Opracował L. Kocoń

BIEDRZYCKI Maciej lat 22, szlachcic w Biodrach na gospodarstwie zamieszkały, syn Tadeusza i Urszuli Kamieńskiej, szlachty już zmarłych, w tejże wsi przedtem zamieszkałych z Katarzyną CHROSTOWSKĄ lat 22, córką Agnieszki a niewiadomego ojca, we wsi jak wyżej przy matce zamieszkałej, ślub 07.02.1827, 4/1827.

BIEDRZYCKI Stanisław lat 41, szlachcic, wdowiec, syn Józefa i Marianny Mocarskiej, już zmarłych, w Biodrach urodzony i zamieszkały z Konstancją ŁOJEWSKĄ lat 35, córką Józefa i Marianny, szlachty we wsi Łoje Podleśne parafii Przytulskiej na części dziedzicznej zamieszkałych, w Biodrach na służbie zostającą, ślub 15.01.1827, 1/1827.

DUBOWSKI Jan lat 40, włościanin, wdowiec po Ewie Domitrownie, syn Piotra i Małgorzaty Wierciszewskiej, już zmarłych, urodzony w Wityni parafii Jedwabińskiej, w Chylinach Witach na gospodarstwie zamieszkały z Rozalią LIPIŃSKĄ lat 40, córką włościan Jana i Marianny Saraczewskiej, już zmarłych, w Przytułach dawniej mieszkających, w Chylinach Witach na służbie zostającą, ślub 24.01.1827, 2/1827.

GRODZKI Józef lat 19, szlachcic, syn Jacka i Marianny Niecikowskiej w Czerwonkach parafii Wąsowskiej zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający z Magdaleną MAKOWSKĄ lat 29, córką szlachty Antoniego i Antoniny Grodzkiej, już nieżyjących, w Makowskich przy bracie zamieszkałą, ślub 20.06.1827, 10/1827.

JABŁONOWSKI Jan lat 36, szlachcic we wsi Wilamowka parafii Trzciańskiej zamieszkały, syn Pawła i Marianny, szlachty już zmarłych z Jozefatą MOGILNICKĄ lat 23, córką Grzegorza i Scholastyki Kownackiej, szlachty, gospodarzy w Brzostowie mieszkających i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 14.02.1827, 6/1827.

KARWOWSKI Wojciech lat 48, szlachcic, wdowiec urodzony w Barwikach parafii Przytulskiej, syn Jana i Katarzyny Chojnowskiej już zmarłych, w Brzostowie na gospodarstwie zamieszkały z Kunegundą SZYMANOWICZ lat 33, córką Grzegorza, już zmarłego i Joanny Leoszewskiej, włościan, we wsi Mocarze przy matce zamieszkałą, ślub 31.10.1827, 13/1827.

KOSSAKOWSKI Andrzej lat 24, szlachcic, wdowiec w Chylinach Witach na gospodarstwie zamieszkały, syn Franciszka i Katarzyny Polkowskiej, już zmarłych z Anielą KARWOWSKĄ lat 35, córką Marcina i Agnieszki Trzaski, szlachty już nieżyjących, w tejże wsi, Chylinach Witach przy bracie zamieszkałą, ślub 17.07.1827, 11/1827.

LEOSZEWSKI Filip lat 25, włościanin, urodzony we wsi Mocarze Budne z Szymona, już zmarłego i Marianny, w Sieburczynie na służbie zostający z Agnieszką PIEKARSKĄ lat 20, córką Grzegorza i Anny Radziejewskiej, włościan w Sieburczynie na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 07.11.1827, 14/1827.

MAKOWSKI Ignacy lat 30, szlachcic, syn Kazimierza i Barbary Karwowskiej  już zmarłej, szlachty, we wsi Makowskie przy ojcu zamieszkały z Marianną DĄBROWSKĄ lat 23, córką ojca niewiadomego i Wiktorii z Dąbrowskich teraz żony Jakuba Brajczewskiego, szlachty, w Szostakach przy matce zostającą, ślub 28.11.1827, 16/1827.

MIERZEJEWSKI Jakub lat 18, szlachcic, syn Antoniego i Antoniny Trzaszczanki, w Biodrach na części swej dziedzicznej zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający z Antoniną POLKOWSKĄ lat 15, szlachcianką, córką nieżyjącego już Felicjana i żyjącej Anny Pietraszewczanki, W Chylinach Kątach przy matce zamieszkałą, ślub 14.02.1827, 5/1827.

MOCARSKI Ignacy Daniel lat 25, szlachcic w Bartkach na części swej dziedzicznej zamieszkały, syn Jana i Gertrudy Makowskiej, już zmarłych z Franciszką ŁOJEWSKĄ lat 21, córką Mateusza i Zofii Kurządkowskiej, szlachty w Bartkach na szynku mieszkających, tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 04.02.1827, 3/1827.

MOCARSKI Jakub lat 24, szlachcic, urodzony w Bartkach z Mikołaja i Katarzyny Niecieckiej, we wsi jak wyżej przy rodzicach zostający z Marianną MOCARSKĄ lat 15, córką nieżyjącego już Marcina i Apolonii Brzostowskiej, szlachty, w Bartkach przy matce zostającą, ślub 28.08.1827, 12/1827.

POROWSKI Paweł lat 42, wdowiec, syn Józefa i Domiceli Grodzkiej, już zmarłych, w Chylinach Kątach na gospodarstwie zamieszkały z Franciszką POLKOWSKĄ lat 38, szlachcianką, wdową, córką Wojciecha i Marianny Klimaszewskiej małżonków Saniewskich, szlachty niegdyś w Klimaszewnicy parafii Białaszewskiej mieszkających, w Chylinach Kątach zamieszkałą, ślub 25.02.1827, 7/1827.

POZNAŃSKI Andrzej lat 55, włościanin, wdowiec, syn Michała i Marianny Brantowny, już zmarłych, w Burzynie mieszkający, robieniem wozów trudniący się z Marianną KAMELSKĄ lat 45, wdową po Janie zmarłym rok i siedem miesięcy temu, córką nieżyjących już włościan Pawła i Małgorzaty Zajączkowskiej małżonków Kryszczyńskich, w Burzynie zamieszkałą, ślub 18.11.1827, 15/1827.

RUTKOWSKI Mateusz lat 29, szlachcic w Rutkowskich na części swej dziedzicznej zamieszkały, syn Adama i Łucji Mocarskiej, już zmarłych z Anną BRAJCZEWSKĄ lat 26, córką Szymona i Agnieszki Makowskiej, w Szostakach na gospodarstwie mieszkających, tamże przy matce zostającą, ślub 25.02.1827, 8/1827.

TOCZYCKI Stanisław lat 23, szlachcic, syn Jana i Franciszki Skrodzkiej, w Rogienicach Wypychach parafii Małopłockiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Anną MOCARSKĄ lat 20, córką Jana, już zmarłego i Anny Kraszewskiej, w Szostakach przy matce zostającej, ślub 27.02.1827, 9/1827.