Opracował L. Kocoń

BIEDRZYCKI Franciszek, syn Jana i Julianny Wądołowskiej z Bronisławą Święczkowską, córką Apolinarego i Marianny Cwaliny, 8/1903.

BIEDRZYCKI Józef, syn Felicjana i Marianny Rutkowskiej z Karoliną Ramotowską, córką Teofila i Anny Wądołowskiej , 1/1903.

BRZOSTOWSKI Jan, syn Antoniego i Marianny Górskiej z Walerią Kalinowską, córką Stanisława i Feliksy Wysockiej, 5/1903.

BUDZIŃSKI Józef, syn Franciszka u Anny Siedleckiej z Stanisławą Rozwadowską, córką Jakuba i Marianny Kossakowskiej, 7/1903.

DĄBROWSKI Aleksander, syn Jana i Anastazji Dubowskiej z Marianną Myślińską, córką Walentego i Katarzyny Poznańskiej, 3/1903.

DĄBROWSKI Ludwik, syn Stanisława i Marianny Konopki z Stanisławą Sulewską, córką Leona i Józefy Dąbrowskiej, 12/1903.

GAWECKI Jan, syn Walentego i Ludwiki Chylińskiej z Józefą Polkowską, córką Tomasza i Marianny Rogowskiej, 4/1903.

GODLEWSKI Antoni, syn Marianny z Aleksandrą Gurzędą, córką Mikołaja Franciszka i Marianny Paszkowskiej, 14/1903.

GÓRSKI Ludwik, syn Antoniego i Anieli Karwowskiej z Marianną Popławską z domu Nizińska, córką Jana i Marianny Mucharskiej, 10/1903.

KOŁAKOWSKI Franciszek, syn Piotra i Katarzyny Kozikowskiej z Marcjanną Myślińską z domu Konopka, córką Piotra i Aleksandry Karwowskiej, 15/1903.

KONARZEWSKI Franciszek, syn Mateusza i Emilii Leoszewskiej z Marianną Wierciszewską, córką Jana i Anny Kuczewskiej, 6/1903.

MYŚLIŃSKI Dominik, syn Adama i Ewy z Ludwiką Myślińską, córką Walentego i Katarzyny Poznańskiej, 2/1903.

NIECIKOWSKI Konstanty, syn Andrzeja i Katarzyny Strumiłowskiej z Józefą Mościcką z domu Przestrzelska, córką Stanisława i Marianny Chylińskiej, 9/1903.

PIEŃKOWSKI Stanisław, syn Ludwika i Magdaleny Rogińskiej z Katarzyną Chrzanowską, córką Józefa i Marianny Kossykowskiej, 16/1903.

SIEDLECKI Stanisław, syn Jana i Anieli Wiśniewskiej z Heleną Gurzędą, córką Józefa i Franciszki Biedrzyckiej, 17/1903.

WĄDOŁKOWSKI Józef, syn Teodora i Weroniki Tyszki z Bronisławą Zalewską, córką Józefa i Józefy Gardockiej, 13/1903.

WIERCISZEWSKI Jan, syn Jana i Anny Kuczewskiej z Bronisławą Konarzewską, córką Macieja i Emilii Leoszewskiej, 11/1903.