Indeks opracowała J. Garbowska

CIBOROWSKI Bazyli z Marianną Sikorską z Sikor Bartkowiąt 16.02.1689. 179/1689

CZAJKOWSKI Andrzej z Czajk z Urszulą Płońską wdową po Walentym Czajkowskim 20.02.1689. 182/1689

CZAJKOWSKI Hilary z Jadwigą Kropiewicką z Kropiewnicy 12.11.1689. 198/1689

CZARKOWSKI Grzegorz uczciwy z Czajk z Marianną Porozowską 11.10.1689. 195/1689

DĄBROWSKI Jakub uczciwy z Frank Piaski z Marianną Mierunowną 18.08.1689 194/1689

GABOWSKI Nikodem z Katarzyna Kłosowską z Kłosk Młynowiat 12.11.1689. 199/1689

GARBOWSKI Jan z Katarzyną Kierzkowską z Kierzk 25.04.1689. 184/1689

GÓRSKI Paweł z Marianną Milewską z Milewa 09.01.1689. 176/1689

IGNACY wyrobnik z Ewą wyrobnicą z Kobylina 30.10.1689. 197/1689

JAMIOŁKOWSKI Walenty z Katarzyną Kropiewnicką z Kropiewnicy Racibor 19.06.1689. 188/1689

KAPICA Mateusz z Marianna Kropiewnicką z Kropiewnicy Racibor 26.11.1689. 206/1689

KŁOSKOWSKI Stanisław z Ewą Stypułkowską z Stypułk Szyman 26.11.1689. 207/1689

KROPIEWNICKI Walenty sławetny z Kropiewnicy  z Anką wyrobnicą 20.02.1689. 181/1689

KRZYSZTOF uczciwy z Lucją Malesowną z Sikor Pawłowiąt 13.01.1689.177/1689

PURZECKI Aleksander a Marianną Zaleską z Sikor Pawłowiąt 20.02.1689 180/1689

ROGIŃSKI Jan z Agnieszką Kropiewnicką z Kropiewnicy Racibory 26.11.1689. 203/1689

ROSZKOWSKI Paweł z Agatą Leśniewską z Leśniewa (Niedźwiedź) 04.07.1689. 190/1689

RZĄCA Jakub z Marianną Wnorowską z Wnor Wand 13.11.1689. 200/1689

SIKORSKI Jan z Jadwigą Sikorską z Sikor Bartyczek 23.10.1689. 196/1689

SIKORSKI Stanisław z Marianną Milewską z Milewa Zabielnego 19.06.1689. 187/1689

SPAK Stefan uczciwy z Marianą Maleszewską z Milewa Zabielnego 26.07.1689. 192/1689

STRĘKOWSKI Marcin wdowiec z Strękowa (Zawady) z Zofią Wnorowską przydomek Jagiełka z Wnor Wypych 09.01.1689.175/1689

STYPUŁKOWSKI Jan z (Stypułk) Bork z Marianną Kuleszą wdową po Walentym Leśniewskim z 25.07.1689. 191/1689

STYPUŁKOWSKI Maciej z Ewą Stypułkowską z Stypułk Koziołek 06.02.1689. 178/1689

TARGOŃSKI Wawrzyniec z Elżbietą Targońską z Sikor Bartkowiąt 11.05.1689. 185/1689

TRUSKOLASKI Adam z Kierzk z Zofią Kłoskowską 26.06.1689.189/1689

TRUSKOLSAKI Adam z Zofią Frankowską z Frank Piask 26.11.1689. 204/1689

TRUSKOLASKI Urban z Kurzyn z Julianną Piszczatowską 16.08.1689. 193/1689

WNOROWSKI Hilary z Anna Zaleską z Sikor Janowiąt 25.04.1689 183/1689

ZAJKOWSKI Mateusz z Jadwigą Wnorowską z Wnor Starej Wsi 13.11.1689. 201/1689

ZALESKI Andrzej z Katarzyną Wróblewską z Zalesia Łabędzkiego 26.11.1689. 202/1689

ZALESKI Andrzej z Katarzyną Wróblewską z Zalesia Łabędzkiego 26.11.1689. 205/1689