Opracował L. Kocoń

CHOIŃSKI Ludwik, syn Macieja i Anastazji Kuleszy z Apolonią Czarnowską, córką Aleksandra i Klary Kuleszy, 29/1899.

CHOIŃSKI Tomasz, syn Józefa i Anny Kuleszy z Anną Jabłońską, córką Stanisława i Józefaty Kalinowskiej, 11/1899.

GOŁASZEWSKI Adam, syn Franciszka i Teofili Godlewskiej z Karoliną Bagińską, córką Wawrzyńca i Anny Brzóski, 31/1899.

GOŁASZEWSKI Józef, syn Idziego i Kunegundy Kalinowskiej z Michaliną Raciborską, córką Łukasza i Krystyny Gołaszewskiej, 18/1899.

GRABOWSKI Bolesław, syn Andrzeja i Anny Kossakowskiej z Agnieszką Grodzką, córką Hipolita i Karoliny Kuleszy, 22/1899.

GRODZKI Wawrzyniec, syn Leopolda i Franciszki Bagińskiej z Marianną Leśniewską, córką Grzegorza i Marcjanny Gołaszewskiej, 13/1899.

GRODZKI Władysław, syn Jana i Anastazji Zambrzyckiej z Marcjanną Śliwowską, córką Dezyderiusza i Felicji Gołaszewskiej, 19/1899.

JABŁOŃSKI Adolf, syn Jana i Marianny Raciborskiej z Anną Karoliną Bagińską, córką Franciszka i Karoliny Choińskiej, 14/1899.

JABŁOŃSKI Maciej, syn Feliksa i Apolonii Sokołowskiej z Florentyną Gierałtowską, córką Pawła i Katarzyny Dołęgowskiej, 15/1899.

JAMIOŁKOWSKI Bolesław, syn Aleksandra i Marianny Drągowskiej z Marianną Wierzwińską, córką Teofila i Pauliny Kuleszy, 34/1899.

KALINOWSKI Jan, syn Józefa i Konstancji Sokołowskiej z Leokadią Kalinowską, córką Tomasza i Heleny Dębnickiej, 35/1899.

KALINOWSKI Teofil, syn Jana i Kunegundy Kalinowskiej z Anną Jamiołkowską, córką Antoniego i Józefy Gołaszewskiej, 6/1899.

KALINOWSKI Władysław, syn Franciszka i Marianny Kossakowskiej z Józefą Grodzką, córką Szczepana i Julianny Wnorowskiej, 23/1899.

KOSSAKOWSKI Józef, syn Stanisława i Anny Choińskiej z Konstancją Czarnowską, córką Tomasza i Franciszki Łubnickiej, 24/1899.

KRASOWSKI Antoni, syn Teofila i Marianny Kossakowskiej z Konstancją Gołaszewską, córką Wawrzyńca i Antoniny Bagińskiej, 30/1899.

KULESZA Jan, syn Karola i Marianny Saniewskiej z Marianną Grodzką, córką Wincentego i Marianny Grodzkiej, 5/1899.

KULESZA Jan, syn Mateusza i Joanny Kalinowskiej z Marianną Kuleszą, córką Andrzeja i Antoniny Wyszomierskiej, 32/1899.

KULESZA Teofil, syn Józefa i Walentyny Wnorowskiej z Marcjanną Saniewską, córką Józefa i Anny Wróblewskiej, 28/1899.

LEŚNIEWSKI Wojciech, syn Grzegorza i Marcjanny Gołaszewskiej z Franciszką Grodzką, córką Leopolda i Marcjanny Grodzkiej, 12/1899.

ŁAPIŃSKI Franciszek, syn Pawła i Anny Dąbnickiej z Marianną Kaczyńską, córką Stanisława i Franciszki Dąbrowskiej, 36/1899.

MIECZKOWSKI Piotr, syn Walentego i Marianny Leśniewskiej z Pauliną Kuleszą, córką Pawła i Anny Kuleszy, 25/1899.

MODZELEWSKI Józef, syn Szymona i Franciszki Kuleszy z Michaliną Mościcką, córką Marcina i Katarzyny Wnorowskiej, 17/1899.

ORZECHOWSKI Jan, syn Grzegorza i Marianny Gosk z Cecylią Grodzką, córką Józefa i Franciszki Kuleszy, 1/1899.

OŻAROWSKI Leon, syn Jana i Marcjanny Kuleszy z Julianną Klimaszewską, córką Konstantego i Teodory Kuleszy, 20/1899.

PERKOWSKI Aleksander, syn Stanisława i Marianny Stypułkowskiej z Julianną Uszyńską, córką Stanisława i Franciszki Grochowskiej, 7/1899.

PISZCZATOWSKI Stanisław, syn Franciszka i Julianny Kalinowskiej z Marianną Kurdupel, córką Macieja i Karoliny Choińskiej, 9/1899.

RADŁOWSKI Franciszek, syn Aleksandra i Marianny Żajkowskiej z Salomeą Choińską, córką Stanisława i Elżbiety Choińskiej, 27/1899.

SANIEWSKI Romuald, syn Jakuba i Tekli Skarzyńskiej z Marianną Grodzką, córką Szymona i Julianny Grodzkiej, 16/1899.

STANKIEWICZ Józef, syn Bartłomieja i Ewy Zysk z Karoliną Gibowicz, córką Wiktorii, 10/1899.

ŚLESZYŃSKI Roman, syn Melchiora i Wiktorii Kuleszy z Emilią Kalinowską, córką Franciszka i Kunegundy Kossakowskiej, 21/1899.

ŚREDNICKI Aleksander, syn Brunona i Józefaty Skarzyńskiej z Anną Kuleszą, córką Józefa i Konstancji Kalinowskiej, 2/1899.

WNOROWSKI Damazy Konstanty, syn Tomasza i Apolonii Kuleszy z Seweryną Grodzką z domu Wnorowska, córką Andrzeja i Marianny Grodzkiej, 37/1899.

WNOROWSKI Ignacy Piotr, syn Antoniego i Ludwiki Dąbrowskiej z Joanną Kuleszą, córką Pawła i Anieli Kuleszy, 33/1899.

WNOROWSKI Józef, syn Konstantego i Urszuli Kotowskiej z Anną Pauliną Kuleszą, córką Leopolda i Marianny Wnorowskiej, 4/1899.

WNOROWSKI Stanisław, syn Ferdynanda i Marianny Foliwarskiej z Kamilą Wnorowską, córką Stanisława i Karoliny Wróblewskiej, 8/1899.

WYSZOMIERSKI Jan, syn Marcina i Józefaty Wnorowskiej z Władysławą Kuleszą, córką Józefa i Ludwiki Zalewskiej, 3/1899.

ZDRODOWSKI Saturnin Andrzej, syn Benedykta i Balbiny Idzkowskiej z Marianną Grodzką, córką Stanisława i Rozalii Grodzkiej, 26/1899.