Indeks opracowała J. Garbowska

CZAJKOWSKI Stanisław z Czajk Anną Stypułkowską, 27.11.1660. 1732/1660

CZAJKOWSKI Szymon z Czajk z Reginą Kobylińską, 24.10.1660. 1727/1660

GARBOWSKI Wawrzyniec z Garbowa z Anną Frankowską, 09.05.1660. 1723/1660

GRODZKI Jakub z Reginą Wnorowską z Wnor Starej Wsi, 25.04.1660. 1721/1660

JAMIOŁKOWSKI Szymon z Anną Stypułkowską z Stypułk, 27.11.1660. 1733/1660

KŁOSKOWSKI Paweł z Kłosk z Marianną Kłoskowską, 14.10.1660. 1726/1660

KROPIEWNICKI Józef z Kropiewnicy z Dorotą Kropiewnicką, 27.11.1660. 1731/1660

KRUSZEWSKI Grzegorz z Kłosk Młynowiąt z Dorotą Stypułkowską, 24.09.1660. 1725/1660

LEŚNIEWSKI Piotr z Leśniewa Dorotą Szczawińska, 15.01.1660. 1718/1660

MAKOWSKI Grzegorz z Makowa z Katarzyną Gąsowską, 27.11.1660. 1730/1660

PISZCZATOWSKI Jakub z Piszczat z Marianną Piszczatowską, 25.11.1660. 1729/1660

SIKORSKI Jakub z Sikor Bartyczek z  Jadwigą Garbowską, 19.07.1660. 1724/1660

SIKORSKI Wojciech z Reginą Czajkowską z Czajk, 13.04.1660. 1720/1660

STYPUŁKOWSKI Jan z Leśniewa z Katarzyną Stypułkowską, 25.11.1660 1728/1660

TARGOŃSKI Jan z Kobylina Kruszewa z Anną Targońską, 03.05.1660.  1722/1660

ZALESKI Szymon z Sikor z Aleksandrą Mroczk, 20.02.1660.  1719/1660