Opracował L. Kocoń

BRUSZEWSKI Jan lat 35, syn Adolfa i Joanny z Jabłońskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Bruszewie parafia Sokoły z Franciszką KOŁAKOWSKĄ lat 27, córką Kacpra i Karoliny z Ostrowskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Saniach, ślub 29.01.1907, 6/1907.

CIBOROWSKI Aleksander lat 26, syn Andrzeja i Józefy z Maleszewskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Ciborach Kołaczkach parafia Zawady z Bolesławą ZANIEWSKĄ lat 20, córką Franciszka i nieżyjącej już Teofili z Modzelewskich, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Zaniach, ślub 04.02.1907, 7/1907.

CZAJKOWSKI Franciszek lat 27, syn Andrzeja i Teofili z Kobylińskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie przy rodzicach w Kołomyi z Marianną ZIĘKIEWICZ lat 22, córką Stanisława i Marcjanny z Dąbrowskich, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Kołomyjce, ślub 11.02.1907, 15/1907.

DANOWSKI vel ZDANOWSKI Bolesław lat 26, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Anny z Kuleszów, urodzony w Andrzejewie parafii tejże, zamieszkały w Rutkach parafii tejże z Julianną DĄBROWSKĄ lat 21, córką Konstantego i Franciszki z Czerwińskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach, ślub 22.01.1907, 2/1907.

DĄBROWSKI Leon Wincenty lat 26, syn Franciszka i nieżyjącej już Julianny z Gosiewskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie przy ojcu w Gosiach Małych z Władysławą KOBOSKO lat 17, córką nieżyjącego już Ferdynanda i żyjącej Joanny z Gołaszewskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Gosiach Dużych, ślub 11.06.1907, 17/1907.

DŁUŻNIEWSKI Stanisław lat 29, syn Piotra i Ewy z Skrodzkich, urodzony w Sierzputach Młodych parafia Szczepankowo, zamieszkały na gospodarstwie w Trzciance parafia Jabłonka z Aleksandrą POROWSKĄ lat 28, córką Jana i Józefy z Białobrzeskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach, ślub 06.02.1907, 13/1907.

JAŁBRZYKOWSKI Paweł lat 19, syn Franciszka i Józefy z Mioduszewskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Kruszy z Marianną OGIŃSKĄ lat 19, córką Piotra i Marcjanny z Cybulskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Czarnowie, ślub 05.02.1907, 9/1907.

KOSSAKOWSKI Adam lat 37, wdowiec po Walentynie z Wiśniewskich zmarłej 02.07.1907, syn nieżyjących już Antoniego i Balbiny z Gackich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Kruszy z Bolesława GOSIEWSKĄ lat 25, córką Piotra i nieżyjącej już Bronisławy z Bucińskich, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Gosiach Dużych, ślub 05.08.1907, 19/1907.

KOSSAKOWSKI Franciszek lat 21, syn Karola i Teofili z Wiśniewskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Ćwikłach Rupiach z Rozalią KALINOWSKA lat 19, córką Jakuba i Marianny z Piekutowskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Czachach, ślub 15.01.1907, 1/1907.

KOSSAKOWSKI Romuald lat 20, syn Franciszka i nieżyjącej już Bronisławy z Ożarowskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie przy ojcu w Kossakach z Julią PRZEŹDZIECKĄ lat 24, córką Benedykta i nieżyjącej już Korneli z Więckowskich, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Kossakach, ślub 11.02.1907, 16/1907.

ŁEPKOWSKI Antoni lat 42, wdowiec po Helenie z Brzosków zmarłej 11.03.1906, syn nieżyjącego już Mikołaja i żyjącej Konstancji z Jabłońskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Jabłoni parafii tejże z Władysławą DMOCHOWSKĄ lat 33, wdową po Konstantym zmarłym 22.05.1906, córką Franciszka i Marcjanny z Gosków małżonków Łuniewskich, zamieszkałą w Szczodruchach Wypychach, ślub 11.06.1907, 18/1907.

ŁUKASZCZYK Julian lat 57, wdowiec po Magdalenie z Leśniewskich zmarłej 22.03.1906, syn nieżyjących już Macieja i Julianny z Grochowskich, zamieszkały w Kołakach, robotnik z Salomeą KAMIEŃSKĄ lat 39, córką nieżyjących już Adama i Julianny z Kamieńskich, urodzoną w Przestrzelach parafia Jedwabne, zamieszkałą na służbie w Łętowie, ślub 28.01.1907, 4/1907.

MODZELEWSKI Antoni lat 25, syn Walentego i Jadwigi z Gosków, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie przy rodzicach w Modzelach Starych parafia Puchały z Anną KOŁAKOWSKĄ lat 27, córką Wiktora i Kunegundy z Dmochowskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Czachach, ślub 05.02.1907, 11/1907.

SIĘKIEWICZ Stanisław lat 24, syn Józefa i Franciszki z Krajewskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Kołakach z Józefą GRABOWSKĄ lat 28, córką nieżyjącego już Adama i żyjącej Franciszki z Lubaskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Czarnowie, ślub 05.02.1907, 10/1907.

ŚWIĘTKOWSKI Aleksander lat 60, wdowiec po Paulinie z Kuleszów zmarłej 02.12.1905, syn nieżyjących już Franciszka i Antoniny z Łubów, urodzony w Dębnikach, zamieszkały na gospodarstwie w Rutkach z Franciszką WIŚNIEWSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Romualda i żyjącej Tekli z Mioduszewskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Wiśniówku, ślub 06.02.1907, 12/1907.

TRZASKA Ignacy lat 25, syn nieżyjących już Chryzostoma i Katarzyny z Zalewskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Głodowie z Tominą KACZYŃSKĄ lat 25, córką Sylwestra i Wiktorii z Łopińskich, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie przy rodzicach w Wróblach, ślub 22.01.1907, 3/1907.

ZAMBRZYCKI Aleksander lat 26, syn Wincentego i Marcjanny z Grabowskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Zambrzycach Kapustach parafia Rutki z Ade3lą BOGUSKĄ lat 23, wdową po Aleksandrze zmarłym 25.02.1906, córką Szczepana i Katarzyny z Rykaczewskich małżonków Kołakowskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kruszy, ślub 29.01.1907, 5/1907.

ZANIEWSKI Jan lat 21, syn Władysława i nieżyjącej już Urszuli z Kruszewskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie przy ojcu w Plewkach parafia Dąbrowa Wielka z Weroniką KRAJEWSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Emilii z Saniewskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Podłatkach Dużych, ślub 04.02.1907, 8/1907.

ZIĘKIEWICZ Antoni lat 20, syn Feliksa i Zofii z Makowskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie przy rodzicach w Kołomyjce z Józefą CZAJKOWSKĄ lat 29, córką Andrzeja i Teofili z Kobylińskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołomyi, ślub 11.02.1907, 14/1907.