Opracował L. Kocoń

BOGDAŃSKI Klemens lat 23, włościanin, robotnik, urodzony w Smolarzach parafia Wizna, zamieszkały w Kołomyi, syn Andrzeja i Katarzyny z Szczęsnych z Zofią KORYTKOWSKĄ lat 19, urodzoną w Kotach parafia Puchały, zamieszkałą w Kołomyi, córką nieżyjących już Aleksandra i Rozalii z Kotowskich, ślub 22.01.1894, 1/1894.

BUJNOWSKI Mikołaj lat 64, włościanin, rolnik, wdowiec po Elżbiecie z Wilczewskich zmarłej 23.01.1893, urodzony w Ożarach parafia Rutki, zamieszkały w Kołomyi, syn nieżyjących już Kazimierza i Marianny z Bujnowskich z Ludwiką KRAJEWSKĄ lat 40, wdową po Aleksandrze zmarłym 02.10.1892, urodzoną w Szlasach Lipnych parafia Rutki, zamieszkałą w Kossakach, córką nieżyjących już Idziego i Anieli z Kołakowskich małżonków Grodzkich, ślub 05.02.1894, 17/1894.

CHOIŃSKI Grzegorz lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Guni, syn Aleksandra i Marceli z Kobosków z Marianną GRODZKĄ lat 36, wdową po Mikołaju zmarłym 20.03.1892, urodzoną i zamieszkałą w Kossakach, córką nieżyjących już Walentego i Salomei z Mieczkowskich, ślub 29.01.1894, 4/1894.

GOŁASZEWSKI Albin lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Gosiach Leśnicy, syn Józefa i Eleonory z Olszewskich z Anną FASZCZA lat 17, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Rembiszewie Zegadłach, córką Pawła i Julianny z Przeździeckich, ślub 05.02.1894, 16/1894.

GOSIEWSKI Wawrzyniec lat 29, właściciel cząstkowy, wdowiec po Wandzie z Przeździeckich zmarłej 24.07.1894, urodzony w Modzelach Wypychach, zamieszkały w Pruszkach Wielkich parafia Puchały, syn Wawrzyńca i Apolonii z Modzelewskich z Aleksandrą DĄBROWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Zaniach, córką Karola i Teofili z Brajczewskich, ślub 20.11.1894, 30/1894.

GRABOWSKI Jakub lat 30, włościanin, rolnik, wdowiec po Rozalii z Danieluków zmarłej 15.12.1893, urodzony i zamieszkały w Czachach, syn nieżyjących już Onufrego i Agnieszki z Buczyńskich z Agnieszką RADZAJ lat 24, urodzoną w Topiłowcach parafia Janówka, zamieszkałą w Kołakach, córką nieżyjących już Wincentego i Marianny z Gutowskich, ślub 05.02.1894, 9/1894.

IDŹKOWSKI Konstanty lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wierzbowiźnie parafia Piekuty, syn nieżyjącego już Ferdynanda i żyjącej Marianny z Wojnów z Adelą GRONOSTAJSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach, córką Leopolda i Anny z Ciecierskich, ślub 21.05.1894, 20/1894.

KACZYŃSKI Bolesław lat 31, robotnik, urodzony i zamieszkały w Skarzynie Nowym parafia Rosochate, syn nieżyjących już Stanisława i Wiktorii z Skarzyńskich z Władysławą SIENICKĄ lat 24, wdową po Adamie zmarłym 07.02.1892, urodzoną i zamieszkałą w Rembiszewie Studziankach, córką nieżyjącego już Macieja i żyjącej Anny z Zaniewskich małżonków Kaczyńskich, ślub 23.01.1894, 2/1894.

KALINOWSKI Jan lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kalinowie Solkach parafia Kulesze, syn nieżyjących już Stanisława i Justyny z Kuleszów z Marianną MIODUSZEWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Rembiszewie Zegadłach, córką Piotra i Pauliny z Krajewskich, ślub 06.11.1894, 27/1894.

KLIMASZEWSKI Franciszek lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Klimaszach parafia Zambrów, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Karoliny z Żyłowskich z Józefą KOTOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Łubnicy, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Pauliny z Supińskich, ślub 04.02.1894, 8/1894.

KOŁAKOWSKI Aleksander lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Mieczkach parafia Puchały, syn Karola i Anieli z Rawów z Anną OLSZEWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Kossakach, córką nieżyjących już Kazimierza i Marcjanny z Targońskich, ślub 20.11.1894, 29/1894.

KONOPKA Jan lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kozikach parafia Puchały, syn Seweryna i nieżyjącej już Joanny z Kotowskich z Saturniną KOSSAKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Podłatkach Małych, córką Walentego i Franciszki z Krajewskich, ślub 29.01.1894, 3/1894.

KOSSAKOWSKI Bronisław lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie parafia Rutki, syn Aleksandra i nieżyjącej już Ewy z Łubów z Marianną ZAMBRZYCKĄ lat 32, wdową po Paulinie zmarłym 16.12.1893, urodzoną w Górskich parafia Rutki, zamieszkałą w Czachach, córką Karola i Franciszki z Trzasków małżonków Szleszyńskich, ślub 16.10.1894, 25/1894.

KOTOWSKI Franciszek lat 40, właściciel cząstkowy, wdowiec po Aleksandrze z Mioduszewskich zmarłej 30.01.1894, urodzony i zamieszkały w Gronostajach parafia Puchały, syn nieżyjących już Mikołaja i Teresy z Zawistowskich z Marianną KOŁAKOWSKĄ lat 34, wdową po Bartłomieju zmarłym 18.10.1892, urodzoną w Ładach Borowych parafia Puchały, zamieszkałą w Kruszy, córką nieżyjących już Szymona i Józefy z Ładów małżonków Zakrzewskich, ślub 18.04.1894, 19/1894.

KOWALSKI Jan lat 21, włościanin, robotnik, urodzony w Brzezienku parafia Wonsewo, zamieszkały w Kołomyi, syn Macieja i Wiktorii z Mońkowskich z Julianną KALINOWSKĄ lat 23, urodzona w Wiźnie, zamieszkałą przy rodzicach w Kołomyi, córką Stanisława i Katarzyny z Walewskich, ślub 02.07.1894, 21/1894.

KRAJEWSKI Julian lat 46, właściciel cząstkowy, wdowiec po Konstancji z Kołakowskich zmarłej 21.10.1892, urodzony i zamieszkały w Krajewie Białym parafia Zambrów, syn nieżyjących już Jana i Agnieszki z Saniewskich z Emilią Marianną ZARĘBĄ lat 34, urodzoną i zamieszkałą w Perach, córką nieżyjących już Aleksandra i Julianny z Piaszczyńskich, ślub 29.01.1894, 6/1894.

KULESZA Antoni lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Gołaszach Dąb parafia Kulesze, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Zaleskich z Wincentą ŁADĄ lat 20, urodzoną w Krajewie Borowie parafia Zambrów, zamieszkałą przy rodzicach w Czachach, córką Walentego i Anny z Modzelewskich, ślub 26.11.1894, 31/1894.

LASKOWSKI Leopold lat 39, właściciel cząstkowy, urodzony w Żebrach parafia Nur, zamieszkały w Czosakach, syn Stanisława i nieżyjącej już Pauliny z Godlewskich z Bronisławą GAWKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Łętowie, córką Stanisława i Ewy z Zaleskich, ślub 05.02.1894, 15/1894.

ŁOPIEŃSKI Jan lat 45, włościanin, robotnik, wdowiec po Wiktorii z Brajczewskich zmarłej 17.09.1893, urodzony w Jabłonce parafii tejże, zamieszkały w Wdziękoniu parafia Zambrów, syn nieżyjących już Michała i Anny z Grochowskich z Pauliną PERZANOWSKĄ lat 33, urodzoną w Pniewie parafia Puchały, zamieszkałą w Kołomyjce, córką nieżyjących już Józefa i Julianny z Kowalewskich, ślub 05.02.1894, 11/1894.

MARKOWSKI Ludwik lat 51, włościanin, robotnik, wdowiec po Juliannie z Maciorowskich, zmarłej 11.04.1890, urodzony w Wiźnie, zamieszkały w Kołomyi, syn nieżyjących już Józefa i Józefy z Piotrowskich z Konstancją MUSZYŃSKĄ lat 42, urodzoną i zamieszkałą w Wybranych, córką nieżyjących już Franciszka i Jadwigi z Strękowskich, ślub 01.10.1894, 23/1894.

MILINKIEWICZ Jan lat 20, włościanin, robotnik, urodzony w Porytem parafia Zambrów, zamieszkały przy rodzicach w Kołomyi, syn Ignacego i Marianny z Modzelewskich z Julianną KOBUS lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołomyi, córką Stanisława i Marianny z Grzybowskich, ślub 05.02.1894, 12/1894.

MOŚCICKI Jan lat 55, robotnik, wdowiec po Bogumile z Kuleszów zmarłej 06.09.1894, urodzony w Żochach parafia Jabłonka, zamieszkały w Guniach, syn nieżyjących już Tomasza i Franciszki z Skarzyńskich z Anną MICHAŁOSKĄ lat 54, urodzoną w Czachach, zamieszkałą w Zaniach, córka nieżyjących już Jana i Petroneli z Skowrońskich, ślub 27.11.1894, 32/1894.

PERKOWSKI Kazimierz lat 35, właściciel cząstkowy, wdowiec po Mariannie z Gołaszewskich zmarłej 03.09.1893, urodzony w Perkach parafia Sokoły, zamieszkały w Królach parafia Rutki, syn Jana i nieżyjącej już Katarzyny z Perkowskich z Julianną ŁAPIŃSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Undach, córką Wojciecha i Emilii z Gołaszewskich, ślub 09.10.1894, 24/1894.

PIOTROWSKI Stanisław lat 38, robotnik, wdowiec po Franciszce z Krajewskich zmarłej 16.12.1893, urodzony w Wiśniówku, zamieszkały w Czachach, syn nieżyjących już Andrzeja i Anastazji z Wądołowskich z Anną GRABOWSKĄ lat 42, urodzoną i zamieszkałą w Czachach, córką nieżyjących już Onufrego i Elżbiety z Borzymowskich, ślub 05.02.1894, 18/1894.

PRZEŹDZIECKI Jan lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Krajewie Białym parafia Zambrów, syn Józefa i nieżyjącej już Barbary z Krajewskich z Stanisławą NOWOWIEJSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Ćwikłach Rupiach, córką Bartłomieja i Kunegundy z Zaniewskich, ślub 30.01.1894, 7/1894.

RATOWSKI Józef lat 38, właściciel cząstkowy, wdowiec po Felicjannie z Trzasków zmarłej 28.06.1894, urodzony i zamieszkały w Ratowie Starym parafia Śniadowo, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Sierzputowskich z Aleksandrą KLIMASZEWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Gosiach Sokolej Łące, córką Szymona i Marianny z Brulińskich, ślub 16.10.1894, 26/1894.

SANIEWSKI Bolesław Stanisław lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Podłatkach Leśniewie, syn Piotra i Julianny z Tyszków z Anną KRAJEWSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Undach, córką Walentego i Teofili z Szeligowskich, ślub 12.11.1894, 28/1894.

TRZASKA Tomasz lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Duchnach, syn Piotra i nieżyjącej już Katarzyny z Mężyńskich z Julianną DĄBROWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Zaniach, córką Feliksa i Eleonory z Kossakowskich, ślub 05.02.1894, 10/1894.

WIŚNIEWSKI Adam lat 47, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łubnicy, syn nieżyjących już Jana i Salomei z Golanowskich z Marianną TRZASKĄ lat 32, wdową po Wincentym zmarłym 16.09.1893, urodzoną i zamieszkałą w Łubnicy, córką Macieja i Katarzyny z Zaleskich małżonków Szeligowskich, ślub 16.07.1894, 22/1894.

WIŚNIEWSKI Symeon lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Ładach Borowych parafia Puchały, syn Wincentego i Teofili z Wądołowskich  z Anną SZELIGOWSKĄ lat 31, urodzoną i zamieszkałą w Łubnicy, córką Mikołaja i Feliksy z Jałbrzykowskich, ślub 05.02.1894, 13/1894.

WŁOSTOWSKI Stanisław lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Włostach parafia Dąbrowa Wielka, syn Jacentego i Konstancji z Gierałtowskich z Heleną KRUSZEWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kruszy, córką Romualda i Józefy z Ładów, ślub 29.01.1894, 5/1894.

ZALESKI Stanisław lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Modzelach Starych parafia Puchały, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Pauliny z Jemielitych z Emilią ŁUBNICKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Łubnicy, córką Kazimierza i Marcjanny z Buczyńskich, ślub 05.02.1894, 14/1894.