Indeks opracował J. Krassowski

ANTONIAK Józef, syn Bonifacego i Marianny, urodzony w Tyborach Trzciance 28.03.1795. Świadkowie: Kazimierz Kalinowski i Marianna Janiuk, żona Pawła.

BIAŁY Franciszek, syn Leona i Petroneli Zaleskiej, urodzony w Mioduszach Wielkich 31.03.1795. Świadkowie: Cyprian Biały i Katarzyna Drewnowska, panna.

BRULIŃSKA Marianna, córka Józefa i Franciszki Cholewickiej, urodzona w Rembiszewie Zegadłach, parafia Kołaki 22.04.1795. Świadkowie: Maciej Saniewski i Barbara Cholewicka, żona Franciszka Kołakowskiego.

CHOIŃSKA Krystyna, córka Franciszki, urodzona w Jabłonce Świerczewie 14.09.1795. Świadkowie: Antoni Jabłoński i Marianna Czerna, żona Pawła Wińskiego.

DMOCHOWSKA Anna, córka Walentego i Józefaty, urodzona w Mioduszach Perkach 05.11.1795. Świadkowie: Franciszek Mioduszewski i Marcjanna Mioduszewska z domu Osińska.

DZIEŁAKOWSKI Maciej, syn Franciszka i Jadwigi Gutowskiej, urodzony w Krajewie Białym, parafia Zambrów 05.02.1795. Świadkowie: Wawrzyniec Zalewski i Katarzyna Drewnowska.

FELCZUK Józef, syn Leona i Jadwigi, urodzony w Skarzynie Abrahamach, parafia Rosochate 19.03.1795. Świadkowie: Józef Wacula i Katarzyna Kaczyńska, wdowa.

GAWKOWSKI Piotr, syn Franciszka i Teresy Konopki, urodzony w Wdziękoniu Wielkim, parafia Zambrów 01.07.1795. Świadkowie: Maciej Wdziękoński i Katarzyna Drewnowska, panna.

GODLEWSKA Agnieszka, córka Gabriela i Brygidy Gosk, urodzona w Faszkach, parafia Zambrów 20.01.1795. Świadkowie: Józef Gosk i Perpetua Biała, żona Tomasza Skarzyńskiego.

GODLEWSKA Salomea, córka Pawła i Scholastyki Gawkowskiej, urodzona w Wdziękoniu Wielkim, parafia Zambrów 16.06.1795. Świadkowie: Jan Godlewski i Elżbieta Olszewska, żona Antoniego Gawkowskiego.

GODLEWSKI Grzegorz, syn Macieja i Anny Tyborowskiej, urodzony w Dąbrowie Kamieniu Rupiach, parafia Dąbrowa 10.03.1795. Świadkowie: Antoni Godlewski i Regina Mioduszewska, żona Ignacego Gołaszewskiego.

GOŁASZEWSKI Tomasz, syn Jakuba i Marianny Jabłońskiej, urodzony w Jabłonce Świerczewie 17.12.1795. Świadkowie: Jan Tyborowski i Konstancja Krajewska, żona Tomasza Niewiarowskiego.

JANCZEWSKA Scholastyka, córka Feliksa i Benedykty Dąbrowskiej, urodzona w Miodusach Michałowiętach 03.05.1795. Świadkowie: Marcin Zaleski i Marianna Kaczyńska, żona Stefana Dąbrowskiego.

JAŹWIŃSKA Anna, córka Wawrzyńca i Urszuli Obrębeskiej, urodzona w Zarembach Kromkach, parafia Rosochate 18.08.1795. Świadkowie: Grzegorz Mioduszewski i Eufemia Krajewska, żona Grzegorza Kaczyńskiego.

KANIA Franciszek, syn Kacpra i Magdaleny, urodzony w Chorzelach, parafia Zambrów 06.10.1795. Świadkowie: Grzegorz Mankowski i Katarzyna Duszyńska.

KOTLARCZUK Mateusz, włościanin, syn Kazimierza i Katarzyny, urodzony w Laskowie Jabłoni, parafia Zambrów 30.08.1795. Świadkowie: Kazimierz Bartczuk i Franciszka Mikołajczuk, żona Stanisława.

KRAJEWSKA Joanna, córka Remigiusza i Elżbiety Przeździeckiej, urodzona w Tyborach Misztalach 22.06.1795. Świadkowie: Kazimierz Jabłoński i Ewa Tyborowska, żona Romualda Godlewskiego.

KRAJEWSKA Łucja, córka Jana i Marianny Gawkowskiej, urodzona w Jabłonce Świerczewie 20.10.1795. Świadkowie: Antoni i Marianna Faszcza.

KRASZEWSKA Anna, córka Franciszka i Katarzyny Skarzyńskiej, urodzona w Miodusach Stasiowiętach 05.07.1795. Świadkowie: Wawrzyniec Mioduszewski i Katarzyna Grabińska, żona Grzegorza Skarzyńskiego.

KRUSZEWSKI Stanisław Józef, syn Franciszka i Wiktorii Dąbrowskiej primo voto Tyborowskiej, urodzony w Tyborach Momotach 10.11.1795. Świadkowie: Stanisław Skiwski i Dorota Skiwska.

KULESZA Wojciech, syn Walentego i Urszuli Tyborowskiej, urodzony w Rembiszewie Zegadłach, parafia Kołakiu 21.04.1795. Świadkowie: Wawrzyniec Zalewski i Katarzyna Drewnowska, panna.

ŁUNIEWSKI Józef Andrzej, syn Lucjana i Doroty Grzymały, urodzony w Wiśniówku, parafia Dąbrowa Wielka 29.11.1795. Świadkowie: Antoni Skiwski i Ewa Grzymała, żona Michała Krajewskiego.

Marianna, córka Agnieszki Marcinowej, urodzona w Tyborach Kamiance 06.09.1795. Świadkowie: Franciszek Podkowski i Barbara Skędzianka.

Marianna, córka Andrzeja i Małgorzaty, urodzona w Goskach Obrębskich, parafia Rosochate 15.07.1795.

Marianna, córka Marianny Wertkuczuwnej, robotnicy u Leona Skiwskiego, urodzona w Jabłoni Świerczewie 04.01.1795. Świadkowie: Paweł Mianeraski i Barbara Skędzierska, panna.

MIODUSZEWSKA Agata, córka Wincentego i Marianny Skarzyńskiej, urodzona w Mioduszach Wielkich 05.02.1795. Świadkowie: Wawrzyniec Zaleski i Rozalia Mioduszewska, panna.

MIODUSZEWSKA Franciszka, córka Wojciecha i Katarzyny Dąbrowskiej, urodzona w Miodusach Stoku 03.11.1795. Świadkowie: Mikołaj Mioduszewski i Anna Rakowska, żona Joachima Obrębskiego.

MIODUSZEWSKA Helena, córka Wojciecha i Franciszki, urodzona w Miodusach Stasiowiętach 03.03.1795. Świadkowie: Gabriel Rembiszewski i Barbara Kraszewska, żona Rocha Rembiszewskiego.

MIODUSZEWSKA Katarzyna Barbara, córka Marcina i Agnieszki Wińskiej, urodzona w Krajewie Białym, parafia Zambrów 11.11.1795. Świadkowie: Stanisław Skiwski i Marianna Czerna, żona Pawła Wińskiego.

MIODUSZEWSKI Andrzej, syn Stanisława i Brygidy Jabłońskiej, urodzony w Mioduszach Wielkich 05.02.1795. Świadkowie: Stefan Bieńkowski i Marianna Mioduszewska, panna.

MIODUSZEWSKI Jan, syn Piotra i Petroneli, urodzony w Mioduszach Litewce 06.05.1795. Świadkowie: Józef Dmochowski.

MIODUSZEWSKI Mateusz, syn Ignacego i Reginy Gołaszewskiej, urodzony w Mioduszach Stoku 03.09.1795. Świadkowie: Stefan Mioduszewski i Marianna Gołaszewska, żona Franciszka Mioduszewskiego.

MOŚCICKI Michał, syn Mikołaja i Marianny Kryńskiej, urodzony w Tyborach Misztalach 11.01.1795. Świadkowie: Grzegorz Uszyński i Marianna Kaczyńska, żona Stefana Dąbrowskiego.

OŁDAKOWSKI Gabriel, syn Piotra i Franciszki Kulikowskiej, urodzony w Tyborach Żochach 25.03.1795. Świadkowie: Tomasz Mościcki i Julianna Zakrzewska, żona Baltazara Żochowskiego

OSTROWSKA Anastazja, córka Antoniego i Marcjanny Choińskiej, urodzona w Tyborach Jezierni 05.01.1795. Świadkowie: Hipolita Godlewski i Marianna Biała z domu Wnorowska, żona Cypriana.

Petronela, córka Doroty Jankowej, urodzona w Wdziękoniu Wielkim, parafia Zambrów 28.06.1795. Świadkowie: Jan Pietrzykowski i Marianna Drewnowska, panna.

PROWIŁ? Marianna, córka Macieja i Katarzyny, urodzona w Laskowie Jabłoni, parafia Zambrów 29.01.1795. Świadkowie: Maciej Michalczuk i Jadwiga Bernaciuk, żona Kazimierza.

REMBISZEWSKA Antonina, córka Baltazara i Zofii Leśniewskiej, urodzona w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki 07.06.1795. Świadkowie: Gabriel Rembiszewski i Matylda Rembiszewska, żona Piotra Borowskiego.

ROMANOWSKA Marcjanna, córka Macieja i Urszuli Kamieńskiej, urodzona w Tyborach Kamiance 09.01.1795. Świadkowie: Ignacy Wawrzyniec Wądołowski i Zuzanna Skińska, panna.

RYKACZEWSKA Antonina, córka Jana i Marianny Modzelewskiej, urodzona w Rykaczach, parafia Zambrów 14.06.1795. Świadkowie: Ludwik Brajczewski i Ludwika Brajczewska, żona Adama.

SANIEWSKI Stanisław, syn Macieja i Marianny Mościckiej, urodzony w Rembiszewie Zegadłach, parafia Kołaki 14.05.1795. Świadkowie: Jan Bruliński i Franciszka Zaremba, żona Macieja Mościckiego.

SMIRYK Paweł, syn Stanisława i Ewy, urodzony w Wdziękoniu Chlebach, parafia Zambrów 13.01.1795. Świadkowie: Stanisław Ignaczuk i Agata ?, wdowa po Macieju.

ŚWIĘCKI Bartłomiej, syn Kazimierza i Klary Białej, urodzony w Święcku Wólce Gołej, parafia Dąbrowa 24.08.1795. Świadkowie: Marcin Biały i Anna Skarzyńska, żona Marcina Białego.

TARNOWSKI Stefan, syn Pawła i Barbary Dąbrowskiej, urodzony w Tarnowie Goskach, parafia Rosochate 02.08.1795. Świadkowie: Józef Przeździecki i Krystyna Tarnowska z domu Gosk.

TKACZYK Anna, córka Mikołaja i Katarzyny, urodzona w Tyborach Wólce 19.07.1795. Świadkowie: Michał Bartczak i Katarzyna z Wiśniówka.

TWAROWSKA Katarzyna, córka Pawła i Łucji, urodzona w Tyborach Trzciance 03.05.1795. Świadkowie: Izydor Tyborowski i Apolonia Krajewska.

TYBOROWSKA Małgorzata, córka Macieja i Marianny Kazimierowskiej, urodzona w Tyborach Olszewie 10.06.1795. Świadkowie: Ignacy Zaremba i Marcjanna Tyborowska, panna.

TYBOROWSKI Franciszek, syn Marcina i Katarzyny Zaniewskiej, urodzony w Tyborach Misztalach 06.10.1795. Świadkowie: Kazimierz Jabłoński i Marianna Kaczyńska, żona Stefana Dąbrowskiego.

USZYŃSKI Franciszek, syn Kacpra i Marianny Zawistowskiej, urodzony w Mioduszach Wielkich 14.04.1795. Świadkowie: Kazimierz Biały i Katarzyna Drewnowska.

USZYŃSKI Jan, syn Antoniego i Wiktorii Kuleszy, urodzony w Tyborach Uszy, parafia Kulesze 08.12.1795. Świadkowie: Jan Święcki i Marianna Uszyńska, panna.

WDZIĘKOŃSKA Barbara, córka Piotra i Konstancji Mioduszewskiej, urodzona w Krajewie Białym, parafia Zambrów 06.12.1795. Świadkowie: Maciej Wdziękoński i Antonina Laskowska, panna.

WDZIĘKOŃSKA Scholastyka, córka Tadeusza i Marianny Stępińskiej, urodzona w Wdziękoniu Chlebach, parafia Zambrów 30.08.1795. Świadkowie: Jan Bruliński i Jadwiga Cholewińska.

WDZIĘKOŃSKI Kazimierz, syn Kazimierza i Katarzyny Krajewskiej, urodzony w Wdziękoniu, parafia Zambrów 03.03.1795. Świadkowie: Michał Krajewski i Marianna Krajewska z domu Szumowska.

WDZIĘKOŃSKI Wawrzyniec, syn Pawła i Urszuli Mioduszewskiej, urodzony w Krajewie Białym, parafia Zambrów 07.08.1795. Świadkowie: Ludwik Wdziękoński i Franciszka Kuleszyna z domu Krajewska, wdowa.

WIŚNIEWSKA Agnieszka, córka Macieja i Józefy Zaremby, urodzona w Mioduszach Stoku 13.01.1795. Świadkowie: Rocha Niewiarowski i Marianna Wyszomirska, żona Jacentego Tarnowskiego.

WOJTCZUK Jan, syn Tadeusza i Anny, urodzony w Laskowie Jabłoni, parafia Zambrów 12.07.1795. Świadkowie: Józef Domińczak i Agnieszka Kotlarczuk, panna.

WOJTCZUK Marianna, córka Benedykta i Marianny, urodzona w Goskach Borutach, parafia Rosochate 18.04.1795. Świadkowie: Maciej Kalinowski i Magdalena Adamczuk, żona Macieja.

WROCIAK Marianna, córka Józefa i Józefy, urodzona w Laskowie Jabłoni, parafia Zambrów 06.12.1795. Świadkowie: Walerian Wardziński i Katarzyna Wardziuk, żona Macieja.

WYCENCIUK Franciszka, córka Pawła i Ewy, urodzona w Wiśniówku, parafia Dąbrowa 06.03.1795. Świadkowie: Jan Cieszewski i Marianna Drewnowska, panna.

ZAREMBA Roch Bartłomiej, syn Juliana i Marcjanny Dąbrowskiej, urodzony w Mioduszach Wielkich 17.08.1795. Świadkowie: Jan Zaremba i Antonina Dąbkowska, żona Piotra Zaremby.

ZAREMBA Stanisław, syn Marianny, urodzony w Skarzynie Nowej Wsi, parafia Rosochate 15.05.1795. Świadkowie: Tomasz Wiśniewski i Agata Obrębska, panna.

ZAREMBA Wincenty, syn Tomasza i Anny Wdziękońskiej, urodzony w Wdziękoniu Wielkim, parafia Zambrów 23.01.1795. Świadkowie: Franciszek Dziełakowski i Julianna Wdziękońska, panna.

ZAWISTOWSKI Sylwester, syn Franciszka i Katarzyny Zaremby, urodzony w Mioduszach Wielkich 31.12.1794, chrzest 02.01.1795. Świadkowie: Piotra Zaremba i Marianna Mioduszewska z domu Krajewska, żona Wojciecha.

ŻOCHOWSKA Marianna, córka Józefa i Heleny Oładkowskiej, urodzona w Tyborach Żochach 05.01.1795. Świadkowie: Idzi Szymański i Katarzyna  Żochowska, panna.