Opracował L. Kocoń

BIEŃKOWSKI Alojzy stanu szlacheckiego lat 29 ( parafia Rosochacka ), syn Leona i Gertrudy z Kaczyńskich, już nieżyjących, w Rosochatem Kościelnym na dziedzictwie zamieszkały z Heleną Zarembianką lat 25 ( parafia Rosochacka ), córką urodzonego Waleriana, już zmarłego i żyjącej Barbary z Kaczyńskich, w Zarembach Krtękach przy matce swej zostającą, ślub 22.01.1810, 10/1810.

BIEŃKOWSKI Fabian stanu szlacheckiego lat 21 ( parafia Rosochacka ), w Bieńkach Nowych przy rodzicach swych dotąd zostający, syn Jakuba i Krystyny z Mioduszewskich, już nieżyjącej z Marianną JARNICKĄ lat 18 ( parafia Rosochacka ), w domu rodzicielskim zostającą, córką Józefa i Jozefaty z Zawistowskich, w Krzeczkowie Mianowskim na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 27.11.1809, 8/1809.

BRAJCZEWSKI Jan stanu szlacheckiego lat 39 ( parafia Rosochacka ), w Skarzynie Abramach na dziedzictwie zamieszkały, wdowiec po drugiej swej małżonce Jadwidze z Kaczyńskich zmarłej 24.07.1809, syn Franciszka i Anny z Kruszewskich, już nieżyjących z uczciwą Agnieszką z Obrębskich JANKOWSKĄ  lat 54 parafia Jabłonkowska ), wdową po Michale, w Skarzynie Nowym pokomornie zamieszkałą, ślub 27.11.1809, 9/1809.

CHMIELEWSKI Maciej lat 24 ( parafia Rosochate ), przy rodzicach zostający, syn urodzonego Stanisława po Józefie w Rosochatem Zalesiu zamieszkałego i Marianny z Bieńkowskich z Marianną PROSIEŃSKĄ lat 34 ( parafia Rosochate ), córką urodzonego Piotra i Salomei Gosk, już nieżyjących, w wyżej wymienionej wsi u urodzonego Stanisława Zalewskiego na służbie zostającą, ślub 25.11.1809, 6/1809.

DĄBROWSKI Ignacy lat 35, syn urodzonego Mateusza i nieżyjącej już Antoniny z Wojnów, w Dąbrowie Szatankach parafii Wielko Dąbrowskiej na dziedzictwie zamieszkały z Agnieszką GODLEWSKĄ lat 27 ( parafia Zuzelska ), córką urodzonego Antoniego zwanego Barką i Katarzyny z Mystkowskich we wsi Godlewo Wielkie parafii Zuzelskiej zamieszkałych, w służbie w Zalesiu Starym zostającej, ślub 05.03.1810, 25/1810.

DĄBROWSKI Mateusz lat 29, stanu szlacheckiego ( parafia Andrzejewska ), syn Aleksandra i Heleny z Zarembów, we wsi Dąbki Łentownica parafii Zambrowskiej na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały z Rozą SKARZYŃSKĄ  lat 23 ( parafia Rosochacka ), córką Józefa i Angeli, we wsi Skarzyn Stary na dziedzictwie zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 15.11.1809, 3/1809.

GUTOWSKI Karol lat 18 ( parafia Ostrowska ), stanu szlacheckiego, syn Benedykta i Marianny Zarembianki, w Gutach parafii Ostrowskiej przy rodzicach na dziedzictwie zamieszkały z Krystyną GODLEWSKĄ lat 18 ( parafia Jabłonkowska), stanu szlacheckiego, córką Mateusza i Julianny z Chmielewskich, w Zarębach Święszkach przy rodzicach na dziedzictwie zamieszkałą, ślub 28.02.1810, 19/1819.

GODLEWSKI Ludwik lat 29, syn urodzonego Pawła i Marcjanny z Skłodowskich, już nieżyjących, w Godlewie Gorzejewie parafii Andrzejewskiej na dziedzictwie zamieszkały z Marianną PRZEŹDZIECKĄ lat 24, córką urodzonego Antoniego, już zmarłego i żyjącej Krystyny z Łysakowskich, w Goskach Tarnowie przy matce swej zamieszkałej, ślub 04.03.1810, 23/1810.

GODLEWSKI Mateusz lat 27 ( parafia Andrzejewska ), stanu szlacheckiego, syn Jerzego i Marianny z Krajewskich, w Przeździecku Dworakach parafii Andrzejewskiej przy rodzicach na dziedzictwie zamieszkały z Agatą JANCZEWSKĄ lat 27 ( parafia Jabłonkowska ), stanu szlacheckiego, córką Pawła i nieżyjącej już Eufemii z Zarembów, w Zarembach Święszkach przy ojcu swym na dziedzictwie zamieszkałą, ślub 08.02.1810, 20/1810.

GODLEWSKI Paweł lat 44 ( parafia Ostrowska ), wdowiec po Agnieszce z Godlewskich, syn urodzonego Dominika i Agaty z Tryniszewskich już nieżyjących, w Gutach parafii Ostrowskiej na dziedzictwie zamieszkały z Julianną ZAREMBĄ lat 23 ( parafia Czyżewska ), córką urodzonego Wawrzyńca i Teodory z Białych już nieżyjących, w Zarembach Bieńdugach przy bracie swym zamieszkałą, ślub 05.03.1810, 27/1810.

GOSK Franciszek lat 26 ( parafia Rosochacka ), stanu szlacheckiego, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Barbary z Grabińskich, w Goskach Większych przy matce na dziedzictwie zamieszkały z Marcjanną GOSK lat 17 ( parafia Rosochacka ), stanu szlacheckiego, córką Macieja i Apolonii z Dąbrowskich, w tychże Goskach Większych przy rodzicach na dziedzictwie zamieszkałą, ślub 04.03.1810, 22/1810.

GOSK Józef lat 37 ( parafia Rosochacka ), stanu szlacheckiego, syn nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Marianny Godlewskiej, wdowy, przy której w Goskach Pełkach na gospodarstwie zamieszkały z Weroniką Heleną ZAREMBĄ lat 29 ( parafia Czyżewska ), stanu szlacheckiego, córką Adama i nieżyjącej Brygidy z Gosków, w tejże wsi Goskach Pełkach przy ojcu na gospodarstwie zostającą, ślub 22.11.1809, 5/1809.

GROCHOWSKI Jan stanu szlacheckiego lat 29 ( parafia Zambrowska ), syn Grzegorza, już nieżyjącego i żyjącej Małgorzaty z Sasinowskich, w Grochach Szlacheckich przy matce na gospodarstwie zamieszkały z Franciszką GOSK lat 22 ( parafia Rosochate ), córką urodzonego Jana, już nieżyjącego i żyjącej Heleny z Wierzbowskich, w Goskach Pełkach przy matce zamieszkałą, ślub 27.11.1809, 7/1809.

JEROCHOWICZ Leon lat 35, stanu włościańskiego, syn Grzegorza i Zofii we wsi Steryno, Księcia Radziwiła dziedzicznej, parafii Welmiarskiej powiatu Mińskiego zamieszkałych na gospodarstwie, w służbie u urodzonego Kazimierza Mianowskiego we wsi Krzeczkowo Mianowskie za parobka zostający z Anną JANIUK urodzoną 05.10.1786 ( parafia Jabłonkowska ), stanu włościańskiego, córką Piotra i Marianny we wsi Jabłonka Świerczewo urodzonego Leona Skiwskiego, Sędzica, dziedzicznej zamieszkałych, już nieżyjących, w służbie u wyżej wymienionego Kazimierza Mianowskiego za dziewkę zostającą, ślub 14.11.1809, 2/1809.

KACZYŃSKI Benedykt stanu szlacheckiego lat 20 ( parafia Dąbrowa Wielka ), w Kaczynie Starym na dziedzictwie zamieszkały, syn urodzonego Wojciecha, już nieżyjącego i Marianny z Kaczyńskich z Eleonorą Joanną Marianną PODBIELSKĄ lat 18 ( parafia Rosochacka ), córką urodzonych Józefa i Balbiny z Mianowskich, w Krzeczkowie Mianowskim przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.02.1810, 13/1810.

KRASSOWSKI Antoni lat 33 ( parafia Jabłonkowska ), stanu szlacheckiego, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Petroneli z Mioduszewskich, w Miodusach Wielkich parafii Jabłonkowskiej z matką na dziedzictwie zamieszkały z Teresą ZAREMBĄ lat 28 ( parafia Rosochacka ), córką Tomasza i nieżyjącej już Marianny z Przeździeckich, stanu szlacheckiego, w Zarembach Bieńdugach przy ojcu swym na dziedzictwie zamieszkałą, ślub 14.02.1810, 18/1810.

MIODUSZEWSKI Szczepan stanu szlacheckiego lat 58 ( parafia Rosochacka ), syn urodzonych Tomasza i Heleny z Skarzyńskich, już nieżyjących, wdowiec po Joannie (?) z Mościckich, w Miodusach Stoku parafii Jabłonkowskiej na dziedzictwie zamieszkały z Brygidą  z Mioduszewskich SKARZYŃSKĄ lat 40 ( parafia Jabłonkowska), wdową po Janie z Skarzyna Nowej Wsi, córką nieżyjących już Stanisława i Małgorzaty Mioduszewskich, stanu szlacheckiego, w Skarzynie Nowym przy swym pasierbie Kacprze zamieszkałą, ślub 07.02.1810, 15/1810.

OBRĘBSKI Józef lat 20 ( parafia Rosochacka ), urodzony, syn urodzonych Bartłomieja i Marianny z Zalewskich w Rosochatem Kościelnym na dziedzictwie zamieszkałych, w służbie u ojca matki swojej w Rosochatem Zalesiu zostający z Małgorzatą GOSK lat 18 ( parafia Rosochacka ), córką urodzonych Grzegorza i Rozalii z Grzymałów, już nieżyjących, w Goskach Pełkach przy szwagrze swym Piotrze Krajewskim dziedzicznie zamieszkałą, ślub 10.02.1810, 16/1810.

REMBISZEWSKI Błażej lat 21 ( parafia Kołakowska ), syn urodzonego Piotra i nieżyjącej już Zofii z Leśniewskich, w Rembiszewie Studziankach parafii Kołakowskiej przy ojcu swym zamieszkały z Marianną ZAREMBĄ lat 29 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonego Jana i Kunegundy z Skarzyńskich, już nieżyjących, w Skarzynie Nowym na dziedzictwie zamieszkałą, ślub 05.03.1810, 26/1810.

SUTKOWSKI Tomasz lat 39 ( parafia Andrzejewska ), urodzony, wdowiec po Helenie z Tarnowskich, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Małgorzaty z Dąbrowskich, w Przeździecku Lenartach parafii Andrzejewskiej na dziedzictwie zamieszkały z Franciszką SUTKOWSKĄ lat 33 ( parafia Rosochacka ), córką nieżyjącego już Adama i żyjącej Marianny z Brajczewskich, stanu szlacheckiego, w Rosochatem Kościelnym przy matce na dziedzictwie zamieszkałą, ślub 20.02.1810, 17/1810.

TURKOT Szymon lat 32 ( parafia Rosochacka ), w służbie u urodzonej Wiktorii z Ponikiewskich Szlaskiej, Podwojewodzinej Nurskiej w Zalesiu Starym zostający, syn nieżyjącego już Walentego i żyjącej Doroty ( niewidomej ), włościan z Rozalią NIEDŹWIECKĄ lat 22 ( parafia Rosochacka ), córką nieżyjącego Mateusza i żyjącej Antoniny Bartczakowny, włościan, w służbie u włościanina Mikołaja Smoleńskiego w tejże wsi, czyli Zalesiu Starym zamieszkałego zostającą, ślub 06.02.1810, 14/1810.

UGNIEWSKI Bonifacy lat 36, syn urodzonego Michała i Barbary z Ołtarzewskich już zmarłych, w Chorzelach i Brajczewie u urodzonego Witalisa Ciechockiego, dzierżawcy tychże dóbr za ekonoma w służbie zostający z Marianną LASKOWSKĄ lat 22 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonych Wojciecha i Julianny z Święckich, w Zarembach Krtękach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.03.1810, 24/1810.

WYSZOMIRSKI Antoni stanu szlacheckiego lat 22 ( parafia Zarembska ), syn Łukasza i Zuzanny z Słodowskich, w Skłodach Średnich parafii Zarembskiej przy rodzicach na gospodarstwie zamieszkały z urodzoną Wiktorią TARNOWSKĄ  lat 33 ( parafia Rosochacka ), córką Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Gosków, w Tarnowie Goskach przy bracie swym rodzonym, Michale Tarnowskim zamieszkałą, ślub 28.01.1810, 11/1810

ZAŁUSKA Felicjan Lucjan lat 26 ( parafia Andrzejewska ), stanu szlacheckiego, syn Jana i Teresy z Zarembów, w Załuskach Lipniewie przy rodzicach swych na gospodarstwie zamieszkały z Teresą MYSTKOWSKĄ lat 22 ( parafia Węgrowska ), stanu szlacheckiego, córką Wojciecha i Marianny z Siwickich, dziedziców w Zarembach Górach zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 12.11.1809, 4/1809.

ZAREMBA Jan lat 20 ( parafia Rosochacka ), stanu szlacheckiego, syn Idziego już nieżyjącego i żyjącej Heleny z Godlewskich, w Rosochatem Kościelnym przy matce swej na dziedzictwie zamieszkały z Marcjanną ZAREMBĄ lat 24 ( parafia Rosochacka ), stanu szlacheckiego, córką Adama i nieżyjącej już Brygidy Goskowny, w Goskach Pełkach przy ojcu swym na dziedzictwie zamieszkałą, ślub 28.02.1810, 21/1810.

ZAREMBA Leon stanu szlacheckiego, urodzony 11.04.1779 ( parafia Rosochate ), syn niegdyś Idziego, Komornika Ziemskiego Zambrowskiego i żyjącej Małgorzaty z Wądołkowskich, przy matce dotąd w Zarembach Święchach zostający z Apolonią SANIEWSKĄ stanu szlacheckiego, urodzoną 08.02.1789 ( parafia Rosochate ), córką nieżyjącego już Bartłomieja i żyjącej Ludgardy z Zarembów powtórnym małżeństwem Zarembiny na gospodarstwie w tychże Zarembach zostającej i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 06.08.1809, 1/1809.

ZAREMBA Marcin lat 28 ( parafia Rosochacka ), syn urodzonego Tomasza po Antonim i Agaty z Skarzyńskich, już nieżyjących, w Zarembach Górach u urodzonego Joachima Zaremby w służbie zostający z Joanną JAŹWIŃSKĄ lat 18 ( parafia Andrzejewska ), córką urodzonych Macieja i Joanny, w Zarembach Warchołach na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 28.01.1810, 12/1810.

ZAREMBA Tomasz lat 42, syn urodzonego Krzysztofa i Wiktorii z Kowalewskich już nieżyjących, w Zarembach Krtękach zamieszkały z Rozą z Skarzyńskich ZAREMBĄ lat 43 ( parafia Jabłonkowska ), wdowa po Kacprze Zarembie, w Zarembach Kromkach przy synie swym Janie zamieszkałą, ślub 06.03.1810, 28/1810.