Opracował L. Kocoń

BAJKOWSKA Józefa, córka Macieja po Grzegorzu lat 47, właściciela cząstkowego i Antoniny z Roszkowskich lat 38, urodzona w Grochach Niemierzętach 03.07.1897, 75/1897.

BIELICKA Anna, córka Ignacego lat 35, włościanina, rolnika i Bogumiły z Zawadzkich lat 23, urodzona w Poświętnem 13.02.1897, 27/1897. Ślub w Poświętnem 21,11,1921 z Aleksandrem Wiśniewskim.

BOROWSKI Stanisław, syn Józefa po Janie lat 38, właściciela cząstkowego i Karoliny z Czaczkowskich lat 35, urodzony w Gąssowce Starej 02.10.1897, 109/1897.

BRZOSTOWICKI Józef, syn Franciszka lat 44, włościanina, rolnika i Anny z Jasiulewiczów lat 35, urodzony w Poświętnem 22.08.1888, 36/1897.

BRZOZOWSKA Bronisława, córka Franciszka lat 34, właściciela cząstkowego i Anny z Brzozowskich lat 33, urodzona w Brzozowie Antonie 13.04.1897, 53/1897. Ślub w Poświętnem 20.06.1921 z Wincentym Brzozowskim.

BRZOZOWSKA Bronisława, córka Franciszka po Bernardzie lat 37, właściciela cząstkowego i Marcjanny z Łapińskich lat 39, urodzona w Brzozowie Antoniach 24.06.1897, 73/1897.

BRZOZOWSKA Franciszka, córka Franciszka po Bernardzie lat 37, właściciela cząstkowego i Marcjanny z Łapińskich lat 39, urodzona w Brzozowie Antoniach 23.06.1897, 74/1897.

BRZOZOWSKA Helena, córka Mikołaja po Leonie lat 32, właściciela cząstkowego i Ewy z Mystkowskich lat 26, urodzona w Brzozowie Starym 13.06.1897, 72/1897.

BRZOZOWSKA Kazimiera, córka Jana lat 25, właściciela cząstkowego i Aleksandry z Pejginowiczów lat 21, urodzona w Brzozowie Antonie 21.03.1897, 48/1897. Ślub w Poświętnem 31.01.1921 z Aleksandrem Górskim.

BRZOZOWSKA Kazimiera, córka Piotra lat 28, właściciela cząstkowego i Aleksandry z Brzozowskich lat 26, urodzona w Brzozowie Antonie 14.04.1897, 54/1897.

BRZOZOWSKA Marianna, córka Józefa po Antonim lat 37, właściciela cząstkowego i Walerii z Brzozowskich lat 36, urodzona w Brzozowie Antoniu 07.12.1897, 130/1897.

BRZOZOWSKA Sabina, córka Kazimierza lat 32, właściciela cząstkowego i Walerii z Kamieńskich lat 26, urodzona w Kamieńskich Jaskach 19.04.1897, 58/1897.

BRZOZOWSKI Franciszek, syn Jana po Klemensie lat 42, właściciela cząstkowego i Marianny z Perkowskich lat 30, urodzony w Brzozowie Pankach 16.11.1897, 124/1897.

BRZOZOWSKI Ignacy, syn Wiktorii lat 18, urodzony w Stokowisku 28.07.1897, 89/1897.

BRZOZOWSKI Jan, syn Stanisława lat 38, właściciela cząstkowego i Barbary z Brzozowskich lat 40, urodzony w Brzozowie Pankach 15.02.1897, 30/1897.

BRZOZOWSKI Jan, syn Władysława po Janie lat 26, właściciela cząstkowego i Anny z Brzozowskich lat 24, urodzony w Brzozowie Starym 01.09.1897, 105/1897.

BRZOZOWSKI Józef, syn Adama po Józefie lat 28, właściciela cząstkowego i Aleksandry z Porowskich lat 30, urodzony w Brzozowie Starym 20.07.1897, 84/1897. Ślub w Poświętnem 23.01.1922 z Franciszką Brzozowską.

BRZOZOWSKI Józef, syn Jana po Andrzeju lat 40, właściciela cząstkowego i Wiktorii z Skłodowskich lat 30, urodzony w Brzozowie Chabdach 13.11.1897, 122/1897.

BRZOZOWSKI Mikołaj, syn Juliana lat 53, właściciela cząstkowego i Franciszki z Gąssowskich lat 42, urodzony w Grochach Niemierzętach 24.01.1897, 22/1897.

BRZOZOWSKI Stanisław, syn Konstantego po Romualdzie lat 35, właściciela cząstkowego i Pauliny z Jabłońskich lat 30, urodzony w Brzozowie Starym 20.07.1897, 83/1897.

BRZOZOWSKI Władysław, syn Kazimierza lat 40, właściciela cząstkowego i Marty z Zdrodowskich lat 31, urodzony w Brzozowie Chabdach 30.01.1897, 24/1897.Ślub 27.02.1924 z Marianną Wiktorią Niewieńską.

BRZÓSKA Wacław, syn Franciszka lat 30, właściciela cząstkowego i Wincenty z Brzozowskich lat 30, urodzony w Dzierżkach Janowiętach 28.02.1897, 41/1897.

CHRABOŁOWSKA Cecylia, córka Stanisława po Franciszku lat 50, włościanina, kolonisty i Franciszki z Nowickich lat 40, urodzona w Daniłowie 30.10.1897, 120/1897. Ślub w Poświętnem 28.01.1919 z Bolesławem Sienkiewiczem.

CZACZKOWSKA Marianna, córka Stanisława po Wojciechu lat 31, właściciela cząstkowego i Marianny z Kropiewnickich lat 25, urodzona w Gąssowce Oleksinie 05.10.1897, 111/1897.

DOMASZEWSKA Aleksandra, córka Stanisława lat 28, właściciela cząstkowego i Aleksandry z Szymborskich lat 30, urodzona w Łapach Pluśniakach 21.01.1897, 18/1897.

DRĄGOWSKA Helena, córka Władysława lat 30, właściciela cząstkowego i Otoli z Kamieńskich lat 21, urodzona w Brzozowie Chrzczonach 20.02.1897, 32/1897.

DRĄGOWSKI Edward, syn Kazimierza po Kazimierzu lat 30, właściciela cząstkowego i Franciszki z Łapińskich lat 30, urodzony w Brzozowie Chrzczonach 16.10.1897, 115/1897.

DWORAKOWSKA Bolesława, córka Bolesława po Jakubie lat 35, właściciela cząstkowego i Marcjanny z Płońskich lat 30, urodzona w Kamieńskich Jaskach 06.11.1897, 121/1897.

DWORAKOWSKI Franciszek, syn Józefa po Szymonie lat 36, właściciela cząstkowego i Marianny z Krassowskich lat 30, urodzony w Grochach Starych 14.09.1897, 108/1897.

DZIEMIAN Bolesława, córka Konstantego lat 30, włościanina, rolnika i Józefy z Maleckich lat 25, urodzona w Daniłowie 19.04.1897, 55/1897.

DZIEMIAN Marianna, córka Józefa lat 30, włościanina i Teofili Józefy z Zawadzkich lat 35, urodzona w Daniłowie 06.03.1897, 44/1897.

DZIERŻEK Antoni, syn Edwarda lat 52, właściciela cząstkowego i Marianny z Gąssowskich lat 30, urodzony w Dzierżkach Janowiętach 06.01.1897, 7/1897.

DZIERŻEK Emil, syn Pawła po Stefanie lat 48, właściciela cząstkowego i Eleonory z Łapińskich lat 42, urodzony w Dzierżkach Janowiętach 23.07.1897, 86/1897.

DZIERŻEK Paulina, córka Juliana lat 35, właściciela cząstkowego i Aleksandry z Grochowskich lat 24, urodzona w Dzierżkach Janowiętach 22.02.1897, 35/1897. Ślub w Poświętnem 12.02.1934 z Władysławem Łupińskim.

FIEDOREK Kazimierz, syn Wincentego lat 37, małorolnego i Pauliny z Zdrodowskich lat 30, urodzony w Poświętnem 05.03.1897, 42/1897.

GĄSSOWSKA Gabriela, córka Stanisława lat 33, właściciela cząstkowego i Marianny z Zdrodowskich lat 30, urodzona w Gonssowce Oleksinie 29.03.1897, 51/1897.

GĄSSOWSKA Helena, córka Józefata lat 39, właściciela cząstkowego i Otoli z Porowskich lat 35, urodzona w Grochach Starych 27.02.1897, 39/1897.

GĄSSOWSKA Marianna, córka Pawła po Aleksandrze lat 23, właściciela cząstkowego i Klementyny z Gąssowskich lat 32, urodzona w Gąssowce Oleksinie 14.07.1897, 81/1897.

GĄSSOWSKA Stanisława, córka Józefa po Leonie lat 30, właściciela cząstkowego i Izabeli z Kruszewskich lat 35, urodzona w Gołębiach 30.11.1897, 129/1897. Ślub w Poświętnem 03.02.1920 z Grzegorzem Dzierżek.

GĄSSOWSKA Władysława, córka Władysława po Leonie lat 31, właściciela cząstkowego i Anny z Koców lat 27, urodzona w Dzierżgach Wojciechowiętach 17.10.1897, 117/1897.

GĄSSOWSKI Antoni, syn Franciszka lat 40, właściciela cząstkowego i Józefy z Gąssowskich lat 30, urodzony w Gołębiach 21.01.1897, 17/1897.

GŁOWACKA Adela, córka Stefana lat 25, cygana i Józefy z Cybulskich lat 30, urodzona w Brzozowie Pankach 24.01.1897, 23/1897.

GODLEWSKA Marianna, córka Piotra po Urbanie lat 32, właściciela cząstkowego i Franciszki z Krassowskich lat 38, urodzona w Brzozowie Chrzczonach 14.08.1897, 96/1897.

GOŁEMBIEWSKA Emilia, córka Macieja po Sewerynie lat 28, właściciela cząstkowego i Franciszki z Topczewskich lat 19, urodzona w Gołębiach 27.11.1897, 128/1897. Ślub w Poświętnem 10.02.1925 z Edwardem Łapińskim.

GOŁEMBIEWSKA Stefania, córka Marianny lat 32, urodzona w Gołębiach 12.09.1897, 106/1897.

GOŁEMBIEWSKI Józef, syn Pawła po Stanisławie lat 38, właściciela cząstkowego i Emilii z Sokołowskich lat 36, urodzony w Gołębiach 22.05.1897, 67/1897. Ślub jako wdowiec w Poświętnem 21.11.1922 z Marianną Franciszką Brzozowską.

GROCHOWSKA Anna, córka Franciszka lat 46, właściciela cząstkowego i Anastazji z Brzozowskich lat 37, urodzona w Grochach Starych 18.01.1897, 15/1897.

GROCHOWSKA Zofia, córka Wincentego po Wincencie lat 33, właściciela cząstkowego i Marianny z Zdrodowskich lat 28, urodzona w Kamieńskich Ocioskach 05.08.1897, 92/1897.

GROCHOWSKI Józef, syn Jana po Michale lat 30, właściciela cząstkowego i Marty z Dworakowskich lat 28, urodzony w Gąssowce Oleksinie 20.07.1897, 82/1897.

GROCHOWSKI Józef, syn Kajetana po Wincentym lat 32, właściciela cząstkowego i Marianny z Łapińskich lat 32, urodzony w Kamieńskich Ocioskach 21.11.1897, 125/1897. Ślub w Poświętnem 26.01.1926 z Anną Zdrodowską.

GROCHOWSKI Lucjan, syn Tomasza lat 34, właściciela cząstkowego i Stefani z Kapiców lat 21, urodzony w Gąssowce Oleksinie 17.03.1897, 47/1897.

JACKOWSKI Wiktor, syn Jana lat 25, właściciela cząstkowego i Marianny z Poruczniczaków lat 25, urodzony w Brzozowie Pankach 30.10.1897, 118/1897.

JANKOWSKI Stanisław, syn Jana lat 30, sługi dworskiego i Emilii z Budziszewskich lat 25, urodzony w Stokowisku 13.02.1897, 26/1897. Ślub w Dąbrówce 30.10.1923 z Heleną Skowrońską.

JASIECKI Stanisław, syn Franciszka lat 53, włościanina, rolnika i Józefy z Kłosków lat 38, urodzony w Poświętnem 17.01.1897, 13/1897.

KAMIEŃSKA Anna, córka Piotra po Aleksandrze lat 27, właściciela cząstkowego i Marianny z Faszczewskich lat 24, urodzona w Kamieńskich Ocioskach 20.12.1897, 132/1897.

KAMIEŃSKA Marianna, córka Antoniego lat 29, właściciela cząstkowego i Marianny z Łapińskich lat 29, urodzona w Łapach Kołpakach 25.09.1897, 107/1897.

KAMIEŃSKA Władysława, córka Macieja lat 30, właściciela cząstkowego i Marianny z Zawadzkich lat 24, urodzona w Kamieńskie Jaski 20.02.1897, 34/1897.

KAMIEŃSKI Bolesław, syn Jana lat 30, właściciela cząstkowego i Konstancji z Dzierżków lat 37, urodzony w Brzozowie Starym 25.08.1897, 104/1897.

KAMIEŃSKI Franciszek, syn Romualda lat 32, właściciela cząstkowego i Marianny z Kamieńskich lat 31, urodzony w Kamieńskich Ocioskach 06.01.1897, 8/1897.

KRUSZEWSKI Stanisław, syn Leona lat 40, właściciela cząstkowego i Konstancji z OIędzkich lat 30, urodzony w Brzozowie Starym 20.01.1897, 16/1897.

ŁAPIŃSKA Aleksandra, córka Antoniego lat 52, właściciela cząstkowego i Teofili z Łapińskich lat 40, urodzona w Łapach Dębowinie 08.01.1897, 10/1897.

ŁAPIŃSKA Aleksandra, córka Antoniego po Michale lat 42, właściciela cząstkowego i Agnieszki z Łapińskich lat 37, urodzona w Łapach Szołajdach 22.05.1897, 66/1897.

ŁAPIŃSKA Aleksandra, córka Jana lat 28, właściciela cząstkowego i Michaliny z Jamiołkowskich lat 27, urodzona w Łapach Kołpakach 23.01.1897, 21/1897.

ŁAPIŃSKA Emilia, córka Józefa po Adamie lat 35, właściciela cząstkowego i Konstancji z Perkowskich lat 34, urodzona w Łapach Pluśniakach 21.08.1897, 102/1897.

ŁAPIŃSKA Franciszka, córka Wacława lat 34, właściciela cząstkowego i Walerii z Łapińskich lat 32, urodzona w Łapach Łynkach 30.03.1897, 50/1897.

ŁAPIŃSKA Helena, córka Józefa lat 40, właściciela cząstkowego i Marianny z Jabłońskich lat 24, urodzona w Gąssowce Oleksinie 15.05.1897, 64/1897.

ŁAPIŃSKA Jadwiga, córka Feliksa po Janie lat 50, właściciela cząstkowego i Lucyny z Raciborskich lat 39, urodzona w Łapach Bocianach 12.08.1897, 98/1897.

ŁAPIŃSKA Józefa, córka Antoniego lat 25, właściciela cząstkowego i Marianny z Łapińskich lat 24, urodzona w Łapach Dębowinie 18.01.1897, 14/1897.

ŁAPIŃSKA Leokadia, córka Tomasza po Tomaszu lat 35, właściciela cząstkowego i Anny z Łapińskich lat 21, urodzona w Brzozowie Chrzczonach 30.10.1897, 119/1897. Ślub w Poświętnem 19.01.1920 z Franciszkiem Gołębiewskim.

ŁAPIŃSKA Marianna, córka Antoniego po Franciszku lat 37, właściciela cząstkowego i Antoniny z Łapińskich lat 37, urodzona w Łapach Szołajdach 05.10.1897, 110/1897.

ŁAPIŃSKA Marianna, córka Franciszki lat 22, głuchoniemej, urodzona w Łapach Korczakach 03.05.1897, 61/1897.

ŁAPIŃSKA Marianna, córka Jana lat 42, właściciela cząstkowego i Florentyny z Średnickich lat 38, urodzona w Łapach Pluśniakach 16.04.1897, 59/1897.

ŁAPIŃSKA Władysława, córka Antoniego lat 36, właściciela cząstkowego i Aleksandry z Łapińskich lat 30, urodzona w Łapach Bocianach 23.01.1897, 20/1897.

ŁAPIŃSKA Władysława, córka Tomasza po Adamie lat 22, właściciela cząstkowego i Antoniny z Łapińskich lat 24, urodzona w Łapach Pluśniakach 01.08.1897, 90/1897.

ŁAPIŃSKI Adam, syn Józefa po Józefie lat 31, właściciela cząstkowego i Józefaty z Łapińskich lat 32, urodzony w Łapach Dębowinie 13.12.1897, 131/1897. Ślub w Poświętnem 16.11.1920 z Heleną Drągowską.

ŁAPIŃSKI Bolesław, syn Władysława lat 38, właściciela cząstkowego i Marianny z Łapińskich lat 30, urodzony w Łapach Szołajdach 24.02.1897, 38/1897.

ŁAPIŃSKI Feliks, syn Konstantego lat 38, właściciela cząstkowego i Aleksandry z Gąssowskich lat 30, urodzony w Gąssowce Oleksinie 05.04.1897, 52/1897.

ŁAPIŃSKI Hipolit, syn Tomasza po Piotrze lat 38, właściciela cząstkowego i Wiktorii z Brzozowskich lat 40, urodzony w Łapach Bocianach 13.08.1897, 101/1897.

ŁAPIŃSKI Jan, syn Adolfa po Janie lat 32, właściciela cząstkowego i Apolonii z Łapińskich lat 30, urodzony w Łapach Szołajdach 03.07.1897, 77/1897.

ŁAPIŃSKI Jan, syn Kazimierza po Kazimierzu lat 26, właściciela cząstkowego i Klementyny z Kamieńskich lat 27, urodzony w Łapach Szołajdach 25.08.1897, 103/1897.

ŁAPIŃSKI Jan, syn Stanisława lat 30, właściciela cząstkowego i Barbary z Brzozowskich lat 28, urodzony w Łapach Dębowinie 16.02.1897, 31/1897.

ŁAPIŃSKI Jan, syn Walerego po Janie lat 28, właściciela cząstkowego i Agnieszki z Łapińskich lat 24, urodzony w Łapach Dębowinie 09.10.1897, 114/1897.

ŁAPIŃSKI Józef, syn Franciszka po Mateuszu lat 30, właściciela cząstkowego i Jozefaty z Łapińskich lat 24, urodzony w Łapach Dębowinie 14.11.1897, 123/1897.

ŁAPIŃSKI Maciej, syn Władysława lat 38, właściciela cząstkowego i Marianny z Łapińskich lat 30, urodzony w Łapach Szołajdach 24.02.1897, 37/1897.

ŁAPIŃSKI Roman, syn Feliksa lat 49, właściciela cząstkowego i Pauliny z Kamieńskich lat 39, urodzony w Łapach Bocianach 13.04.1897, 57/1897.

ŁAPIŃSKI Wacław, syn Stanisława po Stanisławie lat 40, właściciela cząstkowego i Heleny z Kamieńskich lat 36, urodzony w Łapach Witach 27.07.1897, 88/1897.

ŁAPIŃSKI Wiktor, syn Pawła lat 37, właściciela cząstkowego i Anny z Zdrodowskich lat 30, urodzony w Łapach Witach 06.03.1897, 45/1897.

ŁOPIEŃSKI Bronisław, syn Tomasza lat 26, właściciela cząstkowego i Zofii z Brzozowskich lat 23, urodzony w Brzozowie Pankach 10.01.1897, 11/1897.

MACHERSKA Stanisława, córka Władysława lat 37, zarządzającego majątkiem Stokowisko i Aleksandry z Hertzogów lat 32, urodzona w Stokowisku 19.04.1897, 60/1897. Ślub w Warszawie 18.04.1925 z Władysławem Krzyskim.

MALECKA Franciszka, córka Juliana lat 32, włościanina, rolnika i Marianny z Siękiewiczów lat 28, urodzona w Daniłowie 10.05.1897, 63/1897.

MARCIŃCZUK Anna, córka Ludwika lat 30, sługi dworskiego i Teofili z Lulków lat 28, urodzona w Brzozowie Solnikach 22.07.1897, 85/1897.

MOCZYDŁOWSKA Marianna, córka Michała lat 39, właściciela cząstkowego i Konstancji z Brzozowskich lat 29, urodzona w Brzozowie Pankach 13.03.1897, 46/1897.

PIEKUTOWSKA Bronisława, córka Konstantego lat 26, właściciela cząstkowego i Marianny z Zdrodowskich lat 19, urodzona w Brzozowie Pankach 21.05.1897, 65/1897.

PIEKUTOWSKI Kazimierz, syn Jana po Wincentym lat 35, właściciela cząstkowego i Konstancji z Żochowskich lat 30, urodzony w Brzozowie Korabiu 12.07.1897, 79/1897.

PŁOŃSKA Aleksandra, córka Floriana po Marcinie lat 52, właściciela cząstkowego i Marianny z Brzozowskich lat 42, urodzona w Łapach Kołpakach 10.07.1897, 78/1897.

PŁOŃSKA Julianna, córka Łucji lat 34, urodzona w Brzozowie Starym 04.07.1897, 76/1897.

PŁOŃSKI Kazimierz, syn Leona lat 30, właściciela cząstkowego i Marcjanny z Roszkowskich lat 25, urodzony w Łapach Łynkach 20.02.1897, 33/1897.

POROWSKA Marianna, córka Andrzeja po Janie lat 34, właściciela cząstkowego i Bronisławy z Kamieńskich lat 22, urodzona w Brzozowie Muzyłach 06.08.1897, 94/1897.

POROWSKA Marianna, córka Józefa po Władysławie lat 24, właściciela cząstkowego i Klementyny z Kamieńskich lat 38, urodzona w Brzozowie Starym 09.08.1897, 99/1897.

RODOWICZ Antoni, syn Józefa po Janie lat 28, właściciela cząstkowego i Karoliny z Jabłońskich lat 21, urodzony w Łapach Dębowinie 19.08.1897, 100/1897.

RODOWICZ Balbina, córka Feliksa lat 30, właściciela cząstkowego i Franciszki z Szostakiewiczów lat 30, urodzona w Łapach Pluśniakach 22.01.1897, 19/1897.

RODOWICZ Julianna, córka Michała po Szymonie lat 24, właściciela cząstkowego i Franciszki z Łapińskich lat 23, urodzona w Łapach Dębowinie 28.05.1897, 69/1897.

ROSICKA Marianna, córka Ignacego lat 30, ubogiego i Apolonii z Perkowskich lat 28, urodzona w Poświętnem 31.01.1897, 25/1897.

ROSZKOWSKI Władysław, syn Adama lat 39, właściciela cząstkowego i Marianny z Drągowskich lat 27, urodzony w Gąssowce Starej 10.04.1897, 56/1897.

SASINOWSKA Kazimiera, córka Michała lat 27, właściciela cząstkowego i Anny z Brzozowskich lat 20, urodzona w Brzozowie Pankach 13.02.1897, 28/1897. Ślub w Poświętnem 16.02.1914 z Aleksandrem Jabłońskim.

SIENKIEWICZ Franciszek, syn Adolfa po Wawrzyńcu lat 50, rolnika i Antoniny z Chomickich lat 30, urodzony w Daniłowie 06.10.1897, 113/1897.

SIENKIEWICZ Józef, syn Karola po Wawrzyńcu, gospodarza, rolnika i Walerii z Golasów lat 25, urodzony w Daniłowie 27.11.1897, 126/1897. Ślub w Płonce Kościelnej 21.02.1933 z Marianną Łapińską.

SKORUPSKI Piotr, syn Tomasza lat 39, właściciela cząstkowego i Józefy z Brzozowskich lat 30, urodzony w Brzozowie Pankach 11.05.1897, 62/1897.

SZYMBORSKI Roman, syn Tomasza lat 48, właściciela cząstkowego i Antoniny z Perkowskich lat 30, urodzony w Grochach Niemierzętach 28.02.1897, 40/1897.

TRUSKOLASKA Kazimiera, córka Stanisława lat 32, właściciela cząstkowego i Wiktorii z Kamieńskich lat 28, urodzona w Dzierżkach Janowiętach 13.02.1897, 29/1897.

WASILEWSKI Władysław, syn Jana po Janie lat 46, właściciela cząstkowego i Marianny z Łapińskich lat 35, urodzony w Brzozowie Korabiu 23.07.1897, 87/1897.

WIŚNIEWSKA Marianna, córka Ludwika po Grzegorzu lat 38, rolnika i Klementyny z Leńczuków lat 30, urodzona w Poświętnem 01.08.1897, 91/1897.

WIŚNIEWSKI Stanisław, syn Franciszka lat 37, włościanina i Michaliny z Siemieradzkich lat 34, urodzony w Poświętnem 26.03.1897, 49/1897.

WRÓBLEWSKA Anna, córka Walentego po Franciszku lat 33, sługi dworskiego i Józefy z Budniaków lat 30, urodzona w Stokowisku 25.05.1897, 68/1897.

WRÓBLEWSKI Kazimierz, syn Stefana po Tomaszu lat 23, właściciela cząstkowego i Anny z Moczydłowskich lat 21, urodzony w Kamieńskich Pliszkach 29.05.1897, 71/1897.

ZAJĄCZKOWSKI Józef, syn Albina po Józefie lat 28, właściciela cząstkowego i Klementyny z Gąssowskich lat 24, urodzony w Grochach Niemierzętach 07.08.1897, 95/1897.

ZARZECKA Zofia, córka Franciszka po Grzegorzu lat 36, gospodarza, rolnika i Apolonii z Dzierżków lat 30, urodzona w Daniłowie 27.11.1897, 127/1897.

ZAWADZKA Anna, córka Piotra po Sewerynie lat 36, właściciela cząstkowego i Apolonii z Kamieńskich lat 25, urodzona w Brzozowie Antonie 17.10.1897, 116/1897.

ZAWADZKI Tomasz, syn Michała lat 30, małorolnego i Zofii z Bartczuków lat 31, urodzony w Poświętnem 05.03.1897, 43/1897. Ślub w Pietkowie 15.02.1933 z Amelią Malicką.

ZDRODOWSKA Adela, córka Józefa lat 30, właściciela cząstkowego i Józefy z Dworakowskich lat 25, urodzona w Gąssowce Oleksinie 16.01.1897, 12/1897.

ZDRODOWSKA Władysława, córka Józefa lat 30, właściciela cząstkowego i Emilii z Gąssowskich lat 30, urodzona w Kamieńskich Ocioskach 08.01.1897, 9/1897.

ZDRODOWSKI Antoni, syn Wojciecha lat 40, właściciela cząstkowego i Marianny z Kamieńskich lat 37, urodzony w Kamieńskich Jaskach 12.07.1897, 80/1897.  Ślub w Poświętnem 24.02.1919 z Anną Skorupską.

ZDRODOWSKI Józef, syn Bolesława lat 26, sługi dworskiego i Bronisławy z Przybylskich lat 19, urodzony w Dzierżkach Ząbkach 06.08.1897, 93/1897.

ZDRODOWSKI Julian, syn Tomasza po Franciszku lat 27, właściciela cząstkowego i Agnieszki z Uszyńskich lat 24, urodzony w Łapach Szołajdach 06.10.1897, 112/1897.

ZDRODOWSKI Władysław, syn Józefa po Franciszku lat 32, właściciela cząstkowego i Józefy z Perkowskich lat 32, urodzony w Gąssowce Oleksinie 14.08.1897, 97/1897.

ŻUR Kazimiera, córka Michała po Janie lat 41, włościanina, rolnika i Marianny z Więcków lat 35, urodzona w Daniłowie 29.05.1897, 70/1897.