn Jana i Marianny Sierzputowskiej, urodzony w Ratowie Starym, parafia Śniadowo 28.07.1856. Zamieszkały tamże. Zmarł 16.05.1907. Pierwsza żona, Felicjanna Trzaska, zmarła 28.06.1894. Druga żona Aleksandra Klimaszewska.

RATOWSKI Józef

syn Józefa i Felicjanny Trzaski, urodzony w Ratowie Starym, parafia Śniadowo 19.02.1880. Żona Helena Żebrowska.

RATTE Aleksander Tadeusz

syn Franciszka i Heleny Wysockiej, urodzony w Drwalewie, parafii tejże 24.12.1817.

RATYŃSKI Kazimierz

syn Juliana i Emilii Dmowskiej, urodzony w Tchorznicy, parafia Jabłonna 06.06.1901.

RAUTENSTRAUCH Laura

córka Józefa, Generała Lejtnanta, Adiutanta Jego Cesarsko Królewskiej Mości, Członka Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego i Weroniki Dzierzanowskiej, urodzona w Warszawie w roku 1811. Zamieszkała tamże. Mąż Gabriel Franciszek Bujno. Ślub w Warszawie 08.08.1835.

RAWA Aniela

córka Kazimierza i Małgorzaty, urodzona w Modzelach Wypychach parafia Puchały w roku 1836. Zamieszkała tamże. Ślub w Puchałach 26.09.1859 z Karolem Kołakowskim.

RAWA Bonifacy

syn Kazimierza i Małgorzaty Modzelewskiej, urodzony 13.05.1849. Zamieszkały w Modzelach Wypychach, parafia Puchały. Żona Wiktoria Wyrzykowska.

RAWA Elżbieta

córka Kazimierza i Małgorzaty Modzelewskiej, urodzona w Modzelach Wypychach parafia Puchały w roku 1842. Zamieszkała tamże. Ślub w Puchałach 21.05.1860 z Melchiorem Misztalewskim. Zmarła 15.12.1861.

RAWA Franciszka

córka Wojciecha i Marianny, urodzona w roku 1804. Mąż Stanisław Rykaczewski. Zmarła w Rykaczach, parafia Zambrów 23.11.1854.

 

RAWA Józef

syn Bonifacego i Wiktorii Wyrzykowskiej, urodzony w Modzelach Wypychach, parafia Puchały 30.04.1895.

RAWA Józef Idzi

syn Romualda i Katarzyny Popławskiej, urodzony w Łętowie, parafia Kołaki w roku 1813. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona Łucja Konopka. Ślub w Puchałach 25.11.1832 – zmarła 27.07.1850. Druga żona Felicjanna Kulikowska. Ślub w Puchałach 29.10.1850.

RAWA Karolina

córka Tomasza i Antoniny Mioduszewskiej, urodzona w Kruszy w roku 1832. Zamieszkała tamże. Mąż Jakub Brajczewski. Ślub w Kołakach 27.11.1854.

 

RAWA Kazimierz

syn Bonifacego i Wiktorii Wyrzykowskiej, urodzony w Modzelach Wypychach, parafia Puchały 16.03.1893.

RAWA Kazimierz

syn Wojciecha i Marianny Popławskiej, urodzony w Kruszach parafia Kołaki w roku 1809. Zamieszkały tamże. Ślub w Puchałach 18.02.1828 z Małgorzatą Modzelewską.

RAWA Konstanty

syn Bonifacego i Wiktorii Wyrzykowskiej, urodzony w Modzelach Wypychach, parafia Puchały 12.03.1879.

RAWA Łucja

córka Kazimierza i Małgorzaty Modzelewskiej, urodzona w roku 1835. Mąż Franciszek Łada. Zmarła w Mieczkach, parafia Puchały 23.06.1895.

RAWA Marianna

córka Józefa i Łucji Konopki, urodzona w Łętowie w roku 1842. Zamieszkała tamże. Ślub w Kołakach Kościelnych 25.11.1867 z Maciejem Mioduszewskim.

RAWA Romuald

syn Adama i Ludwiki, urodzony w roku 1762. Zamieszkały w Łętowie Dąbiu parafia Kołaki. Pierwsza żona Katarzyna Popławska. Kolejny ślub w Puchałach 18.07.1822 z Elżbietą Kotowską.

RAWA Łucja

córka Kazimierza i Małgorzaty, urodzona w Kruszy w roku 1833. Zamieszkała w Modzelach Wypychach, parafia Puchały. Ślub w Puchałach 11.07.1853 z Franciszkiem Ładą.

RAWA Teodor

syn Bonifacego i Wiktorii Wyrzykowskiej, urodzony w Modzelach Wypychach, parafia Puchały 31.03.1884.

RAWA Tomasz

syn Wojciecha i Marianny Popławskiej, urodzony w roku 1792. Zamieszkały w Kruszy. Żona Marcjanna Mioduszewska. Ślub w Zambrowie 18.11.1824.

 

RAWA Walenty

syn Tomasza i Marianny Mioduszewskiej, urodzony w Kruszy, parafia Kołaki w roku 1827. Zamieszkały tamże. Żona Julianna Kruszewska. Ślub w Kołakach 20.01.1857.

RAŻNIEWSKA Antonina Rodomila

córka Ignacego, Urzędnika w Komisji Kwaterniczej i Tekli Chrołowskiej, urodzona w Warszawie 11.06.1836.

RAŻNIEWSKI Ignacy

syn Józefa i Marianny Orłowskiej, urodzony w Karnicach, Województwo Kaliskie w roku 1808. Zamieszkały w Warszawie. Kwatermistrz w Komisji Kwaterunkowej. Żona Tekla Chrołowska. Ślub w Warszawie 29.01.1833.

RECZYŃSKA Emilia

córka Michała i Walerii, urodzona w Sewerynowie, powiat Grodno 10.11.1857. Zamieszkała w Szumowie. Mąż Wiktor Brajczewski.

REJKOWSKI Wojciech Antoni

syn Kaspra i Anny Zboralskiej, urodzony w Obiezierzu, Księstwo Poznańskie w roku 1800. Dzierżawca Dóbr Wsi Mieszownica, Obwód Koniński, Województwo Kaliskie. Żona Ewa Gąsowska. Ślub w Warszawie 17.02.1833.

REMBIELIŃSKI Rajmund Hiacynty

syn Stanisława i Marianny Łączyńskiej, urodzony w roku 1776. Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, Radca Stanu. Dziedzic Dóbr Jedwabieńskich, Krośniewickich, Mężenińskich w Królestwie Polskim, Makowlańskich i Giełczyna w Cesarstwie Rosyjskim. Kawaler Orderów: Świętego Włodzimierza klasy trzeciej, Świętego Stanisława klasy pierwszej, Świętej Anny klasy pierwszej. Zmarł w Jedwabne 12.02.1841. Żona Antonina Weltz.

 

REMBISZEWSKA Aleksandra

córka Józefa i Barbary Jabłońskiej, urodzona w Tyborach Misztalach, parafia Jabłonka 18.11.1852.

 

REMBISZEWSKA Anna

córka Antoniego i Marianny Faszczy, urodzona w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 24.07.1813.

REMBISZEWSKA Anna

córka Kazimierza i Katarzyny Mioduszewskiej, urodzona w Miodusach Stasiowiętach, parafia Jabłonka 03.09.1814.

REMBISZEWSKA Antonina

córka Antoniego i Rozalii Niewiarowskiej, urodzona w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki w roku 1811. Zamieszkała w Goskach Dużych, parafia Rosochate. Mąż Walenty Mystkowski. Ślub w Rosochatem 28.02.1832.

 

REMBISZEWSKA Apolonia

córka Bonawentury i Joanny Żochowskiej, urodzona w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 10.02.1822.

REMBISZEWSKA Balbina

córka Walentego i Marianny Ostrowskiej, urodzona w Tyborach Jezierni, parafia Jabłonka 29.07.1835.

REMBISZEWSKA Balbina

córka Wincentego i Marianny Wnorowskiej, urodzona w Jabłonce, parafii tejże 02.03.1855.

REMBISZEWSKA Eleonora

córka Kacpra i Katarzyny Łentowskiej, urodzona w Jabłonce, parafii tejże 16.06.1852.

REMBISZEWSKA Emilia

córka Józefa i Balbiny Jabłońskiej, urodzona w Misztalach, parafia Jabłonka 17.03.1850.

REMBISZEWSKA Jadwiga

córka Walentego i Marianny Ostrowskiej, urodzona w Jezierni, parafia Jabłonka 13.10.1828.

REMBISZEWSKA Józefa

córka Walentego i Marianny Ostrowskiej, urodzona w Jezierni, parafia Jabłonka 16.03.1831.

 

REMBISZEWSKA Karolina

córka Franciszka i Walerii Tyborowskiej, urodzona w Tyborach Jezierni, parafia Jabłonka 28.01.1863.

REMBISZEWSKA Katarzyna

córka Antoniego i Rozalii Niewierowskiej, urodzona w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki w roku 1797. Zamieszkała w Zarembach Święszkach, parafia Rosochate. Mąż Piotr Zaremba. Ślub w Rosochatem 02.02.1826.

REMBISZEWSKA Katarzyna

córka Bonawentury i Joanny, urodzona w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 22.12.1819. Zamieszkała w Czartosach, parafia Zambrów. Mąż Walenty Mierzejewski. Ślub w Zambrowie 24.11.1841.

REMBISZEWSKA Katarzyna

córka Jana i Anastazji, urodzona w Konopkach, parafia Puchały w roku 1817. Zamieszkała tamże. Ślub w Puchałach 09.07.1837 z Maciejem Misztalewskim.

 

REMBISZEWSKA Konstancja

córka Walentego i Anny Ostrowskiej, urodzona w Tyborach Jezierni, parafia Jabłonka 15.09.1822.

REMBISZEWSKA Kunegunda

córka Franciszka i Franciszki Zaremby, urodzona w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 24.02.1814.

REMBISZEWSKA Łucja Marianna

córka Błażeja i Marcjanny Pilichowskiej, urodzona w Skarzynie Nowym, parafia Rosochate w roku 1820. Zamieszkała tamże. Mąż Stefan Obrębski. Ślub w Rosochatem 05.02.1838.

REMBISZEWSKA Marianna

córka Bonawentury i Joanny Żochowskiej, urodzona w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 04.05.1823. Zamieszkała w Czartosach, parafia Zambrów. Mąż Jan Grochowski. Ślub w Zambrowie 03.02.1846.

 

REMBISZEWSKA Marianna

córka Franciszka i Franciszki Zaremby, urodzona w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 04.08.1811.

REMBISZEWSKA Marianna

córka Jana i Marcjanny Krajewskiej, urodzona w Jabłonce, parafii tejże 20.03.1834.

REMBISZEWSKA Michalina

córka Wincentego i Marianny, urodzona w Jabłonce, parafii tejże 02.10.1852.

REMBISZEWSKA Michalina

córka Wincentego i Marianny Śliwowskiej, urodzona w Miodusach Wielkich, parafia Jabłonka 29.11.1861.

REMBISZEWSKA Salomea

córka Andrzeja i Katarzyny Białej, urodzona w Miodusach Wielkich, parafia Jabłonka 15.05.1830.

REMBISZEWSKI Adam

syn Franciszka i Małgorzaty Mioduszewskiej, urodzony w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki w roku 1793. Zamieszkały tamże. Druga żona Franciszka Zaremba. Ślub w Rosochatem 29.02.1832.

REMBISZEWSKI Andrzej

syn Jana i Joanny Leśniewskiej, urodzony w Tyborach Wólce, parafia Jabłonka 27.11.1822.

REMBISZEWSKI Bartłomiej

syn Jozefata i Eleonory Łapińskiej, urodzony w Rembiszewie Zegadłach, parafia Kołaki 23.08.1887.

REMBISZEWSKI Błażej

syn Piotra i Zofii Leśniewskiej, urodzony 03.02.1789. Zamieszkały w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki. Żona Marianna Zaremba. Ślub w Rosochatem 05.03.1810 ? zmarła 13.03.1812. Druga żona Marcjanna Pilichowska. Ślub w Rosochatem 24.01.1815.

REMBISZEWSKI Damazy

syn Antoniego i Marianny, urodzony w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 09.12.1822.

REMBISZEWSKI Feliks

syn Jozefata i Eleonory Łapińskiej, urodzony w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki 20.11.1880. Zmarł 18.08.1892.

REMBISZEWSKI Feliks

syn Walentego i Marianny Ostrowskiej, urodzony w Tyborach Jezierni, parafia Jabłonka 28.07.1826.

 

REMBISZEWSKI Franciszek

syn Idziego i Rozalii Dmochowskiej, urodzony w Tyborach Żochach, parafia Jabłonka 29.03.1851.

REMBISZEWSKI Franciszek

syn Jozefata i Eleonory Łapińskiej, urodzony w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki 20.05.1885. Zmarł 30.07.1888.

REMBISZEWSKI Franciszek

syn Kacpra i Katarzyny Łętowskiej, urodzony w Jabłonce, parafii tejże 05.10.1857.

REMBISZEWSKI Franciszek

syn Szymona, urodzony w Gołaszach Puszczy, parafia Kulesze 01.10.1874. Zmarł 29.03.1876.

REMBISZEWSKI Franciszek

syn Walentego i Anny Godlewskiej, urodzony w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 21.05.1859.

REMBISZEWSKI Franciszek

syn Walentego i Marianny Ostrowskiej, urodzony w Tyborach Jezierni, parafia Jabłonka 14.09.1824.

REMBISZEWSKI Grzegorz

syn Antoniego i Marianny Faszczy, urodzony w Jabłonce, parafii tejże 09.05.1832.

REMBISZEWSKI Hilary

urodzony w roku 1761. Zamieszkały w Konopkach, parafia Puchały. Żona Konstancja Kossakowska. Zmarł 27.08.1831.

REMBISZEWSKI Ignacy

syn Jozefata i Eleonory Łapińskiej, urodzony w Rembiszewie Zegadłach, parafia Kołaki 17.02.1895.

 

REMBISZEWSKI Jan

syn Antoniego i Marianny Białej, urodzony w Jabłonce, parafii tejże 19.06.1827.

REMBISZEWSKI Jan

syn Jakuba i Julianny Gołaszewskiej, urodzony w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 01.06.1792. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Zaremba. Ślub w Rosochatem 23.02.1821.

 

REMBISZEWSKI Józef

syn Bonawentury i Joanny Żochowskiej, urodzony w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 25.03.1826.

REMBISZEWSKI Józef

syn Piotra i Franciszki Mioduszewskiej, urodzony w Miodusach Stasiowiętach, parafia Jabłonka 03.07.1853.

REMBISZEWSKI Józef

syn Walentego i Anny, urodzony w Jabłonce, parafii tejże 12.09.1857.

REMBISZEWSKI Julian

syn Idziego i Rozalii, urodzony w Tyborach Żochach, parafia Jabłonka 26.08.1853.

REMBISZEWSKI Julian

syn Walentego i Anny Godlewskiej, urodzony w Jabłonce, parafii tejże 22.08.1855.

REMBISZEWSKI Kacper

syn Antoniego i Marianny Faszczy, urodzony w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 06.01.1811.

REMBISZEWSKI Kacper

syn Walentego i Anny Godlewskiej, urodzony w Jabłonce, parafii tejże 04.01.1850.

 

REMBISZEWSKI Maciej

syn Jana i Konstancji, urodzony w Grójcu 31.08.1817.

REMBISZEWSKI Paweł

syn Józefa i Franciszki Zaręby, urodzony w Rembiszewie Zegadłach, parafia Kołaki w roku 1846. Zamieszkały tamże. Żona Konstancja Zaleska. Ślub w Kołakach 05.02.1866.

REMBISZEWSKI Konstanty

syn Kazimierza i Antoniny Leśniewskiej, urodzony w Rembiszewie, parafia Kołaki w roku 1834. Zamieszkały tamże. Żona Zofia Brajczewska. Ślub w Zambrowie 18.02.1855.

REMBISZEWSKI Paweł

syn Piotra i Franciszki Mioduszewskiej, urodzony w Jabłonce, parafii tejże 20.01.1848.

REMBISZEWSKI Piotr

syn Jana i Marianny Zaremby, urodzony w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 29.07.1825.

REMBISZEWSKI Piotr

syn Kazimierza i Katarzyny Mioduszewskiej, urodzony w Miodusach Stasiowiętach, parafia Jabłonka 22.10.1817.

REMBISZEWSKI Piotr

syn Walentego i Anny Godlewskiej, urodzony w Jabłonce, parafii tejże 31.07.1864.

REMBISZEWSKI Roch

syn Józefa i Balbiny Jabłońskiej, urodzony w Tyborach Misztalach, parafia Jabłonka 16.08.1857.

REMBISZEWSKI Roch

syn Szczęsnego i Apolonii, urodzony w Jabłonce Świerczewie, parafia Jabłonka 13.08.1825.

 

REMBISZEWSKI Stanisław

syn Franciszka i Walerii Tyborowskiej, urodzony w Tyborach Jezierni, parafia Jabłonka 04.12.1860.

 

REMBISZEWSKI Stanisław

syn Józefa i Balbiny Jabłońskiej, urodzony w Misztalach, parafia Jabłonka 06.02.1849.

REMBISZEWSKI Stanisław

syn Kacpra i Magdaleny Gołaszewskiej, urodzony w Undach, parafia Kołaki 04.02.1884. Zmarł 22.03.1884.

REMBISZEWSKI Sylwester

syn Jana i Marianny, urodzony w Saniach Dąb, parafia Kołaki 31.12.1850.

REMBISZEWSKI Tomasz

syn Idziego i Rozalii Dmochowskiej, urodzony w Żochach, parafia Jabłonka 30.12.1848.

REMBISZEWSKI Tomasz Marcjan

syn Franciszka i Walerii Tyborowskiej, urodzony w Tyborach Jezierni, parafia Jabłonka 06.03.1859.

REMBISZEWSKI Wiktor

syn Kacpra i Małgorzaty Gołaszewskiej, urodzony w Undach, parafia Kołaki 17.05.1886. Zmarł 04.09.1889.

REMBISZEWSKI Wincenty

syn Antoniego i Marianny Faszczy, urodzony w Jabłonce Kościelnej 05.04.1820. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Śliwowska. Ślub w Kobylinie 18.02.1844.

REMISZEWSKA Joanna

córka Jana i Anastazji Mieczkowskiej, urodzona w Konopkach, parafia Puchały w roku 1823. Zamieszkała tamże. Ślub w Puchałach 13.02.1843 z Dominikiem Ogonowskim.

REMISZEWSKI Jan

syn Feliksa i Reginy, urodzony w roku 1809. Żona Krystyna. Zmarł w Krajewie Białym, parafia Zambrów 25.08.1853.

 

REUT Julia Leonora

córka Jana i Anieli Milkiewicz, urodzona w Wilnie 03.03.1831.

 

REWIŃSKA Konstancja Daniela
córka Józefa i Marianny Stacewicz, urodzona w Wilnie 03.01.1831.

 

REYZNER Zygmunt Jakub
syn Erazma, Urzędnika Biura przy Głównym Inspektorze Aptek Armii Czynnej i Konstancji Michelis, urodzony w Warszawie 01.05.1836.

RĘBISZEWSKA Jadwiga
córka Piotra i Franciszki Mioduszewskiej, urodzona w Jabłonce, parafii tejże 30.12.1849.

 

ROCHALSKI Oskar
syn Antoniego Jana i Józefy, urodzony 27.09.1893. Zamieszkały w Kacicach, gmina Kleszewo, powiat Pułtusk.

ROCHALSKI Ryszard
syn Antoniego Jana i Józefy, urodzony w roku 1897. Zamieszkały w Kacicach, gmina Kleszewo, powiat Pułtusk.

RODAKOWSKI Aleksander
syn Józefa i Justyny, urodzony w roku 1786. Zmarł w Daleszycach, parafii tejże 24.09.1813.

 

RODKIEWICZ Franciszka
córka Ludwika i Anny Janowicz, urodzona w Wilnie 10.10.1831.

 

RODZIEWICZ Antonina Franciszka
córka Jerzego i Karoliny Sokołowskiej, urodzona w Wilnie 05.12.1831.

RODZIEWICZ Wincenty Donat
syn Marcina i Joanny Skitterewicz, urodzony w Wilnie 27.03.1831.

 

ROGALSKA Anna
córka Michała i Marianny Rogalskiej, urodzona w Rogalach, parafia Romany 20.09.1862.

 

ROGALSKA Ewa
córka Franciszka i Franciszki Konarzewskiej, urodzona w Rogalach, parafia Romany 24.12.1861.

ROGALSKA Marianna
córka Ludwika i Franciszki Sleszyńskiej, urodzona w Barwikach, parafia Przytuły 01.04.1855.

 

ROGALSKI Franciszek
syn Mateusza i Salomei Barżykowskiej, urodzony w Rogalach, parafia Romany 26.09.1862.

ROGALSKI Franciszek
syn Wojciecha i Wiktorii Wierciszewskiej, urodzony w Rogalach, parafia Romany w roku 1821. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Rogowska. Ślub w Przytułach 23.02.1846.

ROGALSKI Kacper
syn Adama i Franciszki Sokołowskiej, urodzony w Rogalach, parafia Romany w roku 1831. Zamieszkały tamże. Żona Wiktoria Korytkowska. Ślub w Przytułach 11.02.1850.

ROGALSKI Leopold
syn Ludwika i Franciszki Sleszyńskiej, urodzony w Barwikach, parafia Przytuły 10.02.1852.

 

ROGALSKI Ludwik
syn Walentego i Zofii Borawskiej, urodzony w Rogalach, parafia Romany w roku 1821. Zamieszkały tamże. Żona Franciszka Sleszyńska. Ślub w Przytułach 25.02.1851.

 

ROGALSKI Maciej
syn Michała i Teofili Wiszowatej, urodzony w Michnach, parafia Romany 24.02.1862.

ROGALSKI Seweryn
syn Wawrzyńca i Anny Kurzątkowskiej, urodzony w Rogalach, parafia Przytuły w roku 1815. Zamieszkały tamże. Żona Emilia Klimaszewska. Ślub w Przytułach 26.02.1838.

 

ROGIEŃSKI Jan
syn Stanisława i Scholastyki Mierzejewskiej, urodzony w Korytkach, parafia Miastkowo 22.10.1847.

ROGIEŃSKI Tomasz

syn Stanisława i Scholastyki Mierzejewskiej, urodzony w Korytkach, parafia Miastkowo 25.12.1849.

ROGIŃSKA Izabela

córka Szymona i Jozefaty Mroczkowskiej, urodzona w Mroczkach, parafia Przytuły 20.04.1840.

ROGIŃSKA Marta Teofila

córka Michała i Moniki Łojewskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 24.02.1840.

ROGIŃSKA Rozalia

córka Szymona i Jozefaty Mroczkowskiej, urodzona w roku 1828. Zamieszkała w Mroczkach. Mąż Karol Białobrzeski. Ślub w Przytułach 06.03.1851.

ROGIŃSKI Adam

syn Stanisława i Eleonory Rutkowskiej, urodzony w Laskowcu, parafia Zambrów 24.06.1848. Zamieszkały w Olszynach, parafia Drozdowo. Żona Katarzyna Borzymowska.

 

ROGIŃSKI Jerzy

syn Konstantego i Krystyny Szleszyńskiej, urodzony w Borawskich, parafia Przytuły w roku 1811. Zamieszkały tamże. Łona Katarzyna Łojewska. Ślub w Przytułach 29.11.1832.

 

ROGIŃSKI Stanisław

syn Antoniego i Franciszki Supińskiej, urodzony w Borawskich w roku 1818. Zamieszkały tamże. Żona Ludwika Konopka. Ślub w Przytułach 21.02.1843.

ROGIŃSKI Tomasz

syn Jakuba i Konstancji Choromańskiej, urodzony w Jankowie, parafia Nowogród w roku 1841. Zamieszkały tamże. Żona Paulina Grzymała. Ślub w Miastkowie 26.01.1864.

 

ROGOJSKI Karol

syn Jana i Marianny Zembrzuskiej, urodzony w Dąbrowie w roku 1809. Zamieszkały w Kuniczkach, Obwód Opoczyński. Żona Rozalia Kruszewska. Ślub w Warszawie 01.02.1835.

ROGOWSKA Agnieszka

córka Jana i Marcjanny Rogowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 08.04.1849.

 

ROGOWSKA Agnieszka

córka Mateusza i Julianny, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 07.02.1828.

ROGOWSKA Albertyna

córka Jana i Katarzyny Ramatowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 01.03.1841.

ROGOWSKA Angela

córka Adama i Konstancji Supińskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 31.05.1818. Mąż Stanisław Rogowski. Ślub w Przytułach 11.02.1839.

 

ROGOWSKA Aniela
córka Franciszka i Marianny Ramotowskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły w roku 1826. Zamieszkała tamże. Mąż Józef Polkowski. Ślub w Przytułach 09.07.1852.

ROGOWSKA Aniela
urodzona w roku 1789. Mąż Jan Mieczkowski. Zmarła w Mieczkach 06.01.1849.

ROGOWSKA Anna
córka Andrzeja i Marianny Piórkowskiej, urodzona w Brodowie parafia Radziłow w roku 1838. Zamieszkała tamże. Ślub w Radziłowie 28.02.1859 z Stanisławem Mroczkowskim.

 

ROGOWSKA Anna
córka Andrzeja i Rozalii Rydzewskiej, urodzona w Kubrze, parafia Przytuły 09.07.1855.

ROGOWSKA Anna
córka Franciszka i Anieli Górskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 26.01.1849.

 

ROGOWSKA Anna
córka Franciszka i Petroneli Jałbrzykowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 23.07.1837. Zmarła 09.01.1840.

ROGOWSKA Anna

córka Franciszka i Salomei Rogowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 06.07.1839.

ROGOWSKA Anna
córka Jana i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 29.07.1830.

ROGOWSKA Anna
córka Stanisława i Heleny, urodzona w Wagach, parafia Przytuły w roku 1807. Zamieszkała tamże. Mąż Antoni Ramotowski. Ślub w Przytułach 29.05.1827.

ROGOWSKA Anna
córka Tomasza i Katarzyny Mojkowskiej, urodzona w roku 1838. Zamieszkała w Bujnach, parafia Sokoły. Zmarła tamże 26.09.1855.

 

ROGOWSKA Anna
urodzona w roku 1775. Mąż Stanisław Mroczkowski. Zmarła w Mroczkach, parafia Przytuły 26.04.1847.

ROGOWSKA Antonina
córka Adama i Franciszki Karwowskiej, urodzona w roku 1833. Zmarła w Supach, parafia Przytuły 10.10.1834.

ROGOWSKA Antonina
córka Adama i Franciszki Modzelewskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły w roku 1827. Zamieszkała tamże. Mąż Paweł Dąbrowski. Ślub w Przytułach 14.02.1848.

ROGOWSKA Antonina
córka Antoniego i Franciszki Karwowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 01.05.1833.

ROGOWSKA Antonina
córka Jana i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 24.01.1827. Mąż Aleksander Karwowski. Ślub w Przytułach 07.02.1843.

ROGOWSKA Apolonia

córka Kazimierza i Magdaleny, urodzona w roku 1764. Mąż Antoni Godlewski. Zmarła w Wagach, parafia Przytuły 14.01.1834.

 

ROGOWSKA Balbina

córka Józefa i Karoliny Godlewskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły w roku 1830. Zamieszkała tamże. Mąż Józef Ramatowski. Ślub w Przytułach 03.02.1851.

ROGOWSKA Balbina Franciszka

córka Macieja i Anieli Chrostowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 28.02.1850.

ROGOWSKA Barbara
córka Jana i Katarzyny Karwowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 01.12.1818.

 

ROGOWSKA Barbara Justyna
córka Adama i Antoniny Borawskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 20.05.1857.

ROGOWSKA Emilia
córka Adama i Ewy Rogowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 17.04.1845.

 

ROGOWSKA Emilia
córka Adama i Franciszki, urodzona w Supach w roku 1840. Zamieszkała tamże. Mąż Karol Górski. Ślub w Przytułach 03.02.1857.

 

ROGOWSKA Emilia
córka Bartłomieja i Marianny Korytkowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1823. Zamieszkała tamże. Mąż Norbert Filipkowski. Ślub w Przytułach 09.05.1842. Zmarła 07.06.1844.

ROGOWSKA Emilia
córka Jana i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 06.01.1834. Zmarła 18.09.1836.

 

ROGOWSKA Emilia

córka Michała i Salomei Polkowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 26.09.1857.

ROGOWSKA Emilia Magdalena

córka Michała i Krystyny Modzelewskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 19.01.1831.

ROGOWSKA Ewa

córka Jana i Marianny Rogowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1825. Zamieszkała tamże. Mąż Kalikst Borawski. Ślub w Przytułach 07.02.1844.

ROGOWSKA Ewa
córka Jana i Teofili Karwowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 30.06.1834.

 

ROGOWSKA Ewa
córka Mateusza i Marianny Rogowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły w roku 1807. Zamieszkała tamże. Mąż Wojciech Chrzanowski. Ślub w Przytułach 10.02.1847.

ROGOWSKA Ewa
córka Szymona i Anny Barwikowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 20.03.1818.

 

ROGOWSKA Ewa Paulina
córka Jana i Karoliny Chrzanowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 27.12.1833.

 

ROGOWSKA Franciszka
córka Adama i Ewy Rogowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 17.02.1849. Zmarła 08.04.1849.

 

ROGOWSKA Franciszka
córka Adama i Katarzyny Pieńkowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 03.10.1839.

ROGOWSKA Franciszka

córka Adama i Pauliny Ożarowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 02.04.1852.

ROGOWSKA Franciszka

córka Antoniny, urodzona w parafii Zawady w roku 1784. Zamieszkała w Milewie Zabielnym, parafia Kobylin. Mąż Marcin Kapica. Ślub w Kobylinie 21.01.1811.

 

ROGOWSKA Franciszka

córka Bartłomieja i Rozalii Rogowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 10.06.1855.

ROGOWSKA Franciszka

córka Franciszka i Petroneli Jałbrzykowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 04.10.1840.

 

ROGOWSKA Franciszka

córka Franciszka i Salomei Rogowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 02.04.1845.

 

ROGOWSKA Franciszka

córka Ignacego i Anny Bukowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 02.11.1849.

ROGOWSKA Franciszka

syn Jakuba i Domicelli, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 21.06.1834.

ROGOWSKA Franciszka
córka Leona i Marianny Wysockiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 11.10.1846.

ROGOWSKA Franciszka
córka Maksymiliana, urodzona w roku 1764. Mąż Antoni Łojewski. Zmarła w Wypychach, parafia Przytuły 25.05.1838.

 

ROGOWSKA Franciszka
córka Michała i Julianny Gaweckiej, urodzona w Obrytkach, parafia Romany 10.03.1861.

ROGOWSKA Franciszka
córka Pawła i Justyny Skłodowskiej, urodzona w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły w roku 1823. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 24.11.1846 z Adamem Krasowskim.

ROGOWSKA Franciszka
córka Stanisława i Agnieszki Kownackiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 09.03.1817.

ROGOWSKA Franciszka
córka Stanisława i Julianny Śleszyńskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 05.03.1818.

ROGOWSKA Franciszka
córka Stanisława i Marcjanny, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 25.05.1818.

 

ROGOWSKA Franciszka Anna
córka Kazimiera i Anieli Chrostowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 13.06.1827.

 

ROGOWSKA Franciszka Salomea

córka Jakuba i Dominiki, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 20.02.1836. Mąż Franciszek Wądołowski. Ślub w Przytułach 13.02.1860.

 

ROGOWSKA Helena

córka Macieja, urodzona w roku 1789. Mąż Jan Ramotowski. Zmarła w Plutach, parafia Przytuły 29.08.1839.

ROGOWSKA Helena

córka Stanisława i Marianny, urodzona w roku 1761. Zamężna Rogowska. Zmarła w Wagach, parafia Przytuły 13.11.1827.

ROGOWSKA Izabela

córka Michała i Magdaleny, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 28.02.1830. Zmarła 14.09.1830.

 

ROGOWSKA Jadwiga

córka Jana i Teofili Karwowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 12.10.1839. Mąż Antoni Kalinowski. Ślub w Przytułach 19.01.1857.

ROGOWSKA Jozefata

córka Adama i Katarzyny, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 05.10.1846.

ROGOWSKA Jozefata

córka Bartłomieja i Rozalii Rogowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 25.02.1847.

 

ROGOWSKA Jozefata
córka Franciszka i Rozalii Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 09.10.1845. Zmarła 02.01.1846.

 

ROGOWSKA Jozefata
córka Jana i Katarzyny Karwowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły w roku 1819. Zamieszkała tamże. Mąż Kudwik Karwowski. Ślub w Przytułach 27.11.1838.

ROGOWSKA Jozefata
córka Mateusza i Marianny, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 16.03.1834.

 

ROGOWSKA Jozefata
córka Stanisława i Marianny Szymanowskiej, urodzona w roku 1804. Zamieszkała w Brychach, parafia Przytuły. Mąż Bartłomiej Dąbrowski. Ślub w Przytułach 25.02.1824.

ROGOWSKA Józefa
córka Franciszka i Rozalii Chrzanowskiej, urodzona w Wypychach, parafia Przytuły 20.08.1856.

 

ROGOWSKA Józefa
córka Leona i Marianny Wysockiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 14.03.1852.

ROGOWSKA Julia
córka Kazimierza i Anieli Chrostowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 27.03.1831.

ROGOWSKA Julianna
córka Adama i Franciszki Modzelewskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły 19.02.1838. Zmarła 09.12.1847.

ROGOWSKA Julianna
córka Adama i Katarzyny Pieńkowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 27.01.1851.

 

ROGOWSKA Julianna
córka Bartłomieja i Marianny Korytkowskiej, urodzona w roku 1817. Zamieszkała w Plutach, parafia Przytuły. Mąż Mateusz Dzięgielewski. Ślub w Przytułach 28.01.1833.

ROGOWSKA Julianna
córka Jakuba i Domicelli, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 07.01.1849.

 

ROGOWSKA Julianna
córka Jana i Anny Cwalińskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 26.11.1849. Zmarła 13.12.1849.

 

ROGOWSKA Julianna
córka Jana i Katarzyny Ramatowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły w roku 1826. Zamieszkała tamże. Mąż Jakub Karwowski. Ślub w Przytułach 23.02.1846.

ROGOWSKA Julianna
córka Józefa i Marianny Karwowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 22.11.1837. Zmarła 09.02.1847.

 

ROGOWSKA Julianna
córka Kazimierza i Bogumiły, urodzona w roku 1763. Mąż Jakub Borawski. Zmarła w Trzaskach, parafia Przytuły 03.10.1838.

 

ROGOWSKA Julianna

córka Michała i Anny Cwalińskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 16.11.1856.

ROGOWSKA Julianna

córka Michała i Teofili Rogowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 05.01.1851.

ROGOWSKA Julianna

córka Pawła i Franciszki Kurkowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 18.11.1849.

ROGOWSKA Julianna

córka Tomasza i Marianny Klimaszewskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 07.03.1833.

ROGOWSKA Julianna Anna

córka Bartłomieja i Marianny Korytkowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 03.10.1817.

 

ROGOWSKA Karolina

córka Adama i Katarzyny Klimaszewskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 15.12.1839.

ROGOWSKA Karolina

córka Franciszka i Rozalii Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 19.12.1850.

ROGOWSKA Karolina

córka Leona i Marianny Wysockiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 16.09.1849.

ROGOWSKA Karolina

córka Macieja i Anieli Chrostowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 04.01.1845.

ROGOWSKA Karolina

córka Michała i Magdaleny Świerzbińskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 18.12.1827.

 

ROGOWSKA Karolina
córka Stanisława i Agnieszki Kownackiej, urodzona w roku 1815. Zamieszkała w Supach, parafia Przytuły. Mąż Karol Karwowski. Ślub w Przytułach 13.02.1833.

ROGOWSKA Karolina
córka Tomasza i Marcjanny Klimaszewskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1829. Zamieszkała tamże. Mąż Wiktor Samborski. Ślub w Przytułach 07.02.1853.

ROGOWSKA Kasylda
córka Andrzeja i Rozalii Rydzewskiej, urodzona w Kubrze, parafia Przytuły 18.07.1857.

ROGOWSKA Katarzyna
córka Adama i Franciszki Modzelewskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły 24.10.1817. Zmarła 26.09.1829.

 

ROGOWSKA Katarzyna
córka Andrzeja i Franciszki Rydzewskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 22.11.1851.

ROGOWSKA Katarzynacórka Jakuba i Antoniny Serafin, urodzona w roku 1798. Mąż Stanisław Milewski. Zmarła w Kapicach Jasiewiźnie, parafia Kobylin 02.10.1827.

ROGOWSKA Katarzyna
córka Jana i Franciszki Kiełczewskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 08.05.1818.

ROGOWSKA Katarzyna
córka Mateusza i Marianny Rogowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły w roku 1805. Zamieszkała tamże. Mąż Paweł Ramotowski. Ślub w Przytułach 25.11.1829. Zmarła w Wagach 04.05.1848.

ROGOWSKA Katarzyna
córka Stanisława i Anieli Rogowskiej, urodzona w Brodowie w roku 1840. Zamieszkała w Plutach. Mąż Stanisław Borawski. Ślub w Przytułach 21.11.1859.

ROGOWSKA Katarzyna
córka Stanisława i Marcjanny Rogowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 12.11.1814.

 

ROGOWSKA Katarzyna
urodzona w roku 1774. Zamężna Dzięgielewska. Zmarła w Mieczkach, parafia Przytuły 09.11.1834.

 

ROGOWSKA Katarzyna
urodzona w roku 1754. Mąż Maciej Ramotowski. Zmarła w Wagach, parafia Przytuły 27.11.1847.

ROGOWSKA Klara
córka Adama i Franciszki Modzelewskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły w roku 1833. Zamieszkała tamże. Mąż Józef Pieńkowski. Ślub w Przytułach 25.11.1856.

ROGOWSKA Konstancja
córka Jakuba i Dimiceli Olszewskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły w roku 1830. Zamieszkała tamże. Mąż Franciszek Konopka. Ślub w Przytułach 19.06.1849.

ROGOWSKA Konstancja
córka Mateusza i Marcjanny Gąsiewskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 13.11.1829. Mąż Franciszek Karwowski. Ślub w Przytułach 23.11.1846.

ROGOWSKA Kornelia
córka Wacława i Weroniki Klimaszewskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły 03.08.1843.

 

ROGOWSKA Ludwika
córka Adama i Antoniny Mocarskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 18.05.1850.

ROGOWSKA Ludwika
córka Mateusza i Franciszki Godlewskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 25.08.1830.

ROGOWSKA Magdalena
córka Ignacego i Marianny Kruszewskiej, urodzona w roku 1799. Zamieszkała w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 06.02.1823 z Antonim Dierzko.

 

ROGOWSKA Marcela
córka Józefa i Marianny Karwowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 31.01.1830.

ROGOWSKA Marcela

córka Mateusza i Franciszki Godlewskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 11.12.1819. Mąż Józef Mroczkowski. Ślub w Przytułach 29.01.1839.

 

ROGOWSKA Marcjanna

córka Franciszka i Anieli Górskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 15.01.1853.

 

ROGOWSKA Marcjanna

córka Szymona i Ewy Mieczkowskiej, urodzona w Chrzanowie Wypychach, parafia Przytuły w roku 1793. Zamieszkała tamże. Mąż Daniel Wiewiorowski. Ślub w Przytułach 03.06.1838.

ROGOWSKA Marianna

córka Adama i Ewy Rogowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 24.04.1850.

 

ROGOWSKA Marianna
córka Adama i Franciszki, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły w roku 1811.. Zamieszkała tamże. Mąż Tomasz Mikucki. Ślub w Przytułach 10.07.1832.

ROGOWSKA Marianna
córka Adama i Katarzyny Klimaszewskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły 01.10.1836.

ROGOWSKA Marianna
córka Adama i Katarzyny, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 09.10.1835. Mąż Walenty Gardocki. Ślub w Przytułach 10.02.1858.

ROGOWSKA Marianna
córka Adama i Konstancji Supińskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 23.03.1817. Mąż Jan Rogowski. Ślub w Przytułach 14.02.1848.

ROGOWSKA Marianna
córka Adama i Pauliny Ożarowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 09.11.1848. Zmarła 06.06.1849.

ROGOWSKA Marianna
córka Bartłomieja i Rozalii Rogowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 08.12.1844. Zmarła 19.10.1847.

 

ROGOWSKA Marianna
córka Bonifacego i Ewy Bukowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły w roku 1811. Zamieszkały tamże. Ślub w Przytułach 04.02.1828.

ROGOWSKA Marianna

córka Brunona i Julianny, urodzona w roku 1805. Mąż Antoni Kiełczewski. Ślub w Przytułach 21.05.1828. Zmarła w Supach, parafia Przytuły 06.04.1835.

ROGOWSKA Marianna

córka Franciszka i Anieli Górskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 08.01.1855.

ROGOWSKA Marianna

córka Franciszka i Petroneli Jałbrzykowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 09.03.1834. Mąż Ludwik Kownacki. Ślub w Przytułach 23.02.1852.

 

ROGOWSKA Marianna

córka Ignacego i Anny Bukowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 04.08.1855.

 

ROGOWSKA Marianna

córka Jakuba i Franciszki Chrostowskiej, urodzona w roku 1772. Mąż Stanisław Modzelewski. Zmarła w Pieńkach, parafia Przytuły 06.08.1842.

 

ROGOWSKA Marianna

córka Jakuba i Moniki Kiełczewskiej, urodzona w roku 1782. Zamieszkała w Plutach, parafia Przytuły. Pierwszy mąż, Jan Rogowski, zmarł 02.01.1832. Drugi mąż Wawrzyniec Karwowski. Ślub w Przytułach 25.11.1832.

ROGOWSKA Marianna

córka Jana i Anny Cwalińskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 02.02.1842.

ROGOWSKA Marianna

córka Jana i Katarzyny, urodzona w roku 1815. Mąż Franciszek Godlewski. Ślub w Przytułach 29.04.1834.

ROGOWSKA Marianna

córka Kazimierza i Anieli Chrostowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1821. Zamieszkała tamże. Mąż Adam Ramatowski. Ślub w Przytułach 06.06.1842.

ROGOWSKA Marianna

córka Marcina i Konegondy Kruszewskiej, urodzona w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły w roku 1802. Zamieszkała w Drągach. Ślub w Sokołach 11.07.1832 z Leonem Drągowskim.

 

ROGOWSKA Marianna

córka Mateusza i Marianny Gąsiewskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 18.10.1835. Zmarła 17.01.1841.

ROGOWSKA Marianna

córka Pawła i Barbary Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 22.01.1844.

ROGOWSKA Marianna

córka Pawła i Justyny Skłodowskiej, urodzona w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły w roku 1822. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 20.02.1838 z Andrzejem Garbowskim.

 

ROGOWSKA Marianna

córka Piotra i Emilii Bukowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 20.11.1855.

 

ROGOWSKA Marianna

córka Stanisława i Julianny Sleszyńskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły w roku 1827. Zamieszkała tamże. Mąż Wojciech Karwowski. Ślub w Przytułach 15.02.1847.

ROGOWSKA Marianna
córka Stanisława i Katarzyny Rogowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1822. Zamieszkała tamże. Mąż Franciszek Rogalski. Ślub w Przytułach 23.02.1846.

ROGOWSKA Marianna
córka Szymona i Anny Barwikowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły w roku 1819. Zamieszkała w Barwikach. Mąż Jakub Ramotowski. Ślub w Przytułach 12.11.1837.

ROGOWSKA Marianna
córka Tomasza i Marcjanny Klimaszewskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1817. Zamieszkała tamże. Mąż Jakub Chrostowski. Ślub w Przytułach 09.05.1842.

ROGOWSKA Marianna
urodzona w roku 1780. Mąż Benedykt Supiński. Zmarła w Łojach a Wyssa, parafia Przytuły 05.07.1846.

ROGOWSKA Marianna Anna
córka Adama i Katarzyny Klimaszewskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 15.07.1842.

 

ROGOWSKA Michalina
córka Andrzeja i Rozalii Rydzewskiej, urodzona w Kubrze, parafia Przytuły 26.03.1853.

ROGOWSKA Michalina
córka Stanisława i Franciszki Rydzewskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 21.08.1856.

ROGOWSKA Monika
córka Antoniego i Ewy, urodzona w roku 1783. Mąż Bartłomiej Borawski. Zmarła w Raciborach, parafia Przytuły 05.01.1841.

ROGOWSKA Otylia

córka Franciszka i Petroneli Jałbrzykowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 16.07.1836.

ROGOWSKA Paulina

córka Adama i Katarzyny Klimaszewskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły 20.08.1834.

ROGOWSKA Paulina

córka Adama i Katarzyny Pieńkowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 28.04.1853.

ROGOWSKA Paulina

córka Pawła i Barbary Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 24.01.1834. Mąż Ludwik Chrzanowski. Ślub w Przytułach 13.07.1852.

 

ROGOWSKA Paulina

córka Stanisława i Marianny Karwowskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły 23.05.1857.

 

ROGOWSKA Paulina

córka Wacława i Weroniki Klimaszewskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły 01.05.1854.

ROGOWSKA Petronela

córka Adama i Konstancji Supińskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 02.09.1830. Mąż Kazimierz Mocarski. Ślub w Przytułach 03.03.1851.

ROGOWSKA Petronela

córka Michała i Rozalii Drągowskiej, urodzona w roku 1786. Zamieszkała w Perkach Bujenkach. Pierwszy mąż Jakób Łapiński. Kolejny ślub w Sokołach 27.11.1812 z Marcinem Malinowskim.

 

ROGOWSKA Petronela

córka Walentego, urodzona w roku 1821. Mąż Maciej Górski. Zmarła w Wagach, parafia Przytuły 21.02.1843.

ROGOWSKA Placyda

córka Franciszka i Rozalii Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 06.01.1847.

 

ROGOWSKA Placyda

córka Wacława i Weroniki Klimaszewskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 11.10.1841.

 

ROGOWSKA Placyda Franciszka

córka Jana i Katarzyny Ramotowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 05.10.1830.

ROGOWSKA Rozalia

córka Adama i Franciszki Modzelewskiej, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły 08.04.1827.

ROGOWSKA Rozalia

córka Adama i Karoliny Ożarowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 28.08.1857.

ROGOWSKA Rozalia

córka Adama i Katarzyny Pieńkowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 02.09.1838.

 

ROGOWSKA Rozalia

córka Adama i Pauliny Ożarowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły 29.05.1850.

ROGOWSKA Rozalia

córka Bonifacego i Ewy, urodzona w Brychach, parafia Przytuły w roku 1812. Zamieszkała tamże. Mąż Jan Karwowski. Ślub w Przytułach 26.01.1836 – zmarł 29.08.1854. Drugi mąż Piotr Przestrzelski. Ślub w Przytułach 26.11.1855.

ROGOWSKA Rozalia

córka Jana i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzona 24.01.1827. Zmarła w Wagach, parafia Przytuły 27.09.1827.

ROGOWSKA Rozalia

córka Jana i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 15.07.1829.

ROGOWSKA Rozalia

córka Jana i Katarzyny Karwowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 05.01.1817. Mąż Tomasz Zalewski. Ślub w Przytułach 25.11.1834.

 

ROGOWSKA Rozalia

córka Jana i Marianny Chrzanowskiej, urodzona w Supach, parafia Przytuły w roku 1825. Zamieszkała tamże. Mąż Bartłomiej Rogowski. Ślub w Przytułach 16.05.1843.

ROGOWSKA Rozalia

córka Józefa i Małgorzaty Rogowskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 08.10.1819. Mąż Antoni Kurkowski. Ślub w Przytułach 02.03.1840.

ROGOWSKA Rozalia

córka Stanisława i Franciszki, urodzona w roku 1768. Zamężna Śleszyńska. Zmarła w Szyjkach, parafia Przytuły 06.02.1828.

ROGOWSKA Rozalia

córka Stanisława i Katarzyny Rogowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 01.09.1827.

ROGOWSKA Rozalia

córka Tomasza i Teresy, urodzona w roku 1814. Zamieszkała w Brychach, parafia Przytuły. Mąż Antoni Sokołowski. Ślub w Przytułach 26.06.1833.

ROGOWSKA Salomea

córka Adama i Franciszki, urodzona w Pieńkach, parafia Przytuły 10.05.1830.

ROGOWSKA Salomea

córka Jakuba i Agnieszki Jurskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 02.04.1827.

ROGOWSKA Salomea

córka Jana i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 25.04.1819. Mąż Franciszek Rogowski. Ślub w Przytułach 14.02.1836.

 

ROGOWSKA Salomea

córka Macieja i Wiktorii Włodkowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1825. Zamieszkała tamże. Mąż Stanisław Dąbrowski. Ślub w Przytułach 31.01.1848.

ROGOWSKA Scholastyka

córka Adama i Ewy Rogowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 08.02.1852.

ROGOWSKA Stanisława

córka Franciszka i Salomei Rogowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 08.05.1857.

ROGOWSKA Stanisława Agnieszka

córka Stanisława i Petroneli Żelazowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 11.01.1851.

ROGOWSKA Stanisława Marianna
córka Adama i Antoniny Mocarskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 14.07.1855.

ROGOWSKA Teofila
córka Jana i Katarzyny, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły w roku 1811. Zamieszkała tamże. Mąż Stanisław Borawski. Ślub w Przytułach 20.02.1827.

ROGOWSKA Teofila
córka Mateusza i Marianny Gąsiewskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 23.03.1839.

 

ROGOWSKA Teofila
córka Mikołaja i Franciszki Górskiej, urodzona w Obrytkach, parafia Romany 18.08.1861.

ROGOWSKA Teofila
córka Pawła i Barbary Chrzanowskiej, urodzona w Wagach, parafia Przytuły 22.04.1831.

 

ROGOWSKA Teofila Adelajda
córka Klemensa i Anny Gutowskiej, urodzona w Drogoszewie, parafia Miastkowo 07.04.1840.

ROGOWSKA Teresa
córka Stanisława i Zofii, urodzona w roku 1760. Zamieszkała w Kruszewie Brodowie, parafia Sokoły. Pierwszy mąż Andrzej Kruszewski. Kolejny ślub w Sokołach 08.02.1809 z Tomaszem Stypułkowskim.

 

ROGOWSKA Waleria

córka Stanisława i Petroneli Żelazowskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 10.12.1857.

ROGOWSKA Weronika

córka Adama i Katarzyny Pieńkowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły 19.04.1844.

 

ROGOWSKA Weronika

córka Marcelego i Anieli Karwowskiej, urodzona w Trzaskach, parafia Przytuły w roku 1825. Zamieszkała tamże. Mąż Ksawery Wierciszewski. Ślub w Przytułach 14.02.1843.

ROGOWSKA Wiktoria

córka Leona i Marianny Wysockiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 27.12.1854.

ROGOWSKA Wiktoria Ewa

córka Adama i Antoniny Borawskiej, urodzona w Plutach, parafia Przytuły 30.04.1853.

 

ROGOWSKI Adam

syn Adama i Antoniny Borawskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 06.08.1849.

 

ROGOWSKI Adam

syn Andrzeja i Marianny Piórkowskiej, urodzony w Brodowie, parafia Radziłów w roku 1825. Zamieszkały tamże. Żona Julianna Kossakowska. Ślub w Przytułach 23.02.1857.

ROGOWSKI Adam

syn Bonifacego i Ewy Bukowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły w roku 1805. Zamieszkały tamże. Żona Franciszka Karwowska. Ślub w Przytułach 20.02.1827.

ROGOWSKI Adam

syn Franciszka i Salomei Rogowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 24.02.1850.

ROGOWSKI Adam

syn Jana i Franciszki Kiełczewskiej, urodzony w Supach, parafia Przytuły 28.01.1827.

 

ROGOWSKI Adam

syn Jana i Franciszki Szczuki, urodzony w roku 1798. Zmarł w Wypychach, parafia Przytuły 18.10.1828.

ROGOWSKI Adam

syn Jana i Karoliny Chrzanowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 23.12.1837.

 

ROGOWSKI Adam

syn Jana i Katarzyny Karwowskiej, urodzony w Trzaskach w roku 1813. Zamieszkały tamże. Żona Katarzyna Pieńkowska. Ślub w Przytułach 12.02.1833.

ROGOWSKI Adam

syn Kazimierza i Salomei Przechodzkiej, urodzony w Pieńkach, parafia Przytuły 08.07.1857.

ROGOWSKI Adam

syn Konstantego i Jozefaty Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 04.01.1849.

ROGOWSKI Adam

syn Mateusza i Franciszki Godlewskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 27.04.1817. Żona Karolina Konopka z domu Borawska. Ślub w Przytułach 24.01.1842.

 

ROGOWSKI Adam

syn Stanisława i Marianny Rogowskiej, urodzony w Trzaskach w roku 1810. Zamieszkały tamże. Żona Katarzyna Klimaszewska. Ślub w Przytułach 29.01.1833.

ROGOWSKI Adolf
syn Adama i Antoniny Borawskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 13.02.1845. Zmarł 06.02.1846.

 

ROGOWSKI Aleksander Ksawery Antoni
syn Jana i Katarzyny Ramotowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 15.01.1836.

 

ROGOWSKI Andrzej
syn Adama i Franciszki Karwowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 01.12.1827.

 

ROGOWSKI Andrzej
syn Franciszka i Salomei Rogowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 30.11.1852.

ROGOWSKI Andrzej
syn Macieja i Anieli Chrostowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 27.11.1838.

ROGOWSKI Andrzej
syn Mateusza i Zofii Wojsław, urodzony w Supach, parafia Przytuły w roku 1827. Zamieszkały tamże. Żona Rozalia Rydzewska. Ślub w Przytułach 11.09.1849.

ROGOWSKI Andrzej Piotr

syn Adama i Apoloni Łupińskiej, urodzony w roku 1790. Zamieszkały w Łupiance Starej, parafia Płonka. Żona Marianna Pogorzelska. Ślub w Kobylinie 25.11.1810.

ROGOWSKI Antoni

syn Franciszka i Jadwigi, urodzony w roku 1769. Zmarł w Supach, parafia Przytuły 13.01.1834.

 

ROGOWSKI Antoni

syn Franciszka i Marianny Ramotowskiej, urodzony w Pieńkach, parafia Przytuły 16.06.1833.

ROGOWSKI Antoni

syn Józefa i Agnieszki Sulewskiej, urodzony w Toczyłowie w roku 1812. Żona Wiktoria Ramotowska. Zmarł w Lipniku, parafia Wąsosz 20.02.1890.

ROGOWSKI Antoni
syn Józefa i Małgorzaty Rogowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 30.05.1817.

 

ROGOWSKI Antoni
syn Kazimierza i Agnieszki, urodzony w roku 1813. Żona Marianna Karwowska. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 30.04.1837.

ROGOWSKI Antoni
syn Kazimierza i Anieli Chrostowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 12.04.1837.

 

ROGOWSKI Antoni
syn Konstantego i Jozefaty Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 24.10.1856.

ROGOWSKI Antoni
syn Stanisława i Petroneli Żelazowskiej, urodzony w roku 1843. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 05.01.1846.

ROGOWSKI Antoni
syn Tomasza i Marianny Klimaszewskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 02.06.1817.

ROGOWSKI Bartłomiej
syn Michała i Anny Wądołowskiej, urodzony w roku 1770. Żona Marianna Korytkowska. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 29.12.1839.

ROGOWSKI Bartłomiej
syn Pawła i Marianny Dąbrowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 04.12.1817. Żona Rozalia Rogowska. Ślub w Przytułach 16.05.1843.

 

ROGOWSKI Bernard
syn Mikołaja i Franciszki Górskiej, urodzony w Obrytkach, parafia Romany 20.05.1859.

 

ROGOWSKI Brunon
urodzony w roku 1751. Żona Zofia Łojewska. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 02.01.1831.

ROGOWSKI Daniel
syn Józefa i Marianny Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 30.12.1828. Zmarł 03.03.1829.

ROGOWSKI Franciszek
syn Aleksandra i Karoliny Marianny Sokołowskiej, urodzony w Głodowie, parafia Kołaki 16.09.1882.

 

ROGOWSKI Franciszek

syn Jana i Franciszki, urodzony w Supach, parafia Przytuły w roku 1808. Zamieszkały tamże. Żona Salomea Rogowska. Ślub w Przytułach 14.02.1836.

ROGOWSKI Franciszek

syn Jana i Marianny Rogowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 28.11.1850.

ROGOWSKI Franciszek

syn Józefa i Marianny Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 15.02.1848.

 

ROGOWSKI Franciszek

syn Mateusza i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły w roku 1822. Zamieszkały tamże. Żona Rozalia Chrzanowska. Ślub w Przytułach 11.06.1844.

ROGOWSKI Franciszek

syn Michała i Teofili Rogowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 08.03.1854.

 

ROGOWSKI Franciszek

syn Pawła i Marianny Dąbrowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły w roku 1825. Zamieszkały tamże. Żona Aniela Górska. Ślub w Przytułach 11.11.1845.

ROGOWSKI Franciszek

syn Piotra i Marianny, urodzony w roku 1798. Żona Marianna Ramotowska. Zmarł w Pieńkach, parafia Przytuły 22.08.1835.

ROGOWSKI Franciszek

syn Stanisława i Franciszki Rydzewskiej, urodzony w Supach, parafia Przytuły 07.10.1850.

ROGOWSKI Franciszek

syn Stanisława i Katarzyny Rogowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 04.10.1830. Żona Wiktoria Rogalska z domu Korytkowska. Ślub w Przytułach 07.02.1853.

 

ROGOWSKI Franciszek

syn Wacława i Weroniki Klimaszewskiej, urodzony w Pieńkach, parafia Przytuły 29.03.1850.

 

ROGOWSKI Franciszek Adam

syn Konstantego i Jozefaty Rogowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 02.04.1845.

ROGOWSKI Idzi Adam

syn Jana i Anny Cwalińskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 01.09.1845.

ROGOWSKI Idzi Stanisław

syn Andrzeja i Rozalii Rydzewskiej, urodzony w Kubrze, parafia Przytuły 30.08.1850.

ROGOWSKI Ignacy

syn Antoniego i Marianny Roszkowskiej, urodzony w roku 1771. Zamieszkały w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 28.02.1824 z Petronelą Mierzwińską z domu Jamiołkowska.

 

ROGOWSKI Ignacy

syn Franciszka i Anieli Górskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 30.01.1857.

ROGOWSKI Ignacy

syn Stanisława i Agnieszki Kownackiej, urodzony w Supach, parafia Przytuły 30.07.1827. Zmarł 24.03.1828.

ROGOWSKI Ignacy

syn Tomasza i Marianny Klimaszewskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 09.01.1823.

 

ROGOWSKI Jakub

syn Antoniego i Ewy Kołakowskiej, urodzony w roku 1796.  Pierwsza żona Rozalia Chrzanowska. Druga żona Wiktoria Wiszowata. Ślub w Przytułach 18.07.1833. Zmarł w Supach, parafia Przytuły 10.09.1842.

ROGOWSKI Jakub

syn Franciszka i Salomei Rogowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 22.07.1841.

ROGOWSKI Jakub Felicjan

syn Tomasza i Marcjanny Klimaszewskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 10.07.1814.

 

ROGOWSKI Jan

syn Antoniego i Ewy Kołakowskiej, urodzony w parafii Rajgród w roku 1798. Zamieszkały w Supach, parafia Przytuły. Żona Marianna Chrzanowska. Ślub w Przytułach 17.02.1824.

ROGOWSKI Jan

syn Franciszka i Marianny Ramotowskiej, urodzony w Pieńkach, parafia Przytuły 01.10.1827.

 

ROGOWSKI Jan

syn Józefa i Karoliny, urodzony w Brychach, parafia Przytuły w roku 1824. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Rogowska. Ślub w Przytułach 14.02.1848.

ROGOWSKI Jan

syn Józefa i Marianny Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 08.04.1833.

ROGOWSKI Jan
syn Konstantego i Jozefaty Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 02.12.1853.

ROGOWSKI Jan
syn Mateusza i Marianny Gąsiewskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 21.10.1831.

 

ROGOWSKI Jan
syn Stanisława i Julianny Szleszyńskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły w roku 1817. Zamieszkały tamże. Żona Anna Cwalińska. Ślub w Przytułach 26.11.1839. Zmarł 28.03.1849.

ROGOWSKI Jan
syn Stanisława i Katarzyny Rogowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 07.10.1818.

ROGOWSKI Jan
syn Stanisława i Marianny Karwowskiej, urodzony w Pieńkach, parafia Przytuły 05.05.1853.

 

ROGOWSKI Jan
syn Stanisława, urodzony w roku 1773. Żona Katarzyna Chrzanowska. Zmarł w Wagach, parafia Przytuły 31.10.1848.

ROGOWSKI Jan
syn Tomasza i Katarzyny, urodzony w Brychach, parafia Przytuły w roku 1814. Zamieszkały tamże. Żona Teofila Karwowska. Ślub w Przytułach 11.02.1833.

ROGOWSKI Jan
syn Tomasza i Marianny Mrozowicz, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 26.10.1814. Żona Teofila Karwowska. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 11.04.1844.

 

ROGOWSKI Jan

urodzony w roku 1795. Żona Katarzyna Ramatowska. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 28.06.1842.

ROGOWSKI Jan

urodzony w roku 1771. Żona Katarzyna Karwowska. Zmarł w Trzaskach, parafia Przytuły 05.04.1831.

ROGOWSKI Jan

urodzony w roku 1772. Żona Marianna Rogowska. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 02.01.1832.

ROGOWSKI Józef

syn Adama i Franciszki Karwowskiej, urodzony w Supach, parafia Przytuły 21.01.1836.

ROGOWSKI Józef

syn Franciszka i Salomei Rogowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 24.03.1844.

ROGOWSKI Józef

syn Franciszka i Salomei Rogowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 02.03.1848.

 

ROGOWSKI Józef
syn Jakuba i Brygidy, urodzony w roku 1769. Zmarł w Trzaskach, parafia Przytuły 06.02.1839.

ROGOWSKI Józef
syn Jakuba i Domicelli Olszewskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 30.01.1842. Zmarł 17.01.1847.

ROGOWSKI Józef
syn Jana i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 29.08.1831.

ROGOWSKI Józef
syn Jana i Marianny Rogowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 25.03.1819. Zmarł 18.02.1839.

ROGOWSKI Józef
syn Kazimierza i Anieli Chrostowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 27.03.1831.

ROGOWSKI Józef
syn Kazimierza i Anieli Chrostowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 19.03.1834.

ROGOWSKI Józef
syn Konstantego i Jozefaty Rogowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 19.03.1851.

ROGOWSKI Józef

syn Leona i Marianny Wysockiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 06.08.1845.

 

ROGOWSKI Józef

syn Ludwika i Franciszki Sleszyńskiej, urodzony w Barwikach, parafia Przytuły 08.10.1853.

ROGOWSKI Józef

syn Pawła i Barbary Chrzanowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 14.11.1829.

ROGOWSKI Józef

syn Pawła i Barbary Chrzanowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 18.03.1838.

 

ROGOWSKI Paweł

syn Józefa i Małgorzaty Rogowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły w roku 1823. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona, Salomea Mrozewicz, zmarła 14.03.1847. Druga żona Franciszka Kurkowska. Ślub w Przytułach 21.02.1848.

ROGOWSKI Józef

syn Piotra i Emilii Bukowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 06.12.1857.

ROGOWSKI Józef

syn Stanisława i Marianny Rogowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły w roku 1807. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Karwowska. Ślub w Przytułach 26.02.1827.

ROGOWSKI Józef

syn Tomasza i Marianny Klimaszewskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 01.03.1819.

ROGOWSKI Józef

syn Wawrzyńca i Katarzyny, urodzony w roku 1786. Zamieszkały w Milewie. Ślub w Puchałach 12.05.1819 z Marianną Gromek włościanką.

 

ROGOWSKI Józef

urodzony w roku 1798. Żona Karolina Godlewska. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 31.07.1831.

ROGOWSKI Józef

urodzony w roku 1775. Żona Małgorzata Rogowska. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 05.08.1831.

 

ROGOWSKI Julian

syn Jakuba i Marianny, urodzony w Mocarzach Bartkach w roku 1834. Zamieszkały w Plutach. Żona Katarzyna Korytkowska z domu Chrzanowska. Ślub w Przytułach 06.11.1859.

ROGOWSKI Karol

syn Bartłomieja i Rozalii Rogowskiej, urodzony w Supach, parafia Przytuły 18.07.1849.

 

ROGOWSKI Karol

syn Jana i Katarzyny Ramotowskiej, urodzony w roku 1834. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 18.02.1840.

 

ROGOWSKI Karol Norbert

syn Jana i Katarzyny Ramotowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 03.11.1833.

 

ROGOWSKI Kazimierz

syn Adama i Franciszki Modzelewskiej, urodzony w Pieńkach, parafia Przytuły w roku 1834. Zamieszkały tamże. Żona Salomea Przechodzka. Ślub w Przytułach 12.02.1855.

ROGOWSKI Kazimierz

syn Jana i Franciszki Modzelewskiej, urodzony w Pieńkach, parafia Przytuły 22.02.1835.

 

ROGOWSKI Kazimierz

syn Jana i Katarzyny, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 17.02.1838.

ROGOWSKI Kazimierz

syn Sylwestra, urodzony w roku 1793. Żona Aniela Chrostowska. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 09.03.1843.

ROGOWSKI Kazimierz

urodzony w roku 1757. Żona Krystyna Karwowska. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 29.07.1831.

ROGOWSKI Konstanty

syn Adama i Antoniny Mocarskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 09.01.1853.

ROGOWSKI Konstanty

syn Franciszka i Rozalii Chrzanowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 08.03.1848.

ROGOWSKI Konstanty Grzegorz

syn Pawła i Barbary Chrzanowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 11.03.1841.

 

ROGOWSKI Ksawery
syn Franciszka i Salomei Rogowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 30.03.1855.

 

ROGOWSKI Ksawery
syn Jana i Marianny Karwowskiej, urodzony w roku 1842. Zmarł w Trzaskach, parafia Przytuły 27.05.1843.

 

ROGOWSKI Ksawery Dionizy
syn Jana i Marcjanny Rogowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 10.10.1856.

ROGOWSKI Leopold Feliks
syn Jana i Katarzyny Ramotowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 21.08.1839.

 

ROGOWSKI Ludwik
syn Józefa i Marianny Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 16.03.1835.

 

ROGOWSKI Ludwik
syn Macieja i Wiktorii Włodkowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 24.08.1833. Zmarł 21.03.1847.

ROGOWSKI Ludwik
syn Stanisława i Katarzyny Rogowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 22.05.1837. Zmarł 22.05.1846.

ROGOWSKI Maciej
syn Jakuba i Domicelli Olszewskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 25.02.1839.

ROGOWSKI Maciej
syn Jakuba, urodzony w roku 1792. Żona Wiktoria Włodkowska. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 24.03.1838.

ROGOWSKI Maciej

syn Józefa i Marianny Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 22.02.1840.

ROGOWSKI Maciej

syn Marcina i Konegundy Kruszewskiej, urodzony w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły w roku 1798. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 27.04.1835 z Katarzyną Dzierżek.

ROGOWSKI Marcin

syn Stanisława i Zofii Penzy, urodzony w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły 12.11.1769. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach, jako wdowiec, 18.02.1828 z Marianną Rozalią Bruszewską z domu Idźkowska.

 

ROGOWSKI Mateusz

syn Franciszka i Jadwigi Supińskiej, urodzony w Supach, parafia Przytuły w roku 1775. Zamieszkały tamże. Żona Zofia Karwowska z domu Wojsław. Ślub w Przytułach 20.02.1827.

ROGOWSKI Mateusz

syn Jana i Marcjanny Rogowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 28.10.1853.

ROGOWSKI Mateusz

syn Jana i Teofili Karwowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 15.09.1842.

 

ROGOWSKI Mateusz

syn Józefa i Marianny Kurkowskiej, urodzony w Obrytkach, parafia Romany w roku 1810. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Konopka. Ślub w Przytułach 27.01.1830.

ROGOWSKI Mateusz

syn Konstantego i Jozefaty Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 21.09.1846.

ROGOWSKI Mateusz

syn Macieja i Anieli Chrostowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 21.09.1847.

 

ROGOWSKI Mateusz

syn Sylwestra i Katarzyny, urodzony w roku 1777. Żona Julianna. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 18.06.1837.

ROGOWSKI Michał

syn Jana i Joanny Łazowskiej, urodzony w Rogówku w roku 1800. Zamieszkały tamże. Żona Anna Pogorzelska. Ślub w Kobylinie 11.02.1827.

 

ROGOWSKI Michał

syn Józefa i Małgorzaty Rogowskiej, urodzony w roku 1808. Żona Krystyna Modzelewska. Ślub w Przytułach 27.11.1827. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 30.07.1831.

ROGOWSKI Michał

syn Stanisława i Katarzyny Śmiarowskiej, urodzony w Obrytkach w roku 1826. Zamieszkały w Trzaskach. Żona Teofila Borawska. Ślub w Przytułach 11.02.1850.

ROGOWSKI Michał

syn Tomasza i Konstancji Świderskiej, urodzony w Obrytkach w roku 1832. Zamieszkały tamże. Żona Julianna Gawecka. Ślub w Przytułach 13.05.1860.

ROGOWSKI Mikołaj

syn Mateusza i Marianny Konopki, urodzony w Obrytkach, parafia Romany w roku 1834. Zamieszkały tamże. Żona Franciszka Górska. Ślub w Przytułach 09.02.1858.

ROGOWSKI Nikodem

syn Mateusza i Franciszki Godlewskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 13.09.1814.

ROGOWSKI Nikodem

syn Pawła i Marianny, urodzony w roku 1823. Zmarła w Wagach, parafia Przytuły 13.02.1828.

ROGOWSKI Paweł

syn Franciszka i Marianny Jabłońskiej, urodzony w roku 1786. Zamieszkały w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły. Żona Justyna Skłodowska. Zmarł 13.02.1851.

 

ROGOWSKI Paweł

syn Józefa i Małgorzaty Rogowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły w roku 1822. Zamieszkały tamże. Żona Salomea Mrozewicz. Ślub w Przytułach 03.02.1845.

ROGOWSKI Paweł

syn Stanisława i Heleny Przestrzelskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły w roku 1797. Zamieszkały tamże. Druga żona Barbara Kownacka z domu Chrzanowska. Ślub w Przytułach 06.05.1828.

ROGOWSKI Paweł Hilary

syn Adama i Pauliny Ożarowskiej, urodzony w Supach, parafia Przytuły 13.01.1855.

 

ROGOWSKI Piotr

syn Bartłomieja i Rozalii Rogowskiej, urodzony w Supach, parafia Przytuły 05.07.1851.

ROGOWSKI Piotr

syn Franciszka i Konstancji Karwowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły 27.06.1856.

ROGOWSKI Piotr

syn Jana i Teofili Karwowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 26.01.1837. Zmarł 04.03.1842.

 

ROGOWSKI Piotr

syn Józefa i Karoliny Godlewskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 23.06.1827.

 

ROGOWSKI Piotr Paweł

syn Jana i Katarzyny Ramotowskiej, urodzony w Brychach, parafia Przytuły 25.06.1828.

ROGOWSKI Rajmund

syn Marcelego i Anieli Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 04.04.1827.

ROGOWSKI Stanisław

syn Adama i Franciszki Karwowskiej, urodzony w Supach, parafia Przytuły 07.11.1841.

 

ROGOWSKI Stanisław

syn Franciszka i Marianny Ramotowskiej, urodzony w Pieńkach, parafia Przytuły 16.11.1830.

ROGOWSKI Stanisław

syn Józefa i Marianny Karwowskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 17.06.1845.

ROGOWSKI Stanisław

syn Mateusza i Zofii Wojsław, urodzony w Supach, parafia Przytuły 27.02.1831. Żona Franciszka Rydzewska. Ślub w Przytułach 12.09.1849.

 

ROGOWSKI Stanisław

syn Stanisława i Wiktorii Trzaski, urodzony w Brodowie, parafia Radziłów w roku 1818. Zamieszkały tamże. Żona Aniela Rogowska. Ślub w Przytułach 11.02.1839.

ROGOWSKI Stanisław
syn Tomasza i Marcjanny Klimaszewskiej, urodzony w roku 1825. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 12.08.1827.

ROGOWSKI Stanisław
syn Wacława i Weroniki Klimaszewskiej, urodzony w Pieńkach, parafia Przytuły 08.08.1845.

 

ROGOWSKI Stanisław
urodzony w roku 1744. Żona Marianna Rogowska. Zmarł w Trzaskach, parafia Przytuły 08.02.1842.

 

ROGOWSKI Stanisław
urodzony w roku 1780. Żona Agnieszka Karwowska. Zmarł w Supach, parafia Przytuły 26.11.1844.

ROGOWSKI Stanisław Nikodem
syn Franciszka i Rozalii Chrzanowskiej, urodzony w Wypychach, parafia Przytuły 08.12.1853.

ROGOWSKI Szymon
syn Jana, urodzony w roku 1772. Zmarł w Brychach, parafia Przytuły 30.01.1832.

ROGOWSKI Tomasz
syn Ignacego i Marianny Kruszewskiej, urodzony w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły w roku 1801. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 09.02.1836 z Katarzyną Mojkowską. Zmarł 03.04.1853.

ROGOWSKI Tomasz
syn Macieja i Anieli Chrostowskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 13.07.1842.

 

ROGOWSKI Tomasz
syn Michała, urodzony w roku 1776. Żona Marianna Klimaszewska. Zmarł w Plutach, parafia Przytuły 15.01.1846.

ROGOWSKI Wacław
syn Jana i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzony w Wagach, parafia Przytuły w roku 1821. Zamieszkały tamże. Żona Weronika Klimaszewska. Ślub w Przytułach 18.02.1840.

ROGOWSKI Walenty
syn Maksymiliana i Marianny Mieczkowskiej, urodzony w roku 1759. Pierwsza żona Konegunda Kiełczowska. Druga żona Anna Wysocka. Zmarł w Brodowie, parafia Radziłów 01.01.1819.

 

ROGOWSKI Walenty
syn Wacława i Weroniki Klimaszewskiej, urodzony w Pieńkach, parafia Przytuły 11.02.1852.

ROGOWSKI Wincenty
syn Mateusza i Franciszki Godlewskiej, urodzony w Trzaskach, parafia Przytuły 04.04.1833. Zmarł 05.02.1842.

 

ROGOWSKI Wojciech

syn Adama i Franciszki Modzelewskiej, urodzony w roku 1817. Zmarł w Pieńkach, parafia Przytuły 26.02.1832.

ROGOWSKI Wojciech

syn Pawła i Justyny Brzozowskiej, urodzony w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły w roku 1827. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 29.07.1851 z Salomeą Dąbrowską.

ROGOWSKI Zygmunt Aleksander
syn Aleksandra i Karoliny Marianny Sokołowskiej, urodzony w Głodowie, parafia Kołaki 02.05.1887.

 

ROGOZIŃSKA Paulina Joanna Karolina
córka Wojciecha, Referendarza Stanu w Królestwie Polskim i Józefy Andrychiewicz, urodzona w Warszawie 25.01.1836.

ROGUSKI Teofil
syn Antoniego, porucznika wojsk polskich i Marianny Duskiewicz, urodzony w Miechilowiczach, Gubernia Mińska w roku 1801. Zamieszkały w Warszawie. Referent w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Żona Emilia Czechowska. Ślub w Warszawie 04.10.1834.

 

ROJKIEWICZ Emilia
córka Jana i Honoraty Ługowskiej, urodzona w Skolimowie, parafia Piaseczno 27.04.1816.

 

ROJKIEWICZ Walenty Ksawery Piotr
syn Jana i Honoraty Ługowskiej, urodzony w Skolimowie, parafia Piaseczno 14.02.1815.

ROKICKI Jan
syn Kaspra i Wiktorii Lissowskiej, urodzony w Lipniczcach, Województwo Kaliskie w roku 1795. Zamieszkały w Warszawie. Rewizor Administracji Konsumpcyjnej. Pierwsza żona, Rozalia Zelenger, zmarła w roku 1833. Druga żona Teresa Soroka. Ślub w Warszawie 04.02.1834.

ROLA GUMIŃSKA Arkadia
córka Aleksandra Wacława i Gertrudy Lipskiej, urodzona w Warszawie 12.01.1826.

ROLA GUMIŃSKI Aleksander Michał
syn Aleksandra Wacława i Gertrudy Salomei Lipskiej, urodzony w Warszawie 03.05.1827.

ROMAN Augusta
córka Konstantego herbu Ślepowron i Wiktorii Wnorowskiej, urodzona w Niedźwiecku w roku 1839, zamieszkała w Rosochate Kościelne. Ślub w Rosochate Kościelne 03.07.1860 z Piotrem Hiacyntem Grochowskim.

 

ROMAN Zofia Helena
córka Ignacego i Rozalii Jastrzębowskiej, urodzona w Orężnej, parafia Piaseczno 15.05.1823.

ROMANOWICZ Apoloniusz Napoleon
syn Franciszka i Ludwiki Jabłońskiej, urodzony w Warszawie 18.04.1840.

ROMANOWSKA Aniela Zofia
córka Mateusza, Urzędnika w Dyrekcji Ogniowej i Józefy Kujawskiej, urodzona w Warszawie 07.06.1840.

ROMANOWSKA Ludwika Aleksandra
córka Mateusza, Rachmistrza w Dyrekcji Towarzystwa Ogniowego i Józefaty Kujawskiej, urodzona w Warszawie 15.04.1831.

ROMANOWSKA Olimpia Eugenia
córka Piotra, Kapitana Gwardii Cesarskiej i Inspektora Szkół Rządowych i Franciszki Michałowskiej, urodzona w Warszawie 14.12.1836.

ROMANOWSKI Józef Stanisław
syn Antoniego i Teofili Bzury, urodzony w Niedźwieckiem parafia Wąsosz w roku 1834. Zamieszkały w Osowcu. Ślub w Białaszewie 05.02.1861 z Joanną Chojnicką.

 

ROMANOWSKI Ludwik
syn Ferdynanda i Franciszki Sułkowskiej, urodzony w Orzyszu, Kraju Pruskim w roku 1800. Zamieszkały w Warszawie. Kontroler Handlu. Żona Weronika Chęcińska. Ślub w Warszawie 09.10.1836.

ROMAŃSKA Florentyna Kazimiera Antonina
córka Jana, urzędnika przy górnictwie i Konstancji Jabłońskiej, urodzona w Niewachlowie, parafia Kielce 27.10.1836.

ROMAŃSKI Jan
urodzony w roku 1779. Podpułkownik Artylerii Pieszej Wojsk Polskich. Ranny w czasie szturmu Warszawy, zmarł tamże w lazarecie wojskowym przy ulicy Miodowej 09.09.1831.

ROMAŃSKI Wincenty Wojciech Stanisław
syn Jana, Zawiadowcy przy Fabrykach Rządowych i Rozalii Stoianowskiej, urodzony w Niewachlowie, parafia Kielce 05.04.1836.

ROMATOWSKI Franciszek

syn Kazimierza i Teodory Ciborowskiej, urodzony w Grabowie Nowym, parafia Zawady 13.10.1860. Żona Feliksa Konopka z domu Wysocka.

ROMATOWSKI Henryk Paweł

syn Franciszka i Feliksy Wysockiej, urodzony w Konopkach Leśnych, parafia Rutki 23.06.1896.

ROMATOWSKI Kazimierz Hieronim

syn Franciszka i Feliksy Wysockiej, urodzony w Konopkach Leśnych, parafia Rutki 14.01.1899.

ROMATOWSKI Paweł

syn Bernarda i Agnieszki, urodzony w roku 1754. Zmarł w Mieczkach, parafia Przytuły 03.01.1828.

ROMATOWSKI Tomasz

syn Adama i Katarzyny Skarzyńskiej, urodzony w Plutach, parafia Przytuły 09.11.1844. Zamieszkały w Żelechach, parafia Drozdowo. Żona Katarzyna Skarzyńska.

 

ROMOTOWSKA Bogumiła

córka Jana i Heleny, urodzona w Plutach, parafia Przytuły w roku 1803. Zamieszkała tamże. Mąż Józef Korytkowski. Ślub w Przytułach 18.02.1828.

ROSOCHACKA Aniela

córka Józefa i Rozalii, urodzona w Wnorach Wypychach, parafia Kobylin w roku 1799. Zamieszkała tamże. Mąż Wawrzyniec Szleszyński. Ślub w Kobylinie 18.02.1829.

ROSOCHACKA Anna

córka Hilarego i Marianny Tarnockiej, urodzona w Ołdakach w roku 1826. Zamieszkała w Zagrobach. Pierwszy mąż, Antoni Łoszewski, zmarł 21.06.1847. Drugi mąż Teodor Dąbrowski. Ślub w Zambrowie 23.07.1848.

ROSOCHACKA Antonina

córka Marcina i Joanny Święckiej, urodzona w Rosochatem Kościelnym 14.06.1808.

ROSOCHACKA Franciszka

córka Andrzeja i Rozalii Zambrzyckiej, urodzona w Wnorach Wypychach, parafia Kobylin w roku 1809. Zamieszkała tamże. Mąż Andrzej Wnorowski. Ślub w Kobylinie 14.05.1839.

ROSOCHACKA Franciszka Agnieszka

córka Marcina i Joanny Święckiej, urodzona 10.01.1799. Zamieszkała w Rosochatem Kościelnym. Mąż Baltazar Jaźwiński. Ślub w Rosochatem 24.11.1816.

ROSOCHACKA Józefa Scholastyka

córka Antoniego herbu Prus i Krystyny Tarnowskiej, urodzona w Rosochatem Kościelnym w roku 1830. Ślub z Walentym Maciejem Jaźwińskim 11.02.1851.

ROSOCHACKA Julianna Agnieszka Marianna

córka Marcina i Joanny Święckiej, urodzona w Rosochatem Kościelnym 05.01.1822. Zamieszkała tamże. Mąż Franciszek Tarnowski. Ślub w Rosochatem 16.02.1841.

ROSOCHACKA Marianna

córka Jana i Anieli Świątkowskiej, urodzona w Wnorach Kuzelach, parafia Kobylin w roku 1830. Zamieszkała tamże. Mąż Wojciech Wnorowski. Ślub w Kobylinie 07.02.1848.

ROSOCHACKA Marianna

córka Jana i Małgorzaty, urodzona w Zaniach Leśnicy w roku 1804. Zamieszkała tamże. Ślub w Puchałach 26.11.1827 z Janem Milewskim.

ROSOCHACKA Marianna

córka Marcina i Joanny Święckiej, urodzona 07.04.1796. Zamieszkała w Rosochatem Kościelnym. Mąż Jan Andrzej Zaremba. Ślub w Rosochatem 04.07.1814.

ROSOCHACKA Petronela

córka Józefa i Rozalii Wnorowskiej, urodzona w roku 1797. Zamieszkała w Wnorach Wypychach, parafia Kobylin. Mąż Jan Piszczatowski. Ślub w Kobylinie 09.02.1820.

ROSOCHACKA Teofila

córka Antoniego herbu Prus i Krystyny Tarnowskiej, urodzona w Rosochatem Kościelnym w roku 1833. Ślub z Wiktorem Adamem Jaźwińskim 11.02.1851.

ROSOCHACKI Adam

syn Michała i Ludwiki Jałbrzykowskiej, urodzony w Dębnikach, parafia Rutki 17.11.1883.

ROSOCHACKI Antoni

herbu Prus, urodzony w roku 1808.

ROSOCHACKI Antoni

syn Marcina i Joanny Święckiej, urodzony w Rosochatem Kościelnym 13.06.1808. Zamieszkały tamże. Żona Krystyna Tarnowska. Ślub w Rosochatem 19.05.1828.

ROSOCHACKI Grzegorz

syn Andrzeja i Rozalii Wnorowskiej, urodzony w Wnorach Wypychach, parafia Kobylin w roku 1817. Zamieszkały tamże. Żona Karolina Grodzka z domu Kulesza. Ślub w Kobylinie 22.09.1849.

ROSOCHACKI Hilary

syn Jana i Anieli, urodzony w roku 1824. Zmarł w Wnorach Wypychach, parafia Kobylin 23.08.1831.

ROSOCHACKI Hilary

syn Macieja i Doroty Grodzickiej, urodzony 06.04.1779. Zamieszkały w Ołdakach Polonii, parafia Andrzejewo. Żona Marianna Gosk. Ślub w Rosochatem 11.02.1809.

ROSOCHACKI Jacenty Teofil

syn Michała i Ludwiki Jałbrzykowskiej, urodzony w Dębnikach, parafia Rutki 13.09.1886.

ROSOCHACKI Jan

syn Józefa i Rozalii Wnorowskiej, urodzony w roku 1786. Zamieszkały w Wnorach Wypychach, parafia Kobylin. Żona Aniela Wnorowska z domu Świątkowska. Ślub w Kobylinie 15.07.1825.

ROSOCHACKI Marcin
syn Szymona i Barbary Krassowskiej, urodzony w roku 1769. Zamieszkały w Rosochatem Kościelnym. Żona Joanna Święcka. Zmarł 25.01.1831.

ROSOCHACKI Michał
syn Jacentego i Tekli Czochańskiej, urodzony w Dębnikach, parafia Rutki 29.09.1850. Zamieszkały tamże. Żona Ludwika Jałbrzykowska. Ślub w Kołakach 05.02.1883.

ROSTKOWSKA Balbina
córka Jana i Marcjanny Korytkowskiej, urodzona w Korytkach, parafia Miastkowo 20.12.1853.

ROSTKOWSKA Balbina
córka Józefa i Konstancji Szabłowskiej, urodzona w Zawadach, gmina Troszyn 28.08.1849. Zamieszkała w Mężeninie, parafia Śniadowo. Mąż Franciszek Łuba.

 

ROSTKOWSKA Julianna
córka Tomasza i Marcjanny Święszkowskiej, urodzona w Kuczynach, parafia Romany 21.05.1860.

 

ROSTKOWSKA Karolina
córka Stanisława i Julianny Jurskiej, urodzona w Grądach Wielkich, parafia Jedwabne w roku 1835. Mąż Aleksander Chojnowski. Zmarła w Grądach Małych 01.03.1891.

ROSTKOWSKA Ludwika
córka Władysława i Antoniny Mierzejewskiej, urodzona w Sienicy Piercach 14.11.1814. Zamieszkała tamże. Mąż Franciszek Ksawery Wojciech Zawistowski. Ślub w Rosochatem 24.11.1841.

ROSTKOWSKA Marianna
córka Jana i Marcjanny Korytkowskiej, urodzona w Korytkach, parafia Miastkowo 26.08.1852.

ROSTKOWSKI Antoni Franciszek
syn Stanisława i Franciszki Rostkowskiej, urodzony w Rostkach Wielkich, parafia Zuzela 13.11.1895.

ROSTKOWSKI Bolesław Bazyli
syn Franciszka, urodzony w Porośli Głuchej, parafia Sokoły 05.09.1868.

ROSTKOWSKI Feliks
syn Jana Kazimierza i Eleonory Ewy, urodzony w roku 1883. Zamieszkały w Grzymałach, gmina Kozłowo, powiat Pułtusk.

ROSTKOWSKI Franciszek
syn Franciszka i Anny Bagińskiej, urodzony w Obrytkach, parafia Romany 02.10.1861.

ROSTKOWSKI Idzi
syn Marcina i Rozalii Dąbkowskiej, urodzony w roku 1780. Zamieszkały w Kleczkowie. Ślub tamże 10.02.1812 z Franciszką Kurpiewską z domu Duchnowska.

ROSTKOWSKI Józef
syn Stefana i Katarzyny Sokołowskiej, urodzony w Kurkowie, parafia Romany 02.11.1860.

ROSTKOWSKI Julian
syn Franciszka i Magdaleny Godlewskiej, urodzony w Zawistach Podleśnych, parafia Zuzela 15.02.1902.

ROSTKOWSKI Kazimierz
syn Jana i Marcjanny Korytkowskiej, urodzony w Korytkach, parafia Miastkowo 17.12.1848.

ROSTKOWSKI Kazimierz
syn Jana Kazimierza i Eleonory Ewy, urodzony 27.06.1893. Zamieszkały w Grzymałach, gmina Kozłowo, powiat Pułtusk.

ROSTKOWSKI Mieczysław
syn Jana Kazimierza i Eleonory Ewy, urodzony w roku 1903. Zamieszkały w Grzymałach, gmina Kozłowo, powiat Pułtusk.

ROSTKOWSKI Piotr
syn Franciszka, urodzony w Porośli Głuchej, parafia Sokoły 07.07.1872.

ROSTKOWSKI Stanisław

syn Leonarda i Emilii Malewskiej, urodzony w Ciechanowcu, parafia Kuczyn 01.11.1908.

ROSTKOWSKI Stefan

syn Franciszka i Aleksandry Biernackiej, urodzony w Piętkowie Wielkim, parafia Zuzela 08.10.1905.

ROSTKOWSKI Tomasz

syn Macieja i Marianny Danowskiej, urodzony w Kurzynach, parafia Romany w roku 1821. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Święszkowska. Ślub w Przytułach 28.11.1843.

ROSTWOROWSKI Roman Augustyn Adam

hrabia, syn Stefana i Anieli Rostworowskiej, urodzony w Kowalewszczyźnie parafia Waniewo w roku 1827. Zamieszkały tamże. Ślub w Rutkach 02.02.1854 z Marianną Wiktorią Anielą Gloger.

ROSZKOWSKA Agata

córka Augustyna i Anastazji Kropiewnickiej, urodzona w roku 1805. Zmarła w Kropiewnicy Gajkach, parafia Kobylin 28.03.1826.

ROSZKOWSKA Agnieszka

córka Ignacego i Krystyny Drągowskiej, urodzona w roku 1808. Zmarła w Jamiołkach Klosach, parafia Sokoły 18.04.1825.

ROSZKOWSKA Agnieszka

córka Józefa i Anastazji Stypułkowskiej, urodzona w roku 1838. Mąż Adam Grochowski. Ślub w Kobylinie 16.11.1863.

ROSZKOWSKA Aniela

urodzona w roku 1751. Zmarła w Jamiołkach Piotrowiętach, parafia Sokoły 05.10.1831.

ROSZKOWSKA Anna

córka Antoniego i Ewy, urodzona w Kłoskach Młynowiętach, parafia Kobylin w roku 1797. Zamieszkała tamże. Mąż Wincenty Piszczatowski. Ślub w Kobylinie 02.03.1829.

ROSZKOWSKA Anna

córka Benedykta i Antoniny Czajkowskiej, urodzona w Truskolasach Woli, parafia Sokoły w roku 1812. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 09.11.1835 z Adamem Stypułkowskim.

ROSZKOWSKA Anna

córka Benedykta i Marianny, urodzona w roku 1816. Mąż Adam Stypułkowski. Zmarła w Kłoskach Młynowiętach, parafia Kobylin 26.03.1841.

ROSZKOWSKA Anna

córka Szymona i Antoniny Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Średnich, parafia Sokoły w roku 1830. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 24.07.1853 z Piotrem Idźkowskim.

ROSZKOWSKA Anna

córka Walentego i Anieli Jamiołkowskiej, urodzona w roku 1824. Mąż Tomasz Śnieciński. Zmarła w Noskach Śnietnych, parafia Sokoły 02.06.1866.

ROSZKOWSKA Antonina

córka Jerzego i Marianny Kalinowskiej, urodzona w roku 1790. Zamieszkała w Dworakach Pikatach, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 08.06.1817 z Wawrzyńcem Gąsowskim.

ROSZKOWSKA Antonina

córka Pawła i Marianny Czajkowskiej, urodzona w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin w roku 1827. Zamieszkała tamże. Mąż Paweł Kierzkowski. Ślub w Kobylinie 29.01.1849.

ROSZKOWSKA Antonina

córka Wincentego i Krystyny Kropiewnickiej, urodzona w roku 1796. Zamieszkała w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin. Mąż Jakub Roszkowski. Ślub w Kobylinie 29.01.1824.

ROSZKOWSKA Antonina

urodzona w roku 1804. Mąż Marcin Roszkowski. Zmarła w Truskolasach Niewisku , parafia Sokoły 20.02.1836.

ROSZKOWSKA Antonina

urodzona w roku 1787. Mąż Wawrzyniec Gąssowski. Zmarła w Dworakach Staśkach, parafia Sokoły 04.02.1832.

ROSZKOWSKA Antonina

urodzona w Roszkach, parafia Płonka w roku 1753. Mąż Maciej Kruszewski. Zmarła w Kruszewie Brodowie, parafia Sokoły 29.12.1822.

ROSZKOWSKA Apolonia

córka Franciszka i Ewy Jamiołkowskiej, urodzona w roku 1833. Mąż Kajetan Pogorzelski. Ślub w Kobylinie 10.02.1851.

ROSZKOWSKA Apolonia

córka Ignacego i Jozefaty Łapińskiej, urodzona w Jamiołkach Klosach, parafia Sokoły w roku 1814. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 04.02.1839 z Jakubem Grabowskim.

ROSZKOWSKA Apolonia

córka Jakuba i Marianny Łopińskiej, urodzona w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka 25.05.1805. Zamieszkała w Kruszewie Brodowie, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 04.03.1832 z Piotrem Raciborskim. Zmarła w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły 23.03.1850.

ROSZKOWSKA Apolonia

córka Jana i Franciszki, urodzona w roku 1823. Zmarła w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin 30.04.1839.

ROSZKOWSKA Apolonia

córka Romualda i Joanny Moczarskiej, urodzona w roku 1787. Mąż Jan Kobyliński. Zmarła w Garbowie Nowym, parafia Kobylin 17.07.1822.

ROSZKOWSKA Apolonia

urodzona w roku 1747. Mąż Adam Gąsowski. Zmarła w Kobylinie Kruszewie, parafia Kobylin 01.01.1820.

ROSZKOWSKA Bogumiła

córka Ignacego i Jozefaty Łapińskiej, urodzona w Jamiołkach Klosach, parafia Sokoły w roku 1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 11.02.1833 z Bartłomiejem Płońskim.

 

ROSZKOWSKA Bronisława

córka Gracjana i Salomei Orłowskiej, urodzona w Tyborach Kamiance, parafia Jabłonka 15.02.1859.

ROSZKOWSKA Bronisława Agnieszka

córka Piotra i Magdaleny Skiwskiej, urodzona w Kapicach Lipnikach, parafia Kobylin w roku 1835. Zamieszkała tamże. Mąż Marcel Kryspian Olszewski. Ślub w Kobylinie 11.02.1861.

ROSZKOWSKA Cecylia

urodzona w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka w roku 1786. Mąż Stanisław Śnieciński. Zmarła w Noskach Śnietnych, parafia Sokoły 22.08.1824.

ROSZKOWSKA Elżbieta

córka Adama i Franciszki, urodzona w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin w roku 1801. Zamieszkała tamże. Mąż Antoni Truskolaski. Ślub w Kobylinie 07.11.1831.

ROSZKOWSKA Elżbieta

córka Jana i Agnieszki Kierznowskiej, urodzona w roku 1804. Zmarła w Gierałtach Nowych, parafia Dąbrówka 27.07.1827.

ROSZKOWSKA Ewa

córka Ignacego i Jozefaty Łapińskiej, urodzona w Jamiołkach Klosach, parafia Sokoły w roku 1819. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 27.02.1843 z Tomaszem Grabowskim.

 

ROSZKOWSKA Franciszka

córka Andrzeja i Marianny Gołaszewskiej, urodzona w Miodusach Wielkich, parafia Jabłonka 17.09.1811.

ROSZKOWSKA Franciszka

córka Fabiana i Katarzyny Turowickiej, urodzona w roku 1762. Mąż Zachariasz Frankowski. Zmarła w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 16.01.1835.

ROSZKOWSKA Franciszka

córka Franciszka i Antoniny, urodzona w roku 1822. Mąż Anzelm Mianowski. Zmarła w Zagrobach Łętownicy, parafia Zambrów 15.02.1847.

ROSZKOWSKA Franciszka

córka Jana, urodzona w roku 1769. Zamężna Zaleska. Zmarła jako wdowa w Kropiewnicy Gajkach, parafia Kobylin 15.11.1839.

ROSZKOWSKA Franciszka

córka Kacpra i Rozalii Choińskiej, urodzona w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin w roku 1823. Zamieszkała tamże. Mąż Andrzej Kruszewski. Ślub w Kobylinie 21.02.1848.

ROSZKOWSKA Franciszka

córka Kazimierza i Anieli Jabłońskiej, urodzona w Bruszewie, parafia Sokoły w roku 1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 29.07.1833 z Piotrem Faszczewskim.

ROSZKOWSKA Franciszka

córka Pawła i Marianny Czajkowskiej, urodzona w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin w roku 1815. Zamieszkała w Kobylinie Pogorzałkach. Pierwszy mąż Wojciech Pogorzelski. Ślub w Kobylinie 24.11.1833 – zmarł 27.11.1837. Drugi mąż Jakub Milewski. Ślub w Kobylinie 21.01.1839.

ROSZKOWSKA Franciszka

córka Stanisława i Rozalii, urodzona w roku 1786. Mąż Bernard Truskolaski. Zmarła w Frankach Dąbrowie , parafia Kobylin 15.12.1831.

ROSZKOWSKA Franciszka

córka Sylwestra i Katarzyny Dworakowskiej, urodzona w Roszkach w roku 1810. Zamieszkała w Stypułkach Święchach. Pierwszy mąż, Wojciech Stypułkowski, zmarł 01.08.1840. Drugi mąż Łukasz Gierłachowski. Ślub w Kobylinie 31.10.1850.

ROSZKOWSKA Franciszka

córka Wawrzyńca i Marianny Kropiewnickiej, urodzona w Kropiewnicy Gajkach, parafia Kobylin w roku 1823. Mąż Jan Sikorski. Ślub w Kobylinie 03.03.1851.

ROSZKOWSKA Franciszka

urodzona w roku 1734. Mąż Grzegorz Perkowski. Zmarła w Sokołach Rusi Starej 17.11.1832.

ROSZKOWSKA Franciszka Konstancja

córka Antoniego i Wiktorii Kierzkowskiej, urodzona w parafii Poświętne w wroku 1784. Zamieszkała w Kierzkach. Mąż Sylwester Roszkowski. Ślub w Kobylinie 19.01.1812.

ROSZKOWSKA Joanna

córka Walentego i Ewy Zaleskiej, urodzona w roku 1766. Pierwszy mąż Daniel Piszczatowski. Drugi mąż Michał Zaleski. Ślub w Kobylinie 22.01.1820.Zmarła w Piszczatach Kończanach, parafia Kobylin 10.02.1846.

ROSZKOWSKA Jozefata

córka Benedykta i Katarzyny Kruszewskiej, urodzona w Dworakach Staśkach, parafia Sokoły w roku 1814. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 23.11.1835 z Andrzejem Dworakowskim ? zmarł 15.05.1849. Kolejny ślub w Sokołach 18.11.1850 z Wojciechem Dworakowskim.

ROSZKOWSKA Jozefata

córka Kazimierza i Anieli Jabłońskiej, urodzona w Bruszewie, parafia Sokoły 23.03.1804. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 23.11.1830 z Andrzejem Faszczewskim. Zmarła 20.04.1858.

ROSZKOWSKA Jozefata

córka Leona i Marianny, urodzona w roku 1797. Mąż Grzegorz Raciborski. Zmarła w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 31.10.1833.

ROSZKOWSKA Józefa Aniela

córka Piotra i Magdaleny Skiwskiej, urodzona w Trzciance, parafia Jabłonka w roku 1832. Zamieszkała w Kapicach Lipnikach, parafia Kobylin. Mąż Izydor Wilhelm Chojnowski. Ślub w Kobylinie 05.11.1861.

ROSZKOWSKA Julia

córka Adama i Salomei Supińskiej, urodzona w Zdrodach, parafia Płonka w roku 1840. Zamieszkała w Stawiskach. Mąż Hieronim Kruszewski. Ślub w Porytem 02.03.1859.

ROSZKOWSKA Julianna

córka Antoniego i Anieli Idźkowskiej, urodzona w Kruszewie Brodowie, parafia Sokoły w roku 1836. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 16.02.1857 z Kazimierzem Bucińskim.

ROSZKOWSKA Julianna

córka Benedykta i Antoniny Czajkowskiej, urodzona w Truskolasach Woli, parafia Sokoły w roku 1823. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 06.11.1843 z Janem Piszczatowskim. Kolejny ślub w Sokołach 24.11.1856 z Feliksem Kuleszą. Zmarła 15.02.1868.

ROSZKOWSKA Julianna

córka Piotra i Petroneli, urodzona w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 03.05.1844. Mąż Paweł Józef Olszewski. Ślub w Płonce 26.01.1864.

ROSZKOWSKA Julianna

córka Romualda i Joanny Moczarskiej, urodzona w roku 1797. Zamieszkała w Kapicach Lipnikach, parafia Kobylin. Mąż Piotr Krajewski. Ślub w Kobylinie 30.01.1823.

ROSZKOWSKA Julianna

córka Wawrzyńca i Marianny Kropiewnickiej, urodzona w Kropiewnicy Gajkach, parafia Kobylin w roku 1822. Zamieszkała tamże. Mąż Stanisław Makowski. Ślub w Kobylinie 31.01.1843.

ROSZKOWSKA Kamilla

córka Gracjana i Salomei Ostrowskiej, urodzona w Tyborach Kamiance, parafia Jabłonka 18.07.1855.

ROSZKOWSKA Karolina

córka Piotra i Tekli Grodzkiej, urodzona w roku 1854. Zmarła w Kapicach Lipnikach, parafia Kobylin 08.02.1855.

ROSZKOWSKA Katarzyna

córka Adama i Urszuli, urodzona w roku 1779. Zamieszkała w Kropiewnicy Raciboarch, parafia Kobylin. Pierwszy mąż Tadeusz Kropiewnicki. Drugi mąż Jakub Płoński. Ślub w Kobylinie 23.06.1811.

ROSZKOWSKA Katarzyna

córka Antoniego i Ewy, urodzona w Kłoskach Młynowiętach, parafia Kobylin w roku 1805. Zamieszkała tamże. Mąż Grzegorz Piszczatowski. Ślub w Kobylinie 11.07.1831.

ROSZKOWSKA Katarzyna

córka Antoniego i Marianny Kierzkowskiej, urodzona w roku 1785. Mąż Jan Kierzkowski. Zmarła w Kierzkach, parafia Kobylin 13.02.1845.

ROSZKOWSKA Katarzyna

córka Augustyna i Anastazji Kropiewnickiej, urodzona w roku 1788. Zamieszkała w Kropiewnicy Gajkach, parafia Kobylin. Mąż Jan Stanisław Kropiewnicki. Ślub w Kobylinie 15.11.1815.

ROSZKOWSKA Katarzyna

córka Idziego i Marianny, urodzona w roku 1789. Mąż Krzysztof Jamiołkowski. Zmarła w Faszczach, parafia Sokoły 15.01.1834.

ROSZKOWSKA Katarzyna

córka Józefa i Ewy Piszczatowskiej, urodzona w roku 1758. Mąż Kazimierz Sikorski. Zmarła w Kobylinie Borzymach, parafia Kobylin 06.03.1828.

ROSZKOWSKA Katarzyna

urodzona w roku 1749. Pierwszy mąż Szymon Łupiński. Drugi mąż  Benedykty Kropiewnicki. Zmarła w Kropiewnicy Gajkach, parafia Kobylin 07.06.1812.

ROSZKOWSKA Konstancja

córka Ignacego i Katarzyny Jamiołkowskiej, urodzona w Roszkach Chrzczonach, parafia Płonka 01.05.1821. Zamieszkała w Roszkach Wodźkach. Mąż Franciszek Idźkowski.

ROSZKOWSKA Krystyna

córka Michała i Teresy, urodzona w roku 1770. Zamężna Roszkowska. Zmarła w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 03.04.1835.

ROSZKOWSKA Kunegunda

córka Ignacego i Franciszki Markowskiej, urodzona w roku 1770. Mąż Paweł Pogorzelski. Zmarła w Kobylinie Kruszewie, parafia Kobylin 09.12.1860.

ROSZKOWSKA Ludwina

córka Kazimierza i Petroneli Roszkowskiej, urodzona w Roszkach Sączkach, parafia Płonka w roku 1769. Zamieszkała w Milewie Leśnym, parafia Kobylin. Pierwszy mąż Szymon Perkowski. Drugi mąż Józef Żędzian. Trzeci mąż Jan Milewski. Ślub w Kobylinie 16.02.1816. Czwarty mąż Augustyn Frankowski. Ślub w Kobylinie 04.08.1821.

ROSZKOWSKA Łucja

córka Tomasza i Marcjanny Perkowskiej, urodzona w roku 1777. Mąż Antoni Rząca. Zmarła w Raciborach Starych, parafia Sokoły 14.12.1837.

ROSZKOWSKA Łucja

urodzona w roku 1752. Mąż Roch Perkowski. Zmarła w Perkach Lachach, parafia Sokoły 02.12.1832.

ROSZKOWSKA Magdalena

córka Antoniego i Anieli Idźkowskiej, urodzona w Kruszewie Brodowie, parafia Sokoły w roku 1829. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 13.02.1849 z Pawłem Brzozowskim.

ROSZKOWSKA Magdalena

córka Krzysztofa i Agnieszki Roszkowskiej, urodzona w roku 1794. Zamieszkała w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin. Mąż Marcin Jan Płoński. Ślub w Kobylinie 03.02.1811.

ROSZKOWSKA Małgorzata

córka Ignacego, urodzona w roku 1814. Z pierwszego małżeństwa Łapińska. Drugi mąż Bernard Kropiewnicki. Ślub w Kobylinie 06.02.1848. Zmarła w Kurzynach, parafia Kobylin 26.06.1854.

ROSZKOWSKA Marcjanna

córka Tomasza i Agnieszki Czajkowskiej, urodzona w roku 1779. Mąż Rafał Stypułkowski. Ślub w Kobylinie 05.08.1810. Zmarła w Czajkach, parafia Kobylin 14.02.1829.

ROSZKOWSKA Marcjanna

córka Walentego i Katarzyny Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły w roku 1816. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 09.02.1836 z Wojciechem Zdrodowskim.

ROSZKOWSKA Maria

córka Makarego i Marianny Miedzianowskiej, urodzona w Warszawie w roku 1843. Mąż Feliks Sikorski, Burmistrz miasta Sokoły. Zmarła w Sokołach 18.10.1866.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Adama i Franciszki Zaleskiej, urodzona w roku 1803. Zamieszkała w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin. Mąż Ignacy Górski. Ślub w Kobylinie 21.01.1820.

Roszkowska Marianna

córka Adama i Magdaleny Jamiołkowskiej, urodzona w roku 1739. Zamieszkała w Stypułkach Giemzinie, parafia Kobylin. Mąż Kacper Stypułkowski. Zmarła 11.02.1809.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Antoniego i Anieli Idźkowskiej, urodzona w Kruszewie Brodowie, parafia Sokoły w roku 1817. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 10.02.1840 z Antonim Stypułkowskim.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Antoniego i Apolonii Czajkowskiej, urodzona w roku 1755. Mąż Jan Kierzkowski. Zmarła w Kierzkach, parafia Kobylin 10.03.1811.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Benedykta i Antoniny Czajkowskiej, urodzona w Truskolasach Woli, parafia Sokoły w roku 1808. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 04.02.1833 z Jakubem Kłoskowskim. Zmarła w Leśniewie Niedźwiedź, parafia Kobylin 24.09.1859.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Franciszka i Ewy, urodzona w roku 1831. Zmarła w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 22.07.1845.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Franciszka i Klary Garbowskiej, urodzona w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin w roku 1805. Zamieszkała tamże. Mąż Paweł Pogorzelski. Ślub w Kobylinie 27.02.1832.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Ignacego i Heleny Łupińskiej, urodzona w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka w roku 1802. Zamieszkała w Drągach, parafia Sokoły. Z pierwszego małżeństwa Drągowska. Kolejny ślub w Sokołach 10.06.1832 z Sylwestrem Grabowskim. Zmarła w Idźkach Młynowskich 01.09.1860.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Jakuba i Katarzyny Idźkowskiej, urodzona w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły w roku 1804. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 18.07.1826 z Ignacym Roszkowskim.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Jana i Jadwigi Kukowskiej, urodzona w Truskolasach Niewisku, parafia Sokoły w roku 1821. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 28.02.1843 z Grzegorzem Idźkowskim.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Kaliksta i Petroneli Idźkowskiej, urodzona w parafii Płonka Kościelna w roku 1791. Zamieszkała w Idźkach Średnich, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 04.11.1818 z Maciejem Śliwoskim. Zmarła w Rzącach 12.08.1853.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Krzysztofa i Marianny Perkowskiej, urodzony w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka w roku 1808. Zamieszkała w Idźkach Średnich, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 11.02.1836 z Antonim Wnorowskim.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Michała i Małgorzaty Kierzkowskiej, urodzona w roku 1796. Zamieszkała w Zdrodach Starych, parafia Płonka. Mąż Wojciech Mojkowski. Ślub w Płonce Kościelnej 23.02.1813.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Pawła i Pauliny, urodzona w roku 1791. Mąż Benedykty Śnieciński. Zmarła w Noskach, parafia Sokoły 26.09.1837.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Stanisława i Ewy Rzący, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły 06.07.1811. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 09.02.1831 z Janem Dworakowskim. Kolejny mąż Paweł Drągowski. Zmarła w Drągach 23.06.1852.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Tadeusza i Eleonory, urodzona w Łopiance Nowej, parafia Płonka w roku 1804. Zamieszkała tamże. Pierwszy mąż, Franciszek Zaleski, zmarł 08.06.1826. Drugi mąż Antoni Szleszyński. Ślub w Kobylinie 24.11.1828.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Wincentego po Piotrze i Krystyny Kropiewnickiej, urodzona w roku 1792. Zamieszkała w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin. Mąż Stefan Idźkowski. Ślub w Kobylinie 29.01.1814.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Wojciecha i Franciszki Łopińskiej, urodzona w parafii Suraż w roku 1782. Zamieszkała w Zalesiu Łabędzkim, parafia Kobylin. Pierwszy mąż Jakub Mężyński. Drugi mąż Krzysztof Sikorski. Ślub w Kobylinie 22.11.1823.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Wojciecha i Apolonii, urodzona w roku 1750. Z pierwszego małżeństwa Grochowska. Z drugiego Roszkowska. Zmarła w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 27.01.1830.

ROSZKOWSKA Marianna

córka Wojciecha i Franciszki Łapińskiej, urodzona w Łapach Korczakach w roku 1782. Zamieszkała w Kobylinie. Mąż Jakub Mężyński. Ślub w Kobylinie 07.08.1813.

ROSZKOWSKA Marianna

urodzona w roku 1760. Mąż Tomasz Czajkowski. Zmarła w Czajkach, parafia Kobylin 19.01.1825.

ROSZKOWSKA Marianna

urodzona w roku 1781. Zamężna Dąbrowska. Zmarła w Kłoskach Świgoniach, parafia Kobylin 24.03.1831.

ROSZKOWSKA Małgorzata

córka Ignacego i Jozefaty Łapińskiej, urodzona w Jamiołkach Klosach, parafia Sokoły w roku 1816. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 27.02.1840 z Feliksem Łapińskim.

 

ROSZKOWSKA Michalina

córka Gracjana i Salomei Ostrowskiej, urodzona w Tyborach Kamiance, parafia Jabłonka 28.09.1857.

ROSZKOWSKA Rozalia

córka Benedykta i Katarzyny, urodzona w roku 1785. Mąż Jan Piszczatowski. Zmarła w Piszczatach Kończanach, parafia Kobylin 08.08.1831.

ROSZKOWSKA Rozalia

córka Franciszka i Konstancji Kalinowskiej, urodzona w roku 1796. Mąż Feliks Idźkowski. Zmarła w Pęzach, parafia Sokoły 17.03.1831.

ROSZKOWSKA Rozalia

córka Jakuba i Eleonory Roszkowskiej, urodzona w roku 1798. Zamieszkała w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 02.03.1821 z Feliksem Łapińskim. Zmarła w Perkach Mazowszu, parafia Sokoły 04.02.1852.

ROSZKOWSKA Rozalia

córka Krzysztofa i Marianny Perkowskiej, urodzona w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka w roku 1803. Zamieszkała w Idźkach Średnich, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 03.07.1826 z Mateuszem Kruszewskim.

ROSZKOWSKA Rozalia

córka Stanisława i Ewy Rzący, urodzona w roku 1816. Zmarła w Rzącach, parafia Sokoły 27.04.1834.

ROSZKOWSKA Rozalia

urodzona w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka w roku 1749. Mąż Józef Dworakowski. Zmarła w Dworakach Staśkach, parafia Sokoły 24.04.1809.

ROSZKOWSKA Teofila

córka Franciszka i Ewy Jamiołkowskiej, urodzona w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin w roku 1828. Zamieszkała tamże. Mąż Bernard Czochański. Ślub w Kobylinie 27.11.1846.

ROSZKOWSKA Teofila Antonina

córka Jana i Franciszki Zaleskiej, urodzona w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin w roku 1815. Zamieszkała w Truskolasach Olszynie, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 27.11.1837 z Kazimierzem Kruszewskim.

ROSZKOWSKA Teresa

córka Antoniego i Ewy Zaleskiej, urodzona w roku 1793. Pierwszy mąż, Józef Piszczatowski, zmarł 12.02.1837. Drugi mąż Benedykty Stypułkowski. Ślub w Kobylinie 31.01.1841. Zmarła w Stypułkach Święchach, parafia Kobylin 03.02.1843.

ROSZKOWSKA Teresa

córka Grzegorza i Katarzyny, urodzona w roku 1769. Zamężna Kłoskowska. Zmarła w Kłoskach Świgoniach, parafia Kobylin 31.01.1829.

ROSZKOWSKA Teresa

córka Jakuba i Marianny, urodzona w roku 1759. Mąż Ignacy Kurzyna. Zmarła w Garbowie Starym, parafia Kobylin 20.04.1829.

ROSZKOWSKA Weronika

córka Wincentego i Krystyny Kropiewnickiej, urodzona w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin w roku 1808. Zamieszkała tamże. Mąż Kazimierz Dąbrowski. Ślub w Kobylinie 09.11.1829.

ROSZKOWSKA Wiktoria

córka Chryzantego i Rozalii Grodzkiej, urodzona w Zambrzycach Nowych, parafia Rutki w roku 1844. Zamieszkała tamże. Mąż Chryzostom Gołaszewski. Ślub w Rutkach 18.11.1867.

ROSZKOWSKA Wiktoria

córka Franciszka i Agnieszki Śniecińskiej, urodzona w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 20.12.1789. Zamieszkała w Kruszewie Brodowie, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 15.10.1827 z Sebastianem Goszewskim. Zmarła w Jamiołkach Świetlikach 10.08.1849.

ROSZKOWSKA Zofia

córka Sylwestra i Tekli Płońskiej, urodzona w roku 1802. Mąż Jan Perkowski. Zmarła w Perkach Bujenkach, parafia Sokoły 19.04.1830.

ROSZKOWSKA Zofia

córka Szymona, urodzona w roku 1749. Zamężna Jaworowska. Zmarła w Zalesiu Łabędzkim, parafia Kobylin 25.01.1839.

ROSZKOWSKA Zuzanna

córka Benedykta i Katarzyny Kruszewskiej, urodzona w Dworakach Staśkach, parafia Sokoły 07.08.1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 21.11.1831 z Wincentym Dworakowskim. Zmarła 12.02.1858.

ROSZKOWSKI Adam

syn Franciszka i Franciszki Dworakowskiej, urodzony w Roszkach Sonczkach, parafia Płonka 24.12.1872.

ROSZKOWSKI Adam

syn Jana, urodzony w Zambrowiźnie, parafia Jabłoń 14.11.1871.

ROSZKOWSKI Adam

syn Karola i Teodory Łupińskiej, urodzony w Roszkach Leśnych, parafia Płonka 24.12.1803. Zamieszkały w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 12.05.1828 z Marianną Zdrodowską z domu Idźkowska.

ROSZKOWSKI Adam

syn Marcina i Marianny Perkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 11.10.1872. Zmarł 29.10.1872.

ROSZKOWSKI Adam

syn Szymona i Heleny Dworakowskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka w roku 1810. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 16.02.1830 z Franciszką Perkowską.

ROSZKOWSKI Adam

urodzony w roku 1750. Żona Franciszka Zaleska. Zmarł w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin 28.03.1816.

ROSZKOWSKI Aleksander

syn Aleksandra i Michaliny Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 26.04.1873.

ROSZKOWSKI Aleksander

syn Józefa i Scholastyki Biłgorajskiej, urodzony w Dziambrowie gubernia Mohylewska w roku 1830. Zamieszkały w Skwarkach Gąsowych, parafia Płonka Kościelna. Ślub w Kuleszach Kościelnych 21.05.1856 z Bronisławą Piętką.

ROSZKOWSKI Aleksander

syn Józefa i Zofii Roszkowskiej, urodzony w Płonce Matyskach, parafia Płonka 16.01.1877.

ROSZKOWSKI Aleksander

syn Marcina i Jozefaty Roszkowskiej, urodzony w Płonce Matyskach, parafia Płonka 07.04.1882.

ROSZKOWSKI Aleksander

syn Marcina i Katarzyny Jaworowskiej, urodzony w Roszkach Moczydełkach, parafia Sokoły w roku 1811. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 24.02.1835 z Florentyną Kruszewską.

ROSZKOWSKI Andrzej

syn Jana i Weroniki Dąbrowskiej, urodzony w Łupiance Nowej, parafia Płonka 12.01.1873.

ROSZKOWSKI Andrzej

syn Marcina i Franciszki Perkowskiej, urodzony w Łupiance Nowej, parafia Płonka w roku 1814. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 28.01.1833 z Marianną Kruszewską.

ROSZKOWSKI Andrzej

syn Michała i Agaty, urodzony w roku 1745. Żona Franciszka Kruszewska. Zmarł w Kruszewie Brodowie, parafia Sokoły 12.06.1821.

ROSZKOWSKI Andrzej

syn Pawła, urodzony w Bucinie, parafia Kulesze 18.01.1869. Zmarł 09.03.1869.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Adama i Julianny Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 02.11.1881. Zmarł 17.07.1882.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Andrzeja i Franciszki Kruszewskiej, urodzony w roku 1793. Zamieszkały w Kruszewie Brodowie, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 25.02.1816 z Anielą Idźkowską. Zmarł 23.11.1855.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Dawida, urodzony w Krassowie Siodmakach, parafia Piekuty 10.06.1868.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Franciszka i Klary Garbowskiej, urodzony w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin w roku 1810. Zamieszkały tamże. Żona Barbara Pogorzelska. Ślub w Kobylinie 27.01.1833.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Ignacego i Jozefaty Łapińskiej, urodzony w Jamiołkach Klosach, parafia Sokoły w roku 1829. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 11.02.1850 z Apolonią Duchnowską.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Jana i Marcjanny Roszkowskiej, urodzony w Płonce Kościelnej 14.06.1873. Zmarł 31.12.1892.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Marcina i Rozalii Łupińskiej, urodzony w Łupiance Starej, parafia Płonka 11.07.1879. Zmarł 14.07.1879.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Mariana i Adolfiny Jabłońskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 06.08.1891. Zmarł 02.11.1892.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Mateusza i Anny Czajkowskiej, urodzony w roku 1829. Zmarł w Truskolasach Lachach, parafia Sokoły 25.12.1855.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Mateusza i Rozalii Konopki, urodzony w Konopkach, parafia Jedwabne w roku 1830. Zamieszkały tamże. Żona Wiktoria Ramotowska. Ślub w Przytułach 07.02.1853.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Pawła i Barbary Perkowskiej, urodzony w roku 1766. Zamieszkały w Perkach Trojanach, parafia Płonka. Pierwsza żona Joanna Płońska. Druga żona Monika Frankowska. Ślub w Kobylinie 16.02.1822.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Pawła i Małgorzaty Trzaski, urodzony w Zambrzycach Nowych w roku 1827. Zamieszkały tamże. Żona Salomea Grodzka. Ślub w Kobylinie 01.06.1851.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Pawła, urodzony w Bucinie, parafia Kulesze 15.01.1871. Zmarł 09.03.1872.

ROSZKOWSKI Antoni

syn Tadeusza i Katarzyny Borowskiej, urodzony w Roszkach Chrzczonach, parafia Płonka 11.01.1872. Zmarł 18.03.1883.

ROSZKOWSKI Bartłomiej

syn Jana i Franciszki Zaleskiej, urodzony w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin w roku 1817. Zamieszkały tamże. Żona Julianna Zawadzka. Ślub w Kobylinie 05.02.1843.

ROSZKOWSKI Benedykty

urodzony w roku 1775. Żona Antonina Czajkowska. Zmarł w Truskolasach Woli, parafia Sokoły 11.06.1833.

ROSZKOWSKI Bolesław

syn Mikołaja, urodzony w Perkach Lachach, parafia Sokoły 16.07.1872.

ROSZKOWSKI Dionizy

syn Józefa i Zofii Roszkowskiej, urodzony w Gonsowce Skwarkach, parafia Płonka 09.10.1872. Zmarł 21.10.1872.

ROSZKOWSKI Eustachy Mateusz

syn Tomasza i Franciszki Kraszewskiej, urodzony w Roszkach Włodkach, parafia Płonka w roku 1781. Zamieszkały tamże. Żona Ewa Grochowska. Ślub w Kobylinie 19.02.1810.

ROSZKOWSKI Feliks

syn Feliksa, urodzony w Płonce Kościelnej 24.04.1864.

ROSZKOWSKI Feliks

syn Grzegorza i Anny, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 26.10.1869.

ROSZKOWSKI Feliks

syn Kazimierza i Marianny Sokołowskiej, urodzony w Płonce Kościelnej 13.11.1878.

ROSZKOWSKI Feliks

syn Leona i Katarzyny Łupińskiej, urodzony w Roszkach Włodkach, parafia Płonka 19.05.1865.

ROSZKOWSKI Feliks Stefan Onufry

syn Wincentego i Korneli Sadowskiej, urodzony w Raciborach, parafia Rembertów 11.11.1831.

ROSZKOWSKI Ferdynand

syn Marcina i Marianny Perkowskiej, urodzony w Roszkach Chrzczonach, parafia Płonka 29.12.1865.

ROSZKOWSKI Fortunat Norberty Szymon Antoni

syn Bartłomieja i Agnieszki Płońskiej, urodzony w parafii Płonka Kościelna w roku 1776. Zamieszkały w Roszkach Sączkach. Ślub w Sokołach 14.02.1814 z Konstancją Perkowską.

ROSZKOWSKI Franciszek

syn Antoniego i Weroniki Dworakowskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 20.11.1872. Zmarł 29.11.1872.

ROSZKOWSKI Franciszek

syn Apolona i Julianny Jabłonowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 08.09.1891.

ROSZKOWSKI Franciszek

syn Jana i Józefy Kruszewskiej, urodzony w Łapach Goździkach, parafia Płonka 04.02.1882.

ROSZKOWSKI Franciszek

syn Marcina i Apolonii Jamiołkowskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 16.02.1879.

ROSZKOWSKI Franciszek

syn Marcina i Franciszki Truskolaskiej, urodzony w Roszkach Sączkach, parafia Płonka w roku 1827. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 19.02.1849 z Izabelą Idźkowską.

ROSZKOWSKI Franciszek

syn Mateusza i Ewy Łupińskiej, urodzony w Łupiance Starej, parafia Płonka w roku 1779. Zamieszkały tamże. Żona Teresa Pogorzelska. Ślub w Kobylinie 20.08.1811.

ROSZKOWSKI Franciszek

syn Mateusza i Ewy Roszkowskiej, urodzony w roku 1780. Zamieszkały w Łupiance Starej, parafia Płonka Kościelna. Ślub w Sokołach 21.02.1813 z Rozalią Czajkowską.

ROSZKOWSKI Franciszek

syn Piotra i Emilii Łapińskiej, urodzony w Gonsowce Osse, parafia Płonka 15.10.1865.

ROSZKOWSKI Franciszek

syn Stanisława i Elżbiety Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 04.10.1873. Zmarł w Warszawie 03.12.1892.

ROSZKOWSKI Franciszek

syn Wincentego i Krystyny Kropiewnickiej, urodzony w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 10.05.1794. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 25.02.1827 z Ewą Marcjanną Jamiołkowską. Zmarł tamże 26.07.1853.

ROSZKOWSKI Franciszek

urodzony w roku 1783. Żona Klara Garbowska. Zmarł w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 10.02.1823.

ROSZKOWSKI Franciszek Mikołaj

syn Kazimierza i Marianny Perkowskiej, urodzony w Zdrodach Nowych, parafia Płonka 02.12.1867.

ROSZKOWSKI Franciszek Piotr

syn Jana i Antoniny Idźkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 02.06.1872. Zmarł 18.08.1872.

ROSZKOWSKI Grzegorz

syn Aleksandra, urodzony w Krassowie Siodmakach, parafia Piekuty 07.03.1868.

ROSZKOWSKI Ignacy

syn Józefa, urodzony w Truskolasach Niwisku, parafia Sokoły 08.09.1877.

ROSZKOWSKI Ignacy

syn Macieja i Apolonii Perkowskiej, urodzony w Roszkach Sonczkach, parafia Płonka w roku 1812. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 15.11.1836 z Agnieszką Dworakowską.

ROSZKOWSKI Ignacy

syn Mateusza i Małgorzaty Jamiołkowskiej, urodzony w roku 1779. Zamieszkały w Jamiołkach Klosach, parafia Sokoły. Żona Jozefata Łapińska. Zmarł 22.03.1854.

ROSZKOWSKI Ignacy

syn Mikołaja i Jozefaty Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 31.01.1872.

ROSZKOWSKI Ignacy

syn Piotra i Joanny Kropiewnickiej, urodzony w roku 1799. Zamieszkały w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin. Żona Agnieszka Idźkowska. Zmarł w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin 19.04.1827.

ROSZKOWSKI Ignacy

syn Tomasza i Marianny Miler, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka w roku 1789. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 18.07.1826 z Marianną Roszkowską.

ROSZKOWSKI Ignacy Andrzej

syn Pawła i Marianny Czajkowskiej, urodzony w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin w roku 1818. Zamieszkały tamże. Żona Helena Kropiewnicka. Ślub w Kobylinie 23.01.1837.

ROSZKOWSKI Jakub
syn Franciszka i Franciszki Idźkowskiej, urodzony w roku 1761. Zmarł w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły 09.02.1809.

ROSZKOWSKI Jakub
syn Kazimierza i Anieli Jabłońskiej, urodzony w Bruszewie, parafia Sokoły w roku 1819. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 23.02.1857 z Antoniną Bruszewską.

ROSZKOWSKI Jakub
syn Krzysztofa i Marianny Perkowskiej, urodzony w roku 1800. Zamieszkały w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka. Żona Antonina Roszkowska. Ślub w Kobylinie 29.01.1824.

 

ROSZKOWSKI Jan
syn Andrzeja i Marianny Gołaszewskiej, urodzony w Wyknie Nowym, parafia Kulesze Kościelne 04.09.1809.

ROSZKOWSKI Jan
syn Benedykta i Katarzyny Kaczyńskiej, urodzony w roku 1779. Pierwsza żona Franciszka Mojkowska z domu Zaleska. Ślub w Kobylinie 10.02.1814. Druga żona Aniela Srzednicka. Ślub w Kobylinie 02.02.1830. Zmarł w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin 29.04.1839.

ROSZKOWSKI Jan
syn Franciszka, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 09.04.1864.

ROSZKOWSKI Jan
syn Jana i Klementyny Łupińskiej, urodzony w Moczydełkach, parafia Płonka 30.08.1882. Zmarł 23.05.1900.

ROSZKOWSKI Jan

syn Karola i Franciszki Stypułkowskiej, urodzony w Jamiołkach Rawkach, parafia Sokoły 20.06.1890. Zmarł 11.12.1890.

ROSZKOWSKI Jan

syn Macieja i Karoliny Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka Kościelna w roku . Zamieszkały tamże. Ślub w Kobylinie 28.01.1861 z Teklą Makowską.

ROSZKOWSKI Jan

syn Marcina i Teresy Duchnowskiej, urodzony w Roszkach Bieńkach, parafia Płonka 13.04.1872.

ROSZKOWSKI Jan

syn Piotra i Weroniki Targońskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 28.01.1882.

ROSZKOWSKI Jan

syn Stanisława i Ewy Rzący, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1823. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 12.02.1849 z Katarzyną Idźkowską.

ROSZKOWSKI Jan

syn Walentego i Katarzyny Idźkowskiej, urodzony w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły w roku 1813. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 20.06.1835 z Anną Zdrodowską ? zmarła 13.08.1848. Kolejny ślub w Sokołach 02.10.1848 z Jozefatą Olędzką.

ROSZKOWSKI Jan

syn Wawrzyńca i Marianny Kropiewnickiej, urodzony w roku 1831. Zmarł w Kropiewnicy Gajkach, parafia Kobylin 25.06.1845.

ROSZKOWSKI Jan

syn Wincentego i Bogumiły Roszkowskiej, urodzony w Łupiance Nowej, parafia Płonka Kościelna 21.08.1834. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 27.02.1854 z Karoliną Perkowską.

ROSZKOWSKI Jan

syn Wincentego i Elżbiety Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 26.12.1876. Zmarł 04.01.1877.

ROSZKOWSKI Jan

syn Wojciecha i Wiktorii Łapińskiej, urodzony w Płonce Kościelnej w roku 1772. Zamieszkały w Noskach, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 27.06.1831, jako wdowiec, z Katarzyną Domańską z domu Zarzecka.

ROSZKOWSKI Józef

syn Adama i Franciszki Perkowskiej, urodzony w Perkach Karpiach, parafia Sokoły w roku 1834. Żona Julianna Czajkowska. Zmarł w Perkach Mazowszu 27.06.1890.

ROSZKOWSKI Józef

syn Aleksandra i Agnieszki Leśniewskiej, urodzony w Płonce Kozłach, parafia Płonka 22.07.1891. Zmarł 31.03.1897.

ROSZKOWSKI Józef

syn Antoniego i Ewy Zaleskiej, urodzony w Kłoskach Młynowiętach, parafia Kobylin 18.03.1801. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 03.08.1829 z Joanną Piszczatowską. Druga żona Anastazja Stypułkowska. Ślub w Kobylinie 17.11.1833. Zmarł w Czajkach, parafia Kobylin 25.02.1862.

ROSZKOWSKI Józef

syn Benedykta i Katarzyny, urodzony w roku 1795. Zmarł jako kawaler w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 18.01.1845.

ROSZKOWSKI Józef

syn Dominika i Franciszki Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka w roku 1818. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 19.02.1844 z Teofilą Julianną Truskolaską.

ROSZKOWSKI Józef

syn Franciszka i Marianny Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 09.12.1876.

ROSZKOWSKI Józef

syn Kajetana i Salomei Roszkowskiej, urodzony w Jabłonowie Kątach, parafia Płonka w roku 1806. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 30.01.1826 z Marianną Idźkowską.

ROSZKOWSKI Józef

syn Kaliksta i Jozefaty Łapińskiej, urodzony w Roszkach Sonczkach, parafia Płonka 01.01.1877.

ROSZKOWSKI Józef

syn Marcina i Apolonii Jamiołkowskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 21.03.1873. Zmarł 17.11.1874.

ROSZKOWSKI Józef

syn Mikołaja i Marianny Jabłonowskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka w roku 1798. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 30.10.1843, jako wdowiec, z Franciszką Brzozowską z domu Perkowska.

ROSZKOWSKI Józef

syn Pawła i Marianny Kruszewskiej, urodzony w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka Kościelna w roku 1813. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 11.02.1833 z Franciszką Idźkowską.

ROSZKOWSKI Józef

syn Stanisława i Ewy Rzący, urodzony w roku 1818. Zmarł w Rzącach, parafia Sokoły 01.08.1831.

ROSZKOWSKI Józef

syn Szymona, urodzony w Grodzkich Szczepanowiętach, parafia Kulesze 21.11.1869. Zmarł 04.01.1870.

ROSZKOWSKI Józef Modesty

syn Leopolda, strażnika dochodów skarbowych tabacznych i Józefy Pruszyńskiej, urodzony Jabłonce, parafii tejże 14.03.1851.

ROSZKOWSKI Józef Władysław

syn Jana i Antoniny Idźkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 13.04.1877.

ROSZKOWSKI Julian

syn Jana i Weroniki Dąbrowskiej, urodzony w Łupiance Nowej, parafia Płonka 25.08.1879.

ROSZKOWSKI Julian

syn Pawła i Julianny Płońskiej, urodzony w Roszkach Chrzczonach, parafia Płonka 27.09.1891.

ROSZKOWSKI Kaliksty

syn Wincentego i Krystyny Kropiewnickiej, urodzony w roku 1800. Żona Marianna Babińska. Ślub w Kobylinie 17.11.1825. Zmarł w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 12.12.1843.

ROSZKOWSKI Karol

syn Piotra i Marianny Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Leśnych, parafia Płonka w roku 1785. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona Teodora Łupińska. Kolejny ślub w Sokołach 21.08.1835 z Heleną Roszkowską.

ROSZKOWSKI Karol

syn Seweryna i Wiktorii Truskolaskiej, urodzony w Jabłonowie Wypychach, parafia Płonka w roku 1796. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 14.07.1835 z Krystyną Gierłachowską.

ROSZKOWSKI Kasper

syn Piotra i Joanny Kropiewnickiej, urodzony w roku 1794. Zamieszkały w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin. Żona Rozalia Choińska. Ślub w Kobylinie 24.02.1816.

ROSZKOWSKI Kazimierz

syn Franciszka i Emilii Płońskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 25.02.1877.

ROSZKOWSKI Kazimierz

syn Jakuba i Marianny, urodzony w roku 1790. Żona Aniela Jabłońska. Zmarł w Rzącach, parafia Sokoły 12.02.1830.

ROSZKOWSKI Kazimierz

syn Jana i Ewy Gąsowskiej, urodzony w Płonce Kościelnej 11.03.1867. Zmarł 27.12.1870.

ROSZKOWSKI Kazimierz

syn Józefa, urodzony w Krassowie Siodmakach, parafia Piekuty 19.02.1867.

ROSZKOWSKI Kazimierz

syn Karola i Zuzanny Piszczatowskiej, urodzony w roku 1772. Zamieszkały w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin. Żona Marianna Makowska z domu Pac. Ślub w Kobylinie 01.07.1810.
Zmarł  20.03.1857.

ROSZKOWSKI Kazimierz

syn Romualda i Joanny Mocarskiej, urodzony w roku 1776. Zamieszkały w Kapicach Lipnikach, parafia Kobylin. Zmarł tamże jako kawaler 19.07.1854.

ROSZKOWSKI Kazimierz

syn Szymona i Anieli Czajkowskiej, urodzony w Truskolasach Niewisku, parafia Sokoły 03.03.1811. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 27.02.1832 z Franciszką Czajkowską. Kolejny ślub w Sokołach 24.01.1842 z Klementyną Truskolaską. Zmarł 05.06.1856.

ROSZKOWSKI Konstanty

syn Franciszka, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 14.01.1864. Zmarł 16.03.1873.

ROSZKOWSKI Konstanty

syn Stanisława i Petroneli Gonsowskiej, urodzony w Płonce Kościelnej 21.07.1873.

ROSZKOWSKI Konstanty

syn Tomasza i Franciszki Łupińskiej, urodzony w Gonsowce Skwarkach, parafia Płonka 20.10.1865. Zmarł 30.09.1884.

ROSZKOWSKI Krzysztof

urodzony w roku 1762. Żona Agnieszka Roszkowska. Zmarł w Kropiewnicy Raciborach 30.01.1825.

ROSZKOWSKI Leonard

syn Józefa i Agnieszki Łapińskiej, urodzony w Łupiance Nowej, parafia Płonka w roku 1824. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 03.02.1845 z Antoniną Perkowską.

ROSZKOWSKI Leopold

syn Franciszka i Florentyny Kamieńskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 14.11.1865.

ROSZKOWSKI Łazarz Karol Marcin

syn Idziego po Jakubie i Marianny, urodzony w Roszkach Łosiach, parafia Płonka w roku 1783. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Truskolaska. Ślub w Kobylinie 25.02.1810.

ROSZKOWSKI Łukasz

syn Antoniego i Marty Górskiej, urodzony w roku 1786. Zamieszkały w Roszkach Leśnych, parafia Płonka Kościelna. Ślub w Sokołach 26.06.1809 z Marianną Perkowską. Kolejny ślub w Sokołach 25.08.1833 z Marianną Rzącą.

ROSZKOWSKI Makary

syn Dominika i Joanny Mocarskiej, urodzony w Kapicach Lipnikach, parafia Kobylin w roku 1808. Zamieszkały w Warszawie. Rewizor Dochodów Urzędu Konsumpcyjnego miasta Warszawy. Pierwsza żona Marianna Miedzianowski. Kolejny ślub w Sokołach 05.02.1846 z Zuzanną Sokołowską.

ROSZKOWSKI Marcin

syn Antoniego i Jadwigi, urodzony w Płonce Kościelnej w roku 1806. Zamieszkały w Garbowie Nowym, parafia Kobylin. Żona Konstancja Garbowska z domu Zaleska. Ślub w Kobylinie 16.07.1831.

ROSZKOWSKI Marcin

syn Franciszka, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 12.11.1864. Zmarł 11.03.1872.

ROSZKOWSKI Marcin

syn Jakuba i Katarzyny Idźkowskiej, urodzony w Idźkach Młynowskich, parafia Sokoły 08.11.1808. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 07.06.1830 z Konstancją Zdrodowską. Zmarł 28.02.1835.

ROSZKOWSKI Marcin

syn Józefa i Julianny Czajkowskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 13.11.1872. Zmarł 24.04.1873.

ROSZKOWSKI Marcin

syn Piotra i Joanny Kropiewnickiej, urodzony w Kopiewnicy Raciborach, parafia Kobylin w roku 1799. Zamieszkały tamże. Żona Kunegunda Stypułkowska. Ślub w Kobylinie 09.11.1828.

ROSZKOWSKI Mateusz

syn Pawła i Marianny Łopińskiej, urodzony w Truskolasach Lachach, parafia Sokoły w roku 1800. Zamieszkały tamże. Żona Anna Czajkowska. Ślub w Kobylinie 18.02.1828.

ROSZKOWSKI Michał

syn Franciszka i Florentyny Kamieńskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 15.10.1876. Zmarł 06.01.1885.

ROSZKOWSKI Michał

syn Klemensa i Apoloni Maciuszko, urodzony w Noskach, parafia Sokoły 06.02.1891. Zmarł 22.12.1891.

ROSZKOWSKI Napoleon

syn Rafała i Marcjanny Choińskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 22.07.1879. Zmarł 20.03.1884.

ROSZKOWSKI Nikodem

syn Aleksandra i Weroniki Łapińskiej, urodzony w Gonsowce Somachach, parafia Płonka 20.09.1891. Zmarł 08.10.1891.

ROSZKOWSKI Onufry

syn Antoniego i Katarzyny Roszkowiej, urodzony w Płonce Kościelnej w roku 1827. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Czajkowska. Ślub w Kobylinie 18.02.1849.

ROSZKOWSKI Paweł

syn Antoniego i Anieli Idźkowskiej, urodzony w roku 1834. Żona Klara Kłoskowska. Zmarł w Kruszewie Brodowie, parafia Sokoły 07.04.1868.

ROSZKOWSKI Paweł

syn Franciszka i Anastazji, urodzony w Lipsku, tejże parafii 15.08.1846. Zamieszkały w Łomży. Asystent Łomżyńskiej Kasy Oszczędnościowej.

ROSZKOWSKI Paweł

syn Jana i Marianny Roszkowskiej, urodzony w roku 1768. Zamieszkały w Stypułkach Szymanach, parafia Kobylin. Żona Marianna Dobkowska. Zmarł 13.08.1808.

ROSZKOWSKI Paweł

syn Krzysztofa i Agnieszki Roszkowskiej, urodzony w roku 1787. Zamieszkały w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin. Żona Marianna Czajkowska. Ślub w Kobylinie 19.02.1814.

ROSZKOWSKI Paweł

syn Krzysztofa i Marianny Perkowskiej, urodzony w roku 1796. Zamieszkały w Roszkach Chszczonach. Ślub w Sokołach 16.02.1819 z Marianną Idźkowską.

ROSZKOWSKI Paweł

syn Piotra i Emilii Ostrowskiej, urodzony w Zdrodach Starych, parafia Płonka 24.06.1882. Zmarł 29.07.1882.

ROSZKOWSKI Paweł Piotr

syn Andrzeja i Antoniny Dworakowskiej, urodzony w roku 1777. Zamieszkały w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka. Żona Marianna Kruszewska. Ślub w Kobylinie 04.03.1810.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Jana i Kamili Kamińskiej, urodzony w Roszkach, parafia Płonka 02.05.1891.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Józefa i Emilii Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Włodkach, parafia Płonka 19.01.1872.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Marcina i Marianny Perkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 15.09. 1882. Zmarł 02.07.1885.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Mikołaja i Joanny Jabłonowskiej, urodzony w Roszkach Ziomakach w roku 1806. Zamieszkały tamże. Żona Jozefata Kropiewnicka. Ślub w Kobylinie 08.06.1835.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Pawła i Marianny Czajkowskiej, urodzony w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin w roku 1821. Ślub w Kobylinie 14.02.1847 z Marianną Marcjanną Makowską. Zmarł w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin 20.08.1863.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Pawła i Marianny Kruszewskiej, urodzony w roku 1815. Żona Julianna Makowska. Zmarł w Kłoskach Młynowiętach, parafia Kobylin 16.03.1862.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Pawła i Weroniki Stypułkowskiej, urodzony w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka w roku 1785. Zamieszkały w Brzozowie Starym, parafia Poświętne. Ślub w Sokołach 17.10.1826, jako wdowiec, z Ludwiką Raciborską.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Piotra i Zofii Zdrodowskiej, urodzony w Gonsowce Osse, parafia Płonka 17.01.1882.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Romualda i Joanny Mocarskiej, urodzony w roku 1797. Zamieszkały w Kapicach Lipnikach, parafia Kobylin Pierwsza żona, Magdalena Skiwska, zmarła 10.10.1846. Kolejny ślub w Sokołach 13.09.1848 z Teklą Grodzką. Zmarł tamże 15.07.1863.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Szymona i Marianny Wądołowskiej, urodzony w Zambrzycach Nowych, parafia Rutki 16.05.1852. Zamieszkały tamże. Żona Aleksandra Żajkowska. Ślub w Zawadach 04.03.1878. Syn Stanisław.

ROSZKOWSKI Piotr

syn Wojciecha i Katarzyny Kropiwnickiej, urodzony w roku 1761. Zmarł w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin 03.05.1826.

ROSZKOWSKI Piotr Aleksander

syn Mikołaja, urodzony w Perkach Lachach, parafia Sokoły 26.11.1881.

ROSZKOWSKI Piotr Paweł

syn Józefa i Teofili Jamiołkowskiej, urodzony w Roszkach Leśnych, parafia Płonka 21.06.1890. Zmarł 30.12.1890.

ROSZKOWSKI Piotr Władysław

syn Pawła i Marianny Kruszewskiej, urodzony w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka w roku 1818. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 25.11.1839 z Anną Idźkowską.

 

ROSZKOWSKI Romuald

syn Jana i Justyny Czachowskiej, urodzony w Umiastowie, Województwo Mazowieckie w roku 1799. Zamieszkały w Radomiu. Sekretarz Generalny Komisji Województwa Sandomierskiego. Żona Eleonora Zabierzewska. Ślub w Warszawie 07.02.1833.

ROSZKOWSKI Romuald

syn Walentego i Anieli, urodzony w roku 1752. Żona Joanna Mocarska. Zmarł w Kapicach Lipnikach, parafia Kobylin 12.08.1838.

ROSZKOWSKI Spyrydyon Augustyn

syn Pawła i Weroniki Jamiołkowskiej, urodzony w roku 1781. Zamieszkały Roszkach Chszczonach. Ślub w Sokołach, jako wdowiec, 23.04.1820 z Rozalią Kruszewską.

ROSZKOWSKI Stanisław

syn Aleksandra i Marianny Roszkowskiej, urodzony w Truskolasach Woli, parafia Sokoły 28.05.1890. Zmarł 22.07.1894.

ROSZKOWSKI Stanisław

syn Franciszka, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 09.04.1864.

ROSZKOWSKI Stanisław

syn Jana i Aleksandry Płońskiej, urodzony w Płonce Matyskach, parafia Płonka w roku 1826. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 28.07.1845 z Ewą Jamiołkowską.

ROSZKOWSKI Stanisław

syn Jana i Marcjanny Jamiołkowskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 01.05.1879. Zmarł 09.09.1880.

ROSZKOWSKI Stanisław

syn Kacpra i Rozalii Choińskiej, urodzony w Kropiewnicy Raciborach, parafia Kobylin w roku 1830. Zamieszkały tamże. Żona Antonina Kropiewnicka. Ślub w Kobylinie 26.11.1849.

ROSZKOWSKI Stanisław

syn Kazimierza i Anny Nasiłowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 26.05.1877.

ROSZKOWSKI Stanisław

syn Piotra i Aleksandry Żajkowskiej, urodzony w Zambrzycach Nowych, parafia Rutki 08.05.1887.

ROSZKOWSKI Stanisław Michał

syn Jana i Katarzyny Płońskiej, urodzony w roku 1784. Zamieszkały w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka Kościelna. Ślub w Sokołach 18.11.1816 z Justyną Truskolaską.

ROSZKOWSKI Sylwester

syn Adama i Urszuli, urodzony w Roszkach Trojanach, parafia Płonka w roku 1782. Zamieszkały tamże. Żona Franciszka Konstancja Roszkowska. Ślub w Kobylinie 19.01.1812.

ROSZKOWSKI Sylwester

syn Jana i Antoniny Idźkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka 07.08.1865. Zmarł 12.12.1865.

ROSZKOWSKI Szymon

syn Marcina i Karoliny Perkowskiej, urodzony w Płonce Matyskach, parafia Płonka 27.10.1865.

ROSZKOWSKI Szymon

syn Mikołaja i Marianny Zdrodowskiej, urodzony w Jamiołkach Klosach, parafia Sokoły 25.10.1889. Zmarł 24.09.1897.

ROSZKOWSKI Szymon Tadeusz

syn Krzysztofa i Marianny Perkowskiej, urodzony w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka 26.10.1790. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 21.02.1813 z Teresą Jadwigą Idźkowską. Kolejny ślub w Sokołach 09.05.1830 z Antoniną Idźkowską. Zmarł w Idźkach Średnich, parafia Sokoły 09.01.1850.

ROSZKOWSKI Teofil

syn Aleksandra i Emilii Targońskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 26.04.1879.  Zmarł 01.12.1881.

ROSZKOWSKI Teofil

syn Wincentego, urodzony w Łupiance Starej, parafia Płonka 07.11.1864. Zmarł 13.11.1864.

ROSZKOWSKI Tomasz

syn Jana, urodzony w Płonce Kościelnej 22.12.1864. Zmarł 28.08.1866.

ROSZKOWSKI Tomasz

syn Pawła, urodzony w Krassowie Siodmakach, parafia Piekuty 06.03.1868.

ROSZKOWSKI Tomasz

syn Serafina i Teofili Zdrodowskiej, urodzony w Zdrodach Starych, parafia Płonka 07.03. 1874.

ROSZKOWSKI Tomasz

syn Stanisława i Marianny Rzący, urodzony w Jabłonowie Kątach w roku 1819. Zamieszkały w Kobylinie Kruszewie. Żona Marianna Kobylińska z domu Srzednicka. Ślub w Kobylinie 20.11.1843.

ROSZKOWSKI Tomasz

syn Wawrzyńca i Marianny Kropiewnickiej, urodzony w Kropiewnicy Gajkach, parafia Kobylin w roku 1821. Zamieszkały tamże. Żona Ludwika Makowska. Ślub w Kobylinie 26.02.1843.

ROSZKOWSKI Tomasz Gracjan

syn Adama i Marianny Kierzkowskiej, urodzony w Zdrodach Starych, parafia Płonka Kościelna w roku 1813. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona, Julianna Konarzewska. Kolejny ślub w Sokołach 27.11.1854 z Weroniką Drągowską z domu Kruszewska.

ROSZKOWSKI Walenty

syn Feliksa i Marcjanny Łopieńskiej, urodzony w roku 1779. Zamieszkały w Roszkach. Ślub w Sokołach 21.10.1810 z Katarzyną Roszkowską z domu Idźkowska.

ROSZKOWSKI Walenty

syn Wojciecha i Katarzyny Roszkowskiej, urodzony w roku 1793. Zamieszkały w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka Kościelna. Ślub w Sokołach 25.02.1813 z Anielą Jamiołkowską.

ROSZKOWSKI Wawrzyniec

syn Augustyna i Anastazji Kropiewnickiej, urodzony w roku 1784. Zamieszkały w Kropiewnicy Gajkach, parafia Kobylin. Żona Marianna Kropiewnicka. Ślub w Kobylinie 21.11.1817.

ROSZKOWSKI Wawrzyniec

urodzony w roku 1765. Żona Marianna Roszkowska. Zmarł w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 20.10.1825.

ROSZKOWSKI Wilhelm

syn Augustyna i Anastazji Kropiewnickiej, urodzony w Kropiewnicy Gajkach, parafia Kobylin w roku 1796. Zamieszkały tamże. Żona Josefata Kropiewnicka. Ślub w Kobylinie 19.10.1828.

ROSZKOWSKI Wincenty

syn Adama i Salomei Bujnowskiej, urodzony w Płonce Matyskach, parafia Płonka 14.04.1872. Zmarł 10.04.1879.

ROSZKOWSKI Wincenty

syn Jana i Marianny Pogorzelskiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka 19.07.1873.

ROSZKOWSKI Wincenty

syn Karola i Teodory Łupińskiej, urodzony w Roszkach Leśnych, parafia Płonka w roku 1817. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 28.11.1837 z Urszulą Kruszewską z domu Jamiołkowska.

ROSZKOWSKI Wincenty

syn Piotra i Ewy, urodzony w roku 1764. Żona Krystyna Kropiwnicka. Zmarł w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 17.03.1830.

ROSZKOWSKI Wincenty

syn Szymona i Emilii Łupińskiej, urodzony w Płonce Strumiance, parafia Płonka 18.07.1873. Zmarł 07.09.1873.

ROSZKOWSKI Wojciech

syn Antoniego i Konstancji, urodzony w parafii Płonka Kościelna w roku 1745. Zamieszkały w Roszkach Wodźkach. Ślub w Sokołach 14.02.1813 z Krystyną Gąsowską.

ROSZKOWSKI Wojciech

syn Seweryna i Julianny Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Włodkach, parafia Płonka 01.07.1865. Zmarł 17.07.1865.

ROSZKOWSKI Wojciech

syn Stanisława i Katarzyny Olędzkiej, urodzony w Roszkach Ziemakach, parafia Płonka w roku 1821. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 20.02.1843 z Magdaleną Dworakowską.

ROSZKOWSKI Wojciech
syn Teodora i Katarzyny Idźkowskiej, urodzony w Roszkach Wodźkach, parafia Płonka w roku 1807. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 16.02.1835 z Marianną Jamiołkowską.

 

ROSZKOWSKI Wojciech
syn Walentego i Anieli Jamiołkowskiej, urodzony w Roszkach Chszczonach, parafia Płonka w roku 1824. Zamieszkały tamże. Żona Franciszka Czajkowska. Ślub w Kobylinie 10.02.1850.

 

ROŚCISZEWSKA Antonina Ewa
córka Jana i Julianny Mokranowskiej, urodzona w Borowicach, Województwo Płockie w roku 1794. Mąż Maciej Rościszewski. Zmarła w Warszawie 02.04.1827.

ROWICKA Katarzyna
córka Walentego i Franciszki, urodzona w roku 1794. Mąż Antoni Rowicki. Ślub w Jasieńcu 15.01.1813.

ROWICKA Marcjanna
córka Antoniego i Katarzyny Rowickiej, urodzona w Kawęczynie, parafia Rembertów 06.05.1825.

 

ROWICKI Antoni
syn Piotra i Agnieszki, urodzony w roku 1788. Zamieszkały w Jasieńcu. Żona Katarzyna Rowicka. Ślub w Jasieńcu 15.01.1813.

ROZAŃSKI Antoni
syn Andrzeja, Nad Rachmistrza Komisji Województwa Lubelskiego i Magdaleny Madulewskiej, urodzony w Warszawie w roku 1798. Zamieszkały tamże. Żona Franciszka Piotrowska. Ślub w Warszawie 25.11.1834.

ROZBICKA Domicella
córka Feliksa i Petroneli Parol, urodzona w Kawęczynie, parafia Rembertów w roku 1834. Zamieszkała tamże. Mąż Józef Walenty Stębnowski. Ślub w Rembertowie 19.05.1849.

ROZBICKA Dominika Katarzyna

córka Feliksa i Petroneli Parol, urodzona w Kawęczynie, parafia Rembertów 05.05.1833.

ROZBICKA Franciszka Balbina

córka Jana i Urszuli Stebnowskiej, urodzona w Kawęczynie, parafia Rembertów 30.03.1833. Zmarła tamże 07.08.1841.

ROZBICKA Józefa

córka Wincentego i Zofii Łukowicz, urodzona w Roku 1803. Zamieszkała w Kawęczynie, parafia Rembertów. Mąż Jan Wasileski. Ślub w Rembertowie 23.02.1824.

ROZBICKA Julianna

córka Jana i Urszuli Stebnowskiej, urodzona w Kawęczynie, parafia Rembertów 17.05.1847. Zmarła 18.11.1849.

ROZBICKA Katarzyna

córka Wincentego i Zofii Brzumińskiej, urodzona w roku 1805. Zmarła jako panna w Kawęczynie, parafia Rembertów 16.10.1839.

ROZBICKA Marianna

córka Jana i Urszuli Stebnowskiej, urodzona w Kawęczynie, parafia Rembertów 20.08.1837.

ROZBICKI Adam Jan

syn Jana i Urszuli Stebnowskiej, urodzony w Kawęczynie, parafia Rembertów 23.12.1834.

ROZBICKI Feliks

syn Wincentego i Zofii Łukowicz, urodzony w roku 1792. Żona Petronela Parol. Ślub w Rembertowie 20.02.1827. Zmarł w Kawęczynie, parafia Rembertów 15.08.1837.

ROZBICKI Franciszek

syn Feliksa i Petroneli Parol, urodzony w Kawęczynie, parafia Rembertów 28.09.1836. Zmarł tamże 16.08.1837.

ROZBICKI Jan

syn Jana i Urszuli Stebnowskiej, urodzony w Kawęczynie, parafia Rembertów 28.03.1840. Zmarł tamże 21.02.1841.

ROZBICKI Józef Franciszek

syn Jana i Urszuli Stebnowskiej, urodzony w Kawęczynie, parafia Rembertów 29.01.1842. Zmarł 17.09.1849.

ROZBICKI Mateusz

syn Jana i Urszuli Stępnowskiej, urodzony w Kawęczynie, parafia Rembertów 03.08.1848.

ROZBICKI Mateusz

syn Jana i Urszuli Stebnowskiej, urodzony w Kawęczynie, parafia Rembertów 05.09.1844.

ROZBICKI Wincenty

syn Andrzeja i Katarzyny, urodzony w roku 1760. Żona Zofia Brzumińska. Zmarł w Kawęczynie, parafia Rembertów 09.12.1842.

ROZBICKI Wincenty Paweł

syn Feliksa i Petroneli Parol, urodzony w Kawęczynie, parafia Rembertów 20.01.1828. Żona Joanna Stępnowska. Zmarł 11.07.1848.

ROZECKA Apolonia

córka Jakuba i Marianny Parol, urodzona w Wylezinie, parafia Rembertów w roku 1797. Zamieszkała tamże. Mąż Paweł Ignacy Wysocki. Ślub w Rembertowie 02.02.1820.

ROZECKA Bregida

córka Jakuba i Marianny Parol, urodzona w Wylezinie, parafia Rembertów 05.10.1811. Zmarła tamże 16.03.1812.

ROZECKA Franciszka

córka Jakuba i Marianny, urodzona w Wylezinie, parafia Rembertów w roku 1808. Zamieszkała tamże. Mąż Wincenty Ignacy Sankowski. Ślub w Rembertowie 24.02.1829.

ROZECKA Konstancja

córka Jakuba i Marianny, urodzona w roku 1781. Mąż Maksymilian Brzumiński. Zmarła w Wylezinie, parafia Rembertów 11.12.1842.

ROZECKA Magdalena

córka Jakuba i Marianny Parol, urodzona w Wylezinie, parafia Rembertów w roku 1802. Zamieszkała tamże. Mąż Szymon Stępiński. Ślub w Rembertowie 06.02.1822.

ROZECKI Edward Jakub

syn Stanisława i Karoliny Roszembeld, urodzony w Wylezinie, parafia Rembertów 13.10.1822.

ROZECKI Jakub

urodzony w roku 1766. Zmarł w Wylezinie, parafia Rembertów 19.11.1814.

ROZECKI Marcin

syn Jakuba i Marianny Parol, urodzony w Wylezinie, parafia Rembertów w roku 1791. Zamieszkały tamże. Żona Petronela Wylezińska. Ślub w Rembertowie 11.02.1811.

 

ROZWADOWSKA Antonina

córka Antoniego i Ewy Markowskiej, urodzona w Kruszewie, Województwo Podlaskie. Zamieszkała w Warszawie. Mąż Franciszek Józef Herkner. Ślub w Warszawie 08.06.1834.

ROZWADOWSKI Jan
syn Antoniego i Ewy Markowskiej, urodzony w Kraszewie, Województwo Podlaskie w roku 1797. Zamieszkały w Warszawie. Referent Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. Żona Karolina Mejnert. Ślub w Warszawie 26.04.1834.

 

ROŻAŃSKA Julia Elżbieta
córka Jana i Anieli Obodowicz, urodzona w Wilnie 13.11.1830.

ROŻECKA Helena
córka Marcina i Petroneli Wylezińskiej, urodzona w Wylezinie, parafia Rembertów 01.08.1813. Zmarła 10.08.1813.

RUBINKOWSKA Elżbieta Katarzyna
córka Wawrzyńca i Tekli Zawadzkiej, urodzona w Zamościu, parafia Jasieniec 19.11.1811.

RUBINKOWSKA Kornelia Salomea
córka Wawrzyńca i Tekli Zawadzkiej, urodzona w Mięsach, parafia Jasieniec 01.12.1814.

RUBINKOWSKA Marcjanna Klementyna Franciszka
córka Wawrzyńca, ekonoma i Tekli Zawadzkiej, urodzona w Zamościu, parafia Jasieniec 12.10.1816.

RUCIŃSKI Wojciech
syn Andrzeja i Marianny, urodzony w Łukowie, Województwo Sandomierskie w roku 1777. Zamieszkały w Warszawie. Komornik przy Sądzie Pokoju Wydziału Czwartego Miasta Warszawy. Żona Agnieszka Mikulska. Zmarł 23.04.1831.

RUCKI Idzi Michał
syn Leona i Elżbiety Marszał, urodzony w Goszczynie, parafii tejże 01.09.1823.

RUCZYŃSKA Marianna
córka Wawrzyńca i Katarzyny Wiesiołek, urodzona w Łyszkowicach 05.12.1859. Mąż Ludwik Kalinowski.

 

RUDNICKA Aleksandra Józefa Paulina
córka Jakuba, Mecenasa przy Sądzie Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego i Zofii Brzezińskiej, urodzona w Warszawie 04.02.1836.

 

RUDNICKA Józefa Antonina
córka Jakuba, Mecenasa przy Sądzie Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego i Zofii Brzezińskiej, urodzona w Warszawie 12.12.1840.

 

RUDNICKI Feliks
syn Józefa i Marcjanny Truszczyńskiej, urodzony w Winiarach, Województwo Kaliskie w roku 1798. Zamieszkały w Guzówce. Posesor dzierżawny Dóbr Guzówka, parafia Wilczyska. Żona Anna Wilhelmina Feider. Ślub w Warszawie 15.05.1836.

RUDNICKI Hiacynty
syn Ignacego i Katarzyny, urodzony w roku 1781. Zamieszkały w Sikorach Pawłowiętach. Pierwsza żona Urszula Kostro. Druga żona Aniela Karwacka. Ślub w Kobylinie 22.02.1821.

RUDNICKI Jan
syn Baltazara i Konegondy Osiewskiej, urodzony w Kuleszach Wyknie, parafia Kulesze w roku 1798. Zamieszkały w Krzeczkowie Mianowskim, parafia Rosochate. Żona Magdalena Zawistowska. Ślub w Rosochatem 22.01.1827.

RUDNICKI Jan
syn Józefa i Józefy Brodzińskiej, urodzony w Niwce, Obwód Olkuski, Województwo Krakowskie w roku 1800. Zamieszkały w Warszawie. Żona Teresa Peter. Ślub w Warszawie 26.02.1829.

RUDNICKI Julian
syn Hiacynta i Anieli, urodzony w roku 1823. Zmarł w Frankach Dąbrowie, parafia Kobylin 21.09.1833.

 

RUDNICKI Władysław Józef Andrzej
syn Jakuba, Mecenasa przy Sądzie Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego i Zofii Brzezińskiej, urodzony w Warszawie 26.06.1837.

 

RUDZKA Aleksandra Wiktoria
córka Wincentego i Agnieszki BrusBruszewskiej, urodzona w Warszawie 26.02.1831.

 

RUDZKI Aleksander Andrzej
syn Józefa i Marianny Konopki, urodzony w Obrytkach, parafia Romany 10.04.1860.

 

RUDZKI Felicjan
syn Onufrego i Magdaleny Dobarskiej, urodzony w roku 1791. Zamieszkały w Szczakach, parafia Tarczyn. Posesor Dzierżawny Dóbr Szczak i Mroczkowej  Woli, były Kapitan Wojsk Polskich. Rozwodnik. Zmarł w Żabieńcu, parafia Jazgarzew 10.11.1820.

RUDZKI Leonard
syn Onufrego i Magdaleny Dodajskiej, urodzony w Serokach, Województwo Mazowieckie w roku 1800. Zamieszkały w Warszawie. Urzędnik Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego. Żona Franciszka Nowodworska. Ślub w Warszawie 26.02.1835.

RUDZKI Wincenty
syn Szymona i Małgorzaty Piątkowskiej, urodzony w Warszawie w roku 1798. Adiunkt Biura Policji Miasta Warszawy. Żona Agnieszka Bruszewska. Ślub w Warszawie 04.10.1829.

RUPIŃSKA Anna

córka Antoniego i Franciszki Supińskiej, urodzona w Brychach, parafia Przytuły 04.04.1817. Mąż Ludwik Sokołowski. Ślub w Przytułach 11.02.1839.

 

RUPIŃSKA Anna

córka Jerzego i Katarzyny Łojewskiej, urodzona w roku 1834. Zmarła w Mroczkach, parafia Przytuły 03.11.1836.

RUPIŃSKA Anna

córka Stanisława i Ludwiki Konopki, urodzona w Borawskich, parafia Przytuły 20.09.1848.

 

RUPIŃSKA Franciszka

córka Adama i Weroniki Przyborowskiej, urodzona w Borawskich, parafia Przytuły w roku 1823. Zamieszkała tamże. Mąż Aleksander Sokołowski. Ślub w Przytułach 13.07.1842.

RUPIŃSKA Józefa

córka Antoniego i Franciszki Supińskiej, urodzona w Boraskich, parafia Przytuły 14.12.1819. Mąż Antoni Dobrzycki. Ślub w Przytułach 23.11.1842.

RUPIŃSKA Katarzyna
córka Adama i Weroniki Przyborowskiej, urodzona w Borawskich w roku 1823. Zamieszkała tamże. Pierwszy mąż, Aleksander Sokołowski, zmarł 03.06.1847. Drugi mąż Franciszek Filipkowski. Ślub w Przytułach 26.06.1849.

RUPIŃSKA Ludwika
córka Antoniego i Franciszki Supińskiej, urodzona w Borawskich, parafia Przytuły 20.07.1818.

 

RUPIŃSKA Marcjanna
córka Antoniego i Wiktorii Bogusz, urodzona w Boraskich, parafia Przytuły 10.07.1857.

RUPIŃSKA Rozalia
córka Antoniego i Franciszki, urodzona w roku 1827. Zmarła w Borawskich, parafia Przytuły 21.01.1845.

RUPIŃSKA Rozalia
córka Stanisława i Ludwiki Konopki, urodzona w Boraskich, parafia Przytuły 06.03.1844.

 

RUPIŃSKI Adam
urodzony w roku 1779. Żona Weronika Przyborowska. Zmarł w Borawskich, parafia Przytuły 23.05.1849.

RUPIŃSKI Antoni
syn Stanisława i Ludwiki Konopki, urodzony w Boraskich, parafia Przytuły 20.02.1852.

 

RUPIŃSKI Antoni
urodzony w roku 1787. Zmarł w Borawskich, parafia Przytuły 25.02.1847.

RUPIŃSKI Franciszek
syn Stanisława i Ludwiki Konopki, urodzony w Boraskich, parafia Przytuły 01.11.1856.

 

RUPIŃSKI Jerzy

syn Konstantego i Krystyny Szleszyńskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły w roku 1811. Zamieszkały tamże. Druga żona Klara Mieczkowska. Ślub w Przytułach 02.02.1836.

RUPIŃSKI Karol

syn Adama i Weroniki Przeborowskiej, urodzony w roku 1824. Zmarł w Borawskich, parafia Przytuły 19.07.1827.

RUPIŃSKI Karol

syn Adama i Weroniki Przyborowskiej, urodzony w Borawskich, parafia Przytuły 12.07.1827.

RUPIŃSKI Klemens
syn Stanisława i Elżbiety, urodzony w roku 1757. Zmarł w Borawskich, parafia Przytuły 19.07.1827.

 

RUPIŃSKI Konstanty
syn Antoniego i Wiktorii Bogusz, urodzony w Boraskich, parafia Przytuły 14.08.1850.

RUPIŃSKI Mateusz
syn Antoniego i Franciszki Supińskiej, urodzony w Boraskich, parafia Przytuły 21.09.1814.

 

RUPNIEWSKA Celina Marianna Alalia
córka Ksawerego, Sekretarza Magazynu Drzewa Rządowego i Anny z Schuttzów, urodzona w Warszawie 13.11.1840.

 

RUSINOWSKA Róża Tekla
córka Stanisława i Marcjanny Kalinowskiej, urodzona w roku 1802. Zamieszkała w Piaseckiej Woli. Mąż Hieronim Franciszek Zdrodowski. Ślub w Piasecznie 18.11.1821.

RUTKIEWICZ Kazimierz
syn Michała i Elżbiety Ziewieckiej, urodzony w Szydłowcu w roku 1799. Zamieszkały w Łomży. Sędzia Trybunału Pierwszej Instancji Guberni Augustowskiej. Pierwsza żona, Julianna Treter, zmarła 20.06.1837. Druga żona Zofia Grodzka. Ślub w Puchałach 23.07.1839.

RUTKOSKA Marianna
córka Antoniego i Teofili Mieczkowskiej, urodzona w Mieczkach, parafia Przytuły w roku 1836. Zamieszkała tamże. Mąż Tomasz Rydzewski. Ślub w Przytułach 14.11.1854.

RUTKOWSKA Emilia
córka Szymona i Marii, urodzona w roku 1806. Zamieszkała w Miedzechowie. Mąż Ignacy Prądzyński. Ślub w Jasieńcu 20.09.1825.

RUTKOWSKA Łucja
córka Antoniego i Teofili Mieczkowskiej, urodzona w Mieczkach, parafia Przytuły 12.12.1844.

RUTKOWSKA Magdalena
córka Franciszka i Scholastyki, urodzona w Kossakach Nadbielnych, parafia Rutki w roku 1806. Zamieszkała tamże. Ślub w Puchałach 18.05.1829 z Janem Zwierzyńskim.

RUTKOWSKA Marianna
córka Kazimierza i Kunegundy Wojno, urodzona w Kobylinie Kruszewie parafia Kobylin w roku 1816. Zamieszkała tamże. Mąż Antoni Czajkowski. Ślub w Kobylinie 04.06.1833.

 

RUTKOWSKA Rozalia
córka Antoniego i Teofili Mieczkowskiej, urodzona w Mieczkach, parafia Przytuły 29.08.1849.

RUTKOWSKA Teofila
córka Szymona i Anastazji Stankiewicz, urodzona w Tarnowie, parafia Miastkowo 29.04.1832.

RUTKOWSKA Zofia

córka Michała i Marianny , urodzona w roku 1751. Zamieszkała w Święcieninie, parafia Radziłów. Mąż Stanisław Karwowski. Zmarła tamże 20.02.1821.

 

RUTKOWSKI Adam

syn Wincentego i Rozalii Wądołowskiej, urodzony w Rutkowskich, parafia Burzyn 26.01.1848. Żona Katarzyna Małachowska.

RUTKOWSKI Baltazar

syn Antoniego i Teofili Mieczkowskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 06.01.1831.

 

RUTKOWSKI Bolesław
syn Adama i Katarzyny Małachowskiej, urodzony w Brzostowie, parafia Burzyn 29.09.1883.

 

RUTKOWSKI Ferdynand Feliks
syn Juliana i Ludwiki Kibirskiej, urodzony w Wilnie 30.05.1831.

 

RUTKOWSKI Jan
syn Ludwika i Franciszki, urodzony w roku 1890. Zamieszkały w Górkach Dużych, gmina Winnica, powiat Pułtusk.

 

RUTKOWSKI Julian
syn Ludwika i Franciszki, urodzony 08.02.1893. Zamieszkały w Górkach Dużych, gmina Winnica, powiat Pułtusk.

RUTKOWSKI Kazimierz
syn Wojciecha i Katarzyny, urodzony w roku 1783. Zamieszkały w Kobylinie Kruszewie, parafia Kobylin. Żona Marianna Kunegunda Wojno. Ślub w Kobylinie 14.07.1810.

 

RUTKOWSKI Maciej
syn Antoniego i Teofili Mieczkowskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 25.02.1852.

 

RUTKOWSKI Michał
syn Adama i Balbiny Szleszyńskiej, urodzony w Rogalach, parafia Romany 27.09.1861.

RUTKOWSKI Rudolf Edward Wojciech
syn Ignacego i Karoliny Westwalewicz, urodzony w Krakowie w roku 1806. Zamieszkały w Warszawie. Żona Ludwika Lilpop. Ślub w Warszawie 26.05.1836.

RUTKOWSKI Tadeusz
syn Adama i Katarzyny Małachowskiej, urodzony w Łomży 06.01.1886.

RUTKOWSKI Wawrzyniec

syn Antoniego i Teofili Mieczkowskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 02.09.1832. Zmarł 08.12.1834.

 

RYBCZYŃSKI Rafał Napoleon
syn Franciszka i Elżbiety Nawrockiej, urodzony w Łęczycy w roku 1806. Podporucznik 13 Pułku Piechoty Liniowej. Żona Eleonora Sipowicz. Ślub w Warszawie 04.06.1831.

RYBICKI Adam Ignacy
syn Piotra i Teresy Stankiewicz, urodzony w Wilnie 14.12.1831.

RYBICKI Tomasz
urodzony w roku 1755. Zmarł w Pawłowicach, parafia Rembertów 27.01.1815.

 

RYCHŁOWSKA Józefa
córka Augusta i Ewy Iżyckiej, urodzona w Warszawie 10.03.1837.

RYCHŁOWSKI Franciszek
syn Augusta i Felicji Sierputowskiej, urodzony w Warszawie 03.12.1839.

RYCHTER Stefania Elżbieta
córka Stanisława i Johanny Skrzyckiej, urodzona w Wilnie 20.08.1831.

RYCHWALSKA Anna
córka Józefa i Marianny Zieniewicz, urodzona w Witulewie, parafia Bordziłówka 04.08.1811.

RYCZEK Marianna
córka Jana i Zofii Wylezińskiej, urodzona w Wylezinie, parafia Rembertów 28.12.1812.

RYCZEK Paweł
syn Jana i Zofii Wylezińskiej, urodzony w Wylezinie, parafia Rembertów w roku 1806. Zmarł tamże 25.08.1811.

RYCZKO Salomea
urodzona w roku 1756. Zamężna Brzumińska. Zmarła w Wylezinie, parafia Rembertów 11.06.1812.

RYDZEWSKA Agnieszka
córka Wawrzyńca i Agaty, urodzona w roku 1802. Zamieszkała w Nagórkach, parafia Zambrów. Mąż Tomasz Konopka. Ślub w Zambrowie 12.02.1825.

 

RYDZEWSKA Aleksandra
córka Łukasza i Marianny Rydzewskiej, urodzona w Żelaskach, parafia Romany 23.04.1862.

 

RYDZEWSKA Anna
córka Felicjana i Barbary Konopki, urodzona w Mieczkach, parafia Romany 10.07.1862.

RYDZEWSKA Franciszka
córka Norberta i Katarzyny Kossakowskiej, urodzona w Kubrze, parafia Przytuły 20.08.1833. Mąż Stanisław Rogowski. Ślub w Przytułach 12.09.1849.

RYDZEWSKA Józefa
córka Norberta i Katarzyny Kossakowskiej, urodzona w Kubrach, parafia Przytuły w roku 1820. Zamieszkała tamże. Mąż Jakub Chrzanowski. Ślub w Przytułach 21.11.1842.

RYDZEWSKA Julianna

córka Norberta i Katarzyny, urodzona w Kubrze, parafia Przytuły 13.02.1834. Zamieszkała w Mściwujach, parafia Mały Płock. Pierwszy mąż Antoni Bagiński. Ślub w Przytułach 13.02.1849. Drugi mąż Antoni Franciszek Mściwujewski. Zmarła 14.03.1905.

 

RYDZEWSKA Karolina
córka Norberta i Katarzyny Kossakowskiej, urodzona w Kubrze, parafia Przytuły w roku 1816. Zamieszkała tamże. Mąż Jakub Niebrzydowski. Ślub w Przytułach 26.11.1839.

RYDZEWSKA Kornela
córka Felicjana i Barbary Konopki, urodzona w Mieczkach, parafia Romany 04.03.1860.

RYDZEWSKA Marianna
córka Norberta i Katarzyny Kossakowskiej, urodzona w Kubrze, parafia Przytuły 30.08.1818. Mąż Józef Chrzanowski. Ślub w Przytułach 01.05.1842.

 

RYDZEWSKA Marianna
córka Wincentego i Anny Trzaski, urodzona w Żelaskach, parafia Romany w roku 1825. Zamieszkała tamże. Pierwszy mąż, Franciszek Jurski, zmarł 23.01.1844. Drugi mąż Jan Mroczkowski. Ślub w Przytułach 27.01.1845.

 

RYDZEWSKA Rozalia
córka Franciszka i Katarzyny Borawskiej, urodzona w Olszewie, parafia Romany 10.11.1861.

 

RYDZEWSKA Rozalia
córka Norberta i Katarzyny Kossakowskiej, urodzona w Kubrze, parafia Przytuły w roku 1827. Zamieszkała tamże. Mąż Andrzej Rogowski. Ślub w Przytułach 11.09.1849.

 

RYDZEWSKA Teofila
córka Norberta i Katarzyny Kossakowskiej, urodzona w Kubrze, parafia Przytuły w roku 1825. Zamieszkała tamże. Mąż Józef Chrzanowski. Ślub w Przytułach 25.05.1847.

RYDZEWSKI Adam
syn Tomasza i Marianny Rutkowskiej, urodzony w Mieczkach, parafia Przytuły 20.12.1855.

 

RYDZEWSKI Ignacy

syn Tadeusza i Honoraty Elsner, urodzony w Udrji, Obwód Sejneński, Województwo Augustowskie w roku 1793. Zamieszkały w Warszawie. Urzędnik Komisji Prowianckiej. Żona Ludwika Ziętecka. Ślub w Warszawie 23.10.1827.

RYDZEWSKI Jan

syn Karola i Anny Załuski, urodzony w roku 1758. Żona Łucja Mścichowska. Zmarł w Karwowie, parafia Radziłów 31.12.1819.

RYDZEWSKI Józef

syn Norberta i Katarzyny Kossakowskiej, urodzony w Kubrze, parafia Przytuły 08.09.1830.

 

RYDZEWSKI Juliusz

syn Wincentego i Anieli Rosochackiej, urodzony w Topczewie w roku 1805. Zamieszkały w Kolonii Wierzbno. Rządca Dóbr Hrabiego Skarbka. Żona Ludwika Krogulska. Ślub w Warszawie 17.10.1835.

RYDZEWSKI Konstanty
syn Mateusza i Franciszki Karwowskiej, urodzony w Obrytkach, parafia Romany w roku 1834. Zamieszkały tamże. Żona Julianna Mroczkowska. Ślub w Przytułach 31.01.1855.

 

RYDZEWSKI Tomasz
syn Wincentego i Marianny Bagińskiej, urodzony w Żelaskach, parafia Romany w roku 1819. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Rutkoska. Ślub w Przytułach 14.11.1854.

 

RYDZEWSKI Władysław
syn Jana i Anieli Chludzińskiej, urodzony w Rostkach, parafia Romany 26.05.1862.

RYDZEWSKI Wojciech
syn Norberta i Katarzyny Kossakowskiej, urodzony w roku 1836. Zmarł w Kubrze, parafia Przytuły 30.03.1837.

RYKACZEWSKA Angela
córka Stanisława i Marianny Stepnowskiej, urodzona w Kuleszkach, parafia Miastkowo 01.08.1828.

RYKACZEWSKA Aniela
córka Andrzeja i Agnieszki, urodzona w Pęsach, parafia Puchały w roku 1799. Zamieszkała w Szeligach. Pierwszy mąż Franciszek Buczyński. Ślub w Puchałach 23.02.1824 – zmarł 05.11.1848. Drugi mąż Piotr Szeligowski. Ślub w Puchałach 27.10.1849.

RYKACZEWSKA Anna
córka Andrzeja i Agnieszki, urodzona w Pęsach, parafia Puchały w roku 1804. Zamieszkała tamże. Ślub w Puchałach 26.10.1828 z Mateuszem Jemielitym. Zmarła w Milewie 08.03.1838.

RYKACZEWSKA Ewa

córka Jana i Marianny, urodzona w roku 1799. Zamieszkała w Baczach Mokrych, parafia Puchały. Ślub w Puchałach 21.02.1819 z Wojciechem Baczewskim.

RYKACZEWSKA Franciszka

córka Jakuba i Teodory Przeździeckiej, urodzona w roku 1774. Zamieszkała w Rykaczach, parafia Zambrów. Mąż Florian Skarzyński. Ślub w Zambrowie 20.11.1809.

RYKACZEWSKA Franciszka

urodzona w roku 1779. Mąż Florian Skarzyński. Zmarła w Skarzynie Nowej Wsi, , parafia Rosochate 27.10.1829.

RYKACZEWSKA Julianna

córka Jana i Katarzyny Skarzyńskiej, urodzona w roku 1802. Zamieszkała w Rykaczach, parafia Zambrów. Mąż Stanisław Krajewski. Ślub w Zambrowie 27.11.1820.

RYKACZEWSKA Julianna

córka Marianny Rykaczewskiej, urodzona w roku 1810. Zamieszkała w Ładach Borowych, parafia Puchały. Ślub w Puchałach 16.11.1840 z Janem Zakrzewskim.

RYKACZEWSKA Konegunda

córka Jakuba i Teodory Przeździeckiej, urodzona w Rykaczach, parafia Zambrów w roku 1773. Zamieszkała w Sasinach Łętownicy. Mąż Adam Sasinowski. Ślub w Zambrowie 22.01.1812.

RYKACZEWSKA Marianna

córka Mateusza i Ewy, urodzona w roku 1783. Zamieszkała w Pęsach, parafia Puchały. Ślub w Puchałach 29.05.1818 z Wincentym Gackim. Zmarła w Ładach Borowych 15.01.1837.

RYKACZEWSKA Marianna

urodzona w roku 1755. Mąż Stanisław Grochowski. Zmarła w Sasinach Łętownicy, parafia Zambrów 12.01.1813.

RYKACZEWSKA Michalina

córka Adolfa i Heleny Kaczyńskiej, urodzona w Rykaczach, parafia Zambrów 17.01.1892.

RYKACZEWSKI Adolf

syn Stanisława i Katarzyny Krajewskiej, urodzony w roku 1863. Zamieszkały w Rykaczach, parafia Zambrów. Żona Helena Kaczyńska. Ślub w Zambrowie 17.02.1890. Zmarł 02.10.1913.

RYKACZEWSKI Aleksander

syn Jana i Józefy Zaremby, urodzony w Wdziękoniu, parafia Zambrów 14.01.1907.

RYKACZEWSKI Andrzej

syn Józefa i Katarzyny, urodzony w roku 1757. Zamieszkały w Pęsach, parafia Puchały. Żona Agnieszka Gronostajska. Zmarł 31.12.1829.

RYKACZEWSKI Bolesław

syn Walentego i Teofili Grodzkiej, urodzony w Czachach, parafia Kołaki 07.01.1886.

RYKACZEWSKI Jan

syn Adolfa i Heleny Kaczyńskiej, urodzony w Rykaczach, parafia Zambrów 19.06.1895.

RYKACZEWSKI Jan

syn Jakuba i Małgorzaty, urodzony w roku 1804. Zamieszkały w Pęsach, parafia Puchały. Żona Joanna. Zmarł 08.11.1834.

RYKACZEWSKI Jan

syn Pawła i Kornelii Krajewskiej, urodzony w Wdziękoniu, parafia Zambrów 24.12.1857. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona Władysława Koszewska.  Druga żona Józefa Zaremba.

RYKACZEWSKI Józef

syn Stanisława i Marianny Stepnowskiej, urodzony w Kuleszkach, parafia Miastkowo 20.03.1831.

RYKACZEWSKI Maksymilian Marcin

syn Stanisława i Franciszki, urodzony w roku 1834. Zmarł w Rykaczach, parafia Zambrów 20.05.1853.

RYKACZEWSKI Michał

syn Jana i Katarzyny, urodzony w roku 1804. Zmarł w Rykaczach, parafia Zambrów 11.04.1854.

RYKACZEWSKI Mikołaj

syn Jana i Katarzyny, urodzony w Rykaczach, parafia Zambróww roku 1799. Zamieszkały tamże. Druga żona Marianna Podbielska. Ślub w Zambrowie 23.02.1846. Zmarł 07.11.1854.

RYKACZEWSKI Mikołaj

syn Jana i Władysławy Łoszewskiej, urodzony w Wdziękoniu, parafia Zambrów 04.09.1887.

RYKACZEWSKI Paweł

syn Stanisława i Franciszki Rawy, urodzony w Rykaczach, parafia Zambrów w roku 1834. Zamieszkały tamże. Żona Kornela Krajewska. Ślub w Zambrowie 06.02.1853.

RYKACZEWSKI Romuald

syn Józefa i Domiceli, urodzony w Rykaczach, parafia Zambrów 25.10.1849.

RYKACZEWSKI Stanisław

syn Andrzeja i Agnieszki Gronostajskiej, urodzony w Pęsach, parafia Puchały w roku 1793. Zamieszkały tamże.

RYKACZEWSKI Stanisław

syn Jana i Józefy Zaremby, urodzony w Wdziękoniu, parafia Zambrów 16.01.1908.

RYKACZEWSKI Stanisław

syn Mikołaja i Anny Jabłonowskiej, urodzony w Rykaczach, parafia Zambrów w roku 1830. Zamieszkały tamże. Żona Katarzyna Krajewska. Ślub w Zambrowie 12.02.1855.

RYKACZEWSKI Szymon

syn Józefa i Katarzyny, urodzony w roku 1759. Zamieszkały w Pęsach, parafia Puchały. Żona Marianna Baczewska. Zmarł 30.10.1829.

RYKACZEWSKI Walenty

syn Stanisława i Franciszki, urodzony w Rykaczach, parafia Zambrów 12.02.1852.

 

RYKALSKI Stanisław

syn Antoniego i Krystyny, urodzony w Lisowie, parafia Grójec w roku 1816. Zmarł 25.03.1817.

RYKOWSKA Julia Marianna

córka Józefa, Sekretarza w Komisji Województwa Mazowieckiego i Małgorzaty Żebrowskiej, urodzona w Warszawie 06.05.1830.

RYKOWSKI Józef

syn Szymona i Agaty Bączkowskiej, urodzony w roku 1793. Zamieszkały w Warszawie. Sekretarz Komisji Województwa Mazowieckiego. Żona Małgorzata Żebrowska. Zmarł 02.01.1831.

RYMKIEWICZ Jan Leonardy
syn Antoniego i Anny, urodzony w parafii Tawrockiej w roku 1820. Zamieszkały w Radomiu. Rachmistrz w Rządzie Gubernialnym Radomskim w Wydziale Policyjnym. Ślub w Sokołach 21.06.1851 z Marianną Karoliną Grodzką.

RYNIEWICKI Wojciech
syn Adama i Marianny Żędzian, urodzony w Żędzianach, parafia Tykocin w roku 1820. Zamieszkały tamże. Żona Agnieszka Kulikowska. Ślub w Kobylinie 12.11.1843.

 

RYNKIEWICZ Benedykt Ludwik
syn Wincentego i Małgorzaty, urodzony w Grójcu 21.03.1817.

RYŃSKI Marcin
syn Stanisława i Magdaleny Piszalewskiej, urodzony w Osieku, Województwo Sandomierskie w roku 1798. Zamieszkały w Warszawie. Żona Rozalia Zajączkowska. Ślub w Warszawie 01.06.1834.

RYSZEWSKI Józef
syn Aleksandra i Emilii Godlewskiej, urodzony w Uścianku Dębiance, parafia Zuzela20.05.1911.

RYSZEWSKI Walenty
syn Pawła i Antoniny Nienałtowskiej, urodzony w Brewkach, parafia Zaręby Kościelne 12.02.1908.

RYTEL Franciszek
syn Łukasza ( zmarł 07.03.1793 ) i Barbary Kempisty ( zmarła 15.05.1807 ), urodzony w parafii Zaręby Kościelne 08.09.1791. Żona Urszula Tarnowska. Ślub w Rosochatem 24.01.1815.

 

RYX Bronisława Filipina
córka Stanisława Wincentego i Anny Elżbiety Szylling, urodzona w Warszawie 26.05.1824.

RYX Tekla Serafina Cherubina
córka Stanisława Wincentego i Anny Elżbiety Szylling, urodzona w Chiliczkach, parafia Piaseczno 30.07.1825.

RYX Stanisław Wincenty
syn Franciszka, byłego Majora Wojsk Polskich i Ludwiki z Kollinów, urodzony w roku 1801. Zamieszkały w Chiliczkach, parafia Piaseczno. Żona Anna Elżbieta Szylling. Ślub w Piasecznie 26.06.1823.

RZĄCA Adam
syn Antoniego i Anny, urodzony w roku 1887. Zmarł w Pieckach, parafia Dąbrówka 10.05.1888.

RZĄCA Agnieszka

córka Wojciecha i Anastazji Penzy, urodzona w roku 1792. Zamieszkała w Bujnach. Ślub w Sokołach 13.07.1813 z Łukaszem Szymonem Brzozowskim. Zmarła w Porośli Kijach 30.04.1832.

RZĄCA Aleksander

syn Augustyna i Marcjanny Pruszyńskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 02.11.1801. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 04.02.1828 z Anastazją Perkowską. Zmarł 27.01.1855.

RZĄCA Aleksander

syn Ferdynanda, urodzony w Śliwowie, parafia Jabłoń 17.06.1871.

RZĄCA Aleksander

syn Szymona, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 14.08.1881.

RZĄCA Anastazja

córka Stanisława i Agnieszki Kruszewskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 19.04.1801. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 09.11.1830 z Dominikiem Dworakowskim. Zmarła w Porośli Wojsławach 15.04.1832.

RZĄCA Andrzej

syn Michała i Petroneli Łapińskiej, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1818. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 07.11.1842 z Jozefatą Penzą. Zmarł 06.09.1854.

RZĄCA Andrzej

syn Pawła i Józefy Zdrodowskiej, urodzony w Porośli Wojsławach, parafia Sokoły w roku 1810. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 12.11.1833 z Antoniną Jabłońską.

RZĄCA Andrzej

syn Pawła i Katarzyny Kropiewnickiej, urodzony w roku 1808. Żona Marianna. Zmarł w Raciborach, parafia Sokoły 10.01.1864.

RZĄCA Anna

córka Augustyna i Marcjanny Pruszyńskiej, urodzona w parafii Sokoły w roku 1797. Zamieszkała w Raciborach Nowych. Ślub w Sokołach 09.11.1818 z Antonim Faszczewskim. Zmarła w Faszczach 09.06.1830.

RZĄCA Anna

córka Franciszka i Franciszki Czajkowskiej, urodzona w Wnorach Wandach, parafia Kobylin w roku 1814. Zamieszkała tamże. Mąż Piotr Żajkowski. Ślub w Kobylinie 17.02.1833.

RZĄCA Anna

córka Kazimierza i Zuzanny Raciborskiej, urodzona w roku 1781. Zamieszkała w Rzącach. Ślub w Sokołach 21.02.1819 z Tomaszem Porowskim.

RZĄCA Anna

córka Pawła i Jozefaty Zdrodowskiej, urodzona w Porośli Wojsławach, parafia Sokoły w roku 1816. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 26.11.1832 z Janem Kamieńskim.

RZĄCA Anna

córka Szymona i Jozefaty Moczydłowskiej, urodzona w roku 1843. Zmarła w Rzącach, parafia Sokoły 04.09.1860.

RZĄCA Anna Paulina

córka Pawła i Katarzyny Kropiewnickiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły 25.01.1804. Zamieszkała w Raciborach Nowych. Ślub w Sokołach 03.06.1832 z Dominikiem Dworakowskim.

RZĄCA Antoni

syn Pawła i Marianny Wojno, urodzony w Śliwowie w roku 1817. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona, Barbara Śliwowska, zmarła 20.07.1851. Kolejny ślub w Sokołach 10.08.1851 z Jozefatą Dzierzko z domu Dworakowska.

RZĄCA Antoni

syn Pawła, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły 22.04.1877.

RZĄCA Antoni

syn Piotra i Petroneli Garbowskiej, urodzony w Wnorach Wandach, parafia Kobylin w roku 1823. Zamieszkały tamże. Żona Julianna Kulikowska. Ślub w Kobylinie 29.02.1848.

RZĄCA Antoni Bolesław

syn Wincentego i Anny Kozłowskiej, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły 14.06.1890.

RZĄCA Antonina

córka Stanisława i Jadwigi Sokołowskiej, urodzona w roku 1788. Zamieszkała w Rzącach. Ślub w Sokołach 25.02.1810 z Bartłomiejem Perkowskim.

RZĄCA Antonina

córka Tomasza i Agaty Perkowskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1824. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 15.02.1847 z Antonim Bujno.

RZĄCA Antonina

córka Tomasza i Małgorzaty Zdrodowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 09.06.1807. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 25.02.1827 z Szymonem Łopieńskim. Zmarła 12.06.1833.

RZĄCA Apolonia

córka Antoniego i Łucji Roszkowskiej, urodzona w roku 1813. Zmarła w Raciborach Starych, parafia Sokoły 12.04.1831.

RZĄCA Augustyn

syn Szymona, urodzony w roku 1756. Żona Marcjanna Pruszyńska. Zmarł w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 16.11.1824.

RZĄCA Bolesław

syn Feliksa, urodzony w Spałach, parafia Jabłoń 20. 05.1867. Zmarł 12.06.1867.

RZĄCA Bolesław Tomasz

syn Tomasza, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły 14.11.1872.

RZĄCA Elżbieta

córka Stanisława i Hedwigi Sokołowskiej, urodzona w roku 1791. Zamieszkała w Rzącach. Pierwszy mąż Raciborski. Kolejny ślub w Sokołach 07.02.1814 z Janem Śniecińskim.

RZĄCA Ewa

córka Kazimierza i Zuzanny Raciborskiej, urodzona w roku 1785. Zamieszkała w Rzącach, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 13.02.1810 z Pawłem Faszczewskim ? zmarł 27.04.1831. Kolejny ślub w Sokołach 25.06.1833 z Pawłem Idźkowskim

RZĄCA Ewa

córka Michała i Petroneli Łapińskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły 25.04.1807. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 20.02.1832 z Wojciechem Brzozowskim.

RZĄCA Ewa

córka Piotra i Petroneli Garbowskiej, urodzona w Wnorach Wandach, parafia Kobylin w roku 1823. Zamieszkała tamże. Mąż Stefan Żajkowski. Ślub w Kobylinie 18.02.1844.

RZĄCA Felicjan Idzi

syn Feliksa i Zofii Koćmierowskiej, urodzony w Spale, parafia Jabłoń w roku 1823. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 21.02.1843 z Franciszką Dąbrowską.

RZĄCA Feliks

syn Juliana i Cecylii Faszczewskiej, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły 01.10.1890.

RZĄCA Franciszek

syn Adama, urodzony w Spałach, parafia Jabłoń 09.09.1871.

RZĄCA Franciszka

córka Józefa i Wiktorii Porowskiej, urodzona w roku 1771. Zamieszkała w Raciborach Starych. Ślub w Sokołach 25.05.1819 z Szymonem Idźkowskim.

RZĄCA Franciszka

córka Macieja i Antoniny Płońskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1811. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 14.11.1831 z Józefem Bajno. Zmarła 13.06.1835.

RZĄCA Franciszka

córka Wojciecha i Konstancji Świątkowskiej, urodzona w roku 1792. Zamieszkała w Piszczatach Kończanach, parafia Kobylin. Mąż Antoni Czajkowski. Ślub w Kobylinie 30.06.1811.

RZĄCA Grzegorz

syn Macieja i Franciszki Mojkowskiej, urodzony w Piszczatach Kończanach, parafia Kobylin w roku 1815. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Leśniewska. Ślub w Kobylinie 14.02.1841.

RZĄCA Jan

syn Aleksandra, urodzony w Spałach, parafia Jabłoń 13.01.1883.

RZĄCA Jan

syn Antoniego, urodzony w Raciborach Starych, parafia Sokoły 30.09.1882. Zmarł w parafii Piekuty 13.12.1890.

RZĄCA Jan

syn Bartłomieja i Marcjanny Śniecińskiej, urodzony w roku 1801. Zamieszkały w Rzącach. Ślub w Sokołach 04.03.1821 z Joanną Rzącą.

RZĄCA Jan

syn Karola i Anieli Sokołowskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1821. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 07.02.1848 z Konstanją Rzącą z domu Idźkowska.

RZĄCA Jan

syn Kazimierza i Franciszki Raciborskiej, urodzony w Raciborach Starych, parafia Sokoły 08.06.1776. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 26.05.1828 z Joanną Czajkowską z domu Gierłachowska.

RZĄCA Jan

syn Macieja i Antoniny Płońskiej, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1815. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona, Ewa Cackowska, zmarła 16.02.1852. Kolejny ślub w Sokołach 19.08.1857 z Katarzyną Jabłońską.

RZĄCA Jan

syn Macieja i Domicelli Jabłońskiej, urodzony w Jabłoni Rykaczach, parafia Jabłoń 29.03.1809. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 06.02.1832 z Antoniną Jamiołkowską.

RZĄCA Jan

syn Mikołaja i Zuzanny Gierłachowskiej, urodzony w Raciborach Starych, parafia Sokoły 15.07.1834. Żona Teofila Drągowska. Zmarł tamże 29.06.1865.

RZĄCA Jan

syn Piotra i Jozefaty Spalińskiej, urodzony w Spale, parafia Jabłoń w roku 1806. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona Katarzyna Choińska z domu Jamiołkowska. Ślub w Kuleszach 14.01.1834. Druga żona Konstancja Jamiołkowska. Ślub w Sokołach 03.02.1836.

RZĄCA Joanna

córka Bartłomieja i Marianny Śniecińskiej, urodzona w roku 1797. Mąż Bartłomiej Jamiołkowski. Zmarła w Rzącach, parafia Sokoły 18.01.1856.

RZĄCA Joanna

córka Kazimierza i Marianny Idźkowskiej, urodzona w roku 1800. Mąż Jan Rząca. Zmarła w Rzącach, parafia Sokoły 08.07.1854.

RZĄCA Joanna

córka Michała i Petroneli Łapińskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły 29.04.1805. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 10.02.1830 z Adamem Walerianem Sokołowskim.

RZĄCA Jozefata

córka Andrzeja i Franciszki Jamiołkowskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1823. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 14.11.1842 z Kajetanem Stanisławem Jamiołkowskim.

RZĄCA Jozefata

córka Stanisława i Agnieszki Kruszewskiej, urodzona w roku 1798. Zamieszkała w Raciborach Nowych, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 17.02.1817 z Kalikstym Kamieńskim.

RZĄCA Jozefata

córka Tadeusza i Barbary Rzący, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły 19.03.1811. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 04.03.1832 z Józefem Drągowskim. Zmarła 02.04.1856.

RZĄCA Józef

syn Antoniego i Julianny Sikorskiej, urodzony w Raciborach Starych, parafia Sokoły 14.10.1890.

RZĄCA Józef

syn Karola i Anieli Sokołowskiej, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1818. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 24.02.1840 z Eleonorą Zdrodowską.

RZĄCA Józef

urodzony w roku 1745. Żona Marcjanna Śniecińska. Zmarł w Rzącach, parafia Sokoły 23.04.1821.

RZĄCA Julian

syn Dominika i Honoraty Wyszyńskiej, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1820. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 02.02.1840 z Konstancją Idźkowską.

RZĄCA Julian Antoni

syn Szymona, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 16.02.1883. Zmarł 09.01.1889.

RZĄCA Julian Daniel

syn Leopolda, urodzony w Perkach Wypychach, parafia Sokoły 17.01.1882.

RZĄCA Julianna

córka Macieja i Franciszki Mojkowskiej, urodzona w roku 1827. Mąż Józef Bujno. Zmarła w Bujnach, parafia Sokoły 09.03.1858.

RZĄCA Karol

urodzony w roku 1774. Żona Aniela Sokołowska. Zmarł w Rzącach, parafia Sokoły 27.07.1831.

RZĄCA Katarzyna

córka Karola i Petroneli Sokołowskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1818. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 19.02.1838 z Szymonem Idźkowski.

RZĄCA Konstancja

córka Macieja i Franciszki, urodzona w Piszczatach Kończanach, parafia Kobylin w roku 1813. Zamieszkała tamże. Mąż Jan Kierzkowski. Ślub w Kobylinie 06.02.1831.

RZĄCA Konstanty

syn Jana, urodzony w Śliwowie, parafia Jabłoń 03.01.1882.

RZĄCA Konstanty Witalis

syn Tomasza, urodzony w Spałach, parafia Jabłoń 13.11.1868.

RZĄCA Leon

syn Aleksandra i Anastazji Perkowskiej, urodzony w roku 1837. Zmarł w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 20.04.1851.

RZĄCA Ludwik

syn Stanisława i Agnieszki Kruszewskiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 26.08.1806. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 04.03.1832 z Konegondą Dworakowską.

RZĄCA Łukasz

syn Wojciecha i Anastazji Penzy, urodzony w roku 1794. Zamieszkały w Bujnach. Ślub w Sokołach 25.11.1813 z Ludwiką Dworakowską.

RZĄCA Małgorzata

córka Macieja i Franciszki Mojkowskiej, urodzona w Piszczatach Kończanach, parafia Kobylin w roku 1822. Zamieszkała tamże. Mąż Jakub Stypułkowski. Ślub w Kobylinie 21.02.1841.

RZĄCA Małgorzata

córka Tomasza i Franciszki Perkowskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1825. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 05.02.1850 z Janem Perkowskim.

RZĄCA Marcin

urodzony w roku 1784. Żona Jozefata Jamiołkowska. Zmarł w Rzącach, parafia Sokoły 31.10.1831.

RZĄCA Marcjanna

córka Pawła i Katarzyny Kropiewnickiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły 08.01.1810. Zamieszkała w Raciborach Nowych. Ślub w Sokołach 27.02.1833 z Mateuszem Stanisławem Płońskim.

RZĄCA Marianna

córka Antoniego i Marianny Makowskiej, urodzona w Raciborach Starych, parafia Sokoły w roku 1805. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 20.08.1832 z Mateuszem Penzą. Zmarła w Pęzach 14.09.1848.

RZĄCA Marianna

córka Augustyna i Marcjanny Pruszyńskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 11.04.1805. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 14.05.1827 z Janem Dworakowskim.

RZĄCA Marianna

córka Franciszka i Franciszki Czaczkowskiej, urodzona w Wnorach Wandach, parafia Kobylin w roku 1823. Zamieszkała tamże. Mąż Antoni Dąbrowski. Ślub w Kobylinie 14.02.1847.

RZĄCA Marianna

córka Jana i Joanny Rzący, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1826. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 23.02.1846 z Mikołajem Śliwowskim.

RZĄCA Marianna

córka Kazimierza i Marcjanny Idźkowskiej, urodzona w roku 1798. Zamieszkała w Rzącach, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 17.02.1817 z Marcinem Perkowskim. Zmarła 23.01.1830.

RZĄCA Marianna

córka Ludwika i Franciszki Jabłońskiej, urodzona w Jabłoni Rykaczach, parafia Jabłoń w roku 1835. Zmarła w Bruszewie, parafia Sokoły 08.03.1851.

RZĄCA Marianna

córka Macieja i Franciszki Mojkowskiej, urodzona w Piszczatach Kończanach w roku 1817. Mąż Jakub Kierzkowski. Ślub w Kobylinie 21.01.1839. Zmarła w Kurzynach, parafia Kobylin 29.12.1861.

RZĄCA Marianna

córka Mateusza i Agaty, urodzona w roku 1792. Zamieszkała w Rzącach. Ślub w Sokołach 05.07.1812 z Stanisławem Kruszewskim. Zmarła 07.01.1835.

RZĄCA Marianna

córka Michała i Petroneli Łapińskiej, urodzona w roku 1800. Zamieszkała w Rzącach, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 12.02.1821 z Pawłem Jamiołkowskim. Zmarła w Bujnach 23.03.1853.

RZĄCA Marianna

córka Pawła i Katarzyny Kropiewnickiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1826. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 20.11.1843 z Felicjanem Brzozowskim.

RZĄCA Marianna

córka Stanisława i Jadwigi Sokołowskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1802. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 25.08.1833 z Łukaszem Roszkowskim.

RZĄCA Marianna

córka Stanisława i Rozalii Rzący, urodzona w roku 1821. Zmarła w Bujnach, parafia Sokoły 14.01.1832.

RZĄCA Marianna

córka Tadeusza i Barbary Rzący, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1816. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 11.02.1839 z Pawłem Kruszewskim.

RZĄCA Michał

syn Filipa i Zofii Wnorowskiej, urodzony w roku 1731. Zmarł w Wnorach Wandach, parafia Kobylin 09.03.1811.

RZĄCA Michał

syn Piotra i Petroneli Garbowskiej, urodzony w roku 1817. Żona Petronela Drągowska. Ślub w Kobylinie 26.02.1843. Zmarł w Wnorach Wandach, parafia Kobylin 26.06.1845.

RZĄCA Michał

urodzony w roku 1779. Żona Petronela Łapińska. Zmarł w Rzącach, parafia Sokoły 13.08.1831.

RZĄCA Mikołaj

syn Antoniego i Marianny Makowskiej, urodzony w Raciborach Starych, parafia Sokoły w roku 1788. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 11.02.1833 z Zuzanną Gierłachowską.

RZĄCA Mikołaj

syn Marcina i Katarzyny Łopieńskiej, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1781. Ślub w Sokołach 23.11.1833 z Rozalia Jankowską. Zmarł 21.03.1851.

RZĄCA Paweł

syn Tomasza i Agaty Perkowskiej, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły 15.01.1809. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 01.03.1829 z Anastazją Perkowską.

RZĄCA Paweł

urodzony w roku 1773. Żona Katarzyna Kropiewnicka. Zmarł w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 03.03.1833.

RZĄCA Petronela Paulina

córka Macieja i Antoniny Płońskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1826. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 14.02.1848 z Tomaszem Perkowskim.

RZĄCA Piotr

syn Jana i Agnieszki Zarzeckiej, urodzony w Dąbrowie Zgniłej, parafia Jabłoń w roku 1817. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 09.11.1840 z Antoniną Rzącą z domu Jabłońska.

RZĄCA Piotr

syn Macieja i Antoniny, urodzony w roku 1809. Żona Aniela Jankowska. Zmarł w Rzącach, parafia Sokoły 03.04.1856.

RZĄCA Piotr

syn Michała i Marianny Sikorskiej, urodzony w roku 1766. Żona Petronela Garbowska. Ślub w Kobylinie 13.07.1812. Zmarł w Wnorach Wandach, parafia Kobylin 01.12.1826.

RZĄCA Rozalia

córka Dominika i Marianny Moczydłowskiej, urodzona w roku 1799. Zamieszkała w Rzącach, parafia Sokoły. Ślub w Sokołach 10.02.1817 z Stanisławem Bujno.

RZĄCA Rozalia

córka Pawła i Katarzyny Kropiewnickiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1814. Zamieszkała w Raciborach Nowych. Ślub w Sokołach 06.02.1837 z Antonim Płońskim.

RZĄCA Rozalia

córka Wojciecha i Konstancji Świątkowskiej, urodzona w roku 1778. Pierwszy mąż Jan Sikorski. Drugi mąż Szymon Grodzki. Ślub w Kobylinie 22.11.1816. Zmarła w Piszczatach Kończanach, parafia Kobylin 11.11.1841.

RZĄCA Scholastyka

córka Tomasza i Małgorzaty Zdrodowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 29.08.1813. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 05.08.1832 z Wojciechem Brzozowskim.

RZĄCA Stanisław

urodzony w roku 1796. Żona Rozalia Rząca. Zmarł w Bujnach, parafia Sokoły 16.11.1831.

RZĄCA Stefania

córka Antoniego i Anny, urodzona w roku 1885. Zmarła w Pieckach, parafia Dąbrówka 15.10.1888.

RZĄCA Sylwester

syn Kazimierza i Agaty Kropiewnickiej, urodzony w parafii Jabłoń Kościelna w roku 1789. Zamieszkały w Porośli Wojsławach. Ślub w Sokołach 14.02.1814 z Marcjanną Raciborską.

RZĄCA Szymon

syn Michała i Petroneli Lipińskiej, urodzony w Rzącach w roku 1815. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 24.08.1836 z Jozefatą Moczydłowską – zmarła 21.03.1853. Kolejny ślub w Sokołach 18.10.1853 z Petronelą Rzącą.

RZĄCA Tadeusz

syn Pawła i Katarzyny Kropiewnickiej, urodzony w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1818. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 26.11.1838 z Marianną Jamiołkowską.

RZĄCA Tekla

córka Andrzeja i Franciszki Jamiołkowskiej, urodzona w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1829. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 19.02.1849 z Rochem Jamiołkowskim.

RZĄCA Teofila

córka Andrzeja i Franciszki Jamiołkowskiej, urodzona w roku 1828. Mąż Paweł Rząca. Zmarła w Rzącach, parafia Sokoły 11.02.1865.

RZĄCA Tomasz

syn Jana i Joanny Rzący, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły w roku 1822. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 09.02.1847 z Konstancją Wnorowską.

RZĄCA Tomasz

syn Karola i Marianny Rzący, urodzony w roku 1776. Zamieszkały w Rzącach. Ślub w Sokołach, jako wdowiec, 22.11.1819 z Franciszką Perkowską.

RZĄCA Tomasz

urodzony w roku 1757. Żona Małgorzata Zdrodowska. Zmarł w Raciborach Nowych, parafia Sokoły 12.02.1837.

RZĄCA Wacław

syn Ludwika i Kunegundy Dworakowskiej, urodzony w Raciborach Nowych w roku 1840. Zamieszkały w Poświętnem. Ślub w Zawadach 24.11.1862 z Julianną Maleszewską.

RZĄCA Walenty

syn Franciszka i Franciszki Czaczkowskiej, urodzony w Wnorach Wandach, parafia Kobylin w roku 1817. Zamieszkały tamże. Żona Anastazja Sikorska z domu Szleszyńska. Ślub w Kobylinie 28.01.1839.

RZĄCA Wincenty

syn Mateusza i Barbary Łopińskiej, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły 19.07.1785. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 10.07.1825 z Zuzanną Gierłachowską. Kolejny ślub w Sokołach 04.03.1832 z Jozefatą Perkowską. Zmarł w Jamiołkach Rawkach 06.08.1854.

RZĄCA Wincenty Józef

syn Dominika i Honoraty Wyszyńskiej, urodzony w Rzącach, parafia Sokoły 12.07.1810. Zamieszkały tamże. Ślub w Sokołach 20.06.1830 z Anielą Idźkowską.

RZĄCA Wojciech
syn Macieja i Franciszki Mojkowskiej, urodzony w Piszczatach Kończanach w roku 1822. Zamieszkały tamże. Pierwsza żona Barbara Grabowska. Kolejny ślub w Sokołach 16.02.1852 z Jozefatą Perkowską z domu Jamiołkowska.

RZĄCA Zuzanna
córka Tomasza i Małgorzaty Zdrodowskiej, urodzona w Raciborach Nowych, parafia Sokoły w roku 1816. Zamieszkała tamże. Ślub w Sokołach 26.11.1839 z Tomaszem Raciborskim.

RZECZKOWSKI Franciszek
syn Ignacego i Scholastyki, urodzony w roku 1897. Zamieszkały w Mokrzycach, gmina Nasielsk, powiat Pułtusk.

RZECZKOWSKI Józef
syn Ignacego i Scholastyki, urodzony w roku 1899. Zamieszkały w Mokrzycach, gmina Nasielsk, powiat Pułtusk.

RZECZKOWSKI Jan Stanisław Jacek
syn Pawła i Marii Zaborowskiej, urodzony w Kaliszu 19.08.1883.

RZECZKOWSKI Paweł
syn Jana i Marianny Karwowskiej, urodzony 29.04.1852. Zamieszkały w Osobnem, parafia Szczepankowo. Żona Maria Zaborowska.

 

RZECZKOWSKI Tadeusz
syn Ignacego i Scholastyki, urodzony w roku 1896. Zamieszkały w Mokrzycach, gmina Nasielsk, powiat Pułtusk.

RZECZKOWSKI Teofil
syn Ignacego i Scholastyki, urodzony w roku 1908. Zamieszkały w Mokrzycach, gmina Nasielsk, powiat Pułtusk.

RZECZYCKA Kazimiera
córka Kazimierza i Anny Kisiel, urodzona w Wilnie 10.02.1832.

RZEMPUŁOSKA Aniela
córka Antoniego, Pisarza Sądu Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego i Zofii z Mroczkiewiczów, urodzona w Warszawie 1812. Zamieszkała tamże. Mąż Jakub Popławski. Ślub w Warszawie 14.02.1833.

RZEPECKI Romuald Ignacy Wacław

syn Ignacego, Sekretarza Poczty i Anny Stachorskiej, urodzony w Kielcach 09.02.1833.

RZEPNIEWSKI Jan

syn Feliksa, urodzony w Sokołach Rusi Starej, parafia Sokoły 15.03.1872. Zmarł 27.06.1872.

RZEPNY Teofil

syn Jana, urodzony w Piotrowcach, parafia Jabłoń 17.10.1867.

RZESZOTKOWSKA Marianna

córka Stanisława i Antoniny Święckiej, urodzona w Łosi, parafia Jazgarzew 06.01.1810. Zmarła 09.08.1810.

RZĘDKOWSKA Marianna

córka Aleksego i Zofii Razickiej, urodzona w Warszawie 13.01.1836.

RZOŃCA Franciszek

syn Antoniego i Marianny Wojno, urodzony w Pieckach, parafia Dąbrówka 04.04.1868. Zmarł 21.07.1870.

RZOŃCA Franciszka

urodzona w roku 1730. Mąż Wojciech Wnorowski. Zmarła w Wnorach Starych, parafia Kobylin 14.03.1820.

RZUCHOWSKA Zenobia Florentyna

córka Michała, Asystenta przy Kontroli Skarbowej Województwa Krakowskiego i Anny Staniszewskiej, urodzona w Kielcach 29.11.1834.

RZYMSKA Felicjanna

córka Antoniego, Urzędnika Komisji Województwa Mazowieckiego i Felicjanny Orłowskiej, urodzona w Warszawie 24.01.1830.

RZYMSKI Jan

syn Kazimierza i Katarzyny Konarzewskiej, urodzony w parafii Wysokie Mazowieckie w roku 1788. Zamieszkały w Włostach, parafia Dąbrowa Wielka. Pierwsza żona Anna Konarzewska. Druga żona Petronela Marianna Kruszewska. Ślub w Zambrowie 09.02.1820.

 

RZYSZCZEWSKI Michał Maksymilian Gabriel

syn Lena Hrabiego i Michaliny z Książąt Radziwiłłów, urodzony w Warszawie 17.12.1840.