Opracował L. Kocoń

DĄBROWSKI Julian, syn Leona z Marianną Ćwikłowską, córką Wincentego, 4/1894.

DOBROWOLSKI Wojciech, syn Jana z Anną Domańską, córką Ignacego, 16/1894.

DOMINIK Stanisław, syn Juliana z Katarzyną Wylinczyk, córką Samuela, 10/1894.

DZIEMISZEWSKI Karol, syn Jana z Antoniną Obrycką, córką Jana, 14/1894.

FUGEL Jan, syn Bartłomieja z Katarzyną Wałs, córką Mateusza, 22/1894.

GARDOCKI Antoni, syn Stanisława z Marianną Gralą, córką Ferdynanda, 7/1894.

GĄSIEWSKI Władysław, syn Józefa z Marianną Barczykowską, córką Andrzeja, 21/1894.

GOŁĘBIEWSKI Rajmund, syn Józefa z Adelą Modzelewską, córką Franciszka, 24/1894.

GOSK Antonim, syn Macieja z Ewą Sokołowską, córką Kazimierza, 2/1894.

KAMIŃSKI Paweł, syn Seweryna z Marianną Dymnicką, córką Jana, 23/1894.

KLUKOWSKI Stanisław, syn Antoniego z Franciszką Pieńkowską, córką Mikołaja, 15/1894.

KOTOWSKI Jan, syn Ignacego z Adelą Chrzanowską, córką Antoniego, 9/1894.

KOWALEWSKI Stanisław z Otolią Śmiarowską, 20/1894.

KULĄGOWSKI  Wiktor, syn Franciszka z Bronisławą Serafińską, córką Rocha, 13/1894.

MĘĆKOWSKI Franciszek, syn Andrzeja z Anastazją Zagrobą, córką Łukasza, 19/1894.

RAFAŁOWSKI Dominik, syn Franciszka z Marianną Niecikowską, córką Grzegorza, 5/1894.

SIELAWA Franciszek, syn Grzegorza z Izabelą Rukiewicz, córką Kamila, 8/1894.

SOKOŁOWSKI Stanisław, syn Stanisława z Antoniną Nerwińską, córką Jana, 3/1894.

SZKUBLIŃSKI Ignacy, syn Bartłomieja z Heleną Grabowską, córką Wojciecha, 12/1894.

TOCZYŃSKI Konstanty, syn Rajmunda z Anną Gardocką, córką Stanisława, 18/1894.

WĄDOŁOWSKI Jan, syn Franciszka z Józefą Święckowską, córką Teofila, 6/1894.

ZALEWSKI Aleksander, syn Antoniego z Stanisławą Kuczewską, córką Wojciecha, 17/1894.

ZIELIŃSKI Adam, syn Idziego z Marianną Kuć, córką Jana, 11/1894.

ŻUKOWSKI Józef, syn Pawła z Anną Ostrowską, córką Jana, 1/1894.