Opracował L. Kocoń

ANDRZEJCZUK Franciszek urodzony 27.01.1780 ( parafia Zuzela ), włościanin, wdowiec, syn uczciwych Andrzeja zmarłego 01.05.1806 i Domicelli zmarłej 09.05.1811 małżonków Waskiewiczów  we wsi Domanowie  w Kordonie Rosyjskim byłych gospodarzy, gospodarz rolny w Zakrzewie Zalesiu zamieszkały z Katarzyną WOJTKOWNĄ urodzoną 02.04.1779 ( parafia Zuzela ), córką uczciwych Wojciecha Kostrzewskiego już od lat 34 między ludzi wyszłego i żyjącej Zofii, w Janczewie Wielkim przy matce zostającą, ślub 08.06.1813, 2/1813.

BOGDAŃSKI Piotr urodzony 22.05.1791 ( parafia Brok ), czeladnik kunsztu kowalskiego we wsi Gąsiorowie rocznie służący, syn uczciwych Jana i Marianny Zdunkowny, gospodarzy rolny w Małkini Górnej gminy Brokowskiej zamieszkałych z Franciszką PIOTROWNĄ urodzoną 09.09.1796 ( parafia Prostyń ), córką uczciwych Piotra i Urszuli Teresy małżonków Przychodnich, w tejże wsi Gąsiorowie majstrów kunsztu kowalskiego zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 29.01.1814, 12/1814.

DŁUSKI Józef urodzony 29.05.1790 ( parafia Nur ), w Tymiankach Adamach na gospodarstwie po swych rodzicach zamieszkały, syn urodzonych Walentego zmarłego 24.07.1813 i Zuzanny z Tymińskich zmarłej 01.02.1803 z Agatą GODLEWSKĄ urodzoną 05.02.1793 ( parafia Zuzela ), córką urodzonego Józefa zmarłego 17.03.1793 i żyjącej urodzonej Agnieszki z Złotkowskich, w Godlewie Miernikach przy matce swej zostającą, ślub 13.11.1813, 7/1813.

DŁUSKI Wojciech Walerian urodzony 16.04.1795 ( parafia Ceranów ), w Długich Grzymkach gminie Ceranowskiej na gospodarstwie po swym ojcu zostający, syn urodzonych Kazimierza zmarłego 13.03.1813 i żyjącej Jadwigi z Grodzickich z Eufemią ZGLECZEWSKĄ urodzoną 12.09.1790, córką urodzonych Feliksa, już nieżyjącego, w Zgleczewie Szlacheckim byłego gospodarza i żyjącej Marcjanny z Godlewskich, w tejże wsi przy matce zostającą, ślub 13.02.1814, 17/1814.

GODLEWSKI Jan urodzony 22.11.1790 ( Parafia Nowe Miasto ), w Gudoszach w gminie Zuzelskiej przy ojcu na gospodarstwie zostający, syn urodzonego Antoniego i Jozefaty z Dłuskich zmarłej 15.07.1793 z Wiktorią GODLEWSKĄ urodzoną 22.12.1793 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Jakuba w Szulborzu Kotach gminie Zuzelskiej na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkałego i Ewy z Budziszewskich zmarłej 21.11.1810, przy ojcu zostającą, ślub 24.11.1813, 11/1813.

GODLEWSKI Piotr urodzony 20.07.1757 ( parafia Zuzela ), w Godlewie Wielkim gminie Zuzelskiej na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Walentego i Katarzyny z Szulborskich już nieżyjących z Katarzyną ZAKRZEWSKĄ urodzoną 14.11.1776 ( parafia Zuzela ), w Godlewie Wielkim rocznie służącą, córką urodzonych Tomasza już zmarłego, w Kietlance byłego gospodarza i żyjącej Franciszki z Kietlińskich, ślub 22.02.1814, 19/1814.

GODLEWSKI Sebastian urodzony 21.01.1762 ( parafia Zuzela ), wdowiec po urodzonej Mariannie z Godlewskich zmarłej 22.02.1812, syn urodzonych Macieja i Reginy z Kutyłowskich byłych gospodarzy, w Godlewie Wielkim na gospodarstwie zamieszkały z Franciszką BIAŁĄ urodzoną 12.07.1761 ( parafia Zuzela ), wdową po Stanisławie zmarłym 12.08.1810, córką urodzonych Michała i Apolonii z Godlewskich małżonków Tryniszewskich byłych gospodarzy, w tejże wsi, Godlewie Wielkim, na gospodarstwie po swym mężu osiadłą, ślub 06.06.1813, 1/1813.

JANCZEWSKI Józef urodzony 09.05.1787 ( parafia Zuzela ), w Janczewie Sukmankach na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Franciszka zmarłego 17.02.1805 i żyjącej Marianny z Rytelów z Marcjanną GODLEWSKĄ urodzoną 10.04.1790 ( parafia Zuzela ), w Godlewie Wielkim przy bracie swym rodzonym zostającą, córką urodzonych Piotra zmarłego 02.01.1795 i Marianny również już nieżyjącej, ślub 20.07.1813, 4/1813.

KIETLIŃSKI Walenty urodzony 15.02.1788 ( parafia Zuzela ), w Godlewie Miernikach w gminie Zuzelskiej po ojcu na gospodarstwie zostający, syn urodzonych Jakuba już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Godlewskich z Martą KIETLIŃSKĄ urodzoną 01.08.1793 ( parafia Zuzela ), wdową po urodzonym Marcinie, w tejże wsi byłym gospodarzu, córką urodzonych Andrzeja Pętkowskiego w Pętkowie Wymiarowie byłego gospodarza zmarłego 23.09.1807 i żyjącej Zofii z Skłodowskich, przy matce zostającą, ślub 12.02.1814, 16/1814.

KOŁOTNO Piotr Aleksander urodzony 27.11.1790 ( parafia Lubotyń ), w Rostkach Piotrowiczach gminie Zuzelskiej rocznie służący, syn uczciwych Jana zmarłego 28.01.1809, w Koskowie gminie Lubotyńskiej byłego gospodarza i żyjącej Małgorzaty z Ogrodników z Anastazją MIKOŁAJOWNĄ urodzoną 26.12.1796 ( parafia Zuzela ), córką uczciwych Mikołaja i Franciszki małżonków Pawluków w Rostkach Piotrowiczach na gospodarstwie zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 18.02.1814, 18/1814.

KRYSZTOSIAK Stanisław urodzony 16.11.1783 ( parafia Andrzejewo ), syn uczciwych Krzysztofa i Franciszki małżonków Dominiaków w Gołębiach Leśniewie gminie Andrzejewskiej na gospodarstwie rolnym zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający z Franciszką TOMCZAKOWĄ urodzoną 06.04.1792 ( parafia Zuzela ), wdową po Andrzeju, we wsi Słupie byłym gospodarzu, córką uczciwych Wawrzyńca i Marianny małżonków Szcześniaków, gospodarzy rolnych w Szulborzu Wielkim zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 06.02.1814, 14/1814.

MOCZULSKI Antoni urodzony 25.06.1795 ( parafia Nur ), w Kamieńczyku Ryciorkach w gminie Nurskiej na gospodarstwie po swych rodzicach zamieszkały, syn urodzonych Rocha zmarłego 25.12.1799 i Jadwigi z Konarzewskich zmarłej 20.02.1810 z Elżbietą ZAKRZEWSKĄ urodzoną 27.11.1788 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Pawła i Marianny z Dybowskich w Zakrzewie Zalesiu na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 23.11.1813, 9/1813.

SIENICKI Jakub urodzony 20.07.1783 ( parafia Czyżewo ), w Sienicy Jasiochach gminie Czyżewskiej przy ojcu zostający, syn urodzonego Bartłomieja na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkałego  i Marianny z Białych zmarłej 09.07.1787 z Zuzanną Magdaleną JANCZEWSKĄ  urodzoną 07.08.1796 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Jana zmarłego 13.09.1807 i Anny z Milewskich zmarłej 06.04.1805, w Janczewie Wielkim przy stryju swym, urodzonym Antonim Janczewskim zamieszkałą, ślub 20.11.1813, 8/1813.

SZULBORSKI Tomasz Bartłomiej Franciszek Ksawery urodzony 19.12.1780 ( parafia Zuzela ), w Szulborzu Kotach na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Marcina i Agaty z Rostkowskich w tejże wsi na gospodarstwie zamieszkałych z Katarzyną ROSTKOWSKĄ urodzoną 25.11.1794 ( parafia Zaremby ), wdową po urodzonym Franciszku zmarłym 02.05.1812, w Rostkach Wielkich na gospodarstwie po swym mężu zostającą, córką urodzonych Andrzeja i Anny z Kietlińskich, w tejże wsi na gospodarstwie zamieszkałych, ślub 04.08.1813, 5/1813.

ŚWISTEK Teodor urodzony 23.03.1770 ( parafia Skibniew ), we wsi Smolewie gminie Zuzelskiej  rocznie służący, syn uczciwych Wojciecha zmarłego 30.01.1778 i Heleny zmarłej 02.12.1809, w Buczynie Szlacheckim gminie Skibniewskiej dawniej mieszkających z Katarzyną GALANTOWĄ URODZONĄ 20.04.1773 ( Parafia Zuzela ), wdową po Janie, gospodarzu rolnym zmarłym 26.06.1812, córką uczciwych Jakuba zmarłego 17.12.1812 i Jadwigi zmarłej 02.12.1799 małżonków Małeckich w Smolewie byłych gospodarzy, ślub 29.01.1814, 13/1814.

UŚCIŃSKI Aleksander urodzony 16.05.1786 ( parafia Zuzela ), w Kietlance gminie Zuzelskiej na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Łukasza zmarłego 13.08.1807 i Franciszki z Laskowskich zmarłej 05.03.1806 z Justyną KIETLIŃSKĄ urodzoną 24.09.1792 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Walentego zmarłego 14.03.1805 i Elżbiety z Zakrzewskich zmarłej 06.01.1802, w tejże wsi Kietlance byłych gospodarzy, tamże przy urodzonym Stanisławie Kietlińskim bracie swym rodzonym zostającą, ślub 06.02.1814, 15/1814.

ZAKRZEWSKI Tomasz urodzony 23.12.1790 ( parafia Zaremby ), w Rawach Gackowie na gospodarstwie po swym ojcu osiadły, syn urodzonego Mikołaja zmarłego 01.06.1801 i żyjącej Scholastyki z Sadowskich z Jozefatą RYTEL urodzoną 24.03.1792 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Sylwestra i Agnieszki z Janczewskich w Pętkowie Wymiarowie na gospodarstwie zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 24.09.1813, 6/1813.

ŻURAWSKI Jan lat 26, w Gąsiorowie rocznie służący, od lat sześciu w tych stronach zamieszkały, syn uczciwych Konstantego i Zofii, we wsi Żurobicach w Parafii Dziadkowskiej Kordonie Rosyjskim byłych gospodarzy z Teresą KAZIMIERZOWĄ urodzoną 28.09.1783 ( parafia Czyżewo ), wdową po Kazimierzu Pawluku zmarłym 13.04.1809, córką uczciwych Mikołaja Janiaka po rocznych miejscach za pastucha służącego i nieżyjącej już Apolonii Wojtkowny w tymże Gąsiorowie zamieszkałą, ślub 24.11.1813, 10/1813.