Opracował L. Kocoń

BURSA Kazimierz lat 32, syn nieżyjących już Kajetana i Rozalii z Toczyłowskich, włościan z Anną POGORZELSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, córką Wincentego i Teofili z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 02.07.1906, 28/1906.

CZAJKOWSKI Konstanty lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Czajkach, syn Wacława i nieżyjącej już Karoliny z Stypułkowskich z Stefanią CZAJKOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Czajkach, córką Ludwika i nieżyjącej już Feliksy z Łapińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.10.1906, 31/1906.

DAŃKOWSKI Józef lat 38, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Adama i Emilii z Babińskich z Bronisławą ŻAJKOWSKĄ lat 27, urodzoną w Garbowie Nowym, zamieszkałą w Sikorach Wojciechowiętach, córką nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Balbiny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.02.1906, 13/1906.

DĄBROWSKI Bronisław lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Leśnym, syn Seweryna i Antoniny z Perkowskich z Konstancją Antoniną KAPICĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Milewie Leśnym, córką Aleksandra i Anny z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.11.1906, 38/1906.

DOBKOWSKI Adolf lat 38, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Pauliny z Piszczatowskich z Teofilą PISZCZATOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Tomasza i nieżyjącej już Wiktorii z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.02.1906, 16/1906.

FRANKOWSKI Teofil lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Frankach Piaskach, syn Mateusza i Marceli z Zaleskich z Walerią POGORZELSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, córką Franciszka i Konstancji z Babińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.02.1906, 6/1906.

GARBOWSKI Franciszek lat 31, właściciel cząstkowy, wdowiec po Władysławie z Duchnowskich zmarłej 20.09.1903, urodzony w Garbowie, zamieszkały w Sikorach Tomkowiętach, syn nie3żyjących już Franciszka i Saturniny z Ołtarzewskich z Martą PISZCZATOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Tomkowiętach, córką Ignacego i Marianny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.02.1906, 12/1906.

GARBOWSKI Józef lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Nowym, syn nieżyjącego już Apolinarego i żyjącej Pauliny z Wnorowskich z Kamilą KOSSAKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartyczkach, córką Józefa i Pauliny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.02.1906, 17/1906.

IDŹKOWSKI Wincenty lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony w Czajkach, zamieszkały  w Kłoskach Młynowiętach, syn Józefa i nieżyjącej już Marianny z Czajkowskich z Florentyną DUCHNOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Starym, córką Franciszka i Apolonii z Krzewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.02.1906, 7/1906.

JABŁONOWSKI Ignacy lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Roszkach Włodkach parafia Płonka, syn Konstantego9 i Wiktorii z Roszkowskich z Rozalią Genowefą JABŁONOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamie3szkałą w Frankach Dąbrowie, córką Ignacego i Emilii z Makowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.02.1906, 8/1906.

JABŁOŃSKI Grzegorz lat 45, właściciel cząstkowy, wdowiec po Leokadii zmarłej 07.04.1905, urodzony i zamieszkały w Łupiance Nowej parafia Płonka, syn nieżyjących już Wilhelma i Franciszki z Perkowskich z Marianną KŁOSKOWSKĄ lat 32, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką Aleksandra i nieżyjącej już Aleksandry z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.07.1906, 29/1906.

JAMIOŁKOWSKI Jan lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jamiołkach Piotrowiętach parafia Sokoły, syn Konstantego i nieżyjącej już Kunegundy z Kuleszów z Władysławą WNOROWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Zofii z Trzasków, właścicieli cząstkowych, ślub 26.02.1906, 22/1906.

KALINOWSKI Walerian lat 40, urodzony w Kalinowie Czoskowie, zamieszkały w Wnorach Wiechach parafia Kulesze, syn nieżyjących już Mikołaja i Ewy z Kalinowskich, właściciel cząstkowy z Zofią DĄBROWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką Jana i Julianny z Faszczewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.02.1906, 21/1906.

KAMIŃSKI Antoni lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Franciszki z Targońskich z Kamilą WNOROWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką Józefa i nieżyjącej już Marianny z Kłoskowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.11.1906, 35/1906.

KIERZKOWSKI Józef lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kurzynach, syn Juliana i Wiktorii z Wnorowskich z Marianną FRANKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Piaskach, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Emilii z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 29.10.1906, 33/1906.

KOBYLIŃSKI Konstanty lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Cieszymach, syn Łukasza i nieżyjącej już Marianny z Kropiewnickich z Michaliną MAKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Makowie, córką Aleksandra i Aleksandry z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.02.1906, 18/1906.

KULIKOWSKI Jan lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin, syn Konstantego i Apolonii z Hryniewickich z Antoniną POGORZELSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, córką Aleksandra i Zofii z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.02.1906, 5/1906.

KULIKOWSKI Wincenty lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin, syn Konstantego i Apolonii z Hryniewickich z Stefanią SIKORSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Piotrowiętach, córką nieżyjącego Franciszka i żyjącej Natalii z Kulikowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.11.1906, 42/1906.

KURZYNA Roman lat 42, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kurzynach, syn nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Teofili z Kierzkowskich z Władysławą KROPIEWNICKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Starych, córką nieżyjącego już Makarego i żyjącej Józefaty z Kłoskowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 29.01.1906, 2/1906.

MAKOWSKI Stanisław lat 44, właściciel cząstkowy, urodzony w Garbowie Starym, zamieszkały w Makowie, syn Aleksandra i Aleksandry z Frankowskich z Marianną KOBYLIŃSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, córką Łukasza i nieżyjącej już Marianny z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.02.1906, 19/1906.

MAKULSKI Józef lat 44, wdowiec po Salomei zmarłej 02.03.1900, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ożarach parafia Rutki, syn Ludwika i Katarzyny z Sutkowskich z Franciszką WNOROWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką nieżyjących już Pawła i Antoniny z Choińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.11.1906, 36/1906.

MALECKI Adam lat 29, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Siekierkach parafia Tykocin, syn Antoniego i Anny z Sawickich z Marcelą KONOPKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Wojciechowiętach, córką Feliksa i Marianny z Januszczyków, właścicieli cząstkowych, ślub 26.02.1906, 23/1906.

MOJKOWSKI Roman lat 42, właściciel cząstkowy, wdowiec po Michalinie zmarłej 08.02.1903, urodzony i zamieszkały w Mojkach, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Tekli z Dąbkowskich z Marianną Karoliną KŁOSKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką Adama i Antoniny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.11.1906, 39/1906.

PISZCZATOWSKI Karol lat 31, właściciel cząstkowym, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Piotrowiętach, syn Jana i Julianny z Perkowskich z Władysławą ROSZKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Raciborach, córką Kazimierza i Wincenty z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.11.1906, 40/1906.

POGORZELSKI Jan lat 21, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn Jana i Marianny z Wnorowskich z Leokadią ZALESKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Lipnikach, córką Franciszka i Eleonory z Gąsowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.02.1906, 10/1906.

SIKORSKI Dominik lat 37, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Zabielnym , syn Stanisława i Marianny z Milewskich z Józefą SIKORSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Piotrowiętach, córką Marcelego i Walerii z Bruszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.02.1906, 11/1906.

SIKORSKI Julian lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Zabielnym, syn nieżyjącego już Bartłomieja i żyjącej Karoliny z Dworakowskich z Jozefatą KROPIEWNICKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką Stanisława i Konstancji z Babińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.05.1906, 26/1906.

SITOWICZ Julian lat 38, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Borzymach, właściciel gruntu, syn nieżyjącego już Rocha i żyjącej Marianny z Boguszewskich z Anastazją PISZCZATOWSKĄ lat 44, urodzoną w Kołeczkach, zamieszkałą w Warszawie, córką nieżyjących już Pawła i Krystyny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.11.1906, 34/1906.

STYPUŁKOWSKI Leopold lat 53, właściciel cząstkowy, wdowiec po Marcjannie z Jamiołkowskich zmarłej 13.12.1904, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Szymanach, syn nieżyjących już Tomasza i Elżbiety z Wnorowskich z Anną ROSZKOWSKĄ lat 47, wdową po Janie zmarłym 16.08.1897, urodzoną w Stypułkach Szymanach, zamieszkałą w Łupiance Starej parafia Płonka, córką nieżyjących już Franciszka i Salomei małżonków Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.02.1906, 9/1906.

STYPUŁKOWSKI Stanisław lat 41, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Giemzinie, syn Michała i nieżyjącej już Zuzanny z Leśniewskich z Władysławą STYPUŁKOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Kłoskach Młynowiętach, córką Franciszka i Anastazji z Kłoskowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.10.1906, 32/1906.

STYPUŁKOWSKI Stanisław lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wandach, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Julianny z Śliwowskich z Stefanią ŚREDNICKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Łatkach, córką Romualda i Faustyny z Milewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.11.1906, 41/1906.

SZCZAŚNIAK Jan lat 27, robotnik, urodzony w Czyżewie, zamieszkały w Czyżewie Rusi parafia Czyżewo, syn Ignacego i nieżyjącej już Heleny z Gromków z Władysławą Franciszką TRUSKOLASKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką Stanisława i Józefy z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.05.1906, 25/1906.

SZKARADZIŃSKI Władysław lat 39, włościanin, urodzony w Puchałach, zamieszkały w Wyrzykach Nowych parafia Puchały, syn Karola i Marianny z Tyszków z Stefanią CZARNOWSKĄ lat 29, urodzoną w Samsonach, zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką Witalisa i nieżyjącej już Marianny z Zalewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.06.1906, 27/1906.

ŚLIWOWSKI Franciszek lat 30, urodzony i zamieszkały w Slasach Łopienitych parafia Rutki, gospodarz, syn nieżyjących już Aleksandra i Marianny z Targońskich z Józefą JAWOROWSKĄ lat 34, wdową po Stanisławie zmarłym 18.01.1905, urodzoną w Kossakach Nadbielnych, zamieszkałą w Piszczatach Piotrowiętach, córką Konstantyna i Teofili z Stypułkowskich małżonków Gosk, właścicieli cząstkowych, ślub 02.10.1906, 30/1906.

ŚREDNICKI Mateusz lat 58, właściciel cząstkowy, wdowiec po Aleksandrze zmarłej 20.11.1904, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Łatkach, syn nieżyjących już Piotra i Elżbiety z Leontyną OBUCHOWSKĄ lat 38, urodzoną w Grodnie, zamieszkałą w Kobylinie Łatkach, córką nieżyjących już Bolesława i Marianny, ślub 31.01.1906, 4/1906.

TRUSKOLASKI Mikołaj lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Idźkach Młynowiętach parafia Sokoły, syn nieżyjącego już Krzysztofa i żyjącej Marianny z Piszczatowskich z Petronelą IDŹKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Raciborach, córką nieżyjącego już Macieja i żyjącej Teofili z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 29.01.1906, 3/1906.

WNOROWSKI Franciszek lat 45, robotnik, wdowiec po Marcjannie zmarłej 21.05.1903, urodzony w Wnorach Starych, zamieszkały w Garbowie Starym, syn nieżyjących już Wawrzyńca i Julianny z Garbowskich z Konstancją Teklą PERKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką Szymona i Marty z Kalinowskich, robotników, ślub 22.01.1906, 1/1906.

ZALESKI Paweł lat 33, wdowiec po Mariannie z Dobkowskich zmarłej 06.08.1906, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Szymanach, syn nieżyjących już Andrzeja i Agnieszki z Kobylińskich z Zofią KOŁAKOWSKĄ lat 23, urodzoną w Jankowie, zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką Józefa i Kamili z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.11.1906, 37/1906.

ZALESKI Wojciech Julian lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim, syn nieżyjących już Franciszka i Karoliny z Targońskich z Antoniną Joanną KRZEWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką Franciszka i nieżyjącej już Julianny z Gierałtowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.05.1906, 24/1906.

ZUBRZYCKI Bronisław lat 45, robotnik, urodzony w Bagienkach, zamieszkały w Mojkach, syn Pauliny z Bogumiłą PERKOWSKĄ lat 27, urodzoną w Brzozowie Chabdach, zamieszkałą Czajkach, córką Jana i Bogumiły z Brzozowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.02.1906, 20/1906.

ŻAJKOWSKI Franciszek lat 19, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Nowym, syn nieżyjących już Władysława i Agaty z Rzońców z Stefanią MALESZEWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Bartyczkach, córką Fabiana i nieżyjącej już Weroniki z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.02.1906, 15/1906.

ŻAJKOWSKI Piotr lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniach Witach parafia Zawady, syn nieżyjących już Faustyna i Franciszki z Jabłońskich z Konstancją KROPIEWNICKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Starych, córką Klemensa i nieżyjącej już Marianny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.02.1906, 14/1906.