Indeks opracowała J. Garbowska

CHOIŃSKI Maciej z parafii Kulesze z Marianną Stypułkowską z Stypułk Bork 06.02.1700 116/1700

CHOIŃSKI Wojciech z Jadwigą Frankowską z Wnor Wand 12.170.1700 126/1700

CZOCHAŃSKI Stanisław z Marcjanną Stypułkowską z Stypułk Bork 16.02.1700 120/1700

DĄBROWSKI Łukasz z Marianną Wnorowską z Wnor Wand 24.11.1700 134/1700

DWORAKOWSKI Józef z Anną z Czajk 23.02.1700 122/1700

DZIEKOŃSKI Józef z Marianną Kierzkowską z Kierzk 14.02.1700 119/1700

FASZCZURA Maciej z Anną z Wnor Kuzel 03.10.1700 125/1700

GRODZKI Stanisław syn Wojciecha z Wnor Wypych z Konstancją Dąbrowską córka Macieja 06.02.1700 115/1700

KIERZKOWSKI Szymon z Heleną Kłoskowską z Kłosk Świgoń 02.11.1700 128/1700

KŁOSKOWSKI Andrzej z Anną Stypułkowską z Stypułk Święch 27.11.1700 136/1700

KŁOSKOWSKI Antoni z Zofią Garbowską z Garbowa 23.11.1700 131/1700

KOBYLIŃSKI Andrzej z Magdaleną Kropiewnicką z Kropiewnicy Racibor 02.02.1700 113/1700

KROPIEWNICKI Władysław z Anną Frankowską z Frank Dąbrowy 27.11.1700 135/1700

KRUSZEWSKI Maciej z Jadwigą Kłoskowską z Kłosk Świgoń 21.11.1700 130/1700

KULIKOWSKI Grzegorz z Dorotą Kobylińską 12.01.1700 110/1700

KURZYNA Maciej z Krystyną Wnorowską z Wnor Wand 09.02.1700 118/1700

KURZYNA Paweł z Anną Kalinowską, wdową po zmarłym Bartłomieju Zajkowskim z Sikor Bartyczek  24.11.1700 133/1700

MILEWSKI Bartłomiej z Aleksandrą Kropiewnicką z Kapic Starych 24.11.1700 132/1700

MILEWSKI Tomasz z Jadwigą Sikorską z Sikor Pawłowiąt 09.02.1700 117/1700

OŁTARZEWSKI Jakub z Jadwigą Sikorską z Kobylina Cieszym 02.02.1700 114/1700

PISZCZATOWSKI Łukasz z Barbarą Sikorską z Sikor Tomkowiąt 29.06.1700 123/1700

PISZCZATOWSKI Marcin z Marianną Sikorską z Piszczat Kończan 21.11.1700 129/1700

POGORZELSKI Stanisław z Katarzyną Pogorzelską z Kobylina Pogorzałk 26.01.1700 112/1700

SIKORSKI Marcin z Agatą Piszczatowską z Kobylina Borzym 17.10.1700 127/1700

SIKORSKI Wojciech z Kruszewa z Krystyną Milewską córką Andrzeja z Milewa Zabielnego 22.02.1700 121/1700

WĘGRZYNOWICZ Jan z Zofią Wojno z Garbowa Nadbielnego (Starego) 12.01.1700 111/1700

WNOROWSKI Paweł z Agnieszką Wnorowską z Wnor Wypych 10.08.1700 124/1700