Indeks opracował L. Kocoń

BIAŁA Wiktora, córka urodzonego Macieja lat 26, gospodarza rolniczego i Katarzyny Zaniewskiej lat 25, urodzona w Mioduszach Wielkich 17.12.1817, 29/1817.

CHOIŃSKA Balbina, córka urodzonego Stanisława lat 36, wyrobnika i Franciszki Mioduszewskiej lat 30, urodzona w Jabłonce Świerczewie 29.08.1817, 14/1817.

DĄBROWSKA Salomea, córka urodzonego Walentego lat 34, ekonoma i Tekli Wygonowskiej lat 20, urodzona w Jabłonce Świerczewie 20.06.1817, 3/1817.

DMOCHOWSKA Ewa, córka urodzonego Adama lat 51, gospodarza rolniczego i Scholastyki Mioduszewskiej lat 44, urodzona w Mioduszach Perkach 17.12.1817, 30/1817.

DMOCHOWSKI Bartłomiej, syn urodzonego Andrzeja lat 32, gospodarza rolniczego i Marianny Skarzyńskiej lat 26, urodzony w Mioduszach Perkach 21.08.1817, 13/1817.

DMOCHOWSKI Stanisław, syn urodzonego Ignacego lat 26, gospodarza rolniczego i Magdaleny Rembiszewskiej lat 29, urodzony w Mioduszach Wielkich 19.12.1817, 31/1817.

FIOTA Wojciech, syn włościanina Macieja lat 38, gospodarza rolniczego i Marianny Grzybowskiej lat 30, urodzony w Tyborach Kamiance Dominium 11.04.1818, 50/1818.

FRANKOWNY ( w skorowidzu widnieje nazwisko Joźwiak ) Jan, syn Ewy lat 26 i ojca niewiadomego, urodzony w Tyborach Wólce 09.08.1817, 11/1817.

JABŁOŃSKI Piotr, syn urodzonego Michała lat 41, gospodarza rolniczego i Teresy Niewiarowskiej lat 36, urodzony w Jabłonce Świerczewie 18.10.1817, 21/1817.

JERZAK Stanisław, syn włościanina Joachima lat 40, gospodarza rolniczego i Franciszki lat 30, urodzony w Tyborach Kamiance Dominium 04.04.1818, 48/1818.

KACZYŃSKI Franciszek, syn urodzonego Kazimierza lat 40, gospodarza rolniczego i Julianny Żochowskiej lat 30, urodzony w Tyborach Żochach 08.09.1817, 16/1817.

KALINOWSKI Stanisław, syn włościanina Kazimierza lat 44, gospodarza rolniczego i Balbiny Misztalewskiej lat 23, urodzony w Tyborach Trzciance 11.11.1817, 26/1817.

KOCH Ferdynant, syn włościanina Jakuba lat 40, wyrobnika i Zofii Zaleskiej lat 32, urodzony w Tyborach Kamiance Dominium 17.03.1818, 46/1818.

KOCZEWSKI Ignacy, syn uczciwego Krzysztofa lat 45, gospodarza rolniczego i Heleny z Jankowskich lat 28, urodzony w Tyborach Trzciance 29.07.1817, 10/1817.

KONARZEWSKA Katarzyna, córka urodzonego Benedykta lat 54, gospodarza rolniczego i Antoniny Mioduszewskiej lat 36, urodzona w Mioduszach Wielkich 12.11.1817, 27/1817.

KRASSOWSKA Tekla, córka urodzonego Antoniego lat 47, gospodarza rolniczego i Teresy ( ? ) z Zarembów lat 38, urodzona w Mioduszach Wielkich 26.09.1817, 19/1817.

KRASZEWSKI Franciszek, syn urodzonego Antoniego lat 40, gospodarza rolniczego i Katarzyny Gołaszewskiej lat 31, urodzony w Mioduszach Stasiowiętach 28.03.1818, 47/1818.

KRASZEWSKI Jan, syn urodzonego Tomasza lat 30, gospodarza rolniczego i Konstancji Piekutowskiej lat 29, urodzony w Mioduszach Stasiowiętach 05.01.1818, 35/1818.

KROPIŃSKA Jozefata, córka włościanina Piotra lat 35, gospodarza rolniczego i Marianny Orłowskiej lat 25, urodzona w Jabłonce Świerczewie 11.03.1818, 44/1818.

KULESZA Stanisław, syn urodzonego Piotra lat 33, gospodarza rolniczego i Anny Kraszewskiej lat 20, urodzony w Mioduszach Stasiowiętach 29.10.1817, 23/1817.

MALESZEWSKA Marianna, córka włościanina Piotra lat 35, gospodarza rolniczego i Marianny Pudkowskiej lat 26, urodzona w Tyborach Kamiance Dominium 28.12.1817, 32/1817.

MIKOŁAJCZUK Joanna, córka włościanina Andrzeja lat 29, gospodarza rolniczego i Marianny lat 23, urodzona w Tyborach Wólce 14.01.1818, 39/1818.

MIODUSZEWSKA Dorota, córka urodzonego Franciszka lat 36, gospodarza rolniczego i Marianny Włostowskiej lat 29, urodzona w Mioduszach Stoku 30.12.1817, 33/1817.

MIODUSZEWSKA Małgorzata, córka urodzonego Wincentego lat 40, wyrobnika i Agaty Godlewskiej pierwszego ślubu Święckiej lat 47, urodzona w Mioduszach Stoku 17.06.1817, 2/1817.

MIODUSZEWSKI Michał, syn urodzonego Kazimierza lat 36, gospodarza rolniczego i Wiktorii Anaszyńskiej lat 38, urodzony w Mioduszach Stoku 01.11.1817, 24/1817.

MISZTALEWSKI Jan, syn urodzonego Bonifacego lat 51, gospodarza rolniczego i Jozefaty Oziarowskiej pierwszego ślubu Gołaszewskiej lat 35, urodzony w Jabłonce Świerczewie 21.06.1817, 4/1817.

MOŚCICKA Katarzyna, córka urodzonego Jana lat 45, gospodarza rolniczego i Marianny Boguckiej lat 30, urodzona w Tyborach Żochach 05.05.1817, 1/1817.

NIEWIAROWSKI Maciej, syn urodzonego Błażeja lat 48, gospodarza rolniczego i Ewy Mioduszewskiej lat 30, urodzony w Mioduszach Stoku 23.02.1818, 41/1818.

OŁDAKOWSKA Rozalia Anna, córka urodzonego Mateusza lat 41, gospodarza rolniczego i Katarzyny Szymborskiej lat 32, urodzona w Tyborach Misztalach 24.06.1817, 5/1817.

PARAFIN Anna, córka włościanina Wolfanga lat 40, gospodarza rolniczego i włościanki Ewy Janowny lat 38, urodzona w Mioduszach Litewce 03.07.1817, 6/1817.

PIEKUTOWSKA Małgorzata, córka urodzonego Gabriela lat 26, gospodarza rolniczego i Salomei Mościckiej lat 23, urodzona w Mioduszach Wielkich 10.07.1817, 7/1817.

PIETRASZKO Grzegorz, syn urodzonego Piotra lat 55, wyrobnika i Ewy Skarzyńskiej lat 40, urodzony w Tyborach Żochach 11.03.1818, 45/1818.

PIETRUSZEWSKI Grzegorz, syn sławetnego Walentego lat 50, majstra kunsztu szlosarskiego i Scholastyki Kołakowskiej lat 30, urodzony w Jabłonce Świerczewie 07.03.1818, 43/1818.

PIETRUSZEWSKI Jan, syn sławetnego Walentego lat 50, majstra kunsztu szlosarskiego i Scholastyki Kołakowskiej lat 30, urodzony w Jabłonce Świerczewie 07.03.1818, 42/1818.

POPŁAWCZANKA Marcjanna, córka Marianny lat 30 i ojca niewiadomego, urodzona w Jabłonce Świerczewie 06.01.1890, 37/1890.

PUDKOWSKA Agata, córka włościanina Wincentego lat 40, gospodarza rolniczego i Agnieszki Jerzanki lat 38, urodzona w Tyborach Kamiance Dominium 04.02.1818, 40/1818.

REMBISZEWSKI Piotr, syn urodzonego Kazimierza lat 44, gospodarza rolniczego i Katarzyny Mioduszewskiej lat 21, urodzony w Mioduszach Stasiowiętach 22.10.1817, 22/1817.

ROSZKOWSKI Piotr, syn włościanina Krzysztofa lat 62, gospodarza rolniczego i Antoniny Janowny lat 45, urodzony w Tyborach Wólce 08.11.1817, 25/1817.

SKIWSKI Antoni Wilhelm, syn Wielmożnego Stanisława lat 42, Sędzica Ziemskiego Zambrowskiego, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Heleny z Opockich lat 36, urodzony w Tyborach Wólce 10.01.1818, 38/1818.

SKIWSKI Dersław Adam, syn Wielmożnego Leona lat 52, Sędzica Ziemskiego Zambrowskiego, gospodarstwo rolnicze dziedzicznie posiadającego i Barbary Rakowskiej lat 35, urodzony w Tyborach Kamiance Dominium 16.12.1817, 34/1817.

SKIWSKI Jakub Piotr, syn Wielmożnego Rocha lat 32, Wójta Gminy Tybory Trzcianka, gospodarza z rolnictwa się utrzymującego i Anny Dąbrowskiej lat 32, urodzony w Tyborach Trzciance 26.07.1817, 9/1817.

ŚWIĘCKI Piotr, syn urodzonego Wawrzyńca lat 38, gospodarza rolniczego i Anny Uszyńskiej lat 25, urodzony w Mioduszach Wielkich 09.08.1817, 12/1817.

TYBOROWSKA Anna, córka urodzonego Piotra lat 36, gospodarza rolniczego i Marianny Perkowskiej lat 30, urodzona w Tyborach Jezierni 28.07.1817, 8/1817.

TYBOROWSKA Marianna Zofia, córka Wielmożnego Jana lat 22, gospodarza z rolnictwa się utrzymującego i Marianny Winskiej lat 24, urodzona w Tyborach Trzciance 18.04.1818, 51/1818.

TYBOROWSKA Tekla, córka urodzonego Wiktora lat 30, gospodarza z rolnictwa się utrzymującego i Scholastyki Krajewskiej lat 28, urodzona w Tyborach Olszewie 21.09.1817, 18/1817.

TYBOROWSKI Józef Piotr, syn urodzonego Romualda lat 23, gospodarza rolniczego i Marcjanny Kaczyńskiej lat 24, urodzony w Tyborach Trzciance 28.04.1818, 52/1818.

WŁODCZUK Jan, syn Anny lat 23 i ojca niewiadomego, urodzony w Tyborach Kamiance Dominium 06.01.1818, 36/1818.

ZAREMBA Antonina, córka urodzonego Wojciecha lat 27, gospodarza rolniczego i Katarzyny Uszyńskiej lat 26, urodzona w Mioduszach Wielkich 26.09.1817, 20/1817.

ZAREMBA Stanisław, syn urodzonego Franciszka lat 23, gospodarza rolniczego i Małgorzaty lat 21, urodzony w Mioduszach Wielkich 05.11.1817, 28/1817.

ŻOCHOWSKA Aleksandra, córka urodzonego Antoniego lat 38, gospodarza rolniczego i Jadwigi Krajewskiej lat 26, urodzona w Tyborach  Żochach 03.09.1817, 15/1817.

ŻOCHOWSKA Rozalia, córka Joanny lat 25 i ojca niewiadomego, urodzona w Tyborach Żochach 20.09.1817, 17/1817.

ŻOCHOWSKI Józef, syn urodzonego Stanisława i Katarzyny Białej pierwszego małżeństwa Skarzyńskiej lat 33, urodzony w Tyborach Żochach 04.04.1818, 49/1818.