Opracował L. Kocoń

DĄBKOWSKI Stanisław lat 25, syn urodzonych Macieja i Agnieszki, urodzony i zamieszkały w Leśniewie z Anną NIEMIERĄ lat 19, córką Józaefa i Katarzyny z Rawów, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach Brewkach, ślub 24.01.1842, 3/1842.

FRYCZYŃSKI Jan lat 28, syn Kacpra i Urszuli Nagórki, urodzony i zamieszkały w Rawach Gaczkowie z Marianną RAWĄ lat 36, córką Franciszka i Rozalii z Nienałtowskich, urodzoną w Kempistym Borowie, zamieszkałą w Rawach Gaczkowie, ślub 30.01.1842, 6/1842.

KARPIŃSKI Onufry lat 27, stolarz, syn Kazimierza, młynarza i Bogumiły z Zawistowskich, urodzony w Nowym Młynie, zamieszkały w Zarębach Kościelnych, wdowiec po Mariannie Korszt zmarłej 12.12.1841 z Anną WESOŁOWSKĄ lat 19, córką Wojciecha i Petroneli z Kuropatwów, urodzoną w Dmochach Glinkach, w Zarębach Kościelnych ze służby się utrzymującą, ślub 06.02.1842, 8/1842.

KIETLIŃSKI Franciszek lat 23, wyrobnik, syn Augustyna i Doroty Kulbińskiej, urodzony w Kańkowie, zamieszkały w Grabowie z Agnieszką ZAREMBĄ lat 18, córką Wojciecha i Barbary Niemiery, urodzoną i zamieszkałą  w Grabowie, ślub 09.05.1842, 10/1842.

KULESZA Jan lat 30, syn Piotra i Agnieszki Świerzewskiej, urodzony i zamieszkały w Świerżach Leśniewku z Teklą ŚWIERZEWSKĄ lat 18, córką Lerona i Magdaleny Świerzewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 26.01.1842, 4/1842.

LESZUK Stanisław lat 20, włościanin, syn Bartłomieja i Marianny Ordyńskiej, urodzony w Rostkach Piotrowicach, zamieszkały w Niemierach z Teresą RUKAT lat 17, córką Adama i Franciszki Sieyk, urodzoną w Kossutach, zamieszkałą w Brewkach Poświętnych, ślub 16.11.1842, 13/1842.

MIŁOSIEWSKI Wincenty lat 41, rymarz, syn Bogumiła i Anny, urodzony w Kraszewie, zamieszkały w Grabowie, wdowiec po Kunegundzie Godlewskiej zmarłej 16.08.1841 z Franciszką NIEMIERĄ lat 40, córką Mikołaja i Katarzyny z Kiempistych, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie, wyrobnicą, ślub 06.02.1842, 9/1842.

POLEŚIŃSKI Wojciech lat 40, włościanin, wyrobnik, wdowiec po zmarłej 24.09.1841 Ewie Kulbińskiej, syn Antoniego i Jadwigi, urodzony i zamieszkały w Niemierach z Anną KULESZĄ lat 30, wdową po Janie zmarłym 02.12.1838, córką Bernarda i Marianny małżonków Sieyk, wyrobnicą, w Skłodach Stachach zamieszkałą, ślub 23.01.1842, 1/1842.

ROGIEŃSKI Adam lat 28, szewc, syn Wojciecha i Jozefaty Maciejewicz, urodzony w Nurze, zamieszkały w Nienałtach Szymanach z Anielą Likorską lat 27, wdową po Ignacym zmarłym 04.03.1837, córką Krzysztofa, młynarza i Katarzyny Jastrzębskiej małżonków Millerów, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, wyrobnicą, ślub 27.01.1842, 5/1842.

ROSTKOWSKI Józef lat 54, syn Fabiana i Marcjanny, urodzony i zamieszkały w Kiempistych, wdowiec po Mariannie Radomskiej zmarłej 16.05.1842 z Wiktorią SZULBORSKĄ lat 25, córką Wincentego i Ewy Zawistowskiej, urodzoną w Świerżach Kończanach, zamieszkałą w Kiempistych Borowych, ślub 29.06.1842, 11/1842.

RUKAT Kazimierz lat 25, wyrobnik, syn włościan Adama i Franciszki, urodzony w Gackowie, zamieszkały w Niemierach z Marianną RENIK lat 21, córką Andrzeja i Rozalii, urodzoną i zamieszkałą w tychże Niemierach, ślub 23.01.1842, 2/1842.

SKŁODOWSKI Antoni lat 27, syn Jana i Salomei Dłuskiej, urodzony i zamieszkały w Skłodach Średnich, wdowiec po Eleonorze Świerzewskiej zmarłej 10.11.1841 z Marianną ZAWISTOWSKĄ lat 21, córką Antoniego i Katarzyny Skłodowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Stachach, ślub 02.02.1842, 7/1842.

SKŁODOWSKI Stanisław Franciszek lat 19, syn Józefa i Agnieszki Świerzewskiej, urodzony i zamieszkały w Świerżach Zielonych z Domicelą PĘTKOWSKĄ lat 21, córką Jana i Franciszki Kurkowskiej, urodzoną w Dzięcielinie, zamieszkałą w Świerżach Zielonych, ślub 26.11.1842, 14/1842.

SZULBORSKI Bartłomiej lat 46, rolnik, syn Tomasza i Konegundy Budziszewskiej, urodzony i zamieszkały w Nienałtach Niestępowie, wdowiec po Franciszce Skłodowskiej zmarłej 10.10.1841 z Ludwiką OŁDAKOWSKĄ lat 24, córką Macieja i Anieli Pieńkowskiej, urodzoną w Świerżach Pankach, w Nienałtach Niestępowie z służby się utrzymującą, ślub 26.10.1842, 12/1842.