Indeks opracował L. Kocoń

BRULIŃSKI Józef lat 29, robotnik, żołnierz zwolniony do rezerwy, syn nieżyjącego już Ignacego i Anastazji Jabłeckiej, urodzony w Korytkach, parafia Zambrów, zamieszkały w Trzecinach z Franciszką MISIEWICZ lat 20, córką Michała i nieżyjącej już Marianny Bojarskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu a Trzecinach, ślub 27.02.1905, 12/1905.

BUDZISZEWSKI Jan lat 29, włościanin, robotnik, syn Franciszki, urodzony w Lubowiczu, parafia Kuczyn, zamieszkały w Wawrzeńcach z Emilią URBAN lat 25, córką Marcina i Pauliny Łukasiak, włościan, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Wawrzeńcach, ślub 14.11.1905, 30/1905.

CZARKOWSKI Franciszek lat 49, właściciel cząstkowy, wdowiec po Teofili Gosk, syn nieżyjących już Mateusza i Anastazji Sienickiej, urodzony i zamieszkały w Święcku Wielkim z Marianną JANCZEWSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Franciszka, właściciela cząstkowego i Józefy Dąbrowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Dzięcieli, ślub 28.02.1905, 15/1905.

DĄBROWSKI Adam lat 23, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Feliksa i Marianny Dąbrowskiej, urodzony i zamieszkały w Szostakach z Rozalią SZEPIETOWSKĄ lat 18, córką Wincentego i nieżyjącej już Emilii Zaremby, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kamieniu Rupiach, ślub  07.11.1905, 29/1905.

DĄBROWSKI Jan lat 27, właściciel gruntu, syn Stanisława i nieżyjącej już Aleksandry Kaczyńskiej, urodzony i zamieszkały w Dzięcieli z Marianną KALINOWSKĄ lat 22, córką Ignacego i Małgorzaty Moczulskiej, właścicieli gruntu, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Dołęgach, ślub 22.01.1905, 1/1905.

DĄBROWSKI Marcjan lat 27, właściciel gruntu, syn nieżyjącego już Kazimierza i Korneli Stokowskiej, urodzony i zamieszkały w Łazach z Bolesławą KACZYŃSKĄ lat 19, córką nieżyjących już Józefa i Aleksandry Zalewskiej, rolników, urodzoną w Kaczynie Starym, zamieszkałą w Gogolach, ślub 14.02.1905, 4/1905.

DOŁĘGOWSKI Szymon lat 45, właściciel gruntu, wdowiec po Paulinie Zarembie, syn nieżyjących już Tomasza i Agnieszki Dołęgowskiej, urodzony i zamieszkały w Dołęgach z Emilią WŁOSTOWSKĄ lat 37, wdową po Mikołaju zmarłym 12.02.1898, właścicielką gruntu, córką Macieja i nieżyjącej już Marianny Kruszewskiej małżonków Czarnowskich, urodzoną w Czarnowie, parafia Kulesze, zamieszkałą w Mystkach, ślub 15.02.1905, 5/1905.

EZMAN Piotr lat 30, drobny właściciel gruntu, syn nieżyjących już Waleriana i Marianny Konarzewskiej, urodzony i zamieszkały w Nowej Wsi z Leokadią Antoniną DWORAKOWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Piotra i Julianny Pruszyńskiej, urodzoną w Dworakach Staśkach, parafia Sokoły, zamieszkałą przy matce w Kamieniu Starym, ślub 21.02.1905, 8/1905.

GIGO Franciszek lat 60, robotnik, wdowiec po Emilii Tyborowskiej, syn nieżyjących Jana i Eleonory, urodzony w Wysokiem Mazowiecku, zamieszkały w Kamieniu Starym z Joanną NAGUSZEWSKĄ lat 67, robotnicą, wdową po Pawle zmarłym 15.09.1902, córką nieżyjących już Andrzeja i Konstancji małżonków Dąbrowskich, urodzoną w Michałkach, zamieszkałą w Dąbrowie Wielkiej, ślub 27.02.1905, 10/1905. Kolejny ślub 15.05.1905 z Balbiną ZDRODOWSKĄ  lat 49, robotnicą, wdową po Kajetanie zmarłym 30.04.1904, córką nieżyjących Józefa i Salomei Dmochowskiej małżonków Chmielewskich, urodzoną w Michałkach, zamieszkałą w Kamieniu Starym, 22/1905.

JABŁOŃSKI Wojciech lat 25, właściciel gruntu, syn nieżyjących już Franciszka i Katarzyny Brzozowskiej, urodzony i zamieszkały w Zembrowiźnie, parafia Jabłonka z Stanisławą KACZYŃSKĄ lat 18, córką Andrzeja i Kamili Sienickiej, właścicieli gruntu, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wólce Kosmatej, ślub 14.02.1905, 3/1905.

KAŁĘTKOWSKI Bolesław lat 29, właściciel cząstkowy, syn Franciszka Ksawerego i Marianny Dmochowskiej, urodzony i zamieszkały w Nowej Wsi z Stanisławą CZARKOWSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Jana i Anny Zaremby, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kitach, ślub 01.03.1905, 16/1905.

KAPICA Apolinary lat 41, szlachcic, robotnik, syn Tadeusza i nieżyjącej już Franciszki Roszkowskiej, urodzony w Roszkach Chrzczonach, parafia Płonka, zamieszkały w Michałkach z Rozalią STOKOWSKĄ lat 35, robotnicą, córką nieżyjących już Grzegorza i Magdaleny Dąbrowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Łazach, ślub 06.09.1905, 27/1905.

KONICKI Jan lat 30, włościanin, rolnik, syn Stefana i Gertrudy Moczulskiej, urodzony i zamieszkały w Wojnach Szubach, parafia Dąbrówka z Apolonią DĄBROWSKĄ lat 22, córką Kazimierza i Marianny Dołęgowskiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nowej Wsi, ślub 06.03.1905, 19/1905.

KOSTRO Jan lat 28, szewc, syn Walentego i Florentyny Lubowickiej, urodzony w Kostrach Śmiejkach, parafia Wyszonki, zamieszkały w Brzóskach Tatarach, parafia Wysokie Mazowieckie z Anną KACZYŃSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Feliksa i Franciszki Kaczyńskiej, właścicieli gruntu, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Wólce Gołej, ślub 21.02.1905, 9/1905.

KOZIERADZKI Antoni lat 19, włościanin, syn Jana i Adeli Franczuk, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Strumianach z Ewą WOJNO lat 24, służącą, córką Kazimierza i Marianny Pruszyńskiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Zalesiu Nowym, parafia Wyszonki, zamieszkałą w Strumianach, ślub 20.11.1905, 32/1905.

KRAJEWSKI Aleksander lat 33, właściciel gruntu, syn Marcina i Karoliny Krajewskiej, urodzony i zamieszkały w Krajewie Białym, parafia Zambrów z Bronisławą DOŁĘGOWSKĄ lat 22, córką Ignacego i nieżyjącej już Marianny Godlewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Dołęgach, ślub 13.02,1905, 2/1905.

LIPSKI Władysław lat 28, właściciel cząstkowy, syn Józefa i Józefy Piętki, urodzony i zamieszkały w Piętkach Gręskach, parafia Kuczyn z Bronisławą MALINOWSKĄ lat 26, córką Jakuba, dróżnika przy linii kolejowej i Marianny Samson, urodzoną w Sienicy Klawach, parafia Czyżewo, zamieszkałą przy rodzicach w Kitach, ślub 21.02.1905, 7/1905.

ŁENTOWSKI Władysław lat 27, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Mateusza i Marianny Łopuszyńskiej, urodzony i zamieszkały w Święcku Wielkim z Marianną ZAWISTOWSKĄ lat 18, córką Stanisława i Józefy Święckiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Strumianach, ślub 28.11.1905, 34/1905.

ŁOPIEŃSKI Julian lat 36, właściciel cząstkowy, syn Pawła i nieżyjącej już Katarzyny Piekutowskiej, urodzony i zamieszkały w Łopieniach Pamięciakach, parafia Piekuty z Apolonią KRASSOWSKĄ lat 20, córką Rocha i Marianny Łubnickiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Herbasach, ślub 06.03.1905, 20/1905.

MAZURCZAK Stanisław lat 27, włościanin, robotnik, syn nieżyjącego już Józefa i Marianny Zaleskiej, urodzony w Menżeninie parafia Rutki, zamieszkały w Wawrzeńcach z Aleksandrą ANTOŃCZUK lat 26, włościanką, robotnicą, córką nieżyjącego już Franciszka i Marianny Zbrzeźniak, urodzoną i zamieszkałą w Wawrzeńcach, ślub 26.09.1905, 28/1905.

MAZURKIEWICZ Stanisław lat 79, ubogi, wdowiec po Mariannie Solińskiej, syn nieżyjących Jana i Franciszki, urodzony w Trzecinach, zamieszkały w Dzięcieli z Zofią PAWŁOWSKĄ lat 57, ubogą, wdową po Stanisławie zmarłym 27.07.1903, urodzoną w Kozikach, parafia Śniadowo, zamieszkałą w Dzięcieli, stałą mieszkanką wsi Bronaki w gminie Jedwabne, córką Hilarego i Heleny małżonków Szymańskich, ślub 02.05.1905, 21/1905.

MOKRZEWSKI Andrzej lat 37, rolnik, żołnierz zwolniony do rezerwy, wdowiec po Mariannie Michalczuk, syn nieżyjącego Jana i Franciszki Powikrowskiej, urodzony i zamieszkały w Wiśniówku z Bolesławą DĄBROWSKĄ lat 20, córką Jana i Michaliny Zawistowskiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Cherubinach, ślub 07.06.1905, 23/1905.

NOWACKI Jan lat 36, włościanin, rolnik, syn Stanisława i Marianny Turkowskiej, urodzony i zamieszkały w Strumianach z Felicjanną SIENICKĄ lat 59, wdową po Florianie zmarłym 26.11.1901, córką nieżyjących już Franciszka i Tekli Godlewskiej małżonków Kraszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Święcku Wielkim, ślub 06.03.1905, 18/1905.

OSIPOWSKI Andrzej lat 80, włościanin, robotnik, wdowiec po Emilii Perkowskiej, syn Tomasza i Petroneli, urodzony w Szepietowie Podleśnym, zamieszkały w Dąbrowie Wielkiej z Franciszką BOGUCKĄ lat 75, robotnicą, wdową po Saturninie zmarłym 13.12.1897, córką nieżyjących Stanisława i Heleny małżonków Szepietowskich, urodzoną w Moczydłach, zamieszkałą w Michałkach, ślub 21.02.1905, 6/1905.

OSOWSKI Leon lat 30, robotnik, syn Ksawerego i Marcjanny Olechowskiej, urodzony w Woli, zamieszkały w Chorzelach z Anną WRÓBLEWSKĄ lat 21, córką Władysława i Marianny Perkowskiej, posiadaczy cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Dzięcieli, ślub 27.02.1905, 14/1905.

PIETRZYKOWSKI Konstanty lat 26, włościanin, rolnik, syn Stanisława i Rozalii Niewińskiej, urodzony i zamieszkały w Mścichach z Bolesławą MACIEJCZUK lat 21, córką Jana i Małgorzaty Jabłońskiej, włościan, rolników, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Janówce, ślub 27.02.1905, 11/1905.

PRZEŹDZIECKI Antoni lat 37, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i Pauliny Dołęgowskiej, urodzony i zamieszkały w Przeździecku Dworakach, parafia Andrzejewo z Adelą WOJTKOWSKĄ lat 20, córką nieżyjących już Antoniego i Józefy Szepietowskiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nowej Wsi, ślub 01.03.1905, 17/1905.

PSONKO Karol lat 43, dróżnik przy linii kolejowej przy wsi Średnica Maćkowięta, parafia Wysokie Mazowieckie, stały mieszkaniec wsi Szymbory Andrzejewięta, wdowiec po Emilii Perkowskiej, syn nieżyjącego już Stanisława i Julianny Raciborskiej z Kamilą GRABOWSKĄ lat 31, włościanką, wdową po Adolfie zmarłym 23.01.1901, córką Konstantego i Rozalii Zbrzeźniak małżonków Pietrzak, urodzoną w Janówce, zamieszkałą w Podleśnym, ślub 10.07.1905, 24/1905.

ROGOWSKI Stanisław lat 19, robotnik, syn nieżyjących już Joachima i Marianny Łukasiak, urodzony i zamieszkały w Wawrzeńcach z Walerią STAFANIAK lat 17, córką Juliana i Julianny Gierałtowskiej, włościan, robotników, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wawrzeńcach, ślub 21.11.1905, 33/1905.

RZYMSKI Aleksander lat 29, właściciel cząstkowy, syn Feliksa i nieżyjącej już Rozalii Włostowskiej, urodzony i zamieszkały w Włostach z Anną DĄBROWSKĄ lat 22, córką Wincentego i nieżyjącej już Pauliny Wyszomierskiej, urodzoną i zamieszkałą w Dzięcieli, ślub 14.11.1905, 31/1905.

ZALEWSKI Adam lat 22, właściciel gruntu, syn Rocha i Adeli Dąbrowskiej, urodzony w Michałkach, zamieszkały w Łazach z Marianną DMOCHOWSKĄ lat 16, córką Stanisława i Julianny Murawskiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Michałkach, ślub 18.07.1905, 26/1905.

ZAREMBA Bolesław lat 32, właściciel cząstkowy, syn Jana i Izabeli Kuleszy, urodzony i zamieszkały w Zarębach Krtękach, parafia Rosochate z Weroniką DĄBROWSKĄ lat 24, córką Stanisława i nieżyjącej już Aleksandry Kaczyńskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Dzięcieli, ślub 11.07.1905, 25/1905.

ZIELIŃSKI Feliks lat 43, rolnik, wdowiec po Bronisławie Kryńskiej, syn nieżyjących już Jana i Julianny Maciejczuk, urodzony i zamieszkały w Dąbrówce, parafii tejże z Marianną DĄBROWSKĄ lat 31, córką nieżyjącego już Piotra i Pauliny Dmochowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Michałkach, ślub 27.02.1905, 13/1905.