Opracował L. Kocoń

ANULEWICZ Jan lat 24, włościanin, robotnik, urodzony w Pniewie parafia Puchały, zamieszkały w Czachach, syn nieżyjących już Jakuba i Salomei z Pruszkowskich z Franciszką BUJNOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołomyi, córką Mikołaja i Elżbiety z Wilczewskich, ślub 04.02.1890, 8/1890.

ASIEWICZ Stanisław lat 20, włościanin, rolnik, urodzony w Boguszycach parafia Szczepankowo, zamieszkały przy rodzicach w Rutkach parafii tejże, syn Wincentego i Małgorzaty z Cholewickich z Aleksandrą ŁAPIŃSKĄ lat 27, urodzoną w Wiśniówku, zamieszkałą przy matce w Cholewach, córką nieżyjącego już Szymona i żyjącej Marianny z Gosiewskich, ślub 25.11.1890, 32/1890.

CHOIŃSKI Karol lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Chojanach Stankowiętach parafia Kulesze, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Anastazji z Kuleszów z Bronisławą JAŁBRZYKOWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Kruszy, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Marianny z Konopków, ślub 11.02.1890, 16/1890.

DREWNOWSKI Kazimierz lat 22, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Żabikowie parafia Szumowo, syn Adama i Weroniki z Jasińskich z Julianną NAROŻNĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Czarnowie, córką Andrzeja i nieżyjącej już Rozalii z Gołaszewskich, ślub 17.02.1890, 17/1890.

DUCHNOWSKI Józef lat 38, właściciel cząstkowy, wdowiec po Mariannie z Kuleszów zmarłej 31.08.1890, urodzony i zamieszkały w Górskich parafia Rutki, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Magdaleny z Kossakowskich z Heleną KOSSAKOWSKĄ lat 20, urodzoną w Olszewie Tyborach parafia Jabłonka, zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach, córką Aleksandra i Jozefaty z Krassowskich, ślub 27.10.1890, 28/1890.

DZIENISZEWSKI Błażej lat 26, włościanin, robotnik, urodzony i zamieszkały w Ożarkach parafia Rutki, syn nieżyjących już Józefa i Heleny z Czerwińskich z Józefą RUTKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach, córką Pawła i Teofili z Grabowskich, ślub 03.02.1890, 6/1890.

GĄTARZ Stanisław lat 24, włościanin, robotnik, urodzony w Konarzycach parafia Łomża, zamieszkały w Milewie parafia Puchały, syn Franciszka i Jozefaty w Wierzbowskich z Marianną ZARZECKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Kołomyjce, córką nieżyjącego już Daniela i żyjącej Antoniny z Czajkowskich, ślub 04.02.1890, 11/1890.

GOSIEWSKI Adam lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Gosiach Leśnicy, syn nieżyjących już Mikołaja i Anny z Zaniewskich z Jozefatą MIODUSZEWSKĄ lat 20, urodzoną w Szczodruchach, zamieszkałą przy rodzicach w Cholewach, córką Tomasza i Marcjanny z Łapińskich, ślub 28.01.1890, 3/1890.

GOSK Maciej lat 33, właściciel cząstkowy, wdowiec po Annie z Krajewskich zmarłej 26.11.1889, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Głodowie, syn Adama i nieżyjącej już Teofili z Mioduszewskich z Agnieszką NOWOWIEJSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Ćwikłach Rupiach, córką Bartłomieja i Kunegundy z Zaniewskich, ślub 17.06.1890, 23/1890.

GRADOWSKI Mateusz lat 28, właściciel cząstkowy, wdowiec po Cecylii Teofili z Saniewskich zmarłej 29.04.1889, urodzony i zamieszkały w Szczodruchach, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Emilii z Zaleskich z Pauliną KRAJEWSKĄ lat 22, urodzoną w Zagrobach Łętownicy parafia Zambrów, zamieszkałą w Gosiach Sokolej Łące, córką nieżyjącego już Adama i żyjącej Balbiny z Maleszewskich, ślub 25.11.1890, 31/1890.

GROCHOWSKI Bolesław lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Sasinach parafia Zambrów, syn Jana i nieżyjącej już Balbiny z Pieńkowskich z Bronisławą JAŁBRZYKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Łętowie, córką Feliksa i Rozalii z Krajewskich, ślub 28.01.1890, 4/1890.

GRODZKI Ludwik lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kossakach, syn Mateusza i nieżyjącej już Anieli z Stypułkowskich z Konstancją KOTOWSKĄ lat 32, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Czosakach, córką Pawła i Antoniny z Gosków, ślub 06.10.1890, 26/1890.

IWANOWSKI Władysław Józef lat 60, włościanin, rolnik, wdowiec po Franciszce z Orłowskich zmarłej 26.11.1889, zamieszkały w Kołomyi, syn nieżyjących już Kazimierza i Julianny z Szkaradzińskich z Michaliną KRAJEWSKĄ lat 40, wdową po Józefie zmarłym 14.05.1885, urodzoną w Saniach, zamieszkałą w Wiśniówku, córką nieżyjących już Damazego i Anny z Zaniewskich małżonków Kućmierowskich, ślub 03.02.1890, 5/1890.

KOŁAKOWSKI Franciszek lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Szczodruchach, syn nieżyjących już Feliksa i Jozefaty z Czartoszewskich z Anną GRODZKĄ lat 22, urodzoną w Kossakach Nadbielnych parafia Rutki, zamieszkałą w Podłatkach Małych, córką Melchiora i Aleksandry z Kossakowskich, ślub 18.11.1890, 29/1890.

KOSTRO Wojciech lat 45, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Tłoczewie parafia Piekuty, syn nieżyjących już Grzegorza i Agnieszki z Markowskich z Michaliną BRULIŃSKĄ lat 39, wdową po Ignacym zmarłym 24.04.1883, urodzoną i zamieszkałą w Rembiszewie Zegadłach, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Świętkowskich małżonków Kuleszów, ślub 24.06.1890, 24/1890.

KRZEWSKI Leopold lat 33, właściciel cząstkowy, wdowiec po Kamili z Sikorskich zmarłej 13.01.1890, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy parafia Zawady, syn Józefa i Krystyny z Wilińskich z Tominą KULESZĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Rembiszewie Zegadłach, córką Wincentego i Marty z Kruszewskich, ślub 10.02.1890, 13/1890.

KUCZEWSKI Jan lat 25, włościanin, robotnik, urodzony w Słuczu parafii tejże, zamieszkały w Wybranych, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Karoliny z Jankowskich z Józefa KULESZĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Wybranych, córką Marianny, służącej, ślub 25.11.1890, 30/1890.

KULESZA Melchior lat 48, właściciel cząstkowy, wdowiec po Ewie z Krassowskich zmarłej 13.11.1887, urodzony i zamieszkały w Kalinówce parafia Rutki, syn nieżyjących już Macieja i Julianny z Targońskich z Emilią MIODUSZEWSKĄ lat 32, wdową po Aleksandrze zmarłym 30.08.1886, urodzoną w Miodusach Wielkich parafia Jabłonka, zamieszkałą w Rembiszewie Studziankach, córką nieżyjących już Mikołaja i Marianny z Kuleszów małżonków Godlewskich, ślub 10.02.1890, 14/1890.

MILEWSKI Jan lat 29, szlachcic, robotnik, urodzony w Saniach, zamieszkały w Głodowie, syn Antoniego i Wiktorii z Kołakowskich z Marianną SZYMBORSKĄ lat 25, urodzoną w Żochach parafia Jabłonka, zamieszkałą przy rodzicach w Głodowie, córką Stanisława i Franciszki z Zarębów, ślub 01.09.1890, 25/1890.

MISZTALEWSKI Stanisław lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jabłonce parafii tejże, syn nieżyjących już Macieja i Marianny z Dąbrowskich z Bronisławą FASZCZĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Faszczach, córka nieżyjących już Józefa i Marcjanny z Przeździeckich, ślub 21.01.1890, 1/1890.

MOŚCICKI Antoni lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Cholewach, syn Jana i Teofili z Kalinowskich z Franciszka BIAŁĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Podłatkach Leśniewie, córką Rocha i nieżyjącej już Ludwiki z Krajewskich, ślub 17.02.1890, 18/1890.

MROZOWSKI Jan lat 20, włościanin, robotnik, urodzony w Milewie, zamieszkały w Gaci parafia Puchały, syn nieżyjącego już Hilarego i żyjącej Anny z Dominikowskich z Antoniną KOWALEWSKĄ lat 27, urodzona w Wybranych, zamieszkałą w przy rodzicach w Kołomyi, córką Jana i Marianny z Armusiewiczów, ślub 04.02.1890, 9/1890.

MURAWSKI Benedykt lat 27, robotnik, urodzony i zamieszkały w Kossakach, syn Macieja i nieżyjącej już Anny z Kossakowskich z Marianną KRAJEWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Undach, córką Ignacego i Kunegundy z Uszyńskich, ślub 17.02.1890, 20/1890.

SERAFIŃSKI Adam lat 20, włościanin, rolnik, urodzony w Niwkowie, zamieszkały przy rodzicach w Woniecku parafia Wizna, syn Adama i Marianny z Kalinowskich z Katarzyną GRABOWSKĄ lat 25, urodzoną w Pruszkach parafia Drozdowo, zamieszkałą przy rodzicach w Kołomyi, córką Wojciecha i Scholastyki z Kalinowskich, ślub 05.05.1890, 22/1890.

SUTKOWSKI Stanisław lat 53, wdowiec po Józefie z Jaźwińskich zmarłej 27.10.1889, urodzony w Białych Gieskach parafia Czyżewo, zamieszkały w Czachach, syn nieżyjących już Franciszka i Karoliny z Dmochowskich z Anną GRODZKĄ lat 29, urodzoną w Grodzkich Nowych parafia Kulesze, zamieszkałą przy rodzicach w Czachach, córką Józefa i Eleonory z Zaniewskich, ślub 17.02.1890, 19/1890.

SZELIGOWSKI Jan lat 34, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Saniach, syn Stanisława i Marianny z Żochowskich z Stanisławą GOSIEWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Gosiach Leśnicy, córką nieżyjącego już Idziego i żyjącej Franciszki z Mioduszewskich, ślub 27.01.1890, 2/1890.

WYSZOMIERSKI Wawrzyniec lat 32, właściciel cząstkowy, wdowiec po Anastazji z Kotowskich zmarłej 19.01.1887, urodzony i zamieszkały w Wyszomierzu parafia Szumowo, syn Macieja i Marty z Wojtkowskich z Zofią ŁUBNICKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Czosakach, córką Józefa i Antoniny z Kulikowskich, ślub 03.02.1890, 7/1890.

ZAKRZEWSKI Władysław lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony w Zagrobach Zakrzewie, zamieszkały przy rodzicach w Zakrzewie Starym parafia Zambrów, syn Łukasza i Katarzyny z Dąbrowskich z Anną KOSSAKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wiśniówku, córką Antoniego i Teofili z Mieczkowskich, ślub 04.02.1890, 12/1890.

ŻAJKOWSKI Franciszek lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie parafia Zawady, syn Tomasza i Marcjanny z Strękowskich z Anną DĄBROWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołomyjce, córką Wojciecha i Teresy z Konopków, ślub 04.02.1890, 10/1890.

ŻĘDZIAN Klemens lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Żędzianach parafia Tykocin, syn Jana Cherubina i Zuzanny z Lenczewskich z Marianną TARGOŃSKĄ lat 20, urodzoną w Ciborach Witkach parafia Zawady, zamieszkałą przy rodzicach w Czachach, córką Jana i Anieli z Maleszewskich, ślub 10.02.1890, 15/1890.

ŻŁOBKOWSKI Tomasz lat 27, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Podgórzu parafia Łomża, syn nieżyjących już Antoniego i Konstancji z Archackich z Jozefatą MIECZKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkała w Cholewach, córką nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Teofili z Zambrzyckich, ślub 14.10.1890, 27/1890.

ŻYŁOWSKI Andrzej lat 50, właściciel cząstkowy, wdowiec po Juliannie z Ptaszyńskich zmarłej 04.12.1887, urodzony w Czartosach, zamieszkały Grochach Szlacheckich parafia Zambrów, syn nieżyjących już Antoniego i Marianny z Sasinowskich z Rozalią TARGOŃSKĄ lat 34, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Rembiszewie Zegadłach, córką Konstantego i Franciszki z Krajewskich, ślub 17.02.1890, 21/1890.