Opracował L. Kocoń

ADAMCZYK Aleksander 5 miesięcy i 21 dni, urodzony w Warszawie, syn Jana i Kamili z Wnorowskich, robotników, zmarł w Wnorach Starych 14.08.1899, 101/1899.

BABIŃSKI Lucjan rok i 6 miesięcy, syn Wojciecha i Marianny z Jabłońskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Cieszymach 04.09.1899, 110/1899.

BAGIŃSKA Florentyna lat 68, wdowa, urodzona w Jamiołkach, córka Stanisława i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej małżonków Jamiołkowskich, zmarła w Wnorach Kuzelach 16.12.1899, 153/1899.

BIAŁECKA Władysława 4 lata, urodzona w Kobylinie Pieniążkach, córka Stanisława i Marianny z Jabłońskich, robotników, zmarła w Kobylinie Kuleszkach 08.07.1899, 82/1899.

BIAŁECKI Józef rok i 5 miesięcy, urodzony w Kobylinie Pogorzałkach, syn Stanisława i Marianny z Jabłońskich, robotników, zmarł w Kobylinie Kuleszkach 28.06.1899, 75/1899.

BRUSZEWSKI Józef 8 lat, urodzony w Bruszewie, syn Antoniego i Matyldy z Śliwowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Wnorach Starych 20.04.1899, 50/1899.

CIBOROWSKA Franciszka lat 78, wdowa, właścicielka cząstkowa, urodzona w Targoniach Wielkich, córka Józefata i Marianny małżonków Targońskich, zmarła w Sikorach Bartkowiętach 14.02.1899, 24/1899.

CIBOROWSKI Augustyn lat 64, właściciel cząstkowy, urodzony w Kobylinie Pogorzałkach, syn Ignacego i Marianny z Izmajlickich, mąż Antoniny z Żędzianów, zmarł w Sikorach Bartkowiętach 22.03.1899, 37/1899.

CZAJKOWSKA Franciszka lat 84, wdowa, właścicielka cząstkowa, urodzona w Stypułkach Koziołkach, córka Wojciecha i Rozalii małżonków Stypułkowskich, zmarła w Garbowie Starym 15.11.1899, 139/1899.

CZAJKOWSKA Justyna lat 65, wdowa, urodzona w Rudnikach, właścicielka cząstkowa, córka rodziców niepamiętnych, zmarła w Kobylinie Kruszewie 04.02.1899, 17/1899.

CZAJKOWSKA Kamila lat 26, panna, właścicielka cząstkowa, córka Feliksa i Justyny z Kalinowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Kobylinie Kruszewie 25.12.1899, 157/1899.

CZAJKOWSKI Apolinary 11 tygodni, syn Macieja i Marianny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Czajkach 09.02.1899, 20/1899.

CZAJKOWSKI Wincenty lat 73, właściciel cząstkowy, urodzony w Czajkach, syn Michała i Moniki, mąż Justyny z Kapiców, zmarł w Kapicach Starych 30.07.1899, 92/1899.

DĄBROWSKA Marianna lat 47, wdowa, robotnica, urodzona w Slasach Łopienitych, córka rodziców i imienia niepamiętnych małżonków Kossakowskich, zmarła w Wnorach Starych 12.02.1899, 22/1899.

DĄBROWSKI Władysław lat 46, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marianny, mąż Marianny z Kurzynów, zmarł w Kłoskach Świgoniach 05.12.1899, 146/1899.

DĄBROWSKI Władysław 3 lata, syn Wojciecha i Marianny z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Łatkach 15.08.1899, 102/1899.

DOBKOWSKA Anna lat 19, panna, córka Wojciecha i nieżyjącej już Wiktorii z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Mojkach 06.11.1899, 135/1899.

DOBKOWSKA Rozalia lat 70, wdowa, właścicielka cząstkowa, urodzona w Frankach Piaskach, córka córka Rafała i Konstancji małżonków Frankowskich, zmarła w Stypułkach Szymanach 23.09.1899, 120/1899.

DOBKOWSKI Władysław 2 lata, syn Juliana i Marianny z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Szymanach 16.03.1899, 36/1899.

DWORAKOWSKI Czesław 2 lata, syn Jakuba i Antoniny z Średnickich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Łatkach 16.09.1899, 116/1899.

DZIERŻEK Andrzej lat 68, właściciel cząstkowy, syn Antoniego i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej, mąż Karoliny z Pogorzelskich, zmarł w Kobylinie Kruszewie 11.02.1899, 21/1899.

FRANKOWSKA Bogumiła lat 74, urodzona w Garbowie Nowym, córka Stanisława i Konstancji małżonków Garbowskich, żona Grzegorza, właściciela cząstkowego, zmarła w Kobylinie Łatkach 21.01.1899, 10/1899.

FRANKOWSKA Marcela lat 64, wdowa, właścicielka cząstkowa, urodzona w Kurzynach, córka Wawrzyńca i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej małżonków Kierzkowskich, zmarła w Kobylinie Pogorzałkach 15.05.1899, 60/1899.

FRANKOWSKI Bolesław rok i 1 miesiąc, syn Władysława i Karoliny z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Frankach Dąbrowie 12.12.1899, 150/1899.

FRANKOWSKI Józef lat 12, syn Franciszka i Anastazji z Ryniewickich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Frankach Dąbrowie 02.07.1899, 76/1899.

FRANKOWSKI Mieczysław 2 dni, syn Jana i Franciszki z Babińskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Cieszymach 03.05.1899, 55/1899.

GARBOWSKA Joanna lat 71, wdowa, właścicielka cząstkowa, urodzona w Zambrzycach Starych, córka Andrzeja i Anny małżonków Zambrzyckich, zmarła w Garbowie Starym 09.05.1899, 58/1899.

GARBOWSKI Józef lat 80, wdowiec, robotnik, urodzony w Garbowie Starym, syn rodziców niepamiętnych, zmarł w Kobylinie Borzymach 04.08.1899, 94/1899.

GARBOWSKI Melchior 7 miesięcy, syn Pawła i Teofili z Kruszewskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Garbowie Starym 12.08.1899, 99/1899.

GARBOWSKI Zacheusz 3 lata, syn Jana i Aleksandry z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Garbowie Starym 14.07.1899, 87/1899.

GĄSSOWSKI Adolf lat 53, właściciel cząstkowy, syn Józefa i Franciszki z Ciborowskich, mąż Teodory z Stypułkowskich, zmarł w Kobylinie Kruszewie 13.09.1899, 114/1899.

GĄSSOWSKI Józef lat 47, właściciel cząstkowy, syn Antoniego i Antoniny, mąż Józefy z Górskich, zmarł w Kobylinie Kruszewie 25.12.1899, 158/1899.

GOŁASZEWSKA Rozalia lat 56, robotnica, urodzona w Jeńkach, córka rodziców niepamiętnych, żona Leona, zmarła w Milewie Żółtkach 13.05.1899, 59/1899.

GRABOWSKA Józefa 12 tygodni, urodzona w Zawadach, córka Wincentego i Marty z Szepietowskich, robotników, zmarła w Sikorach Pawłowiętach 11.06.1899, 69/1899.

GRABOWSKA Julianna 7 lat, urodzona w Majdanie, córka Wincentego i Marty z Szostakowskich, robotników, zmarła w Sikorach Pawłowiętach 06.05.1899, 56/1899.

GROCHOWSKA Agnieszka lat 65, wdowa, urodzona w Czajkach, córka Józefa i Anastazji z Stypułkowskich małżonków Roszkowskich, zmarła w Milewie Zabielnym 25.08.1899, 107/1899.

GRODZKA Teofila lat 40, urodzona w Sikorach Bartkowiętach, córka Konstantego i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej małżonków Ciborowskich, żona Stanisława, właściciela cząstkowego, zmarła w Wnorach Wypychach 05.06.1899, 79/1899.

GRODZKI Bolesław 10 miesięcy, syn Stanisława i nieżyjącej już Teofili z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Wnorach Wypychach 18.09.1899, 117/1899.

GRODZKI Stanisław lat 45, właściciel cząstkowy, syn Błażeja i Elżbiety, mąż Ludwiki z Konopków, zmarł w Wnorach Wypychach 14.01.1899, 5/1899.

JAWOROWSKA Anastazja 2 dni, córka Antoniego i Julianny z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Piszczatach Piotrowiętach 12.10.1899, 126/1899.

JAWOROWSKI Julian lat 61, właściciel cząstkowy, urodzony w Zalesiu Łabędzkim, syn Sylwestra i Joanny, mąż Adolfiny z Garbowskich, zmarł w Piszczatach Piotrowiętach 23.12.1899, 156/1899.

KALINOWSKA Teofila 3 lata, córka Jana i Rozalii z Kowalewskich, robotników, zmarła w Kobylinie Kruszewie 05.04.1899, 42/1899.

KAZIMIERSKI Józef lat 78, wdowiec, włościanin, drobny posiadacz, żołnierz dymisjonowany, syn rodziców niepamiętnych, zmarł w Kobylinie Łatkach 04.09.1899, 109/1899.

KIERZKOWSKI Czesław 8 lat i 3 miesiące, syn Aleksandra i Aleksandry z Czarnowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Święchach 15.03.1899, 33/1899.

KIERZKOWSKI Franciszek 5 lat, syn Pawła i Katarzyny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Święchach 03.03.1899, 30/1899.

KIERZKOWSKI Jan 10 lat, syn Stanisława i Józefy z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kłoskach Świgoniach 21.09.1899, 119/1899.

KIERZKOWSKI Wincenty 8 lat, urodzony w Kierzkach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Józefy z Grodzkich, robotników, zmarł w Czajkach 07.12.1899, 148/1899.

KLEWINOWSKA Franciszka lat 39, córka Franciszka i nieżyjącej już Karoliny z Zakrzewskich małżonków Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, żona Stanisława, zmarła w Piszczatach Kończanach 04.10.1899, 124/1899.

KŁOSKOWSKI Kazimierz lat 16 i 10 miesięcy, syn Pawła i Marianny z Mojkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kłoskach Świgoniach 20.06.1899, 72/1899.

KOBYLIŃSKA Marianna lat 59, urodzona w Kropiewnicy Gajkach, córka Antoniego i Marianny małżonków Kropiewnickich, żona Łukasza, właściciela cząstkowego, zmarła w Kobylinie Cieszymach 19.05.1899, 63/1899.

KOWALEWSKA Emilia lat 90, urodzona w Kobylinie Cieszymach, córka Macieja i Weroniki małżonków Gąssowskich, żona Jana, robotnika, zmarła w Kobylinie Kruszewie 08.06.1899, 67/1899.

KROPIEWNICKA Anna lat 64, właścicielka cząstkowa, córka Jana i Marianny małżonków Makowskich, żona Leopolda, zmarła w Makowie 15.05.1899, 61/1899.

KROPIEWNICKA Franciszka lat 67, wdowa, właścicielka cząstkowa, urodzona w Kierzkach, córka Stefana i Petroneli małżonków Grodzkich, zmarła w Kropiewnicy Gajkach 05.12.1899, 147/1899.

KROPIEWNICKA Wiktoria lat 60, panna, właścicielka cząstkowa, córka Jana i Anieli, zmarła w Kropiewnicy Kiernoskach 21.07.1899, 89/1899.

KROPIEWNICKA Władysława 2 lata i 6 miesięcy, córka Stanisława i Marty z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Kropiewnicy Gajkach 13.09.1899, 115/1899.

KROPIEWNICKI Ludwik lat 39, właściciel cząstkowy, syn Kajetana i Małgorzaty, mąż Michaliny z Jabłonowskich, zmarł w Frankach Dąbrowie 31.10.1899, 130/1899.

KROPIEWNICKI Stanisław lat 43, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i Bronisławy z Brzozowskich, mąż Aleksandry z Lenczewskich, zmarł w Kapicach Starych 22.10.1899, 129/1899.

KRUSZEWSKA Marcjanna lat 43, urodzona w Wnorach Starych, córka Juliana i Balbiny z Kuleszów małżonków Dąbrowskich, żona Antoniego, właściciela cząstkowego, zmarła w Kłoskach Młynowiętach 24.08.1899, 106/1899.

KRUSZEWSKI Feliks rok i 6 miesięcy, syn Karola i Julianny z Półkośników, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kropiewnicy Raciborach 09.04.1899, 44/1899.

KUCIEREWICZ Marianna lat 29, urodzona w Wnorach Kuzelach, córka Pawła i Anny małżonków Piszczatowskich, żona Konstantego, właściciela cząstkowego, zmarła w Kłoskach Młynowiętach 12.04.1899, 47/1899.

KULESZA Jan 1 rok, syn Kazimierza i Emilii z Żochowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Borkach 07.07.1899, 81/1899.

KULESZA Józef 8 lat, syn Kazimierza i Emilii z Żochowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Borkach 20.11.1899, 141/1899.

KULESZA Katarzyna lat 46, urodzona w Mystkach, córka Aleksandra i nieżyjącej już Franciszki małżonków Włostowskich, żona Teofila, właściciela cząstkowego, zmarła w Garbowie Nowym 12.01.1899, 3/1899.

KULIKOWSKA Bronisława lat 12, córka Józefa i Marianny z Gąssowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Kobylinie Kruszewie 05.02.1899, 18/1899.

KULIKOWSKI Ignacy 6 miesięcy, syn Władysława i Konstancji z Żędzianów, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Kruszewie 27.01.1899, 12/1899.

KULIKOWSKI Stanisław lat 33, właściciel cząstkowy, syn Józefa i Marianny z Gąssowskich, mąż Pauliny z Bruszewskich, zmarł w Kobylinie Kruszewie 13.02.1899, 23/1899.

KURZYNA Antoni lat 67, wdowiec, właściciel cząstkowy, syn Ignacego i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej, zmarł w Garbowie Starym 29.04.1899, 53/1899.

KURZYNA Czesława 6 miesięcy, córka Michała i Julianny z Zaleskich, zmarła w Garbowie Starym 09.08.1899, 97/1899.

KURZYNA Eleonora lat 74, wdowa, właścicielka cząstkowa, urodzona w Kapustach, c orka Szymona i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej małżonków Garbowskich, zmarła w Kurzynach 20.06.1899, 71/1899.

KURZYNA Franciszka lat 73, wdowa, właścicielka cząstkowa, córka rodziców niepamiętnych, zmarła w Kobylinie Pieniążkach 13.07.1899, 85/1899.

KWIATKOWSKA Stanisława 4 lata, córka Franciszka i Heleny z Ostrowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Kobylinie Borzymach 03.07.1899, 77/1899.

LEŚNIEWSKI Aleksander 5 lat, syn Wacława i Balbiny z Śleszyńskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Giemzinie 23.08.1899, 105/1899.

LEŚNIEWSKI Franciszek lat 72, wdowiec, właściciel cząstkowy, syn Michała i Julianny, zmarł w Leśniewie Niedźwiedź 09.01.1899, 2/1899.

ŁAPIŃSKA Marianna 18 tygodni, córka Stanisława i Aleksandry z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Garbowie Nowym 16.03.1899, 35/1899.

ŁAPIŃSKI Stanisław lat 64, właściciel cząstkowy, syn Nikodema i Julianny z Czajkowskich, mąż Bronisławy z Łupińskich, zmarł w Kropiewnicy Raciborach 02.05.1899, 54/1899.

ŁUPIŃSKA Józefa 4 lata, córka Pawła i Marcjanny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Sikorach Bartkowiętach 03.10.1899, 123/1899.

MAKOWSKA Władysława lat 16, córka Sylwestra i nieżyjącej już Anny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Makowie 16.05.1899, 62/1899.

MALESZEWSKI Piotr 3 lata, syn Aleksandra i Franciszki z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Cieszymach 22.09.1899, 121/1899.

MĘŻYŃSKA Helena rok i 4 miesiące, córka Józefa i Marianny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Zalesiu Łabędzkim 21.07.1899, 88/1899.

MĘŻYŃSKA Jadwiga 9 tygodni, córka Ignacego i Julii z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Sikorach Bartyczkach 26.07.1899, 91/1899.

MIERZWIŃSKI Witalis lat 39, kawaler, syn Ignacego i nieżyjącej już Pauliny z Łopińskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Giemzinie 09.04.1899, 43/1899.

MILEWSKA Władysława 12 tygodni, córka Stanisława i Antoniny z Średnickich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Kobylinie Pieniążkach 13.08.1899, 100/1899.

MILEWSKI Piotr 5 lat, syn Wojciecha i Marianny z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Pogorzałkach 16.06.1899, 70/1899.

MOJKOWSKA Janina 2 lata i 6 miesięcy, córka Władysława i Michaliny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Mojkach 22.06.1899, 74/1899.

MOJKOWSKA Karolina lat 68, wdowa, właścicielka cząstkowa, urodzona w Grodzkich Starych, córka Franciszka i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej małżonków Grodzkich, zmarła w Wnorach Starych 24.01.1899, 11/1899.

MOJKOWSKI Czesław 3 lata, syn Tomasza i Julianny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Mojkach 10.04.1899, 46/1899.

NIECIECKI Franciszek 2 lata, syn Wacława i Józefy z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Milewie Zabielnym 12.04.1899, 49/1899.

ORZECHOWSKA Alberta 9 lat, córka Stanisława i Marianny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Garbowie Nowym 09.08.1899, 98/1899.

PACHNICKA Dorota lat 68, wdowa, robotnica, córka Jakuba i Marianny małżonków Idźkowskich, zmarła w Kropiewnicy Raciborach 31.10.1899, 132/1899.

PERKOWSKI Ignacy lat 38, właściciel cząstkowy, syn Jana i Marcjanny z Mojkowskich, mąż Zofii z Leśniewskich, zmarł w Wnorach Starych 10.04.1899, 45/1899.

PISZCZATOWSKA Wiktoria lat 70, wdowa, właścicielka cząstkowa, urodzona w Krzewie Starym, córka rodziców niepamiętnych, zmarła w Piszczatach Kończanach 18.09.1899, 118/1899.

PISZCZATOWSKI Bolesław 3 tygodnie, syn Anny, robotnicy, zmarł w Wnorach Kuzelach 07.10.1899, 125/1899.

PISZCZATOWSKI Jan lat 80, właściciel cząstkowy, wdowiec, urodzony w Piszczatach Kończanach, syn Ignacego i Anny, zmarł w Garbowie Nowym 22.02.1899, 27/1899.

PISZCZATOWSKI Jan 18 tygodni, syn Stanisława i Rozalii z Jabłonowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Piszczatach Kończanach 20.06.1899, 73/1899.

POGORZELSKA Alberta 15 lat, córka Konstantego i Eleonory z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Kobylinie Pieniążkach 22.04.1899, 51/1899.

POGORZELSKA Marianna 2 lata, córka Adama i Adolfiny z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Kobylinie Pogorzałkach 12.04.1899, 48/1899.

POGORZELSKA Teresa lat 47, urodzona w Maleszewie, córka Pawła i Franciszki małżonków Stypułkowskich, żona Stanisława, właściciela cząstkowego, zmarła w Kobylinie Pogorzałkach 05.06.1899, 66/1899.

POGORZELSKI Bolesław 8 lat, syn Andrzeja i Emilii z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Kruszewie 25.07.1899, 90/1899.

POGORZELSKI Władysław 5 lat, syn Franciszka Ksawerego i Florentyny z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Pogorzałkach 20.02.1899, 26/1899.

ROSZKOWSKA Leontyna 5 lat, urodzona w Frankach Dąbrowie, córka Pawła i Teodory z Targońskich, robotników, zmarła w Kobylinie Kuleszka 13.07.1899, 87/1899.

ROSZKOWSKA Ludwika lat 78, wdowa, właścicielka cząstkowa, urodzona w Makowie, córka Piotra i Marianny małżonków Makowskich, zmarła w Kropiewnicy Gajkach 04.12.1899, 145/1899.

ROSZKOWSKI Adam 2 lata i 6 miesięcy, urodzony w Borzyskach, syn Pawła i Teodory z Targońskich, robotników, zmarł w Kobylinie Kuleszkach 05.07.1899, 78/1899.

ROSZKOWSKI Aleksander 2 lata i 6 miesięcy, urodzony w Borzyskach, syn Pawła i Teodory z Targońskich, robotników, zmarł w Kobylinie Kuleszkach 02.08.1899, 93/1899.

RZĄCA Adolf 6 lat, syn Jana i Józefy z Targońskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Wnorach Wandach 06.07.1899, 80/1899.

SĘKOWSKA Marianna lat 88, wdowa, robotnica, córka Krzysztofa i Katarzyny z Jaworowskich małżonków Jakubczyków, zmarła w Kobylinie Borzymach 14.03.1899, 34/1899.

SIKORSKA Filomena 1 tydzień, córka Bolesława i Józefy z Milewskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Milewie Zabielnym 10.06.1899, 68/1899.

SIKORSKI Emeryk lat 16, syn Feliksa i Walerii z Maciorkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Milewie Zabielnym 14.03.1899, 31/1899.

SIKORSKI Franciszek 1 rok, syn Konstantego i Klary z Targońskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Sikorach Pawłowiętach 07.05.1899, 57/1899.

SIKORSKI Jan 3 lata i 3 miesiące, syn Macieja i Walerii z Bruszewskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Sikorach Piotrowiętach 13.01.1899, 6/1899.

SIKORSKI Stanisław 4 lata i 9 miesięcy, syn Konstantego i Michaliny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Sikorach Pawłowiętach 29.05.1899, 65/1899.

SIKORSKI Wojciech lat 19, kawaler, syn Aleksandra i Joanny z Krzewskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Sikorach Tomkowiętach 14.12.1899, 151/1899.

STYPUŁKOWSKA Anastazja lat 19, panna, córka Walentego i Anny z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Stypułkach Święchach 24.02.1899, 28/1899.

STYPUŁKOWSKA Cecylia 10 lat, córka Jakuba i Pauliny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Stypułkach Święchach 23.03.1899, 38/1899.

STYPUŁKOWSKA Ewa 2 tygodnie, córka Aleksandra i Cecylii z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Garbowie Starym 16.01.1899, 8/1899.

STYPUŁKOWSKA Helena 3 lata, córka Stanisława i Saturniny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Stypułkach Święchach 15.02.1899, 25/1899.

STYPUŁKOWSKA Józefa 9 lat, córka Krzysztofa i nieżyjącej już Teresy z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Stypułkach Święchach 14.03.1899, 32/1899.

STYPUŁKOWSKA Marianna 1 miesiąc, córka Franciszka i Teodory z Świerzewskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Leśniewie Niedźwiedź 04.09.1899, 112/1899.

STYPUŁKOWSKA Michalina lat 19, córka Michała i Zuzanny z Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Stypułkach Giemzinie 08.01.1899, 1/1899.

STYPUŁKOWSKA Stanisława 3 miesiące, córka Teofila i Aleksandry z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Stypułkach Borkach 13.01.1899, 4/1899.

STYPUŁKOWSKI Adam 6 lat, syn Adama i Pauliny z Mojkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Szymanach 19.01.1899, 9/1899.

STYPUŁKOWSKI Adolf 5 lat, syn Jakuba i Marianny z Zdrodowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Borkach 05.11.1899, 134/1899.

STYPUŁKOWSKI Aleksander 3 tygodnie, syn Wawrzyńca i Zofii z Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Borkach 08.09.1899, 113/1899.

STYPUŁKOWSKI Andrzej 5 lat, syn Kajetana i Anny z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Borkach 22.11.1899, 142/1899.

STYPUŁKOWSKI Antoni lat 14, syn Jakuba i Pauliny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Święchach 26.03.1899, 39/1899.

STYPUŁKOWSKI Franciszek lat 36, właściciel cząstkowy, syn Pawła i Anny z Idźkowskich, mąż Teodory z Świerzewskich, zmarł w Leśniewie Niedźwiedź 12.11.1899, 138/1899.

STYPUŁKOWSKI Jan 5 tygodni, syn Stanisława i Antoniny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Stypułkach Borkach 30.01.1899, 13/1899.

STYPUŁKOWSKI Piotr 3 lata i 4 miesiące, syn Ignacego i Aleksandry z Kruszewskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Leśniewie Niedźwiedź 01.04.1899, 41/1899.

SURMACEWICZ Jan lat 53, właściciel cząstkowy, urodzony w Pniewie, syn Antoniego i Ewy, mąż Joanny z Piekutowskich, zmarł w Makowie 16.12.1899, 152/1899.

ŚLIWOWSKA Aleksandra 6 dni, córka Bartłomieja i Julianny z Śliwowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Wnorach Starych 30.08.1899, 108/1899.

ŚREDNICKI Franciszek lat 29, właściciel cząstkowy, syn Antoniego i Petroneli z Średnickich, właścicieli cząstkowych, mąż Marcjanny z Świętkowskich, zmarł w Kobylinie Łatkach 30.12.1899, 159/1899.

ŚREDNICKI Ignacy 14 lat, syn Władysława i Franciszki z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Łatkach 05.09.1899, 111/1899.

ŚREDNICKI Julian lat 63, wdowiec, właściciel cząstkowy, syn Szymona i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej, zmarł w Kobylinie Łatkach 21.08.1899, 104/1899.

ŚWIĘTKOWSKI Feliks lat 74, wdowiec, właściciel cząstkowy, syn Marcina i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej, zmarł w Wnorach Kuzelach 12.07.1899, 84/1899.

TARGOŃSKI Marcel 7 lat i 6 miesięcy, syn Wincentego i Marianny z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Sikorach Wojciechowiętach 22.05.1899, 64/1899.

WĄDOŁOWSKA Ksawera 2 dni, córka Józefa i Bronisławy z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Wnorach Kuzelach 07.11.1899, 136/1899.

WĄDOŁOWSKI Feliks rok i 11 miesięcy, syn Apolona i Stefani z Kamińskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Borzymach 01.12.1899, 144/1899.

WĄDOŁOWSKI Karol 3 tygodnie, syn Franciszka i Ewy z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Kobylinie Borzymach 28.09.1899, 122/1899.

WĄDOŁOWSKI Maksymilian 12 tygodni, syn Pauliny, robotnicy, żony Jana, zmarł w Makowie 16.08.1899, 103/1899.

WNOROWSKA Marcjanna lat 54, córka Piotra i Antoniny z Dąbrowskich małżonków Kłoskowskich, żona Józefa, właściciela cząstkowego, zmarła w Wnorach Starych 01.04.1899, 40/1899.

WNOROWSKA Marianna 3 tygodnie, córka Jana i Bronisławy z Śliwowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Wnorach Starych 25.11.1899, 143/1899.

WNOROWSKA Sabina lat 25, córka Adama i Emilii z Pogorzelskich małżonków Pogorzelskich, żona Franciszka, właściciela cząstkowego, zmarła w Kobylinie Pogorzałkach 04.11.1899, 133/1899.

WNOROWSKA Stefania 14 lat i 6 miesięcy, córka Kajetana i Pauliny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Wnorach Wandach 12.07.1899, 83/1899.

WNOROWSKA Teofila 2 lata i 6 miesięcy, córka Teofila i Anny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Wnorach Wandach 20.12.1899, 154/1899.

WNOROWSKI Aleksander 1 rok, syn Teofila i Anny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Wnorach Wandach 13.10.1899, 127/1899.

WNOROWSKI Czesław 8 tygodni, syn Antoniego i Antoniny z Gackich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Wnorach Wandach 03.03.1899, 29/1899.

WNOROWSKI Józef 2 lata, syn Adeli, robotnicy, zmarł w Wnorach Starych 17.11.1899, 140/1899.

WNOROWSKI Józef 11 miesięcy, syn Rocha i Anny z Faszczewskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Wnorach Wypychach 15.01.1899, 7/1899.

WNOROWSKI Piotr lat 54, właściciel cząstkowy, syn Walentego i Antoniny z Faszczewskich, , mąż Marianny, zmarł w Wnorach Starych 11.12.1899, 149/1899.

WNOROWSKI Stanisław 8 dni, syn Ignacego i Józefy z Kruszewskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Wnorach Wandach 07.02.1899, 19/1899.

WNOROWSKI Teofil 2 lata i 6 miesięcy, syn Antoniego i Antoniny z Gackich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Wnorach Wandach 09.11.1899, 137/1899.

WNOROWSKI Tomasz lat 66, właściciel cząstkowy, syn Andrzeja i Marianny, wdowiec, zmarł w Wnorach Wandach 25.04.1899, 52/1899.

ZALESKA Julianna lat 67, urodzona w Makowie, córka Antoniego i Rozalii z Czaczkowskich małżonków Wnorowskich, żona Leopolda, właściciela cząstkowego, zmarła w Zalesiu Łabędzkim 04.02.1899, 16/1899.

ZALESKI Józef lat 12, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Michaliny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, zmarł w Wnorach Wypychach 30.01.1899, 14/1899.

ZALESKI Stanisław lat 45, właściciel cząstkowy, kawaler, syn Tomasza i Zuzanny, zmarł w Zalesiu Łabędzkim 22.12.1899, 155/1899.

ZAWADZKI Bolesław 2 lata i 2 miesiące, syn Stefana i Anastazji z Bagińskich, robotników, zmarł w Kobylinie Borzymach 30.10.1899, 131/1899.

ŻAJKOWSKI Ładysław lat 36, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Hipolita i żyjącej Marianny z Piszczatowskich, mąż Agaty z Rząców, zmarł w Garbowie Nowym 21.10.1899, 128/1899.

ŻUR Apolonia 1 rok, córka Pawła i Tekli z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Czajkach 01.02.1899, 15/1899.