Indeks opracowała J. Garbowska

AUGUSTYNCIK Szymon z Jeżewa z Aleksandrą Twarowską z Kobylina Cieszym, 03.02.1688.156/1688

CHOIŃSKI Walenty z Zuzanną z Stypułk Szyman, 28.09.1688.171/1688

DYBACZYK Tomasz, włościanin z Sikor Pawłowiąt z Marianną, 23.02.1688. 161/1688

GOŁASZEWSKI Andrzej z Anną Purzecką z Kobylina Cieszym, 25.02.1688. 162/1688

GRODZKI Andrzej z Jadwigą Wnorowską z Wnor Wypych, 29.02.1688. 163/1688

GRODZKI Grzegorz z Zofią Wnorowską z Wnor Wypych, 22.06.1688. 166/1688

KOBYLIŃSKI Maciej z Marianną Kropiewnicką z Kropiewnicy Racibory, 03.02.1688.157/1688

KROPIEWNICKI Józef z (brak imienia) Garbowską z Garbowa Nowego, 16.11.1688.174/1688

KRUSZEWSKI Walenty z Elżbietą Kruszewską wdową po zmarłym Wojciechu Frankowskim z Frank Piask 10.02.1688.158/1688

KULESZA Jan z Ewą Zaleską z Zalesia Łabędzkiego, 27.01.1688.155/1688

KULESZA Jerzy z Marianną Grodzką z Wnor Wypych, 27.11.1688. 173/1688

ŁASKI Jerzy z Dorotą Piszczatowską z Piszczat Kończan 10.08.1688.170/1688

ŁUPIŃSKI Michał z Agnieszką Czajkowską z Wnor Starej Wsi, 28.07.1688. 167/1688

MILEWSKI Tomasz z Milewa Zabielnego z Marianną Kobylińską  20.06.1668 165/1688

NIECIECKI Marcin z Ewą Babińską z Kobylina Pogorzałk, 09.11.1688. 172/1688

NIECHRYPŁOWSKI Jan? z Elżbietą z Piszczat Piotrowiąt 15.02.1688. 179/1688

PISZCZATOWSKI Antoni z Piszczat Tusików z Anną Piszczatowską, 05.08.1688. 169/1688

PISZCZATOWSKI Maciej z Piszczat Tusików z Dorotą Zaleską wdową po Jakubie Piszczatowskim, 20.06.1688. 167/1688

PIEŃKOWSKI Wojciech z Piszczat Piotrowiąt z Zofią Nieciecką, 22.02.1688. 160/1688

SOŁOWIEJ Krzysztof włościanin z Wnor Kuzel z Anastazją Markowną, 29.02.1688 164/1688

STYPUŁKOWSKI Andrzej z Anną Kurzyną z Kurzyn, 20.06.1688. 166/1688

ZAMBRZYCKI Kazimierz z Urszulą Wnorowską z Wnor Wypych, 28.01.1688. 154/1688