Opracował L. Kocoń

BACZEWSKI Walenty lat 20 miesięcy 9 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Sandziwujach gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn szlachetnego Piotra, gospodarza rolniczego już nieżyjącego i żyjącej Jadwigi z Pstrągowskich lat 46 z szlachetną Małgorzatą NAGORCZANKĄ lat 24 miesięcy 5 ( parafia Zambrowska ), w domu rodzicielskim dotąd zostającą, córką szlachetnych Bartłomieja, w Nagórkach Jabłoni gminie Zambrowskiej na gospodarstwie rolniczym osiadłego i Marianny z Konopków, ślub 21.11.1813, 100/1813.

BIAŁY Augustyn lat 29 miesięcy 3 ( parafia Czyżewska ), gospodarz rolniczy w Sienicy Pusikach gminie Czyżewskiej dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Szymona, rolnika tamże przed zejściem zamieszkałego i żyjącej Rozalii z Kamieńskich z urodzoną Teresą BIAŁĄ lat 19 miesięcy 3 ( parafia Jabłonkowska ), przy rodzicach swych dotąd zostającą, córką urodzonego Adama lat 50, gospodarza rolniczego w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej dziedzicznie zamieszkałego i Łucji z Tyszków lat 54, ślub 29.01.1814, 124/1814.

CHANKOWSKI Michał lat 27, wdowiec z wyrobku żyjący, w Wierzbowie gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwych Jana, z wyrobku w tejże wsi żyjącego i nieżyjącej już Marianny Kołkowny z Ewą MIKOŁAJCZUKOWNĄ lat 27 ( parafia Jabłonkowska ), służbą za dziewkę w pomienionej wsi trudniącą się, córką uczciwych Franciszka i Cecylii, również w tejże wsi przed zejściem z rolnictwa żyjących, ślub 15.01.1814, 107/1814.

CHOIŃSKI Jakub lat 30, z wyrobku żyjący, w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn szlachetnych Jana i Krystyny z Sapińskich, rolników w Wyknie Nowym gminie Kuleskiej przed zejściem zamieszkałych z szlachetną Anielą ŻOCHOWSKĄ lat 23 miesięcy 4 ( parafia Jabłonkowska ), służbą za dziewkę trudniącą się, w Wdziękoniu zamieszkałą, córką szlachetnych Bartłomieja i Marianny z Szemborskich, rolników w Tyborach Żochach gminie Jabłonkowskiej przed zejściem zamieszkałych, ślub 26.01.1814, 121/1814.

CZARNOWSKI Walenty lat 34 ( parafia Kołakowska ), rolnik w Czarnowie Dąb gminie Kołakowskiej zamieszkały, syn uczciwego Walentego, rolnika tamże zamieszkałego i Kunegundy Grzegorczykówny, nieślubnie spłodzony z sławetną Jozefatą STRZELECKĄ lat 25 ( parafia Zambrowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką sławetnego Walentego, rolnika i obywatela miasta Zambrowa, już nieżyjącego i Marianny z Czaczkowskich w tymże mieście zamieszkałej, ślub 11.02.1814, 141/1814.

DĄBROWSKI Stanisław lat 27 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, gospodarz rolniczy w Krajewie Ćwikłach zamieszkały dziedzicznie, syn urodzonych Łukasza, rolnika tamże przed zejściem zamieszkałego i żyjącej Katarzyny z Krajewskich z urodzoną Jozefatą ŻELEŹNICKĄ lat 25 ( parafia Zambrowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką urodzonego Pawła, gospodarza rolniczego już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Jastrzębskich w Krajewie Borowie na gospodarstwie zamieszkałej, ślub 19.02.1814, 155/1814.

DOBCZYK Bartłomiej lat 31 ( parafia Zambrowska ), majster kunsztu kowalskiego w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwych Macieja i Krystyny Szczepanowny, już nieżyjących z Marianną BARANOWSKĄ lat 26 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach swych dotąd zostającą, córką uczciwych Adama i Katarzyny Walczakowny w wyżej pomienionej wsi z rolnictwa żyjących, ślub 10.02.1814, 139/1814.

DYKOWSKI Szymon lat 30, czeladnik kunsztu młynarskiego, w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn sławetnych Daniela i Rozy od lat 19 nieżyjących, w mieście Białymstoku przed zejściem zamieszkałych, tegoż kunsztu będących z uczciwą Marianną BĄCZKOWNĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach dotąd zostającą, córką uczciwego Aleksandra lat 50, rolnika i Marianny Mateuszakowny lat 40, w Porytem Jabłoni zamieszkałych, ślub 04.11.1813, 81/1813.

GOŁĘBIEWSKI Stanisław czyli Kończyk lat 24 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach dotąd zostający, syn włościan Andrzeja lat 46, rolnika w Pruszkach Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Franciszki lat 42 z Marianną ŁĘPICKĄ lat 22 ( parafia Zambrowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką włościanina Antoniego już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Wyszkowskich z wyrobku żyjącej w Porytem Jabłoni zamieszkałej, ślub 27.01.1814, 122/1814.

GOSK Adam lat 43 ( parafia Zambrowska ), w Długoborzu Szlacheckim na gospodarstwie rolnym osiadły, syn urodzonych Marcina, w wyżej wymienionej wsi gospodarza osiadłego i Franciszki z Żyłowskich, już nieżyjących z Franciszką z Czartoryjskich TYSZKĄ lat 38 ( parafia Miastkowska ), wdową po Tomaszu, w Cieciorkach na gospodarstwie po swym mężu osiadłą, córką Wawrzyńca w Czartori gminie Miastkowskiej na gospodarstwie osiadłego i Barbary z Jankowskich, już nieżyjących, ślub 25.05.1813, 14/1813.

JAKUBOWSKI Franciszek lat 28 ( parafia Zambrowska ), rolnik w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwego Antoniego Jana, w tejże wsi przed zejściem na gospodarstwie osiadłego i żyjącej Magdaleny Kaczprzukowny  lat 50 z uczciwą Marianną ŁOSIEWSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), służbą trudniącą się, w wyżej wyrażonej wsi zamieszkałą, córką uczciwych Mikołaja i Julianny z Grądzkich, w tejże wsi przed zejściem z rolnictwa żyjących, ślub 04.11.1813, 82/1813.

JAKUBOWSKI Leon lat 27 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwego Piotra Wojciecha, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Pałubów lat 49, rolniczki z uczciwą Rozalią NOWACKĄ lat 18 ( parafia Zambrowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką uczciwego Tomasza, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Grądzkich lat 50, w wyżej wyrażonej wsi zamieszkałej, ślub 11.11.1813, 92/1813.

JANISZEWSKI Bartłomiej lat 26 ( parafia Zambrowska ), majster kunsztu szewskiego w Zambrowie zamieszkały, syn Tomasza, w Zambrowie z jałmużny żyjącego i Bregidy z Bączków z Krystyną SAPIŃSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), córką Tomasza, włościanina w Woli Zambrowskiej zamieszkałego i Marianny z Liziewskich, przy rodzicach zostającą, ślub 22.05.1813, 12/1813.

JASTRZĘBSKI Piotr lat 32 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach swych dotąd zostający, syn urodzonych Antoniego, w Krajewie Starym gminie Zambrowskiej na gospodarstwie rolniczym osiadłego i Apolonii z Krajewskich z Magdaleną BACZEWSKĄ lat 16 ( parafia Czyżewska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką urodzonego Stanisława, gospodarza rolniczego już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kamińskich, w Sandziwujach gminie Zambrowskiej na gospodarstwie po swym mężu osiadłej, ślub 27.01.1814, 123/1814.

KACZYŃSKI Grzegorz lat 29 ( parafia Łomżyńska ), rolnik w Zambrowie zamieszkały, syn sławetnego Tomasza lat 65, w rzeczonym mieście na gospodarstwie rolniczym osiadłego i Ewy z Świderskich lat 50 z sławetną Agatą JAŃCZEWSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką sławetnego Joachima, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Kuleszów lat 43, w Zambrowie na gospodarstwie zamieszkałej, ślub 19.11.1813, 98/1813.

KALINOWSKI Walenty lat 24 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach swych dotąd zostający, syn uczciwych Grzegorza lat 40, rolnika w Chorzelach Jaskółkach gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Rozalii z Liżewskich lat 50 z Rozalią LIŻEWSKĄ lat 15 ( parafia Zambrowska ), w domu rodzicielskim przy matce swej zostającą, córką uczciwego Jana, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Bujnowskich lat 40, w Woli Zambrowskiej po rzeczonym mężu swym na gospodarstwie rolniczym zamieszkałej, ślub 29.07.1813, 55/1813.

KONOPKA Michał lat 46 ( parafia Zambrowska ), wdowiec w Cieciorkach na gospodarstwie rolniczym osiadły, syn urodzonego Adama, w tejże wsi na gospodarstwie rolnym osiadłego i Apolonii z Konopków, już nieżyjących z Teresą DĄBROWSKĄ lat 25 ( parafia Zambrowska ), córką Pawła, w tejże wsi na gospodarstwie rolniczym osiadłego, zmarłego 24.05.1813 i Joanny z Ciecierskich, przy matce zostającej, ślub 29.05.1813, 15/1813.

KOSSAKOWSKI Jan lat 22 ( parafia Kołakowska ), przy ojcu swym dotąd zostający, syn urodzonego Pawła, gospodarza rolniczego lat 74 liczącego, w Krajewie Ćwikłach gminie Kołakowskiej dziedzicznie zamieszkałego i nieżyjącej już Jadwigi z Saniewskich z Barbarą Katarzyną MIODUSZEWSKĄ lat 19 ( parafia Jabłonkowska ), w domu rodzicielskim zostającą, córką urodzonego Marcina lat 65, gospodarza rolniczego w Krajewie Białym gminie Zambrowskiej dziedzicznie zamieszkałego i urodzonej Agnieszki z Wińskich lat 37, ślub 12.02.1814, 143/1814.

KOSSAKOWSKI Wojciech lat 26 ( parafia Jabłonkowska ), przy ojcu swym dotąd zostający, syn urodzonego Cypriana, rolnika w Remiszewie Studziankach gminie Kołakowskiej na gospodarstwie osiadłego i nieżyjącej już Konstancji z Leśniewskich z urodzoną Marianną MIODUSZEWSKĄ lat 24 ( parafia Jabłonkowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką urodzonego Mateusza, gospodarza rolniczego już nieżyjącego i żyjącej Magdaleny z Długoborskich, w Rykaczach gminie Zambrowskiej po swym mężu na gospodarstwie rolniczym zamieszkałej, ślub 21.11.1813, 101/1813.

KRAJEWSKI Onufry lat 45 ( parafia Zambrowska ), gospodarz rolniczy w Krajewie Starym gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn szlachetnych Macieja i Petroneli z Modzelewskich, tamże przed zejściem z rolnictwa żyjących z szlachetną Katarzyną z Baczewskich TABĘDZKĄ lat 46 ( parafia Zambrowska ), córką szlachetnych Benedykta i Barbary, już nieżyjących, wdową po szlachetnym Stanisławie od lat dwóch nieżyjącego, w Sandziwujach gminie Zambrowskiej po swym mężu na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 29.01.1814, 126/1814.

KULESZA Jan lat 27 ( parafia Rutkowska ), rolnik w Grodzkich Starych gminie Kuleskiej zamieszkały, syn szlachetnych Kazimierza i Małgorzaty Taraszewiczowny, tamże przed zejściem zamieszkałych z uczciwą Katarzyną Marcyk lat 25 (parafia Zambrowska ), przy matce swej dotąd zostającej, córką uczciwego Franciszka, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Liziewskich lat 50, w Woli Zambrowskiej zamieszkałej, ślub 13.02.1814, 145/1814.

LEŚNIEWSKI Bartłomiej lat 20 ( parafia Zambrowska ), rolnik w Cieciorkach Dąb gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn szlachetnych Grzegorza i Małgorzaty z Buczyńskich, tamże przed zejściem zamieszkałych z Franciszką KLIMASZEWSKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką szlachetnego Sylwestra, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Zofii z Ciecierskich lat 45, rolniczki w Gardlinie Dąb gminie Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkałej, ślub 17.02.1814, 152/1814.

ŁADA Zachariasz lat 67 ( parafia Puchalska ), wdowiec, wyrobnik w Tabądzu zamieszkały, syn urodzonych Kacpra, w Ładach gminie Puchalskiej na gospodarstwie osiadłego i Małgorzaty z Tabądzkich, już nieżyjących z Katarzyną PSTRĄGOSKĄ lat 44 ( parafia Zambrowska ), córką Grzegorza, w Tabądzu na gospodarstwie rolnika osiadłego i Anny z Duchnowskich, już nieżyjących, wyrobnicą w tejże wsi zamieszkałej, ślub 17.05.1813, 11/1813.

MALINOWSKI Grzegorz lat 27 ( parafia Nowogrodzka ), rolnik w Wądołkach Borowych gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościan Bartłomieja już nieżyjącego i żyjącej Franciszki Marczynczanki lat 50 z Marianną SELEROWSKĄ lat 20, przy matce swej dotąd zostającą, córką włościanina Adama, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny lat 50, w Laskowcu gminie Zambrowskiej zamieszkałej, ślub 20.01.1814, 111/1814.

MARCZYK Jan lat 23 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, rolnik w Woli Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwych Macieja, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Anny z Liżewskich z Katarzyną ORŁOWSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), przy matce w Mieście Zambrowie zostającą, córką sławetnych Tadeusza, majstra kunsztu kowalskiego, już nieżyjącego i Franciszki z Kalinowskich lat 40, z wyrobku żyjącej, ślub 25.07.1813, 52/1813.

MICHAŁOWSKI Joachim lat 26 miesięcy 5 ( parafia Zambrowska ), rolnik, w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwych Pawła i Franciszki z Liziewskich, tamże przed zejściem z rolnictwa żyjących z Franciszką BRZEZIŃSKĄ lat 22 i pół ( parafia Kołakowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką uczciwego Stanisława, majstra kunsztu kowalskiego w Czachach Kołakach gminie Kołakowskiej przed zejściem zamieszkałego i żyjącej Marianny z Sapińskich lat 56, teraz z rolnictwa żyjącej, ślub 30.01.1814, 127/1814.

MIKOŁAJCZUK Ignacy lat 29 miesięcy 9 ( parafia Czyżewska ), w Sandziwujach gminie Zambrowskiej we dworze w służbie zostający, syn uczciwych Mikołaja Krysztofiaka rolnika w Michałowie gminie Czyżewskiej przed zejściem zamieszkałego i Marianny również nieżyjącej z Petronelą KRAJEWSKĄ lat 24 ( parafia Jabłonkowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką szlachetnej Agnieszki z rolnictwa żyjącej, w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej zamieszkałej, ślub 21.11.1813, 102/1813.

MISIEWICZ Jan lat 28, w Zambrowie na służbie rocznej zamieszkały, syn urodzonego Jakuba we wsi Mierżanach Parafii Żermońskiej Powiatu Osmiańskiego w Kordonie Rosyjskim osiadłego i Anastazji z Myszewiczów, już nieżyjących z Franciszką PĘSKĄ lat 18 ( parafia Zambrowska ), córką Jakuba już nieżyjącego i Elżbiety z Zgleyczów w Zambrowie na gospodarstwie rolniczym po mężu zostającej, przy matce swej zamieszkałą, ślub 25.06.1813, 34/1813.

MODZELEWSKI Tomasz lat 27 ( parafia Zambrowska ), w Modzelach Skudoszach gminie Puchalskiej rolnik osiadły, syn urodzonych Pawła , w Wądołkach gminie Zambrowskiej osiadłego, już nieżyjącego i Pudencjany z Wdziękońskich z Marianną ZAKRZEWSKĄ lat 17 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Stanisława, w Zagrobach Zakrzewie  na gospodarstwie osiadłego i Małgorzaty z Wiśniewskich, już nieżyjących, w domu po rodzicach zostającą ( w asystencji rady familijnej tj. urodzonych Jana Wiśniewskiego lat 44, Szymona Wiśniewskiego lat 37, Joachima Wiśniewskiego lat 24, wujów rodzonych i Walentego Zakrzewskiego lat 47, stryja rodzonego ), ślub 14.06.1813, 27/1813.

NOWAK Jan lat 38, ( parafia Zambrowska ), wdowiec z rolnictwa żyjący, w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościan Mateusza i Agaty Polaczkowny, w rzeczonej wsi przed zejściem z rolnictwa żyjących z Jozefatą MARCINOWSKĄ lat 22 miesięcy 8 ( parafia Jabłonkowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką włościanina Jana, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Ludwiki, w wymienionej wyżej wsi zamieszkałej, ślub 21.11.1813, 103/1813.

OBRĘBSKI Paweł lat 44 ( parafia Jabłonkowska ), wdowiec w Wądołkach Buczkach gminie Zambrowskiej zamieszkały, rolnik, syn szlachetnych Stanisława i Małgorzaty z Uszyńskich, w Zarembach Kromkach gminie Rosochackiej przd zejściem zamieszkałych z szlachetną Marianną TARGOŃSKĄ lat 37 ( parafia Zawadzka ), z wyrobku żyjącą w pomienionej wsi zamieszkałą, córką szlachetnego Franciszka, rolnika w Targoniach Krytułach gminie Zawadzkiej zamieszkałego i nieżyjącej już Franciszki z Zajkowskich, ślub 18.02.1814, 153/1814.

OGORKOWSKI Jakub lat 39 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Laskowcu gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościan Kazimierza i Katarzyny z Jarząbków już nieżyjących z Marianną PARAFINCZUK  lat 26 ( parafia Jabłonkowska ), służbą za dziewkę trudniącą się, w wyżej wyrażonej wsi zamieszkałą, córką włościan Józefa i Ewy, rolników, w Mioduszach Litwie gminie Jabłonkowskiej przed zejściem zamieszkałych, ślub 13.11.1813, 93/1813.

PIEKUT Wojciech lat 22 miesięcy 7 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościan Stanisława i Franciszki, w tejże woli przed zejściem zamieszkałych z Brygittą ZALEWSKĄ lat 18 miesięcy 8 ( parafia Kołakowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką włościanina Antoniego, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Krystyny w Czartosach parafii Zambrowskiej zamieszkałej, ślub 20.11.1813, 104/1813.

PRZEŹDZIECKI Jan lat 20 ( parafia Andrzejewska ), przy rodzicach swych dotąd zostający, syn urodzonego Wincentego, w Przeździecku Dworakach gminie Andrzejewskiej na gospodarstwie rolniczym osiadłego i Petroneli z Skarzyńskich z Salomeą ŁOSIEWSKĄ lat 17 ( parafia Zambrowska ), przy matce swej dotąd zostającą, córką urodzonego Jana, gospodarza rolniczego już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Krajewskich w Zagrobach Łantownicy gminie Zambrowskiej po mężu swym na gospodarstwie rolniczym osiadłej, ślub 05.02.1814, 133/1814.

SIERZPUTOWSKI Wawrzyniec lat 36 ( parafia Śniadowska ), wdowiec , w Głęboczu gminie Szumowskiej na gospodarstwie rolniczym osiadły, syn urodzonego Jana w pomienionej wsi rolnika osiadłego i Teresy z Jastrzębskich, już nieżyjących z urodzoną Katarzyną GŁĘBOCKĄ lat 26 ( parafia Zambrowska ), w domu rodzicielskim zostającą, córką urodzonych Antoniego, w Tabądzu na gospodarstwie rolniczym osiadłego i Marianny z Rupińskich, ślub 26.06.1813, 35/1813.

SKARZYŃSKI Joachim lat 21 ( parafia Rosochacka ), rolnik w Skarzynie Starym gminie Rosochackiej zamieszkały, syn urodzonego Tomasza, gospodarza rolniczego już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Radgowskich lat 50, tamże zamieszkałej z urodzoną Katarzyną OSSOWSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach swych dotąd zostającą, córką urodzonego Walentego lat 56, gospodarza rolniczego w Ossowcu gminie Zambrowskiej dziedzicznie zamieszkałego i Konstancji z Wyszomirskich lat 40, ślub 03.02.1814, 132/1814.

STRUŚ Antoni lat 35, wdowiec, w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej w Dobrach sukcesorów po Wielmożnym Piotrze Mleczku, Mieczniku Ziemi Mielnickiej w obowiązku ekonoma zostający, syn urodzonych Stanisława i Ludwiki z Czarowskich w Strusiach w powiecie Łosickim przed zejściem dziedzicznie  zamieszkałych z Marianną z Baranowskich GRĄDZKĄ lat 36 ( parafia Zambrowska ), w Porytem Jabłoni zamieszkałą, córką sławetnych Wojciecha i Marty Czajkowny z rolnictwa żyjących i tamże zamieszkałych, wdową po sławetnym Ignacym, majstrze kunsztu młynarskiego, ślub 10.02.1814, 140/1814.

SZERSZEŃ Michał lat 25 ( parafia Prostyńska ), z wyrobku żyjący, w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościan Wincentego i Małgorzaty, w Złotkach gminie Kossewo przed zejściem zamieszkałych z uczciwą Katarzyną KOWALEWSKĄ lat 20, przy rodzicach zostającą, córką uczciwych Jana, majstra kunsztu grabarskiego lat 70 liczącego, w pomienionej wsi zamieszkałego i Marianny z Mierzwińskich lat 60, ślub 12.01.1814, 112/1814.

SZYMANOWICZ Jan lat 50, wyrobnik, wdowiec, w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwych Marcina i Katarzyny z wyrobku żyjących, w Rańsku powiecie Szczytneńskim przed zejściem zamieszkałych z Joanną z Grzegorczyków BARANOWSKĄ lat 36, z wyrobku żyjącą, w Porytem Jabłoni zamieszkałej, córką uczciwych Grzegorza i Anastazji, wdową po Piotrze, ślub 14.02.1814, 151/1814.

ŚLEDZIEWSKI Jakub lat 23 ( parafia Zambrowska ), w Śledziach Nowych gminie Zambrowskiej dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Szymona i Marianny z Wdziękońskich, już nieżyjących, w tejże wsi przed zejściem na gospodarstwie rolniczym osiadłych z urodzoną Marianną ŚLEDZIEWSKĄ lat 18 ( parafia Zambrowska ), przy matce swej w domu rodzicielskim zostającą, córką Kazimierza, gospodarza rolniczego w Śledziach Nowych przed zejściem zamieszkałego i Marianny z Dąbrowskich lat 51 liczącej, ślub 18.07.1813, 51/1813.

ŚLEDZIEWSKI Jan lat 20 ( parafia Zambrowska ), w Śledziach Nowych gminie Zambrowskiej na gospodarstwie rolniczym zamieszkały, syn szlachetnych Macieja i Rozalii z Krajewskich, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych z szlachetną Agnieszką KRAJEWSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach swych dotąd zostającą, córką szlachetnego Rocha lat 40, gospodarza rolniczego w Krajewie Borowym gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Franciszki z Krajewskich lat 36, ślub 21.11.1813, 99/1813.

ŚLEDZIEWSKI Onufry lat 43 ( parafia Zambrowska ), w Śledziach na gospodarstwie osiadły, syn urodzonych Kazimierza, w wsi pomienionej na gospodarstwie osiadłego i Rozalii z Zwierzyńskich, już nieżyjących z urodzoną Franciszką ŚLEDZIEWSKĄ lat 26 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Jana, w tychże Śledziach rolnika, gospodarza osiadłego i nieżyjącej już Weroniki z Ulatowskich, przy ojcu zostającą, ślub 17.05.1813, 10/1813.

ŚLIWOSKI Bonawentura lat 25 ( parafia Kołakowska ), włościanin, służbą za parobka trudniący się, w Woli Zambrowskiej zamieszkały, syn Jakuba i Antoniny już nieżyjących, rolników z włościanką Franciszką JARCZEWSKĄ lat 24, ( parafia Zambrowska ), przy matce swej dotąd zostającej, córką Michała, już nieżyjącego, służbą wojskową trudniącego się i Marianny Marcinowny lat 50, wyrobnicy w Wądołkach Buczkach gminie Zambrowskiej zamieszkałej, ślub 18.09.1813, 64/1813.

TABĄDZKI Kazimierz lat 53 ( parafia Szumowska ), wdowiec, w Krajewie Białym gminie Szumowskiej rolnik osiadły, syn urodzonego Antoniego, w pomienionej wsi rolnika osiadłego i Marianny z Kruszewskich, już nieżyjących z urodzoną Marianną WIŚNIEWSKĄ lat 26 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Dionizego, w Zakrzewie gminie Zambrowskiej rolnika osiadłego i nieżyjącej już Marianny z Krajewskich, przy ojcu zostającą, ślub 15.06.1813, 28/1813.

TOMASZEWSKI Paweł lat 20 miesięcy 4 ( parafia Zambrowska ), w Zambrowie zamieszkały, syn Szymona, wyrobnika w Zagrobach zamieszkałego i Jozefaty z Domaszewskich z Konstancją z Rudnickich TYBOROWSKĄ lat 25 ( parafia Zambrowska ), wdową po Bartłomieju, w Zambrowie na gospodarstwie rolniczym po swym mężu zamieszkałą, córką Szymona, w Zambrowie wyrobnika zamieszkałego i nieżyjącej już Marianny z Liziewskich, ślub 09.06.1813, 22/1813.

TYSZKA Stanisław lat 23 ( parafia Zambrowska ), rolnik, w Konopkach Jabłoni gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadły, syn urodzonych Michała i Małgorzaty z Klimaszewskich, już nieżyjących, w tychże Konopkach przed zejściem na gospodarstwie rolniczym zamieszkałych z urodzoną Anną LEŚNIEWSKĄ lat 16 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach zostającą, córką urodzonego Jana, rolnika lat 50 liczącego, w Cieciorkach Dąb gminie zambrowskiej na gospodarstwie rolniczym osiadłego i Teodory z Ciecierskich lat 40, ślub 18.07.1813, 50/1813.

WIERZBOWSKI Piotr lat 26 i pół ( parafia Zambrowska ), rolnik, w Gardlinie Dąb gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn szlachetnych Mikołaja i Brygidy z Łubnickich, w Wiśniewie Dąb gminie Zambrowskiej przed zejściem z rolnictwa żyjących z Marianną KRZYWACKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), w Mieście Zambrowie przy wuju swym, sławetnym Antonim Puciło lat 48 zostająca, córka sławetnych Pawła i Rozalii z Puciłów, w Mieście Zambrowie przed zejściem z rolnictwa żyjących, ślub 29.01.1814, 125/1814.

WIŚNIEWSKI Grzegorz lat 22 ( parafia Jabłonkowska ), przy rodzicach swych dotąd zostający, syn urodzonego Mateusza lat 50, gospodarza rolniczego w Miodusach Stoku gminie Jabłonkowskiej dziedzicznie zamieszkałego i Jozefaty z Zarębów lat 48 z urodzoną Kunegundą OSSOWSKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach swych dotąd zostającą, córką urodzonego Józefa lat 54, w Ossowcu gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadłego i Petroneli z Dąbrowskich lat 40, ślub 12.02.1814, 144/1814.

WYRZYKOWSKI Wojciech lat 20 ( parafia Zambrowska ), przy ojcu dotąd zostający, syn urodzonego Kazimierza lat 76, gospodarza rolniczego w Wiśniewie Dąb gminie Zambrowskiej dziedzicznie zamieszkałego i nieżyjącej już Franciszki z Saniewskich z urodzoną Katarzyną WIŚNIEWSKĄ lat 23 miesięcy 3 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach swych dotąd zostającą, córką urodzonych Macieja i Agnieszki z Saniewskich, w pomienionej wsi na gospodarstwie osiadłych, ślub 19.02.1814, 154/1814.

WYSZOMIRSKI Józef lat 26 ( parafia Szumowska ), w Wyszomierzu Wielkim gminie Szumowskiej zamieszkały, gospodarz rolniczy, syn urodzonych Dionizego, również gospodarza rolniczego już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Jastrzębskich z urodzoną Franciszką CZARTOSIEWSKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), w domu rodzicielskim przy matce swej zostającą, córką urodzonego Walentego, gospodarza rolniczego już nieżyjącego i Tekli z Wiśniewskich w Czartosach Łantownicy gminie Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkałej, ślub 12.02.1814, 142/1814.

ZAKRZEWSKI Jan lat 32 ( parafia Czyżewska ), organista w mieście Czyżewie zamieszkały, syn sławetnego Kazimierza i Elżbiety z Uszczytowskich, w Dmochach Wypychach gminie Czyżewskiej przed zejściem na gospodarstwie rolniczym zamieszkałych z szlachetną Katarzyną WDZIĘKOŃSKĄ lat 22 ( parafia Jabłonkowska ), w Wdziękoniu w gminie Zambrowskiej w domu po rodzicach zamieszkałą, córką szlachetnych Wawrzyńca i Elżbiety z Białych, już nieżyjących, w tejże wsi przed zejściem na gospodarstwie rolniczym zamieszkałych, ślub 01.08.1813, 56/1813.

ZALESKI Antoni lat 50 ( parafia Kołakowska ), wdowiec, rolnik, w Podłatkach Nowych gminie Kołakowskiej na gospodarstwie osiadły, syn szlachetnych Józefa i Marianny z Zawistowskich, już nieżyjących, w Łubnicy gminie tejże przed zejściem zamieszkałych z szlachetną Konstancją SANIEWSKĄ lat 27 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach swych dotąd zostającą, córką szlachetnych Franciszka, gospodarza rolniczego lat 56, w Cieciorkach Dąb gminie Zambrowskiej dziedzicznie zamieszkałego i Jozefaty z Jaworowskich lat 50, ślub 08.08.1813, 60/1813.

ZGLEJCZEWSKI Leon lat 30 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, w Mieście Zambrowie garncarz, syn sławetnych Kacpra i Franciszki z Liżewskich, już nieżyjących, w Mieście Zambrowie przed zejściem z rolnictwa żyjących i zamieszkałych z Jozefatą ZACKOWNĄ lat 21 ( parafia Puchalska ), córką uczciwego Franciszka, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Górskich lat 45, w Gardlinie Dąb gminie Zambrowskiej po rzeczonym mężu swym na gospodarstwie osiadłej, przy matce zamieszkałej, ślub 07.07.1813, 41/1813.

ŻERAŃSKI Dionizy lat 38, wdowiec, w Długoborzu Szlacheckim zamieszkały, rolnik, syn szlachetnych Walentego i Małgorzaty, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych z szlachetną Ewą SASINOWSKĄ lat 30 ( parafia Zambrowska ), przy matce swej w domu rodzicielskim dotąd zostającą, córką szlachetnego Tomasza, rolnika już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Dąbrowskich, rolniczki w Sasinach Łantownicy zamieszkałej, ślub 21.04.1814, 158/1814.