Opracował L. Kocoń

BORZYMOWSKI Ludwik lat 26, syn Franciszka i Małgorzaty z Oczechowskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Wybranych z Marianną MIODUSZEWSKĄ lat 20, córką nieżyjących już Andrzeja i Jadwigi z Bialików, urodzoną w Porytem parafia Zambrów, zamieszkałą na służbie w Wybranych, ślub 21.02.1905, 6/1905.

BRUSZEWSKI Feliks lat 60, wdowiec po Bronisławie z Targońskich zmarłej w Zawadach 11.06.1901, syn Mateusza i Marianny z Garbowskich, zamieszkały w Zawadach, rolnik z Bronisławą KLEKNER lat 36, córką Józefa i nieżyjącej już Antoniny z Niewierowskich, urodzona w Gosiach Dużych, zamieszkałą w Zaniach, ślub 06.03.1905, 11/1905.

BRZOZOWSKI Aleksander Bronisław lat 19, syn Józefa i nieżyjącej już Bronisławy z Borzymowskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie przy ojcu w Kołakach z Bronisławą KOŁAKOWSKĄ lat 18, córką Dionizego i Ludwiki z Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kruszy, ślub 28.11.1905, 22/1905.

DĄBROWSKI Stanisław lat 27, syn nieżyjących już Franciszka i Tekli z Rembiszewskich, urodzony urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Rembiszewie Studziankach z Bronisławą GOSK lat 26, córką Wincentego i nieżyjącej już Teofili z Grodzkich, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Szczodruchach, ślub 21.02.1905, 7/1905.

DOBRENKO Michał lat 27, syn Adama i Krystyny z Grygienczów, urodzony w Plebanowcach parafia Indura, zamieszkały w Gaci parafia Puchały, robotnik z Adelą JASIONOWSKĄ lat 18, córką Ignacego i Rozalii z Zysków, urodzona w Miastkowie parafii tejże, zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach, ślub 21.02.1905, 10/1905.

GOŁASZEWSKI Symeon lat 24, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Eleonory z Olszewskich, urodzony i zamieszkały przy matce w Gosiach Małych z Anną MELNICKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Bronisławy z Rembiszewskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Rembiszewie Studziankach, ślub 06.03.1905, 12/1905.

GOSK Stanisław lat 26, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Święckich, urodzony i zamieszkały przy matce w Święcku Wielkim parafia Dąbrowa Wielka z Adelą ZALESKĄ lat 22, córką Henryka i Ludwiki z Wiśniewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Ćwikłach Rupiach, ślub 21.02.1905, 9/1905.

GRABOWSKI Tomasz lat 27, syn Kornela i nieżyjącej już Katarzyny z Zawistowskich, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Czarnowie z Marianną NIKLEWICZ lat 23, córką Jana i Magdaleny z Ostrowskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Guniach, ślub 14.02.1905, 5/1905.

KOTOWSKI Paweł lat 60, wdowiec po Mariannie Kotowskiej zmarłej w Otolu 27.04.1905, urodzony w Pruszkach parafia Puchały, zamieszkały w Otolu, syn Jana i Antoniny z Grabowskich z Julianną BACKIEL lat 44, wdową po Franciszku zmarłym 18.04.1901, córką Antoniego i Antoniny z Kossakowskich małżonków Kossakowskich, urodzoną w Górskich parafia Rutki, zamieszkałą w Otolu, ślub 21.06.1905, 15/1905.

KOWALEWSKI Kornel lat 30, syn Mikołaja i Marianny z Wysockich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Ładach Borowych parafia Puchały z Bronisławą KRAJEWSKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Krajewskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Łętowie, ślub 21.02.1905, 8/1905.

KRAJEWSKI Stanisław lat 51, syn nieżyjących już Andrzeja i Teofili z Zarębów, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Saniach z Małgorzatą MILEWSKĄ lat 39, wdową po Konstantym zmarłym 09.01.1905, córką nieżyjących już Stanisława i Karoliny z Gołaszewskich małżonków Gołaszewskich, urodzoną w Dębiu parafia Kulesze, zamieszkałą w Saniach, ślub 10.10.1905, 16/1905.

MAJEWSKI Leonard lat 50, wdowiec po Elżbiecie z Gosków zmarłej 12.03.1904, syn Franciszka i nieżyjącej już Katarzyny z Krolików, urodzony i zamieszkały w Wiśniewie parafia Zambrów, robotnik z Marianną KOSSAKOWSKĄ lat 36, wdową po Franciszku zmarłym 29.07.1902, córką Franciszka i Marianny z Krajewskich małżonków Krajewskich, urodzoną w Łętowie, zamieszkałą w Ćwikłach Rupiach, ślub 28.11.1905, 20/1905.

MALESZEWSKI Piotr lat 32, wdowiec po Bronisławie z Wiśniewskich zmarłej 11.01.1905, syn nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Marianny z Iwanowskich, urodzony i zamieszkały w Wiśniówku z Zofią MILEWSKĄ lat 19, córką Mikołaja i Anieli z Gackich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wiśniówku, ślub 13.02.1905, 2/1905.

MALINOWSKI Stanisław lat 28, syn Błażeja i Julianny z Bańkowskich, urodzony w Wierzbowie parafia Zambrów, zamieszkały przy rodzicach w Wróblach z Leokadią RUTKOWSKĄ lat 28, wdową po Kazimierzu zmarłym 06.01.1905, córką Wojciecha i Anastazji z Dąbrowskich małżonków Tyborowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kołakach, ślub 07.11.1905, 18/1905.

MELNICKI Józef lat 27, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Bronisławy z Rembiszewskich, urodzony w Konopkach parafia Zambrów, zamieszkały na gospodarstwie w Rembiszewie Studziankach z Stanisławą KOŁAKOWSKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Florentyny z Średnickich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Szczodruchach, ślub 07.02.1905, 1/1905.

MIECZKOWSKI Władysław lat 24, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Bronisławy z Gutowskich, urodzony i zamieszkały przy matce w Osowcu parafia Zambrów z Stanisławą KULESZĄ lat 24, córką Feliksa i Michaliny z Kruszewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Gosiach Dużych, ślub 06.03.1905, 14/1905.

MIODUSZEWSKI Daniel lat 24, syn Franciszka i Józefy z Mioduszewskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Mioduszach Wielkich parafia Jabłonka z Stanisławą GOSK lat 19, córką nieżyjącego już Adama i żyjącej Anny z Kotowskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Wróblach, ślub 28.11.1905, 21/1905.

OŻAROWSKI Władysław lat 33, syn Jakuba i Ludwiki z Wiśniewskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Dębnikach parafia Rutki z Stanisławą GRABOWSKĄ lat 21, córką Jana i Franciszki z Zalewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kossakach, ślub 13.02.1905, 3/1905.

SAWICKI Stanisław lat 23, syn Karola i Teofili z Kuleszów, urodzony w Kamiance Tyborach parafia Jabłonka, zamieszkały na służbie w Głodowie z Bronisławą GOŁASZEWSKĄ lat 30, córką Franciszka i Marianny z Piekutowskich, urodzoną w Mazurach parafia Jabłoń Kościelna, zamieszkałą na służbie w Głodowie, ślub 27.11.1905, 19/1905.

WŁOSTOWSKI Piotr lat 27, syn Konstantego i Anny z Zawistowskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Włostach parafia Dąbrowa Wielka z Stefanią SANIEWSKĄ lat 22, córką Piotra i Julianny z Tyszków, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Podłatkach Dużych, ślub 13.02.1905, 4/1905.

WYSZYŃSKI Teofil lat 22, syn nieżyjącego już Łukasza i żyjącej Ludwiki z Markiewiczów, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie przy matce w Undach z Stanisławą KOSSAKOWSKĄ lat 22, córką Kacpra i nieżyjącej już Tekli z Ostrowskich, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie przy ojcu w Saniach, ślub 29.11.1905, 23/1905.

ZANIEWSKI Franciszek lat 28, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Anny z Wiśniewskich, urodzony w Wierzbowie parafia Zambrów, zamieszkały w Gosiach Małych, robotnik z Heleną JABŁOŃSKĄ lat 23, córką Teofila i Rozalii z Lacheckich, urodzona w Ostrowach parafia Krośniewice, zamieszkałą na służbie w Otolu, ślub 23.10.1905, 17/1905.

ŻOCHOWSKI Aleksander lat 40, syn Pawła i nieżyjącej już Józefy z Krajewskich, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Ćwikłach Krajewie z Stanisławą JAŁBRZYKOWSKĄ lat 23, córką Adama i Teofili z Zalewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kruszy, ślub 06.03.1905, 13/1905.

BORZYMOWSKI Ludwik lat 26, syn Franciszka i Małgorzaty z Oczechowskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Wybranych z Marianną MIODUSZEWSKĄ lat 20, córką nieżyjących już Andrzeja i Jadwigi z Bialików, urodzoną w Porytem parafia Zambrów, zamieszkałą na służbie w Wybranych, ślub 21.02.1905, 6/1905.

BRUSZEWSKI Feliks lat 60, wdowiec po Bronisławie z Targońskich zmarłej w Zawadach 11.06.1901, syn Mateusza i Marianny z Garbowskich, zamieszkały w Zawadach, rolnik z Bronisławą KLEKNER lat 36, córką Józefa i nieżyjącej już Antoniny z Niewierowskich, urodzona w Gosiach Dużych, zamieszkałą w Zaniach, ślub 06.03.1905, 11/1905.

BRZOZOWSKI Aleksander Bronisław lat 19, syn Józefa i nieżyjącej już Bronisławy z Borzymowskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie przy ojcu w Kołakach z Bronisławą KOŁAKOWSKĄ lat 18, córką Dionizego i Ludwiki z Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kruszy, ślub 28.11.1905, 22/1905.

DĄBROWSKI Stanisław lat 27, syn nieżyjących już Franciszka i Tekli z Rembiszewskich, urodzony urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Rembiszewie Studziankach z Bronisławą GOSK lat 26, córką Wincentego i nieżyjącej już Teofili z Grodzkich, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Szczodruchach, ślub 21.02.1905, 7/1905.

DOBRENKO Michał lat 27, syn Adama i Krystyny z Grygienczów, urodzony w Plebanowcach parafia Indura, zamieszkały w Gaci parafia Puchały, robotnik z Adelą JASIONOWSKĄ lat 18, córką Ignacego i Rozalii z Zysków, urodzona w Miastkowie parafii tejże, zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach, ślub 21.02.1905, 10/1905.

GOŁASZEWSKI Symeon lat 24, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Eleonory z Olszewskich, urodzony i zamieszkały przy matce w Gosiach Małych z Anną MELNICKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Bronisławy z Rembiszewskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Rembiszewie Studziankach, ślub 06.03.1905, 12/1905.

GOSK Stanisław lat 26, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Święckich, urodzony i zamieszkały przy matce w Święcku Wielkim parafia Dąbrowa Wielka z Adelą ZALESKĄ lat 22, córką Henryka i Ludwiki z Wiśniewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Ćwikłach Rupiach, ślub 21.02.1905, 9/1905.

GRABOWSKI Tomasz lat 27, syn Kornela i nieżyjącej już Katarzyny z Zawistowskich, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Czarnowie z Marianną NIKLEWICZ lat 23, córką Jana i Magdaleny z Ostrowskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Guniach, ślub 14.02.1905, 5/1905.

KOTOWSKI Paweł lat 60, wdowiec po Mariannie Kotowskiej zmarłej w Otolu 27.04.1905, urodzony w Pruszkach parafia Puchały, zamieszkały w Otolu, syn Jana i Antoniny z Grabowskich z Julianną BACKIEL lat 44, wdową po Franciszku zmarłym 18.04.1901, córką Antoniego i Antoniny z Kossakowskich małżonków Kossakowskich, urodzoną w Górskich parafia Rutki, zamieszkałą w Otolu, ślub 21.06.1905, 15/1905.

KOWALEWSKI Kornel lat 30, syn Mikołaja i Marianny z Wysockich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Ładach Borowych parafia Puchały z Bronisławą KRAJEWSKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Krajewskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Łętowie, ślub 21.02.1905, 8/1905.

KRAJEWSKI Stanisław lat 51, syn nieżyjących już Andrzeja i Teofili z Zarębów, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Saniach z Małgorzatą MILEWSKĄ lat 39, wdową po Konstantym zmarłym 09.01.1905, córką nieżyjących już Stanisława i Karoliny z Gołaszewskich małżonków Gołaszewskich, urodzoną w Dębiu parafia Kulesze, zamieszkałą w Saniach, ślub 10.10.1905, 16/1905.

MAJEWSKI Leonard lat 50, wdowiec po Elżbiecie z Gosków zmarłej 12.03.1904, syn Franciszka i nieżyjącej już Katarzyny z Krolików, urodzony i zamieszkały w Wiśniewie parafia Zambrów, robotnik z Marianną KOSSAKOWSKĄ lat 36, wdową po Franciszku zmarłym 29.07.1902, córką Franciszka i Marianny z Krajewskich małżonków Krajewskich, urodzoną w Łętowie, zamieszkałą w Ćwikłach Rupiach, ślub 28.11.1905, 20/1905.

MALESZEWSKI Piotr lat 32, wdowiec po Bronisławie z Wiśniewskich zmarłej 11.01.1905, syn nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Marianny z Iwanowskich, urodzony i zamieszkały w Wiśniówku z Zofią MILEWSKĄ lat 19, córką Mikołaja i Anieli z Gackich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wiśniówku, ślub 13.02.1905, 2/1905.

MALINOWSKI Stanisław lat 28, syn Błażeja i Julianny z Bańkowskich, urodzony w Wierzbowie parafia Zambrów, zamieszkały przy rodzicach w Wróblach z Leokadią RUTKOWSKĄ lat 28, wdową po Kazimierzu zmarłym 06.01.1905, córką Wojciecha i Anastazji z Dąbrowskich małżonków Tyborowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kołakach, ślub 07.11.1905, 18/1905.

MELNICKI Józef lat 27, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Bronisławy z Rembiszewskich, urodzony w Konopkach parafia Zambrów, zamieszkały na gospodarstwie w Rembiszewie Studziankach z Stanisławą KOŁAKOWSKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Florentyny z Średnickich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Szczodruchach, ślub 07.02.1905, 1/1905.

MIECZKOWSKI Władysław lat 24, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Bronisławy z Gutowskich, urodzony i zamieszkały przy matce w Osowcu parafia Zambrów z Stanisławą KULESZĄ lat 24, córką Feliksa i Michaliny z Kruszewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Gosiach Dużych, ślub 06.03.1905, 14/1905.

MIODUSZEWSKI Daniel lat 24, syn Franciszka i Józefy z Mioduszewskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Mioduszach Wielkich parafia Jabłonka z Stanisławą GOSK lat 19, córką nieżyjącego już Adama i żyjącej Anny z Kotowskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Wróblach, ślub 28.11.1905, 21/1905.

OŻAROWSKI Władysław lat 33, syn Jakuba i Ludwiki z Wiśniewskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Dębnikach parafia Rutki z Stanisławą GRABOWSKĄ lat 21, córką Jana i Franciszki z Zalewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kossakach, ślub 13.02.1905, 3/1905.

SAWICKI Stanisław lat 23, syn Karola i Teofili z Kuleszów, urodzony w Kamiance Tyborach parafia Jabłonka, zamieszkały na służbie w Głodowie z Bronisławą GOŁASZEWSKĄ lat 30, córką Franciszka i Marianny z Piekutowskich, urodzoną w Mazurach parafia Jabłoń Kościelna, zamieszkałą na służbie w Głodowie, ślub 27.11.1905, 19/1905.

WŁOSTOWSKI Piotr lat 27, syn Konstantego i Anny z Zawistowskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Włostach parafia Dąbrowa Wielka z Stefanią SANIEWSKĄ lat 22, córką Piotra i Julianny z Tyszków, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Podłatkach Dużych, ślub 13.02.1905, 4/1905.

WYSZYŃSKI Teofil lat 22, syn nieżyjącego już Łukasza i żyjącej Ludwiki z Markiewiczów, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie przy matce w Undach z Stanisławą KOSSAKOWSKĄ lat 22, córką Kacpra i nieżyjącej już Tekli z Ostrowskich, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie przy ojcu w Saniach, ślub 29.11.1905, 23/1905.

ZANIEWSKI Franciszek lat 28, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Anny z Wiśniewskich, urodzony w Wierzbowie parafia Zambrów, zamieszkały w Gosiach Małych, robotnik z Heleną JABŁOŃSKĄ lat 23, córką Teofila i Rozalii z Lacheckich, urodzona w Ostrowach parafia Krośniewice, zamieszkałą na służbie w Otolu, ślub 23.10.1905, 17/1905.

ŻOCHOWSKI Aleksander lat 40, syn Pawła i nieżyjącej już Józefy z Krajewskich, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Ćwikłach Krajewie z Stanisławą JAŁBRZYKOWSKĄ lat 23, córką Adama i Teofili z Zalewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kruszy, ślub 06.03.1905, 13/1905.