Opracował L. Kocoń

ANDRZEJCZYK Michał lat 33, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Marianny z Zarembów, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Starej z Antoniną CHMIELEWSKĄ lat 24, córką Antoniego i Anny z Duchnowskich, robotników, urodzoną w Pułaziu, zamieszkałą w Złotoryi Starej, ślub 29.01.1899, 3/1899.

ANDRZEJCZYK Piotr lat 24, syn Jakuba i Marianny z Rutkowskich, urodzony i zamieszkały w Kańkowie z Bronisławą RUKAT lat 19, córką Jana i Franciszki z Garczeńskich, urodzoną i zamieszkałą w Kosutach, ślub 22.11.1899, 26/1899.

BABCZYŃSKI Tadeusz Andrzej lat 26, syn Juliana i Marianny z Czarnockich, rolników, urodzony w Warszawie, zamieszkały w Gortatowicach, dzierżawca majątku z Bolesławą Zofią JASTRZĘBSKĄ lat 24, córką Aleksandra i Michaliny z Gniewoszów, umieszczoną w Rogowie, zamieszkałą w Kosutach, ślub 18.10.1899, 19/1899.

BRZOSTEK Józef lat 23, wdowiec po Emilii z Przeździeckich zmarłej 14.04.1899, syn Stanisława i Józefy z Janickich, właścicieli domu, urodzony w Komorowie, zamieszkały w Brewkach, robotnik z Eleonorą DZIEŻA lat 21, córką Jana i Katarzyny z Sołowińskich, urodzoną i zamieszkałą w Niemierach, ślub 16.05.1899, 13/1899.

FABIJAŃSKI Hilary lat 27, syn nieżyjących już Franciszka i Marcjanny z Borowych, robotników, urodzony w Kańkowie, zamieszkały na służbie w Zarębach z Rozalią DĘBEK lat 26, córką nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Wiktorii z Młynarczyków, robotników, urodzoną w Janowie, zamieszkałą na służbie w Zarębach, ślub 24.10.1899, 20/1899.

FRONTCZYK Kazimierz lat 29, syn Jana i Józefy z Sobolewskich, robotników, urodzony w Orle, zamieszkały w Małkini, robotnik z Ewą SŁOMCZYŃSKĄ lat 24, córką Aleksandra i Rozalii z Rokickich, robotników, urodzoną w Ruskołękach, zamieszkałą w Zarębach Leśnych, ślub 30.01.1899, 4/1899.

GALANTY Józef lat 34, syn Damazego i Albertyny z Jurczaków, rolników, urodzony i zamieszkały w Zakrzewie Słomach z Wiktorią KURAK lat 18, córką Adama i Elżbiety z Zaleskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 18.10.1899, 18/1899.

JABŁOŃSKI Andrzej lat 26, syn nieżyjącego już Pawła i żyjącej Agnieszki z Kowalskich, rolników, urodzony w Długosiodle, zamieszkały w Andrzejewie, pisarz gminny z Walerią ŚREDNICKĄ lat 26, córką Władysława i Anny z Czyżewskich, właścicieli domu, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach, ślub 12.02.1899, 12/1899.

JANISZEWSKI Franciszek lat 24, syn Teodora i Franciszki z Korczakowskich, urodzony w Gaczkowie, zamieszkały na służbie w Kempistych z Franciszką NIEMIERĄ lat 40, wdową po Józefie zmarłym 18.08.1898, córką nieżyjących już Stanisława i Marianny z Dłuskich małżonków Ślepowrońskich, urodzoną w Ołtarzach, zamieszkałą w Zarębach Leśnych, ślub 22.11.1899, 24/1899.

KAMIEŃSKI Wojciech lat 28, syn Jacentego i Rozalii z Laszczuków, rolników, urodzony w Nurze, zamieszkały w Zawistach z Walerią GODLEWSKĄ lat 32, córką nieżyjącego już Michała i Weroniki z Dąbrowskich, robotników, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 07.11.1899, 22/1899.

KIEMPISTA Feliks lat 26, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Karoliny z Kietlińskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zarębach Leśnych z Emilią SWIERZEWSKĄ lat 24, córką Stanisława i Marianny z Godlewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewku, ślub 12.02.1899, 9/1899.

LIPSKI Władysław lat 25, syn Jana i Franciszki z Sarnowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Uścianku Dębiankach z Albiną OGONOWSKĄ lat 21, córką Ignacego i Małgorzaty z Wróblewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rostkach Daćbogach, ślub 29.11.1899, 29/1899.

ŁAWNICKI Jan lat 23, syn Feliksa i Ludwiki z Kempistych, urodzony i zamieszkały w Nienałtach z Bolesławą NIEMIERĄ lat 21, córką Józefa i Józefy z Kuleszów, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 28.11.1899, 27/1899.

MALINOWSKI Marceli lat 29, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marianny z Rukatów, właścicieli cząstkowych, urodzony w Budziszewie Kseksołach, zamieszkały w Budziszewie Śledzionach z Marianną NIENAŁTOWSKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Adolfa i żyjącej Marcjanny z Szulborskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach Niestempnowie, ślub 17.05.1899, 14/1899.

NIENAŁTOWSKI Jakub lat 26, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Emilii z Kietlińskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Nienałtach Nestempnowie, zamieszkały w Nienałtach Doniczkach z Józefą ZAKRZEWSKĄ lat 19, córką Antoniego i Barbary z Budziszewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 08.02.1899, 7/1899.

PĘTKOWSKI Adolf lat 25, Feliksa i Emilii z Rostkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kietlance z Bronisławą WYSZOMIERSKĄ lat 21, córką Franciszka i Franciszki z Niemierów, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rawach, ślub 12.02.1899, 11/1899.

SADOWSKI Wojciech lat 25, syn Jana i Katarzyny z Kozarów, robotników, urodzony w Glinie, zamieszkały w Kańkowie z Zofią KRYSTOSIAK lat 29, córką Grzegorza i Salomei z Kowalewskich, urodzoną w Złotoryi, zamieszkałą w Kańkowie Pieckach, ślub 20.11.1899, 23/1899.

SKŁODOWSKI Feliks lat 36, syn Jana i Agnieszki z Budziszewskich, robotników, urodzony w Świerżach Kończanach, zamieszkały w Zarębach Leśnych z Anną ZIENKIEWICZ lat 20, córką Karola i Julianny z Długoborskich, robotników, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach, ślub 24.10.1899, 21/1899.

SKŁODOWSKI Jan lat 29, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Agnieszki z Żochowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Skłodach Piotrowicach z Anną KEMPISTĄ lat 22, córką nieżyjących już Ignacego i Rozalii z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rawach, ślub 12.02.1899, 8/1899.

SKUPIEWSKI Stanisław lat 26, syn Feliksa i Pauliny z Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zakrzewie Wielkim z Józefą ROSTKOWSKĄ lat 20, córką Pawła i Rozalii z Niemierów, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 07.02.1899, 6/1899.

SWIERZEWSKI Adam lat 23, syn Stanisława i Marianny z Godlewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Leśniewku z Konstancją KEMPISTĄ lat 21, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Karoliny z Kietlińskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Leśnych, ślub 30.05.1899, 15/1899.

UŚCIŁOWSKI Andrzej lat 24, syn Pawła i Anny z Wojczuków, rolników, urodzony i zamieszkały w Chmielewie z Katarzyną MALINOWSKĄ lat 24, Kaliksta i Franciszki z Rzezwów, urodzoną w Pieckach, zamieszkałą w Złotoryi, ślub 12.02.1899, 10/1899.

WILEŃSKI Franciszek lat 27, syn Stanisława i Barbary z Swierzyńskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Gaczkowie z Teklą JUDASZ lat 25, córką Grzegorza i Ewy z Lipińskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 22.11.1899, 25/1899.

WOJTKOWSKI Edward lat 31, syn Michała i Emilii z Zawistowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Tymiankach Dęboszach, zamieszkały w Adolfowie z Józefą KIETLIŃSKĄ lat 21, córką Macieja i Pelagii z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 18.09.1899, 17/1899.

ZAKRZEWSKI Adolf lat 25, syn Franciszka i Emilii z Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zakrzewie Zalesiu z Heleną KONARZEWSKĄ lat 18, córką Teofila i Marianny z Godlewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Zielonych, ślub 26.06.1899, 16/1899.

ZAKRZEWSKI Bolesław lat 32, syn nieżyjącego już Baltazara i żyjącej Jadwigi z Tarnowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Szulborzu Kotach z Marianną BAGIŃSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Konstantego i Franciszki z Dmochowskich, rolników, urodzoną w Dmochach Włoskach, zamieszkałą w Kosutach, ślub 07.02.1899, 5/1899.

ZAWISZA Józef lat 21, syn Grzegorza i Rozalii z Krupów, rolników, urodzony i zamieszkały w Orle z Apolonią KUCHARCZYK lat 25, wdową po Marianie zmarłym 14.12.1895, córka nieżyjących już Antoniego i Anny z Żyśków małżonków Borowych, rolników, urodzoną Nagoszewie, zamieszkałą w Kańkowie, ślub 23.01.1899, 1/1899.

ZIELONKA Adam lat 23, syn Klemensa i Rozalii z Kozłowskich, urodzony w Smolewie, zamieszkały w Zgleczewie Carska Łaska z Teofilą LASKOWSKĄ lat 18, córką Wojciecha i Marianny z Stańczuków, urodzoną i zamieszkałą w Kosutach, ślub 24.01.1899, 2/1899.

ŻOCHOWSKI Mieczysław lat 23, syn nieżyjących już Franciszka i Gertrudy z Ryszewskich, urodzony i zamieszkały w Zgleczewie z Bronisławą GRABOWSKĄ lat 22, córką Andrzeja i Karoliny z Grabowskich, urodzoną w Brewkach, zamieszkałą w Grabowie, ślub 28.11.1899, 28/1899.