Opracował L. Kocoń

BIAŁY Józef lat 22 ( parafia Jabłonkowska ), w Mioduszach Wielkich dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Kazimierza, już nieżyjącego i Julianny z Mościckich z drugiego małżeństwa Kazimierzowej Zarembinej  z Marianną WOJNO lat 16 ( parafia Kołakowska ), córką urodzonych Kazimierza, już nieżyjącego i Franciszki z Leśniewskich w Krajewie Białym zamieszkałej, tamże przy matce zostającą, ślub 12.02.1820, 195/1820.

BOGUCKI Szymon lat 26 ( parafia Nurska ), wdowiec po Wiktorii z Mianowskich zmarłej 19.04.1819, w Grochach Łentownicy dziedzicznie zamieszkały, syn Wielmożnych Antoniego i Julianny z Tymińskich we wsi Perysie Kutyłowo przed śmiercią dziedzicznie zamieszkałych z Rozalią WYSZOMIERSKĄ lat 18 ( parafia Zambrowska ), córką szlachetnie urodzonych Ignacego i Klary z Wądołkowskich w Tabędzu dziedzicznie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 30.06.1819, 16/1819.

BRZOZOWSKI inaczej KAZIMIERCZUK Stanisław lat 28 ( parafia Zambrowska ), w Wróblach Arciszewie parafii Kołakowskiej na gospodarstwie zamieszkały, syn uczciwych Bonifacego i nieżyjącej już Jadwigi z Marianną SKRZYPKOWSKĄ lat 22 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwych Stanisława, przed śmiercią w Rytelach Wszołkach parafii Kossewskiej zamieszkałego i żyjącej Petroneli, w Wierzbowie przy bracie swym, Michale zamieszkałą, ślub 07.02.1820, 179/1820.

CHĘCIŃSKI Jan lat 28 ( parafia Zambrowska ), w Zambrowie na gospodarstwie zamieszkały, syn szlachetnych Kazimierza, przed śmiercią w tymże mieście zamieszkałego i żyjącej Marianny z Kramnickich z Franciszką GRZEGORZEWSKĄ  lat 24 ( parafia Zambrowska ), w Zambrowie Probostwie na służbie za gospodynię zamieszkałą, córką Pawła i Krystyny przed śmiercią w Sandziwujach zamieszkałych, ślub 08.11.1819, 66/1819.

CHMIELEWSKI Klemens lat 48, w Grochach Pogorzeli na służbie za parobka zamieszkały, syn nieżyjących już uczciwych Jana i Marianny z Wasilewskich, przed śmiercią w Jeziernicy państwie Rosyjskim na gospodarstwie zamieszkałych z Katarzyną JARZĄBEK lat 29, wdową po Janie w Chorzelach przed śmiercią na gospodarstwie zamieszkałego, córką nieżyjącej już Eufemii Serowikowny we wsi Kościelnej Kleczkowie zamieszkałej, w tychże Chorzelach zostającą, ślub 18.11.1819, 87/1819.

CIECIERSKI Stanisław lat 37 ( parafia Zambrowska ), w Cieciorkach dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Urbana i Marianny z Sierzputowskich już nieżyjących z Marianną LEŚNIEWSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Jana, już zmarłego i żyjącej Franciszki z Górskich z drugiego małżeństwa Kazimierzowej Saniewskiej, w Cieciorkach przy bracie swym, Franciszku, zamieszkałą, ślub 05.02.1820, 162/1820.

DMOCHOWSKI Leon lat 35 ( parafia Rosochatska ) w Zarembach Górach urodzony i zamieszkały a teraz w Grochach Pogorzeli w służbie rocznej za parobka zostający, syn urodzonych Stefana i Leonory z Załusków przed śmiercią w Zarembach Górach dziedzicznie zamieszkałych z Konstancją WYSZOMIERSKĄ lat 28 ( parafia Zuzelska ), w Grochach Pogorzeli w służbie rocznej za gospodynię zostającą, córką urodzonych Andrzeja i Katarzyny z Białych w Wólce Zabużnej parafii Ceranowskiej zamieszkałych, ślub 12.10.1819, 33/1819.

GOŁĘBIESKI Jakub lat 23 ( parafia Kołakowska ), syn Franciszka i Petroneli, wyrobników w Długoborzu Szlacheckim zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający z Agnieszką ANTKIEWICZ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką Kacpra i Marianny, majstrów kunsztu stolarskiego  w tymże Długoborzu zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 12.02.1820, 191/1820.

GRABOWSKI Kazimierz lat 25 ( parafia Wysoko Mazowiecka ), w Woli Zambrowskiej w służbie za parobka zamieszkały, syn uczciwych Benedykta i Leonory, wyrobników w Wiśniówku parafia Dąbrowa Wielka zamieszkałych z Józefą LIŻEWSKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), w Woli Zambrowskiej w służbie za dziewkę zostającą, córką uczciwych Mateusza i Katarzyny z Kozłowskich w tejże wsi przed śmiercią na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 20.11.1819, 91/1819.

GROCHOWSKI Wojciech lat 43 ( parafia Zambrowska ), wdowiec po Barbarze z Godlewskich zmarłej 01.06.1819, w Sasinach Łentownicy dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Adama i Franciszki z Żyłowskich przed śmiercią w tejże wsi dziedzinie zamieszkałych z Katarzyną PRZEŹDZIECKĄ lat 28 ( parafia Rosochacka ), córką urodzonego Józefa, w Sasinach Łęntownicy przed śmiercią dziedzinie zamieszkałego i żyjącej Marianny z Gosków, w tejże wsi przy matce zostającą, ślub 01.07.1819, 17/1819.

JASIONOWSKI Bartłomiej lat 23 ( parafia Zambrowska ), syn Andrzeja, już zmarłego i żyjącej Urszuli, w Pstrągach zamieszkały z Franciszką KOWALCZYK lat 21 ( parafia Rosochatska ), córką Józefa, kowala przed śmiercią w Wólce parafii Jelonkowskiej zamieszkałego i Julianny, wyrobnicą w Pstrągach zamieszkałą, ślub 12.02.1820, 189/1820.

JASIONOWSKI Franciszek lat 21 ( parafia Zambrowska ), syn uczciwych Mateusza i Rozalii w Porytem na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający z Teresą MARCELLAK lat 22 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwych Gabriela, przed śmiercią w Sandziwujach na gospodarstwie zamieszkałego i Łucji z Wilczków, wyrobnicy w Porytem zamieszkałej, tamże przy matce zostającą, ślub 25.11.1819, 96/1819.

JAWOROWSKI Jakub lat 54 ( parafia Zambrowska ), wdowiec po Scholastyce z Leśniewskich, w Cieciorkach dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Stanisława i Elżbiety z Klimaszewskich, już nieżyjących z Marianną CIECIERSKĄ lat 33 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Urbana i Marianny z Sierzputowskich, już nieżyjących, w tychże Cieciorkach przy bracie swym , Stanisławie zamieszkałą, ślub 14.02.1820, 200/1820.

KOCZMIEROWSKI Leon lat 25 ( parafia Zambrowska ), wyrobnik w Remiszewie Studziankach zamieszkały, syn Dionizego w Faszczach Jabłoni przed śmiercią zamieszkałego i żyjącej Joanny z Faszczów a z drugiego małżeństwa Cyprianowej Kossakowskiej z Katarzyną ZURAWSKĄ lat 28 ( parafia Jabłonkowska ), córką Wawrzyńca i Zofii z Święcickich, wyrobników w Wdziękoniu zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 26.01.1820, 137/1820.

KONASZKIEWICZ Marcin lat 38, majster kunsztu tkackiego w Zambrowie zamieszkały, syn sławetnego Piotra, byłego majstra kunsztu garbarskiego i Marianny z Rutkowskich, przed śmiercią w Krakowie zamieszkałych z Marianną SUTKOWSKĄ lat 35 ( parafia Nurska), w Zambrowie zamieszkałą, córką urodzonych Mateusza i Marianny z Złotkowskich przed śmiercią w Murawskich Nadbużnych na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkałych, ślub 24.10.1819, 48/1819.

KONOPKA Jan lat 27 (parafia Zambrowska ), w Konopkach Jabłoni dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Tomasza i Marianny z Ciecierskich już nieżyjących z Marianną ZAKRZEWSKĄ lat 16 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Joachima, już nieżyjącego i Józefy z Zaniewskich z drugiego ślubu Kazimierzowej Baczewskiej w Zakrzewie Nowym na gospodarstwie zamieszkałej, tamże przy matce zostającą, ślub 09.02.1820, 183/1820.

KOSSAKOWSKI Stanisław lat 24 ( parafia Zambrowska ), majster kunsztu gancarskiego w Pniewie zamieszkały, syn sławetnych Macieja i Katarzyny z Łubnickich przed śmiercią w Zambrowie na gospodarstwie zamieszkałych z Dorotą KRZYWACKĄ lat 16 ( parafia Zambrowska ), w Zambrowie poprzednio przy matce swej zamieszkałą a teraz w Pniewie za dziewkę w służbie zostającą, córką Pawła, już zmarłego i Barbary z Keldrowiczów, ślub 17.11.1819, 85/1819.

KRAJEWSKI Adam lat 30, w Krajewie Białabiel parafii Szumowskiej zamieszkały, syn urodzonych Piotra i Klary z Pstrągowskich, już nieżyjących z Małgorzatą PSTRĄGOWSKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Tomasza, już zmarłego i żyjącej Julianny z Modzelewskich, w Krajewie Łętowie przy matce zamieszkałą, ślub 07.02.1820, 178/1820.

KRAJEWSKI Antoni lat 24 ( parafia Zambrowska ), w Krajewie Borowie dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Jana i Jozefaty z Krajewskich, już nieżyjących z Marianną DĄBROWSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Kazimierza, już zmarłego i żyjącej Bogumiły z Sasinowskich w Krajewie Ćwikłach na gospodarstwie zamieszkałej, tamże przy matce zostającą, ślub 11.02.1820, 188/1820.

KRAJEWSKI Grzegorz lat 22 ( parafia Zambrowska ), syn urodzonych Sylwestra i Elżbiety z Krajewskich w Krajewie Białym dziedzicznie zamieszkały, tamże przy rodzicach zostający z Barbarą Konopką lat 21 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Bartłomieja i nieżyjącej już Małgorzaty z Leśniewskich w Konopkach Jabłoni dziedzicznie zamieszkałych i tamże przy ojcu zostającą, ślub 14.02.1820, 201/1820.

KRAJEWSKI Marcin lat 25 ( parafia Jabłonkowska ), syn urodzonych Bartłomieja i Anieli z Brulińskich, w Rembiszewie Zegadłach dziedzicznie zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostający z Józefą SIEMIATYCKĄ lat 18 ( parafia Zambrowska ), córką Szczęsnego i Marianny z Lawendowskich w Wierzbowie na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 09.02.1820, 182/1820.

KRAJEWSKI Tomasz lat 25 ( parafia Kołakowska ), w Ćwikłach Dąb dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Jana, już nieżyjącego i Barbary z Wyrzykowskich z drugiego małżeństwa Leonowej Zawistowskiej z Agatą WIŚNIEWSKĄ lat 18 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Jana i Franciszki w Wiśniewie dziedzicznie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 12.02.1820, 192/1820.

LESZCZYŃSKI z dawnego nazwiska PAWLUK Jan lat 27 ( parafia Zambrowska ), w Wdziękoniu w służbie za parobka  zamieszkały, syn uczciwych Macieja i Marianny, wyrobników w Czartosach zamieszkałych z Katarzyną JASKÓŁOWSKĄ z dawnego nazwiska WIDLICKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwych Michała i Marianny z Kropaciuków w Wdziękoniu na gospodarstwie zamieszkałych i przy nich zostającą, ślub 20.11.1819, 90/1819.

ŁADA Maciej lat 19 ( parafia Puchalska ), w Ładach Polnych na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Zygmunta przed śmiercią tamże zamieszkałego i żyjącej Agaty z Dębnickich z Agnieszką SZABŁOWSKĄ  lat 22 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Pawła przed śmiercią w Śledziach na gospodarstwie zamieszkałego i żyjącej Katarzyny z Dąbrowskich wyrobnicy w Konopkach Jabłoni zamieszkałej, ślub 08.11.1819, 67/1819.

ŁOSIESKI Stanisław lat 26 ( parafia Zambrowska ), w Zagrobach Łętownicy dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Rocha i Małgorzaty z Załusków, już nieżyjących z Elżbietą DŁUGOBORSKĄ lat 16 ( parafia Zambrowska ), córką Wawrzyńca i Teresy z Grochowskich w Grochach Łętownicy dziedzicznie na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 22.11.1819, 95/1819.

ŁOSIEWSKI Jan lat 29 ( parafia Zambrowska ), majster kunsztu sztelmachskiego w Sandziwujach zamieszkały, syn uczciwej Małgorzaty Piotrowny, wyrobnicy przed śmiercią w pomienionej wsi zamieszkałej z nieżyjącym Michałem Łosiewskim nie prawnie spłodzony z Marianną SKRZYNKOWSKĄ  lat 25 ( parafia Zambrowska ), w Sandziwujach na służbie za dziewkę zamieszkałą, córką uczciwego Grzegorza, przed śmiercią w Woli Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkałego i Franciszki z Sapińskich, ślub 18.11.1819, 88/1819.

ŁUBA Marcin lat 31 ( parafia Zambrowska ), majster kunsztu sztelmachskiego w Zambrowie zamieszkały, syn sławetnych Wojciecha i Joanny, przed śmiercią w Zambrowie na gospodarstwie zamieszkałych z Elżbietą TYMIŃSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach swoich, sławetnych Tomasza i Marianny z Rudnickich w Zambrowie na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 19.10.1819, 40/1819.

MIKLEŃSKI Mateusz lat 32 ( parafia Puchalska ), w Pruszkach Jabłoni na gospodarstwie zamieszkały, syn Jacka, już nieżyjącego i Anastazji z Jozefatą KOSTOWSKĄ lat 18 ( parafia Zambrowska ), córką Jana i Anny z Mioduszewskich w Sandziwujach na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 12.02.1820, 190/1820.

MIODUSZEWSKI Kazimierz lat 20 ( parafia Jabłonkowska ), w Mioduszach Wielkich na gospodarstwie zamieszkały, syn nieżyjącego już urodzonego Wincentego i Scholastyki z Krajewskich z Heleną WARPECHOWSKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), w Krajewie Białym przy swym bracie , Janie zamieszkałą, córką urodzonych Kazimierza, już nieżyjącego i Marianny z Łosieskich z drugiego ślubu Piotrowej Gosiewskiej w tejże wsi na gospodarstwie zamieszkałej, ślub 09.02.1820, 181/1820.

ORZECHOWSKI albo SARNACKI Józef lat 23 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach swych, Jakuba i Agnieszki, w Grzymałach na gospodarstwie zamieszkały z Joanną GOŁĘBIESKĄ lat 19 parafia Zambrowska ), córką Andrzeja i Franciszki z Wilczków w Pruszkach Jabłoni na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 18.11.1819, 86/1819.

OSSOWSKI Antoni lat 22 ( parafia Zambrowska ), syn urodzonych Walentego i Konstancji z Wyszomierskich, w Ossowcu na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający z Marianną DŁUGOBORSKĄ lat 17 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Józefa i nieżyjącej już Anieli z Zaleskich, w Długoborzu Szlacheckim na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkałych i tamże przy ojcu zostająca, ślub 13.11.1819, 76/1819.

OSSOWSKI Onufry lat 52 ( parafia Zambrowska ), wdowiec po Katarzynie z Ołdakowskich, w Ossowcu dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Michała i Agnieszki z Grochowskich już nieżyjących z Rozalią DĄBKOWSKĄ lat 34 ( parafia Jabłonkowska ), wdową po Mateuszu od lat 4 nieżyjącego, wyrobnicą z Rykaczach zamieszkałą, córką urodzonych Józefa i Anieli z Jarnickich małżonków Skarzyńskich, w Skarzynie Starym przed śmiercią na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 09.02.1820, 184/1820.

PODBIELSKI Andrzej lat 29 ( parafia Ostrowska ), Ekspedytor Poczty Jego Królewskiej Mości w Ostrowi, Urzędnik Stanu Cywilnego  Gminy Ostrowskiej, Kawaler Orderu Francuskiego Legii Honorowej i ozdobiony Krzyżem Polskim, w Ostrowi zamieszkały, syn Wielmożnych Pawła, Pisarza Aktowego Powiatu Ostrołęckiego i Scholastyki z Zarembów z Jozefatą STEPNOWSKĄ lat 17 ( parafia Rosochatska ), córką Wielmożnych Józefa przed  śmiercią w Wdziękoniu na Zastawie zamieszkałego i Tekli z Jaźwińskich, przy matce w tymże Wdziękoniu zostającej, ślub 12.02.1820, 197/1820.

PRUSZKOWSKI Tomasz lat 19 ( parafia Zambrowska ), we wsi Grabowce na gospodarstwie zamieszkały, syn uczciwego Floriana, już zmarłego i żyjącej Wiktorii z Kozłowskich z Franciszką KALINOWSKĄ lat 16 ( parafia Zambrowska ), w tejże wsi przy rodzicach swych zostającą, córką sławetnych Augustyna i Krystyny na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 12.07.1819, 23/1819.

PSTRĄGOWSKI Walenty lat 36 ( parafia Zambrowska ), wdowiec po Małgorzacie z Wyszomierskich, w Kałęczynie dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Mateusza i Magdaleny z Modzelewskich już nieżyjących z Rozalią OŁDAKOWSKĄ lat 18  ( parafia Puchalska ), córką urodzonych Kaliksta, już nieżyjącego i Zofii z Jakackich z drugiego małżeństwa Stanisławowy Wyszomierskiej, wyrobnicy w Kałęczynie zamieszkałej, w tejże wsi w służbie gospodarskiej zostającej, ślub 12.02.1820, 194/1820.

RZYMSKI Jan lat 32 ( cerkwia Wysoko Mazowiecka ), wdowiec po Annie z Konarzewskich, w Włostach parafii Dąbrowa Wielka dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Kazimierza i Katarzyny z Konarzewskich już nieżyjących z Petronelą Marianną KRUSZEWSKĄ lat 18 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonych Franciszka i Wiktorii z Dąbrowskich w Wdziękoniu dziedzicznie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 09.02.1820, 186/1820.

SANIEWSKI Grzegorz lat 31 ( parafia Zambrowska ), w Gardlinie dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Antoniego, już zmarłego i żyjącej Franciszki z Ciecierskich z Katarzyną WIŚNIEWSKĄ lat 29 ( parafia Zambrowska ), wdową po Antonim zmarłym 22.09.1818, córką urodzonych Adama, już zmarłego i Rozalii z Saniewskich małżonków Milewskich, w Wiśniewie przy matce zostającą, ślub 07.02.1820, 177/1820.

SANIEWSKI Stanisław lat 23 ( parafia Zambrowska ), syn urodzonych Franciszka i Jozefaty z Jaworowskich w Cieciorkach zamieszkałych, tamże przy rodzicach na gospodarstwie zostający z Magdaleną GODLEWSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Gabriela i Brygidy z Gosków przed śmiercią w Faszczach Jabłoni dziedzicznie zamieszkałych, tamże przy bracie swym, Piotrze zostającą, ślub 09.02.1820, 185/1820.

SAPIŃSKI Wojciech lat 31 ( parafia Zambrowska ), wdowiec po Katarzynie z Kozłowskich, w Woli Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkał, syn Marcela i Anny, już nieżyjących z Martą WOLIŃSKĄ lat 22 ( parafia Jabłonkowska ), córką Stanisława przed śmiercią w Woli Zambrowskiej zamieszkałego i żyjącej Barbary z Kędzierskich, wyrobnicy, w tejże wsi przy matce zostającą, ślub 12.02.1820, 196/1820.

SOBIESKI Antoni lat 27 ( parafia Kołakowska ), syn Walentego i Kunegundy na gospodarstwie w Czarnowie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający z Franciszką KARPOWICZ lat 21 ( parafia Zambrowska ), córką Grzegorza i nieżyjącej już Łucji z Dębowskich w mieście Zambrowie na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy ojcu zostającą, ślub 12.02.1820, 193/1820.

STRENKOWSKI Józef lat 25, wyrobnik w Zambrowie zamieszkały, syn sławetnych Jakuba i Marianny, przed śmiercią Rajkach guberni Białostockiej na gospodarstwie zamieszkałych z Franciszką LEWICKĄ lat 27 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Jana w Krajewie Starym dziedzicznie zamieszkałego i nieżyjącej już Łucji z Sutkowskich, przy ojcu zostającą, ślub 25.01.1820, 136/1820.

TRZASKA Mateusz lat 33 ( parafia Rutkowska ), syn urodzonych Łukasza i nieżyjącej już Anieli, w Szlasach Łopienitych przy ojcu swym zamieszkały z Dorotą WIŚNIEWSKĄ lat 37 ( parafia Zambrowska ), wdową po Wojciechu zmarłym lat 11 temu, w Wiśniewie na gospodarstwie zamieszkałą, córką Wielmożnych Jana i Marianny z Krajewskich małżonków Łosiewskich, ślub 07.02.1820, 180/1820.

WARPECHOWSKI Jan lat 22 ( parafia Zambrowska ), w Krajewie Białym dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonego Kazimierza przed śmiercią w tejże wsi zamieszkałego i żyjącej Marianny z Łosiewskiej z drugiego małżeństwa Gosiewskiej z Julianną BIAŁĄ lat 19 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonych Adama i Łucji z Tyszków w Wdziękoniu na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 09.11.1819, 68/1819.

WYSZYŃSKI Marcin lat 34 ( parafia Rutkowska ), w Woli Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkały, syn Grzegorza, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Rozalią JASIONOWSKĄ lat 31 ( parafia Zambrowska ), wdową po Wawrzyńcu przeszło rok temu zmarłego, w Woli Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkałą, córką Antoniego i Katarzyny z Nowackich małżonków Borowskich w Wądołkach Borowych na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 11.02.1820, 187/1820.

ZALEWSKI Szczepan lat 29 ( parafia Zambrowska ), wyrobnik w Porytem zamieszkały, syn uczciwych Macieja i Katarzyny z Konczykowskich, wyrobników w tejże wsi zamieszkałych z Anną MODZELEWSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Wincentego przed śmiercią w Nagórkach dziedzicznie zamieszkałego i żyjącej Salomei z Puchalskich, przy matce zostającą, ślub 13.06.1819, 6/1819.