Opracował L. Kocoń

CHOIŃSKI Julian, syn Piotra i Franciszki Kalinowskiej z Łucją Choińską, córką Piotra i Marianny Choińskiej, 27/1884.

DUCHNOWSKI Józef, syn Macieja i Magdaleny Kossakowskiej z Marianną Kuleszą, córką Franciszka i Antoniny Kuleszy, 30/1884.

GIERAŁTOWSKI Jan, syn Rocha i Klary Płońskiej z Franciszką Wnorowską, córką Antoniego i Marianny Czarnowskiej, 3/1884.

GOŁASZEWSKI Dominik, syn Jakuba i Karoliny Bagińskiej z Aleksandrą Czarnowską, córką Jana i Bogumiły, 35/1884.

GOŁASZEWSKI Jan, syn Ignacego i Karoliny Kuleszy z Łucją Gołaszewską,     córką Franciszka i Rozalii Gołaszewskiej, 14/1884.

GOŁASZEWSKI Jan, syn Marcelego i Franciszki Tyborowskiej z Teofilą Wróblewską, córką Franciszka i Franciszki Choińskiej, 13/1884.

GOŁASZEWSKI Konstanty, syn Jana i Scholastyki Bagińskiej z Franciszką Choińską, córką Wojciecha i Marianny Kalinowskiej, 20/1884.

GRABOWSKI Adam, syn Franciszka i Balbiny Mioduszewskiej z Marcjanną Dąbrowską, córką Jakuba i Agnieszki Gołaszewskiej, 4/1884.

GRODZKI Antoni, syn Mateusza i Anieli Stypułkowskiej z Marcjanną Kuleszą, córką Bartłomieja i Joanny Grodzkiej, 24/1884.

GRODZKI Julian, syn Tomasza i Marcjanny Kuleszy z Cecylią Kuleszą, córką Szymona i Heleny Kuleszy, 32/1884.

GRODZKI Paulin, syn Antoniego i Kunegundy Choińskiej z Antoniną Bonczuk, córką Piotra i Marianny Markowskiej, 21/1884.

GRODZKI Tomasz, syn Franciszka i Anieli Kuleszy z Teofilą Choińską, córką Pawła i Anny Choińskiej, 2/1884.

JANKOWSKI Stanisław, syn Tomasza i Marcjanny Osowskiej z Konstancją Kobosko, córką Jana i Kunegundy Kalinowskiej, 17/1884.

KALINOWSKI Paweł, syn Walentego i Teofili Kalinowskiej z Marianną Kalinowską, córką Pawła i Anastazji Kalinowskiej, 19/1884.

KALINOWSKI Piotr, syn Tomasza i Rozalii Milkowskiej z Franciszką Petronelą Grodzką, córką Jana i Katarzyny Kuleszy, 16/1884.

KOŁAKOWSKI Ludwik, syn Piotra i Pauliny Łętowskiej z Marcjanną Gierałtowską, córką Piotra i Petroneli Kuleszy, 23/1884.

KOSSAKOWSKI Adam, syn Romualda i Marianny Bujno z Marianną Grodzką, córką Łukasza i Marcjanny Czarnowskiej, 29/1884.

KULESZA Andrzej, syn Jana i Anny Konarzewskiej z Teofilą Gołaszewską, córką Jana i Scholastyki Bagińskiej, 10/1884.

KULESZA Antoni, syn Franciszka i Antoniny Kuleszy z Zofią Pęską, córką Adama i Teodory Duchnowskiej, 36/1884.

KULESZA Kazimierz, syn Wincentego i Teofili Wnorowskiej z Kunegundą Kalinowską, córką Franciszka i Rozalii Faszczewskiej, 9/1884.

KULESZA Michał, syn Ignacego i Kunegundy Kalinowskiej z Teofilą Ożarowską, córką Jana i Marcjanny Kuleszy, 31/1884.

KULESZA Napoleon, syn Kazimierza i Julianny Kuleszy z Franciszką Kalinowską, córką Tomasza i Kunegundy Stypułkowskiej, 33/1884.

KULESZA Paweł, syn Franciszka i Joanny Kuleszy z Marcjanną Krajewską, córką Hipolita i Petroneli Sokołowskiej, 22/1884.

KULESZA Stanisław, syn Jana i Teofili Czarnowskiej z Krystyną Gołaszewską, córką Fabiana i Franciszki Stokowskiej, 37/1884.

KULESZA Tomasz, syn Jana i Ewy Grodzkiej z Marianną Kalinowską, córką Antoniego i Reginy Kuleszy, 18/1884.

LEŚNIEWSKI Jan, syn Antoniego i Antoniny Krajewskiej z Julianną Grodzką, córką Mikołaja i Anieli Wnorowskiej, 28/1884.

ŁUNIEWSKI Franciszek, syn Józefa i Magdaleny Roszkowskiej z Anną Kalinowską, córką Pawła i Joanny Konopko, 6/1884.

MIERZWIŃSKI Grzegorz, syn Wawrzyńca i Franciszki Olszewskiej z Julianną Choińską, córką Piotra i Franciszki Kalinowskiej, 8/1884.

MOŚCICKI Aleksander, syn Melchiora i Franciszki Kołakowskiej z Julianną Grodzką, córką Błażeja i Petroneli Sadkowskiej, 34/1884.

OLSZEWSKI Franciszek, syn Jana i Reginy Śleszyńskiej z Scholastyką Grodzką, córką Andrzeja i Apolonii Targońskiej, 11/1884.

PERKOWSKI Kazimierz, syn Jana i Marianny Śliwowskiej z Julianną Maleszewską, córką Piotra i Antoniny Grodzkiej, 26/1884.

ROSZKOWSKI Aleksander, syn Pawła i Klary Roszkowskiej z Marianną Bucińską, córką Pawła i Eleonory Wróblewskiej, 1/1884.

ROSZKOWSKI Jakub, syn Jana i Magdaleny Menteckiej z Petronelą Gołaszewską, córką Jana i Marcjanny Gierałtowskiej, 25/1884.

TARGOŃSKI Jan, syn Wincentego i Saturniny Targońskiej z Konstancją Godlewską, córką Aleksandra i Saturniny Wojno, 12/1884.

USZYŃSKI Franciszek, syn Michała i Marianny Kuleszy z Zuzanną Nowicką, córką Pawła i Rozalii Oponowicz, 5/1884.

WIŚNIEWSKI Romuald, syn Wiktora i Ewy Czajkowskiej z Petronelą Kuleszą, córką Macieja i Barbary Kuleszy, 7/1884.

WNOROWSKI Józef, syn Józefa i Marianny Jamiołkowskiej z Julianną Grodzką, córką Jakuba i Pauliny Koćmierowskiej, 38/1884.

WNOROWSKI Stanisław, syn Józefa i Joanny Kossakowskiej z Antoniną Kuleszą, córką Pawła i Marianny Kuleszy, 39/1884.

ZARZECKI Michał, syn Antoniego i Weroniki Kruszewskiej z Józefą Sikorską, córką Józefa i Franciszki Stypułkowskiej, 15/1884.