Indeks opracował L. Kocoń

ANDRZEJCZUK Paweł, syn Bonawentury i Katarzyny, urodzony w Tyborach Wólce 15.01.1782.

BARTKOWICZ Agnieszka, włościanka, córka Józefa i Doroty, urodzona w Laskowie Jabłoni parafia Zambrów 30.12.1782.

BARTKOWICZ Maciej, włościanin, syn Piotra i Agnieszki, urodzony w Laskowcu, parafia Zambrów 25.02.1782.

Benedykt, włościanin, syn Macieja i Marianny, urodzony w Krajewie Białym, parafia Zambrów 26.03.1782.

BERNACIUK Agnieszka, córka Antoniego i Ewy, urodzona w Laskowie Jabłoni, parafia Zambrów 20.01.1782.

BERNACIUK Katarzyna, włościanka, córka Adama i Marianny, urodzona w Laskowie Jabłoni, parafia Zambrów 25.11.1782.

BIAŁY Paweł, syn Jana i Marianny Święckiej, urodzony w Miodusach Wielkich 28.03.1782.

CIESZEWSKI Ludwik, syn Tomasza, organisty i Doroty, urodzony w Jabłoni Świerczewie 24.08.1782.

DMOCHOWSKA Jozefata, córka Pawła i Marianny Święckiej, urodzona w Jabłonce Świerczewie 12.03.1782.

DMOCHOWSKI Paweł, syn Baltazara i Brygidy Mioduszewskiej, urodzony w Miodusach Perkach 09.01.1782.

FASZCZEWSKA Antonina Marianna, córka Stanisława i Jozefaty Faszczy, urodzona w Faszczach Jabłoni, parafia Kołaki 09.12.1782.

FELCZUK Antoni, włościanin, syn Leona i Jadwigi, urodzony w Skarzynie Abrahamach, parafia Rosochate 29.03.1782.

Grzegorz, włościanin, syn Mikołaja i Antoniny, urodzony w Wiśniówku, parafia Dąbrowa 10.03.1782.

Klemens, włościanin, syn Piotra i Agaty, urodzony w Tyborach Olszewie 23.10.1782.

KLEPACKI Stanisław, syn Kazimierza i Katarzyny, urodzony w Laskowcu, parafia Zambrów 05.05.1782.

KOCZEWSKA Magdalena, córka Jana i Konstancji, urodzona w Mioduszach Litwie 19.07.1782.

KOŁAKOWSKA Marianna, córka Rocha i Tekli Kuleszy, urodzona w Szczodruchach Zalesiu, parafia Kołaki  01.09.1782.

KONARZEWSKI Michał, syn Franciszka i Franciszki Mioduszewskiej, urodzony w Undach parafia Kołaki 06.09.1782.

KONCZYK Marianna, włościanka, córka Szymona i Ewy, urodzona w Wdziękoniu Chrzonach, parafia Zambrów 26.12.1782.

KOSSAKOWSKI Antoni, syn Jana i Weroniki Święckiej, urodzony w Święcku Wólce Kosmatej, parafia Dąbrowa 27.01.1782.

KOSSAKOWSKI Walenty Maciej, syn Cypriana i Rozalii Święckiej, urodzony w Remiszewie Zegadłach, parafia Kołaki 15.02.1782.

KOWALCZUK Maciej, włościanin, syn Kazimierza i Marianny, urodzony w Laskowcu, parafia Zambrów 03.02.1782.

KRAJEWSKI Wawrzyniec Piotr, syn Baltazara i Marianny Gołaszewskiej, urodzony w Krajewie Białym, parafia Zambrów 04.08.1782.

KRASZEWSKI Paweł, syn Jana i Petroneli Mioduszewskiej, urodzony w Miodusach Michałowiętach 21.01.1782.

MARCINOWSKI Joachim, syn Macieja i Krystyny, urodzony w Laskowie Jabłoni 25.08.1782.

Marianna, włościanka, córka Ludwika i Marcjanny, urodzona w Tyborach Kamiance 17.03.1782.

Marianna, włościanka, córka Michała i Katarzyny, urodzona w Tyborach Wólce 10.12.1782.

MATCZUK Joanna, córka Walentego i Małgorzaty, urodzona w Chorzelach, parafia Zambrów 23.06.1782.

MIKOŁAJCZUK Jakub, włościanin, syn Wojciecha i Zofii, urodzony w Laskowcu, parafia Zambrów 16.04.1782.

MIODUSZEWSKA Marianna, córka Walentego i Leonory Zaleskiej, urodzona w Miodusach Stoku 12.08.1782.

MIODUSZEWSKI Józef, syn Stefana i Justyny Mościckiej, urodzony w Miodusach Stoku 21.03.1782.

MIODUSZEWSKI Marcin, syn Feliksa i Agnieszki Brajczewskiej, urodzony w Mioduszach Stoku 12.10.1782.

NIEWIAROWSKA Julianna, córka Tomasza i Konstancji Krajewskiej, urodzona w Jabłonce Świerczewie 17.02.1782.

OBRĘBSKI Kacper, syn Stanisława i Weroniki Święckiej, urodzony w Zarembach Kromkach, parafia Rosochate 08.01.1782.

OLSZEWSKA Jadwiga, córka Grzegorza i Marianny, urodzona w Tyborach Trzciance 02.10.1782.

OŁDAKOWSKA Ewa, córka Macieja i Joanny Undowskiej, urodzona w Żochach Tyborach 30.12.1782.

OŻAROWSKI Maciej, syn Stanisława i Cecylii Remiszewskiej, urodzony w Jabłonce Świerczewie 17.02.1782.

PARAFIN Kazimierz, włościanin, syn Jakuba i Jozefaty, urodzony w Miodusach Litwie 28.02.1782.

PARAFIN Roch, włościanin, syn Józefa i Ewy, urodzony w Miodusach Litwie 13.08.1782.

PRZEŹDZIECKA Elżbieta, córka Adama i Katarzyny Kołakowskiej, urodzona w Rembiszewie Zegadłach, parafia Kołaki 25.11.1782.

REMISZEWSKA Scholastyka, córka Idziego i Marianny Gumowskiej, urodzona w Remiszewie Studziankach, parafia Kołaki 31.03.1782.

SANIEWSKI Maciej, syn Ignacego i Krystyny Gutowskiej, urodzony w Krajewie Białym, parafia Zambrów 10.02.1782.

SKANDZIARSKA Marianna, włościanka, córka Wojciecha i Barbary, urodzona w Tyborach Kamiance 01.05.1782.

SKARZYŃSKA Marianna, córka Tomasza i Doroty, urodzona w Skarzynie Starym, parafia Rosochate 08.12.1782.

SKARZYŃSKI Sylwester, syn Jana i Katarzyny Chmielewskiej, urodzony w Skarzynie Nowej Wsi, parafia Rosochate 01.01.1782.

SKARZYŃSKI Wincenty, syn Ambrożego i Jozefaty Dmochowskiej, urodzony w Skarzynie Nowej Wsi, parafia Rosochate 02.04.1782.

SKIWSKA Dorota Teresa Rozalia, córka Andrzeja i Balbiny, urodzona w Tyborach Wólce 03.02.1782.

SOKOŁOWSKA Marianna, córka Agnieszki, urodzona w Jabłonce Świerczewie 28.02.1782.

STEFAŃCZUK Balbina, włościanka, córka Ignacego i Jadwigi, urodzona w Wdziękoniu, parafia Zambrów 01.04.1782.

ŚWIĘCKA Ewa, córka Wojciecha i Marianny Zaremby, urodzona w Święcku Wólce Gołej, parafia Dąbrowa 22.12.1782.

ŚWIĘCKI Walenty, syn Aleksandra i Katarzyny Targońskiej, urodzony w Święcku Wólce Kosmatej, parafia Dąbrowa 13.02.1782.

TRUSZKOWSKA Małgorzata, córka Jacentego i Agnieszki Skarzyńskiej, urodzona w Zarembach Kromkach, parafia Rosochate 13.07.1782.

TRZCIŃSKA Magdalena, włościanka, córka Joanny, urodzona w Jabłonce Świerczewie 19.07.1782.

TYBOROWSKI Stanisław, syn Antoniego i Zofii Jałbrzykowskiej, urodzony w Tyborach Jezierni 17.05.1782.

USZYŃSKA Franciszka, córka Kacpra i Marianny Zawistowskiej, urodzona w Miodusach Wielkich 28.03.1782.

WŁODARZOWNA Aniela, córka Wiktorii, urodzona w Wierzbowie, parafia Zambrów 31.03.1782.

WYCENCIAK August, włościanin, syn Cypriana i Teresy, urodzony w Wiśniówku, parafia Dąbrowa 27.08.1782.

WYSZYŃSKA Marcjanna, włościanka, córka Michała i Marianny, urodzona w Wróblach, parafia Kołaki 24.01.1782.

ZACHARCZUK Marianna, włościanka, córka Szymona i Marcjanny, urodzona w Tyborach Kamiance 05.08.1782.

ZACHODZY Józef, włościanin, syn Jana i Katarzyny, urodzony w Tyborach Olszewie 15.05.1782.

ZAREMBA Apolonia, córka Andrzeja i Marianny Gołaszewskiej, urodzona w Skarzynie Abrahamach, parafia Rosochate 10.02.1782.

ŻOCHOWSKA Helena, córka Wojciecha i Marianny Krajewskiej, urodzona w Tyborach Żochach 18.05.1782.

ŻOCHOWSKA Marianna, córka Hilarego i Franciszki Dąbrowskiej, urodzona w Tyborach Żochach 04.03.1782.

ŻOCHOWSKI Fabian, syn Stanisława i Franciszki Krajewskiej, urodzony w Tyborach Żochach 20.01.1782.