Opracował L. Kocoń

CHMIELEWSKI Jan, syn Franciszka i Julianny Kuleszy z Rozalią Łuniewską, córką Józefa i Magdaleny Roszkowskiej, 9/1890.

CHOIŃSKI Piotr, syn Filipa i Franciszki Choińskiej z Anną Choińską z domu Wnorowska, córką Franciszka i Antoniny Frankowskiej, 1/1890.

CZARNOWSKI Paweł Adam, syn Jana i Bogumiły Trzaski z Walentyną Kalinowską, córką Konstantego i Józefy Faszczewskiej, 17/1890.

DANOWSKI Aleksander, syn Antoniego i Małgorzaty Tyborowskiej z Franciszką Mierzwińską, córką Felicjana i Julianny Faszczewskiej, 19/1890.

DOBKOWSKI Jan, syn Tomasza i Józefy Smalikowskiej z Marcjanną Leszczyńską z domu Czajkowska, córką Kazimierza i Heleny Czyżewskiej,     7/1890.

DOMBKOWSKI Aleksander, syn Kazimierza i Józefy Bieńkowskiej z Magdaleną Kuleszą, córką Jana i Marianny Zalewskiej, 24/1890.

GODLEWSKI Mikołaj, syn Aleksandra i Anny Dębowskiej z Marcjanną Grochowską, córką Walentego i Franciszki Kostrowskiej, 12/1890.

GOŁASZEWSKI Ignacy, syn Ignacego i Józefy Kalinowskiej z Wiktorią Grodzką, córką Piotra i Julianny Kuleszy, 29/1890.

GRODZKI Andrzej, syn Andrzeja i Julianny Grodzkiej z Władysławą Śliwowską, córką Władysława i Józefy Maleszewskiej, 28/1890.

GRODZKI Ignacy, syn Juliana i Agaty Dąbrowskiej z Pauliną Kalinowską, córką Antoniego i Antoniny Wróblewskiej, 21/1890.

GRODZKI Melhior, syn Franciszka i Anny Kruszewskiej z Scholastyką Kowalewską, córką Feliksa i Anny Bagińskiej, 16/1890.

KACZYŃSKI Jan, syn Wincentego i Marianny Bagińskiej z Zofią Kuleszą, córką Karola i Pauliny Kuleszy, 2/1890.

KALINOWSKI Teofil, syn Jana i Kunegundy Kalinowskiej z Urszulą Raciborską, córką Pawła i Agnieszki Kalinowskiej, 10/1890.

KERZKOWSKI Jakób Aleksander, syn Marcina i Franciszki Kłoskowskiej z Aleksandrą Gołaszewską z domu Tarnowska, córką Jana i Bogumiły Trzaski, 4/1890.

KOSSAKOWSKI Antoni, syn Filipa i Wiktorii Mankiewicz z Bronisławą Gołaszewską, córką Antoniego i Joanny Kaczyńskiej, 22/1890.

KOSSAKOWSKI Maciej, syn Jana i Teofili Wnorowskiej z Karoliną Wróblewską, córką Franciszka i Magdaleny Faszczewskiej, 18/1890.

KOSTRO Wincenty, syn Tadeusza i Katarzyny Zarzeckiej z Franciszką Gołaszewską, córką Ignacego i Józefy Kalinowskiej, 8/1890.

KOTOWSKI Piotr, syn Mikołaja i Emilii Ołdakowskiej z Marianną Kalinowską, córką Pawła i Joanny Kalinowskiej, 32/1890.

KRZEWSKI Kazimierz, syn Andrzeja i Jadwigi Targońskiej z Franciszką Kuleszą, córką Marcina i Julianny Kalinowskiej, 27/1890.

KULESZA Antoni, syn Grzegorza i Anny Choińskiej z Julianną Choińską, córką Franciszka i Anny Kosakowskiej, 23/1890.

KULESZA Maciej, syn Dominika i Marianny Jamiołkowskiej z Anastazją Malinowską z domu Zaleska, córką Piotra i Marianny Mieczkowskiej, 15/1890.

ŁAPIŃSKI Maciej, syn Michała i Pauliny Płońskiej z Florentyną Kalinowską, córką Józefa i Konstancji Sokołowskiej, 5/1890.

MANKIN Marcin, syn Jana i Barbary Kalinowskiej z Walerią Wnorowską, córką Jana i Franciszki Faszczewskiej, 3/1890.

PŁOŃSKI Stanisław, syn Franciszka i Konstancji Perkowskiej z Władysławą Wnorowską, córką Jana i Marianny Kuleszy, 20/1890.

SAKOWICZ Adolf, syn Jacentego Augustyna i Wiktorii Wnorowskiej z Teofilą Kuleszą, córką Adama i Marianny Grodzkiej, 11/1890.

SIKORSKI Napoleon, syn Franciszka i Ewy Stypułkowskiej z Cecylią Kalinowską, córką Franciszka i Marianny Kosakowskiej, 25/1890.

ŚLESZYŃSKI Tomasz, syn Ignacego i Weroniki Mierzwińskiej z Anną Gołaszewską, córką Jana i Scholastyki Bagieńskiej, 30/1890.

SZLESZYŃSKI Jan, syn Stanisława i Karoliny Grodzkiej z Marianną Grodzką, córką Jakuba i Pauliny Koćmierowskiej, 6/1890.

SZYMBORSKI Mikołaj, syn Grzegorza i Wiktorii Kruszewskiej z Marianną Gołaszewską, córką Łukasza i Jadwigi Gołaszewskiej, 14/1890.

WANIEWSKI Antoni z Michaliną Kurdupel, córką Macieja i Karoliny Choińskiej, 26/1890.

ZDRODOWSKI Aleksander, syn Szymona i Józefaty Sikorskiej z Franciszką Sobotkowską, córką Józefa i Teresy Kuleszy, 13/1890.

ŻYŁOWSKI Józef, syn Macieja i Dominiki Podbielskiej z Marianną Grodzką, córką Józefa i Anny Choińskiej, 31/1890.