Opracował L. Kocoń

BIAŁY Józef, syn Wojciecha z Marianną Młynarczuk, córką Wojciecha, 21/1873.

BURNUS Roman, syn Gotliba z Florentyną Żochowską, córką Aleksandra, 8/1873.

DANIELAK Ludwik, syn Jana z Marianną Kuleszą, córką Kajetana, 5/1873.

DĄBROWSKI Julian, syn Kazimierza z Marcjanną Stokowską, córką Teofila, 13/1873.

DEMBO Franciszek, syn Leopolda z Pauliną Filipczuk, córką Romana, 35/1873.

DMOCHOWSKI Piotr, syn Marcina z Rozalią Zawistowską, córką Józefa, 4/1873.

DMOCHOWSKI Szymon, syn Pawła z Emilią Dmochowską, córką Tomasza, 1/1873.

DMOCHOWSKI Tomasz, syn Pawła z Julianną Lipską, córką Wawrzyńca, 2/1873.

GOŁASZEWSKI Konstanty, syn Piotra z Teodorą Jankowską, córką Małgorzaty, 23/1873.

GRZEŚCZUK Damazy, syn Aleksego z Teofilą Michalczuk, córką Józefa, 30/1873.

JANCZEWSKI Feliks, syn Józefa z Wiktorią Godlewską z domu Pieńkowska, córką Stanisława, 24/1873.

KACZYNIAK Stanisław, syn Kazimierza z Franciszką Lewandowską, córką Kazimierza, 25/1873.

KRASZEWSKI Konstanty, syn Michała z Pauliną Stokowską, córką Franciszka, 20/1873.

KUTYŁOWSKI Leopold, syn Joachima z Agnieszką Sienicką, córką Franciszka, 16/1873.

ŁUNIEWSKI Tomasz, syn Kazimierza z Katarzyną Godlewską, córką Jakuba, 19/1873.

MŁYNARCZUK Tomasz, syn Jakuba z Weroniką Pechowicz, córką Cypriana, 28/1873.

MOCZULSKI Józef, syn Macieja z Weroniką Złotkowską, córką Józefata, 22/1873.

MULARCZUK Józef, syn Piotra z Teofilą Skowrońską, córką Szymona, 29/1873.

OLEARNIK Konstanty z Michaliną Mystkowską, córką Józefa, 36/1873.

OSTROWSKI Michał, syn Józefa z Agnieszką Piechowicz, córką Feliksa, 33/1873.

POPŁAWSKI Stanisław Kostka, syn Wiktorii z Józefą Jarząbek, córką Stanisława, 26/1873.

PRZEŹDZIECKI Konstanty, syn Hilarego z Kamilą Ewą Lipską, córką Mateusza, 34/1873.

SIEMIATYCKI Franciszek, syn Fabiana z Apolonią Murawską, córką Feliksa, 9/1873.

SIENICKI Franciszek Józef, syn Felicjana z Dorot Leopoldą Wyszołmierską, córką Macieja, 12/1873.

SKARZYŃSKI Andrzej, syn Józefa z Heleną Dmochowską, córką Franciszka, 18/1873.

SOŁOWIŃSKI Feliks, syn Stanisława z Karoliną Szymańską, córką Wawrzyńca, 3/1873.

STOKOWSKI Mikołaj, syn Teofila z Aleksandrą Kryńską, córką Wincentego, 32/1873.

SZYMBROSKI Julian, syn Wawrzyńca z Wiktorią Krysztofiak, córką Karola, 6/1873.

WOJTKOWSKI Karol Paweł, syn Franciszka z Bibianną Wincentą Konarzewską, córką Józefa, 31/1873.

WYSZYŃSKI Franciszek, syn Tomasza z Marianną Godlewską, córką Feliksa, 11/1873.

ZAKRZEWSKI Adolf, syn Leona z Felicjanną Zawistowską, córką Franciszka, 17/1873.

ZAREMBA Kazimierz, syn Piotra z Felicjanną Aleksandrą Dmochowską, córką Pawła, 14/1873.

ZAWADZKI Dominik, syn Macieja z Krystyną Goralczuk z domu Suchodolska, córką Józefa, 27/1873.

ZAWISTOWSKI Alojzy, syn Franciszka z Marianną Łuniewską z domu Kamont, córką Jana, 7/1873.

ŻELAZOWSKI Mikołaj, syn Józefa z Marianną Dybowską, córką Franciszka, 15/1873.

ŻOCHOWSKI Leopold, syn Stanisława z Anną Dmochowską, córką Klemensa, 10/1873.