Opracował L. Kocoń

BARDZIŃSKI Stanisław, syn Jana i Józefy Mocarskiej z Katarzyną Brzostowską, 14/1879.

BRZOSTOWSKI Stanisław, syn Felicjana i Julianny Wierciszewskiej z Placydą Gacko, córką Antoniego i Anieli, 16/1879.

CHMIELEWSKI Józef z Marianną Łomotowską, 11/1879.

CHROSTOWSKI Ksawery, syn Franciszka i Rozalii Łojewskiej z Julianną Mocarską, córką Felicjana i Wiktorii Chilińskiej, 3/1879.

GROCHOWSKI Marceli, syn Stanisława i Antoniny Sarnackiej z Aleksandrą Liberacką, córką Jana i Józefy Grzybowskiej, 4/1879.

GRZYMKOWSKI Józef, syn Marianny z Ludwiką Niecikowską, córką Stanisława i Anny Przestrzelskiej, 2/1879.

GURZENDO Józef, syn Ignacego i Wiktorii Opońskiej z Franciszką Biedrzycką, córką Franciszka i Marianny Mrówki, 15/1879.

KARWOWSKI Stanisław, syn Franciszka i Katarzyny Wądołowskiej z Bronisławą Paskowską, córką Wojciecha i Aleksandry Wodzickiej, 9/1879.

KARWOWSKI Szymon, syn Jakuba i Rozalii Wądołowskiej z Anną Biedrzycką, 22/1879.

KOSTKO Jan z Anielą Satkowską, córką Kazimierza i Katarzyny Kalińskiej, 20/1879.

KOZŁOWSKI Antoni, syn Stefana i Jadwigi Gardockiej z Anną Wądołowską, 5/1879.

LEOSZEWSKI Maciej, syn Jana i Katarzyny Rogowskiej z Marianną Wiśniewską, córką Jana i Marianny Janicewskiej, 8/1879.

LESZCZYŃSKI Franciszek z Józefą Rudnicką, 6/1879.

ŁAPIŃSKI Adam, syn Jana i Julianny z Franciszką Chrostowską, córką Tomasza i Wiktorii Rogowskiej, 7/1879.

MOCARSKI Antoni, syn Józefa i Weroniki Boroskiej z Rozalią Brajczewską, córką Rajmunda i Justyny Nieckoskiej, 18/1879.

MOCARSKI Stanisław, syn Pawła i Karoliny Grońskiej z Marianną Karwowską, córką Jana i Józefy Lipskiej, 23/1879.

MOCARSKI Władysław, syn Franciszka i Rozalii Pieńkowskiej z Katarzyną Mogielnicką, córką Tomasza i Józefy Mocarskiej, 19/1879.

MROCZKOWSKI Ignacy, syn Damazego i Ludwiki Maleszewskiej z Karoliną Mocarską, córką Adama i Karoliny Wądołoskiej, 13/1879.

NIECKOWSKI Wiktor, syn Pawła i Marianny z Józefą Pruszko, córką Nikodema i Marianny Płatun, 10/1879.

PRZESTRZELSKI Felicjan, syn Józefa i Józefy Kurkowskiej z Karoliną Karwowską, 17/1879.

SOKOŁOWSKI Franciszek z Franciszką Brajczewską, córką Stanisława i Salomei Święczkowskiej, 1/1879.

SUPIŃSKI Piotr, syn Piotra i Katarzyny Nowackiej z Marcjanną Kostko, córką Franciszka i Marianny Wądołowskiej, 21/1879.

SZCZUKA Andrzej, syn Leopolda i Karoliny Śmiarowskiej z Stanisławą Chrostowską, córką Ignacego i Marianny, 12/1879.