Indeks opracował L. Kocoń

BIAŁY Franciszek lat 24, syn Dominika, właściciela cząstkowego i Adeli Mioduszewskiej, urodzony i zamieszkały w Mioduszach Wielkich z Julianną WYSZYŃSKĄ lat 17, córką Aleksandra, właściciela cząstkowego i Wiktorii Gradowskiej, urodzoną w Kuleszach Litewce, zamieszkałą przy matce w Mioduszach Wielkich, ślub 06.03.1905, 3/1905.

BIAŁY Władysław lat 36, wdowiec po Bronisławie Żochowskiej, zmarłej  w Warszawie, syn Jana i nieżyjącej już Karoliny Niewiarowskiej, portier, urodzony w Mioduszach Wielkich, zamieszkały w Warszawie z Stefanią KOSSAKOWSKĄ lat 23, córką Piotra, właściciela cząstkowego i Marianny Święckiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Trzciance, ślub 28.11.1905, 12/1905.

BIELSKI Walenty lat 24, gospodarz, syn Łukasza i Marianny Stecewicz, urodzony w Wysokiem Mazowiecku, zamieszkały w Broku z Pauliną OLICHWIEROWICZ lat 21, córką Jana, gospodarza i Aleksandry Arosim, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kamiance, ślub 26.02.1906, 7/1906.

BIEŃCZUK Tomasz lat 24, włościanin, rolnik, syn Bartłomieja i nieżyjącej już Julianny Dołkowskiej, urodzony i zamieszkały w Trzecinach, parafia Dąbrowa Wielka z Bronisławą JARZĄBEK lat 21, córką Ludwika, gospodarza i Marianny Kuropatwy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kamiance, ślub 26.02.1906, 5/1906.

CHOIŃSKI Grzegorz lat 32, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i nieżyjącej już Walerii Tyborowskiej, urodzony i zamieszkały w Jezierni z Marianną ŚWIĘCKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Andrzeja i Antoniny Święckiej, urodzoną w Wólce Gołej, zamieszkałą przy matce w Mioduszach Wielkich, ślub 06.03.1905, 4/1905.

CHOIŃSKI Jan lat 55, właściciel cząstkowy, wdowiec po Juliannie Kraszewskiej, syn nieżyjących już Antoniego i Salomei Dmochowskiej, urodzony i zamieszkały w Jabłonce Świerczewie z Katarzyną JANUŚ lat 40, wdową po Bartłomieju zmarłym trzy lata temu, córką nieżyjących już Pawła i Heleny Grosickiej małżonków Jarosz, urodzoną w Chańczy, guberni Kieleckiej, zamieszkałą w Warszawie, ślub 03.06.1905, 5/1905.

CZYŻEWSKI Paweł lat 26, robotnik, syn nieżyjących już Józefa i Marcjanny Krajewskiej, urodzony w Żochach, zamieszkały w Jabłonce z Józefą ZARĘBĄ lat 38, wdową po Wincentym zmarłym dwa lata temu, córką nieżyjących już Józefa  i Franciszki Święckiej małżonków Dąbrowskich, urodzoną w Wólce, parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkałą w Jabłonce, ślub 28.08.1906, 10/1906.

DĄBROWSKI Felicjan lat 66, wdowiec po Rozalii Czarkowskiej zmarłej 18.03.1905, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Idziego i Salomei Zaremby, urodzony i zamieszkały w Święcku Wielkim, parafia Dąbrowa Wielka z Anną ZAKRZEWSKĄ lat 67, wdową po Benedykcie zmarłym 23.11.1904, córką nieżyjących już Jakuba i Balbiny małżonków Mioduszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Mioduszach Stoku, ślub 26.02.1906, 6/1906.

DĄBROWSKI Franciszek lat 26, właściciel cząstkowy, syn Ignacego i nieżyjącej już Bronisławy Kossakowskiej, urodzony i zamieszkały w Mioduszach Perkach z Anną SKARZYŃSKĄ lat 26, córką Feliksa i Justyny Moszczyckiej, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Żochach, ślub 09.02.1904, 3/1904.

DĄBROWSKI Józef lat 26, syn nieżyjącego już Antoniego i Ludwiki Mieczkowskiej, urodzony i zamieszkały w Wądołkach Starych, parafia Zambrów z Antoniną MOSZCICKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Leonarda i Rozalii Kaczyńskiej, urodzoną i zamieszkałą w Misztalach, ślub 09.02.1904, 4/1904.

DĄBROWSKI Wincenty lat 22, gospodarz, syn nieżyjącego już Walentego i Józefy Kaczyńskiej, urodzony i zamieszkały w Herbasach, parafia Dąbrowa Wielka z Agnieszką BIAŁĄ lat 22, córką Daniela, gospodarza i nieżyjącej już Marianny Uszyńskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Misztalach, ślub 30.01.1906, 1/1906.

GŁĘBOCKI Franciszek lat 25, robotnik, syn Stanisława i Franciszki Ratowskiej, urodzony w Pęchratce, parafia Szumowo, zamieszkały w Tyborach Wólce z Marianną MUSZYŃSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Jana i Ludwiki Kropińskiej, robotnicą, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Wólce, ślub 14.11.1904, 12/1904.

GODLEWSKI Julian lat 26, rolnik, syn Antoniego i nieżyjącej już Teofili Kaczyńskiej, urodzony  i zamieszkały w Mioduszach Wielkich z Aleksandrą DĄBROWSKĄ lat 17, córką Ignacego, rolnika i Bronisławy Kossakowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Perkach, ślub 04.06.1907, 4/1907.

GOŁASZEWSKI Stanisław lat 27, gospodarz, syn Hipolita i Marianny Śleszyńskiej, urodzony i zamieszkały w Śliwowie, parafia Rutki z Julianną RACIBORSKĄ lat 20, córką Franciszka i Eleonory Mioduszewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mioduszach Stasiowiętach, ślub 25.11.1907, 6/1907.

GOŁASZEWSKI Tomasz lat 41, rolnik, syn nieżyjących już Jana i Agnieszki Zaleskiej, urodzony i zamieszkały w Undach, parafia Kołaki z Kornelią TYBOROWSKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Wincentego i Teodory Mioduszewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Tyborach, ślub 21.10.1907, 5/1907.

GOŁASZEWSKI Władysław lat 36, syn Ignacego, właściciela cząstkowego i Karoliny Kuleszy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Gołaszach Puszczy, parafia Kulesze z Julianną GOSK lat 30, wdową po Konstantym zmarłym w Warszawie 29.07.1902, córką nieżyjącego już Jana i Franciszki Kossakowskiej małżonków Kotowskich, urodzoną w Ćwikłach, parafia Kołaki, zamieszkałą w Żochach, ślub 26.11.1904. 15/1904.

GRĄDZKI Piotr lat 25, młodszy strażnik ziemski, syn Juliana i Marianny Warciszewskiej, urodzony w Watkowie, parafia Gołymin, zamieszkały w Łomży z Marianną CHANKOWSKĄ lat 17, córką Juliana i Józefy Ogorkowskiej, urodzoną w Zbrzeźnicy, parafia Puchały, zamieszkałą w Jabłonce przy rodzicach, ślub 18.02.1908, 1/1908.

JABŁOŃSKI Bernard lat 27, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Leopolda i Julianny Kuleszy, urodzony i zamieszkały w Tyborach Wólce z Marianną KOŁAKOWSKĄ lat 19, córką Juliana, właściciela cząstkowego i Karoliny Murawskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Tyborach Olszewie, ślub 22.11.1904, 13/1904.

JANCZEWSKI Ignacy lat 37, drobny handlarz, syn Fabiana i Konstancji Brulińskiej, urodzony w Zarembach Święszkach, parafia Rosochate, zamieszkały w Mioduszach Wielkich z Karoliną KRASOWSKĄ lat 24, córką Leopolda, gospodarza i Pelagii Janczewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mioduszach Perkach, ślub 30.08.1905, 7/1905.

JANKOWSKI Stanisław lat 36, rymarz, syn Stanisława i Agaty Anusiewicz, urodzony i zamieszkały w Rudce z Marianną WŁOSTOWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Antoniego, rolnika i Aleksandry Zawistowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Mioduszach Wielkich, ślub 11.10.1904, 10/1904.

KACZYŃSKI Bolesław lat 35, wdowiec po Bronisławie Dmochowskiej zmarłej 26.06.1905, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Ferdynanda i Marty Dąbrowskiej, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Kaczynie Starym, parafia Dąbrowa Wielka z Franciszką MIODUSZEWSKĄ lat 28, córką Jana, gospodarza i Adeli Niewiarowskiej, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie przy rodzicach w Mioduszach Stoku, ślub 30.10.1905, 10/1905.

KACZYŃSKI Grzegorz lat 26, gospodarz, syn Macieja i Anny Zaniewskiej, urodzony i zamieszkały w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki z Wiktorią OLSZEWSKĄ lat 20, córką Ludwika, gospodarza i Marianny Olichwerowicz, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Jabłonce, ślub 05.02.1907, 1/1907.

KĘPISTA Stanisław lat 26, gospodarz, syn Andrzeja i nieżyjącej już Ludwiki Dembowskiej, urodzony i zamieszkały w Kamieniu, parafia Dąbrowa Wielka z Marianną WĄDOŁKOWSKĄ lat 23, córką Stanisława i nieżyjącej już Izabeli Dworakowskiej, urodzoną w Osipach Nowych, parafia Wysokie Mazowieckie, zamieszkałą w Wólce, ślub 03.02.1904, 2/1904.

KOSSAKOWSKI Jan lat 27, gospodarz, syn nieżyjącego już Kajetana i Joanny Dąbrowskiej, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Trzciance z Leokadią ŚWIĘCKĄ lat 27, córką Teofila i nieżyjącej już Weroniki Zaniewskiej, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie przy ojcu w Jabłonce, ślub 06.02.1906, 2/1906.

KRASZEWSKI Stanisław lat 23, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Franciszka i Katarzyny Saniewskiej, urodzony i zamieszkały w Stoku z Agatą CHOIŃSKĄ lat 20, córką Ignacego i Michaliny Kołakowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jezierni, ślub 15.02.1904, 6/1904.

KRUSZEWSKI Aleksander lat 30, gospodarz, syn Józefa i nieżyjącej już Józefy Kruszewskiej, urodzony i zamieszkały w Wólce z Marianną MOŚCICKĄ lat 22, córką Juliana i Konstancji Gosiewskiej, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie przy rodzicach w Żochach, ślub 20.02.1906, 3/1906.

KRUSZEWSKI Konstanty lat 28, gospodarz, syn nieżyjących już Stanisława i Władysławy Krajewskiej, urodzony i zamieszkały w Tyborach Wólce z Otolią KRUSZEWSKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Władysława, gospodarza i Antoniny Tyborowskiej, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie przy matce w Tyborach Wólce, ślub 18.09.1905, 8/1905.

LESZCZYŃSKI Franciszek lat 47, wdowiec po Krystynie Zarembie zmarłej 04.02.1906, włościanin, rolnik, syn nieżyjących już Józefa i Franciszki Czwartkowskiej, urodzony i zamieszkały w Wdziękoniu, parafia Zambrów z Justyną MALISZEWSKĄ lat 40, wdową po Piotrze zmarłym 25.02.1904, córką nieżyjących już Jana i Józefaty Puchalskiej małżonków Niemyjskich, urodzoną w Mazurach parafia Jabłoń Kościelna, zamieszkałą w Kamiance, ślub 27.08.1906, 9/1906.

LIZIEWSKI Aleksander, lat 24, włościanin, rolnik, syn nieżyjącego już Hipolita i Teofili Kaliściak, urodzony i zamieszkały w Prosienicy, parafia Ostrów Mazowiecka z Aleksandrą KRASSOWSKĄ lat 29, córką nieżyjących już Adama, właściciela cząstkowego i Joanny Kraszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Mioduszach Wielkich, ślub 22.02.1905, 1/1905.

ŁUBNICKI Aleksander lat 30, wdowiec po Bronisławie Zaleskiej zmarłej 03.12.1905, właściciel cząstkowy, syn Aleksandra i nieżyjącej już Marianny Kuleszy, urodzony i zamieszkały w Wyknie Starym, parafia Kulesze z Julią CHOIŃSKĄ lat 23, córką Jana, gospodarza i nieżyjącej już Julianny Kraszewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Jabłonce, ślub 20.02.1906, 4/1906.

ŁUPIEŃSKI Dominik lat 60, włościanin, robotnik, wdowiec po Marcjannie Kuropatwie, syn nieżyjących już Michała i Joanny Grochowskiej, urodzony w Wierzbowie, parafia Zambrów, zamieszkały w Jabłonce Świerczewie z Anną DĄBROWSKĄ lat 59, córką nieżyjących już Piotra, włościanina i Józefy Muszyńskiej małżonków Dąbrowskich, urodzoną w Czachach, parafia Kołaki, zamieszkałą w Jabłonce Świerczewie, ślub 19.10.1904, 11/1904.

MALINOWSKI Aleksander lat 32, rolnik, syn Władysława i nieżyjącej już Anny Pietrzak, urodzony i zamieszkały w Zarębach Ciemnych, parafia Rosochate Kościelne z Bronisławą KOSSAKOWSKĄ lat 40, wdową po Franciszku zmarłym 08.09.1905, córką nieżyjących już Leopolda i Józefy Sasinowskiej małżonków Zarębów, urodzoną w Przeździecku Nienartach parafia Andrzejewo, zamieszkałą w Misztalach, ślub 09.05.1907, 3/1907.

MICHALSKI Stanisław lat 38, włościanin, rolnik, syn Aleksandra i Marianny Grabowskiej, urodzony i zamieszkały w Wólce z Franciszką PARAFIŃSKĄ lat 38, wdową po Karolu zmarłym 25.07.1904, córką nieżyjących już Macieja i Magdaleny Bonarowskiej małżonków Wądołkowskich, urodzoną w Osipach Starych, parafia Wysokie Mazowieckie, zamieszkałą w Wólce, ślub 06.06.1905, 6/1905.

MIODUSZEWSKI Klemens lat 26, syn Macieja, właściciela cząstkowego i Feliksy Krajewskiej, urodzony i zamieszkały w Mioduszach Stoku z Bronisławą MICHALSKĄ lat 25, córką Wawrzyńca, włościanina, rolnika i Julianny Świerczewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kamiance, ślub 03.10.1904, 9/1904.

MIODUSZEWSKI Władysław lat 27, syn Tomasza i nieżyjącej już Balbiny Dąbrowskiej, urodzony i zamieszkały w Kaskach, parafia Dąbrowa Wielka z Józefą MIODUSZEWSKĄ lat 29, córką Macieja i Feliksy Krajewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Stoku, ślub 19.01.1904, 1/1904.

MYSTKOWSKI Wincenty lat 66, stolarz, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Grzegorza i Rozalii Pachulskiej, urodzony w Mystkach, parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkały w Jabłonce, wdowiec po Franciszce Krajewskiej zmarłej 04.09.1904 z Marianną KOPERSKĄ lat 60, wdową po Franciszku zmarłym 31.03.1901, córką Piotra i Magdaleny małżonków Wjankiewicz, urodzoną w Sulechowie, gubernia Radomska zamieszkałą przy synie w Jabłonce, ślub 22.11.1904, 14/1904.

NAGÓRKA Stanisław Bartłomiej lat 29, rolnik, syn nieżyjącego już Rocha i Walentyny Przeździeckiej, urodzony i zamieszkały w Przeździecku Grzymkach, parafia Andrzejewo z Zofią KRASZEWSKĄ lat 19, córką Wiktora, gospodarza i Franciszki Zaręby, urodzoną i zamieszkałą w Stasiowiętach, ślub 05.02.1907, 2/1907.

OSTROWSKI Jan lat 27, gospodarz, syn nieżyjącego już Wojciecha i Pauliny Ambroziak, urodzony i zamieszkały w Strumianach, parafia Dąbrowa Wielka z Amelią BORECKĄ lat 21, córką Stanisława, gospodarza i Walerii Zalewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wólce, ślub 02.03.1908. 4/1908.

PIEKUTOWSKI Grzegorz lat 24, kupiec, syn nieżyjących już Wincentego i Cecylii Wnorowskiej, urodzony i zamieszkały w Samsonach, parafia Jabłoń Kościelna z Teofilą KACHNOWSKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Jana, gospodarza i Marianny Dąbrowskiej, urodzoną w Białoraju, parafia Jeleniewo, zamieszkałą w Jabłonce, ślub 16.10.1906, 11/1906.

PIETRZYKOWSKI Aleksander lat 25, gospodarz, syn nieżyjącego już Juliana i Katarzyny Choińskiej, urodzony w Mścichach, zamieszkały w Kamieniu Rupiach, parafia Dąbrowa Wielka z Franciszką MALESZEWSKĄ lat 27, córką Tomasza, gospodarza i Weroniki Michalskiej, urodzoną i zamieszkałą w Kamiance, ślub 24.02.1908, 2/1908.

PRZEŹDZIECKI Aleksander lat 46, ślusarz, syn nieżyjących już Walentego i Marii Dąbrowskiej, urodzony i zamieszkały w Tarnowie Goskach, parafia Rosochate Kościelne z Stanisławą BRZÓSKĄ lat 32, wdową po Pawle zmarłym 15.10.1898, córką Wincentego i nieżyjącej już Anny Korytkowskiej małżonków  Mystkowskich, urodzoną  i zamieszkałą w Jabłonce, ślub 27.11.1906, 13/1906.

SANIEWSKI Jan, syn Teofila i Marianny Kraszewskiej, urodzony i zamieszkały w Zarembach Kromkach, parafia Rosochate z Eleonorą KRASZEWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Franciszka i Franciszki Ićkowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Mioduszach Stasiowiętach, ślub 09.02.1904, 5/1904.

ŚWIĘCKI Julian lat 26, gospodarz, syn nieżyjących już Teofila i Weroniki Zaniewskiej, urodzony i zamieszkały w Jabłonce z Aleksandrą JABŁOŃSKĄ lat 21, córką Antoniego, gospodarza i Pauliny Rembiszewskiej, urodzoną w Goskach Pełkach, parafia Rosochate Kościelne, zamieszkałą w przy rodzicach w Jabłonce, ślub 26.02.1908, 3/1908.

USZYŃSKI Aleksander lat 46, wdowiec po Weronice Mieczkowskiej, syn nieżyjących już Franciszka i Franciszki Mioduszewskiej, gospodarz, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Mioduszach Wielkich z Teofilą PRZEŹDZIECKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Franciszka, gospodarza i Katarzyny Ołdakowskiej, urodzoną w Tarnowie Goskach, parafia Rosochate, zamieszkałą na służbie w Mioduszach Perkach, ślub 25.09.1905, 9/1905.

WIŚNIEWSKI Stanisław lat 30, właściciel cząstkowy, syn Juliana i Marcjanny Modzelewskiej, urodzony i zamieszkały w Wiśniówku, parafia Kołaki z Walerią BIAŁĄ lat 19, córką nieżyjącego już Jakub, właściciela cząstkowego i Marianny Korytkowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Mioduszach Wielkich, ślub 28.02.1905, 2/1905.

WNOROWSKI Roman lat 32, właściciel cząstkowy, syn Jana i Konstancji Kuleszy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wypychach, parafia Kobylin z Józefą KRASZEWSKĄ lat 25, córką Emiliusza i Apoloni Zaremby, urodzoną i zamieszkałą w Mioduszach Wielkich, ślub 30.06.1904, 8/1904.

WYSZYŃSKI Adolf lat 20, organista, syn Józefa i Rozalii Piekutowskiej, urodzony w Łopienitych, parafia Piekuty, zamieszkały w Dąbrówce, parafii tejże z Julią DMOCHOWSKĄ lat 19, córką Izydora i Anny Dąbrowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jabłonce, ślub 03.05.1904, 7/1904.

ZAKRZEWSKI Aleksander lat 39, wdowiec po Zofii Grabowskiej zmarłej 02.11.1905, gospodarz, syn nieżyjącego już Adama i Marianny Lutostańskiej, urodzony w Modzelach, parafia Puchały, zamieszkały w Kossakach Borowych parafia Kołaki z Rozalią ZALESKĄ lat 21, córką Piotra, gospodarza i Franciszki Gołaszewskiej, urodzoną w Undach, parafia Kołaki, zamieszkałą na gospodarstwie przy rodzicach w Tyborach, ślub 27.11.1905, 11/1905.

ZAKRZEWSKI Piotr lat 29, gospodarz, syn nieżyjącego już Adama i Michaliny Faszczewskiej, urodzony i zamieszkały w Guniach, parafia Kołaki z Leontyną BRZÓSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Leonarda, gospodarza i Marianny Tymińskiej, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Tyborach, ślub 26.02.1906, 8/1906.

ZARĘBA Paweł lat 28, wdowiec po Aleksandrze Werbachowskiej zmarłej 01.03.1905, rolnik, syn nieżyjącego już Jana i Karoliny Kraszewskiej, urodzony i zamieszkały w Zarębach Krtękach, parafia Rosochate Kościelne z Teofilą MIODUSZEWSKĄ lat 21, córką Aleksandra i Aleksandry Dmochowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mioduszach Wielkich, ślub 27.11.1906, 12/1906.