Indeks opracował L. Kocoń

CHROBOT Roch lat 40, wdowiec, syn Jana i Konstancji już zmarłych, zamieszkały w Załęgach z Angelą ŻUCHIEWICZOWĄ lat 27, wdową po Janie, gospodarzu zamieszkałym w Godlewie Cechnach, ślub 15.05.1808, 1/1808.

CZYŻEWSKI Piotr lat 25, syn Jacentego i Anny z Rytelewskich w Mianowie na gospodarstwie zamieszkałych, we Dworze Mianowskim za stangreta służący z Katarzyną DĘBOWSKĄ lat 20, urodzoną w parafii Zambrów, córką Kacpra i Marianny Żochowskiej w Mianowie na gospodarstwie zamieszkałych, we Dworze Mianowskim służącą, ślub 05.02.1809, 18/1809.

GODLEWSKI Karol lat 50, urodzony, syn Stanisława i Barbary z Gostkowskich, we wsi Godlewie Gorzejewie na gospodarstwie zamieszkały z Justyną SUTKOWSKĄ lat 30, córką Kazimierza i Franciszki, ślub 25.11.1808, 14/1808.

GODLEWSKI Maciej lat 28, syn Wawrzyńca i Marianny z Jaźwińskich we wsi Pieńki Wielkie na gospodarstwie zamieszkałych z Marianną KULESZANKĄ lat 20, córką Idziego i Weroniki Openchowskiej, we wsi Kuleszki Małe nas gospodarstwie zamieszkałych, w domu przy rodzicach zostającą, ślub 23.11.1808. 11/1808.

GODLEWSKI Wojciech lat 25, syn Szymona lat 50 i Marianny z Kurpiewskich lat 45, na gospodarstwie we wsi Przeździecko Dworaki zamieszkałych z Katarzyną ZARĘBĄ lat 24, córką Jakuba lat 49 i Julianny lat 43, w Ołdakach na gospodarstwie osiadłych, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 23.11.1808, 10/1808.

GRUCHACZYK Wawrzyniec lat 23, mieszczanin, syn Mikołaja już nieżyjącego i Heleny Sarnackiej, na gospodarstwie w Andrzejewie zamieszkały z Marianną DOROBISZEWSKĄ lat 19, córką Piotra i Marcjanny Maliszewskiej, w Andrzejewie na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 26.11.1808, 15/1808.

GRZYMAŁA Augustyn lat 25, nie włościanin, syn Jana i Marianny z Dzienkowskich we wsi Grzymkach Zarembach, parafii Rosochackiej zamieszkałych z Kunegundą ROSOCHACKĄ lat 19, córką Macieja i Doroty Grodziczanki, zamieszkałą w Ołdakach, ślub 20.06.1808, 2/1808.

JABŁONOWSKI Ignacy lat 25, urodzony, syn Pawła i Konstancji z Załusków we wsi Cechnach na gospodarstwie osiadłych, na służbie we dworze Mianowskim zostający z Magdaleną GODLEWSKĄ lat 23, córką Wojciecha i Teodozji Stokowskiej, także na służbie w tymże dworze Mianowskim zostającą, ślub 25.06.1808, 4/1808.

JASTRZĘBSKI Józef lat 23, zostający na służbie u Szymona Nienałtowskiego we wsi Nienałty z Marianną JAWOROWSKĄ lat 22, także u tegoż pana na służbie zostającą, ślub 16.10.1808, 6/1808.

KALUPA Jan lat 25, włościanin, syn Jakuba i Cecylii z Gabryclów we wsi Ruskołękach na gospodarstwie zamieszkałych z Heleną TATKOWNĄ lat 22, córką Stanisława i Franciszki z Sieyków, w tejże wsi na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 02.01.1809, 17/1809.

KOWALCZYK Jan lat 27, włościanin, na gospodarstwie we wsi Ruskołękach osiadły z Małgorzatą SERAIANKĄ lat 20, na służbie w tejże wsi u Benedykta Ościłowskiego, rolnika, zostającą, ślub 11.11.1808, 8/1808.

KUREK Józef lat 21, mieszczanin, syn Pawła i Marianny w Andrzejewie na gospodarstwie osiadłych z Anną KOTOMSKĄ lat 21, córką Marcina i Wiktorii Baczewskiej, w Andrzejewie przy rodzicach zostającą, ślub 05.02.1809, 19/1809.

MARCINIAK Jacenty lat 24, kunsztu szewskiego, syn Marcina i Antoniny Woytczuków we wsi Bolędach gminy Rosochackiej zamieszkałych z Franciszką STANCZUK lat 22, córką Franciszka, włościanina Marianny z Gołębieskich we wsi Przeździecku Jachach na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 05.02.1809, 20/1809.

MARCINIAK Jakub lat 24, włościanin, syn Marcina Święchowskiego i Agnieszki Knoplochowskiej, we wsi Zaręby Święchy w parafii Rosochackiej w domu rodzicielskim zostający z Angelą OLCZUKOWNĄ lat 22, córką Jakuba i Apolonii we wsi Grzymkach na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 25.11.1808, 12/1808.

OŚCIŁOWSKI Kazimierz lat 42, włościanin, wdowiec w Ruskołękach na gospodarstwie osiadły z Katarzyną TATKOWNĄ lat 42, córką Stanisława i Franciszki, przy rodzicach w Ruskołękach zostającą, ślub 02.01.1809, 16/1809.

PAŁĘCKI Paweł lat 32, wdowiec, mieszczanin, syn Franciszka i Marianny Gruchaczykowej, w Andrzejewie na gospodarstwie zamieszkały z Heleną TRĄBKĄ lat 19, włościanką, córką Mikołaja i Urszuli Zagrobnej we wsi Ruskołękach zamieszkałych, ślub 25.11.1808, 13/1808.

SUTKOWSKI Wojciech lat 27, syn Franciszka i Marianny z Przeździeckich w Pierzchałach na gospodarstwie zamieszkałych z Franciszką SKŁODOWSKĄ lat 22, córką Stanisława i Marianny Rostkowskiej we wsi Skłodach Stachach w parafii Zarembskiej na gospodarstwie zamieszkałych, na służbie we wsi Jachach zostającą, ślub 24.06.1808, 3/1808.

ZAREMBA Wincenty lat 26, urodzony, syn Wojciecha i Marianny, na dzierżawie w Zarembach Ciemnych parafii Rosochackiej zamieszkały z Rozalią PRZEŹDZIECKĄ lat 18, córką Wojciecha i Joanny Świerżewskiej, we wsi Godlewie Gorzejewie na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 26.07.1808, 5/1808.

ZAWISTOWSKI Adam lat 24, urodzony w parafii Zambrowskiej, u Stanisława Szymańskiego  we wsi Grochach na służbie zostający z Antoniną ZIELEZNICKĄ lat 19, córką Józefa i Franciszki Sobiechownej, w domu rodzicielskim we wsi Grzymkach zostającą, ślub 23.10.1808, 7/1808.

ZIELEZNICKI Franciszek lat 26, włościanin, syn Józefa i Franciszki Sobieszczykownej, we wsi Grzymkach zamieszkały z Heleną KOWALEWSKĄ lat 23, córką Jana i Marianny Wilczkownej, ślub 13.11.1808, 9/1808.