Opracował L. Kocoń

ANTONIAK Krzysztof urodzony 22.09.1754 ( parafia Czyżewo ), wdowiec, wyrobnik w Lipskich gminie Czyżewskiej w komornem zamieszkały, syn uczciwych Antoniego i Teresy małżonków Pietrzaków w Gostkowie byłych gospodarzy z Franciszką BANACHOWNĄ urodzoną 20.09.1778 ( parafia Zuzela ), córką uczciwych Benedyktego zmarłego 25.12.1797 i Anny małżonków Ciursa czyli Wiśniewskich w Smolewie byłych gospodarzy, w Pętkowie Wielkim zamieszkałą, wyrobnicą, ślub 24.07.1815, 7/1815.

BĘDNARCZUK Teodor urodzony 08.02.1784 ( cerkwia Rogowska ), w Smolewie rocznie służący, syn uczciwych Dionizego zmarłego 17.08.1814 i Melani Starasimowny zmarłej 10.02.1803, w Rogowie gminie tejże byłych gospodarzy z Barbarą GALANTY urodzoną 08.12.1787 ( parafia Zuzela ), córką uczciwych Wojciecha i Katarzyny, gospodarzy rolnych w Smolewie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 20.11.1815, 20/1815.

CECOT Maciej urodzony 25.02.1784 ( parafia Jasienicka ), syn uczciwych Kaliksta i Katarzyny Miardzanki, gospodarzy rolnych w Chmielewie gminie Jasienickiej zamieszkałych, przy rodzicach zostający z Magdaleną Zuzanną SIEROTĄ urodzoną 18.05.1796 ( parafia Zuzela ), córką uczciwych Jana w Kałęczynie byłego gospodarza, zmarłego 26.02.1814 i żyjącej Rozy Anny z Słabych, w Kałęczynie przy matce zostającą, ślub 19.11.1815, 17/1815.

CZYŻEWSKI Andrzej urodzony 19.11.1776 ( parafia Zuzela ), w Pętkowie Wymiarowie na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Antoniego zmarłego 16.12.1812 i Marianny z Dąbrowskich zmarłej 05.01.1809 w tejże wsi byłych gospodarzy z Justyną RYTEL wdową po urodzonym Józefie w Pętkowie Wielkim byłym gospodarzu zmarły 29.04.1813, urodzoną 29.09.1776 ( parafia Zuzela ), w Pętkowie Wielkim po mężu na gospodarstwie zamieszkałą, córką urodzonych Augustyna zmarłego 20.09.1807 i Katarzyny z Zakrzewskich małżonków Rysiewskich w Zgleczewie Szlacheckim byłych gospodarzy, ślub 25.11.1815, 22/1815.

DĄBROWSKI Antoni urodzony 12.06.1788 ( parafia Dąbrowa Wielka ), w Brzoskach gminie Wysokiego Mazowieckiego na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Michała i Marianny z Dąbrowskich w Tworkach gminie Dąbrowy Wielkiej na gospodarstwie zamieszkałych z Katarzyną SUTKOWSKĄ URODZONĄ 29.11.1792 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Jakuba w Godlewie Warszach byłego gospodarza, zmarłego 27.02.1795 i żyjącej Klary z Dłuskich, w tejże wsi przy matce zostającą, ślub 22.06.1815, 4/1815.

DŁUSKI Józef urodzony 24.03.1763 ( parafia Zuzela ), wdowiec, gospodarz rolny w Zakrzewie Wypychach zamieszkały, syn nieżyjącej już Reginy Dłuskiej z Apolonią Małgorzatą SZELĄGOWSKĄ urodzoną 16.02.1776 ( parafia Rudzka ), wdową po sławetnym Antonim, majstrze kunsztu szewskiego, córką uczciwych Jana w Ceranowie zamieszkałego, majstra kunsztu stelmaskiego i nieżyjącej już Marianny małżonków Sawickich, w Zgleczewie Królewskim zamieszkałą, ślub 28.01.1816, 29/1816.

GODLEWSKI Franciszek urodzony 08.04.1770 ( parafia Zuzela ), w Godlewie Miernikach na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Macieja zmarłego 20.05.1803 i Jadwigi z Godlewskich zmarłej 19.05.1774, byłych gospodarzy z Petronelą TARAPATĄ urodzoną 21.05.1787 ( parafia Miedzyńska ), córką Jakuba gospodarza rolnego we wsi Wrotnowie w gminie Miedzyńskiej zamieszkałego i Katarzyny zmarłej 16.05.1795, w Godlewie Miernikach rocznie służącą, ślub 15.11.1815, 14/1815.

GRODZKI Tomasz urodzony 21.12.1790 ( parafia Zuzela ), w Gudoszach na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Andrzeja, w tejże wsi byłego gospodarza zmarłego 24.08.1807 i żyjącej Marianny z Żochowskich z Marianną GODLEWSKĄ urodzoną 04.02.1796 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Franciszka w Godlewie Wielkim na gospodarstwie zamieszkałego i nieżyjącej już Małgorzaty z Zakrzewskich zmarłej 11.04.1803, przy ojcu zostającą, ślub 10.02.1816, 32/1816.

JARZĄBEK Kajetan urodzony 08.08.1790 ( parafia Zuzela ), syn uczciwych Szymona, gospodarza rolnego w Zuzeli zamieszkałego i nieżyjącej już Marcjanny Galancianki, przy ojcu zostający z Petronelą SWIERCZEŃSKĄ urodzoną 01.06.1796 ( parafia Zuzela ), córką uczciwych Kazimierza, majstra kunsztu szewskiego w Męczynie gminie tejże zamieszkałego i nieżyjącej już Jadwigi Kisielowny, w Zuzeli rocznie służącą, ślub 27.11.1815, 25/1815.

KIETLIŃSKI Stanisław Kostka urodzony 12.11.1780 ( parafia Zuzela ), w Kietlance na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Walentego zmarłego 14.03.1805 i Klary z Ołdakowskich, w tejże wsi byłych gospodarzy z Krystyną DYBOWSKĄ urodzoną 20.03.1795 ( parafia Zuzela ), córka urodzonych Tomasza w Pułaziu na gospodarstwie zamieszkałego i nieżyjącej już Marianny z Skłodowskich, przy ojcu zostającą, ślub 10.02.1816, 31/1816.

KOZŁOWSKI Jan urodzony 20.06.1788 ( parafia Zuzela ), wdowiec, gospodarz rolny w Godlewie Miernikach zamieszkały, syn uczciwych Pawła w tejże wsi byłego gospodarza zmarłego 04.03.1814 i Agnieszki Uściński z Moniką STANCZUK urodzoną 09.05.1795 ( parafia Zuzela ), córką uczciwych Kazimierza, w Słupie byłego kowala zmarłego 10.02.1795 i żyjącej Ewy powtórnego ślubu Jana Mowla żony, w Zakrzewie Wielkim przy ojczymie i matce na gospodarstwie zostającą, ślub 21.01.1816, 27/1816.

KRYSTOSIAK Maciej urodzony 24.02.1781 ( parafia Jabłonna ), wdowiec, gospodarz rolny w Zakrzewie Wypychach zamieszkały, syn uczciwych Krzysztofa zmarłego 29.03.1799 i Franciszki Bakumianki małżonków Przychodzy, w Tchorznicy Średnie gminie Jabłońskiej powiecie Węgrowskim byłych gospodarzy z Magdaleną STANCZUKOWĄ urodzoną 30.07.1789 ( parafia Zuzela ), wdową po Kazimierzu Stanczuku w Kałęczynie byłym gospodarzu, córką uczciwych Wawrzeńca Jurczuka w Kałęczynie byłego gospodarza i żyjącej Magdaleny Srzedniczanki, w Kałęczynie na gospodarstwie po mężu zamieszkałą, ślub 20.05.1815, 2/1815.

LIPIŃSKI Mikołaj lat 40, Leśniczy straży Brokowskiej w Małkini Górnej zamieszkały, syn Mikołaja i Katarzyny z Szymińskich, w Starej Wsi w parafii Wysockiej Kordonie Rosyjskim byłych ekonomstwa z Katarzyną ZAWISTOWSKĄ urodzoną 29.04.1784 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Antoniego i Agnieszki z Swierzewskich w Zawistach podleśnych na gospodarstwie zamieszkałych, przy rodzicach zostająca, ślub 25.01.1816, 37/1816.

MARON Godfryd lat 22, majster profesji tkackiej w Rytelach Olechnach gminie Ceranowskiej na kolonii zamieszkały, syn uczciwego Wilhelma w Meklemburgu kraju Pruskim byłego tkacza i żyjącej Lewiny z Balinów z Zofią KRUSZEWSKĄ urodzoną 01.03.1795 ( parafia Ceranów ), córką uczciwych Macieja i Petroneli, gospodarzy rolnych w Pętkowie Wielkim zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 11.11.1815, 11/1815.

NIEMIERA Ignacy urodzony 18.01.1794 ( parafia Zaremby ), syn urodzonych Stanisława i Magdaleny z Sierputowskich w Kępistych Borowych gminie Zarembskiej na gospodarstwie osiadłych, przy rodzicach zostający z Anielą KIETLIŃSKĄ urodzoną 01.08.1790 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Walentego zmarłego 14.04.1805 i Elżbiety z Zakrzewskich zmarłej 06.01.1802, w Kietlance byłych gospodarzy, w rzeczonej wsi przy urodzonym Stanisławie Kietlińskim, bracie swym rodzonym zostającą, ślub 05.02.1816, 30/1816.

NOWACKI Jakub urodzony 21.07.1789 ( parafia Czyżewo ), syn uczciwych Jana i Doroty, gospodarzy rolnych w Jaźwinach Koczotach w gminie Czyżewskiej zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający z Marianną STANCZUK urodzoną 29.11.1797 ( parafia Zuzela ), córką uczciwych Macieja i Rozalii, gospodarzy rolnych w Słupie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 19.11.1815, 18/1815.

ROSTKOWSKI Franciszek urodzony 06.04.1778 ( parafia Zuzela ), w Rostkach Wielkich na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Michała w tejże wsi byłego gospodarza, zmarłego 25.09.1794 i Marianny z Zawistowskich z Marianną ZAWISTOWSKĄ urodzoną 06.11.1774 ( parafia Andrzejewo ), wdową po Jakubie zmarłym 27.08.1814, w Zawistach Podleśnych byłego gospodarza, córką urodzonych Andrzeja zmarłego 28.11.1790 i Joanny z Załuskich, w tychże Zawistach na gospodarstwie po mężu zostającą, ślub 26.02.1816, 39/1816.

ROSTKOWSKI Jan urodzony 09.01.1785 ( parafia Zuzela )  w Rostkach Szlacheckich po ojcu na gospodarstwie  zamieszkały, syn urodzonych Andrzeja zmarłego 28.11.1790 i Joanny z Pieńkowskich zmarłej 30.09.1807 w tejże wsi byłych gospodarzy z Teklą ZAWISTOWSKĄ urodzoną 26.09.1785 ( parafia Złotoryjska ), córką urodzonych Jakuba i Marianny z Grodzkich w Zawistach Podleśnych na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 19.11.1815, 19/1815.

ROSTKOWSKI Józef urodzony 01.03.1796 ( parafia Zuzela ), syn urodzonych Mateusza zmarłego 01.08.1799 i Scholastyki z Rytelów powtórnego ślubu Juliana Godlewskiego żony zmarłej 18.07.1803, w Rostkach Wielkich byłych gospodarzy, w tejże wsi przy ojczymie zostający z Zuzanną ROSTKOWSKĄ urodzoną 15.08.1794 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Stanisława i Antoniny z Złotkowskich w tejże wsi na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 24.02.1816, 35/1816.

RYSIEWSKI Piotr urodzony 20.06.1792 ( parafia Zuzela ), syn urodzonych Józefa i Katarzyny z Rytelów w Zgleczewie Szlacheckim na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający z Agnieszką GODLEWSKĄ urodzoną 24.04.1789 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Kazimierza i Joanny z Tymińskich, w Godlewie Warszach na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 20.11.1815, 21/1815.

RYTEL Tadeusz urodzony 21.11.1789 ( parafia Prostyńska ), w Rytelach Święckich gminie Prostyńskiej na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Józefa w tejże wsi byłego gospodarza zmarłego 07.08.1810 i żyjącej Heleny z Rytelów z Anielą RYTEL urodzoną 25.05.1797 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Wojciecha zmarłego 20.05.1815 i Marianny z Zakrzewskich zmarłej 14.12.1815, w Pętkowie Wymiarowie byłych gospodarzy, tamże na gospodarstwie po rodzicach zostającą, ślub 24.02.1816, 36/1816.

SŁABY Franciszek urodzony 14.12.1761 ( parafia Zuzela ), wdowiec, gospodarz rolny w Smolewie zamieszkały, wdowiec, syn uczciwych Józefa i Anny Jankowny we wsi Słupie byłych gospodarzy z Jadwigą KOZŁOWSKĄ urodzoną 04.10.1795 ( parafia Zuzela ), córką uczciwych Stefana i Agnieszki Jurczakowny, gospodarzy rolnych w tymże Smolewie zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 06.05.1815, 1/1815.

STEFANIAK Jan urodzony 31.05.1793 ( parafia Ceranów ), ogrodnik w Gąsiorowie, syn uczciwego Stefana w Rytelach Suchych byłego gospodarza, zmarłego 21.10.1808 i żyjącej Zofii z Katarzyną PIOTROWNĄ urodzoną 23.11.1788 ( parafia Złotoryjska ), córką uczciwych Piotra i Urszuli małżonków Krasienskich, kunsztu kowalskiego w tejże wsi, Gąsiorowie zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 11.11.1815, 13/1815.

STOKOWSKI Łukasz Piotr urodzony 19.10.1784 ( parafia Czyżewo ), w Kałęczynie w Straży Lasowej rocznie służący, syn urodzonych Adama zmarłego 03.02.1786 i Heleny z Olszewskich zmarłej 23.01.1796 w Stokowie Złotkach byłych gospodarzy z Julianną GODLEWSKĄ urodzoną 18.05.1800 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Waleriana i Agnieszki z Zawistowskich w Godlewie Miernikach na gospodarstwie zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 04.11.1815, 10/1815.

STOKOWSKI Walenty Kazimierz urodzony 19.02.1779 ( parafia Czyżewo ), w Stokowie Szerszeniach gminie Czyżewskiej na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Macieja zmarłego 13.07.1814  i Franciszki z Skłodowskich zmarłej 03.04.1792, byłych gospodarzy z Marianną GODLEWSKĄ urodzoną 24.01.1796 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Wojciecha w Godlewie Warszach byłego gospodarza, zmarłego 28.02.1802 i żyjącej Tekli z Godlewskich, w tymże Godlewie przy matce zostającą, ślub 26.11.1815, 23/1815.

SWIERZEWSKI Józef urodzony 19.03.1792 ( parafia Zaremby ), w Swierżach Zielonych w gminie Zarembskiej na gospodarstwie po swych rodzicach dziedzicznie zamieszkały, syn urodzonych Walentego zmarłego 08.06.1792 i Marcjanny z Kuleszów zmarłej 23.03.1815 z Franciszką Ludwiką ODYNIEC URODZONĄ 17.09.1797 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Jana w folwarku Pniewie byłego ekonoma, zmarłego 01.04.1812 i żyjącej Marianny z Pętkowskich powtórnego ślubu  Skibniewskiej, w Pętkowie Wielkim przy matce zostającą, ślub 27.07.1815, 8/1815.

SZULBORSKI Roch urodzony 12.08.1781 ( parafia Czyżewo ), syn urodzonych Michała w Szulborzu Kotach na gospodarstwie zamieszkałego i nieżyjącej już Urszuli z Godlewskich, przy ojcu zostający z Magdaleną dołęgowską URODZONĄ 24.05.1785 ( Parafia Bogucka ), córką urodzonych Felicjana w Zawistach Dworakach w gminie Nurskiej przy synu na gospodarstwie zamieszkałego i nieżyjącej już Eleonory z Murawskich, w Godlewie Łubach rocznie służącą, ślub 17.02.1816, 33/1816.

SZYMAŃSKI Antoni urodzony 05.06.1783 ( parafia Zuzela ), gospodarz rolny w Pętkowie Wielkim zamieszkały, syn uczciwych Józefa zmarłego 25.02.1812 i Marianny, byłych gospodarzy z Katarzyną RDOMSKĄ urodzoną 16.11.1786 ( parafia Zuzela ), wdową po Janie, byłym gospodarzu zmarłym 24.11.1813, córką uczciwych Walentego zmarłego 03.06.1787 i Krystyny małżonków Cybulskich w Zakrzewie Wypychach byłych gospodarzy, w Pętkowie Wielkim na gospodarstwie po mężu zamieszkałą, ślub 03.08.1815, 9/1815.

TYMIŃSKI Tomasz urodzony 18.12.1788 ( parafia Nur ), w Tymiankach Adma gminie Nurskiej na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Jana zmarłego 08.09.1807 i Zofii z Ołowskich zmarłej 30.09.1806 tamże byłych gospodarzy, z Dorotą OŁTARZEWSKĄ urodzoną 13.02.1780 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Tomasza w Godlewie Miernika na gospodarstwie zamieszkałego i nieżyjącej Małgorzaty z Zawistowskich, przy ojcu zostającej, ślub 26.11.1815, 24/1815.

ZAKRZEWSKI Franciszek urodzony 12.10.1777 ( parafia Zuzela ), w Pętkowie Wymiarowie gminie Zuzelskiej na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Kazimierza zmarłego 21.01.1795 i Antoniny z Rostkowskich zmarłej 19.01.1813 byłych gospodarzy z Agnieszką PĘTKOWSKĄ urodzoną 12.01.1796 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Andrzeja w tymże Pętkowie byłego gospodarza zmarłego 23.09.1807 i żyjącej Zofii z Skłodowskich powtórnego ślubu Złotkowskiej, w tejże wsi przy matce zostającą, ślub 11.11.1815, 12/1815.

ZAKRZEWSKI Wojciech urodzony 24.04.1780 ( parafia Zuzela ), syn urodzonych Szymona i Ewy z Grabowskich w Zakrzewie Wielkim na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkałych, przy rodzicach zostający z Magdaleną ZAKRZEWSKĄ , wdową po urodzonym Bartłomieju zmarłym 14.05.1814, urodzoną 22.05.1789 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Bartłomiej w Uścianku Dębiance byłego gospodarza zmarłego 26.01.1814 i żyjącej Jozefaty z Kietlińskich małżonków Tymińskich, w Zakrzewie Wielkim po mężu na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 18.11.1815, 16/1815.

ZAWISTOWSKI Andrzej lat 43, w Zawistach Podleśnych na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Franciszka, tamże byłego gospodarza zmarłego 18.01.1776 i żyjącej Katarzyny z Rostkowskich powtórnego ślubu  Porembskiej z Katarzyną ZAWISTOWSKĄ urodzoną 13.09.1791 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Tadeusza w tychże Zawistach byłego gospodarza zmarłego 03.04.1811 i żyjącej Ludwiki z Tyburczaków pierwszego małżeństwa Rostkowskiej, w rzeczonej wsi przy bracie zostającą, ślub 25.02.1816, 38/1816.

ZAWISTOWSKI Franciszek urodzony 01.11.1788 ( parafia Zuzela ), w Zawistach Podleśnych na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Szymona w tejże wsi byłego gospodarza zmarłego 11.07.1815 i żyjącej Franciszki z Rytelów z Dorotą ZAWISTOWSKĄ urodzoną 08.02.1792 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Grzegorza i Petroneli z Zawistowskich, w Zawistach Dzikich na gospodarstwie zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 27.01.1816, 28/1816.

ZAWISTOWSKI Franciszek Ksawery urodzony 03.12.1794 ( parafia Złotoryjska ), w Zawistach Podleśnych po ojcu na gospodarstwie zostający, syn urodzonych Wincentego, byłego gospodarza zmarłego 16.03.1803 i żyjącej Konstancji z Rytelów z Katarzyną ZAWISTOWSKĄ  urodzoną 01.11.1792 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Jakuba i Marianny z Grodzkich w tychże Zawistach na gospodarstwie zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 18.11.1815, 15/1815.

ZAWISTOWSKI Wojciech urodzony 15.04.1792 ( parafia Zuzela ), syn urodzonych Pawła  w Zawistach Podleśnych na gospodarstwie zamieszkałego i nieżyjącej już Marianny z Skłodowskich, przy ojcu zostający z Anną ROSTKOWSKĄ urodzoną 12.12.1799 ( parafia Zuzela ), córką urodzonych Antoniego i Marianny z Zawistowskich w Rostkach Wielkich na gospodarstwie zamieszkałych, przy rodzicach zostająca, ślub 17.02.1816, 34/1816.